RC systém FrSky 2.4GHz Návod k použití pro řadu V8

Transkript

RC systém FrSky 2.4GHz Návod k použití pro řadu V8
RC systém FrSky 2.4GHz
Návod k použití pro řadu V8
Děkujeme Vám za zakoupení RC systému FrSky 2.4GHz. Pro maximální využití jeho výhod si
pečlivě prostudujte tento návod a proveďte nastavení systému podle něj.
1. Základní vlastnosti
◆
Vyspělá technologie změny kanálů ( ACCST System).
◆
Snadné spárování a velmi rychlé navázání spojení vysílač-přijímač.
◆
Vynikající čas připojení při opakovaném zapnutí.
◆
Skutečná diverzita antén - výběr kvalitnějšího příjmu signálu.
◆
Efektivita všech kanálů a snadné nastavení funkce Failsafe.
◆
Vysoká spolehlivost a citlivost.
◆
Velmi plynulý chod serv.
◆
Rozšířený dosah (1,5km - 2,5km).
2. RC systém FrSky V8 2.4GHz
Pokud používáte vysílač FUTABA nebo JR a chcete upgradovat Váš RC systém na technologii
2.4GHz, pak je pro Vás systém FrSky V8 to pravé řešení.
2.1 Modul V8FT (Futaba modul) je kompatibilní s vysílačovými moduly: Futaba: 3PM, 3PK,
7U, 8U, 8J, 9C, 10C, 9Z a s řadou FN, T10C, FC-18, FC-28. Hitec: Optic 6, Eclipse 7, Prism 7. WFLY:
WFT09, WFT08.
Vysílačový modul FrSky V8FT 2.4GHz používá technologii ACCST (Vyspělá technologie změny
kanálů). Systém ACCST 2.4GHz mění frekvenci stokrát za sekundu. Tím je zajištěný signál bez
výpadků a rušení.
2.2. Specifikace mikropřijímače V8R7-HV 2.4 GHz:
7 kanálů
Rozsah provozního napětí : 3.0V-16V
Provozní odběr: 30mA
Rozlišení: 3072
Časová konstanta: 22ms
Hmotnost, rozměry: 7.5g, 40×21×10mm
Dosah: 1.5km-2.5km
2.3 Specifikace modulu vysílače V8FT:
Provozní rozsah napětí: 6.0V – 13.0V
Provozní odběr: 50mA
Výkon: 60mW
Rozlišení 3072
Rozměry: 58,5x37,5x22mm
Upozornění!
Uváděný dosah je vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem na přímou viditelnost, bez překážek.
Dosah je testován a potvrzen firmou FrSky.
Přesto existuje mnoho faktorů, které mohou dosah snížit, například počasí, nebo prostředí ve
kterém systém provozujete.
Před každým létáním je důležité zkontrolovat dosah signálu!
3. Zapojení a provoz:
3.1 Instalace modulu vysílače:
a) vyjměte původní modul vysílače
b) nasaďte modul vysílače FrSky 2.4GHz do portu ve Vašem vysílači a přišroubujte anténu
k modulu.
c) zapněte vysílač a zkontrolujte zda indikátor napájení na modulu svítí a vysílač pracuje.
3.2 Instalace přijímačů:
Přijímač V8FR má vestavěny dvě nezávislé antény, které dovolují příjem signálu ze dvou různých
směrů. Tenký konec antény je vlastní přijímací část. Pokud je to možné, umístěte tyto konce obou
antén vůči sobě do polohy 90°, tím docílíte nejlepšího příjmu signálu.
Poznámka:
Tato poloha antén není kritická, nejdůležitější je držet konce antén od sebe co možná nejdále.
Pokud to jde, vyhněte se umístění antén u kovových, uhlíkových dílů, nebo kabelů v modelu. Tyto
díly mohou způsobit rušení signálu. Antény zajistěte v poloze lepicí páskou, nebo lepidlem.
Protože vlna na frekvenci 2.4GHz je kratší než u starších systémů, které byly v provozu na
frekvencích nižších než 100MHz, je jejich schopnost pronikat pevnou překážkou horší. Proto je
důležite se vyhnout všem předmětům s velkou vodivostí jako jsou kovové díly, kabely,
akumulátory, serva, karbonová vlákna atd. Ideální je konce antén vysunout volně z trupu.
Pokud použijete více příjímačů v modelu, každý z nich musí být spárovaný s vysílačem. Po
spárování přijímačů vypněte vysílač.
3.3. Spárování vysílače a přijímače
a) Zapněte Váš FUTABA vysílač a přepněte jej do režimu PPM, pak vysílač vypněte.
b) Podržte tlačítko na vysílačovém modulu a zapněte vysílač. Tlačítko uvolněte po několika
sekundách. ČERVENÁ dioda na vysílačovém modulu bude blikat – to znamená, že modul je
připravený ke spárování s přijímačem (přijímači).
c) Podržte tlačítko na přijímači a současně připojte napájení přijímače. Dioda LED na přijímači bude
blikat - to znamená, že spárování je ukončeno. Odpojte napájení přijímače.
d) Pro dokončení spárování vypněte vysílač.
e) Zapněte vysílač. Když na modulu vysílače svítí ORANŽOVÁ/ČERVENÁ LED dioda, připojte
napájení do přijímače. LED dioda na přijímači bude indikovat, že přijímač přijímá signály z vysílače.
Během několika sekund je systém připravený k provozu (komunikační linka je ustavena).
Po této proceduře je vysílač a přijímač připravený k použití v provozu. Spárování je nutné jen pro
první nastavení komunikační linky (například mezi druhým (dalším) přijímačem nebo vysílačovým
modulem). V jiném případě přejděte rovnou na bod e)
Pro ovládání více příjímačů, by měl být každý přijímač spárovaný podle bodu b). Po spárování
všech přijímačů vypněte vysílač.
3.4. Kontrola dosahu
Důležité: Pro bezpečný provoz modelu je nutné provést předletovou zkoušku dosahu.
Zváštní pozornost věnujte dosahu, pokud létáte v blízkosti předmětů jako jsou ploty, betonové
stavby, nebo řady stromů.
Zkoušku dosahu proveďte následovně (přijímač je instalovaný v modelu):
-Položte model na nekovový předmět alespoň 60 nad zemí, např. na dřevěnou lavičku, nebo stůl.
-Umístěte antény přijímače do vodorovné polohy.
-Anténu vysílače umístěte svisle.
-Zapněte vysílač a přijímač. Pak stiskněte a držte tlačítko „F/S Range“ na vysílačovém modulu po
dobu čtyř sekund. Když se se změní barva diody na modulu z ČERVENÉ na ZELENOU, sníží se
výkon vysílače na 1/1000 jmenovitého výkonu a efektivní vzdálenost dosahu se sníží na 1/30
běžné hodnoty. To znamená dosah bude cca 30 metrů.
-Vzdalujte se od modelu a průběžně pohybujte ovladači na vysílači. Pomocník u modelu Vám bude
hlásit chování modelu. Měli byste bez problémů s výpadky signálu dosáhnout vzdálenosti
minimálně 30 m od modelu.
-Po kontrole dosahu stiskněte tlačítko „F/S Range“ pro návrat do režimu plného výkonu modulu.
3.5. Výpadky signálu
Za určitých okolností může nastat ztráta signálu.
Pokud se jedná o krátkodobý výpadek, přijímač se bude pokoušet navázat opět signál z vysílače.
Prijímač setrvá na posledním přijatém signálu z vysílače, dokud se spojení neobnoví.
Failsafe: Přijímače FrSky podporují funkci Failsafe pro všechny kanály. Tato funkce při
dlouhodobém výpadku signálu nastaví ovládací prvky modelu do předem definovaných pozic. Při
nastavení Failsafe postupujte následovně:
-Zapněte vysílač a přijímač, pak nastavte ovladače vysílače do patřičné polohy a stiskněte krátce
tlačítko „F/S Range“ na přijímači. ZELENÁ dioda na přijímači dvakrát blikne a poloha pro Failsafe
bude uložena.
Pokud jiz nebudete nastavení Failsafe potřebovat, znovu spárujte přijímač a vysílačem.
Upozornění: Dosah závisí také na prostředí, ve kterém se testuje. Test provádějte nejlépe na
otevřeném prostranství, bez překážek. Dosah ve vzduchu je vždy větší, než dosah na zemi. Dosah
našich přijímačů je měřený na zemi.
Doufáme, že si užijete mnoho zábavy s našimi výrobky pro pásmo 2.4GHz. Pokud máte nějaké
dotazy, neváhejte nás kontaktovat.
Dovoz a distribuce: Hořejší model s.r.o.
Teslova 7
301 00 Plzeň
Tel 377 429 869, fax 377 421 361
[email protected]
www.horejsi.cz

