Katalog Jednovřetenová čerpadla FJ a FG

Komentáře

Transkript

Katalog Jednovřetenová čerpadla FJ a FG
ŘADA:
Jednovřetenová čerpadla
PRINCIP
FJ , FG
PŘEDNOSTI
bezventilová objemová čerpadla se samonasávací schopností
hydraulickou část tvoří stator s navulkanizovanou vložkou, ve které je vytvořena
šroubovice a vřeteno ve tvaru jednoduchého šroubu.
Tyto díly vytvářejí navzájem uzavřené duté
prostory, ve kterých se otáčením vřetena
dopravuje medium od sání k výtlaku
čerpadla.
plynulý, bezpulzační tok media
samonasávací schopnost
změna průtoku media je proporcionální k
otáčkám
nízká hodnota NPSH
vysoká přesnost dávkování
instalace v různých polohách
plně sanitovatelné
vysoká účinnost
dopravní tlak do 24 bar
0 stupňů
90 stupňů
180 stupňů
TLAKOVÉ STUPNĚ, DOPRAVNÍ TLAK
270 stupňů
požadovaný tlak je závislý na počtu stupňů
rotoru a statoru
360 stupňů
1
FJ , FG
Jednovřetenová čerpadla
PROVEDENÍ S PŘÍRUBOVÝM MOTOREM
2
3
4
6
5
7
8
S PŘÍRUBOVÝM MOTOREM
PROVEDENÍ PRO POHON S PATKOVÝM MOTOREM
1
3
4
6
5
7
PRO POHON PATKOVÝM MOTOREM
1
Ložiskové těleso s bezobslužným valivým
ložiskem
5
Těleso čerpadla
6
Hrdlo čerpadla
2
Podstavec pro přímé připojení motoru
7
Stator
3
Těsnění hřídele (měkká ucpávka, mecha-
8
Vřeteno
nická)
4
2
Kloubový spoj
FJ , FG
Jednovřetenová čerpadla
VARIANTY PROVEDENÍ
ňů
up
sz
t
t
če
os
Po 2
lik
18 24
6
1
Ve
1/ 2/ 3/ 4/
FJ
/FG
-B
FJ
/FG
-BR
FJ
/FG
-BZ
FJ
FJ
/FG
/FG
-BH
-BC
r)
ba
k(
la
/T
06
08
10
15
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
150
0,06
0,14
0,28
2,5
4,2
9,5
16
25
37
52
68
78
110
150
240
1015
1021
1031
1038
1045
1053
1063
1076
1090
1105
1125
3,5
7
15
29
42
59
82
120
170
250
350
15
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2,5
4,2
9,5
16
25
37
52
68
78
110
1015
1021
1031
1038
1045
1053
1063
1076
1090
3,5
7
15
29
42
59
82
120
170
t
žs
no
3
m
(
ví
)
/h
j
oj
sp po
vý vý s
o
an bo
rd ou
K a Kl
m
ní
Do
p
v
ra
FJ
/FG
-BV
FJ
/FG
-BQ
FJ
/FG
-B+
3
FJ , FG
Jednovřetenová čerpadla
VARIANTY PROVEDENÍ
ů
pň
tu
ts
e
t
č
os
Po 2
lik
6
1
18 24
Ve
1/ 2/ 3/ 4/
4
r)
ba
k(
la
/T
15
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
150
2,5
4,2
9,5
16
25
37
52
68
78
110
150
240
1015
1021
1031
1038
1045
1053
1063
1076
1090
1105
1125
3,5
7
15
29
42
59
82
120
170
250
350
3
í
tv
žs
no
(m
)
/h
j
po oj
ý s ý sp
v
v
o
av
an bo
pr
rd ou
Do
K a Kl
m
ní
FJ
/FG
-S
FJ
/FG
-SR
FJ
/FG
-SZ
FJ
/FG
-SH
FJ
/FG
-SQ
FJ
/FG
-S+
FJ
/FG
-SV
FJ , FG
Jednovřetenová čerpadla
VARIANTY PROVEDENÍ
Části čerpadla
Materiály
10
Rotor
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120 150
         
         
         









Speciální materiály *





Plný materiál
         
    











































































































Další elastometry *













PTFE / 25 GF
         



Tvrzená ocel (f.e. 1.2436)
CrNi ocel
CrNiMo ocel (f.e. 1.4571)
Dutý, vrtaný
Tvrdě chromováno
Speciální povrchová úprava *
Stator
15
Provedení/velikost čerp.
NBR
NBR (BPF)
EPDM
BP
FPM
CSM






Další kovy *





GG
CrNiMo ocel (f.e. 1.4571/1.4581)
         
         
         









Speciální materiály *





Kontrolní otvor
Vypouštěcí otvor
 
         






