Basic grammar

Transkript

Basic grammar
Odkazy ke konkrétním gramatickým jev m
Níže jsou uvedeny odkazy na interaktivní cvi ení, která jsou voln p ístupná na internetu a která lze
využít k procvi ení nastudovaných gramatických jev .
P ítomný as prostý – sloveso to be
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/elementary/a_grammar/unit01/hwy_elem_unit01_1/
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-present/form/exercises?06
http://www.fortunecity.com/bally/durrus/153/gramex01.html
Minulý as prostý – sloveso to be
http://www.fortunecity.com/bally/durrus/153/gramex03.html
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-past/exercises?03
Existencionální vazba – there is/there are
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/330/grammar/impers1.htm
http://www.nonstopenglish.com/lang/cz/exercise.asp?exid=400
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/beginner/a_grammar/grammarunit08/hwy_begin_unit
08_1/
http://www.oup.com/elt/global/products/naturalgrammar/keywords/b_testyourself/ng_test_thereitthey/
P ítomný as prostý – plnovýznamová slovesa
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/elementary/a_grammar/unit03/hwy_elem_unit03_1/
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/elementary/a_grammar/unit03/hwy_elem_unit03_2/
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/elementary/a_grammar/unit03/hwy_elem_unit03_3/
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/elementary/a_grammar/unit04/hwy_elem_unit04_2/
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/elementary/a_grammar/unit04/hwy_elem_unit04_3/
http://www.fortunecity.com/bally/durrus/153/gramex02.html
http://www.englishclub.com/grammar/verb-tenses_present_quiz.htm
http://www.edufind.com/english/grammar/Tenses2.cfm
Minulý as prostý – plnovýznamová slovesa
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/elementary/a_grammar/unit07/hwy_elem_unit07_2/
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/elementary/a_grammar/unit07/hwy_elem_unit07_1/
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/elementary/a_grammar/unit08/hwy_elem_unit08_1/
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/elementary/a_grammar/unit08/hwy_elem_unit08_2/
http://www.englishclub.com/grammar/verb-tenses_past_quiz.htm
http://www.fortunecity.com/bally/durrus/153/gramex05.html
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/simple-past-1
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/simple-past-2
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/simple-past-3
http://www.edufind.com/english/grammar/Tenses9.cfm
P ítomný as pr b hový
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/elementary/a_grammar/unit11/hwy_elem_unit11_1/
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/a_grammar/unit02/hwy_preint_unit0
2_1/
http://www.englishclub.com/grammar/verb-tenses_present-continuous_quiz.htm
http://www.fortunecity.com/bally/durrus/153/gramex03.html
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-progressive/form/exercises
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-progressive/form/exercises?form03
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-progressive/form/exercises?form04
http://www.edufind.com/english/grammar/Tenses3.cfm
Minulý as pr b hový
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/a_grammar/unit03/hwy_preint_unit0
3_1/
http://www.englishclub.com/grammar/verb-tenses_past-continuous-quiz.htm
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/past-progressive-1
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/past-progressive-2
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/past-progressive-3
leny
http://www.oup.com/elt/global/products/goodgrammarbook/menu/d_exercise03/
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/elementary/a_grammar/unit01/hwy_elem_unit01_4/
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/a_grammar/unit04/hwy_preint_unit0
4_2/
http://www.oup.com/elt/global/products/goodgrammarbook/menu/e_exercise04/
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/nouns/exercises
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/nouns/exercises?02
http://owl.english.purdue.edu/handouts/esl/esliartEX1.html
http://owl.english.purdue.edu/handouts/esl/eslartEX1.html
http://owl.english.purdue.edu/handouts/esl/eslartEX2.html
http://www.edufind.com/english/grammar/DETERMINERS2a.cfm
http://depts.gallaudet.edu/englishworks/grammar/whentousea.html
http://www.aj.cz/grammar/grambe01/Grambe01.htm#arti
http://www.aj.cz/grammar/Gramad03.htm#genit
Vyjád ení množství
http://www.oup.com/elt/global/products/naturalenglish/pre/a_grammar/unit02/nepre_grammar02_1/
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/elementary/a_grammar/unit05/hwy_elem_unit05_2/
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/a_grammar/unit04/hwy_preint_unit0
4_1/
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/elementary/a_grammar/unit09/hwy_elem_unit09_3/
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/elementary/a_grammar/unit09/hwy_elem_unit09_2/
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/nouns/exercises?03
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/200/grammar/somany1.htm
http://kaminet.wz.cz/engl/test/6.htm
http://www.eflnet.com/grammar/muchmany1.php
http://www.aesl.org/grammar/muchmanyalotof.html
http://english.specialist.hu/a3/xgg/pmuc.htm
http://www.edufind.com/english/grammar/NOUNS3.CFM
Slovesné vzory
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/a_grammar/unit05/hwy_preint_unit0
5_1/
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/a_grammar/unit10/hwy_preint_unit1
0_1/
http://www.oup.com/elt/global/products/naturalenglish/pre/a_grammar/unit10/nepre_grammar10_2/
Budoucí as prostý
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/future-1-will/exercises
http://www.aj.cz/grammar/Gramad01.htm#Prt
Vazba to be going to
http://www.englishclub.com/grammar/verbs-m_going-to.htm
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/future-1-going-to/exercises
Otázka What … like?
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/a_grammar/unit06/hwy_preint_unit0
6_4/
Stup ování p ídavných jmen
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/elementary/a_grammar/unit10/hwy_elem_unit10_1/
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/elementary/a_grammar/unit10/hwy_elem_unit10_4/
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/a_grammar/unit06/hwy_preint_unit0
6_1/
http://www.fortunecity.com/bally/durrus/153/gramex22.html
