Počátky českého státu

Transkript

Počátky českého státu
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707
Šablona:
III/2
Č. materiálu:
VY_32_INOVACE_470
Jméno autora:
Mgr. Blanka Fajkisová
Datum vytvoření:
2. 10. 2012
Třída:
VII.
Vzdělávací oblast:
Člověk a společnost
Předmět:
Dějepis
Tematická oblast:
Křesťanství a středověká Evropa
Počátek dějin českých zemí
Druh učebního materiálu:
prezentace
POPIS A POUŽITÍ VÝUKOVÉHO MATERIÁLU






výklad a procvičování učiva
žák se orientuje v počátcích českých dějin
na mapě ukáže území českého knížectví
seznámí se s nejstarší českou kronikou a jejím autorem
orientuje se ve jménech osobností z počátku českých dějin, zná jejich
činy, svatováclavskou tradici
seznámí se s osudem Slavníkovců
POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU
České knížectví v rámci střední Evropy mezi lety 919–1125
Obr. 1
Kosmas
 kanovník kapituly na Pražském hradě
 Kronika česká - napsaná latinsky
 3 díly: 1. pověsti o počátcích našich dějin
2. konec 9. stol. – pol. 11. stol.
3. doba Kosmova života (konec
11. stol. – poč. 12. stol.)
Obr. 2
Obr. 3
Chronica Boemorum,
12. století. Dole
na stránce jsou
uvedena i jména
sedmi bájných knížat
po Přemyslu Oráčovi
Obr. 4
Oráči – freska ze znojemské rotundy
Přemyslovci – vládnoucí rod (Přemysl Oráč)
Obr. 5
Bořivoj – 1. historicky doložený vládce
(2.pol. 9. stol.)
 manželka Ludmila
 sídlil na Levém Hradci
 založil Pražský hrad
 přijal křesťanství na Velké Moravě
Bořivojův křest Metodějem
na Velké Moravě
Obr. 6
Obr. 7
Václav (921 – 935)
 Bořivojův vnuk
 odváděl králi Jindřichu
Ptáčníkovi poplatky
pro uchování míru (tribut)
 zavražděn ve Staré
Boleslavi na popud
bratra Boleslava I. (roku
935)
 prohlášen za svatého
Zavraždění sv. Václava
Obr. 8
Svátek svatého Václava
http://www.stream.cz/slavnedny/517938-28-zarisvatek-svateho-vaclava-den-ceske-statnosti
Obr. 9
Obr. 10
Hrobka sv. Václava na Pražském
hradě v chrámu sv. Víta
Obr. 11
Boleslav I. Ukrutný
 odmítl placení tributu
 zavedl placení daní
 razil stříbrné denáry
 sjednotil téměř celé Čechy
 stavěl hrady
Malba Boleslava I.
ve znojemské
rotundě
Obr. 12
České knížectví za Boleslava I. a Boleslava II.
Obr. 13
Boleslav II. Pobožný
 973 založil biskupství v Praze
 biskupové
 Dětmar – saský kněz
 Vojtěch – z rodu Slavníkovců
Zavraždění sv. Vojtěcha
Obr. 14
Boleslav
ve Znojemské rotundě
Obr. 15
Slavníkovci
konkurenti Přemyslovců
 sídlili na Libici nad Cidlinou
 995 vyvražděni knížecí
družinou
 pražský biskup Vojtěch –
odchod do ciziny (Pobaltí,
997 zabit, pohřben
v Hnězdně)

Obr. 16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Proč se český panovnický rod nazývá
Přemyslovský?
Odkud se dozvídáme informace o našich
nejstarších dějinách?
Kdo byl Kosmas?
Jak se jmenoval náš první historicky doložený
Přemyslovec? Co o něm víš?
Co víš o životě sv. Václava?
Kdo dal u nás jako první razit mince?
Kdo založil pražské biskupství?
Jakým způsobem Přemyslovci upevňovali svou
moc?
Obrazový materiál

Obr. 1 Central Europe 919-1125.jpg. [online]. [2012-10-02]. Dostupný na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Central_Europe_919-1125.jpg>

Obr. 2 Kosmas.jpg. [online]. 14. století [2012-10-02]. Dostupný na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kosmas.jpg>

Obr. 3 COSMAS. Cosmas-Chronica Boemorum.jpg. [online]. 12. století [2012-10-02].
Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CosmasChronica_Boemorum.jpg>