Podobné dokumenty

Instalační průvodce MSI MEGA STICK 511

Instalační průvodce MSI MEGA STICK 511 Pro ukončení nahrávání opět použijte tlačítko REC.

Více

22. mateřská škola Plzeň, Z. Wintra 19, příspěvková

22. mateřská škola Plzeň, Z. Wintra 19, příspěvková 22. mateřská škola Plzeň, Z. Wintra 19, příspěvková organizace Čj.: 22MS/190/2015

Více

Zde - RCStudio

Zde - RCStudio červenec 2015 verze software OpenTx V2.0.17 poznámky k OpenTx V2.1 v 81 2015 Ing. Jaroslav Řehůřek 2015 Helmut Renz

Více

Návod FrSky TARANIS D23

Návod FrSky TARANIS D23 Software je, jak to je a bez záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo podle smyslu, včetně záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Uživatel přebírá veškerá rizika používání softwar...

Více

Open9X Manual CZ

Open9X Manual CZ Poté, co jsem, víceméně z nouze, vytvořil anglický překlad původního francouzského manuálu (neuměje vůbec francouzsky ani dobře anglicky) a ten se začal (patrně provizorně) šířit jako oficiální ang...

Více

Návod-DUPLEX Tx_4_CZ

Návod-DUPLEX Tx_4_CZ propojky BIND PLUG se provádí obdobně, jako výše uvedené párování přijímače. Po provedeném spárování však ponechte propojku zasunutou v přijímači. Po dobu cca 60 sek. bude vysílač v režimu testu do...

Více

Desatero typů pro správnou kuchyni

Desatero typů pro správnou kuchyni pracovního a varného centra. Před mycí centrum nebo do jeho blízkosti se zpravidla umisťuje lednice a spíž, aby se po přinesení nákupu postupovalo logicky – uložit věci, omýt potraviny, připravit j...

Více

DUPLEX Rx - JETI model

DUPLEX Rx - JETI model nejprve vysílač a poté přijímač. Vysílač potvrdí zapnutí přijímače krátkým pípnutím. Při vypínání systému doporučujeme nejprve vypnout přijímač a následně vysílač. Instalace: Přijímač zabalte do mo...

Více