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/adjectives-adverbs/adjectives/exercises
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/330/grammar/regcom1.htm
http://www.edufind.com/english/grammar/ADJECTIVES5.cfm
http://www.edufind.com/english/grammar/ADJECTIVES6.cfm
P edp ítomný as prostý
http://www.oup.com/elt/global/products/naturalenglish/pre/a_grammar/unit09/nepre_grammar09_1/
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/elementary/a_grammar/unit14/hwy_elem_unit14_1/
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/elementary/a_grammar/unit14/hwy_elem_unit14_2/
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/a_grammar/unit07/hwy_preint_unit0
7_1/
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/a_grammar/unit07/hwy_preint_unit0
7_2/
http://www.englishclub.com/grammar/verb-tenses_present-perfect_quiz.htm
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/present-perfect-simple-1
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/present-perfect-simple-2
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/present-perfect-simple-3
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-perfect-simple/exercises?04
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-perfect-simple/exercises?05
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-perfect-simple/exercises?06
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-perfect-simple/exercises?07
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/410/grammar/ppvpast.htm
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simpas-preper/exercises
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-perfect-simple/exercises
http://www.oup.com/elt/global/products/goodgrammarbook/menu/b_exercise01/
http://esl.about.com/library/quiz/blpastorperfect1.htm
http://esl.about.com/library/quiz/blpastorperfect2.htm
http://www.fortunecity.com/bally/durrus/153/gramex04.html
http://www.edufind.com/english/grammar/Tenses4.cfm
Vyjád ení povinnosti slovesem have to
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/a_grammar/unit08/hwy_preint_unit0
8_1/
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/a_grammar/unit08/hwy_preint_unit0
8_4/
http://www.english-grammar-lessons.com/musthaveto/exercise1.swf
http://www.english-grammar-lessons.com/musthaveto/exercise2.swf
http://www.english-grammar-lessons.com/musthaveto/exercise3.swf
http://www.english-grammar-lessons.com/musthaveto/exercise4.swf
http://www.english-grammar-lessons.com/musthaveto/exercise5.swf
http://www.oup.com/pdf/elt/products/file2-2.pdf
Podmi ovací zp sob – should
http://www.oup.com/elt/global/products/naturalenglish/pre/a_grammar/unit09/nepre_grammar09_2/
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/a_grammar/unit08/hwy_preint_unit0
8_1/
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/a_grammar/unit08/hwy_preint_unit0
8_4/
http://www.english-grammar-lessons.com/should/exercise1.swf
http://www.english-grammar-lessons.com/should/exercise2.swf
http://www.english-grammar-lessons.com/should/exercise3.swf
http://www.english-grammar-lessons.com/should/exercise4.swf
http://www.english-grammar-lessons.com/should/exercise5.swf
První podmínková v ta
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/a_grammar/unit09/hwy_preint_unit0
9_2/
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/conditional-sentences/exercises
http://www.english-grammar-lessons.com/firstconditional/exercise1.swf
http://www.english-grammar-lessons.com/firstconditional/exercise2.swf
http://www.english-grammar-lessons.com/firstconditional/exercise3.swf
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/330/grammar/1cond1.htm
http://www.oup.com/pdf/elt/products/file2-2.pdf
http://www.edufind.com/english/grammar/IF3.cfm
asové v ty
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/a_grammar/unit09/hwy_preint_unit0
9_1/
Used to – “D lával jsem, míval jsem…”
http://www.oup.com/elt/global/products/naturalenglish/pre/a_grammar/unit12/nepre_grammar12_1/
Tvo ení otázek s tázacími zájmeny (who, what …)
http://esl.about.com/library/quiz/blgrquiz_questionforms_subob.htm
http://perso.wanadoo.es/autoenglish/gr.noaux.p.htm
Tázací dov tky
http://www.englishclub.com/grammar/verbs-questions-tag_quiz.htm
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/question-tags/exercises
http://www.aj.cz/grammar/grambe03/Grambe03.htm#taz
Zp sobová (modální) slovesa
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/330/grammar/negmod1.htm
http://www.fortunecity.com/bally/durrus/153/gramex10.html
http://www.aj.cz/grammar/grambe02/Grambe02.htm#modal
Trpný rod
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/a_grammar/unit11/hwy_preint_unit1
1_1/
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/a_grammar/unit11/hwy_preint_unit1
1_4/
http://www.fortunecity.com/bally/durrus/153/gramex12.html
http://www.englishclub.com/grammar/verbs-voice_quiz.htm
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/hadrians-wall
http://www.oup.com/elt/global/products/naturalenglish/pre/a_grammar/unit14/
http://www.edufind.com/english/grammar/Pass1.cfm
http://www.edufind.com/english/grammar/Pass2.cfm
Druhá podmínková v ta (nereálná podmínka)
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/a_grammar/unit12/hwy_preint_unit1
2_1/
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/conditional-sentences/exercises?03
http://www.english-grammar-lessons.com/secondconditional/exercise1.swf
http://www.english-grammar-lessons.com/secondconditional/exercise2.swf
http://www.english-grammar-lessons.com/secondconditional/exercise3.swf
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/410/grammar/2cond1.htm
http://www.edufind.com/english/grammar/IF4.cfm
P edp ítomný as pr b hový
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/a_grammar/unit13/hwy_preint_unit1
3_1/
http://www.englishclub.com/grammar/verb-tenses_present-perfect-continuous_quiz.htm
http://www.fortunecity.com/bally/durrus/153/gramex04.html
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/present-perfect-progressive-2
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/present-perfect-progressive-3
http://www.edufind.com/english/grammar/Tenses8.cfm
Slovosled
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/a_grammar/unit07/hwy_preint_unit0
7_2/
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/a_grammar/unit07/hwy_preint_unit0
7_1/
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/410/grammar/adjord1.htm
http://www.fortunecity.com/bally/durrus/153/gramex24.html

