Test - tj sokol věžky

Transkript

Test - tj sokol věžky
"CO VÍME O RYBÁCH A RYBAŘENÍ"
Správnou odpověď zakroužkujte. Správná odpověď 1 bod.
1.
O jaký druh ryby se jedná?
a) sumec velký
b) mník jednovousý
c) štika obecná
2.
O jaký druh ryby se jedná?
a) jelec jesen
b) amur bílý
c) parma obecná
3.
O jaký druh ryby se jedný?
a) sekavec písečný
b) candát obecný
c) hrouzek obecný
4.
Jaká krev proudí srdcem ryby?
a) smíšená
b) okysličená
c) neokysličená
5.
Mezi povolené technické prostředky k lovu patří
a) čeřínek (konstrukce se síťkou)
b) výbušniny
c) harpuna
6.
Osoba provádějící lov ryb je povinna mít při lovu
a) rybářskou loďku a přístřešek
b) stojan na udice
c) vyprošťovač háčků a míru pro zjištění délky ryb
7.
Při lovu udicí na položenou musí být lovící u udic přítomen tak, aby
a) je měl v dohledu
b) je měl minimálně 2 metry od rukou
c) mohl s nimi bez prodlení manipulovat
8.
Lov ryb v rybářských revírech pomocí harpuny je
a) zakázán
b) povolen pouze potápěči, který je držitelem platného rybářského lístku a povolenky
k rybolovu
c) povolen pouze na základě souhlasu uživatele rybářského revíru
9.
Nejmenší míra kapra obecného na Moravě je
a) 38 cm
b) 40 cm
c) 35 cm
10. Která z ryb se živí v dospělosti pouze rybami?
a) bolen dravý
b) jelec proudník
c) karas stříbřitý
Body
11. Která trojice ryb má 4 vousky?
a) parma říční, jeseter malý, kapr obecný
b) jeseter malý, mřenka mramorovaná, lín obecný
c) sumec velký, sumeček americký, plotice obecná
12. V jaké min. vzdálenosti musí být rybáři od sebe při lovu na položenou?
a) 3 m
b) 7 m
c) aby se neomezovali
13. Mezi 5 ušlechtilých ryb patří
a) Kapr obecný, Amur bílý, Sumec velký, Štika obecná a Candát obecný
b) Kapr obecný, Karas obecný, Sumec velký, Štika obecná a Amur bílý
c) Candát obecný, Sumec velký, Štika obecná, Lín obecný, Cejn velký
14. K rybám škodlivým na pstruhovém revíru patří
a) plotice obecná
b) ouklejka pruhovaná
c) bolen dravý
15. Palomar a Grinner jsou názvy pro
a) cizokrajné ryby
b) rybářské uzly
c) rybářské udice
16. Cílem vápnění rybníků je
a) omezení výskytu rostlin
b) optimalizace pH vody (tj. potenciálu vodíku)
c) zvýšení kyselosti vody
17. Kapr obecný je hájen
a) celoročně
b) není
c) od 1.1. - 30.6.
18. Co je to řemenatka?
a) vodní rostlina
b) rybí cizopasník
c) řemen v rybářském člunu
19. Pozdrav rybářů je
a) Petrův nazdar
b) Petrův zdar
c) Petrův dar
20. Lín obecný je
a) býložravec
b) masožravec
c) všežravec
21. Našim rybám se nejlépe daří ve vodě
a) silně zásadité
b) neutrální
c) silně kyselé
22. Bolen dravý patří do čeledi ryb
a) štikovité
b) kaprovité
c) okounovité
23. Co učiníš s Jelcem tlouštěm, který byl uloven na pstruhovém revíru a má háček zaseknutý
hluboko v jícnu?
a) musím si ho vzít
b) pokud má zákonnou míru, ponechám si jej
c) ustřihnu vlasec a vrátím jej zpět do vody
24. Chrostíci patří mezi
a) korýše
b) červy
c) hmyz
25. Co je to přepravní bedna?
a) vanička na ryby
b) nádoba na přepravu drobného rybářského náčiní
c) nádoba určená k přepravě živých ryb
26. Co je to nástraha?
a) přirozená potrava, kterou si ryba sama v revíru uloví
b) přirozená potrava nebo její napodobenina, opatřená jedním nebo více háčky, určená
k lovu ryb
c) přirozená potrava, kterou dopravujeme do vody a lákáme jí ryby k místu, kde lovíme
27. Štika obecná má nejmenší zákonem stanovenou lovnou míru
a) 45 cm na mimopstruhových revírech, na pstruhových revírech míru nemá
b) 50 cm na mimopstruhových revírech, na pstruhových revírech míru nemá
c) 50 cm na mimopstruhových i pstruhových revírech
28. Plankton slouží rybám jako
a) potrava
b) substrát na kladení jiker
c) úkryt
29. Která z našich ryb nemá zcela kostěnou páteř?
a) úhoř říční
b) mník jednovousý
c) jeseter malý
30. Které z následujících ryb nemají tělo pokryté šupinami?
a) sumeček americký, sumec velký, vranka obecná
b) mník jednovousý, lín obecný, karas obecný
c) úhoř říční, piskoř pruhovaný, siven americký
PRÉMIOVÁ OTÁZKA
Znáte celé jméno ptáka, který žije v blízkosti vody?
Pokud ano, napište jméno na řádek, získáte tak 5 bodů.
Pokud napíšete jen část jména (např. vrabec), tak si
tak si připíšete pouze 3 body.
………………………………………………………………………………….
JMÉNO RYBÁŘE:
BODY: