katalog catalogue - MADI Travel Market

Komentáře

Transkript

katalog catalogue - MADI Travel Market
MADI TRAVEL MARKET
®
2013
20. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ
20th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF TRAVEL AND HOTEL INDUSTRIES
30. – 31. října 2013
Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha – Letňany
October 30 – 31, 2013
Fairground PVA EXPO PRAGUE – Letňany,
CZECH REPUBLIC
KATALOG
CATALOGUE
INTERNETOVÝ MARKETING
Poradenství pro majitele
a tvůrce webových prezentací
Vytvořili jste svoji webovou prezentaci? Výborně, máte za sebou asi čtvrtinu úspěšného marketingu na internetu. Váš web
je vhodné doplnit mnoha dalšími aktivitami a vytvořit komplexní marketingový mix pro internet. Také je vhodné vzájemně provázat různé propagační činnosti: PPC reklamu,
SEO – optimalizaci pro vyhledávače, sociální sítě, e-mailing,
záznamy v mapových serverech, záznamy v katalozích a hodnocení služeb na cestovatelských portálech, public relation
i tiskové zprávy a další aktivity.
Nabízíme pro firmy z cestovního ruchu konzultace a služby,
směřující ke konzistentní reklamní kampani, ve které jsou vzájemně provázány jednotlivé reklamní postupy.
Specializujeme se na cestovní ruch, nabízíme souhrnný pohled na Vaši současnou kampaň a díky svojí specializaci Vám
nabídneme zlepšení i některé neobvyklé postupy, které Vám
pomohou dosáhnout s vaším webem lepších výsledků.
evropských metropolí. Stejně tak turisté hledají trasy a výlety
na mapových portálech, na mapy.cz nebo google maps.
Z uvedených příkladů je zřejmé, že umístění kvalitního obsahu o Vaší turistické nabídce do nejrozšířenějších mapových
portálů a encyklopedií může přinést velký marketingový efekt:
doplňuje vlastní webovou prezentaci, umožňuje prezentaci
v mnoha jazycích, a může dokonce s úspěchem suplovat
vlastní web.
Tyto nejoblíbenější zdroje informací umožňují svépomocnou
aktualizaci údajů, takže si můžete vše potřebné doplnit do jejich hesel sami a co víc – za publikování se neplatí. Chce to
ale trochu praktických dovedností a využívat neprošlapané
cestičky. My už máme tyto postupy vyzkoušené a rádi Vaši
prezentaci připravíme a doplníme na místa, odkud Vám bude
přivádět zajímavé návštěvníky Vašeho webu a nové zákazníky.
Překlady a korektury
Nabízíme komplexní pohled na problematiku vyhledávání,
jednorázové konzultace i celkové návrhy strategie, analýzu
a návrh klíčových frází, všestranné služby optimalizace stránek pro vyhledávače od analýzy zdrojového kódu přes tvorbu
optimalizovaných textů až po budování zpětných odkazů
a výběru optimálních katalogů.
Potřebujete v mezinárodním prostředí cestovního ruchu vytvořit více jazykových mutací svého webu? Nabízime překlady ze všech světových jazyků do češtiny i z češtiny do
světových jazyků. Provádíme opravy a odborné jazykové korektury českých verzí webu pro zahraniční klienty včetně jazykových úprav směrem k lepší čtivosti textu. U zahraničních
překladů automaticky zadáváme korekturu rodilému mluvčímu. To vše se znalostí pravidel webového copywritingu
a zákonitostí SEO – optimalizace pro vyhledávání.
PPC reklama
Public relations a tiskové zprávy
Reklama placená za kliknutí (Pay Per Click) je velmi flexibilní,
lze ji rychle „zapínat i vypínat“. Její perfektní možnost zacílení
a selektivní využití v různých zemích a různých jazycích ji
přímo předurčuje pro využití v cestovním ruchu.
Nabízíme jednorázové konzultace i celkové návrhy strategie,
analýzu a návrh klíčových slov a frází, vybudování všeobecné
kampaně i zacvičení Vašeho marketéra tak, aby mohl samostatně a fundovaně spravovat Vaše PPC kampaně podle aktuálních potřeb. Kromě google a seznamu pracujeme i s ruským vyhledávačem yandex.ru.
Není pravda, že za publikování informací o Vaší firmě a činnosti je vždy třeba zaplatit. Pokud je Vaše nabídka zajímavá
a doplněná i zajímavými fotografiemi, často stačí ji jenom zaslat do redakcí, které ji rády uveřejní.
Disponujeme obsáhlým, téměř kompletním seznamem kontaktů do českých médií počínaje celostátními novinami, přes
rádia a televize, až po specializované weby a časopisy, věnované různým koníčkům a cestování. Opravdové „špeky“ se
po rozesílce zprávy do médií objeví obratem v několika desítkách médií, včetně nejnavštěvovanějších portálů, a následně
jsou informace ještě postupně uveřejňovány několik týdnů
v týdenících a měsíčnících.
SEO – Optimalizace
pro vyhledávače
Propagace v katalozích
a na cestovatelských portálech
Navrhneme Vám vhodné katalogy pro zařazení Vaší prezentace (jak placené, tak bezplatné). Zpracujeme pro Vás přehled doporučení podle zdrojových trhů a společně vybereme
vhodné postupy pro zviditelnění Vaší nabídky v Česku
i ve světě.
Propagace na mapových portálech
a ve Wikipedii
Plánování dovolené začíná většina lidí hledáním na internetu
a na mapě. Zadáte-li si jméno Vašeho města do vyhledávače
Google, jako první položka se v 90 % případů zobrazí popis
místa ve Wikipedii. Nejedná se o nějaké české specifikum,
podobný výsledek nabídne Google také u většiny věhlasných
Google Analytics
Statistiky návštěvnosti v Google Analytics nabízejí spoustu
tabulek, přehledů a analýz. Při jejich vhodném výběru a nastavení získáte velmi cenné informace, které Vám ukáží, kdy
se Vaše marketingové snažení ubírá správným směrem,
a kde jsou Vaše slabiny. Pomůžeme vám Vaše měření
správně nastavit a z Vašich dat vytěžit více.
Školení internetového marketingu
Pořádáme semináře a konference internetového marketingu
pro začátečníky i pokročilé. Z výše uvedené nabídky našich
služeb je zřejmé, že Vás můžeme v internetovém marketingu
naučit i věci, které nikdo jiný na českém trhu zatím nenabízí.
Chcete, aby Vaše „přítomnost na Internetu“ přinášela lepší výsledky než dosud?
Ozvěte se nám a společně se na mrknem na Váš web, některé účinné triky vůbec nejsou drahé!
Agentura MADI, Husitská 27, 130 00 Praha 3
tel/fax: 222 540 000, e-mail: [email protected], www.online-marketing.cz
2
MADI Travel Market 2013
Pořadatel / Organizer
Divišová Marie – Agentura MADI
Husitská 27, CZ-13000 Praha 3
Czech Republic
tel./fax: +420 – 222 540 000, 222 541 465
e-mail: [email protected]
http://www.madi.cz
Oficiální dopravce / Official carrier
www.czechairlines.com
Mediální partneři / Media partners
TRAVEL TRADE DIGEST
MADI Travel Market 2013
3
OBSAH
CONTENTS
VŠEOBECNÉ INFORMACE
5
GENERAL INFORMATION
5
Nomenklatura veletrhu
7
Nomenclature of the Fair
7
Plán Prahy
8
Map of Prague
8
10
Arrival to MADI
10
Příjezd na MADI
DOPROVODNÝ PROGRAM
11
ACCOMPANYING PROGRAM
11
Konference: Turizmus a internet
17
Conference: Tourism & Internet
17
Satelitní akce
18
Satellite Events
18
PLÁN VÝSTAVNÍCH PLOCH
19
SCHEME OF EXHIBITION AREAS
19
VYSTAVOVATELÉ PODLE UMÍSTĚNÍ
22
EXHIBITORS BY LOCATIONS
22
VYSTAVOVATELÉ PODLE ZEMÍ
25
EXHIBITORS BY COUNTRIES
25
ZÁZNAMY VYSTAVOVATELŮ
PODLE ABECEDY
29
RECORDS OF EXHIBITORS
ALPHABETICALLY
29
Vysvětlivky k záznamům vystavovatelů
Záznamy vystavovatelů
SATELITNÍ WORKSHOPY
30
31 – 52
53
Explanations for exhibitors’ records
Records of exhibitors
SATELITTE WORKSHOPS
30
31 – 52
53
Chorvatský workshop
54
Croatian Workshop
54
Maďarský workshop
60
Hungarian Workshop
60
Slovenský workshop
64
Slovak Workshop
64
VYSTAVOVATELSKÉ OBORY
69
EXHIBITORS’ PROFILES
69
Přehled oborů činnosti
70
Overview of specializations and destinations
70
Destinace
71
Destinations
71
Obory činnosti
75
Fields of activity
75
Otevírací doba
Vstup pro návštěvníky:
Středa 30.10.
9:00 – 19 hodin
Čtvrtek 31.10.
9:00 – 18 hodin
Opening hours
Admittance for trade visitors:
Wednesday Oct. 30
9 a.m. – 7 p.m.
Thursday
Oct. 31
9 a.m. – 6 p.m.
4
MADI Travel Market 2013
Milí vystavovatelé a návštěvníci,
Dear exhibitors, dear visitors,
vítáme Vás na dalším ročníku veletrhu MADI TRAVEL MARKET. Jako každý rok i letos platí, že příští sezóna začíná na
veletrhu MADI. Letos to možná platí ještě více než dříve.
Pokles ekonomických statistických dat se nezastavuje, zákazníci mají na dovolenou stále méně peněz, a tak vyrazí jenom kousek za humna, ale dovolené se nevzdávají. Cena
je hlavním kritériem při výběru dovolené pro více než polovinu Čechů. Jako bychom se vrátili zpět do dob, kdy Češi
„objevili“ Chorvatsko a Bibione.
I na letošním veletrhu MADI budete mít možnost rozšířit
svoje kontakty do zemí, kam je od nás nejblíže, a které jsou
nyní velmi poptávané – Slovenska, Maďarska, Itálie, Chorvatska. Opět letos pořádáme Chorvatský, Maďarský a Slovenský workshop. Ale seznam vystavovatelů se zdaleka neomezuje jenom na blízké destinace, na veletrhu najdete
nabídky do celého světa, včetně exotických destinací.
Let us cordially welcome you at the 20th international meeting of professionals of the travel trade – MADI Travel Market fair.
Many of you have experienced that the MADI fair is a key
event of travel agents, tour operators, hoteliers, transport
companies and other specialists in the travel trade. For you,
who come to MADI repeatedly, it is already an experienced
opportunity of getting to know new partners in the travel business or to deepen the existing contacts from previous
years. And those who come to our fair for the first time, will
certainly appreciate the business-like atmosphere with no
distracting moments and will see that this fair is a perfect
starting-point to explore Central European markets and the
Czech Republic in particular (but don’t forget the MADI fair
is an international meeting, with representatives coming
from almost all over the world!)
This year the fair keeps its steady position and its rich accompanying program. A variety offer of seminars on various
actual themes, interesting presentations, company and regional introductions, satellite events such as Croatian
Workshop, Slovak Workshop and Hungarian Workshop will
certainly meet with your attention.
The way how to streamline and reduce the cost of holidays
is the wider use of computers and the internet at work. A lot
of events devoted to the Internet takes place at this year at
MADI. We will start at the Internet Tourism Conference on
Tuesday afternoon before the exhibition, which will be devoted to different varieties of "business presence" on the
Internet, regardless of whether it is a hotel, office or travel
agency or region.
Způsobem jak zefektivnit a zlevnit dovolenou, je také co nejširší využití výpočetní techniky a internetu při práci. Akcí věnovaných internetu se koná na letošním MADI opravdu
hodně a pestrá jsou i témata, kterých se budou týkat. Začneme konferencí Turizmus a Internet v úterý odpoledne
ještě před zahájením veletrhu. Konference bude věnována
různým aspektům „přítomnosti firmy“ na internetu bez
ohledu na to, zda se jedná o hotel, cestovní kancelář či
agenturu nebo region. Během konference se dozvíte několik
praktických novinek jak zlepšit svůj internetový marketing.
S tématem software a internet se pak znovu setkáte v doprovodném programu veletrhu i na výstavní ploše, bude
představeno několik softwarových novinek pro provizní prodej a online rezervace.
Dalším zdůrazněným tématem veletrhu je kvalita: právě se
rozjíždí projekt Český sytém kvality služeb a na veletrhu budete mít možnost se s ním podrobně seznámit.
I letos nás na veletrhu MADI všechny čekají usilovná jednání
o cenách a podmínkách, aby vytvořené nabídky byly dobře
prodejné. Bude tedy více než jindy záležet na osobním setkání s obchodními partnery a právě pro takové rozhovory
tváří v tvář s co největším počtem partnerů je MADI to
správné místo.
Přejeme Vám zdar při obchodních jednáních ve veletržní
hale, získání maxima praktických informací během doprovodného programu a celkově úspěšnou práci na MADI.
Marie Divišová a MADI team
This year at the fair MADI all us waiting intensive negotiations about prices and conditions of the offers which were
made at the market. More than ever now everything depend
on a personal meeting with business partners, and especially for such meetings " face to face" with many partners –
MADI is the right place.
We do believe that MADI fair 2013 will be a successful one
for you and we hope you will enjoy your stay here.
We are looking forward to seeing you in Prague soon!
MADI team
VŠEOBECNÉ INFORMACE
GENERAL INFORMATION
MADI TRAVEL MARKET
®
6
MADI Travel Market 2013
VŠEOBECNÉ INFORMACE
GENERAL INFORMATION
Akce
Event
MADI® TRAVEL MARKET
MADI® TRAVEL MARKET
20. mezinárodní kontraktační veletrh cestovního ruchu a hotelnictví
20th International Trade Fair of Travel and Hotel Industries
Satelitní akce
Croatian Workshop
8th Presentation of the top destination for Czech tourists
Hungarian Workshop
6th Presentation of Tourist Services of the Hungary
Slovak Workshop
13th Presentation of Tourist Services of the Slovak Republic
Chorvatský Workshop
8. prezentace nejoblíbenější destinace českých turistů
Maďarský Workshop
6. ročník nabídky turistických služeb v Maďarsku
Slovenský Workshop
13. ročník nabídky turistických služeb a produktů Slovenské
republiky
Satellite Events
Date
October 30 – 31, 2013
Datum
30. – 31. října 2013
Venue
Místo konání
PVA Expo Prague Fairgrounds – Letnany
Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany
Výstaviště PVA EXPO Praha
Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany
Organizátor
Marie Divišová – agentura MADI, Husitská 27, 130 00 Praha 3
Tel./fax: 222 540 000, 222 541 221, http://www.madi.cz
Otevírací doba
Vstup pro návštěvníky:
středa 30.10.
čtvrtek 31.10.
Vstup pro vystavovatele:
úterý
29.10. (předání expozic)
středa 30.10.
čtvrtek 31.10.
9:00 – 19:00 hodin
9:00 – 18:00 hodin
14:00 – 22:00 hodin
8:00 – 20:00 hodin
8:00 – 18:00 hodin
Registrace návštěvníků
Veletrh MADI je přístupný pouze odborným návštěvníkům.
Registrace pro předem přihlášené návštěvníky: 200 Kč.
Další předem přiobjednané badge: 200 Kč/os. Registrační karta
zakoupená na místě: 400 Kč/osobu. Registrační karty jsou přenosné v rámci firmy a platí pro oba dva dny akce.
Organizer
Agentura MADI, Husitská 27, 130 00 Praha 3, Czech Republic
Tel./fax: +420 – 222 540 000, 222 541 221, http://www.madi.cz
Opening hours
Admittance for trade visitors:
Wednesday, October 30
Thursday, October 31
9:00 a.m. – 7:00 p.m.
9:00 a.m. – 6:00 p.m.
Admittance for exhibitors:
Tuesday, October 29 (handing over expositions)
2:00 p.m. – 10:00 p.m.
Wednesday, October 30
8:00 a.m. – 8:00 p.m.
Thursday, October 31
8:00 a.m. – 6:00 p.m.
Entrance fee
The MADI fair is open for trade visitors only.
Visitor badge: 15 EUR (including catalogue).
The badges are transferable to other persons within a company and are valid for both two days of the event.
Registration, badges
Registrace je umístěna ve Vstupní hale a otevřena v otevírací
době po oba dny veletrhu.
Vystavovatelé obdrží 2 ks, ve větších stáncích větší počet vystavovatelských průkazů poštou předem.
Registrovaní návštěvníci dostávají jmenovku poštou předem.
Exhibitors registration: At the Registration Desk only. The exhibitor receives 2 exhibitors’ badges, holders of larger stands
more badges.
Visitors registration: Registration Desk. Visitor receives the
badge after cash payment of the entrance fee.
The Registration Desk is located in the Entrance Hall and open
during the opening hours of the event.
Při vstupu do veletržních prostor je třeba prokázat se obdrženou registrační jmenovkou.
ŽÁDÁME VYSTAVOVATELE I NÁVŠTĚVNÍKY, ABY NOSILI
JMENOVKU PO CELOU DOBU POBYTU VE VÝSTAVNÍCH
PROSTORÁCH! ZA ZTRACENÉ JMENOVKY NEPOSKYTUJEME NÁHRADU.
The MADI fair badge has to be shown whenever one enters
the exposition areas.
ALL EXHIBITORS AND VISITORS ARE KINDLY ASKED TO
WEAR THEIR BADGES DURING THEIR STAY IN THE EXHIBITION HALL! NO REFUNDS FOR LOST BADGES.
Registrace, jmenovky
Ostraha
Security
Veletrh MADI je uzavřenou akcí pro zvané, na kterou nemá
přístup veřejnost. Organizátor akce zajišťuje běžnou pořadatelskou službu po celou dobu trvání. Organizátor nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo poškození majetku vystavovatelů nebo návštěvníků třetími osobami.
The MADI fair is an event for invited and registered persons
only, no general public is admitted. Agentura MADI ensures
common fair services during whole duration of the MADI fair.
The organizer bears no responsibility for any losses and damages of exhibitors’ or visitors’ belongings.
MADI Travel Market 2013
7
Dotazy, informace
Inquires, information
Vzniklé problémy lze řešit po celou dobu konání veletrhu
MADI přímo v sektoru registrace s pracovníky organizátora.
All problems emerged during the event as well as inquires
and suggestions should be reported directly to the organizer.
Press centrum, kopírovací služby
Press Centre
V Press-centru a ve Vstupní hale jsou k dispozici PC, elektronická pošta a kopírka.
E-mail connection, PC and copying machine (paid service) is
available in the Press Centre in Entrance Hall.
Šatna
Cloakroom
Šatny jsou v provozu ve Vstupní hale.
Cloakrooms is open in the Entrance Hall.
Občerstvení
Refreshments
Restaurace a kavárny jsou umístěny ve Veletržní hale a ve
foyer.
There are cafes and restaurants both in the Exhibition Hall
and foyer.
KOUŘENÍ V PROSTORÁCH VÝSTAVNÍ HALY NENÍ POVOLENO!
SMOKING IN ALL AREAS OF THE EXHIBITION HALL IS
PROHIBITED!
Nomenklatura veletrhu
• cestovní kanceláře a cestovní agentury
• ubytovací kapacity pro skupiny i jednotlivce
• stravování, zážitková gastronomie, prezentace regionálních
specialit, vinařství, pivovarnictví, občerstvení na cestu …
• dopravci – letecká, autobusová, železniční a lodní doprava,
trajekty, rent-a-car, taxi, okružní jízdy, servis pro autoturisty
• národní turistické centrály
• turistické regiony, krajské a městské úřady, destinační
managementy, informační střediska, zájmová sdružení
a asociace
• turistické atrakce a programy, kulturní zařízení – muzea,
hrady, zámky, festivaly, divadla, zábavní areály, aquaparky,
zážitková turistika, programové agentury, prodej vstupenek
a skipasů …
• sportovní programy, outdoor, agroturistika a ekoturistika,
vybavení pro volný čas a sport
• lyžování, snowboarding, zimní sporty, půjčovny vybavení
• mládežnická turistika, au-pair, jazykové kurzy
• lázně, zdravotní turistika, wellness
• obchodní, kongresová a veletržní turistika, incentivní
agentury
• pojištění, finanční služby, platební karty
• pokladní systémy, komunikační, informační a výpočetní
technika, internet, rezervační centrály
• právní, ekonomické a finanční poradenství, konzultační
služby pro fondy EU
• vybavení, zařízení a služby pro hotelnictví, lázeňství
a gastronomii
• gastronomie a gastrotechnika – technologie a vybavení,
služby a výrobky pro gastronomii a catering, potraviny,
polotovary, convenience a nápoje
• další doprovodné služby – suvenýry, reklamní předměty,
odborný tisk, odborné školství, reklama a marketing,
nabídka developerů a realitních kanceláří, poradenství,
logistika …
Oficiální dopravce
České aerolinie a.s.
City Service Centre, V celnici 5, 110 00 Praha 1
tel.: 220 104 111, http://www.czechairlines.com
Realizace, produkce
Ředitelka: Marie Divišová
Produkce: Martin Macháček, Krystyna Koubíková
IT Manager: Marek Weisskopf
Finanční oddělení: Klára Sedláčková
Administrativní servis, katalog, tisk, DTP: Veronika Býmová
Sazba a tisk katalogu
Agentura MADI, Husitská 27, 130 00 Praha 3
DTP – L. Holeček, U družstva Repo 8, 140 00 Praha 4
TYPTISK, Riegrova 327, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Fair Nomenclature
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
tour operators and travel agencies
hotels, hotel chains, accommodation of all categories
catering, experience gastronomy
transport companies
national tourist boards, regional and local authorities,
associations
spas, health and wellness tourism
skiing, snowboarding, winter sports
business and congress tourism, incentive agencies
language schools, educational tourism
tourist attractions, sightseeing tours, excursions
entertainment (ticketing, musicals, theatres, festivals)
sport & outdoor activities, agro-tourism, eco-tourism
software, booking and information systems, internet
travel insurance, financial services
hotel & restaurant equipment
other travel-related services (travel press, marketing &
promotion, souvenires etc.)