Obr. 4 Premysl Orac.jpg. [online]. 11. století [2012-10-02]. Dostupný na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Premysl_Orac.jpg>

Obr. 5 Borzywój I.jpg. [online]. 1134 [2012-10-02]. Dostupný na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Borzyw%C3%B3j_I.jpg?uselang=cs>

Obr. 6 Liber4.jpg. [online]. 14. století [2012-10-02]. Dostupný na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liber4.jpg?uselang=cs>

Obr. 7 TOSOVSKY, A. Wenceslaus I Duke of Bohemia equestrian statue in Prague 1.jpg.
[online]. 2006 [2012-10-02]. Dostupný na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wenceslaus_I_Duke_of_Bohemia_equestrian_statue_in
_Prague_1.jpg>

Obr. 8 Zabójstwo Wacława.JPG. [online]. první dekáda 14. století [2012-10-02]. Dostupný na
WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zab%C3%B3jstwo_Wac%C5%82awa.JPG>

Obr. 9 ZapichnutiVaclava liberviaticus.jpg. [online]. 14. století [2012-10-02]. Dostupný na
WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ZapichnutiVaclava_liberviaticus.jpg>

Obr. 10 DILIGENT, R. Saint Venceslas grave.JPG. [online]. 2006 [2012-10-02]. Dostupný na
WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Saint_Venceslas_grave.JPG>

Obr. 11 KÄNSTERLE. Boleslav-I-Bohemian.jpg. [online]. [2012-10-02]. Dostupný na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Boleslav-I-Bohemian.jpg>

Obr. 12 Boleslav1 denar.jpg. [online]. 9. století [2012-10-02]. Dostupný na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Boleslav1_denar.jpg>

Obr. 13 BLASCHKA, A. Český stát v X. století za Boleslava I. a II.jpg. [online]. 1929 [201210-02]. Dostupný na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C4%8Cesk%C3%BD_st%C3%A1t_v_X._stolet%C3
%AD_za_Boleslava_I._a_II.jpg>

Obr. 14 Bolesław II Pobożny.jpg. [online]. 1134 [2012-10-02]. Dostupný na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Boles%C5%82aw_II_Pobo%C5%BCny.jpg>

Obr. 15 ČERNÝ, V. Věnceslav Černý - Zavraždění Vojtěcha.jpg. [online]. 1697 [2012-1002]. Dostupný na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:V%C4%9Bnceslav_%C4%8Cern%C3%BD__Zavra%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD_Vojt%C4%9Bcha.jpg>

Obr. 16 ETUMYAN, A. Adalbert of Prague.jpg. [online]. 2006 [2012-10-02]. Dostupný na
WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Adalbert_of_Prague.jpg>
Literatura a zdroje

ČECHURA, J.; DUDÁK, V.; NEŠKUDLA, B.; RYANTOVÁ, M., Dějepis pro 7. ročník
základní školy a 2. ročník osmiletého gymnázia. 2. vydání. Praha : SNP – pedagogické
nakladatelství, akciová společnost, 2004. 136 s. ISBN 80-7235-275-X.

<http://www.stream.cz/slavnedny/517938-28-zari-svatek-svateho-vaclava-den-ceskestatnosti>

Podobné dokumenty

Příloha Architektonický slovník (Gotická) katedrála je architektonický

Příloha Architektonický slovník (Gotická) katedrála je architektonický Je-li hlavní loď vyšší než boční lodě a v horní části stěny (nad arkádami) jsou prolomena okna, nazýváme stavbu bazilikou a mluvíme o tzv. bazilikálním uspořádání. Pokud není hlavní loď vyšší o tak...

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registra ní íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona:

Více

Starověký Egypt

Starověký Egypt Číslo projektu

Více

Města a jejich význam

Města a jejich význam Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Obr. 12 DELACROIX, E. Eugène Delacroix - La liberté guidant le peuple.jpg. [online]. 1830 [2012-09-21]. Dostupný na WWW: Více

12nej 01

12nej 01 Pod podlahou rotundy se nalézala starší stavba z 10. stol., z níž se dochovala část kruhu z opukových kamenů. Jedná se možná o svatyni, postavenou podle středověké legendy v místě zázraku, který se...

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registra ní íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona:

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Bazilika Svaty Kopecek.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006-06-25, 20:30 [cit. 2012-06-06]. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wik...

Více