271114 TZ Pohoda na pracovišti

Transkript

271114 TZ Pohoda na pracovišti
Pracovní prostředí nás
může „nakopnout“
k pracovnímu výkonu
i psychicky zničit
Jaké faktory hrají roli?
Málokdo na otázku, jak se cítí v práci, odpoví „jako doma“. Ono by to ostatně ani nebylo správné.
V domácím prostředí většinou máme „naladěn“ odpočinkový mód a takzvaně nejsme ve střehu.
To je přitom podstatné, pokud jsme v práci a řešíme činnosti, které z ní vyplývají. Ale na našem
pracovišti bychom se měli cítit dobře. Jedná se totiž v podstatě o náš druhý domov, ve kterém
trávíme velkou část života, přesněji minimálně polovinu každodenní bdělé doby, tj. zákonem
předepsaných osm a půl hodiny.
Mnozí si to ale neuvědomují. Do práce chodí přesto, že je
zdejší
podmínky,
které
nesouvisí
s prací,
stresují
a nepřejí jejich duševní pohodě. Příliš silné nebo naopak
slabé
osvětlení,
nedostatek
čerstvého
vzduchu,
neodpovídající teplota, nevyhovující rozložení stolů,
nedostatek soukromí, přílišný hluk nebo jen různé
čichové
vjemy,
pocházející
například
z oběda
u vedlejšího stolu. Podobnou zkušenost má i 22letý
Michal P. z Prahy: „Pracuji ve větší soukromé firmě
v klasické kanceláři, kam jsem nastoupil po střední škole.
Jedná se o budovu z osmdesátých let, v létě je zde
takové horko, že ze mě doslova leje. V zimě zase musím
sedět v kabátě. Když si potřebuji zavolat soukromě,
nemám kde, protože by to všichni kolegové slyšeli.
Experiment s očima na zdi
Zajímavý experiment provedli američtí
psychologové. Na stěny vybraných
kanceláří vyvěsili plakáty, na kterých
byly velmi výrazně zobrazeny velké
oči, a sledovali, jak se mění chování
zaměstnanců. Ukázalo se, že se jejich
pracovní výkon zvýšil. Pracovali
dokonce mnohem usilovněji než jejich
kolegové, kteří věděli, že jsou
sledováni
průmyslovou
kamerou.
Zároveň si však stěžovali, že se
najednou cítí nepříjemně a pod tlakem.
Být „na očích“ je zkrátka velice
znervózňovalo. Dostatek soukromí je
tak pro pracovní pohodu klíčový. Nejvíce mi ale vadí všudypřítomný prach, který se čistí jednou za rok, a vzduch, který se téměř
neobměňuje, protože nejdou otvírat okna a klimatizaci nemáme.“
Nezřídka se stává, že dotyčný vystresovaný zaměstnanec následně dá výpověď, protože se mu
v práci prostě nelíbí. Ani se přitom nepokusí změnit po dohodě s kolegy zmíněné negativní vlivy.
Na jejich úpravě by mělo vždy mít zájem i vedení firmy, pokud nechce riskovat pokles pracovního
výkonu zaměstnanců. V nejhorším případě pak i rozvinutí jejich vážné psychické problémy
a dusno na pracovišti. „Mnoho zaměstnavatelů si myslí, že pracovní pohoda a na druhé straně
pracovní výkon nejdou ruku v ruce. Opak je pravdou, jde jen o to nastavit vhodnou hranici mezi
těmito dvěma pomyslnými protipóly. Jsou známy případy, kdy stres z podmínek na pracovišti
dohnal lidi k vážným a psychickým poruchám vyžadujícím i hospitalizaci na psychiatrickém
pracovišti,“ říká MUDr. Jasna Volfová lékařka Psychiatrické nemocnice Jihlava.
Co je pro zaměstnance nejdůležitější
Na první pohled je překvapivé, kolik faktorů může
ovlivnit psychické rozpoložení na pracovišti. Na
následujících řádcích uvádíme jen ty nejdůležitější.