Official carrier
Czech Airlines
City Service Centre, V celnici 5, CZ-11000 Praha 1
tel.: +420 – 220 104 111, http://www.czechairlines.com
Production team
Director: Marie Divišová
Fair Manager: Martin Macháček
Technical Support: Krystyna Koubíková
IT Manager: Marek Weisskopf
Financial Manager: Klára Sedláčková
Administration, catalogue: Veronika Býmová
Graphics, DTP works and printing
Agentura MADI, Husitská 27, 130 00 Praha 3
DTP – L. Holeček, U družstva Repo 8, 140 00 Praha 4
TYPTISK, Riegrova 327, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
10
MADI Travel Market 2013
PŘÍJEZD NA MADI 2013
ARRIVAL TO MADI 2013
Místo konání:
Prague Exhibition Ground:
Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha – Letňany,
Beranových 667, Praha 9 – Letňany, http://www.pva.cz
GPS: Loc: 50°7'46.996"N, 14°30'50.962"E
PVA EXPO Prague – Letňany, Beranových 667,
Praha 9 – Letňany, http://www.pva.cz
GPS: Loc: 50°7'46.996"N, 14°30'50.962"E
Příjezdy autem a parkování
Mapy a přehled příjezdových tras najdete na internetové
stránce Pražského veletržního areálu www.pva.cz. Zadejte na
mapovém serveru www.mapy.cz do vyhledávače text PVA,
nebo zadejte do Vašeho GPS: Loc: 50°7'46.996"N,
14°30'50.962"E. Pražský veletržní areál leží nedaleko dálnice
D8 směrem na Teplice. Při příjezdu autem po dálnici z centra
Prahy použijte odbočku na Prosek nebo do Letňan. Mimopražští řidiči, kteří se chtějí vyhnout centru, mohou při příjezdu od
Kladna, Plzně, Strakonic, Brna nebo Hradce Králové využít pro
objezd centra vnější Pražský rychlostní okruh, který prochází
přímo kolem PVA. Přitom se celou dobu řiďte směrovkami na
Teplice. V okolí Pražského veletržního areálu jsou pak již umístěny směrovky s označením „Výstaviště PVA“. Pražský veletržní
areál leží na křižovatce ulic Beranových a Tupolevova. V areálu
přímo v sousedství veletržních hal je placené velkokapacitní
parkoviště pro cca 2000 vozů.
Arrivals and parking
Doporučené trasy pro motorizované návštěvníky:
Od Ústí nad Labem, Teplic, České Lípy, Mělníka – dálnice
D8, odbočka Letňany na Pražský okruh a přímo k nové mimoúrovňové křižovatce u PVA
Od Mladé Boleslavi, Liberce, Turnova, Hradce Králové –
na okraj Prahy (Černý most), dále stále směr Teplice až na
novou mimoúrovňovou křižovatku u PVA
Od Kolína, Kutné Hory, Říčan – na okraj Prahy do Štěrbohol, dále stále směr Teplice po Pražském okruhu až k mimoúrovňové křižovatce u PVA
Od Brna, Českých Budějovic – dálnicí D1 na hranici Prahy,
odbočit směr Teplice (ostatní tranzit) po Pražském okruhu až
k mimoúrovňové křižovatce u PVA
Od Strakonic, od Plzně, Karlových Varů, Kladna – na okraj
Prahy, po Pražském okruhu směr Brno, Teplice, přes Barrandovský most a stále směr Teplice až na novou mimoúrovňovou křižovatku u PVA
Nedoporučujeme projíždět městem přes Dejvice a Letnou
ani po magistrále přes centrum Prahy.
Have a look at the website of PVA www.pva.cz, where you can
find maps and views of access roads, or go to www.mapy.cz,
and browse text PVA. GPS: Loc: 50°7'46.996"N,
14°30'50.962"E.
The PVA Fairground is located near to the Prague highway
circle and its crossing with highway D8 from/to Dresden. When
coming from center of the town, turn off to Prosek or Letňany
districts. Around the PVA venue you will see a signage „Výstaviště PVA“. PVA venue is situated on the crossroads of two
streets: Beranových and Tupolevova. In the PVA venue there
is a paid parking-lot for 490 cars next to the exhibition hall, and
that part is reserved for exhibitors. Further 1600 guarded parking places are available for visitors.
Public transport
Metro C (red line) Station Letňany is next Fairground PVA. The
metro is connecting all important railway stations (Prague Main
Station, Nádraží Holešovice Station etc.) as well as bus stations
(Bus Station Florenc etc.) with PVA Fairground Letňany and
with the centre of Prague. For this reason using metro is the
most comfortable way, how to get to the PVA Venue.
You can also use the public buses, which go to PVA Venue regularly.
Bus 110 – Teplárna Třeboradice – Hostavice
Bus 140 – Palmovka – Čakovice
Bus 158 – Miškovice – Českomoravská
Bus 195 – Sídliště Čakovice – Jesenická
Bus 269 – Obchodní centrum Čakovice – Nádraží Uhříněves.
The tickets in Prague public transport cost 24 CZK (30 minutes), 32 CZK (90 minutes with changes). Tickets are sold in
orange vendor machines in metro stations, in newspaper or tobacconist kiosks, and many mini-markets.
More info at the official web site of Prague transportation
http://www.dp-praha.cz.
Taxislužba
Stanoviště taxi je přímo u areálu PVA. Pro objednání taxi na
území Prahy doporučujeme spolehlivou firmu AAA taxi, telefon 14014.
Hromadná doprava
Přímo u PVA EXPO Praha je stanice metra trasy C s názvem
Letňany. Z jakéhokoliv vlakového nebo autobusového nádraží
dojedete s maximálně jedním přestupem přímo na konečnou
stanice metra C Letňany. Od východu z metra je PVA asi 200m
pěšky. Můžete také využít některých autobusových linek.
Bus 110 – Teplárna Třeboradice – Hostavice
Bus 140 – Palmovka – Čakovice
Bus 158 – Miškovice – Českomoravská
Bus 195 – Sídliště Čakovice – Jesenická
Bus 269 – Obchodní centrum Čakovice – Nádraží Uhříněves
Jízdenky pražské hromadné dopravy zakoupíte za 24 Kč
(30 min. jízdy) nebo 32 Kč (90 min. jízdy s přestupy). Více informací a podrobné jízdní řády naleznete na webových stránkách
pražské hromadné dopravy http://www.dp-praha.cz.
MADI
PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ
AREÁL
METRO LETŇANY
MADI Travel Market 2013
11
PŘEHLED DOPROVODNÉHO PROGRAMU MADI 2013
Hodiny
Konferenční sál 1
Konferenční sál 2
Konferenční sál 3
Workshopová hala
ÚTERÝ 29. 10. 2013
13 – 17
Konference
Turizmus & Internet
Pořádá: MADI
STŘEDA 30. 10. 2013
10 – 11
‘
Inovativní systém
pro CK a CA
Pořádá: Anchoice
Chorvatský workshop
Pořádá: Chorvatské
turistické sdružení
11 – 12
Viamare – program
pro rok 2014
Pořádá: Viamare
Představení CeSys 3
Pořádá: Darkmay
Chorvatský workshop
Pořádá: Chorvatské
turistické sdružení
12 – 13
Viamare – program
pro rok 2014
Pořádá: Viamare
Novinky v nabídce 2014
Pořádá: CK Adventura
Chorvatský workshop
Pořádá: Chorvatské
turistické sdružení
13 – 14
Kovotour plus 2014
Pořádá: Kovotour plus
Všechny chutě Asie
Pořádá: China tours
14 – 15
Kovotour plus 2014
Pořádá: Kovotour plus
Prezentace CK Neckermann
Pořádá: CK Neckermann
Český systém kvality služeb
Pořádá: MMR
15 – 16
Menorca: Top destinace
2014
Pořádá: Delfín travel
Dominikánská republika:
země snů
Pořádá: Dominikánská rep.
Český systém kvality služeb
Pořádá: MMR
16 – 17
Menorca: Top destinace
2014
Pořádá: Delfín travel
Maďarský workshop
Pořádá:
Maďarská turistika
Maďarský workshop
Pořádá:
Maďarská turistika
Maďarský workshop
Pořádá: Maďarská turistika
17 – 18
ČTVRTEK 31. 10. 2013
10 – 12
Odborná exkurze do leteckého muzea ve Kbelích
10 – 11
Český systém kvality služeb
Pořádá: MMR
Slovenský workshop
Pořádá: SACR
11 – 12
Český systém kvality služeb
Pořádá: MMR
Slovenský workshop
Pořádá: SACR
Slovenský workshop
Pořádá: SACR
12 – 13
13 – 14
Kvalita průvodcovských
služeb Pořádá:
Asociace průvodců ČR
14 – 15
Péče o návštěvníky
se specifickými potřebami
Pořádá:
Asociace průvodců ČR
15 – 16
Členský sněm
Pořádá:
Asociace průvodců ČR
16 – 17
Členský sněm
Pořádá:
Asociace průvodců ČR
Slovenský workshop
Pořádá: SACR
12
MADI Travel Market 2013
DOPROVODNÝ PROGRAM
MADI 2013
ACCOMPANYING PROGRAM
OF MADI 2013
29. – 31. října 2013
Výstaviště PVA EXPO Praha – Letňany
October 29 – 31, 2013
PVA Expo Praha – Letňany
Akce se konají během veletrhu MADI na Výstavišti PVA Expo Praha.
Konferenční sály 1, 2 a 3 jsou umístěny v Konferenčním centru PVA
ve Vstupní hale.
Satelitní workshopy se konají ve Workshopové hale, která je umístěna na konci Výstavní haly.
All of the events of the accompanying program of MADI Travel
Market take place in the Conference Center of PVA Expo Praha –
Letňany, which is situated in the Entrance Hall. Conference Halls
1, 2, 3 are situated in the Conference Centre in the Entrance Hall.
Workshops will be held in Workshop Area, which is situated at the
end of the Exhibition Hall (see the plan of the Exhibition Area).
WORKSHOPY
WORKSHOP
AREA
RESTAURACE
RESTAURANT
VELETRŽNÍ HALA
EXHIBITION HALL
WC
POěADATEL
ORGANIZER
REGISTRACE
REGISTRATION
ŠATNA
CLOACKROOM
WC
SÁL 3
HALL 3
PRESS
CENTER
SÁL 2
HALL 2
SÁL 1
HALL 1
FOYER
ŠATNA
CLOACKROOM
RESTAURANT
BUFFET
VENKOVNÍ VÝSTAVNÍ PLOCHA
OPEN EXHIBITION AREA
VSTUP
ENTRANCE
ÚTERÝ 29. ŘÍJNA 2013
13:00 – 17:00
Konferenční sál 1
TURIZMUS & INTERNET
Konference věnovaná využití moderních informačních
technologií v cestovním ruchu. Vývoj internetu je velmi rychlý
a každý rok se objeví několik novinek, na které je potřeba
operativně zareagovat. Účast na konferenci Vám opět
pomůže získat několik dobrých tipů na zlepšení Vašeho
internetového marketingu.
Témata konference:
– Analýza klíčových slov a frází – základ online marketingu
– Online platby
– Kvalitní a inteligentní e-mailové rozesílky
– Spolupráce s internetovou reklamní agenturou
Pořádá: MADI
TUESDAY, OCTOBER 29, 2013
1 p.m. – 5 p.m.
Conference Hall 1
CONFERENCE: TOURISM & INTERNET
This conference is dedicated to the usage of modern
information technologies in tourism. Currently, the
development of the Internet technologies is happening at
a very fast pace. Every year, new products appear, and we
are supposed to react quickly. During the conference, you
can get some tips on how to improve your online marketing.
Organizer: MADI
MADI Travel Market 2013
13
STŘEDA 30. ŘÍJNA 2013
10:00 – 11:00
Konferenční sál 2
ANCHOICE – INOVATIVNÍ SYSTÉM PRO CK A CA
Prezentace novinek v dynamicky rostoucím systému pro
provizní prodej, který nabízí svým uživatelům komplexní
nástroj pro každodenní práci s klienty. Bohatá nabídka
hodinově aktualizovaných zájezdů, ONLINE rezervace
u téměř 60 cestovních kanceláří z jednoho místa, atraktivní
vzhled webové prezentace, marketingové a administrativní
funkce, SEO a mnoho dalších užitečných funkcí. Žijeme
cestovním ruchem, známe Vaše potřeby. Zvolte AnChoice
a získejte náskok!
Pořádá: AnChoice
10:00 – 13:00
Workshopová hala
CHORVATSKÝ WORKSHOP
Chorvatsko je stále pro české turisty destinací číslo 1 pro
dovolenou u moře. Nabídku turistických služeb a produktů
Chorvatska představí několik desítek chorvatských
vystavovatelů z jednotlivých regionů. Workshop organizujeme
ve spolupráci s Chorvatským turistickým sdružením.
Pořádá: MADI, Chorvatské turistické sdružení
11:00 – 13:00
Konferenční sál 1
VIAMARE – PREZENTACE PROGRAMU PRO ROK 2014.
Řecko a řecké ostrovy 2014, Gran Canaria a Srí Lanka.
Individuální a skupinové pobyty. Součástí programu je
prezentace společnosti Respond on Demand z Řecka.
Pořádá: Viamare
11:00 – 12:00
Konferenční sál 2
CeSYS – PŘEDSTAVENÍ CeSYS 3
Dovolujeme si pozvat odbornou veřejnost na představení
nové verze cestovního systému CeSYS za účasti partnerů
Click2Claim a Sardegna Travel.
Pořádá: Darkmay
12:00 – 13:00
Konferenční sál 2
WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2013
10 a.m. – 11 a.m.
Conference Hall 2
ANCHOICE – INNOVATION RESERVATION SYSTEM FOR
TOUR OPERATORS AND TRAVEL AGENTS
Presentation of the new features and fuctions of the system
for commission sales that offers important tools for users
who work daily with clients. The system has a rich offering of
travel packages that are updated every hour, reservations
online at almost 60 tour operators from one place,
presentations with attractive appearances, functions for
marketing and administration, SEO, and other useful features.
Our life is tourism, we know your needs. Select AnChoice and
get a lead!
Organizer: AnChoice
10 a.m. – 1 p.m.,
Workshop area
CROATIAN WORKSHOP
By now, Croatia holds its position of “sea destination number
one” for Czech tourists. About 50 exhibitors will present the
tourist services and products of Croatia at this workshop.
Workshop is organized in cooperation with Croatian Tourism
Board.
Organizer: MADI, Croatian Tourist Board.
11 a.m. – 1 p.m.
Conference Hall 1
VIAMARE – PRESENTATION OF THE NEW PROGRAM
FOR THE YEAR 2014
Tour operator VIAMARE presents its new catalog “Greece
and Greek Islands 2014,” travel packages to Montenegro,
packages to the islands of Gran Canaria and Sri Lanka, and
possibilities of travel to Greece for individual clients as well
as groups.
The program includes a presentation of the company
Respond on Demand from Greece.
Organizer: Viamare
11 a.m. – 12 a.m.
Conference Hall 2
CK ADVENTURA – NOVINKY V NABÍDCE 2014
Cestovní kancelář Adventura představí nové katalogy zájezdů
pro rok 2014 – Poznávací zájezdy, Cykloturistika a Turistika.
Pořádá: CK Adventura
CeSYS – PRESENTATION CeSYS 3
We would like to invite professionals to the presentation of
the new version of the travel system CeSYS with the
participation of partners Click2Claim and Sardegna Travel.
Organizer: Darkmay
13:00 – 15:00
12 p.m. – 1 p.m., Conference Hall 2
Konferenční sál 1
KOVOTOUR PLUS 2014 – ANEB JIŽ 20 LET PRO VÁS
Pracovní a přátelské setkání s vedením společnosti
KOVOTOUR PLUS i jejich zahraničními partnery. KOVOTOUR
PLUS představí rezervační systém pro rok 2014, bonusový
systém na rok 2014 a spoustu novinek v práci tohoto
touroperátora.
Na prezentaci vystoupí i vedení ČPP a.s. ve věci informací
k pojištění dle zákona 159/99 Sb. a s informací o cestovním
pojištění.
KOVOTOUR PLUS, jenž byla vyhlášena na veletrhu GO 2013
jako nejlepší cestovní kancelář v ČR, představí své nové
katalogy: Dotované pobyty 55+, Hotely, wellness a lázně,
Zima 2013/2014 a Léto 2014.
Katalog 2014 přináší nejen osvědčené destinace včetně
Černé Hory, Albánie, Bulharska, Turecka, Chorvatska, Řecka
a dalších zemí, ale rovněž horké novinky.
Těšíme se na Vás my, naše dárky a skvělé občerstvení.
Pořádá: Kovotour Plus
PRESENTATION: TOUR OPERATOR ADVENTURA NEWS
FROM THE OFFER 2014
Travel agency Adventura tours introduce new catalogs for
2014 – sightseeing, biking and hiking tours.
Organizer: Adventura
1 p.m. – 3 p.m.
Conference hall 1
PRESENTATION: KOVOTOUR PLUS 2014 – 20 YEARS
FOR YOU
Working sessions and friendly meetings with the
management of KOVOTOUR PLUS and their international
partners. KOVOTOUR PLUS will present its reservation
system and bonus system for the year 2014 and a lot of other
new items. The manager of the Czech Business Insurance
Group (Vienna Insurance Group) will report on the insurance
issue with respect to according to Law 159/99 and
information regarding travel insurance. KOVOTOUR PLUS,
the most successful tour operator in the Czech Republic, will
present its new product catalog for 2014. The catalog will
contain information about traditional destinations, including
Montenegro, Bulgaria, Turkey, Croatia, Greece, and other
countries as well as hot news! We are looking forward to
meet you at our presentation, and we already have prepared
presents and tasty refreshments.
Organizer: Kovotour Plus
14
13:00 – 14:00
MADI Travel Market 2013
Konferenční sál 2
1 p.m. – 2 p.m.
Conference Hall 2
CHINA TOURS – VŠECHNY CHUTĚ ASIE
NOVÝ KATALOG poznávacích cest Čína a Asie 2014
obsahuje jak soubor tradičních poznávacích cest po
největším kontinentu, tak i jako novinku ucelenou řadu
gurmánských zájezdů do nejvýznamnějších zemí. Seznámíme
také s novinkami přichystanými pro prodejce. Ve druhé části
představíme FILIPÍNY, dosud méně navštěvovanou, ale velmi
zajímavou destinaci nabízející velmi příjemný mix poznávání
i odpočinku.
V závěru bude samozřejmé čas i na dotazy i menší
„ochutnání Asie“.
Pořádá: China tours
PRESENTATION: CHINA TOURS – ALL TASTES OF ASIA
NEW CATALOG of tours to China and Asia in 2014 contains
both a set of traditional sightseeing tours to the largest
continent, as well as a new comprehensive range of gourmet
tours to the most important countries. Learn about the latest
news prepared for sellers. In the second part we will present
the Philippines, still less popular, but very interesting
destination offering a pleasant mix of learning and relaxation.
In the end will of course also be time for questions and small
offering of Asia food.
Organizer: China Tours
14:00 – 15:00
TOUR OPERATOR NECKERMANN
Neckermann travel agency invites you to the presentation of
their catalogs Mountain and Snow 2013/2014. Meet the news
and all the benefits that we have prepared for this winter
season. Furthermore, we will show you how to book our
stays in the system CeSYS. We look forward to meeting you!
Organizer: TO Neckermann
Konferenční sál 2
CK NECKERMANN
Neckermann cestovní kancelář si Vás dovoluje pozvat na
prezentaci svých katalogů Hory a sníh 2013/2014. Seznamte
se s novinkami a všemi výhodami, které jsme pro Vás pro
tuto zimní sezonu připravili. Dále Vás seznámíme jak
rezervovat naše pobyty v systému CeSYS. Těšíme se na
setkání s Vámi
Pořádá: CK Neckermann
14:00 – 15:30
Konferenční sál 3
KULATÝ STŮL: ČESKÝ SYSTÉM KVALITY SLUŽEB
Odbor cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj České
republiky si Vás dovoluje pozvat na Kulatý stůl s tématem
Český systém kvality služeb.
Cílem Kulatého stolu je seznámit účastníky s Českým
systémem kvality služeb s vývojem tohoto systému
a diskutovat o možnostech a perspektivách jeho rozvoje.
Bližší informace o Českém systému kvality služeb jsou
dostupné na www.csks.cz.
Program:
– Představení Českého systému kvality služeb
– Aktuálně realizované aktivity
– Perspektivy rozvoje systému
– Diskuze se zvanými hosty
Za Ministerstvo pro místní rozvoj se zúčastní:
– Ing. Radek Chaloupka, projektový manažer
– Bc. et. Mgr. Martina Košlíková, koordinátorka vzdělávání
ČSKS
– Bc. Hana Balochová, koordinátorka kvality a certifikace
ČSKS
Pouze pro zvané zástupce profesních asociací.
Pořádá: Ministerstvo pro místní rozvoj
15:00 – 17:00
Konferenční sál 1
MENORCA: TOP DESTINACE 2014
Dovolujeme si Vás pozvat na prezentaci destinace Menorca.
Akce je určena předem přihlášeným prodejcům, kteří se
zajímají o nové destinace ideální jak pro letní dovolenou tak
pro seniorské pobyty 55+ v období před hlavní turistickou
sezónou. Při této příležitosti Vás blíže seznámíme s tímto
téměř neobjeveným baleárským ostrovem, který nabízí
zázemí skvělých služeb, přírodní krásy chráněné UNESCEM,
čisté moře a klidné pláže, jedinečnou kulturu a historii,
výbornou kuchyni, pohostinné obyvatele a mnoho dalšího.
Společně se zástupci hotelů Vám představíme základní
nabídku hotelových kapacit, našich termínů a cen pro rok
2014. Prezentace bude provázena promítáním a ochutnávkou
tradičních menorských produktů, kterými se destinace může
pochlubit. Pro návštěvníky budou připraveny materiály
k prodeji. Těšíme se na Vás!
Pořádá: Delfín travel
2 p.m. – 3 p.m.
2 p.m. – 3.30 p.m.
Conference Hall 2
Conference Hall 3
ROUND TABLE DISCUSSION: CZECH SYSTEM OF
QUALITY OF SERVICES
Aim of the round table is to familiarize participants with the
Czech system of quality of services, with the evolution of this
system, and discuss the possibilities and prospects of its
development.
For more information on the Czech system of quality of
services go to www.csks.cz
Only for invited representatives of professional associations.
Organizer: Ministry for Regional Development
3 p.m. – 5 p.m.
Conference hall 1
MENORCA: TOP DESTINATION 2014
We invite you to the presentation of Menorca. The event is
intended for pre-registered dealers, who are interested in
new destinations for summer holidays and stays for seniors
55 + in the period before the main tourist season. We will
inform participants about this almost undiscovered Balearic
Island, offering great service facilities, natural beauty
protected by UNESCO, clean sea and quiet beaches, unique
culture and history, delicious cuisine, hospitable people and
much more. Together with representatives of hotels we will
introduce the basic offer of hotel capacities, our terms and
prices for 2014. The presentation will be accompanied by
screenings of pictures and sampling of food from the area.
Materials for sale will be prepared for trade visitors. We look
forward to meeting you!
Organizer: Delfin Travel
MADI Travel Market 2013
15:00 – 16:00
15
Konferenční sál 2
3 p.m. – 4 p.m.
Conference Hall 2
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA: ZEMĚ SNŮ
Prezentace a workshop, kde se návštěvníci budou moci
seznámit s aktualitami z Dominikánské republiky, jako je
rozsáhlá renovace Koloniální zóny v Santo Domingu, otevření
zábavního ekoparku v Bávaru či jak si vedou dominikánské
hotely v mezinárodních žebříčcích. Poté dostanou slovo naši
partneři. Nebude chybět ani krátký film a tombola.
