Manuál pro emulator mechaniky FDD

Transkript

Manuál pro emulator mechaniky FDD
Manuál použití softwaru pro emulátor FDD mechaniky
1.) Vytvořte na pevném disku C:\ složku Temp (pokud tam není)
(otevřete průzkumníka, zvolte pevný disk C:\ a zmačkněte pravé tlačítko myši – otevře se
Vám nabídka, najeďte ukazatelem myši na nabídku „NOVÝ“. Po rozbalen nabídky v dalším
okně se přemístěte ukazatelem myši na položku „SLOŽKA“ a levým tlačítkem jí potvrďte.
Po vytvoření nové složky jí přejmenujte na „Temp“
2.) Na našich internetových stránkách na adrese:
http://www.interspark.cz/emulator-fdd-mechaniky.html
si stáhněte a nainstalujte přiložený software Floppy Emulator_1.31T.exe
(není nutné nic nastavovat, stačí proklikat - DALŠÍ)
www.interspark.cz
interspark @ interspark.cz
3.) Otevřete program Batch Manager Tool V1.31T
V1.31
(umístění: START – PROGRAMY – IPCAS GmbH – FLOPPY EMULATOR)
EMULATOR
řete SET (nastavení) a nastavte cestu k adresáři
adresá C:\Temp a
4.) Kombinací CTRL+Q otevřete
potvrďte tlačítkem OK
5.) Nyní zasuňte
te USB Flash disk do portu USB počítače
po
a pustíte USB Flash Drive – Format.
V dalším kroku nastavte typ formátu (720kb, 1.2Mb, 1.44Mb) a kolik virtuálních disket se
má na USB Flash disk připravit
řipravit (max. 100). Kliknutím
liknutím na BEGIN TO FORMAT, zahájíte
formátování a přípravu
ípravu USB Flash disku.
(před formátováním se ujistěte,
ujistě že
e na USB Flash disku nemáte nějaká
ně
důležitá data).
www.interspark.cz
interspark @ interspark.cz
O úspěchu či neúspěchu
ěchu
chu formátování, budete informováni hláškou. Tu potvrďte
potvr
OK a okno
formátování ukončete (křížek
řížek v pravém horním rohu)
6.) Nyní proveďte přenesení
enesení obsahu disket na USB Flash disk. K tomu je možno použít dvou
variant přenosu.
a. Pomocí vytvoření
ení image diskety za pomoci přiloženého
p
softwaru Floppy Image (shareware
14 denní zkušební verze !) a následného exportování do vybrané virtuální
virt
mechaniky
pomocí programu Batch Manager Tool viz. obr. níže
www.interspark.cz
interspark @ interspark.cz
b. Pomocí programu Batch Manager Tool.
Tool V pravé části
ásti tabulky jsou viditelné jednotlivé
virtuální diskety.
Přii dvojkliku na vybranou virtuální disketu se Vám otevře
otev okno průzkumníka
ůzkumníka v následujícím
tvaru POČÍTAČ – (C:) – G –FLOPPY012 nebo C:\Temp\G\FLOPPY012
FLOPPY012 (v závislosti na
použitém systému Windows)
Pokud došlo v postupu k nějaké
ně
chybě, otevře se Vám průzkumník
zkumník do složky
„DOKUMENTY“. V tomto případě
př
se vraťte k bodu 4. a zkontrolujte, zda jste
j
nastavili
správně cestu tj.C:\Temp.
www.interspark.cz
interspark @ interspark.cz
7.) V následujícím kroku přeneste do otevřeného průzkumníka požadované soubory a poté
průzkumníka uzavřete (křížek v pravém horním rohu)
8.) Aby přenesení souboru na požadované virtuální diskety byla dokončeno, je nutné proces
ukončit uložením viz. obr.
9.) Nyní je USB Flash disk připraven k použití v USB emulátoru floppy mechaniky
www.interspark.cz
interspark @ interspark.cz

Podobné dokumenty

Manuál použití softwaru pro emulátor FDD mechaniky

Manuál použití softwaru pro emulátor FDD mechaniky (před formátováním se ujistěte, že na USB Flash disku nemáte nějaká důležitá data).

Více

Metoda lineární superpozice zdrojů

Metoda lineární superpozice zdrojů se v uzavřené smyčce rovná nule.

Více

1 - Gigabyte

1 - Gigabyte Co se stane ˙˙Vaše data a osobní nastavení nebudou změněna. ˙˙Vaše zařízení bude obnoveno do továrního nastavení. ˙˙Aplikace z Windows Store budou zachovány. ˙˙Aplikace, které jste si nainstalovali...

Více

HIV infekce a její léčba

HIV infekce a její léčba • objeven počátkem 80´s 20.století • původ z Afriky (SIV) • pandemie • cílové buňky: pomocné T lymfocyty (CD4+)

Více

Rekuperace pro byty v bytových a panelových - 5p

Rekuperace pro byty v bytových a panelových - 5p vzduch integrované regulační klapky pro individuální nastavení průtoku vzduchu min. tloušťka stěny pro vestavbu: 80 mm dobré chování při průtoku, nezávislé na poloze montáže, směru přívodu vzduchu ...

Více