MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSER

Komentáře

Transkript

MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSER
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
g i f t i n s p i r a t i o n
Vážené dámy, pánové,
V y t vá ř í m e o r i g i n á l n í
k ř i š ťá l o vá d í l a ,
k ter á přiná šejí kr á su.
W e c r e at e o r i g i n a l
c r y s ta l w o r k s o f a r t,
w h i c h b r i n g b e a u t y.
Ladies and Gentlemen,
lidem byl dán do vínku výjimečný dar - schopnost
People have been endowed with a special gift - the ability
vnímat krásu. Vnímáme krásu stvořenou přírodou,
to perceive beauty. We perceive beauty that is created by
která je pro nás zdrojem životní energie a věčnou
nature, which is our energy source and an eternal inspira-
inspirací. Vnímáme ale také krásu vytvářenou lidmi.
Krásu, která nás kultivuje a přináší nám radost.
Takřka sto šedesát let celé generace mistrů sklárny
tion. But we also perceive beauty created by human beings.
A beauty which cultivates us and brings us joy. For almost one
hundred and sixty years entire generations of master crafts-
Moser vkládají do křišťálu své představy o kráse
men at the Moser Glassworks have been putting their notions
a dokonalosti. Díky jejich řemeslným dovednostem
of beauty and perfection into the crystal glass. Thanks to their
a uměleckému citu přicházejí na svět díla, která
craft skills and artistic feeling, works have been coming into
vám nabízíme jako inspiraci k obdarování vašich
the world that we can offer to you as inspiration for a present
nejbližších a všech dalších lidí, kterým si přejete
for your nearest and dearest and anyone else who you wish
věnovat dar s ukrytou duší.
to reward with a gift that has a soul hidden inside.
M I N I AT U RY VÁ Z
M iniatur e va s e s
Vázy, které od pradávna pomáhají lidem uchovávat
křehkou krásu živých květin, vždy zaujímaly
nejpřednější místo v interiéru chrámů i dalších
always occupied the prime place in the interior of
temples and other important public and private areas.
váz věnoval od samého počátku náležitou pozornost
Ever since he started, Ludwig Moser, the founder of
the glassworks bearing his name, has paid a great deal
Křišťálové vázy značky Moser jsou jedinečné
of attention to the design of vases. Moser Crystal
především díky svým rozmanitým originálním
vases are unique primarily thanks to their versatile,
tvarům a dokonalému řemeslnému zpracování, ať
original shapes and perfect craftsmanship whether
již se jedná o klasické tvary z počátku 20. století
it be the classic shapes from the start of the 20th
nebo o nejnovější vzory patřící k novým kolekcím.
Rozhodnete-li se pro vázu velkých rozměrů nebo její
miniaturu, vždy se jedná o ruční práci.
v a s e s
preserve the fragile beauty of live flowers, they have
důležitých veřejných a soukromých prostor. Designu
i Ludwig Moser, zakladatel stejnojmenné sklárny.
M i n i a t u r e
For time immemorial vases have helped people
century or the latest designs in the new collection. If
you choose a large vase or just a miniature version of
it, it is always handmade.
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
Purity 626
Eternity 600
H: 15 cm / 5.9 inch,
11,5 cm / 4.5 inch
Barva / Colour: eldor
H: 16,5 cm / 6.5 inch,
11,5 cm / 4.5 inch
Design: 1920-1935
Barva / Colour: alexandrit / alexandrite
Gloria 628
H: 15 cm / 5.9 inch,
11,5 cm / 4.5 inch
Design: 1920-1935
Aur a 2 3 4 6/1
H: 20 cm / 7.9 inch,
15 cm / 5.9 inch
Design: 1970
Eternity 600
H: 15 cm / 5.9 inch,
11,5 cm / 4.5 inch
D i va 592
H: 15 cm / 5.9 inch
Barva / Colour: rosalin
Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser
Available colours: clear and Moser basic colours
Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser
Available colours: clear and Moser basic colours
Melody 610
H: 11,5 cm / 4.5 inch
Design: 1920-1935
g i f t i n s p i r a t i o n
7
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
Op t i c 3 0 1 4 0
váza / vase
H: 20 cm / 7.9 inch
Design: Lukáš Jabůrek, 2011
Unity 577
Nabízené barvy: akvamarin
Available colours: aquamarine
H: 15 cm / 5.9 inch,
11,5 cm / 4.5 inch
Gloria 6 28
H: 15 cm / 5.9 inch,
11,5 cm / 4.5 inch
Barva / Colour: topas / topaz
C l e o pa t r a 6 2 4
H: 15,5 m / 6.1 inch,
11,5 cm / 4.5 inch
Design: 1920-1935
Barva / Colour: beryl
Purity 626
H: 16,5 cm / 6.5 inch,
11,5 cm / 4.5 inch
Design: 1920-1935
Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser
Available colours: clear and Moser basic colours
8
g i f t i n s p i r a t i o n
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
Rose 8127
Lirio 3201
H: 20 cm / 7.9 inch
Rytý motiv / Engraved Motif:
kosatce / irises
Barva / Colour: křišťál podjímaný
modrou/clear underlay blue
H: 20 cm / 7.9 inch
Rytý motiv / Engraved Motif: růže / rose
Design: 1910
Barva / Colour: křišťál podjímaný
růžovou/clear underlay rose
Iris 8121
Blossom 2794
H: 20 cm / 7.9 inch
Rytý motiv / Engraved Motif: kosatce / irises
Design: 1910
Barva / Colour: křišťál podjímaný
ametystem / clear underlay amethyst
H: 15,4 cm / 6.1 inch
Rytý motiv / Engraved Motif:
vlčí mák / poppy
Design: 1899-1900
Barva / Colour:křišťál podjímaný modrou
/ clear underlay blue
Rose 630 1/I
C: 360 ml / 12 oz
Rytý motiv / Engraved Motif: růže / roses
Design: 1901
Barva / Colour: křištál, podjímaný ametyst
a křištál, podjímaná modrá / clear underlay
with amethyst and clear underlay with blue
M add y 3 2 1 7
H: 20 cm / 7.9 inch
Rytý motiv / Engraved
Motif: jarní louka
/ spring Meadow
Design: 1910
Barva / Colour: křišťál
podjímaný resedou
/clear underlay reseda
Lily 8 1 2 8
H: 20 cm / 7.9 inch
Rytý motiv / Engraved Motif: lilie/lily
Design: 1910
Barva / Colour: křišťál podjímaný
zelenou/clear underlay green
10
g i f t i n s p i r a t i o n
A z a l ea 8 2 4 7
H: 20 cm / 7.9 inch
Rytý motiv / Engraved Motif: azalka/azalea
Design: 1910
Barva / Colour: křišťál podjímaný aurorou
/ clear underlay aurora
g i f t i n s p i r a t i o n
11
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
V Á Z y / va s e s
Bariel 2959
H: 30 cm / 11.8 inch
Limitovaná série / Limited Edition: 100 ks / pcs
Design: Jiří Šuhájek
B ea u t y 5 8 0
H: 16,5 cm / 6.5 inch,
13 cm / 5.1 inch
Barva / Colour: beryl
D i o n ys 2 9 6 8 0/ 1/ V
Nabízené barvy: alexandrit podjímaný růžovou (viz. foto),
eldor podjímaný oranžovým opálem
Available colours: alexandrite underlay rose (on photo),
eldor underlay opal orange
H: 26,5 cm / 10.3 inch
Design: 2006
Barvy / Colour: beryl
D i o n ys 2 9 6 8 0/ 2 / 1/ V
H: 26,5 cm / 10.3 inch
Design: 2006
Typ brusu: kameny
Cut execution: pebbles
Symfonic 641
H: 16,5 cm / 6.5 inch
D i o n ys 2 9 6 8 0/ 1/ 1/ V
C l e o pa t r a 6 2 4
H: 15,5 cm / 6.1 inch,
11,5 cm / 4.5 inch
Design: 1920-1935
Č t y ř i r o č n í o bd o b í
/ F o u r Sea s o n s 2 9 0 0
H: 16 cm / 6.3 inch
Design: 2004, Jiří Šuhájek
Barva / Colour: alexandrit podjímaný
oranžovým opálem / alexandrite underlay
opal orange
12
g i f t i n s p i r a t i o n
H: 26,5 cm /10.3 inch
Design: 2006
Typ brusu: kameny
Cut execution: pebbles
Barvy / Colour:
alexandrit / alexandrite
Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser
Available colours: clear and Moser basic colours
g i f t i n s p i r a t i o n
13
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
Love and kisses 3011
H: 15 cm / 5.9 inch
Design: 2002
P r o zami l o van é
F o r t h o s e in l o v e
Práce sklářských mistrů je náročná řemeslně
i fyzicky. Navíc pochopit žhavou sklovinu,
zkrotit ji a s pokorou přetvořit do křišťálové
poezie, to vyžaduje nejen lidský um a odvahu,
ale také cit a lásku. Věnovat křišťálový dárek
The work of the glass masters is demanding on their
physique and crafts. Moreover understanding hot
molten glass, taming it and transforming it with
humility into crystal poetry - this requires not just
human skill and daring, but also feeling and love.
