Převodníky Průmyslových sběrnic a sériového rozhraní

Transkript

Převodníky Průmyslových sběrnic a sériového rozhraní
Převodníky průmyslových
sběrnic a sériového rozhraní
FCC průmyslové systémy s. r. o.
Charakteristika
Communicator™
c o m m u n i ca t o r
Profibus
Profinet
DeviceNet
EtherNet/IP
ControlNet
CANopen
CC-Link
EtherCAT
Modbus-TCP
Modbus Plus
Modbus-RTU
FIPIO
Interbus
Převod sériového rozhraní
na průmyslovou sběrnici
V oblasti průmyslové automatizace existuje množství aplikací, ve kterých se využívají zařízení se sériovým rozhraním. Anybus Communicator umožňuje připojit tato zařízení
k průmyslovým sběrnicím a integrovat je tak do aplikace
jako plně funkční a spolehlivé prvky. To lze využít jak při rekonstrukci starších systémů, tak v nových projektech.
Anybus Communicator má dvě hlavní komunikační rozhraní, z nichž jedno je vždy RS-232/422/485 s podporou Modbus RTU Slave a druhé odpovídá požadované průmyslové
sběrnici. Třetí pomocné rozhraní RS-232 slouží k připojení
PC s konfguračním programem ABC Config Tool.
Převod sériového rozhraní
na moderní průmyslové
sběrnice
Anybus Communicator vždy pracuje
na straně průmyslové sběrnice jako Slave zařízení.
Mapování dat
Všechna převáděná data jsou přenášena jako I/O data. Základní jádro převodníku tvoří sdílená paměť, ve které dochází k převodu dat. Je to velice snadná
cesta jak propojit zařízení pracující se
ABC Config Tool - jeden
nástroj pro konfiguraci pro
více průmyslových sběrnic
Převod je zabezpečen Anybus Communicatorem a konfigurován pomocí
ABC Config Tool. Je to software pracující pod operačním systémem Windows. Je zcela intuitivní a není potřeba
zvláštních znalostí pro konfiguraci. Vše
lze nakonfigurovat pomocí předdefinovaných funkcí.
Během konfigurace může uživatel nadefinovat kolik dat se bude ze strany
Anybus communicator
sériovým rozhraním a na druhé straně
s průmyslovou sběrnici. Obě strany
čtou a zapisují data na určené pozice
paměti uvnitř Anybus Communicatoru. Převod sériového rozhraní na průmyslovou sběrnici je tedy zabezpečen
Anybus Communicatorem, což zjednodušuje integraci sériových zařízení do
průmyslových sítí. Pro stranu sériového rozhraní (sub-network) existují dva
módy.
Generic Data Mode
Tento mód je založen na předávání dat
průmyslové sběrnice přenášet. Lze používat speciální start znaky, checksumy, atd. Tímto se i vlastně konfiguruje
celý rámec daného protokolu. Využívá
se jednoduchých objektů na místo složitého programování.
ABC ConfigTool poskytuje účinný nástroj pro konfiguraci zařízení. Je zde
implementována rozsáhlá nápověda
a taktéž Wizard, který pomáhá k ještě
snadnější konfiguraci krok po kroku.
Konfiguraci lze uložit a použít v budoucích aplikacích.
diagnostika - LED
 sériové rozhraní RS-232/422/485
konfigurovatelné pomocí ABC
ConfigTool
 max 512 byte vstupních
a výstupních dat
 podpora Modbus módu, generic
data módu a konfigurace
vlastního protokolu
montáž na lištu
DIN 35 mm
konektor pro
průmyslovou sběrnici
 komunikační rychlost sériového
rozhraní 9.6 kbit/s až 57.6 kbit/s
Multi-drop až 31 uzlů
 analýza telegramu pomocí utility
Line listener
 program ABC Config Tool pro
snadné nastavení z připojeného
PC
 ochrana konfigurace heslem
konektor pro konfiguraci
napájení 24 V
konektor pro RS-232/485/422
a není zde vztah Master/Slave. Každý
uzel může vysílat a zpracovávat data
nezávisle.
Master Mode
Pokud je komunikátor v režimu (módu)
Master na straně sub-network, potom
existuje vztah Master/Slave a tedy
připojená zařízení čekají na instrukce
(dotazy) od Mastera (ve většině případů je to PLC). Master posílá dotazy do
jednotlivých sériových zařízení a ty mu
odpovídají.
Typické aplikace
bod-bod:
např. připojení jednoho sériového
zařízení do sítě Ethernet
Technické parametry
adresovatelná síť:
např. měniče frekvence připojené
pomocí RS-485; lze připojit až
31 zařízení
PLC
PLC
 hmotnost: 150g
 krytí IP 20
 montáž na lištu DIN 35mm
připojení PE přes DIN lištu
 napájení: 24 V ± 10 %
 odběr: max 280 mA při 24 V
typicky: 100 mA
 flexibilní převod mezi
průmyslovou sběrnicí a sériovým
rozhraním bez nutnosti
jakéhokoli programování
 rozsah pracovních teplot: -5 °C
až + 55 °C
 EMC: značka CE, vyhovuje:
emise: EN 50081-2:1993
odolnost: EN 61000-6-2:1999
 uloženoui konfiguraci lze použít
pro další aplikace
 snadná implementace
sériových zařízení do vyšších
průmyslových sběrnic
 rozměry: 120 x 75 x 27 mm
 všechny vstupy galvanicky
oddělené
Proč použít
Anybus Communicator?
 více průmyslových sběrnic
pomocí jednoho konfiguračního
nástroje
 vícejazyčná podpora: angličtina,
němčina, italština, francouzština,
švédština a čínština
PC s konfiguračním
programem pro
nastavení parametrů
konverze protokolů
RS-232
RS-422/485
 certifikace: UL a cUL
 splňuje RoHS
 vynikající poměr cena/výkon
FCC průmyslové systémy s. r. o.
Charakteristika
diagnostika - LED
Jednoduchá konfigurace
bez jakéhokoliv
programování
Anybus X-Gatewaye jsou navrženy do
těžkých průmyslových podmínek pro
montáž na DIN lištu s krytím IP-20 a napájením 24 V DC. Anybus X-Gatewaye
jsou plně inteligentní zařízení s pasivním chlazením (tj. bez točivých součástí). Základem tohoto zařízení jsou
dva komunikační moduly s procesorem. Díky Anybus-S (Slave) a Anybus-M
(Master) modulům lze nakonfigurovat
více než 180 kombinací možných kon-
Web a IT funkce pro všechny verze pracující
s Ethernetem
Anybus X-Gatewaye podporují protokoly pracující na Ethernetu (Modbus
TCP, Ethernet/IP, Profinet, EtherCat).
Většina z těchto verzí podporuje přídavné IT-funkce, jako je např. Dynamický Web Server s podporou SSI-skriptů,
Flash a FTP.
Propojení PLC různých značek
Přes 180 kombinací převodů průmyslových sběrnic umožňuje propojit téměř všechny řídící systémy různých výrobců (Siemens, Rockwell, Schneider,
Mitsubishi, Omron, GE-Fanuc, Hitachi,
Bosch, Moeller, B&R, Beckhoff a mnoho
dalších).
X-gateway
verzí průmyslových sběrnic. Navíc není
potřeba žádných programátorských
dovedností a konfigurace je hotova během několika minut. Snadno si vyberete vámi zvolenou kombinaci převodu
na stránkách HMS a po té se vám objeví veškeré technické materiály. Pro více
informací potom kontaktujte v České
Republice a na Slovensku společnost
FCC průmyslové systémy, která je výhradním distributorem.
Přenos dat
Anybus X-Gateway se primárně koncentruje na přenos cyklických vstupně
výstupních dat převáděných průmysloPřipojení průmyslových sítí k Ethernetu
Anybus X-Gatewaye je vhodné zařízení pro propojení průmyslových sběrnic
k jakýmkoli ethernetovým sítím.
Snadná konfigurace
Všechny Anybus X-Gatewaye jsou
předkonfigurovány pro 20 byte I/O dat.
Pro tento případ není nutná jakákoliv
další konfigurace. Pro přenastavení se
používá sériový interface a nejčastěji
terminál dostupný ve všech verzích
Windows.
OPC Server zdarma
Pro Anybus X-Gatewaye pracující
s ethernetem lze zdarma využít OPC
Server. OPC Server podporuje: Data
Access (DA) v1.0, 2.05, 3.0 podporuje

Profibus
Ethernet
Select Network 2 Type
DeviceNet Scanner
Profibus DPV1 Master
AS-Interface Master
EtherNet/IP Scanner
EtherNet/IP Adapter
DeviceNet Adapter
Profibus-DPV1 Slave
Profinet-I/O Device
EtherCAT Slave
CC-Link Slave
ControlNet Adapter
Modbus-TCP Slave
Modbus Plus Slave
FIPIO Slave
CANopen Slave
Interbus Slave
Interbus Fiber Optic
Modbus RTU Slave
Lonworks Slave
J1939
› ›
Rodina produktů Anybus X-Gateway čítá přes 180 různých možných konverzí průmyslových sběrnic pro propojení dvou rozdílných průmyslových sítí. Anybus X-Gateway se vyrábí pro 17 různých sběrnic, jako je např. Profibus, DeviceNet, CANopen, ControlNet, CC-Link, stejně tak jako různé modifikace protokolů pracujících na
ethernetu. Gatewaye jsou navrženy pro průmyslové aplikace, kde je nutné z nějakého důvodu propojit dvě rozdílné průmyslové sběrnice. Systémový integrátoři tak
do rukou dostávají nástroj, kterým lze zabezpečit konverzi všech dostupných nejvíce používaných průmyslových sběrnic. Hlavní uplatnění je v aplikacích, kde jsou již
nainstalovány PLC od nějakého výrobce a systémový integrátor používá jiné PLC.
Další využití je, že lze nahlížet do zařízení (např. Profibus) skrze jinou průmyslovou
sběrnici (např. ControlNet).
 transparentní přenos dat mezi
sběrnicemi
konektor 1. sběrnice
X - ga t e w a y