Osvětlení
Intenzita a úhel dopadu světla na pracovišti ovlivňuje
nejen schopnost správně vidět, ale podvědomě i pohodu
zaměstnanců. Odborníci obecně preferují přirozené denní
světlo. Zvláště v zimě, kdy se začíná stmívat, je ale nutné
Co vadí nejvíce
1. Příliš silné nebo slabé osvětlení
2. Nadměrný hluk
3. Nedostatek soukromí (například pro
privátní telefonát)
4. Nedostatek čerstvého vzduchu
5. Přílišné horko či chlad
6. Absence speciálního místa ke
konzumaci svačiny či oběda
používat i světlo umělé. V takovém případě by mělo být rovnoměrně rozloženo v celém prostoru bez
rušivých stínů. Britský autorizovaný institut inženýrských služeb ve stavebnictví (CIBSE) například jako
ideální kancelářskou intenzitu světla považuje zhruba 400 luxů. Nemělo by se přitom zapomínat na
dostatečné osvětlení stěn i stropů pro zamezení pocitů stísněnosti.
Hluk
Hlasitý rozhovor kolegů, neustále vyzvánějící telefony
nebo
ruch
z ulice.
zaměstnance
V takových
obtížné
podmínkách
zvládnout
svou
je
pro
práci.
Při
dlouhodobém vystavení nadměrnému hluku se navíc
mohou objevit i zdravotní potíže – známky neurózy nebo
vysoký
krevní
tlak.
Není
bez
zajímavosti,
že
dvacetiminutové působení hluku o síle 90 dB (odpovídá
provozu na dálnici nebo poslechu hry na klavír ze 40 cm)
může narušit koncentraci na celý den. Hluk v kanceláři by
Přehled zdrojů hluku1
1. Letadlo vzdálené 100 m – 120 dB
2. Sbíječka vzdálená 10 m – 90 dB
3. Cirkulárka vzdálená 10 m – 80 dB
4. Hlučná ulice vzdálená 10 m – 75 dB
5. Vyzvánění telefonu – 65 dB
6. Lidská řeč – 50 dB
7. Šepot – 25 dB
neměl přesáhnout hranici 75 dB.
Teplota a čerstvý vzduch
Málokomu jsou neznámé boje o větrák či klimatizaci. Někomu je stále horko a nastavuje teplotu do
mínusových hodnot, zatímco jeho kolega se krčí ve svetru. Ideálním řešením je zavedení systému
klimatizace, která funguje rovnoměrně na celém pracovišti, a zároveň do budovy přivádí čerstvý vzduch.
Dle odborníků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci je ideální teplota pro kancelář zhruba 21 °C v zimě
a 24 °C v létě.
Barvy
Nesmíme podceňovat ani vliv barev. Z psychologického hlediska je můžeme rozdělit na teplé a studené.
Mezi studené se řadí zelená a modrá, mezi teplé naopak červená, oranžová a odstíny žluté. Existují celé
řady studií, jak barvy na pracovišti působí na psychiku zaměstnanců. Například při monotónních procesech
je vhodné zvolit více barev a tím vytvořit kreativnější a veselejší prostředí. V chladných prostorách se
doporučuje používat teplých barev a naopak.
Dostatek soukromí a proklínaný open space
Jedná se o často podceňované téma, protože na rozdíl od jiných faktorů není přesně změřitelné. Někdo
potřebuje soukromí více, někdo méně. Zároveň si řada vedoucích pracovníků myslí, že příliš soukromí je
podhoubím pro pokles produktivity. Na správném pracovišti by ale vždy mělo být možné vyřídit v případě
naléhavé potřeby soukromý telefonát, pracovat bez pocitu, že jsme sledováni, či si v klidu o pauze
vychutnat svačinu. Právě nedostatek soukromí je často vytýkán takzvaným open spacům, tedy hromadným
kancelářím rozděleným pouze provizorními přepážkami mezi stoly.
