Prezentace aplikace PowerPoint

Transkript

Prezentace aplikace PowerPoint
Měkké dovednosti, bez kterých se
projekty těžko realizují
Ing. Miroslav Vlach
Valašské Meziříčí, 6.12.2013
1
fghdfhfdh
www.infokon.eu
6.12..2013
Kde leží jádro PM?
Důraz často kladen na tvrdé techniky
a měkké dovednosti se berou jako
samozřejmost
Proč jsou někteří laikové skvělí
v řízení projektů, i když o PM nikdy
neslyšeli?
6.12..2013
fghdfhfdh
www.infokon.eu
2
Ing. Miroslav Vlach
• Projektový manažer, lektor a konzultant
na volné noze (www.mira-vlach.cz)
• Provozovatel služby Banka projektů
(www.banka-projektu.cz )
6.12..2013
fghdfhfdh
www.infokon.eu
3
Který úkol je projektem?
•
•
•
•
•
uvařit šéfovi kávu
vybrat a koupit nový kávovar
zařídit renovaci firemní kuchyňky
otevření nové komerční kavárny
expanze kavárenského řetězce do zahraničí
6.12..2013
fghdfhfdh
www.infokon.eu
4
Kategorie měkkých dovedností
• Univerzální měkké dovednosti
• Týmové měkké dovednosti
• Osobní predispozice
6.12..2013
fghdfhfdh
www.infokon.eu
5
Univ. měkké dovednosti
•
•
•
•
•
•
Jasná a stručná komunikace
Prezentační dovednosti
Vyjednávání
Osobní time-management
Řízení porad
Řešení konfliktů
6.12..2013
fghdfhfdh
www.infokon.eu
6
Vedení týmu - dovednosti
•
•
•
•
•
•
Budování týmu
Leadership
Delegování
Situační vedení
Skupinové rozhodování
Etika (důvěra, dlouhodobost)
6.12..2013
fghdfhfdh
www.infokon.eu
7
Osobní predispozice
•
•
•
•
•
•
•
•
Tah na branku, motivace
Proaktivita
Zaměření se na podstatné (paretovo pr.)
Selský rozum
Zvládání stresu
Sebekontrola
Asertivita
Relaxace
6.12..2013
fghdfhfdh
www.infokon.eu
8
Jasná a stručná komunikace
Absence dovednosti
• „Jo, ty jsi to myslel takhle?“
• „Já myslel, že se sejdeme na
tomhle místě…“
• „No ale na to už je pozdě…“
• „Rozuměls mu? Já vůbec..“
• …
6.12..2013
Rozvoj
• Zavést pravidelnost
• Aktivní naslouchání
• Otevřené otázky
• Ověřování pochopení
• Zainteresované strany
• …
fghdfhfdh
www.infokon.eu
9
Prezentační dovednosti
Absence dovednosti
• Prezentace projektu nikoho
moc nenadchne
• Chybí podpora pro klíčová
rozhodnutí
• Slabě motivovaný tým,
projekt nikoho nebaví
6.12..2013
Rozvoj
• Příprava
• Praxe – využít
příležitost
• Toastmasters
International
• Videonahrávky
fghdfhfdh
www.infokon.eu
10
Vyjednávání
Absence dovednosti
• Necháte se zatlačit do
nevýhodných podmínek
• Nižší vůle dodržet dohodu
• Vše jde z vaší kapsy
• Více práce pro vás
6.12..2013
Rozvoj
• Aspoň jedna kniha
o vyjednávání
• Příprava na jednání!
• Kreativita
• Vyhodnocení/Zkušenosti
fghdfhfdh
www.infokon.eu
11
Osobní time-management
Absence dovednosti
• Nic nestíháte
• Pracujete na nedůležitých
úkolech
• Brzdíte projekt
• Odvádíte práci na poslední
chvíli v horší kvalitě
6.12..2013
Rozvoj
• Upevňování zdravých
pracovních návyků
• Výběr prostředí
• Snězte tu žábu
• Konec prokrastinace
fghdfhfdh
www.infokon.eu
12
Řízení porad
Absence dovednosti
• Na poradách se sice dobře
pokecá, ale nestihne se dojít
k potřebným rozhodnutím
• Stále se řeší tytéž věci
• Chybí důležití lidé nebo
podklady
• Účastníci jsou frustrovaní a
znudění
6.12..2013
Rozvoj
• Alespoň jedna kniha na
téma řízení porad
• Příprava na porady
• Hlídat účastníky, aby
nezvlčili
fghdfhfdh
www.infokon.eu
13
Delegování
Absence dovednosti
• Delegování nevhodných
úkolů
• Všechnu práci dělá manažer
• Práce je sice udělána, ale
úplně špatně – všechno
znovu
• Zadané úkoly nikdo
nekontroluje (a tedy možná
ani neprovádí)
6.12..2013
Rozvoj
• 7 stupňů delegování
• Úkoly vhodné
a nevhodné
• Snažit se uvolnit si ruce a
rozvinout členy týmu
fghdfhfdh
www.infokon.eu
14
Situační vedení
Absence dovednosti
• Manažer je vnímán jako
blbec, popř. jako slabý
• Nižší produktivita týmu
6.12..2013
Rozvoj
• Respektovat fáze
zrání týmu
• Přizpůsobit styl vedení
situaci
• Osvojit si širší spektrum
stylů (přikazování,
koučování, delegování,
podpora)
fghdfhfdh
www.infokon.eu
15
Etika
Absence etiky
• Nebudou vám už věřit
• Zkazíte si jméno
• Obtížná další spolupráce
• Mizerná výkonnost týmu
6.12..2013
Rozvoj
• Důvěryhodnost
• Respektování
spolupracovníků
• Etický kodex PM
• Budování funkčních
prověřených vztahů
fghdfhfdh
www.infokon.eu
16
Osvojovat postupně!
6.12..2013
fghdfhfdh
www.infokon.eu
17
Literatura a zdroje:
• Urban Jan: Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera,
Grada Publishing, ISBN 987-80-247-2465-2
• Flannes, Steven: Essential People Skills for Project Managers
• Toastmasters International
6.12..2013
fghdfhfdh
www.infokon.eu
18
Děkuji.
Ing. Miroslav Vlach
774 182 840
[email protected]
www.banka-projektu.cz
www.mira-vlach.cz
www.skoleniPM.cz
6.12..2013
fghdfhfdh
www.infokon.eu
19

Podobné dokumenty

INFOKON - inspirace, inovace, imaginace

INFOKON - inspirace, inovace, imaginace vědy a knihovnictví, která se kaţdoročně koná pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jsou zde prezentovány především studentské p...

Více

Prostředek socializace, tvůrce komunit a internetového

Prostředek socializace, tvůrce komunit a internetového důvěra a ochota spolupracovat a z finančního hlediska to mohou být také vstupní členské příspěvky (vyžadují-li to okolnosti), či reklama, kterou může nevědomky vytvářet třeba i samotná komunita vkl...

Více

Studujeme Google Adwords z kvalitních zdrojů,Bude Marketing

Studujeme Google Adwords z kvalitních zdrojů,Bude Marketing ponaučení. Nekončící debata se vede o tom, zdali inzerovat či neinzerovat vlastní brand, a i když neexistuje univerzální odpověď, v rozhodování vám možná pomůže Větrovka několika svými argumenty. N...

Více

Frézování ozvučného otvoru a drážek pro rosetu

Frézování ozvučného otvoru a drážek pro rosetu který vystupuje jako další střed oběhu.

Více