Montážní návod

Komentáře

Transkript

Montážní návod
Sprchový sloup SL650 návod na instalaci
Vyberte správnou polohu pro umístění vašeho sprchového sloupu. Můžete ho instalovat na stěnu
nebo do rohu sprchového koutu. Výšku instalace zvolte podle nejvyšší osoby, která bude výrobek
používat.
Instalace na zeď:
1. Vyberte správnou polohu pro instalaci vašeho sprchového sloupu. Označte dva horní a dva
spodní otvrory pro vrtání o průměru 7 mm. Horizontální vzdálenost mezi dvěma otvory je 30
mm, další dva otvory jsou 700 mm pod nimi. Vložte hmoždinky (2) do vyvrtaných děr (1).
2. Očistě stěnu okolo vyvrtaných otvorů (1) suchou látkou. Odstraňte papír (26) na montážních
držácích (3) a ujistěte se, že malé otvory na nich sedí na hmoždinky (2) a poté připevněte ke
zdi.
3. Zajistěte montážní držáky (3) ke zdi dlouhými šrouby (7) a mezi spoj vložte nezerové těsnění
(6).
4. Připojte sprchové rameno (8) k připojovací trubce (23) a zajistěte šrouby (22). Přišroubujte
hlavovou sprchu (12) ke sprchovému rameni (8). Mezi spoj vložte těsnění (6).
5. Zdvihněte tělo sprchového sloupu (9) a zasuňte úchyty (10) do montážních držáků (3).
Použijte malý klíč (5) na utažení šroubů (4) na obou stranách držáků (3). Poté nasaďte krytky
(25).
6. Nasaďte mýdlenku (15) na držák (14).
7. Vložte gumové těsnění (16) (18) na každý z konců sprchové hadice (17) . Jeden z konců
připevněte v pravé spodní části sprchového sloupu, druhý konec pak přišroubujte k ruční
sprše (13). Zasuňte ruční sprchu (13) do držáku na mýdlence (15).
8. Umístěte gumové těsnění (19) na jeden z konců krátké připojovací hadice (20) a připevněte
ke spodní části sloupu (9). Na druhý konec hadice (20) vložte těsnění se sítkem (21) a
připevněte jej k vodovodní baterii (24).
UPOZORNĚNÍ
1. Nezapomeňte použít na všechny spoje vodovodního propojení gumová těsnění, aby se
předešlo úniku vody
2. Jestliže je tlak vody neobvyklý, zkuste vyčistit těsnění se sítkem (21).
Shower Panel SL650 Installation Guide
Refer to the technical diagram to choose the proper location for your shower panel, you can adjust
the column’s vertical position based on the person’s height.
Flat wall Installation.
1. Choose the proper location for your shower column. Mark the drill holes Ø7mm. Two holes
above and two holes down below. Horizontal distance between two holes drilled side by side is
30mm apart from the center of each hole. The two hole groups are 700mm in vertical distance
from each other. Then insert wall anchors (2) in pre-drilled holes (1).
2. Clean the wall around the holes (1) thoroughly with a dry cloth. Pell paper backing of the factory
pre-installed double-side tapes (26) on the mounting brackets (3). Place the mounting brackets (3)
and make sure the small holes on them are just at the wall anchors (2), and then adhere upright to
the wall.
3. Secure the mounting brackets (3) to wall with long screws (7) and stainless steel washers (6).
4. Connect the elbow (8) to the connection (23) of pipe, and fix them with screws (22). Screw the
overhead shower (12) to the elbow (8) placing the rubber washer (11).
5. Hold up shower column (9), and insert the fixing brackets (10) to the mounting brackets (3). Use
the small tool (5) to tighten screws (4) into both sides of the mounting brackets (3), and then put
the adoring covers (25).
6. Push the soap shelf (15) to the support (14) on the column.
7. Place rubber washers (16)(18) into each nut of the long shower hose (17), and secure one nut to
the right bottom of shower column, and the other nut to the hand shower (13). Plug the hand
shower (13) onto the holder of soap shelf (15).
8. Place a rubber washer (19) into one nut of the short hose (20), and secure it to the bottom of
shower column (9). Place a mesh gasket (21) to the other nut of the short hose (20), and secure it
to the existing faucet (24).
NOTE: ①Do not forget to use the rubber washers to prevent leakage on the connection.
②If you find that pressure or water volume is unusual, please clean the mesh gaskets
(21) regular.

Podobné dokumenty

Využijte exkluzivní internetovou nabídku! - registrace

Využijte exkluzivní internetovou nabídku! - registrace 5) 5900 6 Tužka na rty True Red + Rtěnka True Colour Matte Red Supreme

Více

ceník Gastro 1.4.2011

ceník Gastro 1.4.2011 HOME plus service s.r.o. Novohradská 745/21, 370 08 České Budějovice tel. 387 715 545/542, fax 387 715 607, e-mail [email protected]

Více

dáá da dáá da/dááá dáá da/dáá

dáá da dáá da/dááá dáá da/dáá The Prague Spring is a member of the Czech Association of Music Festivals (AHF), the European Festivals Association (EFA), and the World Federation of International Music Competitions (WFIMC), and ...

Více

LISTY INSPIROVANÉ PŘÍRODOU č. 2

LISTY INSPIROVANÉ PŘÍRODOU č. 2 Koupelna byla řešena netradičním způsobem, kdy hlavním prvkem nebude obklad, jako je tomu obvykle, ale červený nábytek dělaný na míru. Skříňka pod umyvadly je rozdělena na tři části. Boky slouží ja...

Více

Standardy vybavení

Standardy vybavení Vizualizace možného řešení koupelny – nadstandard (není základní variantou vybavení) / Visualization of bathroom with enhanced interior

Více

etapa 2 - top`rezidence

etapa 2 - top`rezidence All living rooms are designed with a high-quality multilayered wooden floor with a thickness of 14 mm. Several layers are joined together, ensuring the floor is perfectly sound-proofed and preven...

Více

Návod k použití Detektor oxidu uhelnatého (s LCD displejem

Návod k použití Detektor oxidu uhelnatého (s LCD displejem minimálně 25 cm od zářivek, protože elektrický šum může způsobovat falešné poplachy. Extrémní teploty mohou ovlivnit citlivost detektoru oxidu uhelnatého. Nedávejte CO detektor do místností s teplo...

Více

Prijslijst Czech 2014

Prijslijst Czech 2014 WWOO ceník 2014 Czech Republic (včetně 20% DPH bez instalace) příklady: Uvedené ceny jsou bez příslušenství

Více

Matrix wordlists 1.2

Matrix wordlists 1.2 grow up dospět, vyspět look after sb/sth/yourself starat se o, dávat pozor na někoho/něco/sebe put up with sb/sth vypořádat(se), vyrovnat (se) s kým/čím stay on (at…) zůstat, setrvat (na stejném mí...

Více