vývoj apch - Aeronautical Information Service

Transkript

vývoj apch - Aeronautical Information Service
AIC
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
A 1/13
21 MAR
ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p.
Letecká informační služba
AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R.
Aeronautical Information Service




Navigační 787
252 61 Jeneč
+420 220 372 833
+420 220 372 835
+420 220 372 702
[email protected]
http://lis.rlp.cz
Podklad: ŘLP - DPLR
Zavedení nočních přímých tratí (Night DCTs) ve FIR
Praha
Introduction of Night Direct Routes (Night DCTs) within
FIR Praha
Platnost od 2. května 2013.
With effect from 2MAY 2013.
1.
Úvod
Tento letecký oběžník obsahuje informace pro letecké
provozovatele o zavedení nočních přímých tratí ve FIR
Praha a jejich popis, postupy pro plánování a provozní
postupy.
2.
Cíl
1.
Introduction
This AIC contains information for Aircraft Operators on
introduction of Night Direct Routes within FIR Praha and
their description, planning and operational procedures.
2.
Objective
V souladu s European Network Improvement Plan
(ERNIP) a FAB CE (Functional Airspace Block Central
Europe) iniciativy létání po volných tratích, se ve FIR Praha
zavádí systém Night DCTs, který zajistí zlepšení kapacity a
efektivity provádení letů a snížení dopadů na životní
prostředí při zachování požadovaného stupně bezpečnosti.
In accordance with European Network Improvement Plan
(ERNIP) and FAB CE (Functional Airspace Block Central
Europe) free route initiative, a system of the Night DCTs
within FIR Praha will be introduced with aim to improve
capacity and effectivity and decrease enviromental impact
of of flight operations while ensuring the required level of
safety.
Systém Night DCTs je definován jako Krok 1 postupně
zaváděné koncepce vzdušného prostoru létání po volných
tratích ve FIR Praha (FRAPRA).
The system of Night DCTs has been defined as Phase 1 of
gradual implementation of the Free Route Airspace
Concept in FIR Praha (FRAPRA).
3.
Plánování letů a provozní postupy
3.
Flight Planning and operational procedures
Night DCTs ve FIR Praha jsou publikovány v SUP k AIP
ČR „Route Availability Document“ (RAD), Příloha 4 - DCT
Limits. Podrobnosti o DCT tratích jsou uvedeny v příloze
tohoto AIC.
Night DCTs within FIR Praha are published through SUP
AIP CR „Route Availability Document“ (RAD), Appendix 4 DCT Limits. Details of the DCT routes are included in
attachment of this AIC.
Využitelnost Night DCTs ve FIR Praha je od 2. května 2013
- UFN v časech od 2300 (2200) do 0500 (0400) UTC.
Vstupní a výstupní časy do/z systému DCT tratí musí být ve
výše uvedených časech.
Použitelné letové hladiny pro lety po Night DCTs jsou FL
165 (FL245 na DCT od BEPAS) - FL 660.
Availability of Night DCTs within FIR Praha is from
2MAY2013 - UFN from 2300 (2200) do 0500 (0400) UTC.
Flight level limitations for Night DCTs flights are FL165
(FL245 on DCTs from BEPAS) - FL 660. Entry and exit
times into/out the DCT routes system shall be within above
mentioned times.
Současný systém ATS tratí včetně CDR nočních tratí ve FIR
Praha zůstává využitelný tak, jak je publikováno v AIP ČR
v části ENR 3.3.
Current ATS Route Network, including Night CDR routes
within FIR Praha remain available as published in AIP CR,
part ENR 3.3.
2
4.
Doplňkové informace
4.
Additional information
Další informace o Night DCTs ve FIR Praha je možné získat
od:
Additional information on Nigh DCTs within FIR Praha can
be obtained from:
Zdeněk Nohava
Řízení letového provozu, s.p.
Divize plánování a rozvoje LNS
Tel. +420 220 372 089
e-mail: [email protected]
Zdeněk Nohava
Air navigation Services of the Czech Republic
ANS Planning and Development Division
Tel. +420 220 372 089
e-mail: [email protected]
5.
Přílohy
5.
Příloha obsahuje mapu nočních ATS CDR tratí a Night
DCTs, a seznam Night DCTs.
Attachments
Attachment consists of a map of Night ATS CDR routes
and Night DCTs, and list of Night DCTs.
