Prodej a servis techniky ve zcela jiných dimenzích

Transkript

Prodej a servis techniky ve zcela jiných dimenzích
aplikační technika
novinka
Prodej a servis techniky
ve zcela jiných dimenzích
Meppen
Být pro zemědělský podnik spolehlivým obchodním partnerem,
který dokáže zabezpečit dodávku techniky či ucelené technologie
v odpovídajícím provedení, spolu s kvalitním servisem, vyžaduje
zkušenosti a dobré zázemí. Velmi obsáhlou nabídkou techniky
pro široké spektrum prací v zemědělství se vyznačuje německá
společnost AGRAVIS. Nedaleko od hranic s Nizozemskem, ve městě
Meppen, provozuje své hlavní sídlo. V posledním únorovém
víkendu pořádala firma dny otevřených dveří, které mohla
redakce díky společnosti Agromex s. r. o. navštívit.
AGRAVIS se zabývá prodejem nové
zemědělské techniky, výkupem a prodejem použité techniky a také servisem strojů. V Meppenu firma AGRAVIS
vlastní rozsáhlý areál, kde má k dispozici celkem 35 000 m2 plochy, z toho
18 000 m2 plochy výstavní. Jinak umí
oslovit podniky o výměře již od 50
hektarů s libovolným zaměřením. Nabízí závěsnou techniku pro zpracování
půdy, setí, hnojení, ochranu rostlin, sklizeň pícnin, traktory i sklizňové stroje.
Boom aplikační techniky
V poslední době se i v regionu severního Německa projevuje silný trend
k výkonné technice pro aplikaci kejdy
a digestátu. Firma AGRAVIS na stoupající poptávku zareagovala a nabídkou
techniky značek Wienhoff, Brieri, Kaweco a SGT dokáže vyjít vstříc jakýmkoli
požadavkům.
Bylo to jasně patrné i na výstavě techniky, která zahrnovala cisterny různých
objemů, aplikátory rozličné konstrukce
i dopravní techniku na kejdu a digestát.
Největší zastoupení měly na výstavní
ploše stroje od firmy Wienhoff, kterou
společnost AGRAVIS ve svém regionu
zastupuje. Zajímavé bylo již provedení
přívozní cisterny. Cisterna s tandemovým podvozkem, tvořeným nápravami
BPW s pneumatickým odpružením, spočívala na vozíku Dolly. Tandemový podvozek byl vybaven náběžným řízením zadní
nápravy, osazené silničními pneumatikami a maximální dovolená rychlost pro
jízdu na silnici činila 60 km/h. Cisterna
byla vybavena kompresorem se sacím
výkonem 14 400 l/min, takže v otázce
plnění byla samostatná. Vnitřní stěny
nádrže o průměru 2,15 m mají speciální
ošetření proti korozi.
Přívozní cisterna
s dobrou výbavou
Dále byla prezentována i nejvýkonnější
varianta dopravy hnojiva na pozemky
v podobě cisternového návěsu za ná-
Cisterna Wienhoff PTW byla vybavena čerpadlem s rotačními
písty Börger s dvoustupňovou převodovkou včetně
pneumatického řazení
4/2016
V průběhu dnů otevřených dveří představila firma AGRAVIS velké
množství strojů pro aplikaci kejdy či digestátu. Zájem zákazníků výrazně
zesílil a odpovědí jsou nejmodernější řešení, jako například souprava
traktoru Fendt 1050 Vario a cisterny Wienhoff PTW na podvozku tridem
kladní automobil. Ve stříbrné barvě zaujala návštěvníky cisterna Wienhoff V2A
s objemem 28 500 l. První z trojice náprav byla zvedací, poslední s náběžným
řízením a cisterna měla menší průměr
(2,1 m) a větší délku. Plnění cisterny zajišťuje čerpadlo s rotačními písty Vogelsang, které se po naplnění cisterny automaticky vypne. Čerpadlo je vybaveno
inteligentním proporcionálním řízením
s možností nastavení rychlosti sání až
na hranici kavitace.
Osvědčené pomocné plnění
K vidění byla také velká aplikační cisterna v provedení PTW – na podvoz-
ku tridem a s objemem 31 000 l. Na
cisterně byla nápadná kvalitní povrchová úprava, kterou navíc ještě doplňuje speciální nátěr vnitřních stěn.
Podvozek využívá kvalitní nápravy
FAD s nosností vždy 14 000 kg a hydraulickým nuceným řízením. Také oj
měla hydropneumatické odpružení,
které se automaticky přizpůsobí jízdě
s naplněnou nebo prázdnou nádrží.
U aplikační cisterny má význam systém centrální regulace tlaku vzduchu
v pneumatikách, aby bylo možné nahuštění přizpůsobit rozdílným nárokům na poli a na silnici. Proto byla
cisterna Wienhoff osazena vlastním
Objemy přívozních cisteren rostou. Tato cisterna Wienhoff spočívala
vpředu na vozíku Dolly a nabízela kapacitu 28 500 l, takže výkonné
aplikační cisterny mohou být naplněny na jedno sání