Příklad z praxe: Open space nové generace v GSK – Pracoviště budoucnosti 2014
Poučeni neduhy, které trápily kanceláře „openspacového“ typu, se v české pobočce
farmaceutické firmy GSK rozhodli „jít na to jinak“. „V GSK jsme vytvořili modernizované pojetí
otevřených kanceláří pomocí zásad systému chytrých pracovních podmínek. V praxi to vypadá
například tak, že každý zaměstnanec má svůj notebook, mobil a osobní skříňku, ale všechno
ostatní se mění. Ani vedoucí pracovníci nemají své kanceláře. Snesitelnou hladinu hluku
v kanceláři řešíme pomocí speciálních telefonních budek, ve kterých jsou vyřizovány hovory. Pro
klidnou konzumaci jídla jsou určeny zase speciální soukromé zóny,“ vysvětluje generální
ředitelka GSK PharmDr. Monika Horníková. GSK se také v roce 2014 stalo vítězem ankety Top
Odpovědná Firma v kategorii Pracoviště budoucnosti.
Co je v GSK jinak oproti jiným kancelářím
Osvětlení – Celoskleněný plášť budovy napomáhá správnému osvětlení. Pokud je venku slunečno, zářivky
uvnitř jsou vypnuté nebo ztlumené. Při setmění se však aktivuje čidlo a podle potřeby nastaví intenzitu
osvětlení.
Teplota a čerstvý vzduch – Čerstvý vzduch v budově má na starosti samočinný systém naklápěcích oken
na střeše a automatický systém klimatizace. V budově je tak vždy optimální teplota i dostatek kyslíku. City
Green Court, sídlo společnosti GSK, je jednou z nejekologičtějších budov v České republice.
Soukromí – Na pracovišti nejsou dovolené hlučné konverzace, telefonování ani hlasité vyzvánění telefonu.
Pro vyřízení hovoru jsou k dispozici speciální „telefonní budky“, které jsou odhlučněné. Pevné linky jsou
zavedeny přímo do počítačů se sluchátky a mikrofonem. V prostorném jídelním koutku je možné si
nerušeně vychutnat jakékoliv jídlo.
Fotogalerie
1. Systém naklápěcích oken zajišťujících správnou ventilaci vzduchu i osvětlení 2. Soukromá zóna pro konzumaci jídla oddělena od kanceláří
3. Místo pro týmové porady a kreativní brainstormingy
4. Každý den je možné si sednout jinam, stačí si sebou vzít vlastní skříňku a notebook
5. „Telefonní budky“ pro vyřizování pracovních i soukromých hovorů
Zdroje:
1) http://www.bozpinfo.cz/priloha/akustika_ergonomie

Podobné dokumenty

Synology DiskStation DS112j

Synology DiskStation DS112j obsah na mediální zařízení, jakou jsou např. stereo systémy, konzole Sony™ PlayStation® 3 a Microsoft® XBox 360. Můžete také přenášet videa a hudbu na televizory kompatibilní s technologií DLNA/UPn...

Více

ZDE

ZDE znečištěním během výstavby. VOC limity – instalované materiály s nízkým obsahem VOC a nízkou následnou produkcí těkavých organických látek do čistého pracovního prostředí.

Více

125 TVNP Teorie vnitřního prostředí budov KVALITA VZDUCHU

125 TVNP Teorie vnitřního prostředí budov KVALITA VZDUCHU • Vyhláška č. 6/2003 kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb...

Více

příručce ke stažení

příručce ke stažení 4.5 Zvuková izolace Jednotlivé stavební prvky a spoje mezi těmito prvky přispívají k celkové zvu‑ kově izolační schopnosti pláště budovy. Plášť budovy, který má splňovat určitou úroveň zvukové izo...

Více