X-gateway™
› ›
Select Network 1 Type
DeviceNet Scanner
Profibus DPV1 Master
AS-Interface Master
EtherNet/IP Scanner
EtherNet/IP Adapter
DeviceNet Adapter
Profibus-DPV1 Slave
Profinet-I/O Device
EtherCAT Slave
CC-Link Slave
ControlNet Adapter
Modbus-TCP Slave
Modbus Plus Slave
FIPIO Slave
CANopen Slave
Interbus Slave
Interbus Fiber Optic
Modbus RTU Slave
Lonworks Slave
J1939
vých sběrnic.
To může být
jednak kombinace Slave/
Slave a nebo
Master/Slave.
Během nasta­
vování Ga­te­
waye si u­ži­
vatel zvolí velikost dat, které se bu­dou
přenášet z jedné sítě do druhé. Již
všechny průmyslové sítě podporují
rozdílný počet I/O dat. Síť s nejmenší
velikosti I/O dat potom rozhoduje o nastavení obou sítí. Typický přenosový čas
mezi dvěmi sítěmi je 10-15 ms.
přístup do cyklických dat a tag editoru,
online diagnostiku a online prohlížeč/
editor pro monitoring a modifikaci
procesů dat.
 rychlý přenos I/O dat mezi
sítěmi, typický přenosový čas je
10-15ms dle typu sběrnice
Profibus
Profinet
DeviceNet
EtherNet/IP
ControlNet
CANopen
CC-Link
Interbus
Lonworks
AS-Interface
EtherCAT
Modbus-TCP
Modbus Plus
Modbus RTU
FIPIO
J1939
 max 512 bytů vstupních a
výstupních dat
 přídavné nastavení parametrů
dle sítě
 zabudované konfigurační
rozhraní přístupné přes
hyperterminál
IT funkce (dynamic webserver)
 vzdálená správa a diagnostika
pro většinu Ethernetových verzí
(webserver)
montáž na lištu
DIN 35 mm
konektor pro konfiguraci
konektor 2. sběrnice
Master/Scanner na Slave/Adapter:
PLC (typu Master) používá sběrnici
CC-Link. Anybus X-Gateway se v tomto
případě použije pro integraci jednotek
(typu Adapter) pracující na sběrnici DeviceNet. Anybus X-Gateway má tedy na
jedné straně rozhraní CC-link a na druhé
straně DeviceNet Scanner
PLC
Slave/Adapter na Slave/Adapter:
Slouží pro předávání dat mezi dvěmi
průmyslovými sběrnicemi. V tomto případě mezi Ethernet/IP a Modbus.
 hmotnost: 500g
 všechny vstupy galvanicky
oddělené
PLC
 napájení: 24 V ± 10 %
Network
Device
Network Device
 rozsah pracovních teplot: 0 °C až
+ 65 °C
 EMC: značka CE, vyhovuje:
emise: EN 50081-2
odolnost: EN 50082-2
X-Gateway
DeviceNet scanner CC-Link slave
X-Gateway EtherNet/IP
- Profibus DP master
 certifikace: UL a cUL, Haz.Loc,
ATEX
 pro těžké průmyslové podmínky
Tailor made pro zákazníkovo
značení zařízení
 rozměry: 126 x 110 x 42 mm
 montáž na lištu DIN 35mm
Web browser as
SCADA appl.
 bez nutnosti znalosti
programování
Technické parametry
 krytí IP 20
HTTP LAN
 jednoduchá cesta pro přenos I/O
dat mezi dvěmi průmyslovými
sítěmi
OPC Server zdarma
OPC Server zdarma (DA
v1.0,2.05,3.0)
Typické aplikace
Proč použít Anybus
X-Gateway?
 více jak 180 kombinací převodu
průmyslových sběrnic
 volitelné kontrolní data vložené
do I/O dat
 splňuje RoHS
Network
Device
Network
Device
Network
Device
Network
Device
FCC průmyslové systémy s. r. o.
Příklady diagnostiky,
RemoteCom™
visualizace a řízení
 posílání Alarmů emailem, SMS,
nebo SNMP
správu pomocí zařízení
 historie dat přístupná skrze
webserver
Anybus RemoteCom
 zabudovaný logger a
zobrazování grafů
Se zařízením Anybus RemoteCom lze snadno
vzdáleně spravovat a vizualizovat zařízení a M2M
aplikace z webového rozhraní. Lze tak kdykoli
a kdekoli nastavit a diagnostikovat vzdálené zařízení. Anybus RemoteCom šetří cenu za cestování,
lze zjistit chybu prakticky okamžitě a chrání před
dodatečnými náklady spojené s pozdním zjištěním chyby. Typickou aplikací je vzdálená správa
a kontrola průmyslových zařízení, generátorů napájecích stanic, stavů hladin a také vzdálená správa klimatizací budov, a mnoho dalších aplikací.
Anybus RemoteCom je snadno nastavitelná webová gateway. Pracuje jako
Modbus bridge a dáva nám možnost
