Minivedení, Série MSC - MG - HM

Komentáře

Transkript

Minivedení, Série MSC - MG - HM
1
Válec pístní tyče ► Vodicí válce
Minivedení, Série MSC​-​MG​-​HM
► Ø 8 -​ ​25 mm ► Dvojčinný ► S magnetickým pístem ► Tlumení: hydraulicky ► Easy‒2‒Combine​-Z
​ působilý ► S
dvojitým pístem ► S integrovaným kuličkovým vedením „Medium Performance“
Teplota okolí min./max.
+0°C / +60°C
Médium
Stlačený vzduch
Max. velikost částic
5 µm
Obsah oleje stlačeného vzduchu
0 mg/m³ - 1 mg/m³
Tlak ke stanovení sil na píst
6,3 bar
Opakovatelná přesnost
0,02 mm
Materiály:
22245
Pouzdro
Hliník, eloxovaný
Pístní tyč
Nerezavějící ocel
Čelní deska
Hliník eloxovaný
Těsnění
Polyuretan
Vodicí stůl
Hliník, eloxovaný
Vodicí kolejnice
Ocel, kalený
Středicí kroužky
Nerezavějící ocel
Technické poznámky
■ Tlakový rosný bod musí ležet nejméně 15 °C pod teplotou okolí a média a smí činit max. 3 °C.
■ Obsah oleje stlačeného vzduchu musí zůstat po celou životnost konstantní.
■ Používejte výhradně oleje schválené firmou AVENTICS, viz kapitola „Technické informace“.
■ Opakovatelná přesnost po 100 zdvizích následujících za sebou: 0,02 mm
Ø pístu
Přípoj
[mm]
Provozní tlak min/max
2x8
M5
2x12
M5
2x16
M5
2x20
G 1/8
2x25
G 1/8
[bar]
1,5 / 10
Síla na píst zasunutí, teoreticky
[N]
48
1 / 10
107
1 / 10
218
297
520
Síla na píst vysunutí, teoreticky
[N]
63
143
253
396
619
Rychlost max.
[m/s]
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Tlumicí délka
[mm]
5
7
7
10
14
Tlumicí energie
[Nm]
0,6
1
1,2
3,1
5,8
Ø pístu
Přípoj
2x8
M5
2x12
M5
2x16
M5
2x20
G 1/8
2x25
G 1/8
-
1 / 10
-
1 / 10
Zdvih 20
R480640164
-
30
R480640165
R480640171
R480640178
R480640185
R480640192
-
40
R480640166
R480640172
R480640179
R480640186
R480640193
50
R480640167
R480640173
R480640180
R480640187
R480640194
80
R480640168
R480640174
R480640181
R480640188
R480640195
100
-
R480640175
R480640182
R480640189
R480640196
Vývod ve dně s přípoji vzduchu vzadu a na boku
Lze konfigurovat mezizdvihy.
Rozsah dodávky: Včetně středících kroužků
Hmotnost [kg]
Ø pístu
Zdvih 20
0,36
2x8
2x12
2x16
2x20
2x25
30
0,35
0,6
0,76
1,38
2,42
40
0,34
0,59
0,82
1,45
2,38
50
0,41
0,67
1,29
1,61
2,64
80
0,56
0,92
1,37
2,1
3,29
100
-
0,99
1,94
2,23
3,56
-
-
Materiál s tučně vyznačenými čísly je dodáván z centrálního skladu v Německu, podrobné informace viz nákupní košík
katalog pneumatických prvků, on​-​line PDF, stav 2016-09-20, © AVENTICS S.à r.l., změny vyhrazeny
-
-
2
Válec pístní tyče ► Vodicí válce
Minivedení, Série MSC​-​MG​-H
​ M
► Ø 8 -​ ​25 mm ► Dvojčinný ► S magnetickým pístem ► Tlumení: hydraulicky ► Easy‒2‒Combine​-Z
​ působilý ► S
dvojitým pístem ► S integrovaným kuličkovým vedením „Medium Performance“
Konfigurovatelný výrobek
Tento výrobek je konfigurovatelný. Použijte prosím náš internetový konfigurátor pod http://www.aventics.com
nebo kontaktujte nejbližší odbytové centrum AVENTICS.
Hmotnost pohyblivých dílů [kg]
Ø pístu
S=10
S=20
S=30
S=40
S=50
S=80
S=100
S=125
S=150
S=200
12