Návštěvníkům našeho stánku nabídneme po oba dny
v odpoledních hodinách exotické koktejly a ochutnávku
několika dominikánských rumů.
Tešíme se na setkání s vámi!
Pořádá: Národní turistický úřad Dominikánské republiky
PRESENTATION OF THE DOMINICAN REPUBLIC: THE
DREAMLAND
Presentation and workshop, where visitors will learn about
news from the Dominican Republic, as the extensive
renovation of Colonial Zone of Santo Domingo, the opening
of Ekopark in Bavaro or evaluation of Dominican hotels in
international rankings.
We will offer to visitors of our stand on both days in the
afternoon exotic cocktails and a tasting of various Dominican
rums.
We look forward to meeting you!
Organizer: Dominican Republic Tourism Board.
15:00 – 18:00
3 p.m – 6 p.m., Workshop area
Workshopová hala
MAĎARSKÝ WORKSHOP
Počet českých turistů v Maďarsku stabilně roste. Na
worskhopu se mohou manažeři českých CK a CA seznámit
s novinkami na trhu a doplnit svoji nabídku o cenově výhodné
pobyty u našich jižních sousedů. Workshop organizujeme ve
spolupráci s Maďarskou turistikou.
Pořádá: MADI, Maďarská turistika
HUNGARIAN WORKSHOP
The number of Czech tourists in Hungary is growing steadily.
This workshop offers new information for managers about the
Hungarian travel market. Managers can enlarge their
offerings of profitable stays by booking trips to our southern
neighbors. Workshop is organized in cooperation with
Hungarian Tourism Board.
Organizer: MADI, Hungarian Tourism Board
ČTVRTEK 31. ŘÍJNA 2013
THURSDAY, OCTOBER 31, 2013
10:00 – 12.00
10 a.m. – 12 a.m.
ODBORNÁ EXKURZE DO LETECKÉHO MUZEA VE
KBELÍCH
Akce je určena předem přihlášeným průvodcům a odborným
návštěvníkům veletrhu. Sraz účastníků je v 10:00 h na
autobusové zastávce „Letecké muzeum“ na ul.
Mladoboleslavská, Praha 9 – Kbely. Zastávka je na znamení.
Ze stanice metra Letňany sem jedou autobusy č. 185, 280,
259, 302, 375, 376. Přihlášky na emailu:
[email protected]
Pořádá: Asociace průvodců ČR
EXCURSION FOR PROFESSIONALS TO AVIATION
MUSEUM IN KBELY
The event is intended for pre-registered trade visitors of the
fair and guides.
Organizer: Czech Republic Guides Association
10:00 – 11:30
Konferenční sál 1
PREZENTACE: ČESKÝ SYSTÉM KVALITY SLUŽEB
Prezentace Odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní
rozvoj České republiky s tématem Český systém kvality
služeb. Cílem prezentace je seznámit účastníky s Českým
systémem kvality služeb s vývojem tohoto systému
a diskutovat o možnostech a perspektivách jeho rozvoje.
Představení systému odborné veřejnosti, jakožto
systémového nástroje Koncepce státní politiky cestovního
ruchu, a to včetně jeho principů, struktury a přínosů.
Informace o aktuálně realizovaných aktivitách a možnostech
zapojení do systému.
Prostor pro dotazy účastníků prezentace
Bližší informace o Českém systému kvality služeb jsou
dostupné na www.csks.cz.
Za Ministerstvo pro místní rozvoj se zúčastní:
– Ing. Radek Chaloupka, projektový manažer
– Bc. et. Mgr. Martina Košlíková, koordinátorka vzdělávání
ČSKS
– Bc. Hana Balochová, koordinátorka kvality a certifikace
ČSKS
Pořádá: Ministerstvo pro místní rozvoj
10:00 – 14:00
Workshopová hala
SLOVENSKÝ WORKSHOP
Nabídku turistických služeb a produktů Slovenské republiky
představí vystavovatelé z jednotlivých regionů Slovenska.
Spojeno s prezentací Slovenské agentury pro cestovní ruch
a s ochutnávkou slovenských specialit. Workshop
organizujeme ve spolupráci se Slovenskou agenturou pro
cestovní ruch.
Pořádá: MADI, Slovenská agentúra pre cestovný ruch
10 a.m. – 11: 30 a.m.
Conference hall 1
PRESENTATION: CZECH SYSTEM OF QUALITY OF
SERVICES
Presentation of the Department of Tourism of the Ministry for
Regional Development of the Czech Republic with the theme
Czech system of quality of services. The aim of the
presentation is to familiarize participants with the Czech
system of quality of services, the evolution of this system,
and discuss the possibilities and prospects of its
development.
Organizer: Ministry for Regional Development
10 a.m. – 2 p.m.
Workshop area
SLOVAK WORKSHOP
The workshop will present tourist services and products from
the Slovak Republic with highlights from exhibitors
specializing in different Slovak regions. There will be
a sampling of Slovak culinary specialities. Workshop is
organized in cooperation with Slowak Tourism Board.
Organizer: MADI, Slovak Tourism Board
16
13:00 – 14:00
MADI Travel Market 2013
Konferenční sál 1
1 p.m. – 2 p.m.
Conference Hall 1
KULATÝ STŮL: KVALITA PRŮVODCOVSKÝCH SLUŽEB
Akce je určena průvodcům, vystavovatelům a odborným
návštěvníkům veletrhu. Diskusní setkání bude věnováno
problematice zvyšování a hodnocení kvality průvodcovských
činností v cestovním ruchu.
Pořádá: Asociace průvodců ČR
ROUND TABLE: QUALITY OF GUIDE SERVICES
The event is intended for guides, fair exhibitors and trade
visitors. Participants of the meeting will discuss the increase
of the quality and evaluation of the guide services in tourism.
Organizer: Czech Republic Guides Association
14:00 – 15:00
CARE ABOUT VISITORS WITH SPECIAL NEEDS
Professional seminar of Guides Association is intended for
guides, students, fair exhibitors and trade visitors. The event
will deal with the participation of disabled persons in the
tourism industry, the most common barriers and the general
principles of work with disabled visitors. A lot of practical
advice and examples will complement the seminar.
Organizer: Czech Republic Guides Association
Konferenční sál 1
PÉČE O NÁVŠTĚVNÍKY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI
Odborný seminář Asociace průvodců. Akce je určena
průvodcům, studentům, vystavovatelům a odborným
návštěvníkům veletrhu. Seminář se zabývá účastí zdravotně
postižených na cestovním ruchu, nejčastějšími bariérami
a obecnými zásadami práce se zdravotně postiženými
návštěvníky. Seminář je doplněn řadou praktických rad
a příkladů.
Pořádá: Asociace průvodců ČR
15:00 – 17:00
Konferenční sál 1
PODZIMNÍ ČLENSKÝ SNĚM ASOCIACE PRŮVODCŮ ČR
Akce je určena pouze členům Asociace průvodců.
Registrace, placení členských příspěvků, vyřizování agendy,
občerstvení a přihlášky do diskuse lze vyřizovat od 14:30
hodin v předsálí.
Pořádá: Asociace průvodců ČR
2 p.m. – 3 p.m.
3 p.m. – 5 p.m.
Conference Hall 1
Conference Hall 1
AUTUMN ASSEMBLY OF GUIDES
Regular meeting for members of Czech Republic Guides
Association only.
Organizer: Czech Republic Guides Association
TURIZMUS & INTERNET
Konference věnovaná využití moderních
informačních technologií v cestovním ruchu.
29. října 2013, 13:00 – 17:00 hodin
Výstaviště PVA EXPO Praha – Letňany, Konferenční sál 1
Témata konference:
Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu
Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou každý zákazník musí udělat pro to, aby odjel na svoji vysněnou dovolenou, je včas zaplatit. V jedné chvíli se rozhodne a druhý den chce odjet. Ale je večer a všechny pobočky jsou již zavřené… Toto však není jediná situace, kdy online platby zrychlují celý proces prodeje zájezdu. Hraje zde roli pohodlí, okamžik spontánního rozhodnutí,
prodeje last minute, čas…
Vyrostla již celá generace, která je zvyklá odmalička „všechno řešit přes internet a mobil“. To vše definuje dnešního zákazníka a jsou to zároveň faktory, které nahrávají cestovní kanceláři či hotelu, v jejichž nabídce jako možnost zaplacení za zájezd,
letenku nebo ubytování je platba online. Jaké metody pro online platby dnešní trh nabízí? Jak správně možnosti zaplacení zákazníkovi prezentovat a čeho se vyvarovat? Jak propojit platby online s webovými stránkami? Nejen těmto otázkám se budeme v tomto bloku letošní konference věnovat.
Jak se ptají Vaši zákazníci na internetu na Vaše služby – aneb Analýza
klíčových slov a frází jako základ úspěšného internetového marketingu.
Kvalitně provedená analýza klíčových slov a frází by měla být prvním krokem, který uděláte, když připravujete nový web.
V online marketingu se obvykle používá výraz klíčové slovo (keyword), ale jednoslovných hledání je necelých 20 % a více než
tři čtvrtiny hledání jsou sestaveny z více slov, tedy vhodnější je výraz klíčová fráze.
Rozdělením klíčových frází do skupin si uděláte dobrou představu o tom, jak lidé o Vaší nabídce přemýšlejí, jak Vaše služby
hledají a získáte základ pro strukturu a obsah webu. Zároveň máte kvalitní podklady pro různé reklamní aktivity: SEO – optimalizaci webu pro vyhledávače, PPC reklamu, záznamy do map, PR články ad. Například dovolenou mohou zákazníci hledat geograficky (podle zemí, regionů nebo měst), podle typu dopravy, podle oblíbené aktivity (poznávací, pro rodiny, cyklistické, lyžařské), podle ceny (last minute, all inclusive, levné).
Kvalitní analýzou klíčových frází zjistíte také výrazy, které sice hledající používají, ale Vám se moc nelíbí (typicky slangové výrazy). Pak se rozhodnete, jestli budete na Vašem webu mluvit tak, „jak Vašim zákazníkům zobák narost“, nebo raději na část
návštěvníků dobrovolně rezignujete. V žádném případě by se Vám ale nemělo stát, že jste na něco zapomněli.
Ideálně byste měli analýzu klíčových frází udělat předtím, než začnete tvořit svůj web. Ale mnoho z Vás už web má, i když
nikdy o analýze klíčových slov neslyšeli – ukážeme si tedy také, jak postupně zavést výsledky do praxe.
Kvalitní a inteligentní e-mail marketing
Proč se věnovat e-mail marketingu. Jak budovat zdravý mailing list, a jak vytvářet newslettery, které mají šanci skutečně
oslovit Vaše potenciální klienty. Jak s e-mailingem nakládat tak, abyste odesílali cílené marketingové sdělení, místo „odpalování“ spamových náloží napříč internetem. Jak využívat software pro e-mailové rozesílky.
Dostáváme je všichni – spoustu e-mailů, několik denně nebo několik desítek či dokonce několik stovek denně. Aby vaše
e-maily, které posíláte svým zákazníkům, nepadaly rovnou do spamového koše, ale aby je adresáti skutečně přečetli a aby posilovaly Vaše vztahy se zákazníky, je potřeba postupovat s rozmyslem. Protože dobře prováděný e-mail marketing Vám může
pomoci efektivně získávat nové zákazníky nebo udržovat portfolio zákazníků stávajících.
Jak nastavit spolupráci s internetovou reklamní agenturou?
Víme, že naprostá většina zákazníků hledá informace pro svoji dovolenou na internetu
a je tedy logické, aby internetové aktivity firmy byly vedeny kvalitně a také finančně optimálně. Přesto mnoho manažerů internet podceňuje, neznají dobře jeho možnosti,
nebo aktualizaci webu svěří lidem bez jakéhokoliv školení. Výsledkem je pak situace, kdy web firmy není vidět ve výsledcích vyhledávání, nebo se za inzerci platí
dvojnásobné ceny. Není to jenom problém malých firem, i některé z největších
CK mají na svých webech triviální školácké chyby.
Ale ani spolupráce se specializovanými internetovými agenturami není bez
rizika. Je potřeba dobře smluvně ošetřit vzájemné vztahy a autorská práva,
aby zákazník při ukončení spolupráce s agenturou najednou nezjistil, že mu
„z internetu zmizela“ polovina věcí, které objednal a zaplatil.
Projdeme si různé varianty smluvních vztahů a spolupráce, plateb, oprávnění k účtům a řekneme si také, co by si měl „držet pod palcem“ majitel
firmy a jak proškolit zaměstnance, pokud si chcete dělat věci sami.
Konference je určena pracovníkům z komerční sféry (hotely, cestovní kanceláře a agentury, dopravci ad.) i manažerům státní správy a destinačních managementů na všech úrovních (kraje, regiony, města).
Ú č ast n a kon fe re nc i j e b e zp l a t ná .
Pořádá: agentura MADI, Husitská 27, 130 00 Praha 3
tel./fax: 222 540 000, 222 541 221, e-mail: [email protected], www.madi.cz
18
MADI Travel Market 2013
SATELITNÍ AKCE
SATELLITE EVENTS
Paralelně s veletrhem MADI probíhají další satelitní akce.
Přívlastek satelitní přesně vystihuje jejich charakter – na
jednu stranu se tyto akce zřetelně vyčleňují svým zaměřením a nabízejí specializovaný program, na druhou
stranu jsou integrální součástí dění během veletrhu
MADI. Vlastní prezentace jednotlivých firem a program
u satelitních akcí probíhá paralelně na několika úrovních:
klasické veletržní expozice po dobu dvou dnů v rámci
veletrhu MADI, workshopy a doprovodný program zahrnující prezentace, semináře, konzultace atd.
Together with MADI fair there take place several satellite
events. The adjective „satellite“ fully explains their meaning: on one hand these events are specific in their own
theme and they show their specialized directions, on the
other they make an integral component of MADI fair. The
actual presentations of particular companies are held on
several levels: a classic one – fair expositions held for 2
days within the framework of MADI fair, a workshop level
and accompanying level: a program of presentations, introductions, seminars, consultations etc.
KONFERENCE
TURIZMUS A INTERNET
CONFERENCE
TURIZMUS & INTERNET
V cestovním ruchu se v posledních letech stal internet
nejdůležitějším propagačním nástrojem. Specializovaná
konference se bude věnovat marketingu na internetu
a získáte také mnoho aktuálních informací o novinkách
a moderních možnostech, které můžete využít pro svoji
propagaci.
International conference dedicated to usage of modern
informative technology and internet in tourism. Internet
became in the last years the most important way of promotion. Specialized conference will focus on marketing
on the internet and some of most popular instruments
for modern promotion.
CHORVATSKÝ WORKSHOP
CROATIAN WORKSHOP
8. ročník prezentace chorvatského cestovního ruchu
Chorvatsko je nejoblíbenější prázdninovou destinací českých turistů. Na chorvatském workshopu se čeští manažeři seznámí s pestrou škálou služeb na jadranském
pobřeží i ve vnitrozemí. Můžete kontaktovat téměř padesát chorvatských vystavovatelů. Pořádáme ve spolupráci
s Chorvatským turistickým sdružením.
8th Presentation of Tourism Product of Croatia
Croatia is No. 1 “beach and sun” destination in the
Czech Republic. Croatian companies will present their
offers for the next season. At the Croatian workshop
Czech managers get to familiar with a wide range of services on the Adriatic coast. You can contact almost fifty
Croatian exhibitors. Workshop is organized in cooperation with Croatian National Tourist Board.
SLOVENSKÝ WORKSHOP
SLOVAK WORKSHOP
13. ročník prezentace slovenského cestovního ruchu
Slovenský workshop je tím místem, kde se setkává slovenská nabídka s trvalou a stabilní českou poptávkou.
Češi jezdí na Slovensko do lázní, termálů, lyžovat, na
hory i jenom tak do krásné přírody. Pořádáme ve spolupráci se Slovenskou agenturou pro cestovní ruch.
13th Presentation of Tourism Product of Slovakia
Slovakia has been a popular destination of Central Europe. This workshop is the exact place to conduct a business with Slovak partners. Workshop is organized in
cooperation with Slovak National Tourist Board.
MAĎARSKÝ WORKSHOP
HUNGARIAN WORKSHOP
6. ročník prezentace maďarského cestovního ruchu
Počet českých turistů v Maďarsku roste již několik let.
Na workshopu mohou manažeři českých CK a CA doplnit svoji nabídku o cenově výhodné pobyty u našich jižních sousedů. Do Maďarska jezdí Češi nejenom do lázní
a termálů, ale také k Balatonu a za kulturou. Pořádáme
ve spolupráci s Maďarskou turistikou.
6th Presentation of Tourism Product of Hungary
The number of Czech tourists in this neighboring country
is permanently increasing. Workshop is organized in cooperation with Hungarian Tourist Board.
Další informace o konferenci Turizmus a Internet: strana 17
Vystavovatelé satelitních workshopů: strany 53 – 68.
Further info about Conference Tourism & Internet: page 17
List of exhibitors of satellite workshops: 53 – 68.
PLÁN VÝSTAVNÍCH PROSTOR
SCHEME OF EXHIBITION SPACES
POěADATEL
ORGANIZER
2
V0
1
V0
MADI TRAVEL MARKET
®
20
MADI Travel Market 2013
VÝSTAVNÍ HALA
EXHIBITION HALL
POŘADATEL
ORGANIZER
055 056 058 059
060
CAFE
V0
051
1
205
105 106 107 108
050
115 116 117 118
120
001
2
V0
140
215
216
225 226 227 228 229
235 236 237 238 239
166 167 168 169
176 177 178 179
004
207
005 007 009 010 011
240
243
013
242
244
015
MADI Travel Market 2013
21
VÝSTAVNÍ HALA
EXHIBITION HALL
Nouzový východ
Emergency Exit
070
305 306 307
315 316 317
340
341
WORKSHOPOVÁ HALA
WORKSHOP AREA
Chorvatský workshop C01-C46
Maďarský workshop H01-H16
Slovenský workshop S01-S26
350
376 377 378
022
RESTAURANT
Nouzový východ
Emergency Exit
366 367 368
023
Nouzový východ
Emergency Exit
Nouzový východ
Emergency Exit
068
Nouzový východ
Emergency Exit
Nouzový východ
Emergency Exit
22
MADI Travel Market 2013
VENKOVNÍ VÝSTAVNÍ PLOCHA
OUTDOOR EXPOSITIONS
V01 NEV-DAMA CK, Praha 4, CZ
V02 FEDE CK, Praha 1, CZ
107 OROPESA DEL MAR - COSTA DEL AZAHAR,
Oropesa Del Mar, E
108 VÍTKOVICE TOURS, Ostrava-Vítkovice, CZ
115 CONTI CK, Praha 1, CZ
116 UNILINE CROATIA, Pula, HR
235 ANTLOVÁ - IBIS CK, Brno, CZ
NATOUR CK, Brno, CZ
236 FOR-LINE TOUR, Brno, CZ
237 DELFIN TOURS, Makarska, HR
PUNTA TOURS, Podgora, HR
VÝSTAVNÍ HALA
117 REKREA OSTRAVA DCK, Ostrava Moravská Ostrava, CZ
238 LÁZNĚ LUHAČOVICE, Luhačovice, CZ
EXHIBITION HALL
118 KO-TOUR CK, Polička, CZ
239 ZOO MOŘSKÝ SVĚT, Praha 7, CZ
001 KOVOTOUR PLUS, Ostrava - Moravská
Ostrava, CZ
120 VICTORIA CK, Brno, CZ
240 SUPERADRIA TOUR OPERATOR,
Bibione - Venezia, I
004 BATTHYÁNY CASTLE HOTEL, Zalacsány, H
BÜK, BÜKFÜRDŐ, Bük, H
HOTEL CARBONA, Hévíz, H
HOTEL KAROS SPA, Zalakaros, H
HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
JUFA VULKAN THERMEN RESORT,
Celldömölk, H
KEHIDA TERMAL, Kehidakustány, H
005 NECKERMANN CK, Praha 7, CZ
007 VIAMARE CK, Praha 2, CZ
009 LOWCOSTBEDS.COM, Praha 7, CZ
140 ALL MEXICO PASS, Madrid, E
242 HEPEX SLOVAKIA CA, Komárno, SK
MEXICO TOURISM BOARD - CONSEJO DE
PROMOCIÓN TURISTIKA DE MÉXICO,
Berlin, D
243 MUSEUMSHIGHLIGHTS VIENNA, Vienna, A
SPECIAL MAYAN TOURS CANCUN, Cancun,
Quintana Roo, MEXICO
305 LOSTAR VIAGGI, Forio (NA), I
VIAJES DE GALA TOURS, Mexico City,
MEXICO
244 DELFÍN TRAVEL CK, Praha 9, CZ
306 HOTEL OLYMPIK, Praha 8, CZ
HOTEL OLYMPIK ARTEMIS, Praha 8, CZ
166 B&K TOUR CK, Hradec Králové, CZ
HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha 8, CZ
167 QUICKTOUR CK, České Budějovice, CZ
OLYMPIK HOLDING – ITA (INCENTIVE
TRAVEL AGENCY), Praha 8, CZ
168 PITIPITIPA CK, Bytča, SK
169 CAMPING ILES D´OR, Giens, F
MGS TOURS, Les Adrets de l´Esterel, F
TRAVELOJOBS.COM, Praha 1, CZ
307 AGENTURA MADI, Praha 3, CZ
AURA PRAGUE CA, Praha 4, CZ
010 HOTELSPRO GLOBAL TRAVEL
WHOLESALER, Praha 1, CZ
176 OSVĚTA HOŘOVICE CK, Hořovice, CZ
011 PRIMA TOUR, Dogana, SAN MARINO
177 SOL NOSTRUM TOURIST ITALY,
Tagliata di Cervia, I
013 AGENTURA ZÁJEZDY.CZ, Třebíč, CZ
178 AZZURRO TOUR OPERATOR, Brno, CZ
015 ANCHOICE CZ, Liberec 1, CZ
179 ČSAD TIŠNOV CK, Tišnov, CZ
022 DELFÍN TRAVEL CK, Praha 9, CZ
205 RAKOUSKÁ NÁRODNÍ TURISTICKÁ
CENTRÁLA - ÖSTERREICH WERBUNG,
Praha 1, CZ
317 MĚSTO OLOMOUC, Olomouc, CZ
207 MAESTRAL TRAVEL AGENCY, Split, HR
341 CENTRUM BABYLON, Liberec, CZ
215 BAHIA PRINCIPE HOTELS & RESORTS,
Palma de Mallorca, E
350 ASOCIACE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ ČESKÉ
REPUBLIKY, Praha 2, CZ
023 ASOCIACE PRŮVODCŮ ČR, Praha 2, CZ
050 ATIS CK, Bruntál, CZ
051 SDOVOLENÁ.CZ, Praha 5, CZ
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
PRAGUE PLUS CA, Praha 3, CZ
315 A&O HOTELS AND HOSTELS HOLDING,
Berlin, D
316 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA,
Praha 5, CZ
340 DOVOLENÁ.IDNES.CZ, Praha 5, CZ
366 ISCHIA HAPPY TRAVEL, Praha 4, CZ
056 IFA SCHÖNECK HOTEL & FERIENPARK,
Schöneck, D
BARCELÓ HOTELS & RESORTS,
Palma de Mallorca, E
058 ANDANTE CK, Písek, CZ
BE LIVE HOTELS, Ctra. Arenal Llucmajor, E
059 JAMAJSKÁ TURISTICKÁ CENTRÁLA,
Berlin - Friedenau, D
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA – NÁRODNÍ
TURISTICKÝ ÚŘAD, Praha 1, CZ
368 JANETA CK, Písek, CZ
060 AMERICA TOURS, Liberec, CZ
PRINCESS HOTELS & RESORT, Altagracia,
DOMINICAN REPUBLIC
376 MASTER GROUP TOUR OPERATOR,
Gioia Tauro (RC), I
068 101 CK ZEMEK, Stará Boleslav, CZ
CESYS - DARKMAY, Liberec, CZ
070 C.O.T. MEDIA, Praha 3, CZ
WORLD MEDIA PARTNERS, Svitavy, CZ
105 DATOUR CK, Hradec Králové, CZ
REDOK TRAVEL, Luže, CZ
106 POZNÁNÍ CK - JIŘÍ ERBEN, Pardubice, CZ
216 UNION POJIŠŤOVNA, Praha 2, CZ
225 CICALA AGENZIA VIAGGI, Praha 4, CZ
226 HALAY TOURISM, Istanbul, TR
227 KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA,
Hradec Králové, CZ
367 IDEA TOUR, Pardubice, CZ
DELFÍN TRAVEL CK, Praha 9, CZ
377 ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH
KANCELÁŘÍ A AGENTUR, Praha 1, CZ
378 KOMPAS PRAHA CK, Praha 1, CZ
CHORVATSKÝ WORKSHOP
WORKSHOPOVÁ HALA (30.10.)