vzdáleně spravovat a přistupovat do
zařízení přes Ethernet, Internet, LAN
sítě, GSM, GPRS a modemů pro vytáčené linky.
RemoteCom - diagnostika
RemoteCom obsahuje funkce pro
alarmové vstupy (SMS, E-mail, SNMP),
logování dat a webový přístup. Anybus
Online správa pomocí
Anybus RemoteCom
rozšiřuje vaše možnosti
Zabezpečený online webový server
rozšiřuje vaše možnosti v oblasti vzdálené správy a diagnostiky. Server loguje
a ukládá potřebná data do centralizovaných úložišť. Ukládání dat na jedno
místo pak umožňuje přistupovat k jednotlivým zařízením s určitou periodou
a následně data analyzovat. Jedině
autorizovaná osoba může nahlížet do
RemoteCom
RemoteCom má zabudovaný webserver pro vizualizaci a lze tak kdykoli
spravovat zařízení prakticky z jakéhokoliv počítače.
RemoteCom - kontrola
Zároveň lze vzdáleně kontrolovat zařízení. RemoteCom umožňuje autorizovaným osobám měnit a nastavovat
jednotlivé parametry kontrolovaného
zařízení.
RemoteCom - konfigurace
Snadná konfigurace pomocí webového rozhraní. Webserver také umožňuje
systému, diagnostikovat zařízení a měnit nastavení. Jediná věc, kterou uživatel potřebuje, je webový prohlížeč.
 vzdálená správa a kontrola
průmyslových zařízení použitím
zabudovaného webserveru
 komunikace skrze Internet, LAN,
GSM, GPRS, či modemů pro
vytáčené linky
Zjednodušte si vzdálenou
Víceúčelová webová brána
pro průmyslové zařízení
Charakteristika
Upozornění o alarmu může být posláno emailem, SMS nebo skrze SNMP. Podmínky pro
alarm se jednoduše nastavují pomocí zabudovaného webserveru.
 jednoduchá konfigurace pomocí
webového prohlížeče
 podpora Modbus bridging
 sériové protokoly : Modbus RTU,
Modbus ASCII (master)
 rozhraní RS-232 se všemi signály
 ethernet protokoly : Modbus
TCP (Master/Slave), HTTP, SMTP
(Email), FTP, Telnet, SNMP, DHCP
nastavení sériového rozhraní Modbus
k zařízení. Předdefinované ukázkové
konfigurace umožňují snadné a rychlé
nastavení.
 ethernet 10/100 Mbit/s
 2 digitální vstupy (24V)
Anybus RemoteCom zaznamenává data z několika připojených zařízení. Pomocí
zabudovaného webserveru lze tyto data přehledně zobrazit v tabulkách nebo grafech.
 možnost rozšíření o anténu
(GSM/GPRS)
 vícejazyčné prostředí
webserveru
Proč použít Anybus
RemoteCom?
Technické parametry
 nastavení vzdáleného
zařízení bez nutnosti znalosti
programování
 rozměry: 90 x 70 x 58 mm (plast)
92 x 115 x 25 mm (kov)
 hmotnost: 500g
 vytváření přehledných grafů
a tabulek pomocí předloh
 vizualizace a vzdálená správa
v jednom zařízení
 výběr mezi bezdrátovým
a drátovým připojením
 neustálé připojení k zařízením
skrze Modbus rozhraní
 online management server
poskytuje jednoduchý přístup
k zařízením z jednoho místa
 šetříte čas, energii a peníze
vzdálenou správou, diagnostikou
a vizualizací
 krytí IP 20
Zabudovaný webserver davá uživateli možnost náhledu dat online. Anybus RemoteCom
umožňuje přístup pouze autorizovaným osobám.
 montáž na lištu DIN 35mm,
montáž na plochu (jen
v kovovém provedení)
 napájení: 9 - 28 V DC
Upravitelné předdefinované webové šablony.
Snadná konfigurace
a žádné programování!
 spotřeba: 2W (3W GSM/GPRS)
 rozsah pracovních teplot: -40 °C
až + 85 °C
 certifikace: UL a cUL
 splňuje RoHS
FCC průmyslové systémy s. r. o.
Softwarové rozhraní Anybus API zjednodušuje vývoj aplikací pro práci s průmyslovou
sběrnicí díky tomu, že zabezpečuje funkce
jako jsou handshaking či např. mailbox.
PCI - PC Interfaces
P C I - P C INT E R F A C E S
podporující mnoho
průmyslových sběrnic
a ethernet
Master a Slave, průmyslové sběrnice a průmyslový
Ethernet, vše s vysokým
výkonem a mnoha funkcemi
Řada Anybus-PCI karet nabízí verze
Master a Slave verze pro sítě Profibus
a DeviceNet, Master verzi pro AS-interface. Dále jsou k dispozici verze