z čisté lásky znamená předat dál dědictví
Giving a crystal gift of pure love means handing on the
hlubokých a nekonečných pout země, ze
heritage of deep and endless ties to the earth from
kterých se zrodila láska ke sklářskému umění.
Sp o j e n í / T w o hea r t s 3 0 1 4
H: 6,2 cm / 2.4 inch
W: 10,7 cm / 4.2 inch
Barva / Colour: rosalin
B i g hea r t 3 0 1 3
H: 8,7 cm / 3.4 inch
Barva / Colour: křišťál-rosalin
/ clear-rosalin
H ea r t 2 9 8 1
H: 4 cm / 1.6 inch
W: 8,5 cm / 3.3 inch
Barva / Colour: křišťál-rosalin
/ clear-rosalin
which the love for the glassmaker’s art was born.
Due t 29511/f
H: 27,2 cm / 10.7 inch
Design: 2002
Pure 41009
H: 9 cm / 3.5 inch
W: 8 cm / 3.1 inch
Design: Lukáš Jabůrek, 2011
14
g i f t i n s p i r a t i o n
g i f t i n s p i r a t i o n
15
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
Č t y ř l í s t e k / Sham r o c k 3 0 1 5
L: 12,5 cm / 4.9 inch
Barva / Colour: oceanit, topas
/ ocean green, topaz
Ne l i 7 0 5 7
Ne l i 7 0 5 7
H: 27 cm / 10.6 inch
Design: 1903
Rytý motiv: kosatec
Engraved Motif: iris
Barva / Colour: rosalin
H: 27 cm / 10.6 inch
Design: 1903
Rytý motiv: svlačec
Engraved Motif: bindweed
Barva / Colour: beryl
Barva / Colour:
alexandrit / alexandrite
alexandrit
alexandrite
16
g i f t i n s p i r a t i o n
eldor
eldor
rosalin
rosalin
Barva / Colour:
topas / topaz
akvamarin
aquamarine
g i f t i n s p i r a t i o n
17
D r o b n é dár k y
Sma l l g ift s
Největší kouzlo dárku spočívá v tom, že
nezáleží na jeho velikosti, okázalosti či ceně, ale
it doesn’t matter about its size, pomp or price,
na upřímnosti úsměvu a radosti, kterou přinese.
but the frankness of the smile and joy it brings.
Křišťálová šperkovnice ukryje váš nejvzácnější
A crystal jewellery box will hide your most
prsten, ale jen tak, aby vám byl stále na očích.
precious ring, but just enough so that it is still
Dóza na čokoládové pralinky láká k otevření
jejího jemně vytvarovaného víka a k podlehnutí
sladkému pokušení. Dokonale vybroušená krychle
Sm a l l
g i f t s
The greatest charm of a gift lies in the fact that
within sight. A jar for chocolate truffles tempts
one to open its gently formed lid and take a peek
at the sweet temptation. A perfectly polished
či jehlan vybízejí k pozorování průzračnosti křišťálu
cube or pyramid allow one to observe the clarity
a objevování překvapivých optických her.
of crystal and discover surprising optical games.