KONEC / END
Příloha k AIC A 1/13 - Seznam Night DCTs
Attachment to AIC A 1/13 – List of Night DCTs
Upper
Vertical
Limit
(FL)
Available
(Y)
Not
available
(N)
Change
record
FROM
TO
Lower
Vertical
Limit
(FL)
NEW
OKG
LAGAR
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
NEW
OKG
ROMIS
165
660
Yes
NEW
OKG
MAKAL
165
660
NEW
MAREM
DITIS
165
NEW
MAREM ABUDO
NEW
NEW
NEW
Utilization
Time
Availability
ID
Number
FL
ATC Unit
To allow direct route above FL165 at night
Odd
LKAAACC
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Odd
LKAAACC
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Odd
LKAAACC
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Odd
LKAAACC
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Odd
LKAAACC
MAREM ROMIS
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Odd
LKAAACC
MAREM LANUX
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Odd
LKAAACC
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Odd
LKAAACC
HDO
ODNEM
Operational Goal
2
NEW
HDO
MAKAL
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Odd
LKAAACC
NEW
HDO
ROMIS
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Odd
LKAAACC
NEW
HDO
ABUDO
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Odd
LKAAACC
NEW
HDO
DITIS
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Odd
LKAAACC
NEW
RASAN ABUDO
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
RASAN
DITIS
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Odd
LKAAACC
NEW
TOMTI
DITIS
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Odd
LKAAACC
NEW
TOMTI
ABUDO
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
TOMTI
RUDAP
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
TOMTI
OKG
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
3
NEW
TOMTI
NIRGO
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
TOMTI
GOLOP
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
ELVOT
ABUDO
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
DESEN
MIKOV
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
DESEN
VALPI
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Odd
LKAAACC
NEW
PADKA
VEXIL
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
PADKA
RAPET
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
PADKA
VARIK
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
PADKA
NIRGO
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
PADKA
RUDAP
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
4
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
MAKAL RODUX
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
MAKAL
HDO
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
MAKAL
VARIK
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
MAKAL
VEXIL
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
MAKAL
RAPET
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
MAKAL
OKG
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
MAKAL
NIRGO
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
MAKAL RUDAP
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
LALES
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
PADKA
NEW
VLM
RODUX
5
NEW
LALES
HDO
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
LALES
LALUK
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
LALES
VEXIL
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
LALES
RAPET
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
LALES
OKG
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
LALES
NIRGO
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
LALES
VARIK
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
LALES
RUDAP
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
LOKVU
LALUK
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
LOKVU
TOMTI
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
6
NEW
LOKVU
HDO
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
PISAM
TOMTI
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
DITIS
OKG
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
DITIS
RAPET
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
DITIS
VARIK
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
DITIS
VEXIL
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
UPEGU
ENORU
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Odd
LKAAACC
NEW