pro Ethernet s Profinetem, Ethernet/
IP, Modbus/TCP nebo FL-Net protokol.
Standardizované
softwarové rozhraní (API)
Softwarové rozhraní je plně standardizováno, což poskytuje uživateli nezávislost
při návrhu software. Rozhraní mezi PCI
kartou a CPU v počítači je založeno na
Dual Port RAM paměti. To zaručuje konstantní a vysokou propustnost dat a také
konsistenci dat. Konfigurace sítě se je
vytvořena v PC pomocí Anybus NetTool
a následně nahraná do PCI karty.
PCI - PC Interfaces
Všechny PCI karty podporují 3.3 i 5V
napájení. Výkonný procesor zabezpečuje veškerou komunikaci a převod
a nezatěžuje tak procesor počítače.
Application Programming Interface
(API) užívané v Anybus-PCI kartách
rapidně zjednodušuje vývoj, tím že se
stará o funkce jako handshaking a kontrola komunikace. API poskytuje Plugand-Play rozhraní, který je kompatibilní
se všemi Master a Slave rozhraními
Anybus. Anybus-PCI rozhraní je založe-
OPC Server Zdarma
Pro Anybus-PCI karty pracující s ethernetem lze zdarma využít OPC Server.
OPC Server podporuje: Data Access
(DA) v1.0, 2.05, 3.0 podporuje přístup
do cyklických dat a tag editoru, online
diagnostiku a online prohlížeč/editor
pro monitoring a modifikaci procesů
dat.
 plug-and-play
 standardizované API rozhraní
 podpora interrupt/polling
 drivery a API podpora ve Win 98/
ME/NT/2000/XP
 2 kB Dual Port RAM (4kB
u Profibus verze)
 on-board mikroprocesor
 256 byte mailbox (možnost
rozšíření na až 2048 Byte)
Anybus-PCI karta zabezpečuje veškerou komunikaci. Rozhraní průmyslové sběrnice je založeno na
patentované technologii Anybus.
Inteligentní Anybus-PCI karty poskytují vysoký výkon a připojitelnost průmyslových sběrnic
k počítači. Používají se pro připojení PC aplikací
a průmyslových sítí. Verze pro Ethernet poskytují IT funkce jako je např. zabudovaný Webserver
a Email klient. Pro verze Profibus Master a DeviceNet Master lze pořídit efektivní konfigurační software: Anybus NetTool. Typické aplikace jsou řídící
systémy na bázi PC, CNC stroje a robotické kontrolery, stejně tak jako HMI platformy inteligentní
vizualizační systémy.
 napájení 3.3 i 5V DC
 33 MHz PCI bus clock
Profibus-DPV1
DeviceNet
AS-Interface
Profinet
EtherNet/IP
Modbus-TCP
FL-Net
Inteligentní PC rozhraní
Charakteristika
 galvanicky odděleno rozhraní
průmyslové sběrnice
OPC Server zdarma
 Anybus WebTool pro konfiguraci
 comDTM driver pro Profibus
 CoDeSys podpora (u Profibus
verze)
 10/100 MBit Ethernet
s podporou IT funkcí (webserver,
email klient)
no na Dual Port RAM paměti, což poskytuje vysokou propustnost dat.
Inteligentní Anybus-PCI karty obsahují komponenty potřebné k připojení
k různým sběrnicím a ethernetu. Na
PCI kartě je mikroprocesor s Dual Port
RAM pamětí a Flash pamětí, dále pak
specifické ASIC procesory, DC/DC konvertory a opto-oddělovače. Ethernet
verze umí 100Mbit/s fast Ethernet.
Proč použít AnybusPCI kartu?
 inteligentní komunikační
rozhraní poskytující vysokou
propustnost nezávislou na
procesoru počítače
 standardizované softwarové
rozhraní API
OPC Server zdarma
 založeno na patentované
technologii Anybus, která slouží
již ve více než milionu zařízení
Konfigurační nástroje Anybus NetTool
Anybus NetTool-PB™
master configurator
Anybus NetTool-DN™
master configurator
Technické parametry
 rozměry: 100 x 120 x 22 mm
(Short PCI)
 napájení: 3,3 & 5 V 600 mA V DC
 rozsah pracovních teplot: 0 °C až
+ 55 °C
Anybus NetTool-PB Master configurator
Anybus PCI pro Profibus Master byl vyvinut s vlastním konfiguračním nástrojem
nazvaným Anybus NetTool pro Profibus.
Je to vlastně aplikace pracující pod Windows a konfigurace se provádí pomocí
drag-and-drop aplikace (jednoduché