0,28
0,28
0,28
0,28
0,315
0,403
0,46
‒
‒
‒
8
0,165
0,165
0,165
0,165
0,195
0,265
‒
‒
‒
‒
16
0,375
0,375
0,375
0,4
0,45
0,615
0,65
0,725
0,765
‒
20
0,655
0,655
0,655
0,69
0,765
0,985
1,035
1,2
1,29
1,54
25
1,1
1,1
1,1
1,1
1,225
1,45
1,625
1,885
2,085
2,445
S = zdvih
Minimální a maximální pohyblivá hmota
V [m/s]
0,8
0,7
0,6
0,5
8
0,4
25
0,3
20
0,2
16
0
0,1
12
0,1
1
10
m [kg]
22801
V = rychlost [m/s]
m = Hmota
Materiál s tučně vyznačenými čísly je dodáván z centrálního skladu v Německu, podrobné informace viz nákupní košík
katalog pneumatických prvků, on​-​line PDF, stav 2016-09-20, © AVENTICS S.à r.l., změny vyhrazeny
3
Válec pístní tyče ► Vodicí válce
Minivedení, Série MSC​-​MG​-​HM
► Ø 8 -​ ​25 mm ► Dvojčinný ► S magnetickým pístem ► Tlumení: hydraulicky ► Easy‒2‒Combine​-Z
​ působilý ► S
dvojitým pístem ► S integrovaným kuličkovým vedením „Medium Performance“
Max. přídavná pohybující se hmota -​ ​horizontálně
Max. přídavná pohybující se hmota -​ ​vertikálně
[2 S/h] (V=0,8 m/s)
3600
[2 S/h] (V=0,8 m/s)
3600
3100
3100
2600
2600
2100
2100
1600
1600
1100
1100
600
600
Korekční faktor potřebné rychlosti při zasouvání a vysouvání, horizontální
km
2
*
**
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
**
1,3
1,2
*
1,1
1
0,1
1
25
22803
S = zdvih [mm]
2 x S = 1 cyklus
V = rychlost [m/s]
m = Hmota
1,9
10
m [kg]
22802
S = zdvih [mm]
2 x S = 1 cyklus
V = rychlost [m/s]
m = Hmota
20
1
16
100
0,1
12
m [kg]
8
10
25
20
16
1
12
8
100
0,1
10
m [kg]
22812
* Vysunutý
** Zasunutí
V = s/1000 • t • km
V = rychlost [m/s]
S = zdvih [mm]
t = doba [s] pro jeden zdvih
Materiál s tučně vyznačenými čísly je dodáván z centrálního skladu v Německu, podrobné informace viz nákupní košík
katalog pneumatických prvků, on​-​line PDF, stav 2016-09-20, © AVENTICS S.à r.l., změny vyhrazeny
4
Válec pístní tyče ► Vodicí válce
Minivedení, Série MSC​-​MG​-H
​ M
► Ø 8 -​ ​25 mm ► Dvojčinný ► S magnetickým pístem ► Tlumení: hydraulicky ► Easy‒2‒Combine​-Z
​ působilý ► S
dvojitým pístem ► S integrovaným kuličkovým vedením „Medium Performance“
km
km
1,7
1,9
1,8
16
1,6
16
1,4
12
1,7
12
1,5
20
20
8
8
1,6
25
Korekční faktor potřebné rychlosti při zasouvání, vertikální,
směrem nahoru
25
Korekční faktor potřebné rychlosti při vysouvání, vertikální,
směrem nahoru
1,3
1,5
1,2
1,4
1,1
0,1
1
1,3
0,1
10
1
10
m [kg]
m [kg]
22813
22814
V = s/1000 • t • km
V = rychlost [m/s]
S = zdvih [mm]
t = doba [s] pro jeden zdvih
m = Hmota
V = s/1000 • t • km
V = rychlost [m/s]
S = zdvih [mm]
t = doba [s] pro jeden zdvih
m = Hmota
Korekční faktor potřebné rychlosti při zasouvání, vertikální,
směrem dolů
Korekční faktor potřebné rychlosti při vysouvání, vertikální,
směrem dolů
km
km
1,4
1,2
1,35
1,15
1,3
1,1
1,05
6
D1
1,25
1
2
20
0,95
8
5
D2
0
12
D2
D8
1,15
16
D1
1,2
25
1,1
0,1
1
10
m [kg]
0,9
0,1
1
22815
V = s/1000 • t • km
V = rychlost [m/s]
S = zdvih [mm]
t = doba [s] pro jeden zdvih
m = Hmota
10
m [kg]
22816
V = s/1000 • t • km
V = rychlost [m/s]
