šternberské listy - Poznej

Komentáře

Transkript

šternberské listy - Poznej
ŠTERNBERSKÉ
LISTY
LÉTO 2015 | číslo 7 | ročník XXIV.
NOVĚ
A
Měsíčník občanů Šternberska
ZDARMA
Léto ve Šternberku
slibuje spoustu
hudebních zážitků
str. 8 a 9
» Venkovské trhy se
na náměstí objeví
v červenci i srpnu
str. 5
» Děti si užijí den
plný sportu, her,
pohybu a zábavy
str. 11
» Letní kino nabídne
snímky v areálu
bývalého kláštera
ŠTERNBERSKÉ LISTY | léto 2015
1
str. 14
2
ŠTERNBERSKÉ LISTY | léto 2015
OBSAH
ŠTERNBERSKÉ
LISTY
Šternberské listy – 24. ročník.
Vydavatel: MAS Šternbersko
obecně prospěšná společnost,
Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk,
IČO: 268 79 794. Vychází 11× ročně.
Registrováno u Ministerstva kultury ČR
E 11215.
Redakce:
Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk,
e­‑mail: [email protected]­‑sternbersko.cz,
mobil: 606 713 704.
Redaktor: Bc. Alena Fritscherová.
Úřední hodiny: středa 13:00–17:00.
Tisk: Tiskárna Budík Grafika, s. r. o.,
Nádražní 5, 785 01 Šternberk.
Vychází zdarma.
Náklad: 2800 výtisků.
ŠL jsou distribuovány ve dvou dnech.
KONTAKTY
Redakce:
Bc. Alena Fritscherová,
tel. 585 086 216, 606 713 704,
e­‑mail: [email protected]­‑sternbersko.cz,
adresa: Horní náměstí 16, 785 01
Šternberk, 3. NP, dveře č. 303
úřední hodiny: středa 13:00–17:00,
po předchozí domluvě kdykoli
Inzerce:
Leona Héžová, tel. 603 802 141,
e­‑mail: [email protected]
Vydavatel:
MAS Šternbersko o. p. s., tel. 585 086 506,
e­‑mail: [email protected]­‑sternbersko.cz,
web: www.mas­‑sternbersko.cz,
adresa: Horní náměstí 16, 785 01
Šternberk, přízemí, dveře č. 103
UZÁVĚRKA
Zářijové číslo Šternberských listů
vyjde ve středu 2. září 2015.
Uzávěrka příjmu příspěvků od
dopisovatelů je v pondělí 17. srpna.
Redakce si vyhrazuje právo krátit
dodané příspěvky a nepřijmout je
v případě dodání po termínu uzávěrky.
Foto na titulní straně:
David Sedlák/DS Foto Šternberk
Vážení a milí čtenáři,
vítám vás na stránkách letního vydání Šternberských listů, které je
stejně jako v minulých letech poněkud specifické – najdete v nich
aktuální informace a pozvánky nejen na červenec, ale také na srpen.
V tento jediný měsíc totiž noviny nevycházejí. Protože léto je doba
dovolených, dopřejte, prosím, odpočinek také redakci. Už na začátku
září pro vás budeme mít připravené další číslo – rozvoz novin bude
probíhat 1. a 2. září 2015.
Ačkoli by se mohlo zdát, že kultura půjde v letních měsících poněkud
stranou, opak je pravdou. A snad hlavně rodiče potěší, že mnoho organizátorů se zaměřilo právě na malé návštěvníky. Nalistuje proto strany
12 a 13 s kulturním přehledem a vyberte si, čím svoje léto obohatíte.
Nezapomeňte také na projekt Šternberské kulturní léto pod hvězdami;
tyto akce jsou blíže popsány na stranách 8 a 9.
A jaký program pro děti si tedy rozhodně nenechte ujít? Tradičně s velkým ohlasem se vždy setkává
akce s názvem Strašidelná noc, kterou připravují Městská kulturní zařízení v prostorách Expozice
času. Ty už byly několikrát svědkem toho, že bát se „umí“ nejen děti, ale i mnozí dospělí. Překonat
svůj strach však určitě stojí za to! Ti, kteří svoji odvahu testovat nechtějí, si jistě užijí Vesmírnou
noc plnou her a zábavy. Na hradě zase můžete navštívit oblíbené kostýmované prohlídky a alespoň
na krátký čas se stát udatným rytířem nebo křehkou princeznou. V nabídce nechybí ani speciální
prohlídky pro nejmenší nebo pořad Zpíváme a tančíme s Míšou Růžičkovou, jenž k nám do Šternberka přivede jednu z nejpopulárnějších dětských zpěvaček.
Užitečné pro rodiče a zábavné pro děti: to jsou letní příměstské tábory, které pořádá jak Dům dětí
a mládeže, tak i Městská kulturní zařízení. Ta zvou na tábory „Cesta na planetu Eden“ a „Můj rodný
Šternberk“. Více o nich se dozvíte v článku na straně 14. Zkrátka – stačí si opravdu jen vybrat.
Přeji vám krásné léto přesně podle vašich představ.
Alena Fritscherová, redaktorka Šternberských listů
TÉMA MĚSÍCE
8 Šternberské kulturní léto pod hvězdami 2015
Koncert Lenky Filipové, slavná divadelní hra Caveman, hudební festival Šternberský kopec s Davidem Kollerem nebo vystoupení sester Havelkových. To je jen část kulturního programu, který na
letošní rok připravila agentura Arks Plus. Na co tedy můžete zajít? To se dočtete na stranách 8 a 9.
AKTUALITY
5 Na trati Ecce Homo opět vládl Ital Faggioli
Absolutním vítězem 35. ročníku mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu se stal posedmé v řadě italský jezdec Simone Faggioli. Druhou příčku celkové klasifikace obsadil Miloš Beneš.
7 Senioři, dávejte si pozor na podvodníky!
Zloději, kteří okrádají seniory o jejich životní úspory, se opět objevili také ve Šternberku. Na začátku
června vylákala podvodnice na nic netušící seniorce téměř 50 tisíc korun. Jak se co nejlépe bránit?
K U LT U R N Í S E R V I S
12 Kulturní akce na červenec a srpen 2015
Prázdninový program nabízí zábavné akce pro děti na šternberském hradě i v Expozici času, promítat bude Letní kino, chystají se kostýmované prohlídky, maňáskové pohádky, Strašidelná noc atd.
SPORT
21 Orientační běžec se neztratil a má stříbro
Mistrovství České republiky bylo pro orientační běžce ze Šternberka úspěšné. V kategorii mladšího
dorostu se dařilo Michalu Bořánkovi z SK SKI-OB Šternberk, který ve sprintu vybojoval druhé místo
a získal stříbrnou medaili. Tyto náročné sprintové závody měří vzdušnou čarou okolo 2 kilometrů.
22 Mladí gymnasté jsou mistři republiky
Stovky hodin přípravy se vyplatily: členové oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Šternberk
završili úspěšnou jarní sezonu ziskem zlaté medaile na mistrovství ČR sportovní gymnastiky.
ŠTERNBERSKÉ LISTY | léto 2015
3
AKTUALITY
Předplatné si můžete
zajistit do konce roku
P
okud byste rádi dostávali svůj výtisk
Šternberských listů přímo do schránky, je možné si tuto službu objednat
za provozní poplatek 8 korun za jedno vydání.
V případě zájmu kontaktujte redaktorku na
tel. 606 713 704, 585 086 216 nebo e-mailu
[email protected] Příslušnou částku
pak lze uhradit v budově Městského úřadu
Šternberk na Horním náměstí 16, a to v přízemí v kanceláři vydavatele MAS Šternbersko.
Vzhledem k počtu distribučních míst probíhá
rozvoz novin vždy ve dvou pracovních dnech.
Listy tedy najdete na stáncích nejpozději
druhý pracovní den v měsíci v odpoledních
hodinách. Tento údaj je uveden i v tiráži. Děkujeme za pochopení.
(red)
Socha svatého je zpět
na morovém sloupu
N
a morový sloup na šternberském
náměstí se minulý měsíc vrátila socha svatého Rocha. V restaurátorské
dílně Ladislava Werkmanna v Olomouci se
dočkala výměny kotevní železné svorky, která způsobila trhliny na drapérii zadní části a
tím ohrožovala statiku celé sochy. Restaurátor zajistil i trhliny na pravé ruce světce.
Souběžně probíhaly také restaurátorské
práce na pravé ruce sochy svatého Karla Boromejského. Vzhledem k tomu, že tato socha
nebyla tolik poškozená, nemuseli restaurátoři přistoupit ke snesení sochy a práce se
mohly dělat přímo na místě. Celkové náklady
na obě opravy se vyšplhaly na částku padesát tisíc korun.
(red)
Bývalý velitel městské
policie je trestně stíhán
O
lomoučtí kriminalisté zahájili na
konci června trestní stíhání pro
podezření z trestného činu Zpronevěra proti bývalému veliteli Městské policie
Šternberk.
Obviněný se měl protiprávního jednání dopustit tím, že v úmyslu získat neoprávněný
majetkový prospěch přebíral (v období od
konce roku 2012 do ledna tohoto roku) jako
správce rozpočtu Městské policie Šternberk
finanční prostředky z parkovacích automatů
ve městě a jejich část použil pro svou vlastní
potřebu. Městu Šternberk tak způsobil škodu
ve výši přesahující 600 tisíc korun.
Pokud soud uzná obviněného vinným, hrozí
mu za toto protiprávní jednání trest odnětí
svobody v rozmezí dvou až osmi let.
(dol)
4
ŠTERNBERSKÉ LISTY | léto 2015
Co projednalo zastupitelstvo města?
V
e středu 17. června proběhlo v Expozici času veřejné zasedání zastupitelstva města. Zastupitelé
projednali rozpočtový výhled města Šternberka na období 2016–2020, zápisy z jednání
finančního výboru, majetkoprávní záležitosti
– převody, prodeje a nákupy pozemků, schválili stanovování prodejních cen pozemků ve
vlastnictví města a upřesněny byly investice a
velké opravy letošního roku.
K nejdůležitějším investicím letos patří
dokončení rekonstrukce Městského klubu,
cyklostezka Šternberk – Babice, nové hřiště
u ZŠ na náměstí Svobody, výtah v domě s pečovatelskou službou a oprava křižovatky ulic
Uničovská a Krampolova.
Zastupitelstvo rovněž schválilo členství
města Šternberka v dobrovolném svazku obcí
Mikroregion Šternbersko a stanovy tohoto
svazku. V poslední době došlo ke změně
v možnostech čerpání dotací a v nastavení
programů v programovém období 2014–2020
– starostové Mikroregionu Šternbersko se proto dohodli na vytvoření dobrovolného svazku
obcí, aby na tyto finance snáze dosáhli.
Na závěr starosta informoval o připravovaných novinkách; chystá se například „klikací
rozpočet“ a na webu www.sternberk.eu budou
zveřejňovány městem uzavřené smlouvy.
Na průběh zastupitelstva se můžete podívat
na videozáznamu, který najdete na účtu města na kanálu YouTube.
(red)
Zastupitel se představuje: Leo Czabe
Jméno a příjmení: Leo Czabe
Věk: 46
Povolání: OSVČ
Záliby: včelaření, zahrada
Motto: nedělej druhému to, co nechceš, aby
druzí dělali tobě
5 otázek pro Lea Czabeho:
Jaký problém města Šternberka vnímáte Vy
osobně jako nejpalčivější a můžete alespoň
nastínit případné řešení?
Problémem města je dle mého nedostatek
pracovních míst a nízký pocit bezpečí obyvatel. S nedostatkem pracovních míst se
snaží město vypořádat vytvářením základních
podmínek pro podnikání; jednou z nich je
vybudování prostor, kde by mohli podnikatelé
se svojí činností začít – např. bývalá kasárna,
kde jsou již téměř všechny prostory zabrané.
Vytvořit pracovní místa však již musí samotné
firmy, které budou ve Šternberku podnikat.
Co se týká bezpečnosti, tak nízký pocit bezpečí mají obyvatelé mnoha měst. Šternberk
na tom není až tak špatně, ale přece jen se dá
mnoho věcí zlepšit. Možnost vidím především
v práci policie, a to jak státní, tak i městské.
Zde se již se změnami započalo například ve
vedení městské policie. Samotnou městskou
policii musím hned i pochválit, když se jí
podařilo z centra Šternberka dostat skupinky
popíjejících nepřizpůsobivých obyvatel. Takže jen tak dál.
Žádné policii se však nepodaří zvládnout vše,
k tomu je potřeba i spolupráce občanů. Nestačí si jen všímat, kde se co děje, a dělat, že
nic nevidím... A potom si stěžovat, že policie
nekoná. Telefon, který má dnes téměř každý,
slouží nejen k popovídání si se známými, ale i
k informování policie, že např. někdo někoho
napadl, někdo krade apod. Za ty roky, co jsem
byl u městské policie, jsem se s takovými
případy lhostejnosti setkal mnohokrát. Proto
bych chtěl na všechny apelovat, aby nebyli
lhostejní a sami zkusili pro bezpečnost ve
městě něco udělat.
Co máte naopak ve Šternberku nejraději?
Ve Šternberku jsem se narodil, mám tu rodinu
i známé. Líbí se mi město i okolí a především
blízkost lesa. Vždy když jsem byl někde jinde,
rád jsem se vracel, protože ve Šternberku
jsem zkrátka doma.
Pro jakou skupinu obyvatel byste chtěl v tomto volebním období převážně pracovat?
Nejde říct, pro kterou skupinu obyvatel bych
chtěl pracovat. Každá něco potřebuje a v rámci svých možností bych chtěl pomáhat všem.
Jak vidíte město za deset let?
Za deset let bych chtěl vidět Šternberk, jak
dále vzkvétá. Mohl by být vybudován atletický
stadion, dům pro seniory atd. Prostě pěkné
město, kde je práce, ale i zábava.
Chtěl byste Šternberanům něco vzkázat?
Blíží se doba, kdy se vybírá nejvíce dovolených, děti mají prázdniny, a tak si volno
pokud možno pořádně užijte, odpočiňte si a
zůstávejte optimisté. Zkrátka s úsměvem jde
všechno líp.
AKTUALITY
Venkovské trhy nabídnou kvalitní potraviny i řemesla
V
tu kováře, košíkářky nebo přadleny. Srpnové
trhy potom nabídnou prezentaci potravin
oceněných značkou Regionální potravina
Olomouckého kraje, které budou moci návštěvníci zdarma ochutnat a mnohé z nich si
také zakoupit.
Dalším oceněním, kterým se mohou naši prodejci pyšnit, je i „Výrobek Olomouckého kraje“ s právem označení „Výrobek OK ®“, který
uděluje Agrární komora Olomouckého kraje
od roku 2005, tradičně pod záštitou hejtmana
Olomouckého kraje. V letošním roce získalo
toto ocenění 18 výrobků, celkem se značkou
pyšní již 138 produktů z odvětví potravinář-
ství a zemědělství. Jedním z oceněných je
letos i pravidelný účastník trhů, šternberský
„medař“ Leo Czabe se svým výrobkem med
medovicový.
Také na letních trzích si budete moci zakoupit
čerstvé hovězí maso z horských svahů z okolí
Rýmařova v biokvalitě, které se návštěvníkům
poprvé představilo na květnových trzích.
K poslechu všem tentokrát v červenci zahraje
kapela Záskok a v srpnu náměstí oživí skupina Heřmánek Dolany.
(red)
Ecce Homo opět ovládl Ital Faggioli,
dařilo se také domácímu Janíkovi
Přijďte si zasportovat
na dvě dětská hřiště
sobotu 11. července a 8. srpna proběhnou další trhy z řady 5. ročníku oblíbených Venkovských trhů
Šternberk. Trhy se budou tradičně konat na
Hlavním náměstí a přinesou bohatou nabídku kvalitních potravin, ovoce, zeleniny, sýrů,
uzenin, masa, pečiva, vína, piva a doplňků
souvisejících s venkovským způsobem života.
A protože červencové a srpnové trhy se ponesou ve znamení léta, nemůžou chybět ani
květiny, bylinky, skalničky nebo keříky.