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
Mirth 5529
M ag i c B o x 5 4 4 / I
H: 10,5 cm / 4.1 inch
W: 22,5 cm / 8.8 inch
Design: 1920-1935
M ag i c B o x 5 4 4 / II
H: 9 cm / 3.5 inch
W: 19 cm / 7.5 inch
Design: 1920-1935
Pa u l a 2 5 7 9/ D/ 7 0 0 0
H: 5,5 cm / 2.2 inch
W: 9 cm / 3.5 inch
Design: Helena Meteláková, 1988
Barva / Colour: akvamarin
/ aquamarine
Lad y H am i l t o n 1 5 0 1 7
H: 15,1 cm / 5.9 inch
W: 14 cm / 5.5 inch
Design: Leo Moser, 1926
Barva / Colour: topas / topaz
H: 10,8 cm / 4.3 inch
W: 12,3 cm / 4.9 inch
Design: 1934
Barva / Colour: akvamarin
/ quamarine
Ta j em s t v í / Sec r e t 2 3 4 3
H: 6,3 cm / 2.5 inch
W: 15 cm / 5.9 inch
Design: Helena Meteláková, 1980
Barva / Colour: topas / topaz
D i p l o ma t 2 5 4 1 7
H: 11,7 cm / 4.6 inch
W: 14,4 cm / 5.7 inch
Design: 1940
20
g i f t i n s p i r a t i o n
g i f t i n s p i r a t i o n
21
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
Lad y H am i l t o n 1 5 0 0 0 / D
H: 7,8 cm / 3 inch
W: 8,6 cm / 3.4 inch
Design: 1934
Op t i c 3 0 1 5 7
H: 10 cm / 3.9 inch
W: 13 cm / 5.1 inch
Design: 2012, Lukáš Jabůrek
Barva / Colour: rosalin / rosalin
S w ee t i e 7 0 9 / I
H: 5 cm / 1.9 inch
W: 18,5 cm / 7.3 inch
Op t i c 3 0 1 3 2
H: 7,5 cm / 2.9 inch
W: 12 cm / 4.7 inch
Design: 2012, Lukáš Jabůrek
Provedení brusu: kameny
Cut execution: pebbles
Barva / Colour: alexandrit / alexandrite
Culbuto 16532
H: 5,7 cm / 2.2 inch
W: 11,7 cm / 4.6 inch
Design: 1935, Eschler Rudolf
Barva / Colour: topas / topaz
Bar 16032
H: 7,5 cm / 2.9 inch
W: 12 cm / 4.7 inch
Design: Eschler Rudolf, 1934
22
g i f t i n s p i r a t i o n
g i f t i n s p i r a t i o n
23
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
M aly 2 7 31
H: 2,8 cm / 1.1 inch
W: 8,1 cm / 3.2 inch
Nabízené barvy: křišťál-aurora
Available colours: clear-aurora
M aly 2 7 2 8
H: 2,8 cm / 1.1 inch
W: 8,1 cm / 3.2 inch
Nabízené barvy: křišťál-reseda
Available colours: clear-reseda
M aly 2 7 2 7
H: 2,8 cm / 1.1 inch
W: 8,1 cm / 3.2 inch
Nabízené barvy: křišťál-ametyst
Available colours: clear-amethyst
24
g i f t i n s p i r a t i o n
g i f t i n s p i r a t i o n
25
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
Pure 41006
puk / puck
H: 3 cm / 1.2 inch
D: 1,2 cm / 0.5 inch
Design: Lukáš Jabůrek, 2011
K o l eč k o / Whee l 4 1 0 2 5
H: 12 cm / 4.7 inch
W: 12 cm / 4.7 inch
Design: 2010
Pure 41007
srdce / heard
H: 3 cm / 1.2 inch
W: 3 cm / 1.2 inch
D: 1,5 cm / 0.6 inch
Design: Lukáš Jabůrek, 2011
K o s t k a / C u be 2 7 9 0
H: 5,8 cm / 2.3 inch
W: 5,8 cm / 2.3 inch
Barva / Colour: akvamarin
/ aquamarine
Pure 41008
T r o h ú he l n í k / T r i a n g l e
41024
H: 10,4 cm / 4.1 inch
W: 12 cm / 4.7 inch
Design: 2010
22
26
g i f t i n s p i r a t i o n
P y r am i d 2 6 1 6 & 2 6 1 7
H: 18 cm / 7.1 inch, 14 cm / 5.5 inch
Design: 1989
Barvy / Colours: topas, beryl
/ topaz, beryl
golf
H: 3,6 cm / 1.4 inch
D: 2 cm / 0.8 inch
Design: Lukáš Jabůrek, 2011
g i f t i n s p i r a t i o n
27
s o mm e l i e r s k é s e ty
s o mm e l i e r s e t s
Vychutnejte si jedinečný degustační
Lovers of red or white wine can select
vína si mohou vybrat z nabídky různých
from an offer of various plain glasses.
typů hladkých číší. Každý tvar dokonale
Every shape perfectly highlights the
podtrhne chuť jednotlivých odrůd vína
a umožní vychutnat každý doušek s jeho
neopakovatelným aroma a chutí.
Sm a l l
g i f t s
Enjoy a unique wine-tasting experience.
zážitek. Milovníci červeného či bílého
taste of particular wine varieties and it
will enable you to enjoy every dram with
its unrepeatable aroma and flavour.
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
oeno
Design: Patrik Illo, 2009
S o mm e l i e r s k ý zá ž it e k
S o mm e l i e r ’ s E x p e ri e n c e
Burgundy 2990 1
červené i bílé víno
red and white wine
C: 650 ml / 21.7 oz
H: 22,1 cm / 8.7 inch
Riesling 29904/1
bílé víno / white wine
C: 300 ml / 10 oz
H: 21,6 cm / 8.5 inch
2 9 9 1 0/ 2 L
decanter
C: 2000 ml / 2 qt
H: 25 cm / 10 inch
B o r dea u x G r a n d
Cru 2990 1/1
červené víno / red wine
C: 820 ml / 27.3 oz
H: 27 cm / 10.6 inch
30
g i f t i n s p i r a t i o n
Burgundy Gr and
Cru 2990 1/2
červené víno / red wine
C: 740 ml / 24.6 oz
H: 24,8 cm / 9.7 inch
2 9 9 1 0/ I
karafa / carafe
C: 1000 ml / 1 qt
H: 31 cm / 12.2 inch
2 9 9 1 0 / II
karafa / carafe
C: 500 ml / 16.7 oz
H: 24,8 cm / 9.8 inch
C ha r d o n n a y 2 9 9 0 2
bílé i červené víno
white and red wine
C: 620 ml / 20.7 oz
H: 23,7 cm / 9.3 inch
R u l a n de r 2 9 9 0 3 / 1
bílé víno / white wine
C: 420 ml / 14 oz
H: 20 cm / 7.9 inch
Tok aji 2 9 9 03/ 2
bílé víno / white wine
C: 390 ml / 13 oz
H: 20 cm / 7.9 inch
C hampag n e 2 9 9 1 1 / f
šumivé víno / sparkling wine
C: 200 ml / 6.7 oz
H: 24,6 cm / 9.7 inch
g i f t i n s p i r a t i o n
31
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
DIONYS
Design: Studio Moser, 2006
C ha r d o n n a y 2 9 6 8 3 / 2
bílé i červené víno
white and red wine
C: 620 ml / 20.7 oz
H: 23,7 cm / 9.3 inch
D o k o na l á h arm o ni e
P e rf e c t Harm o ny
Burgundy Gr and
Cru 29683
červené víno / red wine
C: 740 ml / 24.6 oz
H: 24,8 cm / 9.7 inch
29690
Riesling 29687
decanter
C: 1250 ml / 1 qt. 8.3 oz
H: 24,5 cm / 9.6 inch
bílé víno / white wine
C: 300 ml / 10 oz
H: 21,6 cm / 8.5 inch
C hampag n e 2 9 6 9 1 / f
šumivé víno / sparkling wine
C: 200 ml / 6.7 oz
H: 27,5 cm / 10.8 inch
B o r dea u x G r a n d C r u 2 9 6 8 2
červené víno / red wine
C: 820 ml / 27.3 oz
H: 27 cm / 10.6 inch
32
g i f t i n s p i r a t i o n
Burg undy 2 96 83/1
červené i bílé víno
red and white wine
C: 650 ml / 21.7 oz
H: 22,1 cm / 8.7 inch
Tokaji 29684
bílé víno / white wine
C: 390 ml / 13 oz
H: 20 cm / 7.9 inch
R u l a n de r 2 9 6 8 6
bílé víno / white wine
C: 420 ml / 14 oz
H: 20 cm / 7.9 inch
g i f t i n s p i r a t i o n
33
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
S A D A L Á HE V S O D L I V K A M I
L I Q U E R D EC A N T E R A N D T U M BLE R SE T S
Wh i s k y s e t 2 6 6 3 0 / I
karafa / decanter
C: 1000 ml / 1 qt.