S = zdvih [mm]
t = doba [s] pro jeden zdvih
m = Hmota
Materiál s tučně vyznačenými čísly je dodáván z centrálního skladu v Německu, podrobné informace viz nákupní košík
katalog pneumatických prvků, on​-​line PDF, stav 2016-09-20, © AVENTICS S.à r.l., změny vyhrazeny
5
Válec pístní tyče ► Vodicí válce
Minivedení, Série MSC​-​MG​-​HM
► Ø 8 -​ ​25 mm ► Dvojčinný ► S magnetickým pístem ► Tlumení: hydraulicky ► Easy‒2‒Combine​-Z
​ působilý ► S
dvojitým pístem ► S integrovaným kuličkovým vedením „Medium Performance“
Rychlost vysunutí max.
kv
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0,1
1
8
12
16
20
25
10
m [kg]
22807
V = √s • kv
V = rychlost [m/s]
S = zdvih [mm]
m = Hmota
Nosnost
Korekční faktor (a, d)
00116281
00116280
M = max. přípustný krouticí moment
Ø pístu
S a [mm] 1) d [mm] 2)
Mx0 3)
My0 3)
Mz0 3)
Mx 4)
My 4)
Mz 4)
12
5,8
5,9
5,9
1,1
1,74
1,74
69,5
12
5,8
5,9
5,9
1,1
1,74
1,74
50
83
12
5,8
5,9
5,9
1,3
1,74
1,74
8
80
121
12
8
14,6
14,6
1,3
3,7
3,7
12
30
77
15
13,8
6,45
6,45
3,5
1,63
1,63
12
40
77
15
13,8
6,45
6,45
3,5
1,63
1,63
12
50
81
15
13,8
6,45
6,45
3,5
1,63
1,63
12
80
117
15
17,3
15,6
15,6
5,2
3,48
3,48
12
100
137
15
17,3
15,6
15,6
5,2
3,48
3,48
16
30
65
15
31,6
11,95
11,95
6,5
3,15
3,15
16
40
75
15
31,6
11,95
11,95
6,5
3,15
3,15
8
20
69,5
12
8
30
69,5
8
40
8
5,8
5,9
5,9
1,1
1,74
1,74
S = zdvih
1) Korekční faktor (a)
2) Korekční faktor (b)
3) Statický moment M [Nm]
4) Dynamický moment M [Nm]
Materiál s tučně vyznačenými čísly je dodáván z centrálního skladu v Německu, podrobné informace viz nákupní košík
katalog pneumatických prvků, on​-​line PDF, stav 2016-09-20, © AVENTICS S.à r.l., změny vyhrazeny
6
Válec pístní tyče ► Vodicí válce
Minivedení, Série MSC​-​MG​-H
​ M
► Ø 8 -​ ​25 mm ► Dvojčinný ► S magnetickým pístem ► Tlumení: hydraulicky ► Easy‒2‒Combine​-Z
​ působilý ► S
dvojitým pístem ► S integrovaným kuličkovým vedením „Medium Performance“
Ø pístu
Mx0 3)
My0 3)
Mz0 3)
Mx 4)
My 4)
Mz 4)
16
50
S a [mm] 1) d [mm] 2)
86
15
31,6
11,95
11,95
7
3,15
3,15
16
80
123
15
45
27,3
27,3
8,7
6,31
6,31
16
100
144
15
45
27,3
27,3
8,7
6,31
6,31
20
30
75
20
31,6
11,95
11,95
9,6
4
4
20
40
75
20
31,6
11,95
11,95
9,6
4
4
20
50
92
20
31,6
11,95
11,95
10
4
4
20
80
125
20
45
27,3
27,3
11,7
8
8
20
100
143
20
45
27,3
27,3
11,7
8
8
25
30
85
24
87
24,5
24,5
22,9
6,6
6,6
25
40
85
24
87
24,5
24,5
22,9
6,6
6,6
25
50
102
24
87
24,5
24,5
15,3
6,6
6,6
25
80
134
24
110
62,5
62,5
18,8
14,5
14,5
25
100
152
24
110
62,5
62,5
18,8
14,5
14,5
S = zdvih
1) Korekční faktor (a)
2) Korekční faktor (b)
3) Statický moment M [Nm]
4) Dynamický moment M [Nm]
Materiál s tučně vyznačenými čísly je dodáván z centrálního skladu v Německu, podrobné informace viz nákupní košík
katalog pneumatických prvků, on​-​line PDF, stav 2016-09-20, © AVENTICS S.à r.l., změny vyhrazeny
7
Válec pístní tyče ► Vodicí válce
Minivedení, Série MSC​-​MG​-​HM
► Ø 8 -​ ​25 mm ► Dvojčinný ► S magnetickým pístem ► Tlumení: hydraulicky ► Easy‒2‒Combine​-Z
