Manuál použití softwaru pro emulátor FDD mechaniky

Transkript

Manuál použití softwaru pro emulátor FDD mechaniky
Manuál použití softwaru pro emulátor FDD mechaniky
1.) Vytvořte na pevném disku C:\Temp
(otevřete průzkumníka, zvolte pevný disk C:\ a zmačkněte pravé tlačítko myši – otevře se
Vám nabídka, najeďte ukazatelem myši na nabídku „NOVÝ“. Po rozbalení se nabídky
v dalším okně se přemístěte ukazatelem myši na položku „SLOŽKA“ a levým tlačítkem jí
potvrďte. Po vytvoření nové složky jí přejmenujte na „Temp“
2.) Nainstalujte přiložený software Floppy Emulator_1.31T.exe (nic nemusíme nastavoval, jen
se pro klikáme - DALŠÍ)
3.) Otevřete program Batch Manager Tool V1.31T
(umístění: START – PROGRAMY –– FLOPPY EMULATOR)
www.compuny.cz
Compuny 2014
[email protected]
4.) Kombinací CTRL+Q otevřete SET (nastavení) a nastavte cestu k adresáři C:\Temp a
potvrďte tlačítkem OK
5.) Nyní zasuňte USB Flash disk do portu USB počítače a pustíte USB Flash Drive – Format.
V dalším kroku nastavte typ formátu (720kb, 1.2Mb, 1.44Mb) a kolik virtuálních disket se
má na USB Flash disk připravit (max. 100). Kliknutím na BEGIN TO FORMAT, zahájíte
formátování a přípravu USB Flash disku.
(před formátováním se ujistěte, že na USB Flash disku nemáte nějaká důležitá data).
O úspěchu či neúspěchu formátování, budete informováni hláškou. Tu potvrďte OK a okno
formátování ukončete (křížek v pravém horním rohu)
www.compuny.cz
Compuny 2014
[email protected]
6.) Nyní proveďte přenesení obsahu disket na USB Flash disk. K tomu je možno použít dvou
variant přenosu.
a. Pomocí vytvoření image diskety za pomoci přiloženého softwaru Floppy Image (shareware
14 denní zkušební verze !) a následného exportování do vybrané virtuální mechaniky
pomocí programu Batch Manager Tool viz. obr. níže
b. Pomocí programu Batch Manager Tool. V pravé části tabulky jsou viditelné jednotlivé
virtuální diskety.
www.compuny.cz
Compuny 2014
[email protected]
Při dvojkliku na vybranou virtuální disketu se Vám otevře okno průzkumníka v následujícím
tvaru POČÍTAČ – (C:) – G –FLOPPY012 nebo C:\Temp\G\FLOPPY012 (v závislosti na
použitém systému Windows)
Pokud došlo v postupu k nějaké chybě, otevře se Vám průzkumník do složky
„DOKUMENTY“. V tomto případě se vraťte k bodu 4. a zkontrolujte, zda jste nastavili
správně cestu tj.C:\Temp.
7.) V následujícím kroku přeneste do otevřeného průzkumníka požadované soubory a poté
průzkumníka uzavřete (křížek v pravém horním rohu)
www.compuny.cz
Compuny 2014
[email protected]
8.) Aby přenesení souboru na požadované virtuální diskety byla dokončeno, je nutné proces
ukončit uložením viz. obr.
9.) Nyní je USB Flash disk připraven k použití v USB emulátoru floppy mechaniky
Odkaz ke stažení softwaru:
http://www.compuny.cz/files/Floppy-Emulator_1.31T.exe
kontakt na podporu:
mail: vojta.novotný@compuny.cz
mobil: 777 550 055
www.compuny.cz
Compuny 2014
[email protected]

Podobné dokumenty

Manuál pro emulator mechaniky FDD

Manuál pro emulator mechaniky FDD enesení obsahu disket na USB Flash disk. K tomu je možno použít dvou variant přenosu. a. Pomocí vytvoření ení image diskety za pomoci přiloženého p softwaru Floppy Image (shareware 14 denní zkušebn...

Více

Metoda lineární superpozice zdrojů

Metoda lineární superpozice zdrojů Metoda lineární superpozice (MLS) • Jedná se o další metodu řešení obvodů s více zdroji • Oproti MSP a MUN lze tuto metodu použít pouze u obvodů s lineárními prvky (R, L, C) • Princip je založen n...

Více

IML_registrace

IML_registrace Obdrželi jste registrační link od Vašeho upline (sponzora) a po kliknutí na něj se dostanete na tuto stránku. Zkontrolujte, zda v pravém horním rohu, vidíte jméno Vašeho upline (sponzora) a kliknět...

Více

4 CH H.264 DVR

4 CH H.264 DVR Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu. Provoz tohoto zařízení v rozporu s těmito pokyny může zapříčinit jeho trvalé poškoze...

Více

RX 300 a TX 300

RX 300 a TX 300 Nahrání dálkových ovladačů Zmačkněte tlačítko na přijímači rozsvítí se LED dioda. Potom zmáčkněte tlačítko na vysílačce, které chcete uložit do paměti, jakmile LED dioda zhasne tak tlačítko pusťte ...

Více

Návod k použití

Návod k použití v parametru 52 (2sec) 2. technické volání – zmačkněte tlačítko BTN1 déle než je osminásobek času nastaveném v parametru 52 (par. 52) x 8 (16sec) 3. volání do strojovny – třikrát zmačkněte tlačítko ...

Více

Step-by-step návod na redukci dat pozorování

Step-by-step návod na redukci dat pozorování pro µ ve vybrané pozici na disku a profil z této pozice. Klikáním levým tlačítkem myši vybíráme body v profilu, které budou použity na konstrukci kalibrační přímky. Výběr bodů ukončíme kliknutím do...

Více