přetahování ikon) a následné nastavení
parametrů. Software zároveň poskytuje
diagnostiku s kontrolou a modifikací I/O
dat.Tento software může být integrován
do programů třetích stran jako např. Windows OCX.
Anybus PCI pro DeviceNet Scanner byl
vyvinut s vlastním konfiguračním nástrojem nazvaným Anybus NetTool pro
DeviceNet. Je to vlastně aplikace pracující
pod Windows a konfigurace se provádí
pomocí drag-and-drop aplikace (jednoduché přetahování ikon) a následné
nastavení parametrů. Nastavení lze provádět s funkcemi pro Scanner/Adapter,
diagnostiku, autogenerace EDS souboru
a editor parametrů. Anybus-PCI může být
konfigurována i pomocí softwaru od Rockwellu : RSNetWorx.
 EMC vyhovuje 89/336/EEC:
emise: EN 61000-6-4: 2001
odolnost: EN 61000-6-2:2001
 značka CE
 certifikace: UL
 splňuje RoHS
FCC průmyslové systémy s. r. o.
Anybus-IC
Řešení na jednom čipu
Vestavná rozhraní
Anybus-IC je nejpropracovanější jednočipový řadič komunikačního rozhraní na světě. Je koncipován pro použití
v menších a středních přístrojích, kde
jsou důležité malé rozměry a nízká
cena. Anybus-IC využívá hybridní technologii a obsahuje všechny nezbytné
analogové i digitální části komunikačního rozhraní. Na ploše pouhých 9 cm2
je integrován výkonný mikroprocesor,
paměť RAM i flash, čip pro obsluhu
komunikačního protokolu a další analogové součástky, včetně optronů, DC/
DC měniče a obvodů pro připojení
k průmyslové sběrnici. Použití modulu Anybus-IC podstatně zjednodušuje
vývoj komunikačního rozhraní. Navíc
zaručuje, že požadovaný zástavný prostor bude skutečně minimální.
Vestavné moduly Anybus se vyrábějí v několika řadách určených
pro různé způsoby vestavby. Patří
sem desky komunikačních rozhraní
formátu kreditní karty Anybus-M
a Anybus-S, jednočipové řadiče komunikačních rozhraní Anybus-IC
a zásuvné jednotky Anybus CompactCom.
Vestavné moduly jsou určeny pro integraci do různých zařízení průmyslové
automatizace, jako jsou pohony, měniče ferkvence, ovladače ventilů, PLC
a mnoho dalších. Vestavné moduly
Anybus podporují 17 typů průmyslových sběrnic a komunikačních sítí.
Plná vzájemná zaměnitelnost modulů
každé řady umožňuje jednoduchou
modifikaci komunikačního rozhraní finálního výrobku.
Charakteristika
 Velmi malé rozměry (42 x 21 x 15 mm d x š x v)
 Všechny digitální i analogové komponenty
 Celkem 48 bytů pro I/O data a úschovu parametrů
 DC/DC konvertor a optrony přímo na desce
 Sériové rozhraní SCI
 Připojení k hostitelskému zařízení pomocí DIL konektoru
 Konfigurace a monitorování z PC přes sériové rozhraní
 K dispozici pro Profibus, DeviceNet, ModBus-TCP a EtherNet/IP
 Certifikáty CE, UL & cUL, odpovídá standardům dané sběrnice
Anybus-M a Anybus-S
Vestavné karty s rozhraním
master a slave
Vestavný modul řady Anybus Master/
Slave tvoří destička plošného spoje velikosti kreditní karty určená k vestavbě do
zařízení, které je třeba vybavit komunikačním rozhraním. Na desce je výkonný
mikroprocesor, který řídí komunikační
hardware a zajišťuje zpracování komunikačního protokolu nezávisle na hostitelském zařízení.
Typickým příkladem použití karty Anybus Master/Slave jsou měniče frekvence, HMI, zařízení pro vizualizaci, snímače,
terminály, roboty, PLC nebo inteligentní
měřicí přístroje. Karty Anybus Master/
Slave lze částečně modifikovat podle požadavků daného zařízení. Vývod
komunikačního rozhraní může být
umístěn na ploše karty či z boku. Lze
užít různé typy konektorů. Po dohodě
s výrobcem je možné rozměry i provedení desky přizpůsobit požadavkům
zákazníka.
Vestavná rozhraní
Charakteristika
 Velikost kreditní karty (86 x 54 x 15 mm d x š x v)
 2 kB Dual Port RAM (DPRAM) (4 kB pro Profibus Master)
 Paměť 512 bytů pro cyklická I/O data