UPEGU
HDO
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Even
LKAAACC
NEW
UPEGU
TOMTI
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Odd
LKAAACC
NEW
UPEGU RODUX
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Odd/Ev
LKAAACC
en
7
NEW
BEPAS
LAGAR
245
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL245 at night
Odd
LKAAACC
NEW
BEPAS
PADKA
245
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL245 at night
Odd
LKAAACC
NEW
BEPAS
TOMTI
245
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL245at night
Odd
LKAAACC
NEW
BEPAS
HDO
245
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL245 at night
Odd
LKAAACC
NEW
BEPAS
ENORU
245
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL245 at night
Odd
LKAAACC
NEW
AGNAV LAGAR
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Odd
LKAAACC
NEW
AGNAV
HDO
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Odd
LKAAACC
NEW
ENITA
MAKAL
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Odd
LKAAACC
NEW
ENITA
ROMIS
165
660
Yes
23.00 - 05.00
(22.00 - 04.00)
To allow direct route above FL165 at night
Odd
LKAAACC
Night ATS CDR Routes and Night DCT Routes
AIP Czech Republic
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
51°
MAP LEGEND
RASAN
51°
RODUX
ENTRY points to FRAPRA
TOMTI
HDO
APPROVED DIRECT ROUTES
EXIT points from FRAPRA
NA O
Odd
FL16 TOMTI
5
OV
MI K
n
65
DCT
FL1
EG
Ev e
EN
DES
U
U Od
FL DCT d
16 EN
5 OR
DO
VO E
T v
UP
OK G
LE
65
LA
IL
FL165
LA L
ET
B
FIR
O
ENITA D dd
CT R O M
IS
S
5
T MAKAL
FL165
UK
LE
L16
Odd
ENITA DC
EM
ES Even
DC
F T RAP
LE
E
S ve
F L D CT n
16 LA
5 L
O dd
D CT M
FL16 AKAL
5
LA
ROMIS
R
T 5
16
FL
C
O
D
49°
U
X
Even
DCT NIR
FL165
UPEGU
GO
VALPI
P4
1
56
LOKVU
LALES
SL
AV
A
ODNEM
FI
R
W
IE
MIKOV
FI
R
BR
AT
I
LANUX
58
DITIS
A
LAV
MAKAL
D
LALES
ABUDO
M
UN
CH
EN
IS
RAT
FL165
Ev
en
L1
AR
E
S D ven
FL1CT VEX
FIR
WAR
SZA
WA
IL
N
dd D
O TO 5
AG
VEX
16
FL
5
65
DC
24
O
FL165
O M TI
PA Od
d
S
FL DCT
L
FL1
L8
FI
R
IS
D CT T
K
FL165
PISAM
BEPAS
LA
MAKA Even
L D CT
OK G
O
FL165
n LU
ve L A
45
FL2
MAK Even
AL D
CT
Even
LO KVU
E T
5
16
FL
D
5
50°
PADKA
IRGO
MAKAL DCT NIRGO
F
AS
65
HD
NELPA
DC
BE
E ve
D n
U
71
ES
KV
N8
L AL
RO M
FL1 6
LO
BE P
Od
d
Even
Eve
LALES DC n
T RUDAP
A
OddT PADK
C
D CT N
O dd
DC T
FL1 C T V AR
IK
65
X
BE
O KG
5
16
FL
U PE
GU D
TO
CT
Odd
FL165
FL165
RU
Even
DC
DOMAL
49°
FL DC en
16 T A
5 BU
EL
FL165
Even RUDAP
CT
MAKAL DCT RUDAP
O
d EN
Od C T 5
D
4
S L2
PA
M
KA Ev
L en
FL D C T
1 HD
FL DCT R
16 O M
5
IS
T VLM
AD
PA D K
d AN U
Od T L
Even
RE
T VEXIL
FL165
FL165
M
NIRGO
RUDAP
FL165
TOMTI DCT DITIS
UDO
FL16
5
DO
I
MT
45
K
PADKA DC
O
DC dd
T
MA
A
P A DK
RE
M
FL165
UPEGU DCT RODUX
Odd
RI
TI
Ev
e
5
Even
O
FL R
16 O M
5 IS
MA
FL165
MA
FL DCT n
16 RU
5 DA
P
FL
Odd
S E ve
DC n
16 T VA
P A Od
d
S
FL DCT T
O
2
TI
BE
M
DI
Even
C
PA D KA D
VLM
HDO DCT ABUDO
TI Eve
FL DCT n
1 6 NI R
5 GO
TO
G
HD
AL PI
16
FL
VARIK
FL165
CT V
65
D
L
O
Odd
Ev
e
FL D C T n
1 OK
KA
5
FL16
S
5
DESEN
EN D
TI
O dd A B U D O
T
DI
FL165
N
HE
NC
MU
AG
V
NA
AR
M DC
FIR
AGNAV
d LA G
Od CT 5
KG
M AR E
ENITA
L16
5
O
DC dd
FL T MA
DES
L AL
FL T RAn
16 PE
5 T
ENORU
O
16
PADKA DCT
Even
E
E S ven
D
F CT O
FL16
5
ARIK
HD
LE E
S ve
FL D C T n
16 HD
5
PISAM DCT TOMTI
DC Eve
CT V
Odd
S
5
APET
FL165
CT R
AL D
E
L D ve
n
FL C T R
16 O D
5
UX
LA
FL165
AL D
FL1 6
TI
MA K
Even
Even
KA
Even
RASAN DCT DITIS
50°
DC T
FL165
IL
MAK
DI
65
PADKA DCT RAPET
Odd DITIS
Even
E
v
C en
T
VE
X
DC
D
5
FL16
M
IS
5
16
FL
OKG
S
I TI
d
Od T D
RE
RAPET
1
FL
IT
H DO
MA
D
MA
165
33
E
A N D ven
CT A
B
5
P7
FL 2 4
65
BE P
FL1
RA S
O
Od
AS D d
CT H
D
32
L1
R
Odd LAGA
CT
GD
ELVOT
Even
OK
Lower Vertical Limit
FL 165
165
FL
GOLOP
FL165
VARIK
16
FL
ID
U
F
5
L16
DO
en
Ev C T H
D
TI
ENTRY/EXIT points to/from FRAPRA
KV
M
TO
MT
TOM Eve
TI D n
C
FL T A B U
AG
KG
en
Ev DC T O
N
HE
NC
MU
UPEGU DCT HDO
VEXIL
TO
CURRENT NIGHT ROUTES (ref to AIP ČR, ENR 3.3 and ENR 6.1.3)
WAR
SZA
WA
LO
FIR
LAGAR FIR
L
en O
Ev CT G 5
d
MAREM
OP
FL V DC d
16 T H
5 DO
LALUK
1 : 1 200 000
FIR WIEN
N
KILOMETRES
5
0
25
50
75
KILOMETRES
5
0
NAUTICAL MILES
5
0
25
20
0
NAUTICAL MILES
40
20
Ellipsoid WGS 84
13°
Air Navigation Services
of the Czech Republic
14°
15°
16°
17°
18°
50
75
40
Transverse Mercator Projection
AIC attachment A 1/13

Podobné dokumenty