​ působilý ► S
dvojitým pístem ► S integrovaným kuličkovým vedením „Medium Performance“
Horizontální
Vertikální
D
M Y M Y0
stat. M B0 = ( F G + F )
dyn. M B =
FG
D
D
FG ; Fdyn.
M X M X0
MB
M Y ; M Y0
B
M Z M Z0
stat.
MAO = ( F G + F )
dyn.
MA =
FG
B
B
Fdyn.
G ; F
M Z0
M Y0
MA
MZ1; M Z0
M X0
00116296
dyn.
MA
M
+ B
M1
M2
stat.
MA0 M B0
+
M Z0 M Y0
1
1
00116297
F=m•a
FG = m • g
a = 1250•V²/H
F = Zpomalující síla [N]
FG = Tíhová síla [N]
m = Hmota zatížení [kg]
a = Zpoždění [m/s²]
g = Gravitační zrychlení 9,81 [m/s²]
V = Rychlost
H = Délka zdvihu tlumiče nárazů [mm]
Materiál s tučně vyznačenými čísly je dodáván z centrálního skladu v Německu, podrobné informace viz nákupní košík
katalog pneumatických prvků, on​-​line PDF, stav 2016-09-20, © AVENTICS S.à r.l., změny vyhrazeny
8
Válec pístní tyče ► Vodicí válce
Minivedení, Série MSC​-​MG​-H
​ M
► Ø 8 -​ ​25 mm ► Dvojčinný ► S magnetickým pístem ► Tlumení: hydraulicky ► Easy‒2‒Combine​-Z
​ působilý ► S
dvojitým pístem ► S integrovaným kuličkovým vedením „Medium Performance“
Rozměry
W1
W5
EB
H5
W4
H3
H8
L7
A
L6
D1
W2-S*/R*
A
W3-S*/R*
R1>0
L7
L6
H10
H9
L5**
H4-S*/R*
R1>0
D1
H6-S*/R*
L4
H7
H2
H1
D1
W6
R2>0
L3
W7
L1-R*
D2
D2
L3
L3
D2
D2
E2>0
L2
R2>0
L2
L3
L1-S*
22789_h
R*: Vývod ve dně s přípoji vzduchu pouze vzadu
S*: Vývod ve dně s přípoji vzduchu vzadu a na boku
** Ø 8 má jinou vztažnou plochu.
Ø pístu
Ø D1
M5
M10x1
Ø D2
H1
H2
9,6
20,5
H3
H4​-​R
H4​-​S
7,5
19,5
H5
H6​-​R
H6​-​S
H7
H8
H9
12
M5
M12x1
34
5,7
25
11,2
11,2
24,5
5,7
5,7
8,3
​-​
​-​
8
28
​-​
​-​
5,5
18
​-​
​-​
16
M5
M12x1
40
7,2
29
12,2
12,2
31
7,7
7,7
11,2
​-​
​-​
20
G 1/8
M16x1,5
50
11,2
37,5
17,3
17,3
38,2
11,7
12,2
11,7
5,5
4,2
25
G 1/8
M18x1,5
60
14,2
44
15,5
22,9
46,5
13,2
21,7
16,2
6,9
5,2
Ø pístu
H10
L3 1)
31
9,8
L4
L5 2)
–
1,9
L6
L7
R2
1,9
50,2
W1
W2​-​R
W2​-​S
W3​-​R
W3​-​S
W4
12
​-​
46,7
7,2
22,5
2
8
2
66
28,8
28,8
53
53
24,5
8
​-​
6
–
19,3
–
30,5
18
16
​-​
44,9
6,5
17,7
2
10
2
76
31
31
60,5
60,5
30
20
1
48,9
8
30
2,1
10
2,1
92
10
21
74
74
35
25
1,5
67,7
9
31
2,1
12
2,1
112
11
14
92
92
44
Ø pístu
8
W1/2
W5
W6
W7
12
W1/2
–
–
16
W1/2
–
–
20
W1/2
2
4
25
W1/2
2,5
4,8
–
–
S = zdvih
1) Max.
2) Ø 8 má jinou vztažnou plochu.
Materiál s tučně vyznačenými čísly je dodáván z centrálního skladu v Německu, podrobné informace viz nákupní košík
katalog pneumatických prvků, on​-​line PDF, stav 2016-09-20, © AVENTICS S.à r.l., změny vyhrazeny
9
Válec pístní tyče ► Vodicí válce
Minivedení, Série MSC​-​MG​-​HM
► Ø 8 -​ ​25 mm ► Dvojčinný ► S magnetickým pístem ► Tlumení: hydraulicky ► Easy‒2‒Combine​-Z
​ působilý ► S
dvojitým pístem ► S integrovaným kuličkovým vedením „Medium Performance“
Rozměry v závislosti na zdvihu
Ø pístu
8
12
S=10
EB
S=20
EB
S=30
EB
S=40
EB
S=50
EB
S=80
EB
S=100
EB
S=10
L1​-​R
S=20
L1​-​R
S=30
L1​-​R
S=40
L1​-​R
S=50
L1​-​R
S=80
L1​-​R
32
22
12
2
2
2
2
109,3
109,3
109,3
109,3
124,3
170,3
32
22
12
2
2
2
–
–
–
–
–
–
–
16
22
12
2
2
2
2
2
101,8