H: 25,8 cm / 10.1 inch
Design: Oldřich Lípa, 1968
Barva / Colour: beryl
Bar 16030
V l a j í c í l á he v / F l y i n g b o t t l e 2 8 7 1
karafa / decanter
C: 750 ml / 25 oz
H: 20,7 cm / 8.1 inch
Design: Design: Eschler Rudolf, 1934
C: 240 ml / 8 oz
Design: 1931, Alexandr Pfohl
Barva / Colour: topas / topaz
Ice 5 6 7/ III
láhev / decanter
C: 250 ml / 8.3 oz
H: 13,3 cm / 5.2 inch
Wh i s k y s e t 2 6 6 2 4
odlivka / tumbler
C: 220 ml / 7.3 oz
H: 11,4 cm / 4.5 inch
Design: Oldřich Lípa, 1968
Provedení brusu / Cut execution:
kameny / pebbles
34
g i f t i n s p i r a t i o n
Ice 5 6 7/ 1/ L
Bar 16022
odlivka / tumbler
C: 170 ml / 5.7 oz
H: 9,5 cm / 3.7 inch
Design: Design: Eschler Rudolf, 1934
Barvy / Colours: alexandrit, topas
/ alexandrite, topaz
C: 30 ml / 1 oz
H: 6,3 cm / 2.5 inch
o d l i v k a / t u mb l e r 2 8 7 1 / L
C: 14 ml / 0.5 oz
H: 6,5 cm / 2.5 inch
Barva / Colour: topas / topaz
g i f t i n s p i r a t i o n
35
Š e s ti b ar e vn é s ady
Si x - c o l o ur s e t s
Náš svět je plný barev. Barvy se prolínají
naším bytím, ovlivňují naše myšlení a city, naši
náladu a energii. Toužíme po teplých barvách
our moods and energy. We yearn for warm
žáru slunce, ohně, léta nebo podzimu, ale
colours, the heat of the sun, of fire, summer or
autumn, but also for the mysterious and fairy-
svým blízkým křišťál v šesti barvách, ať sami
rozhodnou, po které barvě našeho světa sáhnou.
s e t s
our very being, affecting our ideas and feelings,
i po záhadných a pohádkových barvách zimy,
ledu nebo chladné vodní hladiny. Věnujte
S i x - c o l o u r
Our world is full of colour. Colours infiltrate
tale colours of winter, ice or cold watery depths.
Give your close friends crystal in six colours, let
them decide which colour they’ll go for.
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
N e vš e dn í p o t ě š e n í
U n c o mm o n P l e a s ur e
Bar 16022
odlivka / tumbler
C: 170 ml / 5.7 oz
H: 9,5 cm / 3.7 inch
Design: Rudolf Eschler, 1934
Quarter 2913
H: 10,5 cm/4.1 inch
W: 10,5 cm/4.1 inch
Nabízené barvy: akvamarin
Available colours: aquamarine
rosalin
rosalin
topas
topaz
beryl
beryl
eldor
eldor
Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser.
Available colours: clear and Moser basic colours.
38
g i f t i n s p i r a t i o n
akvamarin
aquamarine
alexandrit
alexandrite
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
K ř iš ť á l o v ě č i s t ý zá ž it e k
Cry s ta l C l e ar En j o ym e nt
K ř iš ť á l o v ě č i s t ý zá ž it e k
Cry s ta l C l e ar En j o ym e nt
Wh i s k y s e t 2 9 9 5
odlivka / tumbler
C: 75 ml / 2.5 oz
H: 10 cm / 3.9 inch
Design: Oldřich Lípa, 1968
Wh i s k y s e t 2 6 6 2 7
odlivka / tumbler
C: 60 ml / 2 oz
H: 6,7 cm / 2.6 inch
Design: Oldřich Lípa, 1968
Provedení brusu / Cut execution:
kameny / pebbles
rosalin
rosalin
topas
topaz
eldor
eldor
beryl
beryl
Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser.
Available colours: clear and Moser basic colours.
40
g i f t i n s p i r a t i o n
akvamarin
aquamarine
alexandrit
alexandrite
topas
topaz
eldor
eldor
rosalin
rosalin
akvamarin
aquamarine
alexandrit
alexandrite
beryl
beryl
Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser.
Available colours: clear and Moser basic colours.
g i f t i n s p i r a t i o n
41
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
VYBRANÉ RYTÉ MOTIVY
SELEC T E D E N G R A V E D M O T I F S
J e dn o duš e s v ů dn ý
Simp l y S e du c tiv e
Rytý motiv / Engraved motif:
rytá honba / hunting scene
Rytý motiv / Engraved motif:
mořský život / ocean life
Odlivky z kolekce Whisky set 26620.
Tumblers from collection Whisky set 26620.
Culbuto 16522
odlivka / tumbler
C: 240 ml / 8 oz
H: 8 cm / 3.1 inch
Design: Rudolf Eschler, 1935
Rytý motiv / Engraved motif:
ohrožené druhy zvířat / opice
endangered species / monkey
Rytý motiv
/ Engraved motif:
sibiřští medvědi
/ siberian bears
Rytý motiv
/ Engraved motif:
sibiřští medvědi
/ siberian bears
Rytý motiv / Engraved motif:
sibiřšká fauna / siberian fauna
rosalin
rosalin
rosalin
rosalin
42
g i f t i n s p i r a t i o n
topas
topaz
eldor
eldor
eldor
eldor
topas
topaz
alexandrit
alexandrite
akvamarin
aquamarine
beryl
beryl
akvamarin
aquamarine
beryl
beryl
alexandrit
alexandrite
Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser.
Available colours: clear and Moser basic colours.
g i f t i n s p i r a t i o n
43
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
Ledové ostří
Cuttin g Ed g e
O k o uz l u j í c í l e h k o s t
C h armin g Li g h tn e s s
Conus 30 108/ I
Op t i c 3 0 1 4 8 / O
odlivka DOF / DOF tumbler
C: 330 ml / 11 oz
H: 9,4 cm / 3.7 inch
Design: Lukáš Jabůrek, 2011
Provedení brusu / Cut execution: optiš / optic
rosalin
rosalin
topas
topaz
eldor
eldor
odlivka DOF / DOF tumbler
C: 360 ml / 12 oz
H: 9,8 cm / 3.8 inch
Design: Lukáš Jabůrek, 2011
alexandrit
alexandrite
beryl
beryl
akvamarin
aquamarine
Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser.
Available colours: clear and Moser basic colours.
44
g i f t i n s p i r a t i o n
topas
topaz
eldor
eldor
beryl
beryl
akvamarin
aquamarine
rosalin
rosalin
alexandrit
alexandrite
Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser.