32
www.mechanizaceweb.cz
aplikační
a
ap
plliika
kačn
ční technika
tte
ech
chn
niika
ik
ka
a
Aplikační cisterny značky Wienhoff byly vystaveny v agregaci s traktory
Fendt. Třínápravový typ Wienhoff PTW o objemu 31 000 l si zapřáhl
traktor Fendt 933 Vario S4, s nímž bude tato cisterna dosahovat vysoké
výkonnosti v období, kdy je třeba vyaplikovat velké objemy hnojiv
systémem, využívajícím kompresor
o výkonu 4300 l vzduchu za minutu.
Díky tomu pak zvýšení tlaku vzduchu
v šesti velkých pneumatikách BKT Roadmax na ráfku 32 palců netrvá dlouho.
Zároveň myslel výrobce i na co nejefektivnější zkrácení doby, nutné pro
naplnění cisterny – pomocí pomocného
plnění. Plnicí turbína Wienhoff, uložená
v dokovacím rameni, dosahuje maximálního výkonu na úrovni špičkových 9000 l
za minutu. Hlavní úkol čerpání kapaliny
připadá na čerpadlo s rotačními písty
Börger s dvoustupňovou převodovkou
včetně pneumatického řazení. Cisterna
umí také provádět automaticky regulaci
protékajícího množství hnojiva s pomocí
třícestného ventilu a je vybavena měřičem průtoku značky Krohne.
na povrch půdy, nebo s mělkým zapravením do půdy. Vegetující meziplodina
má pak protierozní funkci. Vhodné spojení dvou strojů bylo k vidění na aplikačních talířových branách Wienhoff o záběru 6 m, osazených secím strojem APV.
Semenovodné hadice měly vyústění až
za prutovým opěrným válcem o průměru 540 mm, a osivo bylo tudíž ukládáno na povrch zpracované půdy. Kejda
je ukládána za talíři první řady a talíře
druhé řady ji přikrývají půdou. Vhodné umístění secího stroje dovoluje
hydraulické sklápění aplikátoru do
transportní polohy i snadné plnění
zásobníku osivem. O rozdělení kejdy
se stará rozdělovač Vogelsang LVX, na
jehož vývody jsou napojeny tlakové
hadice pro tlak 10 barů.
Výsev spolu
s aplikací hnojiva
Regulace průtoku pomocí
hydrogenerátoru
Široká byla také nabídka aplikátorů.
Novinkou je spojení aplikátoru se secím
strojem, který provádí výsev například
meziplodiny nebo osiva trav, a to buď
Firma Wienhoff vyrábí také cisterny
v profi provedení na jednonápravovém
podvozku. Takový byl vystavený model
s ocelovou nádrží o objemu 16 700 l. Za-
Při aplikaci kejdy může být utužení půdy od kol cisterny problémem.
Firma Wienhoff prokázala svůj smysl pro detail a prezentovala
na svém botkovém aplikátoru tyto kypřiče stop s hydraulickým
nastavením pracovní hloubky
jímavá byla nosnost nápravy na úrovni
30 000 kg, obuté do radiálních pneumatik BKT Maxiforce na ráfku o průměru 42 palců. Pro nasávání z přívozních
souprav slouží rameno, otočné ve dvou
kloubech. Dostatečná nasávací výška
umožňuje nasávání i z vysokých přívozních cisteren.
Nasávání kejdy funguje tak, že traktor
pomocí vývodového hřídele pohání přes
převodovku axiální hydrogenerátor s výkyvnou deskou, který má vlastní zásobení olejem ze samostatného okruhu. Olej
pak pohání čerpadlo s rotujícími písty
Vogelsang VX s průtokem 9000 l/min.
Zajímavá je automatická regulace protékajícího množství kejdy prostřednic-
tvím regulace náklonu desky axiálního
hydrogenerátoru.
Cisterna je osazena kamerou v zadní
části a kompletním pracovním osvětlením LED. Zajímavý byl i použitý aplikátor značky Wienhoff s označením
MultiStUf. Toto zařízení je určeno pro
ukládání kejdy pod patu v technologiích pěstování kukuřice strip-till. Rozteč pracovních orgánů činí klasických
75 cm, nechybí ani jištění proti poškození při nárazu na kámen. Hnojivo
může být ukládáno dvouzónově – do
větší hloubky jako zásobní hnojení
a pod povrch, kde má význam jako
startovací dávka v počátečních vývojových fázích rostlin.
Zlepšete výrazně
efektivitu Vaší
sklizňové linky!
PŘEKLÁDACÍ VOZY
BERGMANN GTW 430/GTW 330
• Kapacita zásobníku 43 m3/33 m3 (GTW 430 / GTW 330).
• Překládací šnekový dopravník ø 600 mm s překládací kapacitou
až 1100 t/hod nebo 25 m3/min = doba vyprázdnění cca 100 sek
(GTW 430).
• Spolehlivé zapínání/vypínání podávacího šneku
pod zátěží pomocí řemenového pohonu.
Kontaktujte nás – zpracujeme Vám speciální nabídku!
Pro technologie pěstování kukuřice s pásovým zpracováním
půdy nabízí firma Wienhoff vlastní aplikátor. Provádí kypření
půdy v pruzích s roztečí 75 cm a zároveň i dvouzónové ukládání
organického hnojiva, takže lze docílit úspor za hnojiva minerální
www.mechanizaceweb.cz
Zastoupení BERGMANN pro ČR: P & L, spol. s r. o. • Biskupice 206
763 41 Biskupice u Luhačovic • tel.: 602 726 013 • e-mail: [email protected]
www.pal.cz • www.bergmann-goldenstedt.de
33
4/2016
aplikační technika
S tím, jak rostou nároky na objem vyaplikované kejdy nebo digestátu
v omezeném období, najdou dobré uplatnění i nejvýkonnější
stroje, jak to dokazovala souprava traktoru Fendt 1050 Vario
s aplikační cisternou Wienhoff PTW na podvozku tridem. Výhodou
nejvýkonnějších traktorů Fendt je jejich možnost širokého využití
Cisterny Wienhoff jsou postavené na robustních podvozcích
s řízením náprav, které může být buď náběžné, nebo nucené. Velké
pneumatiky zajištují malý valivý odpor a s tím spojenou nižší
spotřebu paliva traktoru
Hadicový aplikátor
s kypřiči stop
Dobře vybavená byla i cisterna Wienhoff VTW na tandemovém podvozku
s objemem 20 400 l – hydropneumaticky
odpruženou ojí, regulací tlaku vzduchu
v pneumatikách, přípravou pro čtyřbodový hydraulický závěs, komfortním
Traktor Fendt 1050 Vario
předvedl zajímavou inovaci
v podobě bezodkapových Flat
rychlospojek, namontovaných
na zadních hydraulických
okruzích v pravé části. Tyto
rychlospojky je možné kdykoli
odpojit a zaměnit za standardní
provedení, které bylo k vidění
v levé části traktoru. Výrobce
tak chtěl poukázat na systém
dvojice hydrogenerátorů, které
zásobují hydraulické okruhy
vlevo a vpravo nezávisle na sobě
ovládáním Wienhoff a hadicovým aplikátorem Farmer od nizozemské specializované firmy Bomech. Pracovní záběr
aplikátoru činil 15 m. Aby aplikátor
mohl pracovat v celém záběru rovnoměrně, byl doplněn o kypřiče stop, zanechávaných pneumatikami cisterny.
Představené aplikační cisterny Wienhoff byly agregovány s traktory Fendt
Vario. Nechyběla ani ukázka možné-
4/2016
ho využití novinky, traktoru Fendt
1050 Vario. Představená agregace
s cisternou Wienhoff PTW s objemem
31 000 l na podvozku Tridem byla
ukázkou toho, že se tento obrovitý
traktor nechá využívat všestranně.
Výkon motoru až 520 k, koncept nízkých otáček a systém inteligentního
pohonu všech kol umožní pracovat
při nižší spotřebě paliva a s vysokou
rovnoměrností aplikace. Novými cestami se vydal Fendt též v oblasti hydraulického systému: první hydrogenerátor zásobuje olejem tři hydraulické
okruhy, druhý pak další tři a oba tříbodové závěsy. Díky tomu je možné
v kabině nastavit na tyto dvě skupiny okruhů různý tlak i průtok oleje.
Vystavený traktor měl vzadu vlevo
rychlospojky v klasickém provedení
DUDK, zatímco vpravo pak nové, tzv.
bezodkapové flat rychlospojky. Ty je
možné kdykoli v průběhu používání
traktoru odpojit a provést výměnu za
klasické rychlospojky.
Vysoký výkon na PTO
Jako správný Fendt, umí i 1050 Vario
poskytovat vysoký výkon na vývodovém hřídeli. U agregované cisterny
zadní vývodový hřídel poháněl čerpadlo s rotačními písty prostřednictvím
dvoustupňové převodovky. Čerpadlo
sloužilo jak pro plnění cisterny, tak i pro
aplikaci hnojiva prostřednictvím hadicového aplikátoru Vogelsang Swing Max
3 o záběru celých 30 m. Aplikátor měl
aktivní svahové vyrovnávání a možnost vypínání aplikace na snížení záběru na 27, 24, 21 nebo 18 m včetně
možnosti vypínání aplikace v kolejových meziřádcích.
Technologii oddělené aplikace hnojiv
reprezentovaly výkonné samojízdné
Svou nástavbu na Xerion
4000 SaddleTrac představila
i firma SGT. Nádrž je vyrobena
z plastu, má tedy nižší
hmotnost a objem 16 m3.
Dopravní výkonnost čerpadla
kejdy může činit buď 9200,
nebo až 12 000 l za minutu
aplikátory, postavené na základě nosiče
Xerion 4000 Saddle Trac. K vidění byly
verze s nástavbou SGT i Kaweco.
Všechny prezentované stroje budou
k dispozici v prodejní síti společnosti Agromex. To samé platí o použité technice,
kterou firma AGRAVIS nabízí.
Na bázi nosiče Xerion 4000 SaddleTrac byla představena četná
řešení – s kejdovou nástavbou firmy Kaweco a aplikátorem shodné
značky
34
Další vystavené stroje bude popisovat
samostatný příspěvek.
Text a foto Petr Beneš
www.mechanizaceweb.cz