101,8
101,8
111,8
126,8
172,8
20
22
12
2
2
2
2
2
112,9
112,9
112,9
122,9
137,9
182,9
25
32
22
12
2
2
2
2
136,1
136,1
136,1
136,1
149,1
195,1
Ø pístu
S=100
L1​-​R
S=10
L1​-​S
S=20
L1​-​S
S=30
L1​-​S
S=40
L1​-​S
S=50
L1​-​S
S=80
L1​-​S
S=100
L1​-​S
S=10
L2
S=20
L2
S=30
L2
S=40
L2
S=50
L2
190,3
126,2
126,2
126,2
126,2
141,2
187,2
207,2
98,8
98,8
98,8
98,8
113,8
8
12
–
100,7
100,7
100,7
100,7
120,7
170,7
–
93,5
93,5
93,5
93,5
113,5
16
192,8
112,7
112,7
112,7
122,7
137,7
183,7
203,7
90,4
90,4
90,4
100,4
115,4
20
202,9
137,8
137,8
137,8
147,8
162,8
207,8
227,8
100,5
100,5
100,5
110,5
125,5
25
215,1
159,8
159,8
159,8
159,8
172,8
218,8
238,8
121,5
121,5
121,5
121,5
134,5
Ø pístu
S=80
L2
S=100
L2
S=10
R1 1)
S=20
R1 1)
S=30
R1 1)
S=40
R1 1)
S=50
R1 1)
S=80
R1 1)
S=100
R1 1)
S=10
R2 1)
S=20
R2 1)
S=30
R2 1)
S=40
R2 1)
12
159,8
179,8
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
2
2
2
2
16
161,4
181,4
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
1,5
1,5
1,5
1,5
8
163,5
–
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
–
4,1
4,1
4,1
4,1
20
170,5
190,5
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
1,5
1,5
1,5
11,5
25
180,5
200,5
11,5
11,5
11,5
11,5
10,5
11,5
11,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Ø pístu
S=50
R2 1)
S=80
R2 1)
S=100
R2 1)
10
12
12
5,7
8
12
4,1
4,1
–
16
6
7
20
9,5
14
14
25
3,3
7,5
9,2
S = zdvih
R1 = rozsah nastavení předzdvihu
R2 = rozsah nastavení zpětného zdvihu
1) Max.
Materiál s tučně vyznačenými čísly je dodáván z centrálního skladu v Německu, podrobné informace viz nákupní košík
katalog pneumatických prvků, on​-​line PDF, stav 2016-09-20, © AVENTICS S.à r.l., změny vyhrazeny
10
Válec pístní tyče ► Vodicí válce
Minivedení, Série MSC​-​MG​-H
​ M
► Ø 8 -​ ​25 mm ► Dvojčinný ► S magnetickým pístem ► Tlumení: hydraulicky ► Easy‒2‒Combine​-Z
​ působilý ► S
dvojitým pístem ► S integrovaným kuličkovým vedením „Medium Performance“
MSC​-​08
N2 x
7 F7 x 1,6
5 x M3 x 4,4
+ 5 x 5 F7 x 1,6
43
20
20
20
16,5
4,2
20
14,2
20
2 x M3 x 7
20
24,5
N3 x M5 x 9,5
20
9,5
X
L5**
19,5
4 x 5 F7 x 1,6
+ 4 x M3 x 5,4
20
20
20
20
20
20
20
20
1,6
N1 x M3 x 5,5
30,5
22790_mg
* = středicí kroužky
** Ø 8 má jinou vztažnou plochu.
Ø pístu
8
S
20
N1
4
N2
2
N3
2
L5
11
8
30
4
2
2
11
8
40
6
2
2
11
8
50
8
3
3
11
8
80
12
3
5
11
X
1)
S = zdvih
1) Přístup k průchozímu otvoru teprve po demontáži čepů pro omezení zdvihu
Materiál s tučně vyznačenými čísly je dodáván z centrálního skladu v Německu, podrobné informace viz nákupní košík
katalog pneumatických prvků, on​-​line PDF, stav 2016-09-20, © AVENTICS S.à r.l., změny vyhrazeny
11
Válec pístní tyče ► Vodicí válce
Minivedení, Série MSC​-​MG​-​HM
► Ø 8 -​ ​25 mm ► Dvojčinný ► S magnetickým pístem ► Tlumení: hydraulicky ► Easy‒2‒Combine​-Z
​ působilý ► S
dvojitým pístem ► S integrovaným kuličkovým vedením „Medium Performance“
MSC​-​12
N2 x
9 F7 x 2,1
50
2 x M4 x 8
6,5
20
20
20
20
20
18
13
20
18,5
20
5 x M4 x 6,4
+ 5 x 7 F7 x 1,6