Červencové trhy zpestří ukázky některých
lidových řemesel; nejen pro děti bude jistě
zajímavé nahlédnout do mistrovského kumš-
Foto: Jakub Šnábl
L
egendární 110. ročník na trati Ecce
Homo, který byl zároveň 35. rokem
v seriálu mistrovství Evropy, je minulostí. Přes páteční administrativní a technické
přejímky prošlo 154 jezdců, z toho 40 historických vozidel. V sobotu 6. června se trénovalo za horkého letního počasí a do nedělního
závodu nenastoupili pouze čtyři jezdci.
Dvě závodní jízdy také doprovázelo slunce a
po celý den nenastala žádná vážnější komplikace, nikdo z jezdců ani diváků nepotřeboval
ošetření ani pomoc záchranářů.
A jak souboj o nejvyšší příčky dopadl? Absolutním vítězem je Ital Simone Faggioli, který
ve Šternberku vyhrál posedmé v řadě, ačkoli
jeho rekord 2:45,630 z roku 2012 tentokrát
odolal. Trať v délce 7 800 metrů zvládl „létající Ital“ při první jízdě za 2:46,600, při druhé
byl o sedm desetin pomalejší. Druhou příčku
celkové klasifikace obsadil český pilot Miloš
Beneš, vodící po kopci černou Osellu FA30.
V celkovém součtu obou časů dělilo Beneše
od vítěze 11 sekund. Třetí místo patří taktéž
Italovi, Faustovi Bormolinimu s Reynardem
K02. Další z Čechů David Komárek skončil
čtvrtý a připsal si tak velký úspěch: vždyť porazil jména jako Václav Janík, Dušan Nevěřil
nebo László Szász.
Ze šternberských závodníků obsadil celkové
sedmé místo Václav Janík, který zažil premiéru s Normou M20FC. „S autem jsem najel před
závody jen pár kilometrů. Je úplně jiné, ale
funguje nádherně, je to velký posun. Chtěli
jsme jet kolem časů 2:56, podařilo se 3:00. To
také není špatné,“ řekl Václav Janík.
A jak hodnotí letošní ročník ředitel AMK Ecce
Homo Vlastimil Malík? „Není podstatné, jak
jsem spokojený já, ale jak jsou spokojení jezdci a diváci. Zatím jsem od jezdců při průchodu
parc fermé slyšel, že jsou spokojení navýsost.
A to mě samozřejmě těší,“ usmál se Malík.
Výsledky jednotlivých skupin i další informace a fotografie najdete na Facebooku nebo na
stránkách www.eccehomo.cz.
(mil)
další termíny Venkovských trhů Šternberk:
12. září: vinobraní, 10. října: konec sezony
D
ětská hřiště při ZŠ Svatoplukova a
ZŠ Dr. Hrubého jsou přístupná všem
zájemcům. Na hřišti u ZŠ Svatoplukova lze hrát volejbal, malou kopanou, košíkovou, házenou, tenis, florbal nebo nohejbal;
otevřené je od 1. července do 1. září vždy
pondělí až pátek od 15:00 do 19:00. Žáci této
školy mají vstup zdarma, mládež do 18 let zaplatí 6 korun na hodinu, dospělí 10 korun na
hodinu. Možný je i komerční pronájem.
Hřiště při ZŠ Dr. Hrubého v yužijete na
lehkou atletiku, volejbal, malou kopanou,
košíkovou a tenis, a to od 1. července do
31. srpna vždy v pondělí, středu a pátek od
16:00 do 19:00. Žáci ZŠ Dr. Hrubého mají
vstup zdarma, ostatní děti zaplatí 5 korun,
dospělí pak 10 korun za jednorázový vstup.
Také toto hřiště si můžete celé pronajmout, a to při jednorázovém pronájmu za
150 korun na hodinu, při dlouhodobém za
120 korun na hodinu.
(red)
O víkendech dopřejte
odpočinek sobě i jiným
V
íkendových dnů, dovolených a hlavně pěkného počasí využívají mnozí
občané k údržbě zahrad a pozemků.
Město Šternberk si proto dovoluje připomenout vyhlášku o veřejném pořádku, která
upravuje i regulaci hlučných činností. Vyhláška č. 1/2011 platí již od roku 2011 na celém
území města, a to včetně místních částí.
Vyhláška stanovuje povinnost zdržet se o sobotách v době od 20:00 do 8:00 následujícího
dne a o nedělích a svátcích od 12:00 do 6:00
následujícího dne veškerých prací spojených
s užíváním zařízení a přístrojů, které způsobují hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek,
motorových pil, křovinořezů a podobně. (red)
ŠTERNBERSKÉ LISTY | léto 2015
5
AKTUALITY
Občané se ptají, město
odpovídá: koupaliště
N
a webových stránkách města Šternberka se v rubrice Dotazy občanů velmi často objevují otázky na sociální
problematiku a soužití s menšinovými skupinami obyvatelstva. Některé dotazy se soustavně
opakují již několik let, jejich frekvence narůstá
i s příchodem jednotlivých ročních období – se
zahájením provozu městského koupaliště se
například pravidelně objevují dotazy týkající se
poskytování vstupenek a permanentek zdarma
nebo se slevou pro určité skupiny obyvatel. Jak
to tedy doopravdy je?
Dotaz: Je pravda, že Romové ve Šternberku dostávají permanentky nebo vstupenky na šternberské koupaliště zdarma?
Odpověď: Žádná sociální skupina obyvatel
ze Šternberka není a nikdy nebyla zvýhodněna poskytnutím bezplatného vstupu nebo
vstupu se slevou na městské koupaliště ve
Šternberku. Naprosto stejné informace kolují
i v jiných městech České republiky. Provozovatel koupaliště je vázán ceníkem schváleným radou města (najdete jej na straně 21).
Jakékoliv slevy nebo permanentky zdarma by
musela svým usnesením schválit rada města
a takové usnesení by bylo v přehledu usnesení snadno dohledatelné.
Denní provoz koupaliště je od 9 do 19 hodin,
večerní koupání probíhá od 18 do 21 hodin.
Více informací naleznete na webových stránkách tksternberk.cz a na straně 21.
(red)
Žáci ZUŠ reprezentovali
v celostátních soutěžích
L
etošní soutěže ZUŠ, vyhlašované
Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy ČR, dospěly v květnu
do svého finále, tedy do celostátních kol. Ta
se neobešla ani bez žáků Základní umělecké
školy Šternberk, kteří se na národní úrovni
rozhodně neztratili.
Albert Solař získal ve hře na cimbál 3. místo
(soutěž proběhla 7. května v ZUŠ Mikulov),
František Marghold ve hře na vibrafon čestné uznání a soubor bicích nástrojů Groovy
Mallets – Daniel Grygar, Max Kluka, Martin
Korený, František Marghold, Ondřej Nemrava, Eliška Němcová, Jan a Josef Pryčovi
a Miroslav Tomka – 3. místo (15.–17. května
ZUŠ Taussigova Praha). Miroslav Pirliomov
byl ve hře na klarinet druhý, ve hře na trubku
pak obdrželi Jaromír Šuba čestné uznání a
Alexandr Laurin 2. příčku (22.–24. května
ZUŠ Liberec).
Všem zástupcům ZUŠ Šternberk gratulujeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy i
města.
Petr Ciba, ředitel ZUŠ Šternberk
6
ŠTERNBERSKÉ LISTY | léto 2015
Jak pomoci sociálně ohroženým dětem?
V
Expozici času se v polovině května
uskutečnilo monotematické setkání
s názvem Práce s žáky ohroženými
sociálním vyloučením. Akci uvedla Zuzana
Parmová, ředitelka Základní školy Olomoucká, jejíž součástí je ZŠ praktická, ZŠ speciální
a ZŠ při Psychiatrické léčebně Šternberk. Ve
své prezentaci radila přítomným pedagogům
a školním psychologům ze Šternberka a blízkého okolí, jak pracovat se žáky ohroženými
sociálním vyloučením. Svými zkušenostmi
a konkrétními příklady z praxe ji doplňovaly
Lenka Černochová a Markéta Vavroušková,
pracovnice odboru sociálních věcí Městského
úřadu Šternberk, oddělení sociálně právní
ochrany dětí (OSPOD).
Děti, na které se vztahuje sociálně právní
ochrana, nepocházejí pouze z nepřizpůsobivých rodin a sociálně slabého prostředí. Najdou se i v dobře situovaných rodinách, aniž
by si to rodiče uvědomovali a připouštěli. Zatímco v prvním uvedeném případě odhaluje
ohrožení těchto dětí nejčastěji sociální pracovnice, ve druhém jsou to spíše pedagogové
a výchovní poradci. Typickými signály jsou
pro ně vynechávání školní docházky, náhlé
změny ve školním prospěchu nebo v chování,
agresivita, popř. tělesné změny (hubnutí,
modřiny a podobně). Cílem je pomoci rodině
z nepříznivé životní situace.
Jedna z připomínek, která na setkání zazněla,
poukázala na nedostatek klinických dětských
psychologů ve Šternberku. V důsledku toho
chybí rodinám a ohroženým dětem návazná
ambulantní psychologická péče, která by
měla napomoci tomu, aby se kritická situace do daného rodinného prostředí už nikdy
nevrátila.
V mnoha případech však působení pedagogů,
výchovných poradců, školních psychologů i
sociálních pracovníků k nápravě situace nevede a často je po odborném vyšetření nevyhnutelný přestup dítěte na speciální školu. Se
změnou školy však musejí souhlasit rodiče,
což není vždy jednoduché zajistit.
Základní škola praktická ve Šternberku má
devět ročníků ve čtyřech třídách, ZŠ speciální
má pět tříd, naplněných převážně klienty
Vincentina. Škola při psychiatrické léčebně,
která zajišťuje vzdělávání hospitalizovaných
dětí, nyní uvažuje o zvýšení kapacity ze stávajících třiceti na čtyřicet míst.
(kat)
Zemřel Jaromír Rozsypal, skaut a bojovník
A
ndula. Tento text nebude o ptáčkovi v kleci, i když dotyčný strávil řadu let v klecích komunistických koncentráků. Již v předmnichovské době nadšený skaut Jaromír Rozsypal (s přezdívkou
Andula) se po osvobození aktivně zapojil do znovuvybudování Junáka
ve Šternberku. V létě 1946 absolvoval lesní školu a na podzim téhož
roku vychází první číslo časopisu šternberských skautů „Tabu“. To byl již
oddílovým rádcem a časopis se tiskl u něj doma. Vlastnictví rozmnožovacího přístroje mu později připsali „k dobru“ příslušníci StB (původně
trest smrti, změněn na 16 let odnětí svobody). Na posledním poválečném
táboře v Závažné Porubě na Slovensku byl již zástupcem velitele tábora a
v roce 1949 se ze Šternberka odstěhoval. Ovšem zanechal zde cyklostyl,
na kterém se později tiskly „protistátní“ letáky a provozovatelé za tuto
činnost obdrželi dlouholeté tresty.
Po propuštění z vězení v lednu 1960 se vrátil do Šternberka a opět pracoval s mládeží, tentokrát jako vedoucí rybářského kroužku. V obnoveném Junáku zastával řadu
funkcí, naposledy od března 1969 byl vedoucím střediska, velitelem tábora v Boskovicích (1969)
a oddílovým vedoucím na táboře v Prostřední Bečvě. Po listopadu 1989 je opět mezi těmi, kteří
již potřetí obnovují skauting v našem městě. Stal se velitelem střediska a až do pozdního věku
se věnoval skautským aktivitám. Za svou činnost obdržel řadu skautských vyznamenání až po
ty nejvyšší.
Ve čtvrtek 28. května 2015 Jaromír Rozsypal odešel do věčného Jamboree ve Skautském nebi.
Jaromír Rozsypal (*1930, †2015), Šternberk. Narodil se na Podkarpatské Rusi v rodině českého četníka. Jeho otec byl v roce 1935 ve službě zastřelen maďarskými nacionalisty. Rodina se následně přestěhovala do Kvasic u Kroměříže. Bratr Jaromíra se během 2. světové války, po útěku z nucených prací
v Německu, zapojil do činnosti odbojové skupiny Vela. V roce 1949 absolvoval Jaromír Rozsypal školu ministerstva vnitra v Bruntále, poté sloužil v Praze, na tajné spisovně pohraniční stráže v Chebu a
přidružených stanicích v západních Čechách.
Počátkem dubna 1951 byl zatčen a vyšetřován v rámci skupiny šternberských skautů Crha a spol.
Původní návrh na trest smrti mu byl nakonec pozměněn na 16 let odnětí svobody. Byl vězněn v pracovních lágrech na Jáchymovsku a na Příbramsku, odkud byl propuštěn v lednu roku 1960. V dalších
letech pracoval v Chronotechně ve Šternberku.
Jiří Holzmann, Šternberk
AKTUALITY
Senioři, pozor na lstivé podvodníky!
P
odvodníci opět řádí, a to i ve Šternberku: ve čtvrtek 4. června 2015 okolo
desáté hodiny dopoledne vylákala
zatím neznámá podvodnice na nic netušící
seniorce finanční hotovost 47 tisíc korun!
Pachatelka seniorce lhala, že ji pro peníze posílá její dcera. Žena naléhání a přesvědčování
podlehla a peníze podvodnici vydala. Policie
ČR již zahájila úkony v trestním řízení pro
přečin podvodu.
Apelujte, prosím, na seniory ve svém okolí,
aby byli opatrní a k cizím lidem nedůvěřiví.
Právě senioři patří k jedné z nejvíce ohrožených skupin osob zejména v souvislosti
s majetkovou trestnou činností. Starší lidé,
lidé se zdravotním handicapem, lidé žijící
osamoceně a slabé ženy se často stávají obětí
podvodníků a zlodějů, kteří se pod různými
záminkami dostávají do jejich blízkosti a velmi často i přímo do jejich obydlí. Podvodem je
připraví mnohdy o celoživotní úspory.
Podvodníci využívají různé záminky a lsti,
aby se dostali k penězům. Chtějí vniknout do
bytu, a pokud ze seniorů nevylákají peníze
přímo, ovládají řadu způsobů jak je okrást.
Rady nejen pro seniory:
 Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho
cizího nevpouštějte do svého bytu.
 Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li,
kdo je za nimi.
 Pořiďte si panoramatické kukátko, které
vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout; instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, jenž udrží dveře jen pootevřené. Některé
věci tak můžete vyřídit bezpečněji.
 Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu apod.), nechejte
si předložit jeho služební průkaz, nebo
ještě lépe zavolejte na úřad nebo instituci,
na kterou se pracovník odvolává. V případě
jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o
nabízenou službu nestojíte.
 Nepodléhejte lákavé vidině snadného
zbohatnutí. Podomní nabídky výher v loterii
nebo výhodných koupí odmítejte – v naprosté
většině jde o podvod. Podomní prodej je ve
Šternberku zakázán!
 Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, hasiči aj.) mějte viditelně blízko telefonu, abyste
mohli co nejrychleji přivolat pomoc.
150 – HASIČI
155 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
158 – POLICIE
156 – MĚSTSKÁ POLICIE
112 – ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
585 012 712, 585 013 151 – Městská policie
Šternberk
 Nepodvolujte se nátlaku ze strany rodinných příslušníků, natož pak cizích lidí,
k podpisu závažných dokumentů, např.
k převedení bytu, domu nebo chaty či poskytnutí peněžních půjček. Vše si v klidu a pečlivě
promyslete.
Zdroj: www.policie.cz, seniori.charita.cz
Nemocnice si pořídila kvalitnější rentgen
N
emocnice Šternberk se může od
minulého měsíce pochlubit novým
rentgenovým přístrojem. Vysoce
moderní zařízení za více než 4,5 milionu
korun patří mezi špičkové rentgeny v České
republice. Radiodiagnostické oddělení dosud
při své práci využívalo rentgenový přístroj,
který byl již zastaralý.
„Moderní přístroj umožňuje operativnější
vyšetření s možnostmi zobrazení pacienta,“
říká primářka radiodiagnostického oddělení
MUDr. Dagmar Nedvědová s tím, že na skiaskopicko-skiagrafickém rentgenu se vyšetřují
pacienti, kteří mají potíže s jícnem, žaludkem,
tenkým střevem a tlustým střevem. Provádět
se na něm dají také některá gynekologická
vyšetření. Přístroj je samozřejmě využíván ke
snímkování v celém spektru běžných vyšetření (plíce, kosti, klouby, páteř).