228 VYKUPTO.CZ, Brno, CZ
CROATIAN WORKSHOP
WORKSHOP HALL (30.10.)
229 ČESKÉ KORMIDLO CK, Brno, CZ
C01 A.S.T.I., Promajna, HR
MADI Travel Market 2013
23
C02 APARTHOTEL FRANE PAG, Pag, HR
C41 TRAVELANA TRAVEL AGENCY, Rijeka, HR
S08 HOTEL BARÓNKA, Bratislava, SK
C03 APARTMANI MEDENA, Seget Donji, HR
C42 TURISTICKÉ SDRUŽENÍ MĚSTA SPLIT,
Split, HR
S09 HOTEL DELFÍN, Senec, SK
C04 APARTMENT HOTEL PRIŠĆAPAC, Blato, HR
C05 AS ADRIA SERVICE, Baška voda, HR
C06 CRV TOURS, Velika Gorica, HR
C07 DONADIĆ – MEDITERAN PAG, TRAVEL
AGENCY, Pag, HR
C08 FONTANA HOTEL APARTMANI,
Jelsa-Hvar, HR
C09 HOTEL BELVEDER, Pag, HR
C10 HOTEL BOLERO, Zagreb, HR
C11 HOTEL KATARINA 2009, Dugopolje, HR
C12 HOTEL KORANA SRAKOVČIĆ & SRAKOVČIĆ
SRCE PRIRODE, Karlovac, HR
C13 HOTEL LAGUNA ZAGREB, Zagreb, HR
C14 HOTEL VALI, Dramalj, HR
C43 UNILINE CROATIA, Pula, HR
C44 VALAMAR HOTELS & RESORTS, Zagreb, HR
C45 VIR TURIZAM - TOURIST AGENCY, Vir, HR
C46 HOTEL LOVRAN, Lovran, HR
MAĎARSKÝ WORKSHOP
WORKSHOPOVÁ HALA (30.10.)
S10 HOTEL FLÓRA DUDINCE, Dudince, SK
S11 KOZÍ VŔŠOK AREÁL, Liptovská Teplá, SK
S12 KÚPELE DUDINCE, Dudince, SK
S13 KÚPELE LÚČKY, Lúčky, SK
S14 KÚPELE SLIAČ, Sliač, SK
S15 KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, Vyšné
Ružbachy, SK
S16 PARK INN DANUBE HOTEL, Bratislava, SK
HUNGARIAN WORKSHOP
WORKSHOP HALL (30.10.)
S17 PARKHOTEL NA BARAČKE,
Trenčianské Teplice, SK
H01 AKTIV TOURS, Budapest, H
S18 PRVÁ PLTNÍCKA A RAFTINGOVÁ
SPOLOČNOSŤ, Strečno, SK
H02 AQUA CAMP - ARENA TOURIST,
Budapest, H
H03 BATTHYÁNY CASTLE HOTEL, Zalacsány, H
S19 SKI PARK KUBÍNSKA HOĹA,
Dolný Kubín, SK
H05 CORVUS HOTEL BÜK, Bük, H
S20 SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ
RUCH, ZAHRANIČNÉ ZASTÚPENIE V ČR,
Praha 1, CZ
C17 HOTELI BAŠKA, Baška, HR
H06 GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA,
Bükfürdő, H
S21 SLOVENSKÁ PLAVBA A PRÍSTAVY, LODNÁ
OSOBNÁ DOPRAVA, Bratislava, SK
C18 HOTELI BAŠKA VODA, Baška Voda, HR
H07 HOTEL CARBONA, Hévíz, H
C19 HOTELI KRK, Krk, HR
S22 SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY,
Piešťany, SK
H08 HOTEL CLUB SIÓFOK, Siófok, H
C20 HOTELI MAKARSKA, Makarska, HR
H09 HOTEL KAROS SPA, Zalakaros, H
C21 HOTELI NJIVICE, Njivice, HR
H10 HOTEL PIROSKA, Bük, H
C22 ISTRATURIST UMAG, Umag, HR
H11 HUNGAROSPA HAJDÚSZOBOSZLÓI,
Hajdúszoboszló, H
C15 HOTEL VILA RUŽICA, Crikvenica, HR
C16 HOTEL VRATA KRKE, Lozovac-Šibenik, HR
C23 JADERATOURS, Zadar, HR
C24 JADRAN CRIKVENICA, Crikvenica, HR
H04 BÜK, BÜKFÜRDŐ, Bük, H
H12 HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
C25 KATARINA LINE, Opatija, HR
H13 JUFA VULKAN THERMEN RESORT,
Celldömölk, H
C26 LAGUNA NOVIGRAD HOTELS &
CAMPSITES, Novigrad, HR
H14 KEHIDA TERMAL, Kehidakustány, H
C27 LIŠANJ TURIST, Novi Vinodolski, HR
C28 LUCKY TRAVEL, Poreč, HR
H15 SPIRIT HOTEL THERMAL SPA, Sárvár, H
H16 VADKERT GUESTHOUSE, Sárvár, H
C29 MARANTA TRAVEL AGENCY, Split, HR
C30 MARI-TOURS, Novi Vinodolski, HR
C31 MISTRAL, Crikvenica,, HR
SLOVENSKÝ WORKSHOP
WORKSHOPOVÁ HALA (31.10.)
C32 OREBIĆ TOURS, Orebić, HR
SLOVAK WORKSHOP
WORKSHOP HALL (31.10.)
C33 ORGINAL KORČULA TRAVEL, Korčula, HR
S01 AQUACITY POPRAD, Poprad, SK
C34 PLAVI HORIZONT, Omiš-Duće, HR
S02 BARDEJOVSKÉ KÚPELE, Bardejovské
Kúpele, SK
C35 RADEŠKO GRUPA, Supetar, HR
C36 RESTORANI ŽGANJER, Ozalj, HR
C37 RUŽMARIN TOURIST AGENCY, Omiš, HR
C38 SANI TOURS, Biograd na moru, HR
S03 FLORA TOUR, Bratislava, SK
S04 GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ, Bešeňová, SK
S05 HEPEX SLOVAKIA CA, Komárno, SK
C39 SUNTURIST, Novalja, HR
S06 HISTORICKÉ HOTELY SLOVENSKA,
Piešťany, SK
C40 ŠILOTURIST TOURIST AGENCY, Šilo, HR
S07 HOLIDAY VILLAGE, Senec, SK
S23 SOREA - HOTELOVÁ SPOLOČNOSŤ,
Bratislava, SK
S24 TURISTICKO-INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
DETVA, Detva, SK
S25 WELLNESS HOTEL CHOPOK,
Liptovský Mikuláš, SK
S26 WELLNESS HOTEL PATINCE, Patince, SK
24
MADI Travel Market 2013
Travel Agency PRAGUEPLUS offers a variety of services for you and your clients.
PRAGUEPLUS organizes educational or recreational tours and excursions, seminars,
conferences of all sorts, as well as meetings, incentives, congresses, team building events
(MICE) for professionals with various specializations. It develops programs for experts in
cooperation with Czech universities, scientific research institues, as well as state
administration, including government ministries in law, tourism, social work, enviromental
protection, history, medicine, and other areas. It can arrange long- or short-term affiliations,
internships, or practicums.
PRAGUEPLUS can conduct seminars and educational programs to supplement high school or
university courses for groups of students in the Czech Republic in the fields of tourism, spas
(balneology), law, social work, history, special pedagogy, and adventure programs.
We can arrange thematic programs for art associations, church parishes, church choirs, team
building groups, senior groups, and more with a variety of themes: arts and culture, concerts,
history, military history, social work, environment protection, and outdoor programs.
We also offer programs for individual guests and small groups.
WHERE? We operate in Prague, Czech Republic, and can accommodate guests from other
continents throughout Central Europe.
Each client is unique, and everyone has special wishes. That is why PRAGUEPLUS prepares
each program individually, based on our vast experience. PRAGUEPLUS is ready to prepare
your professional tour suited to meet your demand with the flexibility and speed.
BELOW ARE SOME OF OUR STANDARD THEMES
• Architecture, History of Art, Music
• Czech, Austrian, German, and Jewish Culture of Prague & Czech Republic
• History of Central Europe, Foreign Relations
• Social Work and Special Pedagogy
• Environment Protection and Natural Science
• Laws, Police, and Criminality
• Tourism and Hotel Industries
• Spas of the Czech Republic
• Sport and Adventure Programs
PRAGUEPLUS travel agency, Husitská 27, 130 00 Praha 3, Czech Republic
tel./fax: +420 - 222 540 000, 222 541 221,
mobile (RUS, ENG): +420 - 725 512 107, mobile (ENG, GER): +420 - 603 422 188
[email protected], [email protected]
www.pragueplus.com, www.pragplus.com
VYSTAVOVATELÉ PODLE ZEMÍ
EXHIBITORS BY COUNTRIES
MADI TRAVEL MARKET
®
26
MADI Travel Market 2013
AUSTRIA - RAKOUSKO
C28 LUCKY TRAVEL, Poreč, HR
341 CENTRUM BABYLON, Liberec, CZ
207 MAESTRAL TRAVEL AGENCY, Split, HR
068 CESYS - DARKMAY, Liberec, CZ
C29 MARANTA TRAVEL AGENCY, Split, HR
225 CICALA AGENZIA VIAGGI, Praha 4, CZ
004 HUNGUEST HOTELS, Heiligenblut, A
C30 MARI-TOURS, Novi Vinodolski, HR
115 CONTI CK, Praha 1, CZ
243 MUSEUMSHIGHLIGHTS VIENNA, Vienna, A
C31 MISTRAL, Crikvenica,, HR
229 ČESKÉ KORMIDLO CK, Brno, CZ
205 RAKOUSKÁ NÁRODNÍ TURISTICKÁ
CENTRÁLA - ÖSTERREICH WERBUNG,
Praha 1, CZ
C32 OREBIĆ TOURS, Orebić, HR
179 ČSAD TIŠNOV CK, Tišnov, CZ
C33 ORGINAL KORČULA TRAVEL, Korčula, HR
105 DATOUR CK, Hradec Králové, CZ
C34 PLAVI HORIZONT, Omiš-Duće, HR
022,244,367 DELFÍN TRAVEL CK, Praha 9, CZ
237 PUNTA TOURS, Podgora, HR
215 DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA – NÁRODNÍ
TURISTICKÝ ÚŘAD, Praha 1, CZ
315 A&O HOTELS AND HOSTELS HOLDING,
Berlin, D
CROATIA - CHORVATSKO
C01 A.S.T.I., Promajna, HR
C35 RADEŠKO GRUPA, Supetar, HR
C02 APARTHOTEL FRANE PAG, Pag, HR
C36 RESTORANI ŽGANJER, Ozalj, HR
C03 APARTMANI MEDENA, Seget Donji, HR
C37 RUŽMARIN TOURIST AGENCY, Omiš, HR
C04 APARTMENT HOTEL PRIŠĆAPAC, Blato, HR
C38 SANI TOURS, Biograd na moru, HR
C05 AS ADRIA SERVICE, Baška voda, HR
C39 SUNTURIST, Novalja, HR
C06 CRV TOURS, Velika Gorica, HR
C40 ŠILOTURIST TOURIST AGENCY, Šilo, HR
237 DELFIN TOURS, Makarska, HR
C41 TRAVELANA TRAVEL AGENCY, Rijeka, HR
C07 DONADIĆ – MEDITERAN PAG, TRAVEL
AGENCY, Pag, HR
C42 TURISTICKÉ SDRUŽENÍ MĚSTA SPLIT,
Split, HR
C08 FONTANA HOTEL APARTMANI,
Jelsa-Hvar, HR
116, C43 UNILINE CROATIA, Pula, HR
C09 HOTEL BELVEDER, Pag, HR
C44 VALAMAR HOTELS & RESORTS, Zagreb, HR
C45 VIR TURIZAM - TOURIST AGENCY, Vir, HR
C10 HOTEL BOLERO, Zagreb, HR
C11 HOTEL KATARINA 2009, Dugopolje, HR
C12 HOTEL KORANA SRAKOVČIĆ & SRAKOVČIĆ
SRCE PRIRODE, Karlovac, HR
CZECH REPUBLIC - ČESKÁ
REPUBLIKA
340 DOVOLENÁ.IDNES.CZ, Praha 5, CZ
V02 FEDE CK, Praha 1, CZ
236 FOR-LINE TOUR, Brno, CZ
306 HOTEL OLYMPIK, Praha 8, CZ
306 HOTEL OLYMPIK ARTEMIS, Praha 8, CZ
306 HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha 8, CZ
010 HOTELSPRO GLOBAL TRAVEL
WHOLESALER, Praha 1, CZ
367 IDEA TOUR, Pardubice, CZ
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
366 ISCHIA HAPPY TRAVEL, Praha 4, CZ
368 JANETA CK, Písek, CZ
378 KOMPAS PRAHA CK, Praha 1, CZ
118 KO-TOUR CK, Polička, CZ
068 101 CK ZEMEK, Stará Boleslav, CZ
001 KOVOTOUR PLUS,
Ostrava - Moravská Ostrava, CZ
C46 HOTEL LOVRAN, Lovran, HR
315 A&O HOTELS AND HOSTELS HOLDING,
Berlin, D
227 KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA,
Hradec Králové, CZ
C14 HOTEL VALI, Dramalj, HR
307 AGENTURA MADI, Praha 3, CZ
238 LÁZNĚ LUHAČOVICE, Luhačovice, CZ
C15 HOTEL VILA RUŽICA, Crikvenica, HR
013 AGENTURA ZÁJEZDY.CZ, Třebíč, CZ
009 LOWCOSTBEDS.COM, Praha 7, CZ
C16 HOTEL VRATA KRKE, Lozovac-Šibenik, HR
060 AMERICA TOURS, Liberec, CZ
317 MĚSTO OLOMOUC, Olomouc, CZ
058 ANDANTE CK, Písek, CZ
235 NATOUR CK, Brno, CZ
015 ANCHOICE CZ, Liberec 1, CZ
005 NECKERMANN CK, Praha 7, CZ
235 ANTLOVÁ - IBIS CK, Brno, CZ
V01 NEV-DAMA CK, Praha 4, CZ
350 ASOCIACE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ ČESKÉ
REPUBLIKY, Praha 2, CZ
306 OLYMPIK HOLDING – ITA (INCENTIVE
TRAVEL AGENCY), Praha 8, CZ
377 ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH
KANCELÁŘÍ A AGENTUR, Praha 1, CZ
176 OSVĚTA HOŘOVICE CK, Hořovice, CZ
C13 HOTEL LAGUNA ZAGREB, Zagreb, HR
C17 HOTELI BAŠKA, Baška, HR
C18 HOTELI BAŠKA VODA, Baška Voda, HR
C19 HOTELI KRK, Krk, HR
C20 HOTELI MAKARSKA, Makarska, HR
C21 HOTELI NJIVICE, Njivice, HR
C22 ISTRATURIST UMAG, Umag, HR
C23 JADERATOURS, Zadar, HR
C24 JADRAN CRIKVENICA, Crikvenica, HR
C25 KATARINA LINE, Opatija, HR
378 KOMPAS PRAHA CK, Praha 1, CZ
C26 LAGUNA NOVIGRAD HOTELS & CAMPSITES,
Novigrad, HR
C27 LIŠANJ TURIST, Novi Vinodolski, HR
023 ASOCIACE PRŮVODCŮ ČR, Praha 2, CZ
050 ATIS CK, Bruntál, CZ
106 POZNÁNÍ CK - JIŘÍ ERBEN, Pardubice, CZ
307 PRAGUE PLUS CA, Praha 3, CZ
307 AURA PRAGUE CA, Praha 4, CZ
316 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA,
Praha 5, CZ
178 AZZURRO TOUR OPERATOR, Brno, CZ
167 QUICKTOUR CK, České Budějovice, CZ
166 B&K TOUR CK, Hradec Králové, CZ
205 RAKOUSKÁ NÁRODNÍ TURISTICKÁ
CENTRÁLA - ÖSTERREICH WERBUNG,
Praha 1, CZ
070 C.O.T. MEDIA, Praha 3, CZ
MADI Travel Market 2013
27
105 REDOK TRAVEL, Luže, CZ
H02 AQUA CAMP - ARENA TOURIST, Budapest, H
117 REKREA OSTRAVA DCK,
Ostrava - Moravská Ostrava, CZ
004, H03 BATTHYÁNY CASTLE HOTEL,
Zalacsány, H
051 SDOVOLENÁ.CZ, Praha 5, CZ
004, H04 BÜK, BÜKFÜRDŐ, Bük, H
S20 SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ
RUCH, ZAHRANIČNÉ ZASTÚPENIE V ČR,
Praha 1, CZ
H05 CORVUS HOTEL BÜK, Bük, H
306 TRAVELOJOBS.COM, Praha 1, CZ
216 UNION POJIŠŤOVNA, Praha 2, CZ
007 VIAMARE CK, Praha 2, CZ
120 VICTORIA CK, Brno, CZ
108 VÍTKOVICE TOURS, Ostrava-Vítkovice, CZ
H06 GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA,
Bükfürdő, H
H08 HOTEL CLUB SIÓFOK, Siófok, H
004, H09 HOTEL KAROS SPA, Zalakaros, H
070 WORLD MEDIA PARTNERS, Svitavy, CZ
004, H12 HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
239 ZOO MOŘSKÝ SVĚT, Praha 7, CZ
004, H13 JUFA VULKAN THERMEN RESORT,
Celldömölk, H
215 BARCELÓ HOTELS & RESORTS,
Palma de Mallorca, E
215 BE LIVE HOTELS, Ctra. Arenal Llucmajor, E
215 PRINCESS HOTELS & RESORT, Altagracia,
DOMINICAN REPUBLIC
215 DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA – NÁRODNÍ
TURISTICKÝ ÚŘAD, Praha 1, CZ
FRANCE - FRANCIE
004, H14 KEHIDA TERMAL, Kehidakustány, H
H15 SPIRIT HOTEL THERMAL SPA, Sárvár, H
H16 VADKERT GUESTHOUSE, Sárvár, H
ITALY - ITÁLIE
168 PITIPITIPA CK, Bytča, SK
004 HUNGUEST HOTELS, Miercurea Ciuc, RO
SAN MARINO
011 PRIMA TOUR, Dogana, SAN MARINO
SLOVAKIA - SLOVENSKO
S01 AQUACITY POPRAD, Poprad, SK
S02 BARDEJOVSKÉ KÚPELE, Bardejovské
Kúpele, SK
S03 FLORA TOUR, Bratislava, SK
S04 GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ, Bešeňová, SK
242, S05 HEPEX SLOVAKIA CA, Komárno, SK
S06 HISTORICKÉ HOTELY SLOVENSKA,
Piešťany, SK
S07 HOLIDAY VILLAGE, Senec, SK
305 LOSTAR VIAGGI, Forio (NA), I
S08 HOTEL BARÓNKA, Bratislava, SK
376 MASTER GROUP TOUR OPERATOR,
Gioia Tauro (RC), I
S09 HOTEL DELFÍN, Senec, SK
011 PRIMA TOUR, Dogana, SAN MARINO
177 SOL NOSTRUM TOURIST ITALY,
Tagliata di Cervia, I
240 SUPERADRIA TOUR OPERATOR,
Bibione - Venezia, I
169 CAMPING ILES D´OR, Giens, F
169 MGS TOURS, Les Adrets de l´Esterel, F
ROMANIA - RUMUNSKO
H10 HOTEL PIROSKA, Bük, H
228 VYKUPTO.CZ, Brno, CZ
215 BAHIA PRINCIPE HOTELS & RESORTS,
Palma de Mallorca, E
004 HUNGUEST HOTELS, Herceg Novi,
MONTENEGRO
004, H07 HOTEL CARBONA, Hévíz, H
H11 HUNGAROSPA HAJDÚSZOBOSZLÓI,
Hajdúszoboszló, H
DOMINICAN REPUBLIC DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
MONTENEGRO - ČERNÁ HORA
JAMAICA - JAMAJKA
059 JAMAJSKÁ TURISTICKÁ CENTRÁLA, Berlin Friedenau, D
GERMANY - NĚMECKO
MEXICO - MEXIKO
S10 HOTEL FLÓRA DUDINCE, Dudince, SK
S11 KOZÍ VŔŠOK AREÁL, Liptovská Teplá, SK
S12 KÚPELE DUDINCE, Dudince, SK
S13 KÚPELE LÚČKY, Lúčky, SK
S14 KÚPELE SLIAČ, Sliač, SK
S15 KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, Vyšné
Ružbachy, SK
S16 PARK INN DANUBE HOTEL, Bratislava, SK
S17 PARKHOTEL NA BARAČKE,
Trenčianské Teplice, SK
168 PITIPITIPA CK, Bytča, SK
315 A&O HOTELS AND HOSTELS HOLDING,
Berlin, D
140 ALL MEXICO PASS, Madrid, E
056 IFA SCHÖNECK HOTEL & FERIENPARK,
Schöneck, D
S18 PRVÁ PLTNÍCKA A RAFTINGOVÁ
SPOLOČNOSŤ, Strečno, SK
140 SPECIAL MAYAN TOURS CANCUN, Cancun,
Quintana Roo, MEXICO
S19 SKI PARK KUBÍNSKA HOĹA, Dolný Kubín, SK
059 JAMAJSKÁ TURISTICKÁ CENTRÁLA,
Berlin - Friedenau, D
140 VIAJES DE GALA TOURS, Mexico City,
MEXICO
140 MEXICO TOURISM BOARD - CONSEJO DE
PROMOCIÓN TURISTIKA DE MÉXICO,
Berlin, D
S20 SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ
RUCH, ZAHRANIČNÉ ZASTÚPENIE V ČR,
Praha 1, CZ
140 MEXICO TOURISM BOARD - CONSEJO DE
PROMOCIÓN TURISTIKA DE MÉXICO,
Berlin, D
S21 SLOVENSKÁ PLAVBA A PRÍSTAVY, LODNÁ
OSOBNÁ DOPRAVA, Bratislava, SK
HUNGARY - MAĎARSKO
H01 AKTIV TOURS, Budapest, H
MONACO - MONAKO
168 PITIPITIPA CK, Bytča, SK
S22 SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY,
Piešťany, SK
S23 SOREA - HOTELOVÁ SPOLOČNOSŤ,
Bratislava, SK
28
MADI Travel Market 2013
S24 TURISTICKO-INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
DETVA, Detva, SK
S25 WELLNESS HOTEL CHOPOK,
Liptovský Mikuláš, SK
S26 WELLNESS HOTEL PATINCE, Patince, SK
SPAIN - ŠPANĚLSKO
140 ALL MEXICO PASS, Madrid, E
215 BAHIA PRINCIPE HOTELS & RESORTS,
Palma de Mallorca, E
215 BARCELÓ HOTELS & RESORTS,
Palma de Mallorca, E
215 BE LIVE HOTELS, Ctra. Arenal Llucmajor, E
107 OROPESA DEL MAR - COSTA DEL AZAHAR,
Oropesa Del Mar, E
TURKEY - TURECKO
226 HALAY TOURISM, Istanbul, TR
010 HOTELSPRO GLOBAL TRAVEL
WHOLESALER, Istanbul, TR
ZÁZNAMY VYSTAVOVATELŮ PODLE ABECEDY
RECORDS OF EXHIBITORS ALPHABETICALLY
®
MADI TRAVEL MARKET
30
MADI Travel Market 2013
VYSVĚTLIVKY K ZÁZNAMŮM VYSTAVOVATELŮ
V záznamu každého vystavovatele naleznete tyto údaje:
EXP
JMÉNO FIRMY
EXP
adresa vč. PSČ, země (v angl. přepisu, CZ = Česká republika)
T = telefon, F = fax
EM = e-mailová adresa
Http:// = webové stránky
Contact: jméno pracovníka pro jednání
číslo expozice (umístění expozice viz str. 19 – 24)
označení vystavovatelů s incomingovým
produktem v ČR
označení vystavovatelů s nabídkou lázeňské,
wellness a zdravotní turistiky
označení vystavovatelů s regionálním
produktem v ČR
TEXT
(Popis nabídky, se kterou vystavovatel přichází
na veletrh MADI)
LOGO
EXPLANATIONS OF EXHIBITORS’ RECORDS
In the record of every exhibitor you can find following data:
EXP
NAME OF EXHIBITOR
address incl. postal code, country
(in English; CZ = the Czech Republic)
T = telephone, F = fax
EM = e-mail address
Http:// = web site
Contact: name of delegate or person in charge
EXP
number of exposition (see pages 19 – 24)
indication of exhibitors with incoming
(inbound) tourist product in the Czech
Republic
indication of exhibitors with offer of spas,
wellness and health tourism
TEXT
(Description of the exhibitor’s offer presented
at the MADI Fair)
LOGO
indication of exhibitors with tourist product
in Czech regions and cities
MADI Travel Market 2013
101 CK ZEMEK
31
068
Mělnická 31, 250 01 Stará Boleslav, CZ
T + 420 - 326 911 323, 326 912 106, F + 420 - 326 911 179
EM [email protected]
Http://www.chorvatskozababku.cz, www.chorvatskozababku.sk
Contact: Sylvie Laštůvková-Zemková
Jsme touroperátor na chorvatský Jadran a vstupujeme již do 23. sezóny
opět s širokou nabídkou ubytování po celém pobřeží Jadranu a ostrovech.