26,5
N3 x M6 x 11,5
20
N1 x M4 x 8,5
24
20
20
20
20
20
1,6
20
20
4 x 7 F7 x 1,6
+ 4 x M4 x 6,9
48
22791
* = středicí kroužky
Ø pístu
12
30
S
N1
N2
N3
12
40
2
2
2
2
2
2
12
50
4
3
3
12
80
6
3
5
12
100
8
3
5
S = zdvih
Materiál s tučně vyznačenými čísly je dodáván z centrálního skladu v Německu, podrobné informace viz nákupní košík
katalog pneumatických prvků, on​-​line PDF, stav 2016-09-20, © AVENTICS S.à r.l., změny vyhrazeny
12
Válec pístní tyče ► Vodicí válce
Minivedení, Série MSC​-​MG​-H
​ M
► Ø 8 -​ ​25 mm ► Dvojčinný ► S magnetickým pístem ► Tlumení: hydraulicky ► Easy‒2‒Combine​-Z
​ působilý ► S
dvojitým pístem ► S integrovaným kuličkovým vedením „Medium Performance“
MSC​-​16
9 F7 x 2,1
64
6 x M5 x 7,9
+ 6 x 9 F7 x 2,1
2 x M5 x 10
40
40
40
21,7
11,7
40
17
34,5
N2 x
20
N3 x M6 x 17,8
20
E
40
19,4 MG
20 28,5
4 x 9 F7 x 2,1
+ 4 x M5 x 6,1
20
20
N1 x M5 x 8,2(min)
2,1
19,3 HG
60
27,5
20 20 20 20 20
40
22792
* = středicí kroužky
Ø pístu
16
30
S
N1
N2
N3
16
40
4
2
2
2
2
2
16
50
4
2
2
16
80
6
3
3
16
100
8
3
3
S = zdvih
Materiál s tučně vyznačenými čísly je dodáván z centrálního skladu v Německu, podrobné informace viz nákupní košík
katalog pneumatických prvků, on​-​line PDF, stav 2016-09-20, © AVENTICS S.à r.l., změny vyhrazeny
13
Válec pístní tyče ► Vodicí válce
Minivedení, Série MSC​-​MG​-​HM
► Ø 8 -​ ​25 mm ► Dvojčinný ► S magnetickým pístem ► Tlumení: hydraulicky ► Easy‒2‒Combine​-Z
​ působilý ► S
dvojitým pístem ► S integrovaným kuličkovým vedením „Medium Performance“
MSC​-​20
N3 x M8 x 16
N2 x
7 x M5 x 7,9
+ 6 x 9 F7 x 2,1
12 F7 x 2,1
80
40
40
40
40
40
20
27
20
E
40
6,2
40
2 x M5 x 10
20
29,5
44,5
9
23,2
60
33
40
4 x 9 F7 x 2,1
+ 4 x M5 x 9,9
40
40
2,1
40
40
N1 x M5 x 9
80
22793
* = středicí kroužky
Ø pístu
20
30
S
N1
N2
N3
20
40
2
2
2
2
2
2
20
50
2
2
2
20
80
4
3
3
20
100
4
3
3
S = zdvih
Materiál s tučně vyznačenými čísly je dodáván z centrálního skladu v Německu, podrobné informace viz nákupní košík
katalog pneumatických prvků, on​-​line PDF, stav 2016-09-20, © AVENTICS S.à r.l., změny vyhrazeny
14
Válec pístní tyče ► Vodicí válce
Minivedení, Série MSC​-​MG​-H
​ M
► Ø 8 -​ ​25 mm ► Dvojčinný ► S magnetickým pístem ► Tlumení: hydraulicky ► Easy‒2‒Combine​-Z
​ působilý ► S
dvojitým pístem ► S integrovaným kuličkovým vedením „Medium Performance“
MSC​-​25
12 F7 x 2,1
98
6 x M6 x 9,9
+ 6 x 12 F7 x 2,1
4 x M6 x 12
40
40
40
40
40
30
40
6,5
40
40
48
40
E
60
33,5
N2 x
10,5
N3 x M8 x 16
19
X
37
40
40
4 x 12 F7 x 2,1
+ 4 x M6 x 13,9(min)
2,1
40
N1 x M6 x 16(min)
45
40
40
85
22794_mg
* = středicí kroužky
Ø pístu
25
S
30
N1
2
N2
2
N3
2
25
40
2
2
2
25
50
4
2
2
25
80
4
3
3
25
100
4
3
3
X
1)
S = zdvih
1) Přístup k průchozímu otvoru teprve po demontáži čepů pro omezení zdvihu
Materiál s tučně vyznačenými čísly je dodáván z centrálního skladu v Německu, podrobné informace viz nákupní košík
katalog pneumatických prvků, on​-​line PDF, stav 2016-09-20, © AVENTICS S.à r.l., změny vyhrazeny