Nová skiaskopická stěna má oproti původnímu přístroji vyšší zobrazovací rozlišení. Vyšetření jsou tudíž rychlejší, kvalitnější a pro
pacienta méně zatěžující. „Novým přístrojem
je možné provést dvojnásobek vyšetření
oproti předchozímu období. Současně umožňuje výrazně snížit a optimalizovat dávku
ionizujícího záření na pacienta. Vzhledem
k dálkovému ovládání se snižuje i radiační
zátěž personálu,“ vysvětluje primářka. (mil)
Informační centrum
najdete na náměstí
N
ové informační centrum města
Šternberka mohou turisté i místní
navštívit na nové adrese Horní náměstí 2 (přímo naproti budovy radnice).
Infocentrum bude postupně nabízet nejen
tradiční služby, jako je prodej suvenýrů a pohledů, kopírování, vyhledávání dopravních
spojů, prodej vstupenek apod., ale třeba také
laminování, kroužkovou vazbu, úschovnu
kol nebo prodej místních specialit.
Provozovatelem Informačního centra Šternberk je MAS Šternbersko o. p. s., kontakty a
otevírací dobu najdete na této straně v oranžovém rámečku.
(red)
Otevírací doba knihovny
a IC: červenec a srpen
Městská knihovna Šternberk,
Komenského 9
Oddělení pro dospělé, tel.: 587 571 249
e­‑mail: [email protected]
pondělí: 8:00–11:30
12:30–17:00
úterý:
8:00–11:30
12:30–17:00
středa:
8:00–11:30
čtvrtek:
8:00–11:30
12:30–17:00
pátek:
8:00–11:30
Od 13. do 24. 7. bude toto oddělení uzavřeno!
Oddělení pro děti, tel.: 587 571 580
e­‑mail: [email protected]
pondělí: 8:00–11:30
12:30–17:00
úterý:
8:00–11:30
12:30–17:00
středa:
8:00–11:30
čtvrtek:
8:00–11:30
12:30–17:00
pátek:
8:00–11:30
Od 13. do 17. 7. bude toto oddělení uzavřeno!
Informační centrum Šternberk,
Horní náměstí 2, tel.: 739 486 060
e­‑mail: [email protected]
pondělí: 9:00–17:00
úterý:
9:00–17:00
středa:
9:00–17:00
čtvrtek:
9:00–17:00
pátek:
9:00–17:00
sobota:
9:00–15:00
neděle:
9:00–15:00
ŠTERNBERSKÉ LISTY | léto 2015
7
TÉMA MĚSÍCE
Kulturní léto pod hvězdami láká
na hudební hvězdy mnoha žánrů
i na dvě černé divadelní komedie
Léto je tradičně dobou odpočinku a dovolených, to však neplatí pro organizátory Šternberského kulturního léta pod hvězdami. Projekt, který zahrnuje koncerty nejrůznějších žánrů, divadla i hudební festival, připravuje olomoucká agentura Arks
Plus. Během července a srpna tedy Šternberk rozhodně „spát“ nebude: navštívit můžete známá divadelní představení nebo
koncert Lenky Filipové, nejen mladší generace si pak jistě najde cestu na festival Šternberský kopec v čele s Davidem Kollerem ze skupiny Lucie. Vydejte se tedy s přáteli a rodinou nejen k vodě nebo třeba za památkami, ale také za kulturou.
P
rojekt s názvem Šternberské kulturní léto pod hvězdami začíná mít ve
městě již zavedenou tradici. Letošní
třetí ročník opět sdružuje všechny open air
akce, které se konají od června do srpna v areálu Státního hradu Šternberk. Kromě opery
pod širým nebem, která zazněla minulý měsíc, Šternberského kopce a Letního divadelního hraní rozšířili organizátoři nabídku také
na Letní hudební hraní.
Letní hudební hraní v sobě skrývá dva akustické koncerty. Tím prvním je Letní hudební
nokturno v podání pedagogů Základní umělecké školy Šternberk a jejich hostů, které si
můžete poslechnout ve středu 15. července
od 20 hodin; druhý koncert odehraje známá
písničkářka Lenka Filipová o den později, ve
čtvrtek 16. července rovněž od 20 hodin. Zamilovaná, Věnování, Prý se tomu říká láska,
Za všechno může čas, Ať žije show... Zkrátka ty nejkrásnější písničky Lenky Filipové si
můžete poslechnout v areálu hradu. „Přijďte
si užít tyto jedinečné hudební večery a zapomeňte na starosti spolu s hudbou, která vám
přinese klid a harmonii,“ láká Petra Svobodová z agentury Arks Plus.
Šternberský kopec: tento hudební festival se
ve městě uskuteční již po dvanácté a opět se
může pochlubit hvězdnými hosty. Tím hlav-
8
ŠTERNBERSKÉ LISTY | léto 2015
ním bude tentokrát David Koller ze skupiny
Lucie se svým bandem (na snímku vlevo), zážitek však slibují také slovenští No Name, česká stálice Mňága a Žďorp nebo objev letošního roku – skupina Jelen. „Jsem zvědavá, jestli
mě Jelen s Kateřinou Marií Tichou nadchnou
i naživo, protože pokaždé, když slyším jejich
písničky v rádiu, tak mě pozitivně naladí,“
svěřila se produkční Kateřina Dulínková, která se jinak nejvíc těší právě na Davida Kollera
a jeho hit Chci zas v tobě spát. Organizátorům
se podařilo sehnat moderátorku Lenny Trčkovou, známou z televizní stanice Óčko, takže
o kvalitní mluvený doprovod bude rovněž
postaráno. A jak dlouho dopředu se program
Šternberského kopce chystá? „Program vždy
připravujeme v říjnu, tedy skoro rok dopředu,“ prozradila Dulínková. Nenechte si tedy
letošní „Kopec“ ujít, startuje v sobotu 1. srpna úderem 14. hodiny. Vstupenku pořídíte v
předprodeji za 390 korun, studenti mají nárok
na 10procentní slevu. Záštitu nad akcí převzal
starosta města Šternberka Stanislav Orság.
Letní divadelní hraní: letošní ročník Šternberského kulturního léta pod hvězdami završí
třídenní divadelně-hudební program. Na úterý 18. srpna se chystá vystoupení Šternberských ochotnických komediantů (ŠOK), kteří
předvedou nastudování černé komedie Mrzák Inishmaanský. Hru o tom, co se stane,
když do zapadlého irského regionu přijedou
filmaři až z USA, napsal Martin McDonagh a
není vhodná pro diváky mladší 15 let. Druhý
den se návštěvníci mohou těšit na divadelní
„one man show“ s názvem Caveman, která
sklízí úspěchy po celém světě. „Určitě bych
Šternberany pozvala na každou naši akci, ale
pokud bych měla vybrat jen jednu, tak by to
byl právě Caveman. Tato hra ukazuje rozdíly
mezi mužem a ženou, je o lásce a partnerství,“
zve Katka Dulínková z agentury Arks Plus.
Poslední akcí letošního kulturního léta pak
bude koncert sester Havelkových (na snímku dole), jejichž repertoár se skládá výhradně z písní 20. a 30. let minulého století. Tyto
songy interpretují sestry Havelkovy s autentickou nostalgií a citem pro ducha tehdejší
doby. Atmosféru dotvářejí kostýmy i průvodní
slovo. Koncert proběhne ve čtvrtek 20. srpna a
navazovat bude na loňské vystoupení Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers.
Šternberské kulturní léto pod hvězdami pořádá olomoucká agentura Arks Plus s. r. o. ve
spolupráci s městem Šternberk, Státním hradem Šternberk, Olomouckým krajem a partnery. Kompletní přehled akcí se základními
informacemi naleznete v rámečku na protější
straně. Navštívit můžete také webové stránky
www.arks-plus.cz a sternberskykopec.com.
Alena Fritscherová
3
TÉMA MĚSÍCE
otázky pro organizátora kulturních akcí Františka Svitáka
Šternberský kopec pořádáte už dlouho. Jak
těžké je do Šternberka nalákat třeba Davida Kollera, kapely Divokej Bill nebo třeba
Boney M? Na kterého interpreta jste nejvíc
pyšný, že v našem městě vystoupil, a jaká
hudba se Vám osobně líbí?
Šternberský kopec pořádáme letos již po dvanácté. Před těmi dvanácti lety to vůbec nevypadalo, že si tento malý hudební festival získá
tolik příznivců. Začátky byly hodně složité,
ale my jsme tuto tradici chtěli ve Šternberku
udržet, a tak jsme přes počáteční nesnáze došli až k tomu dvanáctému ročníku. Musím poděkovat všem, kdo nám pomáhali a pomáhají,
a to je hlavně město Šternberk, Národní památkový ústav, Olomoucký kraj, řada našich
partnerů, ale hlavně všem, kteří na Šternberský kopec chodí. Víte, Šternberk je malé město a za těch dvanáct let vznikla řada malých
i velkých festivalů. Taky naše česká hudební
scéna je hodně malá, a tak když chceme nalákat do Šternberka známého interpreta, je to
někdy opravdu dost složitá věc. Není to tím,
že by nechtěli přijet, ale celé jednání má řadu
aspektů, které se někdy těžko překonávají.
Více méně držíme již dvanáct let skoro stejný
termín, kdy se pořádá spousta větších festivalů, jež jsou pro interprety zajímavější. Mnozí
v určité době ani nehrají, protože mají dovolenou, a v neposlední řadě: těch známějších
kapel zase není tak moc. A když se snažíme
skupiny co nejméně opakovat, dostaneme se
do stádia, že není kde brát! Do Šternberka
jsme přivedli za dobu pořádání festivalu něco
přes 160 interpretů a kapel...
Co se týče těch, na které jsem pyšný, že vystupovali u nás ve Šternberku, tak to byla určitě
zpěvačka Doro Pesch. Byla to tehdy naše prv-
ní zahraniční kapela a musím přiznat, byla to
obrovská zkušenost a škola. I když přišli další
zahraniční interpreti, tak Doro Pesch byla tou
první. A co se týče muziky, která se mi líbí?
Nemám jednoznačně vyhraněný žánr, ale líbí
se mi hudba, která ve vás zanechá vzpomínku, pocit, který přetrvává. A to může být rock,
opera nebo klidně i metal.
z open air muzikálu Noc na Karlštejně (2014)
Ke kulturnímu létu patří i open air představení pod širým nebem. Podle čeho jednotlivé inscenace vybíráte a jak náročné je
vlastně „přenést“ hru z kamenného divadla na hradní zahradu?
Tradice open air představení na hradě ve
Šternberku je zatím velice mladá a své příznivce si ještě stále hledá, ale věřím v to, že si
své místo tady ve Šternberku najde. Jednotlivé inscenace jsme zatím vybírali z nabídky
Moravského divadla Olomouc, které nám vycházelo vstříc. Chceme však divákům postupně přinést i jiné možnosti a alternativy.
Některé tituly, ať už jsou sebelákavější, bohužel uskutečnit nejdou. Ve Šternberku jsme
omezeni prostorem, přístupovými cestami a
řadou jiných skutečností, které nelze změnit.
Odehrát open air operní, baletní nebo například muzikálové představení znamená velký
čas příprav v divadle, přesun kulis a jejich
úpravu, přesun kostýmů a mobiliáře tak, aby
vše pasovalo a fungovalo na pódiu, které v zahradách hradu postavíme.
Výstavba pódia, nasvícení, ozvučení, stavba
zázemí pro herce, orchestr a celý personál,
a to včetně prostorových a zvukových zkoušek, trvá přes 40 hodin. Materiál pro stavbu
přivezeme v sedmi kamionech, které musíme
přeložit na menší náklaďáky a přivézt na hrad,
kde vyroste pódium o velikosti 16 krát 14 metrů, stan pro 50 členů orchestru, zázemí pro
herce, maskéry, parukáře... Tak asi takto je
celý proces náročný (úsměv).
Co chystá agentura Arks Plus do budoucna?
Chcete i dále pokračovat v tradici kulturního léta, případně ji ještě posunout dál?
Samozřejmě chceme pokračovat v započaté tradici Šternberského kulturního léta pod
hvězdami. Jsme na konci takové malé etapy
zkoušení a testování, co se hodí a co méně.
Po vyhodnocení bychom si měli říci, jaký
směr budeme preferovat, zda půjdeme cestou
multižánrového festivalu nebo zvolíme jinou
formu. V každém případě chceme tuto akci
posunout dál, ať již v kvalitě, její ucelenosti,
ale i popularitě pro návštěvníky.
Víme, že naše možnosti na Státním hradě
Šternberk jsou hodně omezené, ale naším
snem a cílem je dostat Šternberské kulturní
léto pod hvězdami mezi akce, které se v České
republice řadí mezi špičku ve své kategorii.
Na závěr bych chtěl pozvat všechny spoluobčany města Šternberka na koncerty a divadelní představení Šternberského kulturního léta
pod hvězdami.
(alf)
Kdy a na co vyrazit? Kompletní přehled akcí kulturního léta
LETNÍ HUDEBNÍ HRANÍ: NOKTURNO ZUŠ
Datum a čas konání: 15. července, 20:00
Místo konání: Státní hrad Šternberk
Cena: 90 Kč
Kde koupit vstupenky: infocentra ve Šternberku a Uničově; Státní hrad Šternberk; Olomouc: infocentrum, ČD centrum na Hlavním
nádraží, Arks Plus – Dolní Hejčínská 31; web
www.arks-plus.cz
LETNÍ HUDEBNÍ HRANÍ: LENKA FILIPOVÁ
Datum a čas konání: 16. července, 20:00
Místo konání: Státní hrad Šternberk
Cena: 240 Kč
Kde koupit vstupenky: infocentra ve Šternberku a Uničově; Státní hrad Šternberk; Olomouc: infocentrum, ČD centrum na Hlavním
nádraží, Arks Plus – Dolní Hejčínská 31; web
www.arks-plus.cz
HUDEBNÍ FESTIVAL ŠTERNBERSKÝ KOPEC
Datum a čas konání: 1. srpna, 14:00
Místo konání: Státní hrad Šternberk
Cena: 390 Kč (předprodej), 490 Kč (na místě)
Vystoupí: David Koller, No Name, Mňága a
Žďorp, Walda Gang, Alkehol, Jelen & K. M.
Tichá, Ellyce, True Colors
Kde koupit vstupenky: infocentra ve Šternberku a Uničově; Státní hrad Šternberk; Olomouc: infocentrum, ČD centrum na Hlavním
nádraží, Arks Plus – Dolní Hejčínská 31; web
www.arks-plus.cz; Ticketstream a Ticketpro
LETNÍ DIVADELNÍ HRANÍ: ŠOK
Datum a čas konání: 18. srpna, 19:00
Místo konání: Státní hrad Šternberk
Cena: 80 Kč
Kde koupit vstupenky: infocentra ve Šternberku, Uničově a Olomouci; v sídle agentury
Arks Plus (Dolní Hejčínská 31, Olomouc); web
www.arks-plus.cz
LETNÍ DIVADELNÍ HRANÍ: CAVEMAN
Datum a čas konání: 19. srpna, 19:00
Místo konání: Státní hrad Šternberk
Cena: 260 Kč
Kde koupit vstupenky: infocentra ve Šternberku, Uničově a Olomouci; v sídle agentury
Arks Plus (Dolní Hejčínská 31, Olomouc); web
www.arks-plus.cz
LETNÍ DIV. HRANÍ: SESTRY HAVELKOVY
Datum a čas konání: 20. srpna, 19:00
Místo konání: Státní hrad Šternberk
Cena: 220 Kč
Kde koupit vstupenky: infocentra ve Šternberku, Uničově a Olomouci; v sídle agentury
Arks Plus; web www.arks-plus.cz
ŠTERNBERSKÉ LISTY | léto 2015
9
KRIMI
Šternberské stíny: strážníci dopadli vykradače chat
DIVNÝ „STREJDA“. Asistenty prevence kriminality oslovila 25. května odpoledne malá
školačka, která uvedla, že ji na zastávce autobusu obtěžoval neznámý muž. Přivolaná hlídka jej našla na blízké zastávce. Muž popsal,
jak dívku oslovil v ranním autobuse, pak něco
vyřídil ve Šternberku a nakonec ji opět potkal
na zastávce při cestě zpět. Dítě vyzval, aby
mu sedlo na klín; to nejprve uposlechlo, ale
pak seskočilo. Údajně si s dívkou jen povídal,
ale další šetření provedou pracovníci orgánu
péče o dítě.
bezplatné vytápění nesdíleli a vše zabavili.