Spoje
Kardanový spoj s manžetou
Kardanový spoj bez manžety
Kloubový spoj s utěsněním
Kloubový spoj bez utěsnění
      
      

  

  
















Rotující
části
CrNi ocel (f.e. 1.4057)
         



CrNiMo ocel (f.e. 1.4571)










         
      






Ložiska s trvalou náplní
         



Ucpávka
         












CrNi ocel (f.e. 1.4308)
Speciální materiály *
Tvrdě chromováno
Podávací šnek
Těsnění hř.
mech.
ucpávkou,
materiály
dle DIN
24960
S uzavřeným okruhem
Jednoduchá mechanická ucpávka
Dvojitá mech. ucpávka s proplachem
Back to back s uzavřeným okruhem
Speciální těsnění *






































         



GG



Další plasty *
Těleso


























































 - standard, příplatek pro speciální provedení
 - speciální provedení
* - speciální provedení materiálu, těsnění povrchové ucpávky bude dodáno na požádání
5
FJ , FG
Jednovřetenová čerpadla
OBLASTNÍ DIAGRAM
vgm FJ
m/s
400
2,5
300
3,0
3,5
200
FG 1125
FG 1105
2,0
1,5
FG 1090
FG 1076
1,0
100
FG 1063
FG 1053
0,5
FG 1045
FG 1038
FJ 150
FJ 120
FG 1031
FJ 100
FJ 90
FJ 80
10
FG 1021
FJ 70
FJ 60
FG 1015
FJ 50
FJ 40
3,5
3,0
vgm FJ
m/s
2,5
FJ 30
2,0
1
1,5
FJ 20
1,0
FJ 15
Q
3
(m /h)
0,5
30
50
100
n (1/min)
1000
500
3000 5000
1,0
0,5
3,5
3,0
2,5
vgm
m/s
2,0
1,5
0,1
1,0
0,05
0,01
Q
(l/h)
0,5
FJ 10
FJ 08
FJ 06
30
50
100
n (1/min)500
1000
3000
5000
V diagramu uvedené hodnoty jsou teoretické a odpovídají
tekutinám podobným vodě.
6
FJ , FG
Jednovřetenová čerpadla
PŘEHLED DODAVATELSKÝCH MOŽNOSTÍ A STAVEBNÍHO USPOŘÁDÁNÍ
A) PROVEDENÍ
STANDARDNÍ
BLOKOVÉ
B) POLOHY HRDEL
NORMÁLNÍ 0°
VPRAVO 90°
VLEVO 270°
DOLŮ 180°
C) SMĚR PRŮTOKU MEDIA
ROTOR SE OTÁČÍ DOPRAVA
ROTOR SE OTÁČÍ DOLEVA
7
FJ , FG
Jednovřetenová čerpadla
D) POHONY
ELEKTROMOTOREM
SPALOVACÍM MOTOREM
PŘEVODOVÝM
MOTOREM S
MOTOREM
VARIÁTOREM
HYDRAULICKÝM
PNEUMATICKÝM
MOTOREM
MOTOREM
E) PŘENOS KROUTÍCÍHO MOMENTU
PŘÍMO PŘES SPOJKU
ŘEMENOVÝM PŘEVODEM OD
MOTORU NAD ČERPADLEM
ŘEMENOVÝM PŘEVODEM OD
MOTORU VEDLE ČERPADLA
8
Jednovřetenová čerpadla
FJ , FG
F) INSTALACE
STACIONÁRNÍ NA ZÁKLADĚ
VERTIKÁLNÍ
NA TRANSPORTNÍM PODKLADĚ
VERTIKÁLNÍ DO MOKRÉ JÍMKY
G) MOBILNÍ PROVEDENÍ
9
Jednovřetenová čerpadla
FJ , FG
POUŽÍVANÉ KLOUBOVÉ SPOJE
KARDANOVÝ SPOJ
robustní standardní spoj zajišťující dlouhou
životnost
provedení uzavřené s mazací náplní
KLOUBOVÝ SPOJ - otevřený
speciálně vyvinutý pro potravinářské provedení
čerpadel
provedení otevřené umožňující dokonalé čištění
sanitačním prostředkem
KLOUBOVÝ SPOJ - uzavřený
používaný u stavebních velikostí 06, 08, 10
tlaková mazací náplň zvyšuje životnost spoje
10
FJ , FG
Jednovřetenová čerpadla
PŘÍSLUŠENSTVÍ ČERPADEL
OCHRANA PROTI BĚHU NA SUCHO TERMICKÁ
vypnutí čerpadla při překročení
nastavené maximální teploty ve
statoru
použití pro všechna media
OCHRANA PROTI BĚHU NA SUCHO ELEKTROMECHANICKÁ
měření stavu naplnění násypky
vypnutí čerpadla při podkročení
nastavené hodnoty
OCHRANA PROTI BĚHU NA SUCHO PROUDOVÁ
PŘETLAKOVÁ OCHRANA
vypínač reaguje na nepřítomnost
media v sacím potrubí
vypnutí čerpadla při překročení
nastaveného dopravního tlaku