Available colours: clear and Moser basic colours.
g i f t i n s p i r a t i o n
45
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
Ledové ostří
Cuttin g Ed g e
U k l id ň u j í c í p o e zi e
S o o t h in g P o e try
Harmony
Conus 30118
C: 400 ml / 13.3 oz
H: 14,5 cm / 6.3 inch
Provedení brusu / Cut execution:
klínové řezy / wedge
- shaped cuts
Conus 30110
C: 1 200 ml / 1 qt. 6.7 oz
H: 23 cm / 9 inch
Conus 30 108/ I
Conus 30 108/O
C: 370 ml / 12.3 oz
H: 10,5 cm / 4.1 inch
Provedení brusu /
Cut execution:
špulky / grooves
Barva / Colour:
alexandrit / alexandrite
46
g i f t i n s p i r a t i o n
30098
odlivka HB / HB tumbler
C: 400 ml / 13.3 oz
H: 15 cm / 5.9 inch
Provedení brusu / Cut execution:
čočky / lenses
Barva / Colour: akvamarin / aquamarine
C o n u s 3 0 1 0 8 / II
C: 250 ml / 8.3 oz
H: 8,6 cm / 3.4 inch
Provedení brusu /
Cut execution: čočky / lenses
Barva / Colour: topas / topaz
odlivka DOF / DOF tumbler
C: 330 ml / 11 oz
H: 9,4 cm / 3.7 inch
Design: Lukáš Jabůrek, 2011
Provedení brusu / Cut execution:
optiš / optic
Barva / Colour: akvamarin / aquamarine
Harmony
30 08 8/I
odlivka DOF / DOF tumbler
C: 330 ml / 11 oz
H: 9,5 cm / 3.7 inch
Provedení brusu /
Cut execution:
čočky / lenses
Barva / Colour:
akvamarin / aquamarine
Harmony
30 08 8/O
odlivka DOF / DOF tumbler
C: 370 ml / 12.3 oz
H: 10 cm / 3.9 inch
Provedení brusu /
Cut execution:
čočky / lenses
Barva / Colour: topas / topaz
Harmony
Harmony
3 0 0 8 8 / II
odlivka OF / OF tumbler
C: 250 ml / 8.3 oz
H: 8,2 cm / 3.2 inch
Provedení brusu /
Cut execution:
čočky / lenses
30 08 8/I
odlivka DOF / DOF tumbler
C: 330 ml / 11 oz
H: 9,5 cm / 3.7 inch
Provedení brusu /
Cut execution:
kameny / pebbles
g i f t i n s p i r a t i o n
47
D ár k o v é s ady , p ř át e l s k é s ady
Gift s e t s , fri e nd s e t s
Klidný večer, tichá hudba, pohodlné lenošky a dvě
sklenky vína...nechme se unášet na křídlech fantazie
a dále spřádat příběh. Sklenku držíme za její útlou,
dokonale vybroušenou nožku a je to stejná sklenka,
G i f t
s e t s ,
f r i e n d
s e t s
A peaceful evening, quiet music, a comfortable
armchair and two glasses of wine ... let yourself be
borne away on the wings of fantasy and continue
the story. We hold the glass by its slender, perfectly
ze které své víno pije její výsost britská královna
polished stem and it’s the same glass Her Majesty
Alžběta II. Darujte svým nejbližším některou
Queen Elizabeth II drinks her wine from. Give your
z přátelských sad Moser, ať mohou vychutnat svůj
nearest one of the friend sets from Moser so they
nápoj podobně jako slavná filmová hvězda nebo
can enjoy their favourite drink, like a famous film
maháradža. Nedokážete se rozhodnout, která ze
star or maharajah. Can’t decide which of the glasses
sklenek je ta pravá? Pak věnujte dárkovou sadu
is the right one? Then give a gift set and every day
a každý den může mít nádech jiného prožitku.
can be nuanced by a slightly different experience.
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
Gaudi 30051/f
šampaňské / champagne
C: 200 ml / 6.7 oz
H: 34 cm / 13.4 inch
Design: Lukáš Jabůrek, 2010
Nabízené barvy: křišťál
a základní barvy Moser
Available colours: clear
and Moser basic colours
Dionys 2969 1/f
šampaňské / champagne
C: 200 ml / 6.7 oz
H: 27,5 cm / 10.8 inch
Design: 2006
Mozart 1829 1/f
Nabízené barvy: křišťál
Available colours: clear
Paul a 70 11
šampaňské / champagne
C: 140 ml / 4.7 oz
H: 27,2 cm / 10.7 inch
Design: 1902
Sp l e n d i d 1 0 1 7 1 / x x / f
šampaňské / champagne
C: 140 ml / 4.7 oz
H: 20,6 cm / 8.1 inch
Design: 1911
Nabízené barvy: křišťál
a základní barvy Moser.
Available colours: clear and
Moser basic colours.
šampaňské / champagne
C: 180 ml / 6 oz
H: 22,5 cm / 8.8 inch
Design: Otto Tauschek, 1936
Nabízené barvy: křišťál
a základní barvy Moser
Available colours: clear
and Moser basic colours
Nabízené barvy: křišťál
a základní barvy Moser
Available colours: clear
and Moser basic colours
50
g i f t i n s p i r a t i o n
g i f t i n s p i r a t i o n
51
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
Lad y H am i l t o n 1 5 0 0 1
Sp l e n d i d 1 0 1 6 1
šampaňské / champagne
C: 260 ml / 8.7 oz
H: 22 cm / 8.6 inch
Design: 1911
Nabízené barvy: křišťál
a základní barvy Moser
Available colours: clear and
Moser basic colours
Mozart 18281
goblet
C: 250 ml / 8.3 oz
H: 19,7 cm / 7.7 inch
Design: Otto Tauschek, 1936
Nabízené barvy: křišťál
a základní barvy Moser
Available colours: clear
and Moser basic colours
52
g i f t i n s p i r a t i o n
goblet
C: 210 ml / 7 oz
H: 17,6 cm / 6.9 inch
Design: 1934
Nabízené barvy: křišťál, základní barvy
Moser a přejímané barvy Moser
Available colours: clear, Moser basic
colours and overlay Moser colours
Lad y H am i l t o n 1 5 0 1 1 / x x / f
šampaňské / champagne
C: 140 ml / 4.7 oz
H: 19,7 cm / 7.7 inch
Design: 1934
Barva / Colour: alexandrit / alexandrite
Nabízené barvy: křišťál, základní barvy Moser
a přejímané barvy Moser
Available colours: clear, Moser basic colours
and overlay Moser colours
g i f t i n s p i r a t i o n
53
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
Dárkové sady, každá vybraná z úspěšných nápojových souborů Moser,
potěší každého svou originalitou a jedinečnou krásou.
Gift sets chosen from the most successful Moser´s drinking sets
delights everyone with its originality and unique beauty.