Zajišťujeme dopravu z celé ČR. Specializujeme se rovněž na skupiny - pobyty
na míru!
We are a tour operator on the Croatian Adriatic and enter longer than 23
season again with big range of accommodation throughout the Adriatic coast
and islands. We provide transportation from the entire country.
A&O HOTELS AND HOSTELS HOLDING
315
Köpenicker Str. 126, D-10179 Berlin, GERMANY
T + 49 - 30809 - 475110, F + 49 - 30809 - 475190
EM [email protected] • Http://www.aohostels.com
Contact: Marzena Kuropieska
A&O HOTELS a HOSTELS je největším soukromým hotelovým řetězcem v Evropě. Nabízí ubytování za rozumnou cenu v Německu, Rakousku a České
republice. Hotelový areál nabízí úroveň 2*.
A&O HOTELS and HOSTELS is the biggest private owned hostel chain in Europe owning 22 houses in 14 cities In Germany, Austria and the Czech Republic. A&O offers you a central accommodation at a reasonable price. The
unique combination of hotel and hostel under one roof makes A&O an interesting concept. The hotel area offers you a two star
standard at reasonable prices, the modern hostel area
gives you the possibility to sleep in appealing ambience
with international flair.
AGENTURA MADI
307
Husitská 27, 130 00 Praha 3, CZ
T + 420 - 222 540 000, F + 420 - 222 541 221
EM [email protected] • Http://www.madi.cz
Contact: Marie Divišová, Martin Macháček
Agentura MADI působí na českém trhu od roku 1991. Specializujeme se na
marketing v cestovním ruchu. Jsme specialisté na internetový marketing
v cestovním ruchu. Organizujeme veletrhy, semináře, konference, workshopy,
firemní a společenské akce. Máme velké množství vlastního vybavení pro
různé druhy eventů.
The MADI Group has been operating in the Czech market since 1991 as
a specialist of the marketing in travel trade. We offer professional internet
solutions for travel and tourism projects. We organize
trade fairs, congresses, workshops, as well as all kinds
of company and social events.
ALL MEXICO PASS
140
Gran via 69 - 801, E-28013 Madrid, SPAIN
T + 34 - 913 - 001438, F + 34 - 913 - 889832
EM [email protected]
Http://www.allmexicopass.com
Cestovní kancelář, specializující se na Mexiko, u které si můžete zakoupit
letenky mexické nízkonákladové letecké společnosti.
Travel agency specialized in Mexico, where you can buy tickets from the
Mexican Low Cost Airlines and also international destinations. You can buy
our coupon book for services or any published airfare
at very competitive rates, the cheapest of the Mexican
market.
AMERICA TOURS
060
Jánská 868/8, 460 01 Liberec, CZ
T + 420 - 488 058 205, F + 420 - 488 058 211
EM [email protected]
Http://www.americatours.cz
Contact: Michal Kužel
Poznávací zájezdy do USA, Kanady, Mexika a jižní Ameriky. Pobytové zájezdy
- Hawaii, Mexiko, Karibské ostrovy. Tématické zájezdy a individuální cesty
na americký kontinent, ubytování, pronájem automobilů a letenky.
Czech tour operator for American continent. Tours to Hawaii, Mexico, the
Caribbean Islands. Themed tours and individual trips to the American continent, accommodation, car rental and flights.
ANDANTE CK
058
Žižkova 244, 397 01 Písek, CZ
T + 420 - 382 214 442, F + 420 - 382 211 843
EM [email protected]
Http://www.ckandante.cz
Contact: V. Kuželová, M. Vlachová
CHORVATSKO, BiH - NEUM, AUTOBUSOVÁ DOPRAVA z celé ČR pátek (ISTRIE,
DALMÁCIE) a pondělí (Dalmácie), i JEDNOTLIVÉ JÍZDENKY. Celé pobřeží i ostrovy, hotely, apartmány, nástup i mimo sobotu. ŠKOLY v přírodě, pobyty se
CVIČENÍM, sportovní kolektivy od března, individuální pobyty. DELEGATURA.
Výhodné FIXNÍ, ALOTMÁNOVÉ i PROVIZNÍ ceny. Prodloužené víkendy busem.
FIREMNÍ VOUCHERY k dlouhodobému pronájmu pro VIP klienty a zaměstnance. Nabídky pro SENIORY - 1lůžkový pokoj bez doplatku, seniorské slevy.
Poznávací zájezdy. ITÁLIE - JESOLO, MONFALCONE, CESENATICO, LIGNANO
a další střediska, i busem.
Tour operator for Croatia.
AGENTURA ZÁJEZDY.CZ
013
Kubišova 1230/51, 674 01 Třebíč, CZ
T + 420 - 565 656 610, F + 420 - 565 656 640
EM [email protected] • Http://www.zajezdy.cz
Contact: Stanislav Mrázek
Agentura Zájezdy.cz, a. s. se od roku 2000 specializuje na internetový prodej
zájezdů a nabízí velmi jednoduchý a komplexní systém s nabídkou od více
než 150 CK. Od sezóny 2014 nabízíme partnerský program, v němž cestovní
agentury získají zázemí pro evidenci a zpracování cestovních smluv, zákaznický systém a mnoho nových partnerských CK. Zároveň se stanou oficiálním
zákaznickým centrem Agentury Zájezdy.cz, a. s.
Agentura Zájezdy.cz s. a. was established in 2000. We specialize in online sales of package tours and we offer a simple
comprehensive system for travel agencies.
ANCHOICE CZ
015
Moskevská 55/26, 460 01 Liberec 1, CZ
T + 420 - 485 110 222
EM [email protected]
Http://www.anchoice.cz
Contact: Martin Krčmář
AnChoice - nejen přímé rezervace z jednoho místa u téměř 60 CK, ale hlavně
profesionální systém pro všechny moderní cestovní agentury a kanceláře.
Atraktivní internetové stránky s aktuálními nabídkami, snadná tvorba a editace, marketingové nástroje a mnoho dalších nástrojů, které šetří čas i peníze.
AnChoice - not only direct bookings from one place to almost 60 TO, but
mostly professional system for all modern travel agencies and tour operators.
An attractive website with updated offers, easy creation and editing, marketing tools and many other tools that save time and money.
32
ANTLOVÁ - IBIS CK
MADI Travel Market 2013
235
Radnická 11, 602 00 Brno, CZ
T + 420 - 542 215 393, F + 420 - 542 215 120
EM [email protected]
Http://www.ckibis.cz
Contact: Irena Antlová, Radovan Krhovský
050
Fügnerova 7, 792 01 Bruntál, CZ
T + 420 - 554 787 111, F + 420 - 554 787 110
EM [email protected] • Http://www.atis.cz
Contact: Petr Krč, Petros Sanopulos, Hana Tomčíková, Barbora Soldánová
Jsme cestovní kancelář, která se dlouhodobě specializuje na KORSIKU, SARDÍNII a další ostrovy středomoří, Elbu, Ischii a Sicílii. Zajišťujeme trajektovou
přepravu pro individuály a skupiny na KORSIKU, SARDÍNII a ELBU mnoha
lodními společnostmi (Corsica Ferries, Moby Lines atd.) za velmi výhodných
podmínek (zajímavé provize). V nabídce máme také LETENKY na tyto ostrovy.
Zajišťujeme UBYTOVÁNÍ všech kategorií: hotely, apartmány, bungalovy za
velmi výhodných podmínek. Pořádáme zájezdy na Korsiku a Sardínii.
We are travel agency specialized in CORSICA, SARDINIA and other Mediterranean islands.
ASOCIACE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ
ČESKÉ REPUBLIKY
ATIS CK
350
ATIS - dovolená v Česko - Slovensku, maďarské termály, Rakousko.
Prodej z katalogů v síti „Autorizovaných prodejců pobytů ATIS“ (cca
1500 CK a CA). Produktové skupiny: Dovolená s dětmi, Dovolená pro zralý věk,
Dovolená s pejskem, Dovolená v termálech, Dovolená bez lepku, Dovolená
s vozíkem, Dovolená na rybách, Relaxační víkendy, Jedu sám a nic nepřiplácím, retro pobyt Rekreace ROH - dovolená v Tatrách jako tenkrát, Lyžování
s koupáním aj. Člen ACK ČR. Na trhu od roku 1990.
ATIS - The Czech Tour Operator specializing in group
and individual tourism in the Czech and Slovak Republics.
AURA PRAGUE CA
307
Kotorská 1572/18, 140 00 Praha 4, CZ
T + 420 - 603 422 188
EM [email protected]
Http://www.aura-prague.com
Contact: Lenka Kocková
Lípová 15, 120 44 Praha 2, CZ
T + 420 - 224 914 543, F + 420 - 224 914 674
EM [email protected] • Http://www.ackcr.cz
Contact: Michal Veber
ACK ČR sdružuje organizace v cestovním ruchu s důrazem na kvalitu a etiku
bez rozdílu mezi velkými a malými firmami ani mezi cestovními kancelářemi
a agenturami. Hájí zájmy CK a CA, zajišťuje platformu pro spolupráci, rychlý
přísun informací, měsíční setkání a semináře, výklady zákonů a sdílení know
how.
Cestovní agentura poskytující zejména průvodcovské a organizační služby
návštěvníkům Prahy a celé střední Evropy.
Aura Prague Travel Agency offers a variety of services for your clients and
for you.
Association of Czech Travel Agents brings together tour operators and travel
agents with decisive share in travel business covering all spheres of tourism
both professionally and geographically. Foreign travel agents, tourist boards,
hotels, airlines etc. can become affiliated members.
ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH
KANCELÁŘÍ A AGENTUR
377
AZZURRO TOUR OPERATOR
178
Starobrněnská 3, 602 00 Brno, CZ
T + 420 - 542 424 644, F + 420 - 542 424 655
EM [email protected]
Http://www.azzurro.cz
Contact: Jan Katolický
Letenská 119/3, 118 01 Praha 1, CZ
T + 420 - 224 862 551, F + 420 - 224 862 553
EM [email protected]
Http://www.accka.cz
Contact: Kateřina Petříčková, Eva Reinberková
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur je české profesní sdružení
subjektů cestovního ruchu, založené v roce 1991, které má v současné době
kolem 250 členů. Účelem sdružení AČCKA je zastupování a ochrana hospodářských zájmů svých členů, podpora jejich informovanosti, rozvíjení jejich
činnosti a profesní prestiže. AČCKA je řádným členem ECTAA - asociace
sdružující národní asociace cestovních kanceláří a cestovních agentur zemí
Evropské unie.
Specialista na Itálii - cca 290 letovisek a 1180 ubytovacích kapacit po celé
Itálii od severu po jih včetně ostrovů Sardinie, Elba, Ischia, Sicilie. Ucelená
nabídka je představena ve 4 katalozích, celkem na více než 300 stranách.
Tranzitní ubytování po cestě na jih, prodej trajektových lístků.
Tour operator for Italy including its main islands,
almost 290 summer resorts, more than 300 pages
in 4 specialized catalogues.
The czech professional corporation with 250 members.
ASOCIACE PRŮVODCŮ ČR
023
B&K TOUR CK
166
Vinohradská 46, 120 00 Praha 2, CZ
T + 420 - 603 516 972
EM [email protected]
Http://www.asociacepruvodcu.cz
Contact: Stanislav Voleman
Komenského 249, 500 03 Hradec Králové, CZ
T + 420 - 495 515 269, 495 518 819
EM [email protected]
Http://www.bktour.cz
Contact: Michal Moravec
Profesní organizace kvalifikovaných průvodců v oblasti cestovního ruchu.
Členská databáze a katalog průvodců ČR. Člen WFTGA - Světová federace
asociací turistických průvodců, FEG - Evropská federace asociací turistických
průvodců a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.
Apartmány a hotely s vlastní nebo autobusovou dopravou v Chorvatsku a Itálii, ski apartmány Horní Mísečky, Harrachov a další střediska. Levné ubytování - vlastní rekreační areály (cena od 1390 Kč s polopenzí na osobu na týden) v Ostružně u Prachovských skal, v Pecce v Podkrkonoší, ve Vysoké
Srbské u Teplicko-Adršpašských skal, kemp a chaty Stříbrný rybník u Hradce
Králové.
Professional association of qualified tourist guides of the Czech Republic.
A member database and Czech Tourist Guide Directory.
Apartments and hotels with own transportation in Croatia and Italy. Cottages
and chalets in the Czech Republic and Slovakia. Cheap accommodation own recreational areas.
MADI Travel Market 2013
33
UE
G
A
R
P
CY
L
VE
RA
T
N
GE
A
A
UR
A
AURA PRAGUE TRAVEL AGENCY
ABOUT US
AURA PRAGUE TRAVEL AGENCY offers a variety of services for your clients and for you.
FOR FULL-TIME STUDENTS
AURA PRAGUE can conduct seminars and educational programs to supplement high school or
university courses for groups of students in the Czech Republic in the fields of tourism,
spas(balneology), law, social work, history, special pedagogy, and adventure programs.
FOR "PERPETUALLY INSATIABLE" STUDENTS
TRAVEL AGENCY AURA PRAGUE organizes educational or recreational tours and excursions, seminars, conferences of all sorts, as well as meetings, incentives, congresses, team building and
events (MICE) for professionals with various specializations. It develops programs for experts in cooperation with Czech universities, scientific and research institutes, as well as state
administration, including government ministries in law, tourism, social work, environmental
protection, history, medicine, and other areas. It can arrange long- or short-term affiliations,
internships, or practicums.
FOR TRAVELLING GROUPS OF FRIENDS WITH SIMILAR INTERESTS
AURA PRAGUE can arrange thematic programs for art associations, church parishes, church
choirs, team building groups, senior groups, and more with a variety of themes: arts and
culture, concerts, history, military history, social work, environment protection, and outdoor
programs.
AND SOMETHING FOR STRONG INDIVIDIUALITIES
AURA PRAGUE also offers programs for individual guests and small groups.
LOCATION
AURA PRAGUE operates in Prague, Czech Republic, and can accommodate guests from other
continents throughout Central Europe.
THE WAY WE ARE WORKING…
AURA PRAGUE is ready to prepare your professional tour suited to meet your demand with
the flexibility and speed. Each client is unique, and everyone has special wishes. That is why
it prepares each program individually, based on our vast experience.
Dipl. Ing. Lenka Kocková
Kotorská 1572/18, 140 00, Praha 4
tel./fax: +420 241 402 242, mobile : +420 603 422 188
[email protected], [email protected],
www.aura-prague.com, www.aura-prague.cz
34
MADI Travel Market 2013
Informační brožury
k volnému odběru
365
dní
volný
čas
a kultura
kalen
ndá
d ř
i
2013
turisttické
ick cíle
a tipy naa celý
ce rok
Prague
.DOHQGDUBLQGG
where
to go
90
information and sight
ghts
august – octoberr 13
dní v Praze
iPrag_313_angl.indd 1
podzim 2013
volný
čas
a kultura
soutěž o vstupenky
90dni_podzim_313.indd 1
www.i-prague.info
tipy, kalendář,
informace
MADI Travel Market 2013
35
215
BAHIA PRINCIPE HOTELS & RESORTS
Plaza Mediterráneo 5, E-07014 Palma de Mallorca, SPAIN
T + 34 - 971 - 787000, F + 34 - 971 - 282275
EM [email protected] • Http://www.bahiaprincipe.com
Contact: Majka Romel
Luxusní hotely a resorty v Dominikánské republice, Mexiku, na Jamajce a ve
Španělsku. Bahía Príncipe: místo splněných přání. Naše resorty nabízejí vše,
co potřebujete, a ještě více. Užijte si slunce, pláž a čisté přírodní krásy. Bavte
se během dne a užívejte si v noci. Zahrajte si svůj oblíbený sport. Ochutnejte
nejlepší jídla mezinárodní kuchyně.
Luxury hotels and resorts in Dominican Republic, Mexico, Jamaica and
Spain. Bahia Principe: where dreams come true. Our resorts offer you everything you need… and more. Enjoy
the sun, the beach and the pure natural beauty. Have
fun during the day and enjoy the night. Play your favorite
sport. Taste the best dishes of international cuisine.
215
BARCELÓ HOTELS & RESORTS
BÜK, BÜKFÜRDŐ
004, H04
Eötvös u. 11, H-9737 Bük, HUNGARY
T + 36 - 30 - 2104442, F + 36 - 94 - 558419
EM [email protected]
Http://www.visitbuk.hu
Contact: Tamás Pálffy
Lázně Bükfürdő se staly ve druhé polovině 20. století jedním z nejvýznamnějších lázeňských středisek v Maďarsku. Klidný odpočinek i léčbu našich
hostů zajišťují termální voda nedocenitelné hodnoty, subalpínské klima, okolí
plné zajímavých památek a služby na vysoké úrovni. Jménem všech občanů
města lázní a sportu v podhůří Alp Vás srdečně zdraví a na Vaši návštěvu se
těší turistické sdružení Bük. Bükfürdő (Bük, Bükfürdő Turisztikai Egyesület)
napomáhá rozvoji místního turistického ruchu.
Spa Bükfürdő, famous throughout Europe, became in the second half of the
20th century one of the most important spa resorts in Hungary. Tourist board
Bük, Bükfürdő facilitates the development of local tourism.
C. O. T. MEDIA
070
C/ Josep Rover Motta 27, E-07006 Palma de Mallorca, SPAIN
T + 34 - 971 -771700, F + 34 - 971 - 436316
EM [email protected] • Http://www.barcelo.com
Contact: Renata Gazizova
Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3, CZ
T + 420 - 226 257 740, F + 420 - 267 092 231
EM [email protected] • Http://www.cotmedia.cz
Contact: Eva Frindtová, Gabriela Ben Ahmed
Hotely Barceló jsou sázka na jistotu pro vaši dovolenou s těmi, které máte
nejraději. Hotelové pokoje jsou vybaveny technologiemi 21. století v čistém
a moderním stylu. Sázíme též na zdravou a rozmanitou gastronomickou nabídku pro všechny věkové skupiny, jež vám zaručí nový kulinářský zážitek.
V Barceló máte vše na dosah ruky.
C. O. T. media je vydavatelství B2B, B2C a klientských časopisů. V současnosti vydává třináct titulů, mj. COT business, Czech Travelogue, Mosty v Čechiju, Be the Best, Komora.cz či Travel Service Magazine. Provozuje také
specializovaný portál pro profesionály v cestovním ruchu www.cot.cz
At Barceló Hotels & Resorts we bet on holidays with those you love most,
creating rooms equipped with state-of-the-art technology and decorated
with a pure and modern style. We also bet on a healthy and varied gastronomic offer for all ages, with which you will enjoy
a different culinary experience. Barceló puts everything at your fingertips, you choose!
