HALLOWEEN

Transkript

HALLOWEEN
HALLOWEEN
Ve středu 31. října na naší škole proběhl první projektový den na téma Halloween.
O tom, zda se tento projekt uskuteční, rozhodli sami studenti. Splnili podmínku účasti
a vyzdobili své třídy a chodby.
Projektový den začal v 8 hodin. Každá třída se v průběhu dopoledne zúčastnila
připravených aktivit. Na určených stanovištích se studenti seznámili s historií
Halloweenu a dušiček a také s historií hororového filmu. Získané znalosti následně
využili ve vědomostním kvízu. Svoji šikovnost mohli prokázat hned dvakrát – v
dlabání dýní a v házení pet lahví do krabic. Trocha odpočinku je čekala při sledování
hororového filmu.
Závěr se po krátké přestávce uskutečnil v aule. Nejdříve proběhla přehlídka masek.
Nejhezčí byly odměněny bouřlivým potleskem publika. Následovalo vyhlášení všech
soutěží.
Nejhezčí dýně
1.místo
Martin Kovařík, Alexandr Burkoň 2.A
2.místo
Tran Thi Viet Ha, Nguzen Thanh Thuý 1.A
3.místo
Barbora Hříbalová 2.C
Nejhezčí maska
1.místo
lehké děvy s doprovodem 7.A
2.místo
skupina Total Výmaz 6.A
3.místo
šnorchlista Leoš Kolár 4.A
Nejhezčí verše
1.místo
Alena Kroutilová 4.A
Vědomostní kvíz
1.místo
1.A
Všichni vítězové si odnesli sladké odměny. Bez sladkostí ale nezůstali ani ostatní.
Pro pedagogy byl ve sborovně přichystán halloweenský punč (nealkoholický) a
dýňový koláč.
Několik slov na závěr.
Děkuji všem vyučujícím, kteří pomohli se splněním časového plánu a dohlíželi na
studenty na jednotlivých stanovištích.
Poděkování si také zaslouží i studenti 4.C a 3.C, kteří prováděli třídy celým
programem.
Zvláštní dík patří tvůrcům prezentací Mgr. Jaromíru Rauchovi (historie Halloweenu a
dušiček) a studentce Aničce Řepkové (historie hororového filmu).
Na závěr bych chtěla poděkovat Mgr. Kateřině Filipové, která se mnou
spolupracovala od samého začátku.
Mgr. Jaroslava Novotná
vedoucí projektu
–