Mailbox interface 256 bytů, dalších 2048 bytů pro úschovu parametrů
 Vlastní mikroprocesor na desce
 Galvanicky oddělené komunikační rozhraní
Oddělené a nezávislé zpracování komunikačního protokolu
 Všechny softwarové nástroje pro snadnou implementaci
 Certifikáty CE, UL a cUL, odpovídá standardům dané sběrnice
Anybus CompactCom
Zásuvné moduly
Zásuvné moduly Anybus CompactCom (Anybus-CC) jsou navrženy tak,
aby splňovaly požadavky na moderní
komunikační modul, které charakterizuje nízká cena, malé rozměry a snadná integrace do hostitelského zařízení. Moduly Anybus-CC jsou vhodné
pro realizaci komunikačního rozhraní
v HMI, řídicích jednotkách robotů,
pohonech, ventilových blocích, terminálech a mnoha dalších výrobcích
pro řízení v průmyslu. Anybus-CC má
formát i konektor paměťového modulu CompactFlash®. Modul je opatřen
plastovým krytem, který usnadňuje
bezpečnou manipulaci při jeho zasouvání i vyjímání. Kromě samotného
výrobce tak modul může do zařízení
instalovat i systémový integrátor nebo
koncový uživatel.
Charakteristika
 Cenově výhodný komunikační modul pro průmyslová zařízení
 Podpora všech hlavních průmyslových sběrnic, průmyslového
 Ethernetu, RS-232, RS-485, USB a bezdrátových technologií
 Formát i konektor odpovídají modulu CompactFlash®
 Robustní kompaktní pouzdro pro snadnou manipulaci
Nízká spotřeba při napájení 3,3V
 Všechen potřebný hardware i software integrován
 Výkonný microprocessor RISC přímo na desce
 Podporuje paralelní (DPRAM) i sériové (SCI) rozhraní
FCC průmyslové systémy s. r. o.
HMS Industrial Networks AB
se zabývá konverzí průmyslových sběrnic již deset let, první jednotky typu
gateway koncepce AnyBus byly vyrobeny v roce 1994. Základní vlastností
všech jednotek této řady je garantované chování rozhraní podle příslušného
doporučení, které je garantováno certifikátem „Fieldbus Conformance“, které je podloženo osvědčením testovací
laboratoře akreditované mezinárodní
asociací sdružující výrobce a uživatele
dané průmyslové sběrnice.
HMS a FCC průmyslové systémy
Společnost FCC průmyslové systémy je
aktivní v oboru průmyslových komuni-
kací. Její nabídka zahrnuje průmyslové modemy, prvky průmyslových sítí
Ethernet a samozřejmě také komunikační jednotky pro různé typy průmyslových sběrnic. Z těchto jednotek jsou
velmi důležité jednotky typu gateway,
které umožňují propojit dvě různé
sběrnice. Nutnost realizovat takovéto
propojení se často projeví jako naléhavá. Může jít o případy, kdy je třeba přenést data z lokálního řídicího systému
na větší vzdálenost, nahlédnout do dat
na průmyslové sběrnici z nadřazeného
systému, nebo připojit zařízení jiného
výrobce.
Gateway je však již jednotkou, která
pracuje na vyšších vrstvách ISO/OSI
komunikačního modelu a ve většině
případů provádí i konverzi komunikačního protokolu.
Abychom byli schopni nabídnout co
nejširší možnosti konverze průmyslových sběrnic, uzavřeli jsme distribuční
smlouvu se švédskou firmou HMS Industrial Networks AB.
FIPIO
Kontakty:
Sídlo společnosti (fakturační adresa):
Distribuční a servisní centrum
v Ústí nad Labem:
Kancelář v Plzni:
FCC průmyslové systémy s. r. o.
FCC průmyslové systémy s. r. o.
FCC průmyslové systémy s. r. o.
U Slovanky 1388/5
182 00 Praha 8
SNP 2443/8
400 11 Ústí nad Labem
Písecká 16
326 00 Plzeň
tel.: +420 266 052 098
fax: +420 286 890 252
e-mail: [email protected]
tel.: +420 472 774 173
fax: +420 472 772 115
e-mail: [email protected]
tel.: +420 377 381 524
fax: +420 377 381 524
e-mail: [email protected]
Slovenská republika:
FCC priemyselné systémy s. r. o.
Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava
tel.: +421 2 591 040 67, fax: +421 2 591 040 68, e-mail: [email protected]
Connecting Devices™
www.fccps.cz