BATTHYÁNY CASTLE HOTEL
004, H03
Csány L. u. 24, H-8782 Zalacsány, HUNGARY
T + 36 - 83 - 537000, F + 36 - 83 - 537037
EM [email protected] • Http://www.wellnesskastely.hu
Contact: Kultsár-Vitos Virág
Batthyány Castle Hotel se nachází v klidném prostředí o rozloze 6 akrů.
V parku, který ho obklopuje, můžeme najít několik set let staré budovy a dětské hřiště. Hotel nabízí 28 pokojů, venkovní termální bazén, saunu, aj.
The Batthyány Castle Hotel is situated in a relaxing enviroment in a landscaped area of 6 acres. In the park embracing the many hundred years old
building, there are a children´s playground, 28 rooms, in/outdoor thermal
water pool, a Jacuzzi, a sauna, massage services and romantic baths. In the
elegant restaurant, our homemade-style dishes
evoke the warmth of the one-time aristocratic
residence, while the 300 years old ancient park
attracts you for an afternoon walk.
BE LIVE HOTELS
215
Centro Empresarial Globalia, Ctra. Arenal Llucmajor, km 21.5, SPAIN
T + 34 - 971 - 178487, F + 34 - 971 - 178471
EM [email protected] • Http://www.belivehotels.com
Contact: Aixa Iglesias
Be Live Hotels jsou divizí španělské turistické skupiny Globalia. Naše 4* a 5*
resorty vynikají v portfoliu hotelů Be Live. Téměř všechny jsou čelem k moři,
v blízkosti pláže i všech hotelových zařízení. V Be Live Hotels věříme, že lepší
je život žít, než o něm pouze snít.
Be Live Hotels is the hotel division of Globalia, Spain's
leading tourism group. Our 4* and 5* establishments stand
out from the Be Live Hotels portfolio. Almost all of them
are sea facing, with the beach passing alongside and always near to every part of the resort. At Be Live Hotels,
we believe it is better to live life than to dream about it.
C. O. T media is a publisher of B2B and B2C periodicals and corporate magazines for clients. Currently publishes thirteen
magazines, including COT business (CZ), Czech
Travelogue (ENG/GER), Mosty v Cechiju (RU), Be
the Best (CZ), Komora.cz (CZ), Travel Service
Magazine (CZ/ENG, SK/ENG, PL/ENG).
CAMPING ILES D´OR
169
Bd, Alsace Lorraine, F-83400 Giens, FRANCE
T + 33 - 4 - 94582055, F + 33 - 4 - 94589050
EM [email protected]
Http://www.camping-iles-d-or.com
Contact: Thierry Coulomb
Kemp, pronájem mobilních domů a obytných přívěsů u moře. Pro milovníky
přírody a sportu, 300 m od pláže, ideální místo pro rodiny.
Campsite: mobile homes and caravans renting, near the sea. For people who
love nature and sport, Camping Îles d’Or is 300 m from the beach. It's an
ideal place for families.
CENTRUM BABYLON
341
Nitranská 1, 460 12 Liberec, CZ
T + 420 - 485 249 202, F + 420 - 485 249 946
EM [email protected]
Http://www.babylonliberec.cz
Contact: Robert Bér
CENTRUM BABYLON je jedinečný kongresový, hotelový a zábavní
komplex v centru města Liberce, vzdálený cca 100 km od Prahy (cca 1 hodinu jízdy). Ubytování nabízí 4* Hotel Babylon s přímým napojením na Kongresové centrum, Wellness Centrum a zábavní část komplexu s gastronomickými provozy. Vše pod jednou střechou. Svým rozsahem a pestrostí
nabízených služeb nemá v České republice obdoby.
CENTRUM BABYLON is the unique congress 4* hotel
and entertainment complex in the Czech Republic,
located app. 100 km from Prague (1 hour drive).
36
CESYS - DARKMAY
MADI Travel Market 2013
068
ČSAD TIŠNOV CK
179
Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec, CZ
T + 420 - 480 002 525
EM [email protected]
Http://www.cestovnisystem.cz
Contact: Jan Polák, Jan Duffek, Miroslav Fidranský
Červený mlýn 1538, 666 01 Tišnov, CZ
T + 420 - 549 121 111, F + 420 - 549 121 155
EM [email protected]
Http://www.csadtisnov.cz
Contact: Bohuslav Juračka
Osvědčené systémy CeSYS pro cestovní agentury a kanceláře. Konsolidovaná nabídka téměř 300 cestovních kanceláří. Vyhledávač německých zájezdů, unikátní designy, účinná SEO optimalizace, on-line rezervace na světových standardech. To vše dělá CeSYS nejpoužívanějším systémem v ČR
a na Slovensku.
Již 21. sezónu nabízíme pobytové zájezdy do Chorvatska, Itálie a Španělska
a do těchto destinací zajišťujeme sezónní autobusové linky. Pořádáme poznávací zájezdy do většiny evropských států a skupinové a školní zájezdy.
Našimi přednostmi jsou mnohaleté zkušenosti, osobní přístup a zázemí dopravní společnosti ČSAD Tišnov.
CeSYS - smart internet system for travel agencies. Software solution for
travel agencies.
We offer residential trips in Croatia, Italy and Spain and we provide seasonal
bus service to these destinations. We organize tours in most Europeans
countries, group tours and school trips. Many years of experience, personal
approach and background of transportation company.
CICALA AGENZIA VIAGGI
225
DATOUR CK
105
Na Dolinách 26/109, 147 00 Praha 4, CZ
T + 420 - 241 434 444, F + 420 - 241 434 350
EM [email protected]
Http://www.cicala.cz
Contact: Martin Cicala, Alexandra Cicalová
Turinského 1671/4, 500 02 Hradec Králové, CZ
T + 420 - 466 413 650, 222 314 848
EM [email protected], [email protected]
Http://www.datour.cz
Contact: Dana Rakušanová, Dana Kozáková
Specialista na Itálii - 24. sezóna. Zájezdy s dopravou i samostatné ubytování
v hotelech a apartmánech bez dopravy ve všech regionech Itálie včetně ostrovů. Zimní zájezdy a pobyty. Pro školní skupiny a nejen pro ně - velké slevy.
Nabízíme pobytové i poznávací zájezdy po celý rok do Rakouska, na vlastní
dopravu i autobusem, leteckou dovolenou na ostrově Korfu, zvýhodněné pobyty pro seniory 55+ a v předvánočním čase adventní zájezdy.
Tour operator for Italy.
We offer residential and tours throughout the year to Austria, own transport
and bus, air holiday on the island of Corfu, discounted stays for seniors 55
+ and at Christmas time advent tours.
CONTI CK
115
DELFIN TOURS
237
Jindřišská 30, 110 00 Praha 1, CZ
T + 420 - 224 230 120, 724 044 055, F + 420 - 224 237 438
EM [email protected]
Http://www.ckconti.cz
Contact: Hana Borovcová, Kateřina Kaucká, Lucie Březinová
Kačićev trg 16, HR-21300 Makarska, CROATIA
T + 385 - 21 - 612248, F + 385 - 21 - 611152
EM delfin-tours©st.t-com.hr
Http://www.delfin-tours.hr
Contact: Radojka Lendić, Jure Pavlinović
Vyzvedněte si u našeho stolu nové katalogy: Adventní zájezdy (45 typů jednodenních výletů a 35 typů víkendových zájezdů); Hurá na lyže 13/14 (autobusové zájezdy Rakousko, Itálie, Švýcarska, pobyty VD); Poznávací zájezdy
2014 (široká nabídka originálních programů na slavnosti, festivaly, karnevaly,
hody, vinobraní, atd.).
DELFIN TOURS je specialista na Makarskou riviéru. Ubytování v soukromých
vilách, apartmánech, pensionech a hotelech na Makarské riviéře: Brela, Baška Voda, Makarska, Tučepi, Podgora, Drašnice, Igrane, Trogir, Omiš, Gradac,
Klek, Neum. Výborné ceny pro skupiny.
Tour operator for Austria, Italy, Germany and USA. We
invite you to our exposition. We have prepared catalogues for you.
ČESKÉ KORMIDLO CK
229
Šilingrovo nám. 257/3, 602 00 Brno, CZ
T + 420 - 542 210 794-6, F + 420 - 542 210 797
EM [email protected]
Http://www.ceskekormidlo.cz
Contact: Aleš Polišenský
Organizujeme pobytové zájezdy do Itálie, Chorvatska a dále zajišťujeme mezinárodní autobusovou přepravu vlastními autobusy. Organizujeme poznávací
zájezdy po Evropě (Paříž, Řím, Londýn, jižní Francie, Benátky, Budapešť,
apod.)
Tour operator for Italy and Croatia.
DELFIN TOURS is specialized travel agency for stays at the Makarska riviera.
Capacities in private villas, apartments, pensions and hotels in Makarska
riviera: Brela, Baška Voda, Makarska, Tučepi, Podgora, Drašnice, Igrane, Trogir, Omiš, Gradac, Klek,
Neum. Great prices for groups.
MAĎARSKÁ TURISTIKA
www.madarsko.cz
CHORVATSKÉ TURISTICKÉ SDRUŽENÍ
www.chorvatsko.hr
SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ RUCH
www.slovakia.travel
MADI Travel Market 2013
37
UKAŽTE KLIENTŮM I MÍSTA,
KAM SE BĚŽNĚ NEJEZDÍ
ČERVEN–ČERVENEC 2013
FREEDIVING: POZNEJTE SVĚT
POD HLADINOU NA JEDINÝ NÁDECH
UVNITŘ
soutěže za
250 000 Kč
Zájezd do Maroka
letenky•kávovar
wellness pobyty
a další ceny
ZDARMA
UKÁZKOVÝ
ČASOPIS
Pokud nám zašlete na telefonní
číslo 604 363 911 formou SMS
váš e-mail, můžete se těšit na
ukázkové číslo ZDARMA!
Textová zpráva je zpoplatněna
dle vašeho tarifu.
NĚMECKO
NÁKUPY, MUZEA, BARY,
KONCERTY, FESTIVALY
3 / 2013, 79 KČ/4 €
MALEDIVY
STOVKY
OVKY OPUŠTĚNÝCH
OSTRŮVKŮ LÁKAJÍ
MODERNÍ
MO
ODERNÍ ROBINSONY
ODERN
C
CHORVATSKO
KO
KO
z paluby
palu
uby lodi, ze sedlaa kkola,
ola
laa,
Cabrio
z Porsche 911
1C
Ca
abri
abri
bbrrio
NEW YORK NA VÍKEND / 3D HISTORIE PAŘÍŽE
ÍŽE / BUDAPEŠŤSKÉ TERMÁLY
TERM
MÁL
ÁL
LY / LYONEM
LYONEM
LY
ONE
ON
O
NE
N
NEM
E
EM
M NA
NA KOLE
KO
K
KOL
LE
L
E
www.traveldigest.cz
38
MADI Travel Market 2013
Rychle a za rozumnou cenu
zpracujeme mapy a propagační
tiskoviny pro regiony, města i hotely.
Od map do kapsy po nástěnné mapy.
www.zaket.cz
MADI Travel Market 2013
DELFÍN TRAVEL CK
39
022, 244, 367
Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, CZ
T + 420 - 277 775 909, F + 420 - 277 775 899
EM [email protected]
Http://www.delfintravel.cz
Contact: Lada Demišová, Tomáš Hubka, Jiřina Bradáčová,
Lenka Kubizňáková
TOUR OPERATOR FOR SPAIN. Organizer of trips for senior travelers - destination Spain and Sicily. Summer vacations to undiscovered destination
MENORCA. School & leisure tours, congress & incentive travels. Complete
tourist services and consultancy in Spain.
215
Štěpánská 611/14, 110 00 Praha 1, CZ
T + 420 - 222 231 078, F + 420 - 222 231 096
EM [email protected]
Http://www.GoDominicanRepublic.com, www.GoDominicanRepublic.cz
Contact: Leila Boasier-Budecker
Dominikánská republika je atraktivní destinací s nejkrásnějšími plážemi celého Karibiku. Na ostrově si ale nemusíte užívat pouze odpočinek u moře či
oceánu, ale také majestátní hory, divoké řeky, úchvatná zákoutí pro potápění
a nedotčenou přírodu či nejstarší město Nového světa. Dominikánská Republika: Nabízí vše, o čem sníte.
Dominican Republic is an attractive destination with the most beautiful beaches
of all Caribbean. Throughout the island you will find
not only stunning beaches, but equally charming nooks
for diving, unspoiled rich nature and also the oldest
city of the New World. Dominican Republic: Has it all.
DOVOLENÁ.IDNES.CZ
236
Joštova 4, 602 00 Brno, CZ
T + 420 - 515 915 290, F + 420 - 515 915 291
EM [email protected]
Http://www.forline.cz
Contact: Ivana Formanová
SPECIALISTA NA ŠPANĚLSKO. Organizátor zájezdů pro seniory - destinace
Španělsko a Sicílie. Letní zájezdy do neobjevené destinace MENORCA. Školní
& zájmové cesty, kongresová & incentivní turistika. Kompletní turistický servis: ubytování, průvodci, celoroční servis a poradenství ve Španělsku.
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA – NÁRODNÍ
TURISTICKÝ ÚŘAD
FOR-LINE TOUR
340
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, CZ
T + 420 - 225 063 344
EM [email protected] • Http://www.Dovolena.iDNES.cz
Contact: Ondřej Vondruška, Petr Bydlák
Dovolená.iDNES.cz je součástí zpravodajského serveru iDNES.cz, který oslovuje více než 3,7 miliónů uživatelů měsíčně.
Proč Dovolená.iDNES.cz? Neplatíte žádnou provizi z prodaných zájezdů ani
registrační poplatky. Logo Vaší společnosti ve výpisu zájezdů prezentujeme
zdarma. Import zájezdů přes XML zdarma. Uživatelský účet přímo na hlavní
stránce Dovolená.iDNES.cz. Možnost ručního vkládání zájezdů. Přímé propojení s portálem iDNES.cz. Možnost zviditelnění Vašich nabídek až ve 3 mediatypech: tisk, internet, rádio. Portál Dovolená.iDNES.cz je celoročně mediálně podporován.
Cestovní kancelář - touroperátor, založená v roce 1992, je zaměřená na letní
pobyty v severní Itálii (zejména Bibione a Lignano) a celém Chorvatsku (zejména však Vodice, Drvenik a Živogošče). Zimní pobyty nabízíme převážně
v Itálii - Friuli Venezia Giulia, dále Rakousko - Nassfeld a Slovinsko - Kranjska
Gora a Krvavec. Cestovním kancelářím a agenturám nabízíme zajímavé provize. Dopravu zajišťujeme z celé ČR.
Tour operator for Italy and Croatia. Skiing in
Italy, Austria and Slovenia.
HALAY TOURISM
226
Karadut sok. 28/4 Kadikoy, Istanbul, TURKEY
T + 90 - 216 - 3499017, F + 90 - 216 - 3499043
EM [email protected]
Http://www.halaytourism.com
Contact: Kamil Akçal
Jsme incomingová cestovní agentura s 23letou zkušeností v oblasti cestovního ruchu a 13letou zkušeností na českém trhu. Spolupracujeme s Německem, Rakouskem, Polskem a Maďarskem.
23 years experience. For 13 years, we are in Czech market. Incoming travel
agency. Co-operation with Germany, Austria, Poland, Hungary. Specialized
in historical and culturel Anatolian roundtrips.
HEPEX SLOVAKIA CA
242, S05
Rozmarínová 22, SK-94501 Komárno, SLOVAKIA
T + 421 - 35 - 7713149, F + 421 - 35 - 7713149
EM [email protected]
Http://www.travelguide.sk
Contact: Vladimír Hronský
Databáze ubytovacích zařízení Slovenska na www.travelguide.sk + databáze
maďarských lázní, wellness hotelů a ubytování na www.wellnesstips.cz
s možností rezervace.
Database of accommodation facilities on www.travelguide.sk
Dovolená.iDNES.cz is part of the news server iDNES.cz, which reaches more
than 3.7 million users per month.
FEDE CK
V02
HOTEL CARBONA
004, H07
Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1, CZ
T + 420 - 224 142 340, 224 142 350, F + 420 - 224 142 341
EM [email protected] • Http://www.fede.cz
Contact: Yvetta Federici, Klára Petránková, Hana Sochůrková, Ivana Suchanková
Attila Street 1, H-8380 Hévíz, HUNGARY
T + 36 - 83 - 501500, F + 36 - 83 - 340468
EM [email protected] • Http://www.carbona.hu
Contact: Klára Pandur
SPECIALISTA NA ITÁLII, CHORVATSKO, PORTUGALSKO, ŘECKO A MALTU. Široká nabídka zimních středisek v Itálii - zkrácené autobusové zájezdy, předvánoční a vánoční autobusové zájezdy a pobyty vlastní dopravou. ITÁLIE ostrov Ischie, Sicílie, Sardinie - letecky, Jaderská riviera, Toskánsko, Ligurská
riviéra, letecké víkendy do italských metropolí. CHORVATSKO - Istrie, Kvarner,
Severní a Střední Dalmácie. PORTUGALSKO - ostrov Madeira - letecky, Lisabon - prodloužené letecké víkendy, Algarve. Cyklozájezdy do celé Evropy. VÝHODNÉ PROVIZE PRO PRODEJCE
- SLEVY AŽ 15%, VYSOKÉ MOTIVAČNÍ ODMĚNY. Provizní
prodej vybraných touroperátorů.
NaturMed Hotel Carbona**** superior se nachází v centru Hévízu. Naše motto
zní: Renesanční lázně, jejichž posláním je podporovat zdraví a uvědomělý
životní styl.
Tour operator for ITALY, CROATIA, PORTUGAL, GREECE,
MALTA.
Best Medical Spa Award - winner NaturMed Hotel Carbona**** superior in
Hévíz, built on the worlds most unique thermal water treasure. In addition
to traditional balneotherapy, the hotel offers a wide range of spa, wellness
& beauty treatments. The world is here with us: by us you will find all the
pampering therapies in one place that others travel the world to find. We
have gathered the best authentic spa therapies from all over the world. Our
motto is the Spa Renaissance, with the mission to promote a health-aware
lifestyle. Take a trip with us to the international world of Carbona.
40
HOTEL KAROS SPA
MADI Travel Market 2013
004, H09
Alma Street 1, H-8749 Zalakaros, HUNGARY
T + 36 - 93 - 542500, F + 36 - 93 - 542501
EM [email protected]
Http://www.karos-spa.hu
Contact: Éva Horváth
PSA Czech Republic, Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1, CZ
T + 420 - 236 042 326
EM [email protected] • Http://www.hotelspro.com
Contact: Jan Štrup
4* superior hotel se nachází v oblíbeném lázeňském městě Zalakaros, nedaleko jezera Balaton. Nabízí 300 pokojů, 7 vnitřních i venkovních bazenů,
saunový svět aj.
Four star superior hotel with 300 bedrooms in the popular spa town Zalakaros, Hungary - just half an hour away from Lake Balaton. The family
centered hotel offers its own spa department with 7 in- and outdoor pools,
saunaworld, beauty and therapy facilities all together on 4,000 m2.
Children´s playroom, childcare and programs for the family are available free
of charge.
HOTEL OLYMPIK
HOTELSPRO GLOBAL TRAVEL WHOLESALER 010
306
HotelsPro – celosvětový velkoobchodník se službami cestovního ruchu – je
online rezervační systém pro cestovní kanceláře a tour operátory.
Produkty: hotely, letištní transfery, okružní jízdy a jiné aktivity, skupinové rezervace. Služby: B2B rezervační rozhraní, netto ceny, XML integrace do Vašeho systému.
HotelsPro – Global Travel Wholesaler – is an online booking system for travel
agencies and tour operators.
Products: Hotels, Airport Transfers, Tours and Activities, FIT and Group Bookings. Services: B2B Booking Interface, Net
Rates, Commissionable Rates, XML Integration.
HUNGUEST HOTELS
004, H12
Sokolovská 138, 186 76 Praha 8, CZ
T + 420 - 266 181 111, F + 420 - 266 310 559
EM [email protected] • Http://www.olympik.cz
Contact: Inge Fialová
Vak Bottyán utca 75/A-C, H-1191 Budapest, HUNGARY
T + 36 - 1 - 4819125, F + 39 - 1 - 4819101
EM [email protected]
Http://www.hunguesthotels.com
4* hotel - ubytování 306 pokojů, 9 apartmá, TV, telefon, radio, internet, trezor,
minibar, room service. Restaurace s českou i mezinárodní kuchyní, pivnice,
kavárna s terasou, kongresové sály s kapacitou 800 míst, společenský sál
v 19. patře s jedinečnou vyhlídkou na Prahu, cestovní kancelář s nabídkou
kompletních služeb cestovního ruchu, organizace kongresů a konferencí
a incentivních programů.
Hunguest Hotels je jeden z největších středoevropských hotelových řetězců,
který má 23 hotelů v kategorii 3* a 4*. Lázně, hory a města v nejkrásnějších
místech Maďarska, Rakouska, Rumunska a Černé Hory. Nabízíme rekreaci,
fitness, wellness, konferenční prostory a pestrou škálu programů.
4* hotel - accommodation 306 rooms, 9 suites, TV, telephone, radio, internet,
safe, minibar, room service. Restaurant with Czech and International cuisine,
beerhall, congress halls with the capacity 800 pax, lounges on the 19th floor
with a beautiful view of Prague. Incentive travel agency offers all travel business services and organisation of congresses and conferences.
HOTEL OLYMPIK ARTEMIS
306
HUNGUEST HOTELS is one of the largest Central-European hotel-chains
which has 23 hotels in the *** and **** category. Spa, mountain and city hotels in Hungary's most beautiful places. We provide recreation, fitness, wellness, meeting facilities for travelling businessmen and a wide range of programmes.
IDEA TOUR
367
U Sluncové 14, 186 76 Praha 8, CZ
T + 420 - 266 181 111, F + 420 - 266 310 106
EM [email protected]
Http://www.olympik.cz
Contact: Inge Fialová
Sladkovského 1892, 530 02 Pardubice, CZ
T + 420 - 466 500 296, F + 420 - 466 500 296
EM [email protected]
Http://www.ideatour.cz
Contact: Lenka Šedová
4* hotel - ubytování v 50 luxusních pokojích s koupelnou a vanou, TV, telefonem, rádiem, internetem, trezorem, minibarem a room servis. Kongresové
sály s nejmodernějším technickým vybavením a kapacitou 800 míst, cestovní
kancelář s nabídkou kompletních služeb cestovního ruchu, organizace kongresů a konferencí.
Pobytové zájezdy do Španělska, hotely, apartmány, camping - busem, letecky. Lyžařské pobyty - Itálie. Busem, vlastní dopravou.