Podobné dokumenty

obchodní akademie orlová angličtina iii gramatika a konverzace

obchodní akademie orlová angličtina iii gramatika a konverzace Na závěr gramatické části si ověřte správné tvoření otázek na této internetové adrese: http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/a_grammar/unit01/hw y_hwy_unit01_2/ Shrnutí Když b...

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty Germany, where Einstein was born, was seized by Hitler. At the first time, when dynamite was invented, it was not used as a weapon. Sunday is the day when the English start the week. Prčice is the ...

Více

obchodní akademie orlová angličtina iv gramatika a konverzace

obchodní akademie orlová angličtina iv gramatika a konverzace rozhovoru odpovězte postupně na otázky 2 - 5. Příklad je uveden v učebnici. Řešení. Část pro zájemce Modální slovesa vyjadřující pravděpodobnost děje v přítomnosti nebo v budoucnosti si můžete proc...

Více

VY_32_INOVACE_3_14

VY_32_INOVACE_3_14 Název projektu: „ŠKOLA21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov“ reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_3/14 jméno autora DUM: Mgr.Radka Lavičková datum (období), ve kterém ...

Více

VCJ/AMP1 Obecná angličtina pro mírně pokročilé 1

VCJ/AMP1 Obecná angličtina pro mírně pokročilé 1 Past Continuous; prepositions of time and place/ Minulý průběhový čas; předložky místa a času Questions with and without auxiliaries/ Otázky na podmět a předmět So, because, but, although; verb phr...

Více

Asijské země včera, dnes a zítra

Asijské země včera, dnes a zítra neříkající. Pro přiblížení a správné pochopení velikosti Číny uveďme příkladem rozlohu celé Evropy, která se svými 10 180 000 km2 zabírá téměř stejné území jako ČLR. A jako méně úměrný příklad si m...

Více