Objem krychle a kvádru - Matematika pro všechny

Transkript

Objem krychle a kvádru - Matematika pro všechny
Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/26.0047
„Matematika pro všechny“
Univerzita Palackého v Olomouci
Tematický okruh: Geometrie v rovině a v prostoru – Gradovaný řetězec úloh
Téma: Objem krychle a kvádru
Autor: Janeček Petr
Úloha 3 (úroveň 1)
Předpokládané znalosti: objem krychle, objem tělesa
Zadání
Tělesa na obrázku jsou postavena z dřevěných kostiček tvaru krychle o délce hrany 1 cm.
Zapište objem těles.
a)
b)
c)
d)
Řešení
Krychlička o hraně 1 cm je tzv. jednotková krychle a má objem 1 cm . Objem tělesa
složeného z jednotkových krychlí je určen jejich počtem.
a) Těleso je složeno z 8 shodných krychlí. Každá krychle s hranou délky 1 cm má objem
cm . Těleso jako celek má tedy objem 8 cm .
1
b) Těleso je složeno z 8 shodných krychlí. Ve spodní vrstvě je celkem 6 krychlí, ve druhé
vrstvě 1 krychle a ve třetí také 1 krychle. Každá krychle s hranou délky 1 cm má objem
cm . Těleso jako celek má tedy objem 8 cm .
c) Těleso je složeno z 12 shodných krychlí. Ve spodní vrstvě je celkem 8 krychlí a ve druhé
vrstvě 4 krychle. Každá krychle s hranou délky 1 cm má objem cm . Těleso jako celek má
tedy objem 12 cm .
d) Těleso je složeno z 10 shodných krychlí. Ve spodní vrstvě je celkem 6 krychlí, ve druhé
vrstvě rychle a ve třetí vrstvě 1 krychle. Každá krychle s hranou délky 1 cm má objem
cm . Těleso jako celek má tedy objem 10 cm .
Odpověď/: Objemy jednotlivých těles jsou postupně 8 cm , 8 cm , 12 cm a 10 cm .
Metodické poznámky
Úloha je míněna jako propedeutika pojmu objem tělesa, graduje i obtížnost jednotlivých
částí úlohy.
U úlohy d) lze uvést také alternativní řešení, pokud připustíme, že se neomezujeme pouze na
tělesa, jejich jednotlivé vrstvy tvoříme ve čtverci x . Za těleso na obrázku lze postupně
poskládat až 6 krychlí navíc, takže těleso může mít také objem 11 cm , 12 cm , 13 cm ,
14 cm , 15 cm , 16 cm .
Řešení je patrné z následujícího obrázku, na kterém je z původní sestavy odstraněna druhá a
třetí vrstva.:
Úloha 2 (úroveň 1 - 2)
Předpokládané znalosti: objem krychle, vztah pro výpočet objemu krychle
Zadání:
Vypočtěte objem krychle s hranou délky 0,8 dm a vyjádřete jej v mililitrech.
Řešení:
0,8 dm
0,8 dm
0,8 dm
0,8 dm
2
dm
ml
____________________
Objem krychle vypočteme podle vztahu:
Po dosazení délky hrany krychle:
Objem krychle postupně převedeme na litry a mililitry takto:
Odpověď: Objem krychle s hranou délky 0,8 dm je 512 ml.
Metodické poznámky
Úloha je zaměřena na využití vztahu pro výpočet objemu krychle a na opakování převodů
mezi jednotkami objemu.
Úloha 2 (úroveň 2)
Předpokládané znalosti: objem kvádru, vztah pro výpočet objemu kvádru
Zadání:
Vypočtěte objem kvádru o rozměrech 4 cm, 60 mm a 0,8 dm a vyjádřete jej v mililitrech.
Řešení:
0,8 dm
60 mm
4 cm
Rozměry kvádru musíme nejdříve vyjádřit ve stejných jednotkách. V tomto případě bude
nejvýhodnější převést všechny rozměry na centimetry.
3
mm
dm
m
8 cm
ml
____________________
Objem kvádru vypočteme podle vztahu:
Po dosazení délek hran kvádru:
Objem kvádru převedeme na mililitry takto:
Odpověď: Objem kvádru o rozměrech 4 cm, 60 mm a 0,8 dm je 192 ml.
Metodické poznámky
Úloha je zaměřena na využití vztahu pro výpočet objemu kvádru a na opakování převodů
mezi jednotkami objemu.
Zdroj: archiv autora
Obrazový materiál: vlastní tvorba autora
Autor: Petr Janeček; [email protected]
4

Podobné dokumenty

Pythagorova věta - Matematika pro všechny

Pythagorova věta - Matematika pro všechny Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/26.0047

Více

Objem 2 - zsondrejov.cz

Objem 2 - zsondrejov.cz 4) Mám dva odměrné válce, první má stupnici s dílky po 10 ml, druhý má stupnici s dílky po 50 ml. Kterým odměrným válcem se dá měřit objem přesněji. 5) U odměrných válců urči hodnotu nejmenšího díl...

Více

Výpočet hustoty - příklady - Základní škola Dr. Peška Chrudim

Výpočet hustoty - příklady - Základní škola Dr. Peška Chrudim  = 11300 kg/m3 (tabulky) m=?  = 1300 kg/m3 = 11,3 g/cm3 m=V. m = 8 . 11,3 m = 90,4 g Krychlička bude mít hmotnost asi 90 g. http://office.microsoft.com/cs-cz/images/

Více

2010 Prima

2010 Prima 3. Maminka dala Petrovi 200 Kč, aby šel nakoupit do zeleniny banány, jablka a hrušky. 1 kg banánů stál 18 Kč a 1 kg hrušek 16 Kč. Petr nakoupil hrušky, banány i jablka vždy po 3 kg a zbylo mu 56 Kč...

Více

Objem 1 - zsondrejov.cz

Objem 1 - zsondrejov.cz V jakých jednotkách měříme objem různých věcí  V m3 – objem spotřebované vody (říkáme, že jsme spotřebovali 12 kubíků vody – lidově se jednomu metru krychlovému říká kubík nebo také kubický metr),...

Více

Měření objemu

Měření objemu 1 cm3 = 1 ml 1 dm3 = 1000 cm3 = 1 000 ml = 1 l

Více