Bar set 16020/6 barev / 24 dílná sada
Bar set 16020/6 colours / 24 pcs set
E XQUISITE SET 4/I/ANV
Copenhagen 9904
C: 70 ml / 2.3 oz
Design: 1909
Lady Hamilton 15004
C: 65 ml / 2.2 oz
Design: 1934
Royal 9004
C: 60 ml / 2 oz
Design: 1907
54
g i f t i n s p i r a t i o n
Splendid 10165
C: 45 ml / 1.5 oz
Design: 1911
Papež / Pope 11524
C: 35 ml / 1.2 oz
Design: 1916
Adele Melikoff 12945
C: 45 ml / 1.5 oz
Design: 1922
EN JOY SET 11/f/I/ANV
Copenhagen 9911/xx/f
C: 170 ml / 5.7 oz
Design: 1909
Adele Melikoff 12951/xx/f
C: 150 ml / 5 oz
Design: 1922
Royal 9011/f
C: 180 ml / 6 oz
Design: 1907
Splendid 10171/xx/f
C: 140 ml / 4.7 oz
Design: 1911
Lady Hamilton 15011/xx/f
C: 140 ml / 4.7 oz
Design: 1934
Papež / Pope 11531/xx/f
C: 150 ml / 5 oz
Design: 1916
Brandy set 10160/OP/3 pcs
láhev / decanter 10170/II/OP
C: 750 ml / 25 oz
H: 27,3 cm / 10.7 inch
sklenice na brandy a koňak/brandy
and cognac glass 4669/I/10160/OP
C: 590 ml / 19.6 oz
H: 14,7 cm / 5.8 inch
SAMBA 18/IV
Bar 16024
C: 70 ml / 2.3 oz
H: 7,1 cm / 2.8 inch
Napoleon 19738/IV/PO
C: 120 ml / 4 oz
Design: 1939
Cromwell 10278/IV/OP
C: 100 ml / 3.3 oz
Design: 1911
Royal 9018/IV/PO
C: 70 ml / 2.3 oz
Design: 1907
Bar 16026
C: 25 ml / 0.8 oz
H: 5,1 cm / 2 inch
Copenhagen 9918/IV/OP
C: 100 ml / 3.3 oz
Design: 1909
Diplomat 25418/IV
C: 60 ml / 2 oz
Design: 1940
Maharani 4418/IV/PO engr.
C: 60 ml / 2 oz
Design: 1895
Bar 16038/II
C: 230 ml / 7.7 oz
H: 11 cm / 4.3 inch
Mozart 18298/IV
C: 135 ml / 4.3 oz
Design: 1936, Otto Tauschek
Pope 11538/1/2/IV
C: 80 ml / 2.7 oz
Design: 1916
Argentina 16418/IV
C: 45 ml / 1.5 oz
Design: 1934
Bar 636
H: 3,1 cm / 1.2 inch
W: 11,5 cm / 4.5 inch
Lady Hamilton 15018/IV
C: 125 ml / 4.2 oz
Design: 1934
Splendid 10178/IV/OP
C: 60 ml / 2 oz
Design: 1911
Adele Melikoff 12958/IV/OP
C: 70 ml / 2.3 oz
Design: 1922
g i f t i n s p i r a t i o n
55
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
B r a n d y a n d c o g n ac 4 6 6 9 / I / 1 0 1 6 0
C: 590 ml / 19.6 oz
H: 14,7 cm / 5.8 inch
Design: 1911
pr o mu ž e
For men
Talent a fortel, fyzická síla i cit pro
jemný brus, to jsou vlastnosti, které
charakterizují tvrdé chlapy, brusičské
mistry Moseru. A chyba se neodpouští.
B r a n d y a n d C o g n ac
4 6 6 9 / II / 1 1 5 2 0
C: 320 ml / 10.7 oz
H: 12,2 cm / 4.7 inch
Br andy and
C o g n ac 4 6 6 9 / I
C: 590 ml / 19.6 oz
H: 14,7 cm / 5.8 inch
56
g i f t i n s p i r a t i o n
Talent and dexterity, physical strength and
a feeling for fine cuts, those are the qualities
that characterise the tough guys that are
Moser’s master cutters. There is no room for
Pouze dokonalý výrobek smí opustit brány
error. Only a perfect product can leave the
sklárny. Ať již věnujete svým blízkým nebo
glassworks’ gate. Whether you give them
obchodním partnerům sklenici na pivo,
whisky nebo třeba broušený popelník
bude to dárek pro muže, jak se patří.
to your friends and relatives or business
partners; a glass for beer, whiskey or a cutglass ashtray will be an apt gift for a man.
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
Mascot 2402
Par m 2 4 03
C: 500 ml / 16.7 oz
H: 15,2 cm / 6 inch
C: 500 ml / 16.7 oz
H: 14,1 cm / 5.5 inch
Barva / Colour: eldor
C o l be r t 2 8 8 6
C: 500 ml / 16.7 oz
H: 11,3 cm / 4.4 inch
Barva / Colour: topas / topaz
Sp l e n d i d 2 4 1 6 / 1 0 1 6 0
C: 500 ml / 0.5 qt
H: 14,8 cm / 5.8 inch
Design: 1911
58
g i f t i n s p i r a t i o n
M inister 2 416/6/ 70 0 0
C: 500 ml / 16.7 oz
H: 14,8 cm / 5.8 inch
Rytý motiv / Engraved Motif: Paula
Barva / Colour: alexandrit / alexandrite
g i f t i n s p i r a t i o n
59
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
H app y 7 9 5 3
Pure 41004
Impe r i a l 5 6 0 / E
H: 5,8 cm / 2.3 inch
W: 16 cm / 6.3 inch
Barva / Colour: alexandrit / alexandrite
Intuition 2368
H: 5 cm / 2 inch
W: 10,5 cm / 4.1 inch
H: 2,8 cm / 1.1 inch
W: 7,5 cm / 2.9 inch
Design: 2002
H: 4 cm / 1.6 inch
W: 16 cm / 6.3 inch
Impe r i a l 5 6 0 / E / 1 5 0 0 0
H: 5,8 cm / 2.3 inch
W: 16 cm / 6.3 inch
Nabízené barvy: beryl
Available colours: beryl
H app y 7 9 5 3
H: 2,8 cm / 1.1 inch
W: 7,5 cm / 2.9 inch
Design: 2002
Nabízené barvy: akvamarin
Available colours: aquamarine
Sp l e n d i d 5 6 0 / D / 1 0 1 6 0
H: 6 cm / 2.4 inch
W: 16 cm / 6.3 inch
P r em i e r 2 3 6 7
H: 6,4 nebo 8,1 cm / 2.5 inch or 3.2 inch
W: 13 cm nebo 16,5 cm
/ 5.1 inch or 6.5 inch
60
g i f t i n s p i r a t i o n
Impe r i a l 5 6 0 / E / 9 9 0 0
Pure 41005
H: 4 cm / 1.6 inch
W: 7 cm / 2.8 inch
L: 21 cm / 8.3 inch
H: 3,8 cm / 1.5 inch
W: 10 cm / 3.9 inch
Barva / Colour: topas / topaz
g i f t i n s p i r a t i o n
61
Karafy
D e c ant e r s
Vedle své praktické funkce uchovávání nebo
holding or serving drinks and decanting wine,
karafy svůj hluboký význam estetický. Je to
a decanter also has a deep aesthetic. It is
právě karafa, která poutá při stolování největší
the decanter that attracts most attention
pozornost díky svým rozmanitým ladným
tvarům vypovídajícím mnohé o osobnosti svého
autora. A ať již je autor naším současníkem
nebo tvořil ve stoletích uplynulých, elegantní
karafa je vždy ušlechtilým darem.
D e c a n t e r s
In addition to its practical functions of
servírování nápojů a dekantování vína, mají
when dining due to its diverse graceful
shapes revealing much about the personality
of its author. And whether its author is
alive today or created it in centuries past, an
elegant decanter is always a noble gift.
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
Dionys 29690
F l oat 2 4 9 6/ 1 0 1 6 0
C: 500 ml / 0.5 qt.
H: 15,4 cm / 6 inch
Design: 1911
C: 1250 ml / 1 qt. 8.3 oz
H: 24,2 cm / 9.5 inch
Design: 2006
M a n age r 4 6 7 0
C: 1000 ml / 1 qt.