Mistr lesní výroby o dva dny později uvedl, že
dřevo patří firmě, bylo odcizeno z manipulačního skladu u nádraží a škoda činí 345 korun.
NEMUSÍ CHODIT PĚŠKY. Akci domu dětí a
mládeže právě ke Dni dětí 30. května ukončil
déšť. Lidé spěchali domů všemi směry – a nakonec pořadatelům chyběla jedna koloběžka
v hodnotě 1300 korun. Najde se ještě?
MARNÁ NÁMAHA. Na dvoukoláku vezli svůj
úlovek dva muži 6. června po půl osmé večer.
Hlídka je oslovila, neboť v tuto dobu je právě
u této dvojice taková pracovní aktivita velmi
neobvyklá. O dřevu, kterým byl vozík přeložen, tvrdili, že jsou to odřezky, které si může
vzít každý. Strážníci však s nimi nadšení za
V rámci prezentace Městské policie Šternberk na
akci „Den v pohybu“ si mohli 6. června návštěvníci
vyzkoušet střelbu z laserové pistole na cíl nebo měření
radarem na neukázněné řidiče. Foto: MP Šternberk
BRAL VŠE. Ještě větší úspěch měli strážníci
17. června před devátou hodinou ranní – zadrželi osobu podezřelou z vloupání do chaty
v místní části Lhota. Ráno totiž majitel objektu přistihl na místě asi osmnáctiletého
mladíka, ale protože ten byl vybaven basebalovou pálkou, nechal ho raději běžet. Asi po
půlhodině ho hlídka dopadla mezi obcemi Lužice a Babice. Táhl motorovou sekačku, navíc
strážníci spatřili, že odhodil další věci; kromě
maskáčových kalhot to byla i již zmíněná
basebalová pálka. Podezřelého tedy omezili
na osobní svobodě včetně přiložení pout a
předali ho Policii ČR. Zjistilo se, že pachatel
má na svědomí i další krádeže.
TO BYL HOST! Večer téhož dne se na městskou policii obrátila třiapadesátiletá žena,
která uvedla, že během dne pustila do bytu
bývalého přítele. Pak pod vlivem občerstvení
asi na dvě hodiny usnula, a když se probudila,
zjistila, že pryč je nejen „bývalý“, ale také
800 korun z její kabelky. Ztratily se i její domovní klíče. Jiná osoba v bytě nebyla.
strážník Ladislav Prášil,
Městská policie Šternberk
Celkem dvanáct strážníků si rozdělilo dvanáct okrsků
Ú
zemí služebního obvodu Městské policie Šternberk je nově rozděleno do
12 okrsků (dříve 4). Za každou lokalitu bude zodpovědný strážník, který bude mít
objektovou a územní odpovědnost.
Co je cílem?

přehled o provozovnách, restauracích, firmách, školách a institucích, jejich majitelích nebo vedoucích pracovnících,

lepší znalost o osobách kriminálně
závadových a dále těch, kteří ve větší míře porušují vyhlášku, páchají přestupky apod.,

při výkonu služby se strážníci zaměří na další záležitosti veřejného pořádku,
např. výskyt vraků vozidel, poškozené chodníky, odpadkové koše, poškozené dopravní
značení, čistotu veřejných prostranství atd.,

v rámci plánovaného výkonu služby každý strážník navštíví svěřenou lokalitu a
bude v ní provádět stanovenou činnost,

strážníci, kteří mají přiděleny lokality místních částí města Šternberka, budou
mimo jiné v kontaktu se členy osadních výborů těchto místních částí,

výkaz činnosti a poznatky ze svěřené lokality předává strážník k vyhodnocení,
 veliteli nebo zástupci městské policie budou jednotliví „okrskáři“ navrhovat řešení situací tak, aby mohla být provedena potřebná opatření na úseku veřejného pořádku,
prevence kriminality, bezpečnosti silničního
provozu a podobně.
10
ŠTERNBERSKÉ LISTY | léto 2015
Okrsek č. 1, str. Ladislav Prášil: centrum
města – Hlavní náměstí, Horní náměstí, Bezručova, Příkopy, Čechova, Partyzánská, Dvorská, Barvířská, Panská, Olomoucká (po kostelíček), Schodová, Kopečná, Střední, Vodní,
Jaroslavova, U Horní brány, Farní, Opavská
(po křižovatku s ulicí Zahradní), Potoční, Bojovníků Za svobodu, náměstí Svobody;
Okrsek č. 2, str. Romana Švancarová: ulice
Na Valech, Ořechová, Pod Mýtem, Dřevařská,
Zámecká, U Startu, Besední a zahrádkářská
kolonie;
Okrsek č. 3, str. Petr Kubenz: ulice Rýmařovská, Na Větrníku, Dukelská, Mánesova,
Smetanova, Jesenická, Větrná, Tkalcovská,
Křížová, Měsíční, Zátiší, Babická, Přikrylova,
Tolstého, Obora, Valíčkova, Vinný vrch, Březinova, Rostislavova, zahrádky u kapličky na
Vinném vrchu;
Okrsek č. 4, str. Miroslav Smrček: Dolní
Žleb, Hvězdné údolí, Světlov, Brigádnická,
Opluštilova, Za Humny, Kamenná, Údolní,
Dolní Žleb (včetně kempu) a Horní Žleb
Okrsek č. 5, str. Jiří Hemzal a str. Zdeněk
Šišma: ulice Uničovská, Vinohradská, Za
Zahradami, Labutí, Kollárova, Dr. Hrubého,
Komenského, Krampolova, Janáčkova, Masarykova, Květinová, Havlíčkova, Žitná, Jílová,
Studniční, Loutockého, Balcárkova, Nová, Pod
Pivovarem, Věžní – od křižovatky Nádražní
až po nadjezd, Dlouhá, Litovelská, Závodní,
U Hřbitova, Lužická, Hraniční;
Okrsek č. 6, str. Michal Mašlík: ulice Nádražní (včetně restaurací a heren Lidovka,
Maják), areál Eutech, nádraží ČD, autobusové
nádraží, Pískoviště – firma Keestrack, nákupní
zóna – Lidl, Tesco, Topgal, místní část Lhota;
Okrsek č. 7, str. Antonín Lohn: ulice Opavská, Strmá, Zahradní (augustiniánský klášter), Lesní, Sluneční, Na Stráni, Na Vyhlídce,
Pod Lesem, Na Kiosku, Sadová, Svatoplukova,
Lomená, Žižkova, Puškinova, Palackého, Tyršovy sady, sídliště Jiráskova, ulice Kosmákova,
Anenská, Křížkovského, Dvořákova, Příčná,
Olomoucká (od kostelíčka po kruh. objezd);
Okrsek č. 8, str. Josef Švandelík: ulice Jívavská, areál nemocnice, Poděbradova, Kozinova,
Husova, Gen. Eliáše, Lidická, Blahoslavova,
podnikatelská zóna, Excalibur, psychiatrická
léčebna, U Vrby, Nad Nemocnicí, Jabloňová,
Nad Koupalištěm;
Okrsek č. 9, místní část Chabičov: str. Pavel
Petrišče;
Okrsek č. 10, místní část Krakořice: str. Luděk Pavlát;
Okrsek č. 11, místní část Dalov: str. Pavel
Ošťádal;
Okrsek č. 12, místní část Těšíkov: str. Tomáš
Skupieň.
V obcích, kde Městská policie Šternberk vykonává svou činnost na základě veřejnoprávní
smlouvy (Babice, Dolany, Komárov, Lužice),
budou starostové v kontaktu přímo s vedením
městské policie.
(pra)
K U LT U R A / S P O L E Č N O S T
Sportovní den si děti užijí na koloběžkách i odrážedlech
Š
ternberský sportovní talent, nový
projekt Agentury 2G podporující
sportování dětí a mládeže, má za sebou úvodní podnik. Závodu v běhu a
doprovodných pohybových aktivit se zúčastnilo více než 50 malých sportovců.
Druhé sportovní odpoledne se zaměří na koloběžky a uskuteční se v neděli 2. srpna 2015
od 14 do 17 hodin v Tyršových sadech. Centrum soutěží bude v dolní části parku naproti
kavárny, která zajišťuje občerstvení. „Soutěžit
budeme v jízdě na koloběžkách, nejmenší děti
mohou závodit na odrážedlech. Kategorie
budou opět od 2 do 10 let, závodní okruhy
pro jednotlivé věkové kategorie povedou po
zpevněných stezkách parku,“ popisuje organizátor Jan Gottwald. Start nejmenších dětí
je naplánován na 15 hodin, postupně budou
následovat další. Vlastnímu závodu budou
předcházet různé hry a soutěže pro děti i
rodiče. Připravena bude střelba z foukaček,
Foto: Šárka Orságová
trampolína, projížďky na koních, lanové překážky, malování na obličej... Pokud nevlastníte koloběžku, můžete si ji na místě zapůjčit.
Nezvládáte péči o své blízké tak, jak byste
chtěli? Obraťte se na místní charitní službu
S
taráte se o svého blízkého, seniora
či jiného člena rodiny? Potřebujete
s péčí pomoci? Nestíháte vše tak, jak
by bylo potřeba? Využijte charitní pečovatelskou službu. „Charitní pečovatelská služba
pomáhá seniorům, zdravotně postiženým
lidem i lidem dlouhodobě nemocným zlepšit
kvalitu života a umožňuje jim zůstávat co
nejdéle ve svém domácím prostředí,“ říká vedoucí služby Pavla Jarošová a dodává: „Naše
pracovnice – pečovatelky pomáhají například
s dovozem nákupů, obědů, při podání stravy,
s osobní hygienou. Výjimkou nejsou ani
doprovody k lékařům, na úřady či dohled u
klienta doma, když si jeho příbuzný potřebuje
něco vyřídit.“ Pečovatelská služba tak významně pomáhá oddálit odchod do zařízení
ústavního typu, případně mu úplně zabránit.
Pavla Jarošová ještě doplňuje: „V rámci služby
poskytujeme také poradenství, třeba pomoc
s vyřízením sociálních dávek, informace
k pořízení zdravotních pomůcek a podobně.“
V případě zájmu o tuto službu kontaktujte vedoucí pracovnici Pavlu Jarošovou na tel. čísle
739 242 624, k dispozici je také e-mailová
adresa [email protected]
a web www.sternberk.charita.cz.
Charitní pečovatelská služba působí ve Šternberku a okolí. Klientům je k dispozici více
než 20 let, jedná se tedy o tradiční a stabilní
aktivitu. Služba je provozována také díky
dotacím Ministerstva práce a sociálních věcí
České republiky a příspěvku Nadace Taťány
Kuchařové Krása pomoci. Důležitá je i podpora města Šternberka a okolních obcí zdejšího
regionu. (char)
Startovné je pro všechny děti zdarma, nejlepší v každé kategorii čeká odměna v podobě
drobné ceny. Celkový vítěz projektu Šternberský sportovní talent získá možnost bezplatného otestování odborníky na sport.
Další informace najdete na internetových
stránkách w w w.agentura2g.cz nebo na
Facebooku. Tento sportovní seriál podporuje
město Šternberk a MAS Šternbersko.
(red)
PROPOZICE:
14:00–15:00 prezentace, doprovodné hry
15:00: start závodu (koloběžky, odrážedla)
Kategorie:
1–2 roky
3–4 roky
5–6 let
7–8 let
9–10 let
Další termín:
pondělí 28. září 2015 – kola, odrážedla
Výtvarník Vít John má
výstavu ve Šternberku
D
ílo olomouckého výtvarníka Víta
Johna mohou Šternberané spatřit až
do 20. září tohoto roku v restauraci
Expedice na adrese Potoční 13. Vernisáž se
uskutečnila 18. června, vstup na výstavu je
zdarma. Více informací naleznete na webech
www.expedice-pc.com a www.vitjohn.com.
Malíř a grafik Vít John vystudoval střední
školu uměleckých řemesel v Praze, obor umělecký pasíř. Od roku 1992 se profesionálně
věnuje malbě a grafice. V současné tvorbě se
zaměřuje na mezilidské vztahy a převádí je do
symbolické roviny.
Svoje díla prezentoval na mnoha výstavách
v ČR, ale i na Slovensku, v Německu, Rakousku, Itálii, Litvě, Holandsku, Rusku, Kanadě a
Venezuele. Je členem Unie výtvarných umělců Olomoucka. Žije a tvoří v Olomouci. (red)
Jubilanti, vyzvedněte si na matrice formulář
S
bor pro občanské záležitosti každý
měsíc pravidelně navštěvuje občany
města – jubilanty ve věku 80, 85, 90 až
100 a více let s blahopřáním k jejich výročí.
Občané, kteří dosud nejsou v evidenci, v roce
2015 dovrší výše uvedené jubileum a mají
zájem o osobní návštěvy členů Sboru pro
občanské záležitosti spojené s gratulací
a předáním dárkového balíčku, musejí vyplnit
formulář „Souhlas se zpracováním osobních
údajů pro účely blahopřání jubilantům“. Ten
je k dispozici na webu www.sternberk.eu,
na podatelně a na matrice Městského úřadu
Šternberk na Opavské ulici 1 a dále v budově
sociálních služeb na ulici Komenského.
Bližší informace získáte na matrice městského úřadu, na Sociálních službách Šternberk
nebo u předsedkyně sboru pro občanské záležitosti Zdenky Chmelové, tel.: 585 086 552,
e­‑mail: [email protected]
(red)
ŠTERNBERSKÉ LISTY | léto 2015
11
K U LT U R N Í S E R V I S
Přehled kulturních akcí ve Šternberku
12. 7.: TECHNIKA JE VŠUDE KOLEM NÁS
akce pro děti / neděle, 9:30, hrad
tel.: 585 012 935
Speciální prohlídky seznámí děti od 5 do 10 let
s technickým zázemím hradu a každodenním
životem jeho obyvatel. Děti přiměřenou formou
poznají historii hradu a prohlédnou si předměty,
které bývají u prohlídek často opomíjeny. Program je určen maximálně pro 15 dětí v doprovodu
rodičů, vhodná je proto rezervace. Začátky speciálních prohlídek jsou v 9:30, 11:00 a 14:00.
17. července: VESMÍRNÁ NOC PRO DĚTI
akce pro děti / pátek, 20:30, Expozice času
tel.: 587 571 278
Městská kulturní zařízení zvou všechny děti do
Expozice času na adresu ČSA 19, kde na ně čeká
nejen společné povídání o vesmíru a planetách,
ale také „meziplanetární“ hry a mnoho dalšího.
Zábavný program začíná ve 20:30 a vstupné na
něj je 50 korun. Více informací se dozvíte na uvedeném telefonním čísle nebo na internetových
stránkách www.expozicecasu.cz.
17. července: MAMMA MIA!
TIP
film / pátek, 21:30, bývalý aug. klášter
tel.: 720 478 577
24. července: CO JSME KOMU UDĚLALI?
film / pátek, 21:30, bývalý aug. klášter
tel.: 720 478 577
25. července: MAŇÁSKOVÉ POHÁDKY
divadlo / sobota, 15:00, Tyršovy sady
tel.: 607 885 119
25. července: KOSTÝMOVANÉ PROHLÍDKY
zábava / sobota, 18:00, hrad
tel.: 585 012 935
TIP
Romantický muzikál s Meryl Streep a Colinem
Firthem plný písniček od Abby vypráví o mladé
Sophii, která žije na ostrově se svou maminkou
Donnou. Ani s jednou není k vydržení, protože
se Sophie bude záhy vdávat. A zatímco Donna
si v téhle souvislosti dělá ryze praktické starosti,
Sophie řeší, kdo ji odvede k oltáři... Vstupné činí
50 korun, promítá Letní kino.