použití pro čistá media s určitým
podílem pevných látek a malou
zrnitostí
použití pro všechna media
OCHRANA PROTI BĚHU NA SUCHO KALORIMETRICKÁ
senzor reaguje na dopravní proud
v sacím potrubí
v potravinářském provedení
OCHRANA PROTI BĚHU NA SUCHO KONDUKTIVNÍ
senzor reaguje na stav naplnění
sacího potrubí
potravinářské provedení
OCHRANA PROTI BĚHU NA SUCHO KONDUKTIVNÍ
snímání hladin v zásobníku media
vypnutí čerpadla při dosažení
min. hladiny
11
Jednovřetenová čerpadla
FJ , FG
CHARAKTERISTIKA DOPRAVOVANÝCH MÉDIÍ
čistá až s vysokým podílem pevných látek
nízko až vysoce viskozní
abrazivní
chemicky agresivní
adhézní
zaplyněné směsi tekutin
bez mazací schopnosti a s mazací schopností
oblasti provozních teplot od -20°C až do +160°C
TYPICKÉ OBLASTI POUŽITÍ
CHEMICKÝ PRŮMYSL:
kyseliny, louhy, pasty, polymery,
monomery, suspenze
ZPRACOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY:
ovocné kaše, výtlačky, rmuty,
ovocný odpad
PAPÍRENSKÝ PRŮMYSL:
alaunový roztok, papírenský kal,
vápenné mléko, pasty, barvy
KOSMETICKÝ PRŮMYSL:
TĚŽEBNÍ PRŮMYSL:
uhelné kaly, odpadní voda
STAVEBNICTVÍ:
bitumen, asfalt, bentonit, cementová směs
CHEMICKÝ PRŮMYSL
AFJ 40.1 B
KERAMICKÝ PRŮMYSL:
glazury,
šamotové
porcelánové směsi
směsi,
ČOKOLÁDOVNY:
glukoza, čokoládová
kakaové máslo, med
směs,
CUKROVARY:
melasa, kalcium, karbonátové
kaly, voda nalisovaná z řepných
řízků
ZPRACOVÁNÍ MLÉKA:
mléko, pasty, sýr, tvaroh, jogurt
BRAMBORÁRNY A ŠKROBÁRNY:
bramborová kaše, škrob
ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD:
odpadní vody, zahuštěný kal,
dávkování flokulantů, vápenné
mléko
ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA:
kejda, odpadní vody
ZPRACOVÁNÍ RYB:
rybí tuk, doprava malých ryb,
odpad z ryb, odstředěný kal
STAVBA LODÍ:
sběrná voda, balastová voda,
fekálie, topný olej
CHEMICKÝ PRŮMYSL
AFJ 50.1 S
12
Jednovřetenová čerpadla
FJ , FG
PŘÍKLADY NASAZENÍ ČERPADEL V TECHNOLOGICKÝCH PROCESECH
1
2
4
3
1
CHEMICKÝ PRŮMYSL
AFJ 80.2 S
2
CHEMICKÝ PRŮMYSL
AFJ 80.1B
3
POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL
AFJ 60.1 BC
4
TECHNOLOGIE ODP. VOD
AFJ 60.1 B
5
TECHNOLOGIE ODP. VOD
AFJ 50.1 S
6
TECHNOLOGIE ODP. VOD
AFJ 40.1 BL
5
6
13
Jednovřetenová čerpadla
POZNÁMKY
14
FJ , FG

Podobné dokumenty

Uživatelský průvodce a záruční příručka NEUF

Uživatelský průvodce a záruční příručka NEUF pomůžou udržovat a uchovat Rockrider ve skvělém stavu dlouhou řadu let aktivního používání. Mytí : ložiska nemají příliš ráda proudy vody. Po každém použití kolo dobře umyjte pomocí hubky a slabým ...

Více

49. díl – Long-EZ PDE „Borealis“ aneb pulzně

49. díl – Long-EZ PDE „Borealis“ aneb pulzně trubici. O pohon se tedy starají rázové vlny vystupující z trubice. K urychlení vlny z podzvukové rychlosti na nadzvukovou se používá mechanických prvků jako jsou nejrůznější clony a další překážky...

Více

Sterilizace 2010

Sterilizace 2010 OBALOVÝ MATERIÁL PRO STERILIZACI Nejpoužívanější sterilizační obaly z kombinovaného materiálu – papír-fólie. Poskytují možnost vizuální kontroly obsahu obalu. Jsou vhodné do všech základních typů ...

Více