Podobné dokumenty

EPIR3 - alarm prodej.cz

EPIR3 - alarm prodej.cz Minialarm EPIR3 je dodáván s vlastním napájecím zdrojem (adaptérem). Tento (adaptér) je určen pouze pro použití ve vnitřních prostorách, tzn. uvnitř budov. Elektrická zásuvka, do které je napájecí ...

Více

DAMM TetraFlex® Systém 7.67 MB,

DAMM TetraFlex® Systém 7.67 MB, provádět mnoho dalších činností. A to bez ohledu na místo, kde se zrovna nachází. Bezpečná a proti výpadkům odolná komunikace na všech úrovních Pokud se rozhodnete pro instalaci redundantního systé...

Více

Semestrální práce z předmětu X36MTI na téma: Libor Bánovský

Semestrální práce z předmětu X36MTI na téma: Libor Bánovský spojují a vyměňují si mezi sebou jednotlivé části souboru, a to nejlépe v poměru 1:1. Ty mně dáš jeden blok, co ještě nemám, a já ti za to dám jeden blok, co ty nemáš. Každý soubor je totiž předem ...

Více

Uživatelský návod pro GSM zásuvku GSM-SCK1

Uživatelský návod pro GSM zásuvku GSM-SCK1 spotřebiče běžným mobilním telefonem – buď pouhým prozvoněním nebo SMS příkazem. Zásuvka je napájena přímo ze síťě napětím 230V a její výstup lze zatížit proudem až do 16A (odporová zátěž). GSM zás...

Více

022_Preplnovane spalovaci motory - Matas

022_Preplnovane spalovaci motory - Matas • umožňuje výrazné zvýšení výkonu turbíny tím, že je před ní vřazena spalovací komora využívající tento vzduch z obtoku k dalšímu spálení paliva a tím ke zvýšení energie výfukových plynů vstupující...

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint  Data - zdroje  Data exploration tool - prototyp webové platformy

Více

Řídicí jednotka pro laserovou projekci - Real

Řídicí jednotka pro laserovou projekci - Real navrhnout zařízení jednoduše rozšiřitelné a projekt zdokumentovat. Další využití řídicí jednotky je budoucí realizace modelu laserové projekce pro školní účely. V rámci této diplomové práce byl tak...

Více

Sériová komunikace Moxa

Sériová komunikace Moxa Např. RealCOM, RFC2217, TCP Server, TCP Client, modem, atd.

Více