Claude a Marie Verneuilovi jsou svým založením
milovníci staré dobré Francie, silně věřící katolíci
a ve svém okolí patří mezi vážené občany. A také
mají čtyři dcery, které vychovávali konzervativně. Dnešní doba ale Verneuilovy konfrontuje
s mnoha věcmi, které rozhodně nejsou podle
jejich gusta... Novou francouzskou komedii promítá Letní kino, vstupné je 50 korun.
Divadelní skupina ŠOK zve malé i velké diváky na
dvě maňáskové pohádky: O perníkové chaloupce
a O Smolíčkovi. Vystoupení se uskuteční od 15
hodin v prostorách městského parku, vstupné
je dobrovolné. V případě špatného počasí se
představení bude konat v Našem kině. Akce je
součástí projektu Park žije a je finančně podporován Olomouckým krajem a městem Šternberk.
Oblíbené kostýmované prohlídky se uskuteční
v sobotu 25. července v netradičním podvečerním čase a budou doplněny o hudební vystoupení. Hradem návštěvníky provedou průvodci
v historických kostýmech. Zájemci se následně
v rámci prohlídek seznámí se skutečným příběhem z dávné historie hradu. Začátky jednotlivých
prohlídek jsou v 18, 19 a 20 hodin.
25. července: 50 ODSTÍNŮ ŠEDI
film / sobota, 21:30, bývalý aug. klášter
tel.: 720 478 577
7. srpna: DIVOKÉ HISTORKY
film / pátek, 21:30, bývalý aug. klášter
tel.: 720 478 577
8. srpna: TEORIE VŠEHO
TIP
film / sobota, 21:30, bývalý aug. klášter
tel.: 720 478 577
Studentka Anastasia je podle svých slov nezajímavá a nudná „šedá myš“ s nízkým sebevědomím, pravý opak tajemného podnikatele Christiana Greye, kterého přišla vyzpovídat pro článek do
časopisu. Přestože se ji Grey svým odměřeným
chováním snaží odradit, vznikne mezi nimi nerovný vztah... Drama podle slavného bestselleru
promítá Letní kino, vstupné je 50 korun.
12
ŠTERNBERSKÉ LISTY | léto 2015
Šest divokých historek spojuje téma drobných
i větších nespravedlností a křivd, kterým se člověk nemůže bránit, nechce-li překročit hranice
zákona či dobrých mravů. V různých situacích se
však hrdinové filmu dostanou do bodu, kdy už jim
dojde trpělivost a vezmou věci do svých rukou...
Španělský snímek s prvky komedie i thrilleru promítá Letní kino, vstupné činí 50 korun.
Britský film vypráví výjimečný životní příběh
Stephena Hawkinga, který na svém velmi nemocném těle nosí jednu z nejchytřejších hlav, jakou
kdy lidstvo poznalo. Byť by vám hravě vysvětlil
nesrozumitelné zákonitosti fungování vesmíru,
sám možná nechápe, jak je možné, že jeho vlastní život zachránila tak neobyčejná věc, jakou je
láska. Vstupné je 50 Kč, promítá Letní kino.
K U LT U R N Í S E R V I S
červenec a srpen 2015
8 a 9. 8.: VÍKEND V HISTORICKÝCH KOSTÝMECH
prohlídky / sobota a neděle, 10:00, hrad
tel.: 585 012 935
14. srpna: DOMÁCÍ PÉČE
film / pátek, 21:30, bývalý aug. klášter
tel.: 720 478 577
15. srpna: KŮŽE, KTEROU NOSÍM
film / sobota, 21:30, bývalý aug. klášter
tel.: 720 478 577
Na víkend 8. a 9. srpna chystá hrad Šternberk pro
svoje návštěvníky kostýmované prohlídky a především možnost vyzkoušet si historické kostýmy.
Přímo na místě všechny zájemce vyfotí profesionální fotograf a fotografie také ihned vytiskne,
případně zašle v elektronické podobě na e-mail.
Víkend v kostýmech patří mezi nejnavštěvovanější
akce na Státním hradě Šternberk.
Obětavá zdravotní sestra Vlasta (Alena Mihulová) při své práci na venkově ošetřuje spoustu
rázovitých pacientů. Když se však dozví, že sama
potřebuje pomoc, musí ji začít hledat mimo
prostředí, které zná. Díky esoterické mentorce
začíná objevovat svět alternativního léčení. To se
však nelíbí jejímu manželovi... České komediální
drama promítá Letní kino, vstupné je 50 korun.
Dvanáct let po smrti manželky, jež zahynula v explodujícím autě, se renomovanému plastickému
chirurgovi Robertu Ledgardovi (Antonio Banderas) podaří vyvinout odolný typ kůže, který by byl
býval jeho milovanou zachránil. Šarmantní muž
posedlý svou ideou se rozhodne tento vynález
testovat... Španělský thriller režiséra Pedra Almodóvara promítá Letní kino, vstupné je 50 korun.
21. srpna: STRAŠIDELNÁ NOC
TIP
akce pro děti / pátek, 20:30, expozice
tel.: 587 571 278
21. a 22. srpna: DIVADLO PRO DĚTI
akce pro děti / pátek a sobota, hrad
tel.: 585 012 935
Na pátek 21. srpna připravují organizátoři divadelní představení pro děti, v sobotu 22. srpna
se pak bude promítat pohádka pod otevřeným
nebem na nádvoří. Akce navazují na tradici letního kina, které se dříve nacházelo v tomto areálu.
Děti se mohou těšit na animovanou pohádku v
kulisách večerního hradu. V případě nepříznivého
počasí se projekce uskuteční v Hodovním sále.
29. srpna: HRADOZÁMECKÁ NOC
prohlídky / sobota, hrad Šternberk
tel.: 585 012 935
Také na poslední prázdninový víkend se na šternberském hradě připravuje program pro dospělé i
dětské návštěvníky. V sobotu 29. srpna se uskuteční Hradozámecká noc, která nabídne večerní
prohlídky s programem zakončené velkou ohňovou show na nádvoří hradu. Podrobnosti najdete
na webu www.hrad-sternberk.cz nebo volejte na
výše uvedené telefonní číslo.
29. srpna: VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
divadlo / sobota, 20:00, Tyršovy sady
tel.: 607 885 119
30. 8.: ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU
akce pro děti / neděle, 15:00, hrad
tel.: 585 012 935
ŠTERNBERSKÉ
Bojíte se rádi? Pak neváhejte a přijďte se bát
v pátek 21. srpna 2015 do Expozice času na
adresu ČSA 19. Městská kulturní zařízení zvou
všechny odvážné děti na strašidelnou stezku
odvahy. Stezka bude otevřená od 20:30 do 23:00,
za vstupné na akci zaplatíte 50 korun. Nezapomeňte si vzít s sebou baterku! Další informace se
dozvíte na webu www.expozicecasu.cz.
Divadelní skupina ŠOK zve všechny zájemce na
reprízu hry Eduarda Rovnera s názvem Vrátila se
jednou v noci. Představení se uskuteční v sobotu
29. srpna od 20 hodin v městském parku. Vstupné
je dobrovolné, v případě nepříznivého počasí se
akce bude konat v Našem kině. Diváci si s sebou
mohou přinést deky, karimatky nebo stoličky. Vystoupení je součástí projektu Park žije.
TIP
V neděli 30. srpna se na šternberském hradě
uskuteční oblíbené hudební a taneční vystoupení
Zpíváme a tančíme s Míšou Růžičkovou. Diskotékové představení doplněné o hry pro děti v podání
jedné z nejoblíbenějších dětských tanečnic se
odehraje v areálu hradního parku, v případě deště
se přesune do vnitřních prostor hradu. Přijďte si
užít konec prázdnin s Míšou Růžičkovou.
TIP
KULTURNÍ LÉTO POD HVĚZDAMI
open air akce / Státní hrad Šternberk
tel.: 585 418 011
V rámci open air akcí na hradě se letos uskuteční
Letní hudební hraní – koncert Lenky Filipové a
pedagogů ze ZUŠ Šternberk, hudební festival
Šternberský kopec (David Koller, Mňága a Žďorp, No Name, Alkehol) a Letní divadelní hraní – představení ŠOKu, komedie Caveman a vystoupení
sester Havelkových. Kompletní informace najdete na stranách 8 a 9 v Tématu měsíce.
ŠTERNBERSKÉ LISTY | léto 2015
13
K U LT U R A / S P O L E Č N O S T
Svatební obřady: květen 2015
1. 5. 2015
Kamil Babula, Třinec
Veronika Ošťádalová, Šternberk
5. 5. 2015
Martin Svozil, Štarnov
Petra Novotná, Štarnov
9. 5. 2015
Jiří Hudeček, Ostrava
Helena Hanáková, Náklo (část Mezice)
Michal Klement, Olomouc
Jana Magdoňová, Šternberk
15. 5. 2015
Ondřej Lebduška, Strukov
Veronika Stalmachová, Strukov
16. 5. 2015
Pavel Röder, Hranice
Karolína Pupíková, Valašské Meziříčí
Letní kino promítne sedm snímků
N
a nádvoří bývalého augustiniánského kláštera se o prázdninách bude
konat již šestý ročník obnoveného
Letního kina. A pořadatelé tentokrát hlásí
změnu v programové nabídce: „V minulosti
jsme se zaměřovali spíše na klubové snímky
pro náročné diváky, ale letos chceme poprvé
nabídnout filmy pro širší spektrum návštěvníků,“ říká Petr Endrödy, který stojí za zrodem
tohoto projektu.
Diváci se tedy letos mohou těšit na žhavé novinky jako 50 odstínů šedi či nový český film
Domácí péče, který se bude ve Šternberku
promítat několik dní po slavnostní premiéře.
„Zkrátka však nepřijdou ani milovníci náročnějších snímků. Připravili jsme projekci
filmů španělského režiséra Pedra Almodóvara
Kůže, kterou nosím a Divoké historky,“ dodává Petr Endrödy. Kompletní program naleznete uvnitř novin na stranách 12 a 13.
Přijďte se v létě zchladit do majestátních prostor nádvoří bývalého kláštera a vychutnejte
si ty nejlepší snímky posledních let pod širým
nebem. K vašemu pohodlí bude připraveno
také občerstvení. Vstupné na každý ze sedmi
filmů je 50 korun.
(red)
Harmonie ovládla mezinárodní soutěž
Foto: Pavel Motáň
23. 5. 2015
Tomáš Sirotek, Těšetice
Nikola Špuláková, Olomouc
Martin Špunda, Lutín
Monika Kašpárková, Přerov
30. 5. 2015
Tomáš Režnar, Šternberk
Monika Strážnická, Šternberk
Miroslav Neumann, Horní Loděnice
Markéta Žmolová, Šternberk
Dětské dopravní hřiště
je otevřené po celé léto
D
ům dětí a mládeže Šternberk opět
otevřel pro veřejnost dětské dopravní hřiště na Olomoucké ulici. Navštívit je můžete až do září, a to každé úterý a
čtvrtek v době od 15:00 do 17:00. V červenci a
srpnu je hřiště otevřené navíc i dopoledne od
9:30 do 11:30. K zapůjčení jsou nejen malá a
velká kola, ale také koloběžky, šlapadla nebo
odrážedla.
Pro návštěvníky hřiště je ve školních prostorách k dispozici nová učebna a toalety.
Novinkou je pak otevření bufetu s drobným
občerstvením.
(red)
KONTAKTY:
Dům dětí a mládeže Šternberk, p. o.
Opavská 14, Šternberk
web: www.ddmsternberk.cz
e-mail: [email protected]
telefon: 585 012 957
mobil: 739 061 883
14
ŠTERNBERSKÉ LISTY | léto 2015
Absolutním vítězem sedmnáctého ročníku Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů
Ostrava 2015, který se uskutečnil v sobotu 6. června v Ostravě, se stal studentský dechový
orchestr Harmonie Šternberk. Toto hudební těleso tak obhájilo své prvenství z předchozího
soutěžního klání v roce 2013; rozhodla o tom pětičlenná mezinárodní odborná porota. (red)
Tábory zavedou děti do vesmíru i minulosti
H
ned dva letní příměstské tábory pořádají Městská kulturní zařízení. Ten
první se jmenuje Cesta na planetu
Eden a koná se v termínu 27.–31. července
2015, tedy od pondělí do pátku vždy od 7
do 16 hodin. Zázemí tvoří Expozice času na
adrese ČSA 19 a v ceně 1300 korun je teplý
oběd, pitný režim, jízdenky, vstupy a pracovní
pomůcky. Na děti čekají hry a tvoření v Expozici času a v přírodě, návštěva koupaliště,
olympiáda, sportovní klání nebo třeba výlet
do zoo. Tento tábor je určen dětem od 5 let.
Můj rodný Šternberk. Tak se jmenuje druhý
z táborů, na který můžete své dítě přihlásit.
Uskuteční se ve dvou termínech: 7.–10. července pro děti od 4 do 8 let za 1500 korun a
10.–14. srpna pro děti od 6 do 10 let za 1600
korun, a to vždy od 8 do 16 hodin opět se
zázemím v Expozici času. Malí táborníci se
mohou pod vedením Klaudie Urbanové těšit
na návštěvu hradu a kláštera, odhalování tajemství hradeb, řemesel ve městě apod. Cena
zahrnuje obědy, svačiny, pitný režim, vstupy a
pracovní pomůcky.
Bližší informace a přihlášky na oba tábory
získáte osobně na adrese ČSA 19, na e-mailu
[email protected] nebo na tel. čísle
587 571 278.
(red)
Poděkování nemocnici za ukázkovou péči
R
ád bych touto cestou poděkoval nemocnici ve Šternberku za bezvadnou
péči před, při a po operačním výkonu. Zejména chirurgovi MUDr. Puszkailerovi
– laparoskop, MUDr. Smékalové – anestezie
a celému týmu na sále. Jejich lidský přístup
a ochota pacientovi celý výkon i pobyt velice
zpříjemní. Tihle lidé berou své zaměstnání
opravdu jako poslání.
Dále děkuji sestřičkám z pooperačního oddělení a také personálu na lůžkovém oddělení
chirurgie – MUDr. Orunbaev a všechny sestry
jsou vstřícní a ochotní.
Josef Neubauer, Šternberk
SPOLEČNOST
NOVÉ KNIHY: Anička a divadlo / Ivana Peroutková
V
dětském oddělení Městské knihovny
Šternberk si můžete zapůjčit román
pro děti a mládež s názvem Anička
a divadlo. Jedná se o nový příběh ze série
populárních knížek o osmileté Aničce, kterou
napsala Ivana Peroutková a ilustracemi ji
doprovodila Eva Mastníková. Příběh vypráví
o jednom velkém přání, které malá dívka má:
hrát loutkové divadlo. To se jí málem splnilo
na podzim, jenže nakonec odletěla s rodiči
k moři. Ovšem teď se zdá, že už divadelnímu představení nic nebrání. Ale kde bude
Anička s kamarády divadlo hrát?
Jaký mu vymyslí
název? A bude
vůbec úspěšné?
Na Aničku čeká
vedle radostných
příprav i spousta starostí a tajemství...
Knihovnice Martina Krejčová doporučuje:
Pěkné a u malých čtenářů velmi oblíbené příběhy o Aničce ocení hlavně děvčata, ale klidně si je můžou přečíst i kluci. Anička všechny
příhody velmi prožívá, má spoustu zážitků a
taky kamarádů. Text doplňují vydařené ilustrace, navíc děj nutí děti mnohdy i k zamyšlení. Malí školáci, kteří umí číst, si knížku mohou „přelouskat“ sami, písmo je dostatečně
velké. Děj je jako stvořený pro děti na prvním
stupni základních škol. Na prázdninové čtení
tento krátký román určitě doporučuji.
Ukázka: Na světě není nic krásnějšího než
divadlo, říkala si Anička, když se s kamarády
připravovali na zkoušku.
Tarek nejdříve sestavil loutkové divadélko. Anička pověsila všechny loutky na dřevěný stojan.
Dita na podlaze úhledně rozložila rekvizity a
přidala k nim magnetofon. Za chviličku se z
kazety ozval Adamův klavír a Anička si potichu
prozpěvovala:
„Jsem princezna
opuštěná, do jeskyně uzavřená, kde
je má zahrada, kde
je můj déšť...“
Vtom Tarek zvolal: „Zatáhněte závěsy!“ Anička s Ditou honem
běžely k oknům. Jakmile byla v sále tma, Tarek
rozsvítil šňůru malých světýlek, která lemovala
rám jeviště. Nasvícená zámecká komnata čarovně zazářila a rázem bylo v sále cítit pohádkové
kouzlo. Ovšem to ještě zdaleka nebylo všechno!
