Centrum Franse Masereela Kasterlee, Belgie

Transkript

Centrum Franse Masereela Kasterlee, Belgie
Realizováno s programy Dlubal Software…
Centrum Franse Masereela
Kasterlee, Belgie
Centrum Franse Masereela založené v roce 1972 nabízí ubytovací
a pracovní prostory sedmdesáti
grafikům, výtvarným umělcům
a kritikům z celého světa, kteří
chtějí rozšířit své znalosti z oblasti
intaglie, prostorového tisku či litografie.
V roce 2013 se započalo s rozšířením centra o nové grafické studio,
temnou komoru a nové výstavní
prostory.
Kvůli působícímu zatížení sněhem
má nový přízemní pavilon kónický
tvar se šesti vyříznutými trojúhelníky.
Chodba vede ven a spojuje přístavbu se stávající budovou.
Vlastnosti konstrukce
Výška železobetonových a vápenopískových stěn se pohybuje
mezi 2,3 a 5,9 m.
Stěny podepírají kuželovitou střechu o průměru 29 m, která využívá
principu reciproční konstrukce
se sedmi řadami, takže není zapotřebí středové podpory.
Centrum Franse Masereela (© LIST)
Reciproční konstrukce sestává z asi
tisícovky dřevěných prutů o průřezu 8 x 23 cm a délce až 6 m.
Statický výpočet
Bollinger+Grohmann Ingenieure
www.bollinger-grohmann.com
Na stavbě se podílely následující
firmy:
Software
Dlubal Software s.r.o.
Praha, Česká Republika
www.dlubal.cz
Investor
Centrum Franse Masereela
Architektonický návrh
LIST & Hideyuki Nakayama Architects
Model střechy (© Bollinger + Grohmann)
Dlubal Software s.r.o. • Software pro statické a dynamické výpočty
Užitečné programy pro dřevěné konstrukce
RSTAB
TIMBER Pro

Podobné dokumenty

Dokument PDF k projektu

Dokument PDF k projektu Aby střecha ustála značná zatížení sněhem i seizmické změny, skládá se její konstrukce ze sítě křížem uspořádaných příhradových nosníků s konstrukční výškou 2 m. Ta je na čtyřech místech přerušena ...

Více

Dokument PDF k projektu

Dokument PDF k projektu Vlastnosti konstrukce Konstrukce víceúčelové haly v Calais má široké samonosné rozpětí s rozměry 20 x 37 x 12,5 m. Na 1000 m2 základové plochy haly se rozkládá prostor o rozloze 750 m2. Vnitřní skl...

Více

Dokument PDF k projektu

Dokument PDF k projektu Plocha základu měří 113 m x 51 m. V nejvyšším bodě dráhy zvaném top hat dosahuje výška vrcholu přibližně 30 m. Celou stavbu tvoří trubková konstrukce s 6201 prvky a 86 průřezy.

Více

Dokument PDF k projektu

Dokument PDF k projektu Obrovskou pergolu (300 x 20 m) tvoří osm kovových nosníků pokrytých nejrůznějšími plechy a skleněnými panely.

Více

Chrám Bahá`í v jižní Americe

Chrám Bahá`í v jižní Americe vymodelována v programu Rhinoceros. Poté byl celý 3D model převedený do programů Dlubal RFEM a RSTAB a optimalizovaný díky úzké spolupráci s architektem. Nakonec byla spočítána celá ocelová konstru...

Více

Železniční stanice v Canary Wharf v Londýně

Železniční stanice v Canary Wharf v Londýně zavlažování vnitřního parku. Crossrail stanice v Canary Wharf je jedním z největších projektů dřevěné konstrukce ve Velké Británii a představuje tak pro Londýn další architektonické zvýraznění. Na ...

Více

deform - Dlubal

deform - Dlubal Při popisu modulu DEFORM vycházíme z pořadí a struktury dialogů se vstupními a výstupními daty. V textu uvádíme popisované ikony (tlačítka) v hranatých závorkách, např. [Detaily]. Tlačítka jsou zár...

Více

RFEM 5 / RSTAB 8 - Dlubal Software s.r.o.

RFEM 5 / RSTAB 8 - Dlubal Software s.r.o. podle EN 1992-1-1 a EN 1997-1 s mnoha národními přílohami, například České a Slovenské republiky 3D vykreslování výztuže základů Výkresy výztuže základů včetně výkazu výztuže Ověřitelný tiskový ...

Více