Podobné dokumenty

Zemědělec 29, strana 16

Zemědělec 29, strana 16 „ Jedinečné hydraulické podvozky Bergmann u HTW 45 a HTW 65. „ Možnost úpravy vozů pro odvoz zrnin od sklízecích mlá-

Více

naleznete zde…

naleznete zde… zpracovatelem PENB již nabyla zahrnuta (volitelná možnost u většiny výpočetních SW), viz přístup 1 ke zpracování PENB. Většina výpočetních SW používaných v současné době k hodnocení energetické nár...

Více

RRW 400 / 500 - Ludwig Bergmann

RRW 400 / 500 - Ludwig Bergmann traktoru ■ Na přání možnost nastavení psího chodu pro maximální ochranu půdy

Více

Zemědělská doprava - CRS

Zemědělská doprava - CRS který je tentokrát skoro celý věnovaný naší prémiové značce Annaburger. S firmou Annaburger Nutzfahrzeug spolupracujeme již od roku 1995 a za tu dobu se mezi námi vytvořilo skvělé partnerství. Zásl...

Více

Hydraulic Couplings.indd

Hydraulic Couplings.indd Produkty CEJN jsou designovány tak, aby splňovali požadavky kladené na vysokotlakou hydrauliku a pneumatiku, splňují průmyslové normy u důležitých aplikací systémů kapalin, jsou dostupné celosvětov...

Více

Fendt 700 Vario

Fendt 700 Vario Převodovka Fendt Vario je hydrostaticky mechanický pohon. Se zvyšující se pojezdovou rychlostí se zvyšuje podíl mechanického přenosu výkonu přes planetový mechanizmus. Pro současné zachování vysoké...

Více