Oblíbené příběhy o Aničce ocení
hlavně děvčata, ale přečíst si je
klidně můžou i čtenáři – kluci.
Žánr: román pro děti a mládež
Rok vydání: 2015
Počet stran: 136
Ilustrace: Eva Mastníková
Nakladatelství: Albatros
Vazba knihy: vázaná
Průměrné hodnocení uživatelů
databazeknih.cz.: 80 %
Z historického soudku: Jak šel čas s Chronotechnou I.
V souvislosti s výstavou Příběh výroby hodin, jež
byla minulý měsíc otevřena v Expozici času na
adrese ČSA 19, přinášíme čtenářům první část
seriálu o historii šternberského podniku Chronotechna, který za svou více než padesátiletou
existenci vyrobil cca 60 milionů budíků a hodin.
V roce 1873 došlo ve Šternberku ke zřízení
státní továrny na tabák. Výroba doutníků a
cigaret zde probíhala až do roku 1945. Po roce
1945 byla zrušena a později ji nahradila výroba hodin a budíků.
Znárodněním soukromých firem byly v roce
1945 vytvořeny předpoklady k vybudování
československého hodinářského průmyslu.
Dne 7. března 1946 byl zřízen národní podnik Chronotechna se sídlem v Liberci. Sídlo
národního podniku bylo v roce 1947 přeneseno z Liberce do Nového Boru a později (1. září
1947) podruhé a definitivně do Šternberka.
Po skončení války v roce 1945 žilo ve Šternberku zhruba 90 procent německy mluvících
občanů, z nichž většina byla v průběhu následujících dvou let odsunuta do Německa.
Během odsunu bylo ve městě neuváženě
zlikvidováno několik menších průmyslových
podniků, a když do prázdných domů začalo
přicházet obyvatelstvo české i slovenské
národnosti, začal se projevovat nedostatek
pracovních míst. Představitelé města, kterým
bylo jasné, že za tohoto stavu nelze Šternberk náležitě dosídlit, se chopili příležitosti,
když se dozvěděli o záměru přemístit závod
Messap v Meziměstí u Broumova z okraje republiky do vnitrozemí. Na konci května 1946
se jim podařilo získat oficiální rozhodnutí o
přemístění závodu Messap do Šternberka.
Chronotechna Šternberk tedy byla založena
v květnu 1946 s cílem umístit zde výrobu
budíků B 60 právě ze závodu Messap. Pro
novou výrobu byla dána k dispozici stará
šternberská tabáková továrna. Na jaře roku
1947 byla zahájena stavební rekonstrukce, při
které byly adaptovány výrobní prostory a vybudováno sociální zázemí pro nové zaměst-
nance. V květnu 1947 začala výroba budíků
ve Šternberku, nejdříve na Nádražní ulici v
bývalé Mückově textilce, od poloviny roku již
v adaptovaných prostorách tabákové továrny.
Stěhování závodu Messap na Moravu probíhalo postupně. Nejprve byly přestěhovány
montážní linky, na kterých ihned začala
montáž budíků s novou značkou Chronotechna. Pak následovaly mechanické dílny,
nástrojárna a lisovna a na jaře roku 1948
automatárna, čímž bylo stěhování završeno.
K 1. červenci 1947 se podařilo společným
úsilím pracovníkům Chronotechny a odborníkům z Messapu smontovat prvních 10 tisíc
budíků B 60. Ten byl vyvinut již v roce 1946
v Broumově, nastavování buzení měl na zadní
straně na speciální stupnici a byl umístěn
v dřevěném pouzdře.
Hned na podzim 1947 zahájilo svoji činnost
vývojové oddělení s cílem vyvinout nový
budík větších rozměrů, který dostal typové
označení B 90. Jeho sériová výroba byla zahájena na jaře 1949 a v různých variantách
(se sekundovou ručkou, s tichých chodem,
jako metronom, šachové hodiny apod.) se stal
nosným výrobkem šternberské Chronotechny
na dlouhou řadu let. pokračování příště
Libor Hovorka, Jana Formánková a kol.
ŠTERNBERSKÉ LISTY | léto 2015
15
SPOLEČNOST
V květnu darovali bezplatně krev:
20x (stříbrná medaile): Ing. Petr Suk,
ročník 1982, Šternberk
40x (zlatá medaile): Blanka Doleželová,
ročník 1979, Šternberk
Zdroj: ÚOS ČČK Olomouc
Úmrtí šternberských občanů
Jiří Kropáč
Věra Mariánková
Kamil Bednařík
Vanda Borutová
Josef Krejča
Milada Zbořilová
Růžena Tesařová
Jaromír Rozsypal
Bedřiška Vaisová
Rudolf Koutný
František Vlček
Emil Nováček
Josef Foukal
Marie Chlupová
Hedvika Dobrá
*1945
*1944
*1982
*1924
*1924
*1923
*1943
*1930
*1947
*1956
*1953
*1935
*1930
*1944
*1922
†15. 5. 2015
†16. 5. 2015
†17. 5. 2015
†17. 5. 2015
†17. 5. 2015
†22. 5. 2015
†24. 5. 2015
†28. 5. 2015
†30. 5. 2015
†3. 6. 2015
†6. 6. 2015
†7. 6. 2015
†10. 6. 2015
†13. 6. 2015
†13. 6. 2015
Děti ze Šternberka a okolí narozené
od 17. 5. do 16. 6. 2015:
Tereza Bolfová, 17. 5. 2015, Šternberk
Aneta Zehnálková, 26. 5. 2015, Šternberk
Erik Frieb, 26. 5. 2015, Šternberk
Adam Gábor, 3. 6. 2015, Šternberk
Dušan Gábor, 4. 6. 2015, Šternberk
Berenika Schindlerová, 5. 6. 2015, Šternberk
Adam Horák, 8. 6. 2015, Šternberk
Šimon Palík, 9. 6. 2015, Šternberk
Nejčastěji dávaná jména v tomto období byla:
Jakub, Jan, Tobiáš a Adéla, Nikola, Ema.
Zajímavá jména: Marcus, Mikoláš; Koleta,
Michelle.
Zdroj: Nemocnice Šternberk
Výzva Sboru pro občanské záležitosti:
maminky narozených dětí (občanů Šternberka), přihlaste se na matriku na obřad Vítání
občánků, telefonní číslo 585 086 552.
Senioři společně vzpomínali a bavili se
V
úterý 26. května proběhlo na charitě
ve Šternberku v prostorách Denního pobytu Rozkvět setkání klientů
pečovatelské služby. „Na tato setkání se naši
klienti vždy dlouho dopředu těší,“ prozradila
pracovnice charity Pavla Jarošová.
„Letos si pro seniory připravily překvapení
děti ze společenství Králíčci pod vedením
Pavly Švecové. Zahrály pohádku O babičce
podle Daisy Mrázkové a za své účinkování
sklidily velký potlesk,“ popsala Jarošová.
Klienti si mohli nejen popovídat se svými
vrstevníky, ale i zavzpomínat na doby blízké
i dávno minulé a prohlédnout si fotografie
z posledního setkání.
Pro všechny bylo připraveno příjemné prostředí doplněné malým občerstvením, o které
se společně postaral tým pečovatelek. Na
Děti rozveselily nemocné pacienty, děkujeme!
V
polovině května se v oddělení LDN
Nemocnice Šternberk již tradičně
uskutečnilo vystoupení dětí 1. třídy
ZŠ Dr. Hrubého, tentokrát pod vedením paní
učitelky Motáňové. Děti zazpívaly, zatančily,
zacvičily a přednesly připravené básničky
s jarní tematikou. Hospitalizovaným pacientům se vystoupení velmi líbilo a přineslo jim
povzbuzení v jejich rekonvalescenci.
N
asát atmosféru závodů Ecce Homo
mohou všichni, kdo se vydají do
bývalého augustiniánského kláštera prohlédnout si interaktivní výstavu Ecce
Homo Park. Můžete se projít 110letou historií závodu, poznat všechny vítěze a rekordy,
v síni slávy uvidíte celý příběh Ecce Homo,
projedete si slavnou trať na trenažeru, čeká
tu na vás autodráha... Děti si mohou posta-
vit hrad nebo se stát mechanikem. Srdcem
expozice je pak simulátor, na kterém zažijete
opravdový pocit z jízdy – volant se třepe,
sedadlo se hýbe apod.
Vybudování tohoto zábavního parku stálo
dva miliony korun, AMK Ecce Homo peníze
získal z vlastních zdrojů a od sponzorů. Otevřeno je v létě od úterý do neděle od 9 do 17
hodin, vstupné je zdarma.
(red)
Inzerce
Hledáme
obchodní
zástupce!
29. 5. 1920
11. 5. 1922
8. 5. 1923
29. 5. 1923
7. 5. 1930
8. 5. 1930
1. 5. 1935
Inzerce
Hledám pronájem bytu ve Šternberku, jsem
zdravotní sestra se dvěma dětmi. Nabízím též
výpomoc. Tel.: 739 707 304.
16
Na závěr malí školáci potěšili pacienty drobnými dárečky, které sami vyráběli v hodinách výtvarné výchovy či v družině.
Vedení nemocnice a oddělení LDN mnohokráte děkuje za krásné vystoupení a těší se
na další spolupráci, která opět zpříjemní
pobyt našim nemocným.
Mgr. Lenka Neumannová,
hlavní sestra Nemocnice Šternberk
V Ecce Homo Parku se pobaví děti i dospělí
Naši květnoví jubilanti
95: Jaroslav Dušek
93: Věra Gottwaldová
92: Božena Myšáková
92: Věra Chovancová
85: Josef Nečas
85: Jarmila Frýdecká
80: Jaroslava Veselá
závěr si každý odnesl malý dáreček vyrobený
klienty Rozkvětu. „Podle spokojených úsměvů na tvářích bylo zřejmé, že se všem akce
líbila,“ dodala charitní pracovnice.
(red)
ŠTERNBERSKÉ LISTY | léto 2015
GARANTUJEME:
Výplatu provizí v hotovosti každý týden!
V la s t n í
onogram
časový harm
ístě
ní v m
Působe ště!
bydli
Týde
n
výpla ní
ta
prov
ize
Záštitu stabilní nadnárodní společnosti.
Naši zkušení odborníci Vám předají potřebné vstupní informace.
Stanete se profesionálem v oblasti financí s možností profesního růstu.
Rosteme a posilujeme na celém území České republiky
a potřebujeme právě VÁS!
844 666 777
Zavolejte nám a dozvíte se víc
5266_pf_naborove_materialy_inzerce_118x60mm_CZ.indd 1
19/06/15 15:31
SPOLEČNOST
Okénko pro ženy: léto je radost v srdcích i na talíři
Z
draví je naším největším bohatstvím
a všichni bychom rádi věděli, jak zůstat zdraví a cítit se stále dobře. Lidé
se proto stále více obracejí k nauce čínské
medicíny a medicíny východu. Tradiční čínská medicína je komplexní zdravotní systém,
který umí léčit mnoho zdravotních problémů.
Používá několik terapeutických metod – akupunkturu, akupresuru, fytoterapii, dietetiku a
speciální metody, jako jsou moxování, baňkování nebo čínské masáže tuina apod.
Léto v čínské medicíně: Střídání ročních období je přirozeným projevem yin-yangových
změn v přírodě. Její součástí jsme i my, a proto bychom měli žít v souladu s těmito změnami. Na jaře se energie rodí, v létě narůstá, na
podzim se shromažďuje a v zimě uschovává.
Proto bychom na jaře a v létě měli pěstovat
yang a na podzim a v zimě shromažďovat yin.
V létě dosahuje yang svého vrcholu, slunečné
dny jsou dlouhé a noci krátké. Tep léta je tepem života – a tomuto rytmu bychom se měli
přizpůsobit i my. Je přirozené, že v tomto období chodíme později spát a dříve vstáváme.
Energie, která sílí a směřuje k povrchu těla,
by měla mít volný průchod. Pokud tomu tak
není, nemůže letní yang dostatečně narůstat
a může dojít k poškození qi srdce. Pro podporu yangové energie je důležité nejen to, co
jíme, ale i to, jak se chováme a jak myslíme.
V létě je k dispozici celá řada čerstvých potravin, které by se na našem jídelníčku měly
objevovat přednostně. Pro naše tělo budou
nejvhodnější potraviny, které nám pomohou
posílit qi a zároveň pročistí letní horko. Jídla
by měla být lehká, snadno stravitelná a ne
příliš studená. V létě sice náš organismus
potřebuje ochladit, měli bychom to ale dělat
s rozvahou. Do jídelníčku často nezařazujte
ledové a mražené výrobky, vhodné není ani
pití džusů a slazených nápojů.
Po čem sáhnout v létě? Vhodná je třeba
rýže, další obilniny a luštěniny, ale i sójový
tvaroh nebo tofu. Naopak je dobré omezit
konzumaci masa, tučných a smažených jídel.
Ze zeleniny a ovoce volte takové, které se
v místě, kde žijeme, v období léta sklízí. Je to
např. hlávkový salát, brokolice, květák, mrkev,
ředkve, hrášek, jahody, třešně, rybíz atd.
Letní horko pomohou zchladit např. fazole,
melouny nebo studený čaj z květů chryzantémy. Z tekutin nám kromě čisté pramenité
vody prospěje i zelený nebo jasmínový čaj a
osvěžující nápoje z bylinek, jako je např. máta
nebo meduňka. Během léta se hodně lidí
zaměřuje na různé diety, ať už redukční nebo
bezmasé. Změny v jídelníčku by však měly být
pozvolné, aby si na ně tělo pomalu zvykalo.
Pamatujme, že každý extrém škodí.
Léto by zkrátka mělo být obdobím radosti a
pohody v našem životě, v srdcích i na talíři!
Vaše Ludmila Dudková
relaxační studio Pohoda ve Šternberku
www.kosmetikald.cz
Český Šternberk a „náš“ Šternberk: co oba hrady spojuje?
V
minulém čísle Šternberských listů jste
si mohli přečíst o tom, proč se hrady
Český Šternberk a Šternberk jmenují
stejně a kdo může za to, že v obou památkách
dodnes bloudí turisté, kteří mířili přesně na tu
opačnou. Pokračování článku historika Jiřího
Doupala čtěte na následujících řádcích.
Pokud se blíže podíváme na architekturu obou
hradů, zjistíme řadu shodných rysů. Jedná se
o bergfritové dispozice. Toto řešení spočívá
v mohutné věži, za kterou se krčí chráněná
obytná budova. Velmi závažná je přítomnost
kvalitních sochařských detailů obou kaplí.
V případě Českého Šternberka jde dokonce o
nejstarší hradní kapli na našem území, z níž
se zachoval zejména tympanon, tedy část
nadpraží dveří. Bohužel situace na Šternberku
je nejasná, neboť zlomky architektonických
Český Šternberk na břehu řeky Sázavy
článků nalezené při úpravách na konci 19. století nám neříkají, kde se stará kaple nacházela.
Na Šternberku totiž vznikla další kaple, jež
rozhodně stojí za zmínku. Její stavitel Albert
II. ze Šternberka povolal parléřovskou huť,
která v Praze stavěla katedrálu svatého Víta.
Český Šternberk víceméně
unikl válečnému běsnění,
zatímco Šternberk byl po
30leté válce v rozvalinách.
Na Českém Šternberku mají také honosnou
kapli. To už se však nacházíme v době renesanční. Na Šternberk se mezitím dostali Berkové z Dubé a Lipé, kteří přistavěli západní
obytné křídlo. Zajímavým způsobem se zde
prolíná pozdní gotika s nastupující renesancí.
To na Českém Šternberku najdeme skutečně
bohaté renesanční interiéry zdobené štukem,
za něž by se nemusel stydět ani samotný
král... Jenže to už se blížila třicetiletá válka.
Český Šternberk víceméně unikl válečnému
běsnění, zatímco Šternberk byl prakticky
v rozvalinách. Z vybavení hradu před třicetiletou válkou se dochoval snad jen cimbál
hodinového stroje ve věži.