Podobné dokumenty

Minivedení, Série MSN

Minivedení, Série MSN ■ Tlakový rosný bod musí ležet nejméně 15 °C pod teplotou okolí a média a smí činit max. 3 °C. ■ Obsah oleje stlačeného vzduchu musí zůstat po celou životnost konstantní. ■ Používejte výhradně olej...

Více

Pneumatické součtové počítadlo

Pneumatické součtové počítadlo Materiál s tučně vyznačenými čísly je dodáván z centrálního skladu v Německu, podrobné informace viz nákupní košík katalog pneumatických prvků, on​-​line PDF, stav 2016-08-17, © AVENTICS S.à r.l., ...

Více

ISO 15407 - 1, 18 mm, série CD02 - AL Sada těsnění

ISO 15407 - 1, 18 mm, série CD02 - AL Sada těsnění ■ Obsah oleje stlačeného vzduchu musí zůstat po celou životnost konstantní. ■ Používejte výhradně oleje schválené firmou AVENTICS, viz kapitola „Technické informace“.

Více

Katalogová brožurka

Katalogová brožurka ​ ólový, A kódování, Úhlový ►  Bez vodič. koncovky, pocínovaný, 4​-​pólový ► Pro CANopen, DeviceNet Teplota okolí min./max.

Více

Katalogová brožurka

Katalogová brožurka ■ Napájení v aktivované cívce oboustranně ovládaných ventilů musí zůstat zachováno, aby se eliminovaly neočekávané automatické spínací procesy.

Více

Série AS3 - inch Nádoba, Série AS3 - CLS/ - CLP/ - CLC

Série AS3 - inch Nádoba, Série AS3 - CLS/ - CLP/ - CLC ► Pro filtr, předfiltr a mikrofiltr ► Materiál: Polykarbonát, Zinkový tlakový odlitek ► s průzorem

Více

Multipólový konektor D - Sub (25 - pólový)

Multipólový konektor D - Sub (25 - pólový) ■ Upozornění k použití s VS LP04: Zástrčku lze použít pouze u provedení LP04 s boční elektrickou přípojkou.

Více