Seniorské zájezdy 55+: Španělsko, Itálie.
Poznávací zájezdy pro školní kolektivy.
Pobyty v tuzemsku, v termálních lázních v Maďarsku.
4* hotel - accommodation 50 luxury rooms with bathroom and tub, TV, telephone, radio, internet, safe, minibar, room service. Congress centre with the
capacity 800 pax, modern technical equipment, WiFi. Incentive travel agency
offers all travel business services, organisation of congresses and conferences.
Tour operator for Spain.
HOTEL OLYMPIK TRISTAR
306
U Sluncové 14, 186 76 Praha 8, CZ
T + 420 - 266 181 111, F + 420 - 266 310 106
EM [email protected]
Http://www.olympik.cz
Contact: Inge Fialová
3* hotel - ubytování 280 pokojů, 9 apartmá, TV, telefon, rádio, trezor, minibar,
room servis. Restaurace s českou i mezinárodní kuchyní, kongresové sály
s kapacitou 600 míst, bowling centrum, cestovní kancelář s nabídkou kompletních služeb cestovního ruchu, organizace kongresů, konferencí a incentivních programů.
3* hotel - ccommodation 280 rooms, 9 suites, TV, telephone, radio, safe,
minibar, room service. Restaurant with Czech and International cuisine, congress halls with the capacity 600 pax, Bowling centre, Incentive travel
agency with an offer of all travel business services, organisation of congresses and conferences.
IFA SCHÖNECK HOTEL & FERIENPARK
056
Hohe Reuthe 5, D-08261 Schöneck, GERMANY
T + 49 - 37464 - 30000, F + 49 - 37464 - 31000
EM [email protected]
Http://www.ifa-ferienpark.de
Hotel & rekreační středisko IFA Schöneck. Prázdninový svět pod jednou střechou. 223 apartmánů se sprchou a WC, Sat-TV. Výhodná dovolená pro jednotlivce, rodiny a seniory. Dovolená ve Vogtlandu (Sasko) s tropickým zážitkovým koupalištěm, skvělou kuchyní, sportem a velkou nabídkou
volnočasových aktivit. Organizace kongresů a seminářů.
Hotel & Holiday Park. The whole holiday´s world under a roof. 223 holiday
apartments - shower and WC, Sat TV. Favourably holidays make for singles,
famillies, seniors. Vacation in Saxony with tropical experience bath, great
catering trade, sport and play. Organisation of congresses and conferences.
MADI Travel Market 2013
41
www.slovakia.travel
Všade dobre,
na SLOVENSKU najlepšie!
Objavte dovolenkový raj na Slovensku,
športujte, relaxujte a zabávajte sa U NÁS!
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
si Vás dovoľuje pozvať na SLOVENSKÝ WORKSHOP,
ktorý sa uskutoční v rámci veľtrhu MADI Travel Market
vo štvrtok 31. 10. 2013 v čase od 10:00 do 14:00
na výstavisku PVA Expo Praha, Letňany.
Neváhajte a informujte sa o zaujímavých podujatiach
na Slovensku na www.slovakia.travel
EURÓPSKA ÚNIA
Tento projekt je spolufinancovaný
z prostriedkov ERDF.
42
MADI Travel Market 2013
MAĎARSKO
– zážitky, které Vás obohatí
Zveme Vás do Maďarska na příjemnou dovolenou
s kvalitními a dostupnými službami.
Poznejte sami:
● tradiční maďarskou pohostinnost
● zemi termálních vod
● ráj aktivní turistiky
● rodinné rezorty a aquaparky
● jedinečnou přírodu puszty
● umění, kulturu a zábavu
Přijďte nás navštívit:
● na veletržním stánku MAĎARSKO
● na MAĎARSKÉM WORKSHOPU, 30. 10. 2013
od 15.00 hod. ve Workshopové hale
● www.madarsko.cz
● www.madarsko-zajezdy.cz
● www.facebook.com/madarskaturistika
● www.budapestwinter.com
0\VOLQD0$Ð$56.2
PQRKHPY¯FQHŀRÏHN£Y£ģ
Těšíme se, že využijete příležitost k setkání s námi a Maďarskem!
Nejen na MADI jsme tu pro Vás – Vaše Maďarská turistika
MADI Travel Market 2013
INVIA.CZ
43
055
Senovážné náměstí 5, 110 00 Praha 1, CZ
T + 420 - 226 000 622
EM [email protected]
Http://www.invia.cz
Contact: Radek Šafařík, Jakub Eliáš
JUFA VULKAN THERMEN RESORT
004, H13
Kisdobos u. 21, H-9500 Celldömölk, HUNGARY
T + 36 - 95 - 525071, 30 - 8370529
EM [email protected], [email protected]
Http://www.jufa.eu
Největší cestovní agentura ve střední Evropě a autorizovaný prodejce zájezdů
více než 300 cestovních kanceláří, letenek do celého světa a ubytování v ČR
i ve světě. Nabízíme zájezdy od CK Čedok, Fischer, Exim Tours, Firo Tour
a desítek dalších za stejné ceny jako pořádající CK. Od svého vzniku v roce
2002 Invia odbavila více než 1 000 000 klientů. Všechny služby Invia.cz jsou
dostupné jak na internetu tak v téměř 90 pobočkách. Invia má zastoupení
na Slovensku, v Polsku a Maďarsku.
JUFA je rakouský hotelový řetězec, který je číslo 1 v oblasti mládežnické turistiky.
JUFA - Jugend und Familiengästehäuser - is an austrian hotel chain, which
is Nr. 1 in the youth tourism. The JUFA Vulkan Thermen Resort is the first
hungarian 4-star hotel with 4-star camping and spa on 10 ha. All guest find
here the pleasure at one´s own option. Welcome in the hungarian Vulkan
area where the relax and the fun is hot!
No. 1 on-line travel agent in Central Europe.
ISCHIA HAPPY TRAVEL
366
KEHIDA TERMAL
004, H14
Břidličná 11, 147 00 Praha 4, CZ
T + 420 - 608 722 996, + 39 - 3385 - 261151
EM [email protected] • Http://www.ischiahappytravel.cz
Contact: N. Elena Bezoušková, Anna Suberová
Kossuth L. u. 62, H-8784 Kehidakustány, HUNGARY
T + 36 - 83 - 534501, F + 36 - 83 - 524592
EM [email protected] • Http://www.kehidatermal.hu
Contact: Flóra Bencsik
Již osmým rokem na ostrově Ischia a v neapolském zálivu zajišťujeme servis
pro partnerské CK a TO. Kompletní servis počínaje agenturní činností, zprostředkováním smluv s hotely a místními poskytovateli služeb, po kvalitní delegátské a průvodcovské služby, dopravu a programy pro organizované skupiny. Spolupracujeme s kvalitními hotely. Při delegátské činnosti řešíme
situace klientů přímo na místě tak, aby nedocházelo k reklamacím. Naši průvodci oblast dobře znají a odvádějí skvělou práci. Ischia je místo, které milujeme a to je poznat i na naší práci. Naše adresa v Itálii: Via Casale 44a, I80070 Serrara Fontana, Ischia, ITALY.
Kehida Termal Spa Vám nabízí 2400 m2 vodního dobrodružství uvnitř i venku,
13 bazénů, 94 m dlouhou skluzavku, vnitřní a venkovní termální bazény
s teplotou 36-38°C, aj.
Since 2005 we have been providing services for partner travel agencies and
tour operators on the iceland of Ischia and the Gulf of Naples.
JAMAJSKÁ TURISTICKÁ CENTRÁLA
059
Schmargendorferstr. 32, D-12159 Berlin - Friedenau, GERMANY
T + 49 - 30 - 85994518, F + 49 - 30 - 85079287
EM [email protected]
Http://www.visitjamaica.com
Contact: Patricia Samuels
Jamaica´s rich cultural heritage and natural scenic beauty are reflected in
the vast array of atractions that this island provides.
368
Žižkova třída 282/39, 397 01 Písek, CZ
T + 420 - 382 219 325, 382 219 456, F + 420 - 382 219 325
EM [email protected] • Http://www.janeta.cz
Contact: Roman Homola, Jana Homolová, Kateřina Mejtová
CK Janeta s 24letou zkušeností nabízí dovolenou v oblíbených destinacích:
Itálie (Er. Mare, Bibione, Lignano, Caorle, P. S. Margherita, Altanea, Lido di
Jesolo, Ros. Mare, S.Marina), Chorvatsko (N. Vinodolski, Crikvenica, ostrov
Krk), Španělsko. Dále nabízíme pobyty v lázních Třeboň, Poděbrady, Vráž,
Frymburk, Konstantinovy a Mariánské Lázně. Zajišťujeme autobusové linky
do Chorvatska a Itálie s odjezdy z celé ČR. Těšíme se na setkání s Vámi.
Agency Janeta with 24 years of experience offer holidays in favourite destinations: Italy and
Croatia (both own bus lines), Spain, Czech
SPA. We are looking forward to meet you!
KOMPAS PRAHA CK
378
Rytířská 26, 110 00 Praha 1, CZ
T + 420 - 234 090 170, F + 420 - 234 090 181
EM [email protected] • Http://www.kompas.cz
Contact: Viktor Klimek
Bohaté kulturní dědictví a přírodní krásy Jamajky se odrážejí v široké nabídce
atrakcí. Moře s dlouhými písečnými plážemi a ideálními podmínkami pro
vodní sporty zve k odpočinku, potápění i šnorchlování, plavání s delfíny, vodnímu lyžování, parasailingu i rybolovu. Modré hory, kde se pěstuje nejlepší
káva na světě, se dají poznávat na kole nebo při pěších túrách. Náruživé golfisty uspokojí 12 golfových hřišť, milovníky reggae, tance a dobré kuchyně
zase každoroční festivaly. Oblíbené je slézání vodopádů, poklidný rafting na
bambusových vorech nebo divoká voda a konečně i pestrý noční život.
JANETA CK
Kehida Termal Spa and Funbath is waiting for you with 2400 square meters
indoor and outdoor adventure bath, 13 pools, 94 meters long tube-slide, indoor and outdoor thermal pools with 36-38°C, whirlpool – island, wild water
pool, springboard, eddy pool, geysers, Sauna Oase, with ice-honey-saltyaroma sauna seances, Deak Restaurant with traditional Hungarian food more
other spa-fun! The Kehida Termal Hotel**** with 42 rooms has direct access
to the spa. Hertelendy House**** with 24 rooms is ideal for groups, and Holiday Village*** with 15 apartment houses is ideal for families.
Kompas Praha - jeden z hlavních touroperátorů se specializací na Chorvatsko, s dvacetiletou tradicí na českém trhu, představuje nové produkty sezóny
2014. First Minute nabídku, která je již na trhu a katalog Jadran 2014, který
zahrnuje kompletní nabídku zájezdů, je již v přípravě.
Kompas Prague one of the leading tour operators specialized for Croatia,
with a 20-year tradition on the Czech market is introducing new products
for the season 2014. First minute offer is already on the market and catalogue for the
Adriatic 2014 which gives an extensive offer
for the new season is already in preparation.
CESTOVNÍ KANCEL ÁŘ
Máte kapacity v zahraničí a chybí Vám doprava?
Obraťte se na nás!
Nabízíme pravidelné linky do Itálie: oblast Veneto – letoviska Lignano, Bibione, Caorle, Caorle – Altanea,
Porto Santa Margherita, Eraclea Mare, Lido di Jesolo, Rosolina Mare a do Chorvatska: oblast Kvarner
– letoviska Kraljevica, Dramalj, Crikvenica, Selce, NoviVinodolski, ostrov Krk – Omišalj, Njivice, Malinska, Baška. Na těchto linkách vypravujeme autobusy z celé České Republiky s odjezdovými místy např.
z Chebu, Ústí nad Labem, Sokolova, Plzně, Prahy, …
Doprava je zajišťována luxusními klimatizovanými autobusy, které jsou samozřejmě vybaveny WC,
kávovarem a DVD přehrávačem. K dispozici klientům jsou na palubě stewardi, kteří se starají o pohodlí
klientů, a také zkušení a ochotní řidiči.
Pro naše partnery nabízíme ceny již od 1650 Kč/osobu! Přijďte se za námi podívat na veletrh MADI!
Těšíme se na viděnou, kolektiv CK Janeta
CK Janeta • Písek • Blatná • Praha • www. janeta.cz
44
KO-TOUR CK
MADI Travel Market 2013
118
Riegrova 52, 572 01 Polička, CZ
T + 420 - 461 723 740, 603 524 224, F + 420 - 461 724 662
EM [email protected] • Http://www.kotour.cz
Contact: Ladislav Cacek, Petr Cacek, Libor Jelínek
ŘECKO - Leptokaria, bus, let, studia; ŠPANĚLSKO - Oropesa del Mar, bus,
APT; KALÁBRIE - Scalea, Faro Punta Stilo, Capo Vaticano, Tropea, bus, APT;
KAMPÁNIE - Paestum, Marina di Camerota, bus, APT, hotel; CHORVATSKO Biograd, Vodice, Primošten, Drvenik, Trpanj (poloostrov Pelješac), bus, APT,
penzion; ČERNÁ HORA - Bar, Sutomore, bus, penzion; OKRUHY: Řecko; Turecko; Španělsko + Portugalsko; Sicílie; Anglie + Skotsko; Rumunsko; Skandinávie; Zak. Ukrajina; Island; Č. Hora + Albánie; Andorra; Španělské slavnosti (Fallas, Fiesta); Elba; Ischia; Levanto. PRO SKUPINY SPECIÁLNÍ
NABÍDKY!
Tour operator for Greece, Spain, Italy, Turkey, Portugal and Croatia.
KOVOTOUR PLUS
001
LOSTAR VIAGGI
305
Via Cardinale Lavitrano 34, I-80075 Forio (NA), ITALY
T + 39 - 0819 - 769749, F + 39 - 0819 - 87224
EM [email protected], [email protected]
Http://www.lostar.it
Contact: Hanka Lobíková, Martina Štálová
Největší italský touroperátor na TERMÁLNÍ ostrov ISCHIA pro český a slovenský trh, výhradně české vedení a personál. Delegátský servis v ČEŠTINĚ
po celý rok. Vlastní týdenní program skupinových výletů s českým průvodcem. Allotmentové smlouvy s ubytovacími kapacitami, vlastní garanční odběry. Poznávací skupiny v regionu Campania, Toskánsko, Sicílie, Ischie, Řím,
atd. Osobní a profesionální přístup. AUTOBUSOVÁ doprava, LETECKÁ doprava, TRANSFERY.
The biggest touroperator on thermal island of
Ischia for Czech and Slovak Republic.
LOWCOSTBEDS.COM
009
Přívozská 12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, CZ
T + 420 - 591 160 300, F + 420 - 591 160 301
EM [email protected]
Http://www.kovotour.cz
Contact: Monika Mlčáková
Pplk. Sochora 30/724, 170 00 Praha 7, CZ
T + 420 - 233 311 086, F + 420 - 233 312 618
EM [email protected]
Http://www.lowcostbeds.com
Contact: Simona Rantiminputrová
Cestovní kancelář Kovotour plus s. r. o. Vám přináší nabídku exkluzivně nejnižších cen v ČR na řadu kapacit v Černé Hoře, Řecku, Turecku, Chorvatsku,
Bulharsku a Albánii. Zájezdy jsou zajišťovány letecky z Prahy, Ostravy, Brna
a Pardubic nebo autokary z celé ČR. Novinkou sezóny jsou lyžařské pobyty
v zahraničí a wellness v ČR a zahraničí. On-line rezervace non-stop na
www.kovotour.cz nebo volejte 14001.
Rezervační systém Lowcostbeds působí ve více než 35 zemích s 20 000 celosvětově registrovanými cestovními kancelářemi. Rezervační systém nabízí
150 000 hotelů a apartmánů po celém světě od nízkorozpočtových hotelů
až po luxusní pětihvězdičkové hotely.
Exclusive offer with the lowest price for destinations in Montenegro, Greece,
Turkey, Croatia, Bulgaria and Albania. NEWS! Skiing and wellness stays
abroad and in Czech Republic.
KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA
227
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, CZ
T + 420 - 495 707 432
EM [email protected]
Http://www.vennamesta.cz
Contact: Aleš Mokren, Iva Simonová, Monika Nová, Zuzana
Jansová, Simona Klasová, Naďa Šauerová, Michaela Kotrbová
MAESTRAL TRAVEL AGENCY
207
Rudjera Boškovića 13/15, Kaleta 2, HR-21000 Split, CROATIA
T + 385 - 21 - 470944, F + 385 - 21 - 470980
EM [email protected], [email protected]
Http://www.travel.maestral.hr
Contact: Marija Šola
Tipy na výlety i vícedenní pobyty pro jednotlivce i organizované skupiny
v královských věnných městech (Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové,
Chrudim, Jaroměř, Mělník, Nový Bydžov, Polička, Trutnov, Vysoké Mýto): speciální nabídka pro rodiny s dětmi, školní kolektivy, seniory a ženy, tipy na
adrenalinové zážitky a cyklistické výlety.
Tips for trips and stays both for individuals and organized groups in Czech
royal dowry towns (Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové, Chrudim,
Jaroměř, Mělník, Nový Bydžov, Polička, Trutnov, Vysoké Mýto).
LÁZNĚ LUHAČOVICE
Lowcostbeds operates in over 35 countries, with 20,000 travel agents now
registered worldwide. We have 150,000 hotels and apartments worldwide
to choose from, with something for
everyone - from budget hotels to
5 star luxury hotels.
238
Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, CZ
T + 420 - 577 682 100
EM [email protected] • Http://www.lazneluhacovice.cz
LÁZNĚ LUHAČOVICE - LÁZEŇSKÁ 1 V LUHAČOVICÍCH!
Nabídka léčebných, wellness a víkendových pobytů. Léčba dýchacích cest,
pohybového aparátu, cukrovky, trávicího a oběhového ústrojí. Komplexní
a příspěvková lázeňská léčba. Léčba dětí od 1,5 roku.
SPA LUHAČOVICE
Spa Luhačovice is one of the biggest spa resorts in the Czech Republic. Spa
Luhačovice provides treatment of diseases of the respiratory tract, disorders
of the locomotive organs, diseases of the digestive tract and metabolism,
blood circulation diseases. The extensive
range of spa stays.
www.LazneLuhacovice.cz
Maestral je jednou z nejstarších chorvatských cestovních kanceláří (založena
roku 1989) a je zaměřena na následující nabídky: hotely a soukromé apartmány na jadranském pobřeží, včetně ostrovů (Brač, Hvar, Korčula, Vis, Lastovo, atd.), nabídka pro seniory a mladé lidi, dobrodružství, okružní plavby,
lázně, národní parky, motivační nabídky, eko-vesnice a last minute nabídky.
Maestral is one of the oldest croatian private travel agencies (founded 1989)
and is specialised for the following offers: hotels and private apartments along
the Adriatic Coast including dalmatian islands (Brac, Hvar, Korcula, Vis, Lastovo,
etc.), round trips, offer for seniors and young people, adventure offer, cruisings,
spa, national parks, incentive offers, ecco villages, etc. Last minute offers.
MASTER GROUP TOUR OPERATOR
376
Via Sicilia 5, I-89013 Gioia Tauro (RC), ITALY
T + 39 - 0966 - 52802, F + 39 - 0966 - 51672
EM [email protected]
Http://www.mastergroupitalia.com
Contact: Alessandra Chiodo
Za více než 15 let se Master Group neustále snaží upevnit svou pozici na
trhu tím, že vyjednává pro své partnery nejlepší podmínky, kvalitu, ceny
a konkurenceschopné služby.
Charter Management, selection and booking for hotels, logistics management and transfers, airport and local assistance (h24), guided tours, classic
tours and tailor-made. For over 15 years Master Group is constantly striving
to consolidate its position in the market by negotiating the best terms quality
/ price up to provide competitive services to its partners and remaining in
line with the expectations of different target customers.
MADI Travel Market 2013
MĚSTO OLOMOUC
45
317
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc, CZ
T + 420 - 585 513 171
EM [email protected]
Http://www.tourism.olomouc.eu
Contact: Karin Vykydalová, Dušan Gavenda
NATOUR CK
235
Rooseveltova 6/8, 602 00 Brno, CZ
T + 420 - 542 215 713, F + 420 - 542 213 901
EM [email protected] • Http://www.natour.cz
Contact: Hartmanová, Uhrová
Oddělení cestovního ruchu města Olomouce poskytne aktuálni informace
o městě. Tipy na ubytování, výlety, průvodce, kulturní akce, festivaly.
Tourism department of the City of Olomouc provides up-to-date information
about the city. Tips for accommodation, trips, guides, events, festivals.
Jednička v zájezdech na míru (flexibilní termíny a rozsah služeb). Nejprodávanější eurovíkendy na trhu letecky i autem, exotika, lázně, jazykové pobyty.
Celosvětově: samostatné ubytování a pronájem aut, transfery, vstupenky na
kulturní i sportovní akce, letenky. Provize 8-9% + DPH z konečných cen
včetně fakultativních služeb. Denní aktualizace XML dat (Cesys, Anchoice,
Opentravel aj.)
The number one in the organization of the tailored fit trips. Most popular European weekend city breaks on the market, exotic and spa tours, language
courses. Comission 8-9% + VAT from
the final price of the tour package.
MEXICO TOURISM BOARD - CONSEJO
DE PROMOCIÓN TURISTIKA DE MÉXICO
140
Klingelhöferstrasse 3, D-10785 Berlin, GERMANY
T + 49 - 30 - 26397940, F + 49 - 30 - 263979415
EM [email protected] • Http://www.visitmexico.com
Contact: Vicente Salas
Mexiko disponuje turistickým, historickým a kulturním bohatstvím, které
ostatní země stěží mohou překonat.
Mexico has a tourist, historical and cultural wealth that a difficult for other
countries to surpass. It has a privileged geographical position and has an
excellent hotel and service infrastructure. From the Pacific to the Caribbean,
from the desert to the tropical jungles, from the high plateau to the snowcovered volcanoes, the incredible variety of light, color and landscapes to
be found in Mexico come together as a nation that is
adapting to progress, while proudly conserving the
roots of its ancient cultures, and promises its visitors
a unique experience. Mexico beyond your expectations!
MGS TOURS
169
NECKERMANN CK
005
U Průhonu 1588/11a, 170 00 Praha 7, CZ
T + 420 - 224 422 933
EM [email protected] • Http://www.ckneckermann.cz
Contact: Tomáš Kučera
Neckermann Cestovní kancelář, která patří do skupiny Thomas Cook, působí
na českém trhu od roku 2007 a velmi rychle se zde zařadila mezi důležité
zprostředkovatele služeb cestovního ruchu. Proč cestovat s Neckermann CK:
desítky let touroperátorských zkušeností; stabilní zázemí mezinárodního koncernu; mnoho cenových výhod, speciálních nabídek a slev; výhodné nabídky
pro rodiny s dětmi. Neckermann cestovní kancelář pravá
dovolená od profesionálů.