Zatímco Český Šternberk v dalším období
zažíval relativní klid a stabilitu, Šternberku
hrozil zánik a ani střídání majitelů mu nepřidávalo. Na konci 19. století se proto rozhodl
jeden z posledních majitelů Jan II. Dobrotivý
z Liechtensteina pro celkovou romantizující
rekonstrukci. Na straně jedné byl změněn
vzhled celého hradu, na straně druhé interiéry
Jan následně naplnil bohatou sbírkou kachlových kamen, kožených tapet, obrazů i soch.
Český Šternberk na tom není o nic hůře. Také
zde můžeme najít dobře zařízené interiéry,
kde si připadáme spíš jako na zámku než na
starém hradě. A ještě jedna věc oba hrady
spojuje; jedná se o pověst, podle níž je ve
sklepeních ukryt zlatý poklad.
Největším rozdílem mezi hrady tak zůstává
vzdálenost mezi nimi, činící bezmála 200 kilometrů. Před návštěvou se proto ujistěte, zda
jedete na ten „správný“, který jste si vybrali
jako cíl své cesty. Jiří Doupal
Hostinský pokoj na „moravském“ Šternberku
ŠTERNBERSKÉ LISTY | léto 2015
17
DĚJE SE VE MĚSTĚ A OKOLÍ
Nejlepší výtvarné práce propagující region získaly cenu
V
hém a třetím místě v každé kategorii, získali
vždy kromě diplomu i jednu zážitkovou cenu:
vstupenku do Světa techniky ve Vítkovicích,
do Pevnosti poznání v Olomouci nebo do
olomouckého aquaparku. Každý, kdo se do
soutěže zapojil, dostal na památku účastnický list a drobný dárek (na snímku předává
místostarosta Michal Oborný ceny řediteli ZŠ
Svatoplukova Jaromíru Sedlákovi a ředitelce
ZŠ Dr. Hrubého Vlastě Šafránkové – tyto dvě
školy zaslaly do soutěže nejvíce příspěvků).
Výtvarné práce, propagující šternberský region, jeho produkty a služby, byly vystaveny
v novém informačním centru na Horním
náměstí, kde v úterý 2. června proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků.
Akce se uskutečnila v rámci projektu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v SO ORP Šternberk“, na kterém spolupracuje Univerzita Palackého v Olomouci a MAS Šternbersko. (kat)
dětské výtvarné soutěži „Na Šternbersku to umíme!“ se sešlo neuvěřitelných čtyřiačtyřicet příspěvků. Ve
většině případů vyráběli žáci kresby a koláže,
někteří dali přednost prostorovým modelům,
jiní překvapili powerpointovou prezentací a
jedna skupinka dokonce natočila video. Smyslem soutěže bylo posílit vazbu dětí ke šternberskému regionu tím, že navrhnou reklamu
některému z místních produktů či služeb.
K posouzení soutěžních prací se v pondělí
1. června sešla porota, složená ze zástupců
města Šternberka, Univerzity Palackého
v Olomouci a MAS Šternbersko. Hodnotila
celkem ve čtyřech kategoriích, rozlišených
podle věku a počtu zúčastněných žáků. Celkem se do soutěžního klání zapojilo sedm
základních škol – ze Šternberka, Moravského
Berouna, Babic, Žerotína a Huzové.
Autoři prací, jež se umístili na prvním, dru-
Triatlonistům se daří,
zvou na závod do Babic
O
ddíl SK Vyhlídka Šternberk sklízel
úspěchy na několika závodech. Na
konci května se konal Jihočeský
pohár v triatlonu, na kterém v kategorii nad
60 let zvítězil Miloš Meixner.
V červnu proběhl v Týně nad Vltavou světový
pohár a zároveň mistrovství ČR v kvadriatlonu (plavání, kajak, kolo, běh). M. Meixner byl
v poháru druhý a na mistrovství třetí, L. Mareš obsadil 4. a 3. místo. Za šternberský oddíl
soutěžily také dvě štafety, které skončily na
4. a 7. příčce (z celkového počtu 17 družstev).
V neděli 19. července se uskuteční Babický
triatlon, letos jako memoriál triatlonisty
Romana Vychodila. Start dětí je v 10 hodin,
hlavní závod začne ve 12 hodin.
(red)
Šumperk hostí Šporcla
i Valerii Zawadskou
D
evátý ročník Klášterního hudebního
festivalu v Šumperku je v plném
proudu. Potrvá až do 12. července a
návštěvníci se mohou těšit hned na několik
hvězd klasické hudby. Houslový virtuos Pavel
Šporcl zahraje 7. července v Šumperku, o den
později v Jeseníku a 9. července v Krnově.
Lahůdkou festivalu bude i rapotínský večer
(4. července) s Doležalovým kvartetem, které
uměleckým přednesem doprovodí herečka
Valerie Zawadská. Přijedou vokalisté Linha
Singers (5. července v Králíkách a 6. července v Loučné nad Desnou) a spousta dalších
umělců. Podrobné informace najdete na webu
www.klasternihudebnislavnosti.cz.
(red)
18
ŠTERNBERSKÉ LISTY | léto 2015
V Hlásnici se předvedli záchranáři i hasiči
N
a hřišti v Hlásnici se v pátek 29. května sešlo více než dvě stě dětí i dospělých, aby se
společně poučili i pobavili u ukázek práce složek Integrovaného záchranného systému (IZS). A že bylo na co se dívat: zdravotníci předvedli, jak správně provádět resuscitaci a první pomoc, Policie ČR zadržela pachatele díky služebnímu psovi (naštěstí jen „naoko“),
hasiči z Babic zase zájemcům ukázali vybavení hasičského vozu a hašení dětskou stříkačkou.
Hasiči ze Štarnova pak slavili úspěch s jízdou svým vozem po obci a nechyběla ani ukázka vybavení vozu záchranné služby ze Šternberka. Vrcholem programu byla spolupráce složek IZS při
fingované dopravní nehodě se zraněním a požárem.
Pro děti byly na místě připravené nejrůznější soutěže: malí návštěvníci si vyzkoušeli třeba
třídění odpadu do správných kontejnerů, vázání trojcípého šátku, správné chování k lidem na
invalidním vozíku apod. Dospělí si zase pochutnali na makrelách a grilovaných specialitách.
Poděkování patří všem zúčastněným složkám IZS za jejich zajímavý a poučný program. (fal)
Tipy na výlet: poznejte těšíkovskou kyselku
O
kolí Těšíkova nabízí velmi dobré
podmínky pro houbaření, cykloturistiku, chataření, relaxaci na čerstvém vzduchu a procházky. V obci se dodnes
dodržují tradiční akce, jako je kácení máje či
pochovávání basy. V kostele sv. Vavřince se
konají malá hudební vystoupení organizovaná Handkeho občanským sdružením. Dětem
slouží hřiště, atraktivitou Těšíkova je rovněž
stoletá lipová alej.
U Těšíkova, místní části Šternberka, mohou
turisté navštívit pramen železité minerální

vody, který je znám již od roku 1669. Kromě
léčivých účinků je tento pramen oblíbený
také pro příjemnou chuť vody, která připomíná chuť vody stolní. Má zvýšený obsah kyseliny křemičité, hořčíku a železa, je tedy vhodná
zvláště pro chudokrevné.
V údolí těšíkovské kyselky také najdete devět
kilometrů dlouhou naučnou stezku s devíti
zastaveními. K prameništi kyselky pak vede
ze Šternberka naučná Zelená stezka, a to téměř výhradně po silnici – vydat se na ni tedy
bez obav mohou pěší i cyklisté.
(red)
DĚJE SE VE MĚSTĚ A OKOLÍ
V Dalově to žije: místní spolek chystá
rodinnou zábavu i westernové soutěže
H
ned dvě akce pořádá o prázdninách spolek Dalov pro život. První
červencovou sobotu to bude již
tradičně Pohádkový les. V sobotu 4. července
od 14 hodin na hřišti TJ Dalov čeká na rodiny
s dětmi zábavné odpoledne spojené s plněním úkolů. Letošní ročník nese podtitul
„Se zvířátky do pohádky“. V doprovodném
programu se představí kynologové a ukázky
zásahů předvede také Městská policie Šternberk. „Děti si budou moci vyrobit vlastní
odznáčky, připravená bude i nafukovací
skluzavka, malování na obličej a tetování. Po
celou dobu bude hrát živá hudba a samozřejmě nemůže chybět ani občerstvení,“ přiblížila
celou akci Darina Smolková z pořádajícího
spolku Dalov pro život.
Konec prázdnin je pak v Dalově již neodmyslitelně spojen s akcí Western Dalov. Letošní
ročník se uskuteční v sobotu 22. srpna 2015
od 14 hodin na hřišti TJ Dalov. „Návštěvníci
se mohou těšit na soutěže ve westernovém
stylu a bohatý doprovodný program, odpoledne jim zpříjemní živá hudba,“ zve všechny
zájemce Darina Smolková.
Veškeré informace najdete na plakátech v in-
formačním centru a na městském úřadě nebo
na webu www.dalovprozivot.cz. Na setkání se
těší členové spolku Dalov pro život.
Poslední květnovou sobotu pak v Dalově proběhlo tradiční kácení máje. I přes počáteční
nepřízeň počasí se sešel velký počet nejen
místních obyvatel a chatařů, ale i lidí z blízkého okolí. Na všechny čekalo zábavné odpoledne s drobnými soutěžemi pro děti, kolo štěstí
a bohaté občerstvení. K poslechu hrálo duo
harmonikářů. Součástí této květnové tradice
byl letos poprvé také pingpongový turnaj,
kterého se zúčastnilo asi 20 hráčů.
(dal)
Mladějovická školka
nabízí volná místa
M
ateřská škola v Mladějovicích je
školkou s jednou třídou pro dvacet
pět dětí, o které se starají dvě učitelky. Každodenní náplň je pestrá. „Snažíme
se vycházet z programu Začít spolu a dětem
poskytujeme takzvaná centra, ve kterých se
mohou rozvíjet po stránce hudební, tělesné,
rozumové i jazykové,“ říká ředitelka mateřské školy v Mladějovicích Olga Blatná s tím,
že budova školky je nově zrekonstruovaná a
společně se školní zahradou v blízkosti lesa
nabízí dětem široké možnosti pro nejrůznější
hry a aktivity jak uvnitř, tak i na čerstvém
vzduchu.
Nadstandardní nabídkou školky jsou kroužky,
návštěva krytého bazénu v Uničově, besedy
se zajímavými lidmi (policisté, myslivci,
zemědělci) a různé akce pro rodiče s dětmi:
například dýňová slavnost, drakiáda, karneval
nebo vánoční besídka.
„Od září letošního roku školku nabízíme
také dětem mimo Mladějovice,“ informuje
ředitelka. V případě zájmu ji kontaktujte na
e-mailu: [email protected] nebo tel.
585 034 089. Fotografie a další informace najdete na www.zsamsmladejovice.cz.
(red)
ŠTERNBERSKÉ LISTY | léto 2015
19
DĚTI A MLÁDEŽ
Na ZŠ Svatoplukova přivítali hosty ze Švédska i Slovenska
L
etošní výměnný pobyt žáků ze švédské Kungsbacky kazilo jen počasí.
Rozhodlo se, že pošle na naše společníky chlad, a když jsme se radovali, že se oteplilo, přineslo pro změnu bouřky. Přes všechna
tato meteorologická setkání si hosté pobyt
užili. Kromě obvyklého barbecue všichni absolvovali prohlídku školy a radnice, zapojili
se do vyučování, vydali se na výlety do lanového centra a laser arény a podnikli výjezd na
raftech. Naše hosty velmi zaujala prohlídka
šternberského hradu a možnost vyzkoušet si
dobové kostýmy. Třešničkou na dortu byla ak-
tivita rodičů, kteří na sobotní večer připravili
společné opékání, hry a stezku odvahy.
Neošidili jsme ani naše hosty z partnerské
školy v Levoči na Slovensku. Přivítali jsme
je stylovým nápisem, který jsme dříve vlastnoručně vyrobili. Slovenským hostům jsme
umožnili nahlédnout do našich vyučovacích
hodin, účastnit se výtvarného workshopu a
poměřit vzájemné síly ve florbalovém zápase.
Společně s námi navštívili Státní hrad Šternberk a Expozici času a provedli jsme je také
historickou Olomoucí. Přesnou mušku a hbité
nohy si otestovali v laser aréně. Závěrečný
Žáci ZŠ nám. Svobody
uspěli v přijímačkách
Gymnazistka vyhrála fotografickou soutěž
T
aké v letošním roce můžeme s radostí konstatovat, že naši žáci byli
znovu velmi úspěšní při přijímacích
zkouškách na různé typy středních škol.
Z pátých ročníků ZŠ náměstí Svobody se do
budoucí primy Gymnázia Šternberk dostalo
celkem osm žáků, kteří úspěšně absolvovali
přijímací testy na tuto školu.
Kladně můžeme rovněž hodnotit i naše současné žáky deváté třídy. Z celkového počtu
27 dětí se na následné studium zakončené
maturitní zkouškou na středních školách
dostalo 20 žáků, z toho pět na šternberské
gymnázium.
Myslím si, že výše uvedená čísla dokazují, že
úroveň vzdělávání na naší základní škole je
velmi vysoká. Za těmito výsledky stojí kvalitní práce všech pedagogů na 1. a 2. stupni,
která si jistě zaslouží uznání.
Přeji všem dalším našim žákům, aby i v budoucích letech byli při přijímacím řízení na
školách stejně nebo ještě více úspěšní a aby
se jim i nadále v životě dařilo.
Závěrem bych rád všem žákům a pedagogům
nejen naší školy popřál opravdu krásné a slunečné prázdniny.
Mgr. Pavel Konečný, ředitel ZŠ nám. Svobody
S
lavnostní vyhlášení fotografické
soutěže Europe4You, které se zúčastnilo také Gymnázium Šternberk, proběhlo 15. května v Pevnosti poznání v Olomouci. Vítězné poukazy na zájezd
do Bruselu a další hodnotné ceny předal
soutěžícím europoslanec Tomáš Zdechovský. Velkého úspěchu dosáhla naše studentka Michaela Kouřilová – v kategorii Dědictví
Evropy získala první místo.
Soutěž iniciovalo sdružení OK4EU, které
zastupuje Olomoucký kraj při Evropské unii.
OK4EU předává aktuality o dění v Bruselu a
večer patřil diskotéce a noc potom spánku ve
školní tělocvičně.
Zdena Václavková, ZŠ Svatoplukova
informuje své členy o výzvách komunitárních programů. Sdružení rovněž pořádá odborné semináře, podílí se na prezentaci kraje a zajišťuje exkurze studentů do Bruselu.
Aktivní škola: Gymnázium je i nadále držitelem certifikátu „Aktivní škola“, a to za
využívání portálu www.proskoly.cz, serveru
pro podporu žáků základních a středních
škol. Učitelé tak mají možnost vyzkoušet
si různé testy a dotazníky, žáci a rodiče se
mohou přihlásit z domova a spustit třeba
testy dětských schopností, paměťové testy,
test volby povolání apod.
(gym)
Dětský den si díky programu užili všichni
S
tejně jako v letech minulých se i letošní Dětský den spojený s kácením
máje, který se uskutečnil 22. května,
setkal s velkým zájmem dětí a rodičů nejen
naší školy. Součástí programu byla řada vystoupení dětí ze ZŠ náměstí Svobody, ale i
taneční ukázka dívčího seskupení Bohunky
z Bohuňovic, výstava plazů a dalších zvířat
kroužku AkvaTera Uničov, ukázky šermu
TJ Sokol Šternberk, jízda na koních, dětská
tombola i aktivity pro děti na více než deseti
stanovištích. To vše doplnila reprodukovaná
hudba a občerstvení. Tváře dětí jasně ukazovaly, že jsou spokojené a že den připravený
hlavně pro ně můžeme hodnotit jako úspěšný.
Za kompletním programem se skrývá obětavá
a dlouhodobá práce rodičů SRPŠ, žáků školy a
v neposlední řadě jejich učitelů.