H: 19,6 cm / 7.7 inch
M a n age r 4 6 7 0
O E NO 2 9 9 1 0 / I
C: 750 ml / 25 oz
H: 17,8 cm / 7 inch
C: 1000 ml / 1 qt
H: 31cm / 12.2 oz
Oe n o 2 9 9 1 0 / 2 l
C: 2000 ml / 2 qt
H: 25 cm / 9.8 inch
Pau l a 7 0 1 0/ I
C: 1000 ml / 1 qt.
H: 42,5 cm / 16.7 inch
Design: 1902
Wh i s k y s e t 2 6 6 3 0 / I
karafa / decanter
C: 1000 ml / 1 qt.
H: 25,8 cm / 10.1 inch
Design: Oldřich Lípa, 1968
Barva / Colour:
akvamarin / aquamarine
64
g i f t i n s p i r a t i o n
g i f t i n s p i r a t i o n
65
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
Sv ě t č a s u
A w o r l d o f tim e
Quarter circle 2913
H: 10,5 cm / 4.1 inch
W: 10,5 cm / 4.1 inch
Barva / Colour:
oceanit / ocean green
D i am o n d 2 8 9 8
H: 7,5 cm / 2.9 inch
W: 12 cm / 4.7 inch
Barva / Colour:
akvamarin / aquamarine
Mistrovské řemeslo, barvy a kvalita křišťálu, výjimečné
The masterful craftsmanship, colours and quality of the
nápady a odvaha k jejich realizaci - to vše namícháno
crystal, exceptional ideas and the courage to make them -
do jedinečného souladu vytváří základ pro překvapivá
all of this is mixed in a unique harmony creating the basis
díla. Spojování křišťálu s kovovými součástmi je
for surprising works. Joining crystal to metal components
řemeslně velmi náročná operace vyžadující velkou
is a very skill-demanding operation requiring great experi-
zkušenost. Výsledek však stojí za námahu. Čas pro vás
bude odměřovat malé umělecké dílo.
ence. The result, however, is worth the effort. The small
work of art will measure time for you.
Lad y H am i l t o n 2 9 7 8 / 1 5 0 0 0
H: 12 cm / 4.7 inch
Prim 2971
H: 10 cm / 3.9 inch
Barva / Colour: topas
/ topaz
beryl
beryl
66
g i f t i n s p i r a t i o n
eldor
eldor
topas
topaz
rosalin
rosalin
alexandrit
alexandrite
akvamarin
aquamarine
g i f t i n s p i s
r v
a tí ci o
nn
y
67
11
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
Masiv 2970
Sp l e n d i d 2 9 8 0 / 1 0 1 6 0
Rytý motiv: labuť
Engraved Motiv: swan
H: 18 cm / 7.1 inch
Prim 2971
H: 13 cm / 5.1 inch
Pa u l a 2 9 7 9/ 7 0 0 0
P i n n ac l e 2 9 1 1
H: 13,5 cm / 5.3 inch
H: 10 cm / 3.9 inch
Barva / Colour: akvamarin
/ aquamarine
H: 11 cm / 4.3 inch
W: 13 cm / 5.1 inch
Barva / Colour: topas / topaz
Sp l e n d i d 2 8 9 9 / 1 0 1 6 0
H: 7,5 cm / 2.9 inch
W: 10,2 cm / 4 inch
Prim 2971
Rytý motiv: květinový věnec
Engraved Motiv: flower wreath
H. 10 cm / 3.9 inch
68
g i f t i n s p i r a t i o n
g i f t i n s p i r a t i o n
69
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
Ř í š e zv í ř at
T h e anima l k in g d o m
Ž á ba / F r o g 3 0 3 2
H: 5,5 cm / 2.2 inch
Design: 2004, Stanislav Žampach
Barva / Colour: eldor
Sklářský mistr připomíná kouzelníka, pod jehož rukama
A glass master is reminiscent of a magician under whose
vzniká ze žhavé tekoucí skloviny skutečný tvar. A nesmí
hands form arises from hot running molten glass. And he can’t
otálet, na jeho zrození má jen pár minut, než tvárný
Ko č k a /C at 2 9 3 6
H: 11,5 cm / 4.5 inch
Design: 2000, Jaroslav Šturs
Barva / Colour: alexandrit
/ alexandrite
hesitate; there are just a few minutes for its birth, before the
materiál ztuhne na trvalou krásu. Věnujte svým přátelům
plastic material solidifies into lasting beauty. Give your friends
pro štěstí moserovské figurky inspirované světem zvířat,
Moser figurines inspired by the world of animals for good luck.
který je obdivuhodný a dokonalý do nejmenšího detailu.
They are wonderful and perfect to the smallest detail.
Kůň/Horse 2937
H: 9 cm / 3.5 inch
W: 10 cm / 3.9 inch
Design: 2000, Jaroslav Štursa
Barva / Colour: topas / topaz
S l o n / E l epha n t 2 9 3 4
H: 9 cm / 3.5 inch,
5 cm / 2 inch
Design: 2004, Jaroslav Štursa
Barva / Colour: oceanit / ocean green
70
g i f t i n s p i r a t i o n
K o h o u t/ R o o s t e r 2 9 2 7
H: 11,5 cm / 4.5 inch
Design: 1999, Jaroslav Štursa
Barva / Colour: křišťál / crystal
B e r á n e k / Lamb 2 9 3 5
H: 11,5 cm / 4.5 inch
9 cm / 3.5 inch
Design: 2000, Jaroslav Štursa
Barva / Colour: rosalin
g i f t i n s p i r a t i o n
71
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
Za j í če k / B u n n y 3 0 8 0
H: 6,5 cm / 2.6 inch
Design: 2007, Klára Štursová
Barva / Colour: akvamarin
/ aquamarine
Buvol/Bufallo 3080
H: 7,5 cm / 3 inch
Design: 2008, Klára Štursová
Barva / Colour: akvamarin
/ aquamarine
M ed v ě d / B ea r 3 0 3 3
H: 9 cm / 3.5 inch
Design: 2004, Klára Štursová
Barva / Colour: alexandrit
/ alexandrite
Pe s/D o g 2938
H: 5,8 cm / 2.3 inch
Design: 2000, Jaroslav Štursa
Barva / Colour: eldor
P r a s e / P i gg y 3 0 8 1
H: 7 cm / 2.7 inch
Design: 2007, Klára Štursová
Barva / Colour: rosalin
/ rosalin
beryl
beryl
72
g i f t i n s p i r a t i o n
eldor
eldor
topas
topaz
rosalin
rosalin
alexandrit
alexandrite
Gorilla 3034
H: 8,5 cm / 3.3 inch
Design: 2004, Klára Štursová
Barva / Colour: akvamarin
/ aquamarine
akvamarin
aquamarine
g i f t i n s p i r a t i o n
73
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
Anglická královna Alžběta II.
