pterygium - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC

Komentáře

Transkript

pterygium - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC
MGD
LWE
LIPCOF
BARVENÍ

ROHOVKY
KVALITA
SLZNÉHO 
FILMU
KVANTITA
SLZNÉHO  PINGUEKULA PTERYGIUM 
FILMU
MOMENT 9
MOMENT 10
MOMENT 11
MOMENT 12
MOMENT 13
MOMENT 14
MOMENT 15
VZDĚLÁVACÍ
MOMENTY
Jak pečovat o pacienty s pterygiem
CO POTŘEBUJETE VĚDĚT
Vyšetření na štěrbinové lampě:
1. Difúzní osvětlení 2. Střední zvětšení (16x)
3. Přímé osvětlení
Třídění:
Stupeň 1
Stupeň 2
Stupeň 3
Stupeň 4
Stupeň 0: Není viditelné
Stupeň 1: Dotýkající se limbu
Stupeň 2: Přesahuje limbus o 1 až 2 mm
Stupeň 3: Přesahuje limbus o 2 až 3 mm
Stupeň 4: Přesahuje limbus o více jak 3 mm
Incidence:
• Životní prostředí ovlivňuje vývoj – výskyt závisí na geografické poloze (úroveň dopadajícího UV záření) a na blízkosti k rovníku, kde je
výskyt pterygia s větší pravděpodobností
• Výskyt kolísá od 2% a méně ve vyšších zeměpisných šířkách až do 36% v nižších zeměpisných šířkách
• Incidence je ovlivněna dědičně (mnohem častější je výskyt například u španělských a orientálních národností)
• Výskyt není spojován s kontaktními čočkami, ale samotné nošení kontaktních čoček jej může ovlivnit
Etiologie:
•D
egenerativní kolagenové útvary v bulbární spojivce vzniklé nadměrným vystavením horkému, suchému a větrnému klimatu
nebo v důsledku nadměrné expozice UV záření
Symptomy:
Nález:
• Příležitostný diskomfort s nebo bez kontaktní čočky, suchost očí
• Ovlivnění vzhledu
• Ve vyšších stupních ovlivňuje vidění
• Rostoucí trojúhelníková fibrovaskulární tkáň na bulbární
spojivce, většinou v nazální části, s postupným přerůstáním na rohovku doprovázená destrukcí Bowmanovy
membrány
• Často oboustranný
Strana 1
NOVÝ VZDĚLÁVACÍ SERIÁL PRO INSPIRUJÍCÍ PÉČI
THE VISION CARE INSTITUTE® je registrovaná ochranná známka JANSSEN PHARMACEUTICA N. V. © Johnson & Johnson, s. r. o., 2014
MGD
LWE
LIPCOF
BARVENÍ

ROHOVKY
KVALITA
SLZNÉHO 
FILMU
KVANTITA
SLZNÉHO  PINGUEKULA PTERYGIUM 
FILMU
MOMENT 9
MOMENT 10
MOMENT 11
MOMENT 12
MOMENT 13
VZDĚLÁVACÍ
MOMENTY
Jak pečovat o pacienty s pterygiem
CO DOPORUČÍTE SVÝM PACIENTŮM
DOPORUČENÍ :
• Řešíme jen v případech diskomfortu nebo ovlivnění vidění, s cílem zabránit mechanickému dráždění
• Není kontraindikací pro nošení kontaktních čoček
• Příležitostně lze kapat vazokonstriktivní a zvlhčující kapky
• Ve vážných případech lze provést chirurgický zákrok
Prognóza:
• Kontaktní čočky lze nosit do doby, kdy je to fyzicky pocitově únosné
• V případě chirurgického odstranění je prognóza ucházející, ačkoliv ve 40% případů se vrací
• Poznámka: tento stav je doprovázen 2× až 3× vyšším rizikem vzniku pozdní nebo časné VPMD
Diferenciální diagnóza:
Phlyctenulitis
Phlyctenulitis - chronická zánětlivá komplikace, která
vede k vyvýšené poloprůhledné epiteliální lézi v limbu
doprovázená konjunktivální hyperémii, barvením
spojivky a neovaskularizací. Sekundárně se může
jednat o alergickou reakci na tvar tvrdé kontaktní
čočky (známe také pod názvem vaskulární limbální
keratitida - VLK).
Pinguekula
Pinguekula – více naleznete v dílu Pinguekula.
Pseudopterygium – spojivkový záhyb, který přirostl k rohovce
většinou jako následek zranění. V oblastí limbu lze podsunout
sondu, což není u skutečného pterygia možné.
Tyto řady jsou adaptovány z knihy „A Handbook of Contact Lens Management“ (3. vydání) publikované THE VISION CARE INSTITUTE®
JAK ZJISTIT VÍCE
•
•
•
•
Klikněte zde a připomeňte si vyšetřování na štěrbinové lampě
Klikněte zde pro získání našeho průvodce o očních kumulativních změnách způsobených UV zářením
Klikněte zde pro informace jak se správně chránit před UV zářením
Klikněte zde pro další informace a použité zdroje
Strana 2
NOVÝ VZDĚLÁVACÍ SERIÁL PRO INSPIRUJÍCÍ PÉČI
THE VISION CARE INSTITUTE® je registrovaná ochranná známka JANSSEN PHARMACEUTICA N. V. © Johnson & Johnson, s. r. o., 2014
MOMENT 14
MOMENT 15
MGD
LWE
LIPCOF
BARVENÍ

