Plakát ke stažení

Transkript

Plakát ke stažení
Autorské čtení, zpívání, povídání a kreslení Marka Šolmese Srazila s jeho knihou
pátek 27. září 2013 v 10 hodin
Pohádky do postýlky
Dětské oddělení Krajské knihovny Vysočiny
Vystoupení je určeno pro předškoláky
a 1.-2. třídy ZŠ.
Pohádky či spíše milá vyprávění Marka Srazila jsou určena
dětem již od tří let. Krátké, upřímné, vtipné a chytré příběhy
vycházejí vstříc dětskému vnímání, fantazii a hravosti. Děti v
knížce poznávají nové kamarády, svébytné a veselé postavičky, jimiž jsou Frněk, Duto a Tupo, Vaječnatka a Kropenatka či
Wosan Gosan, jejichž jednoduše stylizované ilustrace mohou
děti snadno napodobovat a rozvíjet. Pohádky jsou určené pro
čtení i předčítání a obsahují i jednoduché básničky, s nimiž se
setkáte i na přiloženém CD jako s písničkami. Pohádky o přátelství, vzájemném pomáhání si a umění hrát si a bavit se
promlouvají k malým i velkým a jsou tím, čím by měly pohádky doopravdy být — laskavým pohlazením dětského čtenáře.
MAREK ŠOLMES SRAZIL (1973) pracuje jako učitel v mateřské
škole. Také učí děti na kytaru, vede dětské hudebně pohybové
kroužky, je skladatel, hlavní vedoucí dětského turistického oddílu Vlčata a také vede tři hudební kapely – The Ignu, The Ignu
Underground a The Ignu Pianissimo. Píše pohádky pro děti, ale
i povídky pro dospělé, básně a krátké prózy.
UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k tomu, že kapacita je omezena (max.
45 dětí), je třeba si besedu předem zamluvit na tel. 569 400 484
(M. Dolejší, M. Myslivečková, L. Živná).
akce se koná za finanční podpory
ministerstva kultury čr.
www.ignu.cz