British Queen Elisabeth II
M o n o g ramy
M o n o g ram s
Monogramy a erby na luxusním nábytku nebo
křišťálových kolekcích odedávna plnily svou funkci
identifikace svého majitele. Postupem času se však staly
luxury furniture, tableware or drinkings sets have been
used to identify the owner. Over time, however, they have
odznakem důstojnosti a také drobným uměleckým dílem.
become an emblem of dignity as well as a minor work of
Opatřování vybrané nápojové kolekce monogramy a erby
art. Selected crystal sets with monograms and coats of
bylo velice žádané i mezi zámožnými klienty Ludwiga Mo-
arms was also much sought after by the affluent clients of
sera a jeho následovníků. Proto se sklárna Moser na tuto
Ludwig Moser and his successors. Which is why the Moser
dovednost soustředila a dodnes vytváří i ty nejsložitější
erby, monogramy, letopočty a další nápisy. Používána
je metoda pískování nebo rytí a jako zlatý hřeb mohou
glassworks has focused on this skill and still create even
the most complicated coats of arms, monograms and other
signs. The method used is sand blasting or engraving and
zkušené malířky písmo vyzlatit dvacetičtyřkarátovým
as a highlight the experienced painters can gilt the letters
zlatem. Originální křišťálový dárek se zcela jedinečným
in twenty four carat gold. An original crystal gift with an
osobním označením jistě přinese obdarovanému
překvapení i radost.
74
Since time immemorial monograms and coats of arms on
g i f t i n s p i r a t i o n
utterly unique personification will without doubt bring the
recipient surprise and joy.
Etiopský císař Haile
Selassie (přední pohled)
Emperor Haile Sellasie of
Ethiopia (front view)
Etiopský císař Haile Selassie
(zadní pohled)
Emperor Haile Sellasie of
Ethiopia (back view)
g i f t i n s p i r a t i o n
75
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
Sandblasted and gilded types
T Y P Y P ÍS M A M O N OG R A M Ů
F O N T T Y P ES F O R M O N OG R A M S
WORLD OF MONOGRAMS
352
P ÍSKO V A N É P ÍS M O / S A N D BL A S T E D T Y P ES
Sandblasted types
487
356 360
364
AK AK AK
491 495
AK AK
Engraved
types R Ygilded
T É P ÍS
MO /
Sandblasted and
types
Chesterfield Block
Block
Chesterfield
c h e s t e rfi e l d b l o c k
487
491 495
AK AK
T Y P Y P ÍS M A M O N OG R A M Ů
F O N T T Y P ES F O R M O N OG R A M S
Sandblasted and gilded types
P ÍSKO V A N É A z l a c e n é P ÍS M O / S A N D BL A S T E D A N D G I L D E D T Y P ES
E N G R A V E D T Y P ES
e
n g l i s hScript
s c ript
English
Script
English
Engraved types
Chesterfield Block
76
g i f t i n s p i r a t i o n
English Script
g i f t i n s p i r a t i o n
77
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
T r o f e j / T r o ph y 5 5 0 7 5
H: 31 cm / 12.2 inch
Barva / Colour: křišťál, reseda
/clear, reseda
T r o f e j / T r o ph y 5 5 0 6 6
H: 29 cm / 11.4 inch
Barva / Colour: beryl
Trofeje
Trophies
Mezi domény sklárny Moser patří navrhování a výroba unikátních cen a trofejí, které jsou předávány
H: 30,5 cm / 12 inch
Barva / Colour: křišťál, oceanit
/ clear, ocean green
facturing unique prizes and trophies, which are awarded for
za dosažení mimořádných úspěchů v oblasti kultury,
exceptional achievements in the areas of culture, science and
vědy a sportu. K mistrovským kouskům sklárny patří
sport. Some of the glassworks’ masterpieces include, for in-
například 45 cm vysoká a 3,5 kg vážící trofej pro vítěze
stance, the European PGA Tour trophy that is 45 cm high and
European PGA Tour nebo unikátní křišťálový glóbus,
T r o f e j / T r o ph y 5 5 0 7 2
One of Moser Glassworks’ domains is designing and manu-
kterým jsou každoročně oceňovány hvězdy filmového
weighs 3.5 kg, or the unique crystal globes, which are given
every year to the stars of the cinematic film heavens.
nebe. Právě při výrobě trofejí může umělecké Studio
It is precisely when making trophies that the Moser art studio
Moser dokonale uplatnit designérskou invenci i řemeslně
can flawlessly apply its designer invention and the demanding
náročné metody zušlechťování křišťálu.
methods for treating crystal.
T r o f e j / T r o ph y 5 5 1 5 7
H: 12 cm / 4.7 inch
78
g i f t i n s p i r a t i o n
g i f t i n s p i r a t i o n
79
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
Moser je exkluzivním dodavatelem cen
Ceny pro nejlepší volejbalisty roku
Mezinárodní hudební soutěže Pražské
2011/2012. Cenám dominuje broušený
jaro a každou jednotlivou cenu navrhuje
pro pro výherce v dané soutěžní skupině.
volejbalový míč nad precizně vybroušenou
volejbalovou sítí, celkově cena připomíná
hráče ve výskoku na smeč.
Moser is an exclusive provider of prizes
for International music competition
The trophies for the best volleyball players
Prague Spring and designs every single
of the year 2011/2012. Hand cut volleyball
piece for winner of each category.
ball, placed above precisely cut volleyball
net resembling in all a smasher, dominates
major prizes.
80
g i f t i n s p i r a t i o n
g i f t i n s p i r a t i o n
81
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
balení výrobků moser
m o s e r pa c k a g in g
S t a n da r d n í o ba l
hladinové křišťálové výrobky
D ár k o v é b a l e n í
Gift pa c k a g in g
S t a n da r d n í o ba l
S t a n da r d b o x
S t a n da r d b o x
plain crystal products only
mikrovlnný karton / cardboard
nekonečný potisk Moser / Moser printing
lůžko / inside: polystyrén / polystyrene (styrofoam)
potahovaný karton / covered cardboard
lůžko / inside: polystyrén / polystyrene (styrofoam)
D á r k o v ý o ba l
Gif t box
Ka z e t a
Luxury box
potahovaný karton / covered cardboard
tištěné logo Moser / printed Moser logo
lůžko / inside: polyuretan / polyurethane (foam)
82
g i f t i n s p i r a t i o n
potahovaná dřevěná kazeta /
wooden case covered with leather
tištěné logo Moser / printed Moser logo
lůžko / inside: samet / velvet
víko / lid: satén / satin
g i f t i n s p i r a t i o n
83
OSERMOSERMOSERMOSERMOSER
www.moser-glass.com

Podobné dokumenty

catalog-moser-crystal-sets

catalog-moser-crystal-sets Ručně foukaný, broušený a zlacený 24K zlatem nebo platinou. Hand blown, cut and gilded with a 24K gold or platinum.

Více

Gift inspirations

Gift inspirations Ludwig Moser opened his engraving workshop and glassware store in the spa town of Karlovy Vary in the Czech Republic. Over the course of many decades, he specialized in blown, cut, engraved and pai...

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Crystal glittering and variety of colors. The collection is specific with a new way of setting crystal stones. The stones are set in a

Více

katalog

katalog Moser proudly presents fascinating variety of monograms, coats-ofarms and national emblems. Experience the mastery of glassmaking and engraving for which Moser is world famous and for which it has ...

Více