Věříme, že se všichni účastníci Dětského dne
příjemně pobavili a odcházeli s úsměvem a
dobrým pocitem. A to bylo naším cílem.
Mgr. Josef Červený, ZŠ nám. Svobody
Úspěšné absolventy střední odborné školy si firmy ihned rozebraly
Na trhu práce je po absolventech Střední odborné školy lesnické a strojírenské neustálá
poptávka, a tak není divu, že někteří pouze
čekali na ukončení studia závěrečnými zkouškami, aby získali již předem domluvená místa
ve firmách a podnicích, jež působí na českém
trhu. Zájem je o obráběče kovů, ale i mechaniky motorových vozidel.
Mezi firmy, které absolventy přijímají s otevřenou náručí, patří například šternberský
podnik Excalibur Army, se kterým škola úzce
spolupracuje. Taktéž firma Honeywell má již
některé studenty nasmlouvané.
20
ŠTERNBERSKÉ LISTY | léto 2015
Velká úspěšnost uplatnění je taktéž u lesnických oborů „mechanizátor lesní výroby“ a
„krajinář“, kdy se budoucí zaměstnavatelé už
během studia žáků ve třetím ročníku informují o kvalitách budoucích absolventů a „vytipovávají“ si své další zaměstnance. Někteří
si práci najdou i v zahraničí.
Ne všichni absolventi se ale rozhodli pro
zaměstnání; někteří pokračují dále nástavbovým studiem a setrvají ještě dva roky, aby si
dodělali maturitu a jejich uplatnění bylo širší.
Celková úspěšnost u letošních maturit byla
70 procent, v učňovských oborech uspělo 51
žáků z celkového počtu 53.
Klaudie Urbanová, SOŠ lesnická a strojírenská
SPORT / VOLNÝ ČAS
Orientační běžec se na trati neztratil
a z mistrovství veze stříbrnou medaili
V
sobotu 23. května se ve Valašském
Meziříčí uskutečnilo mistrovství
České republiky v orientačním
běhu. V kategorii mladšího dorostu se dařilo
závodníkovi SK SKI-OB Šternberk Michalu
Bořánkovi (na snímku). Ten ve sprintu vybojoval druhé místo a získal stříbrnou medaili.
„Sprintové závody v orientačním běhu se konají v městské zástavbě, mapa je připravena
v měřítku 1:4 000. Čas vítěze se pohybuje
okolo 12 minut na trati dlouhé cca dva kilometry vzdušnou čarou,“ popisuje Kristýna
Skyvová z SK SKI-OB Šternberk.
Krajské mistrovství proběhlo v pátek 1. května ve Šternberku. V loňském roce se závodilo
ve Znojmě, v roce 2016 se bude mistrovský
závod konat v Uherském Brodu. Další informace jsou zveřejněny na webových stránkách
sprint15.magnusorienteering.cz.
(red)
Šermíři se vyrovnali silné konkurenci
V
neděli 7. června proběhlo v Ostravě
finále mistrovství České republiky
v šermu fleretem kategorie mini
žáků, na které se v průběhu sezony nominoval Vladimír Knob, závodník šternberského
oddílu šermu při TJ Sokol. V konkurenci 21
šermířů z 11 klubů ČR vybojoval 9. místo, kdy
ve skupině získal pět výher a jednu porážku;
v eliminačních bojích byl nasazen jako třetí,
podlehl však 14. nasazenému Hugo Wiesnerovi z oddílu Bohemians Praha 7:10. Tento
výsledek znamenal konečné 4. místo v celkovém žebříčku MČR kategorie mini žáků.
Cenný bronzový kov přivezl mladý šermíř
David Kvapil z finále mistrovství ČR, které se
konalo o týden později. V kategorii mladších
žáků v šermu fleretem skončil v konkurenci
25 závodníků z 9 klubů České republiky na
třetím místě a patří mu tak bronzová medaile.
Ve skupině čtyřikrát zvítězil a jednou prohrál,
v eliminačních bojích pak porazil Víta Štencla
z klubu Šerm Ostrava 12:6, Tomáše Veleho
z TJ Lokomotiva Liberec 12:2 a podlehl pozdějšímu vítězi turnaje Martinu Slezákovi ze
Sokola Brno 2:12. Třetí místo ve finálové soutěži mu zajistilo rovněž třetí pozici i v celkovém žebříčku MČR kategorie mladších žáků.
Dobře si vedl i Vladimír Knob, věkem ještě
„mini žák“, který se nominoval i v této kategorii. Po dvou vítězstvích a třech porážkách
ve skupině zdolal v eliminační části Mikuláše
Novotného 12:11 a podlehl pozdějšímu vítězi
turnaje Martinu Slezákovi 1:12. Celkově si tak
na turnaji připsal 14. příčku.
(lat)
Stezka Prabába hostila letní běžecký závod
V
e středu 3. června se konal již šestý
závod běžeckého seriálu Šternberské běhání – na naučnou stezku
Prabába se vydalo 27 sportovců. Startovní výstřel zazněl úderem 18. hodiny nad sídlištěm
Foto: Jaroslav Švec
Vyhlídka, trať s výrazným stoupáním vedla po
naučné stezce a měřila 4,5 kilometru, kratší
trasa „Pravnučka“ pak měla 2,5 kilometru.
Nejrychlejším běžcem byl s časem 17:39 Michal Bořánek z domácího sportovního klubu
SKI-OB Šternberk.
Na podzim se připravují tyto závody: S kopečka do kopečka (9. září), Dalovský čtvrtmaraton (20. září), Podzimní Kiosk (18. října) a
Vlachovka (7. listopadu).
Tento běžecký seriál je určen všem zájemcům
bez rozdílu věku a kondice. Zváni jsou všichni,
kdo chtějí udělat něco pro své zdraví a poznat
nové přátele. Více informací se dozvíte na
webu http://ste.eso9.cz nebo u organizátorky
Kristýny Skyvové na tel. 731 321 360. (red)
Městské koupaliště je
otevřené každý den
P
říznivci vodního sportu mohou navštívit městské koupaliště ve Šternberku, které novou sezonu zahájilo
na konci května a do svého areálu láká každý
den od 9 do 19 hodin. Večerní koupání potom
probíhá od 18 do 21 hodin. Na děti i dospělé
čekají plavecké dráhy, tobogan, skluzavky,
brouzdaliště pro nejmenší, ale i hřiště na různé sportovní aktivity.
Loni prošel areál koupaliště rekonstrukcí:
byl opraven odtokový kanál velkého bazénu
a dětského bazénku včetně brouzdališť se
sprchami, opravily se také povrchy bazénů
(hlavně poškozené okraje) a pro dětské návštěvníky přibyly nové atrakce. Novinkou
letošní sezony je zavedení wi-fi sítě.
Více informací najdete na stránkách provozovatele www.tksternberk.cz, správce koupaliště zastihnete na tel. 725 120 004.
Denní vstupenka:
dospělí
děti do 15 let
školní skupina ve škol. roce
skupina dětí nad 8 osob
ZTP/P
dospělý doprovázející ZTP/P
Cena:
60 Kč/vstup
30 Kč/vstup
5 Kč/žák/vstup
10 Kč/osoba
20 Kč/vstup
25 Kč/vstup
Večerní vstupenka:
jednotné vstupné
denní + večerní vstupenka
Cena:
20 Kč/osoba
70 Kč/osoba
Sezonní vstupenka:
dospělý
děti do 15 let
Cena:
20 vstupů/500 Kč
20 vstupů/250 Kč
Malí tenisté se utkali
na prestižním turnaji
N
a kurtech Tenisového klubu Šternberk se ve středu 27. května uskutečnil již 14. ročník tenisového turnaje
žáků šternberských škol, který připravil šternberský tenisový klub ve spolupráci s Domem
dětí a mládeže Šternberk a místními školami.
Turnaj zahájil starosta města Stanislav Orság,
který všechny mladé hráče přivítal.
Soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích
mladších a starších dívek a chlapců. V jednotlivých kategoriích zvítězili tito nadějní tenisté: Kateřina Koudelková (ZŠ nám. Svobody),
Petr Gedeon (ZŠ Svatoplukova), Vendula
Janová (ZŠ Dr. Hrubého) a Ondřej Petřík (ZŠ
Svatoplukova).
„Turnaj měl velmi solidní úroveň, byla znát
i vyzrálost hráčů Tenisového klubu Šternberk,“ řekl ředitel DDM Miroslav Sadil s tím,
že poděkování patří nejen dětem, ale i všem
podporovatelům turnaje a sponzorům. (sad)
ŠTERNBERSKÉ LISTY | léto 2015
21
SPORT / SERVIS
Úspěšní gymnasté ze Šternberka jsou mistři republiky
S
tovky hodin přípravy pod vedením
trenérů Zbyňka Kryla a Jindry Dostálové, disciplína, soustředěnost a
respekt vůči soupeřům: to vše pomohlo oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Šternberk završit úspěšnou jarní sezonu dalším
triumfem. Na mistrovství ČR sportovní
gymnastiky ve volných sestavách, které se
konalo 7. června v Brně, ovládli František
Marghold, Jan Vachutka a hostující Miroslav Durák stupně vítězů v kategorii mladších žáků a pro Šternberk získali zlaté
medaile jako nejlepší mistrovské družstvo.
V hodnocení jednotlivců si F. Marghold připsal titul mistra ČR, J. Vachutka vybojoval
stříbrnou medaili a M. Durák bronz.
Z každého závodu, kam se mladí gymnasté
v ydali, dovezli vždy několik medailí.
V prvním, únorovém klání nové sezony
sportovní gymnastiky mužů, na 14. ročníku
Memoriálu MUDr. V. Dražila v Brně, získali
stříbro a dva bronzy. O měsíc později odjeli
zkušenější závodníci do Bučovic na tradiční
Memoriál A. Součka, odkud přivezli zlato za
hodnocení družstev a ze závodu jednotlivců
a finále na dvou nářadích posbírali zlato,
stříbro a bronz. V dubnu pak gymnasté absolvovali 1. kolo Moravské ligy v Bučovicích
a přebor České obce sokolské pro oblast
Morava v Brně, kde vybojovali zlaté a bronzové medaile.
V květnu se sportovci opět vrátili do Brna,
tentokrát na finále ČOS Morava a Čechy.
F. Marghold se umístil na 2. příčce a J. Vachutka potvrdil bronzový stupínek. V soutěži družstev mladších žáků už gymnasté
neměli konkurenci a patří jim zlato.
Koncem května se pak v Šumperku uskutečnil přebor Olomouckého kraje. Na něm
oddíl sportovní gymnastiky opět potvrdil
dominantní postavení v kraji: v kategorii
nejmladších žáků se přeborníkem Olomouc-
kého kraje stal Jonáš Nesrsta a společně
s Davidem Koudelkou a Dalimilem Ryšánkem obsadili v soutěži družstev 2. místo.
Družstvu mladších žáků ve složení Franta
Marghold, Jan Vachutka, Mirek Durák a Karel Bureš náleží zlaté medaile, v hodnocení
jednotlivců se F. Marghold stal přeborníkem Olomouckého kraje a J. Vachutka
vybojoval 2. příčku. Oba nadějní gymnasté
následně potvrdili své odhodlání vyhrát
mistrovství ČR 7. června v Brně.
(red)
Fotbalová sezona skončila, začínají přípravy na novou
P
olovina června je pro Fotbalov ý
klub Šternberk vždy ve znamení
konce sezony – hráčům, trenérům a
divákům začíná čas krátkých „fotbalových
prázdnin“, avšak vedení klubu a jeho výkonný výbor se věnují intenzivním přípravám na sezonu následující.
Foto: Miloslav Fuksa
Sportovní výsledky FK Šternberk, o. s.
fotbalového ročníku 2014/2015:
Muži A – KP 10. místo (38 bodů, skóre 47:51)
Muži B – OFS 6. místo (46 bodů, 55:34)
Muži C – OFS IV. tř. 14. místo (6 b., 23:104)
Dorost A – KP 10. místo (30 bodů, 63:75)
Dorost B – KS 14. místo (0 bodů, 16:221)
22
ŠTERNBERSKÉ LISTY | léto 2015
Starší žáci – KP 14. místo (7 bodů, 24:186)
Mladší žáci – KP 7. místo (38 bodů, 92:96)
V sobotu 6. června bylo za účasti představitelů města Šternberka, zástupců dodavatelských partnerů a trenérů mládeže FK
slavnostně otevřeno nové travnaté tréninkové hřiště pro mládež; 14. června pak pod
záštitou města proběhl 1. ročník turnaje
přípravek Šternberk Cup 2015, kterého
se zúčastnili nejmenší adepti fotbalu, a to
družstva FK Šternberk I. a II., FK SAN-JV
Šumperk I. a II., FC Slavoj Olympia Bruntál,
TJ Jiskra Rýmařov, SK Uničov a TJ Sokol Dub
nad Moravou. Turnaj se setkal s velkým
ohlasem jak u hráčů a trenérů, tak i u rodičů
a malých fotbalistů. Tento den navštívilo
šternberský areál více než 300 zájemců.
Poděkování patří všem hráčům, trenérům a
funkcionářům FK za vzornou reprezentaci,
partnerům klubu i všem příznivcům za podporu v uplynulé sezoně 2014/2015.
Přípravy na nový ročník v sobě zahrnují
především dokončovací práce v areálu FK a
velkou letní údržbu travnatých ploch a hřiště. Sportovní stránka pak obnáší doplnění
kádru hráči všech kategorií od A-mužstva
mužů po přípravky a rovněž doplnění trenérů všech kategorií s odbornou licencí.
Administrativní stránku sportovní přípravy
představuje přihlášení jednotlivých mužstev FK do soutěží, a to jak všech stávajících
(kromě dorostu B), tak nově i přípravek
ročníků 2005/2006, 2007/2008 a 2009/2010.
Počínaje sezonou 2015/2016 bude také
fungovat proces elektronizace celého
systému FAČR, který s sebou ponese i velké
počáteční nároky na trenéry a funkcionáře i
na „klubovou pokladnu“ v podobě nákupu a
instalace počítačových systémů.
Celý proces přípravy v sobě samozřejmě
zahrnuje i svou nejpodstatnější složku:
tvorbu a zajištění ekonomické stability
klubu pro podzimní část sezony a rozpočet
na rok 2016. Již probíhají intenzivní jednání jak s generálním partnerem – městem
Šternberk, tak i ostatními partnery.
Podrobnější informace k činnosti FK Šternberk najdete na webových stránkách www.
fksternberk.cz, www.kfsol.cz a www.ofso.cz.
Fotodokumentaci k fotbalovému dění ve
Šternberku pak na webu www.mfuksa.com.
Pavel Hrazdil, sekretář FK Šternberk
DĚTI POPRVÉ VYZKOUŠELY NOVÉ HŘIŠTĚ „U DRÁHY“
D
ěti z mateřské školy v ulici U Dráhy
se dočkaly nového přírodního hřiště, které poprvé otestovaly v sobotu
30. května, kdy proběhlo jeho slavnostní otevření. Malí předškoláci si připravili kulturní
program a pak už mohli vyzkoušet skluzavky,
houpačky, pískoviště, balanční herní sestavy,
lesní hry atd. Na hřišti se nachází také bylinkový záhon s kompostem, kryté ohniště nebo
ovocné stromy s „hmyzím hotelem“.
Školka se nachází v okrajové části Šternberka
a disponuje několika vzrostlými stromy, které
byly při vytváření hřiště také využity.
Foto (7x): DS Foto Šternberk
Celkové náklady (příprava, projekt, samotná
stavba hřiště) se vyšplhaly na 960 tisíc korun,
z toho 800 tisíc pokryla dotace z operačního
programu Životní prostředí – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních
vzdělávacích programů.
(red)
ŠTERNBERSKÉ LISTY | léto 2015
23
krásné léto s nadhledem
Foto: DS Foto Šternberk
přeje redakce
Inzerce
50 % SLEVA NA VŠECHNO
(akce platí po dobu prázdnin)
Velkou nabídku drahých kamenů, výrobků z nich
a šperků najdete v prodejně:
KAMENY – MINERÁLY
Lazecká 115, 779 00 Olomouc, tel. 608 970 981
24
ŠTERNBERSKÉ LISTY | léto 2015

Podobné dokumenty