ROHOVKY
KVALITA
SLZNÉHO 
FILMU
KVANTITA
SLZNÉHO  PINGUEKULA PTERYGIUM 
FILMU
MOMENT 9
MOMENT 10
MOMENT 11
MOMENT 12
MOMENT 13
MOMENT 14
VZDĚLÁVACÍ
MOMENTY
Jak pečovat o pacienty s pterygiem
PŘÍPADOVÁ STUDIE
Klient s iniciály SP je stavebním inženýrem ve věku 45 let, který po dobu pěti let pracoval
na montážích v oblasti Středního východu.
Klient je nositelem měsíčních silikon-hydrogelových kontaktních čoček bez UV filtru.
Navzdory jeho poznámce, že se mu jeho oči zdají mírně načervenalé, neudává žádné ovlivnění komfortu s kontaktní čočkou nebo bez ní.
Otázky:
1. Jakou techniku osvětlení použijete k vyšetření bulbární spojivky?
A. Sklerální rozptyl
B. Difúzní svazek, střední intenzita osvětlení
C. Zobrazení s velkým zvětšením
D. Nepřímé osvětlení
2. Jakým stupněm byste ohodnotili jeho pterygium?
A. Stupeň 1
B. Stupeň 2
B. Stupeň 3
D. Stupeň 4
3. Který z uvedených vlivů okolí je ve spojitosti s tímto nálezem?
A. Klimatizovaná kancelář
B. Stinné prostředí
C. Vysoká úroveň UV záření
D. Vlhké prostředí
4. Které z uvedených doporučení je nejlepší volbou?
A. Změnit typ kontaktních čoček na typ s UV filtrem
B. Změnit typ na RGP čočky
C. Trvalé přerušit nošení kontaktních čoček
D. Změnit typ na orthokeratologické čočky
Správné odpovědi:
1:
2:
3:
4:
B. Správné je použití difúzního osvětlení, středního zvětšení a přímého osvětlení k vyšetření bulbární spojivky.
A. Jedná se o stupeň 1. Vyšetření bulbární spojivky na štěrbinové lampě odhalilo pterygium, které se lehce dotýká limbu.
C. Vysoká úroveň UV záření společně s pobytem v oblasti rovníku je spojováno s pterygiem.
A. S předpokladem, že může být dosaženo vhodného řešení. Přiléhající sluneční brýle, kontaktní čočky s UV filtrem a pokrývka hlavy může pomoci ochránit
oči před dopadajícím UV zářením.*
* Kontaktní čočky s UV filtrem nenahrazují sluneční brýle s UV filtrem. Nošení slunečních nebo dioptrických brýlí není plnohodnotnou ochranou, pokud kompletně nezakrývají oči a jejich okolí.
Strana 3
NOVÝ VZDĚLÁVACÍ SERIÁL PRO INSPIRUJÍCÍ PÉČI
THE VISION CARE INSTITUTE® je registrovaná ochranná známka JANSSEN PHARMACEUTICA N. V. © Johnson & Johnson, s. r. o., 2014
MOMENT 15

Podobné dokumenty

Limbální - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC

Limbální - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC 1: D. Všechny uvedené možnosti. Difúzní osvětlení má četné výhody při vyšetřování limbální spojivky. 2: B. Na limbální spojivce u pacientky je mírná injekce a odpovídá stupni 2. 3: D. Všechny ...

Více

Bulbární - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC

Bulbární - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC • Bulbární zarudnutí může být ohraničené nebo celoplošné • Rozsah a vzhled závisí na typu čočky: u nositelů RGP je spíše podél horizontálního meridiánu (chronické osychání); u nositelů hydrogelov...

Více