Neckermann as a part of Thomas Cook group has been
providing its clients with the travel services since 2007 and
has soon become one of the most important tour-operators
on Czech market.
NEV-DAMA
V01
P.O.Box 10, F-83600 Les Adrets de l´Esterel, FRANCE
T + 33 - 4 - 94403760, F + 33 - 4 - 94403997
EM [email protected]
Http://www.mgstours.fr
Contact: Maria Rizzo
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, CZ
T + 420 - 221 460 700, F + 420 - 221 460 777
EM [email protected]
Http://www.nev-dama.cz
Contact: Martin Řimnáč
Rezervační centrála pro ubytování ve Francii (hotely všech kategorií, apartmány v turistických residencích, mobilhomy, chatky, bungalovy nebo karavany v kempech).
Největší touroperátor ve střední a východní Evropě na lyžařské zájezdy do
Alp a specialista na letní pobyty u Jaderského moře. Nejširší nabídka nejlepšího lyžování - více než 100 středisek v Itálii, Rakousku, Francii, Švýcarsku
a Slovinsku. Pobytové zájezdy k moři - Itálie, Chorvatsko, Španělsko a další
země. Incentivní turistika, skupinové zájezdy, autobusová doprava z celé ČR,
rezervační on-line systém a zajímavé provize pro cestovní agentury.
MGS is a booking centre, family or traditional hotels, renting of apartments
in tourism residences, mobile-homes, chalets or bungalows in campsites.
Please contact us for all your stays in France!
MUSEUMSHIGHLIGHTS VIENNA
Burgring 7, A-1010 Vienna, AUSTRIA
T + 43 - 1 - 52177512, F + 43 - 1 - 52177395
EM [email protected]
Http://www.museumsinvienna.org
Contact: Wolfgang Taigner, Vera Molnar
7 nejzajímavějších muzeí ve Vídni k Vašim službám.
The 7 most interesting museums of vienna at your service.
Tour operator - winter in the Alps and summer in the Adriatic area.
243
MEXICO TOURISM BOARD
www.visitmexico.com
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA – NÁRODNÍ TURISTICKÝ ÚŘAD
www.GoDominicanRepublic.cz
RAKOUSKÁ NÁRODNÍ TURISTICKÁ CENTRÁLA
www.austria.info/cz_B2B
46
OLYMPIK HOLDING – ITA
(INCENTIVE TRAVEL AGENCY)
MADI Travel Market 2013
306
POZNÁNÍ CK - JIŘÍ ERBEN
106
Sokolovská 138, 186 76 Praha 8, CZ
T + 420 - 266 184 500, F + 420 - 266 184 501
EM [email protected]
Contact: Inge Fialová
Palackého 2744, 530 02 Pardubice, CZ
T + 420 - 466 535 777, 466 535 401, F + 420 - 466 535 777
EM [email protected]
Http://www.poznani.cz
Contact: Jiří Erben
Cestovní kancelář ITA zajišťuje incentivní a kongresové programy, semináře,
konference a další služby cestovního ruchu nejen ve skupině hotelů Olympik.
Nabízí organizaci kulturních, vzdělávacích i gastronomických akcí, disponuje
kongresovými sály s kapacitou 1500 míst, má vlastní dopravu i technické
vybavení.
CK Poznání - aktivní dovolená do hotelu i pod stan. Pohodové týdny v Alpách
i v exotice, Pobyty s výlety, Poznávací zájezdy s turistikou a cykloturistkou,
Poznávací zájezdy do celého světa, Horská a vysokohorská turistika, Vánoce
a Silvestry v exotice, Zájezdy pro školní a ostatní kolektivy, Evropa a ostatní
svět.
Incentive travel agency offers organisation of congresses, seminars, conferences and other services of travel business not only in the hotel group
Olympik. ITA organizes also cultural, educational and gastronomy programmes in own congress halls Olympik with the capacity more than 1500
pax, own transport, technical equipment etc.
Poznani Travel Agency - Active holiday. Well - being weeks in the Alps and
exotic destinations, Stays with excursions, Outdoor (tourism - excursions hiking - biking), Christmas and New year stays, Excursions for school and
other groups. Europe and rest of the World.
OROPESA DEL MAR - COSTA DEL AZAHAR
107
Laura de Cervellón 5A, E-12594 Oropesa Del Mar, SPAIN
T + 34 - 964 - 312320, + 420 - 548 521 444, 602 802 166
F + 34 - 964 - 312491, + 420 - 548 521 444
EM [email protected], [email protected]
Http://www.oropesadelmar.es, www.oropesadelmarturismo.com
Contact: Vlastimil Babický
Oropesa del Mar je typické středomořské městečko na Pobřeží Pomerančového květu - Costa del Azahar. Příjemné podnebí, klidné pláže, malé zátoky,
strmé útesy, gastronomie využívající darů moře, malebné jádro starého
města s památkami, moderní turistická infrastruktura, sportovní přístav, čilý
noční život, wellness, mnohé sportovní akce a kulturní události. Můžete si
vybrat ze široké škály ubytovacích zařízení, kempů, apartmánů, hotelů kategorie 1* až 5*.
Oropesa Del Mar is a typical Mediterranean town
on the cost of Costa del Azahar.
OSVĚTA HOŘOVICE CK
176
Tlustice 186, 268 01 Hořovice, CZ
T + 420 - 776 466 180, F + 420 - 311 513 527
EM [email protected]
Http://www.ck-osveta.cz
Contact: Josef Sklenář
PRAGUE PLUS CA
307
Husitská 27, 130 00 Praha 3, CZ
T + 420 - 222 540 000, F + 420 - 222 541 221
EM [email protected] • Http://www.pragueplus.com
Contact: Marie Divišová
Cestovní agentura Prague Plus je sesterskou organizací agentury MADI. Orientujeme se na klienty s odbornou a originální poptávkou - incentivy, semináře, konference a další vzdělávací programy, odborné exkurze a obchodní
cesty. Poskytujeme technickou podporu a organizační zázemí při organizaci
akcí v ČR partnerům ze zahraničí. Každý rok organizujeme cca 300 akcí od
malých seminářů a svateb pro cizince až po eventy pro několik stovek osob.
PraguePlus organizes educational or recreational tours and excursions,
seminars, conferences of all sorts, as well as meetings, incentives, congresses, team building events (MICE) for professionals with various specializations. Romantic weddings.
PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA
316
Arbesovo nám. 70/4, 150 00 Praha 5, CZ
T + 420 - 221 714 714, F + 420 - 222 221 101
EM [email protected] • Http://www.praguewelcome.cz
Contact: Martina Soukupová
Specialista na termální ostrov Ischia, poznávací zájezdy do Itálie, Švýcarska,
Holandska, Rakouska. Letecké zájezdy, vlastní doprava, autobus.
The biggest tour operator in the Czech Republic for Thermal island Ischia.
Oficiální turistická organizace hl. m. Prahy, která se zabývá propagací Prahy.
Poskytujeme informace prostřednictvím www.praguewelcome.cz a turistických informačních center. Spolupracujeme s partnery z cestovního ruchu
a médií, abychom zvýšili povědomí o Praze jako světové destinaci.
The official tourist board of the city of Prague, dedicated to promoting it as
an ideal leisure & business destination. We provide the latest info via www.praguewelcome.com
and our tourist information centres. We work with
industry partners and media to increase awareness of Prague as a world-class destination.
PITIPITIPA CK
168
PRIMA TOUR
011
Námestie SR 10/10D, SK-01401 Bytča, SLOVAKIA
T + 421 - 944 277 915, + 33 - 6 - 77248685
EM [email protected]
Http://www.pitipitipa.com
Contact: Martin Tiso, Petra Tisová
Via C. Cantu 50, 47891 Dogana, SAN MARINO
T + 378 - 0549 - 970500, F + 378 - 0549 - 908900
EM [email protected]
Http://www.prima-tour.com
Contact: Fabio Imola
Naše CK se specializuje na Azurové pobřeží, Provence a Monako. Nabízíme
ubytování a kompletní služby pro jednotlivce, skupiny, školy. Ubytování nabízíme v domech, apartmánech, hotelu a hlavně v mobilhomech v 5* kempu
přímo u moře v zálivu Saint Tropez.
Prima tour se nachází v San Marinu a působí jako incomingový touroperátor
pro Itálii. Nabízíme všechny druhy služeb: hotely, residence, průvodce, transfery, exkurze, vstupenky, dobrodružství, sportovní a další programy.
Our travel agency is specialized for French riviera, Provence and Monaco.
We offer a complete service for individuals and groups in apartaments, villas,
hotel and mainly mobilhomes in 5-star campsite in Golfe de Saint Tropez.
TOUR OPERATOR PRIMA TOUR specialized in incoming in ALL ITALY.
MADI Travel Market 2013
N
NENECHTE
ENECHTE P
PRAHU
RAHU
PRAŽÁKŮM!
JJEN
EN P
RAŽÁKŮM!
www.zimavpraze.cz
a ze
r
P
v
a
v
d
o
pr
Zimní pobyt
č
K
0
0
1
1
d
o
ji ž
osoby
lu – 2
telu
ní v hote
á
v
o
c
o
n
e
ř
Praze:
p
v
1x
e
i
ie
r
e
le
l
a
g
í
n
.“
ta.“
avu Národ
adice, úcta
výstta
tr
a
,
n
y
n
p
i
ji
j
ě
tu
s
D
v
.
j.
j
x
2
odě
il a Metto
Cyril
tí
a
v
S
.
3
6
8
„CM
na věž
a
r
o
to
t
s
o
r
p
h
orickýc
histto
2 x vstup do
ce
é radniic
k
s
t
ts
s
ě
m
o
r
ta
S
47
48
MADI Travel Market 2013
Navštivte
náš stánek
na MADI
Travel Market
w w w. a u s t r i a . i n f o / c z _ b 2 b
MADI Travel Market 2013
PRINCESS HOTELS & RESORT
49
215
REDOK TRAVEL
105
Playas de Bávaro, Higüey, Altagracia, DOMINICAN REPUBLIC
T + 1 - 809 - 2212311, F + 1 - 809 - 5521628
EM [email protected] • Http://www.princess-hotels.com
Contact: Giovanni Monsalve
Kaštanka 429, 538 54 Luže, CZ
T + 420 - 461 530 663, F + 420 - 461 530 689
EM [email protected]
Http://www.redok.cz
Naše čtyři All Inclusive hotely kategorií 4* a 5*, z nichž jeden je určený dospělým, se nachází na široké písečné pláži v Punta Caně. Hotely jsou vybaveny pokoji různých kategorií, kasinem, diskotékou, lázněmi, konferenčními
místnostmi, a la carte restauracemi, buffety, bary, bazény, dětským klubem,
nabízíme zábavní program a organizaci svateb.
Cestovní kancelář Redok Travel se specializuje především na poznávací zájezdy do evropských i zámořských destinací. Nabízíme Vám poznávací zájezdy po Evropě, zájezdy s turistikou i klasickou dovolenou s výlety u moře
a zájezdy pro vyhraněné zájemce. To vše za přijatelné ceny a v desítkách
destinací. Mimo téměř všech evropských zemí pořádáme také zájezdy do
exotických zemí.
Located on a wide white sandy beach at Punta Cana, four All
Inclusive Hotels (4 and 5 Stars); one for adults only with different room categories, casino, disco, spa, meeting rooms,
weddings, honeymoons, a la carte restaurants, buffets, bars,
pools, entertainment activities, kids club, and much more!
PUNTA TOURS
Travel agency REDOK Travel that primarily specilize in excursion tours
through all of Europe and also to far-distant countries. All this you can get
for acceptable prices! We also organize the trips to far-distant countries.
237
REKREA OSTRAVA DCK
117
Branimirova obala 83, HR-21327 Podgora, CROATIA
T + 385 - 21 - 625404, F + 385 - 21 - 625592
EM [email protected]
Http://www.puntatours.com
Contact: Goran Jakić, Petar Glamač
Nádražní 40, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, CZ
T + 420 - 596 112 427, F + 420 - 596 112 301
EM [email protected]
Http://www.rekrea.info
Contact: Aleš Rybiář
PUNTA TOURS je cestovní kancelář z chorvatské Podgory. Specializuje se na
ubytování v soukromí, ve vilách, apartmánech, hotelech a autokempech.
DCK Rekrea Ostrava je touroperátorem pro Českou a Slovenskou republiku.
Zajišťuje rekreační pobyty v hotelech, penzionech, rekreačních zařízeních,
chatách a chalupách na horách, u vody, v lázních i ve městech. Pobyty jsou
nejen rekreační, ale i v lázních léčebné nebo regenerační a pro dříve narozené jsou seniorské pobyty. Zajišťuje také víkendové pobyty, zkrácené rekreace a ubytování na služební cesty. Velmi široká je nabídka rekreací u termálních koupališť na Slovensku - Veĺký Meder, Podhájska, Bešeňová,
Patince, Štúrovo, Sládkovičovo, Dunajská Streda a Poprad.
PUNTA TOURS is tourist agency from Podgora, Croatia, specialized in private
accommodation. We are able to provide accommodation in private villas,
apartments, rooms, hotels and auto
camps.
Tour operator for the Czech and Slovak Republics.
QUICKTOUR CK
167
SDOVOLENÁ.CZ
051
Biskupská 12, 370 01 České Budějovice, CZ
T + 420 - 387 311 225, F + 420 - 386 350 218
EM [email protected]
Http://www.quicktour.cz, www.floriade.cz
Contact: Kamil Krupka, Renata Mrázová
Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, CZ
T + 420 - 234 694 111, F + 420 - 234 694 115
EM [email protected]
Http://www.sdovolena.cz
Contact: Vít Fiala
Zájezdy s květinovou a zahradní tématikou, poznávací zájezdy: Švýcarsko - poznávací s turistikou (oblast Jungfrau, Matterhorn, Ženevské jezero), Holandsko - nejen květinové korzo, Francie - Normandie (70. výročí
vylodění). Pobytově - poznávací: Korsika, Černá Hora - hotely, Madeira - zájezd s golfem, pro botaniky a Květinový festival, Rakousko - Adventní zájezdy
a zimní pobyty. Pobytové zájezdy v Chorvatsku: ostrov Rab a Orebič v Dalmácii. Zájezdy pro školy (exkurze, jazykové a lyžařské kurzy).
Sdovolená.cz je jedním z předních českých internetových portálů pro
vyhledávání a zprostředkování nákupu zájezdů nabízených od cestovních
kanceláří s orientací na domácí i zahraniční cestovní ruch. Sdružujeme nabídku výhradně českých cestovních kanceláří, kterým nabízíme účinný a zacílený prodejní kanál, který jim dokáže přivést nové zákazníky.
Touroperator for Croatia, Switzerland, Holland, Montenegro and France.
********
RAKOUSKÁ NÁRODNÍ TURISTICKÁ
CENTRÁLA - ÖSTERREICH WERBUNG
205
Krakovská 7, P.O.Box 738, 110 00 Praha 1, CZ
T + 420 - 222 212 057, F + 420 - 222 210 256
EM [email protected] • Http://www.austria.info/cz_b2b
Contact: Jaroslav Jachim
Österreich Werbung je rakouská národní marketingová organizace, která poskytuje informace o turistické nabídce Rakouska a spolupracuje s cestovními kancelářemi a médii. CK, které mají v nabídce Rakousko, mohou využít např. poradenství, rozesílky aktuálních nabídek, zprostředkování kontaktů s rakouskými
partnery nebo účasti na workshopech, studijních nebo akvizičních cestách.
Österreich Werbung is the Austrian Marketing Organization for incoming tourism.
We provide information on tourist offers of Austria and cooperate with Czech
Tour operators. You can use a broad range of our services, such as consulting,
providing contacts with Austrian partners and participation on different events.
Sdovolená.cz i one of the leading Czech internet portals designed for presenting the complex portfolio of actual tours offered by Czech travel agencies. We offer them effective sales channel to
deliver new customers.
SOL NOSTRUM TOURIST ITALY
177
Via Garfagnana 3, I-48015 Tagliata di Cervia (RA), ITALY
T + 39 - 0544 - 974045, F + 39 - 0544 - 974046
EM [email protected]
Http://www.solnostrum.it
Contact: Stefano Fregati
Specialista na lyžařské zájezdy do italské části Alp pro skupiny i jednotlivce.
Ubytování v apartmánech a hotelech: Trentino Alto Adige, Alta Valtellina, Aosta
Valley, Corno Alle Scale, Cimone atd. Speciální podmínky pro skupiny mimo
sezónu.
Specialized in skiing holidays on Italian Alps, for groups/individuals, apartments/hotels: Trentino Alto Adige, Alta Valtellina, Aosta Valley, Corno Alle
Scale, Cimone etc. Special conditions for groups in the low season.
50
MADI Travel Market 2013
140
TRAVELOJOBS.COM
Calle 19 Nte. Sm 66 Mza 5 Lte 35 No. 129, 77510 Cancun,
Quintana Roo, MEXICO
T + 52 - 998 - 8457686
EM [email protected], [email protected].net.mx
Http://www.mayanexpeditions.com, www.expedicionesmayas.com
Contact: Jose López Campo, Jose López Estrella
Rytířská 4, 110 00 Praha 1, CZ
T + 420 - 773 282 877
EM [email protected]
Http://www.travelojobs.com
Contact: Martina Čápová
SPECIAL MAYAN TOURS CANCUN
Prozkoumejte mayskou kulturu a užijte si mexický Karibik. Cestujte v čase
a dozvíte se více o největší civilizaci v historii.
Explore the Mayan culture and enjoy the Mexican Caribbean. A trip back in
the time to learn more about one of the greatest civilization ever...THE
MAYANS.
MA mayan word for “not” • YA mayan word for “many”
The Maya was a civilization that within its own name invites only a few to
understand it, to feel it ... in Special Mayan Tours, we are dedicated to make
you feel, enjoy and understand more about this fascinating civilization.
SUPERADRIA TOUR OPERATOR
240
306
Portál s nabídkami práce pouze v cestovním ruchu. Pro uchazeče o práci na
plný, částečný úvazek i brigády v cestovním ruchu. Možnost vložení vlastního
životopisu. Pro personalisty, zadavatele a zaměstnavatele v cestovním ruchu.
Portal with job offers only in tourism. For those who are looking for full-time,
part-time and temporary jobs in tourism. The possibility of interesting your
own CV. For recruiters, advertisers and employers in tourism.
UNILINE CROATIA
116
Corso del sole 100/3, I-30020 Bibione - Venezia, ITALY
T + 39 - 0431 - 430143, F + 39 - 0431 - 446364
EM [email protected]
Http://www.superadria.com
Contact: Gaetano Bandolin
S. Dobrića 16, HR-52100 Pula, CROATIA
T + 385 - 52 - 390006, F + 385 - 52 - 215036
EM [email protected]
Http://www.uniline.hr
Contact: Rafaela Golja, Ana Serdar
Touroperátor pro severní Itálii a Chorvatsko.
Uniline je incomingový touroperátor pro Chorvatsko nabízející ubytování, výlety, pronájem automobilů a specializované programy v celém Chorvatsku.
B2B online rezervace a affilliate systém.
Tour Operator with Hotels - Aparthotels - Apartments - Holiday Complex in
Bibione Lignano and Croatia.
One of the leading tour-operators specialized in incoming to Croatia: accommodation at convenient prices for individuals and groups in hotels, settlements, private apartments, houses and villas, hostels etc., throughout CROATIA. We provide complete service, including accommodation, transfers,
guides, excursions, representatives. With advanced web technology, we offer
online connections using B2B or affilliate systems.
PŮJČOVNA NÁBYTKU MADI – VŠE PRO ORIGINÁLNÍ AKCE
Naše půjčovna nabízí kompletní vybavení pro svatby a originální eventy:
• firemní prezentace, konference, semináře, školení, tiskové konference
• catering – recepce, rauty, bankety, koktejly
• koncerty, módní přehlídky, kulturní akce a oslavy
• workshopy, obchodní dny a burzy, kontraktační akce, veletrhy, výstavy
• sportovní soutěže, zahradní slavnosti a další akce pod širým nebem
• rodinné a soukromé oslavy a svatby
Máme 20 roků praxe a zkušenosti z několika tisíc realizovaných akcí.
Půjčíme Vám několik stolů a židlí pro malou prezentaci nebo komplet zajistíme akci pro několik
tisíc lidí. Můžeme za Vás převzít kompletní organizaci akce na klíč nebo jenom poskytnout
technickou podporu příp. personálně zajistit některé služby (hostesky, šatna, catering, úklid ap.)
Vybavení dopravíme a instalujeme kdekoliv v Česku i v zahraničí.
Kontakt: Agentura MADI, Husitská 27, Praha 3
mobil produkce: 602 316 873, tel./fax: 222 540 000, 222 541 221
www.pujcovna-nabytku.cz, [email protected]
MADI Travel Market 2013
51
Sdovolená.cz jako fungující
prodejní kanál
MÖüíte, kolik zákazníkĊ vám püivádí internet?
Pokud máte své zájezdy na Sdovolená.cz, zjistíte
bÖhem chvíle, kolik lidí si díky Sdovolená.cz zájezd
skuteÊnÖ objednalo.
Zkoušeli jste si nÖkdy vyhodnotit, kolik zákazníkĊ vám
püináší inzerce na internetu? AÊkoliv se to na první pohled
mĊže zdát složité, tak díky jednoduchému rozhraní v administraci srovnávaÊe Sdovolená.cz bÖhem chvíle vidíte
nejen to, kolik uživatelĊ si vaši nabídku prohlédlo, ale také
to, kolik z nich zájezd skuteÊnÖ objednalo. MĊžete si tak
snadno, rychle a sami vyhodnotit efektivitu prezentace
vašeho portfolia zájezdĊ prostüednictvím Sdovolená.cz.
„Náš cíl je jednoduchý. Chceme püinášet uživatelĊm internetu širokou nabídku zájezdĊ, aby si mohli vybrat dle
svých kritérií, a chceme, aby naším püispÖním cestovní
kanceláü mohla zájezd sama prodat, a nebyla tak závislá na cestovních agenturách. Úprava administraÊního
rozhraní pro sledování konverzí = poÊtu zájezdĊ objednaných díky Sdovolená.cz je jedním z mnoha krokĊ, které
jsme doposud spustili. Aniž byste museli umÖt pracovat
s jakýmkoliv analytickým nástrojem, tak v püehledné
tabulce vidíte objednávky ze všech kategorií serveru Sdovolená.cz (databáze zájezdĊ, Tipu na zájezd,
Püednostních výpisĊ),“ üekl Ing. Vít Fiala, manažer
serveru Sdovolená.cz.
Díky tomuto vylepšení si cestovní kanceláüe mĊžou velice snadno ovÖüit, kolik objednávek zájezdĊ se realizuje
prostüednictvím Sdovolená.cz, a mohou tak lépe plánovat
své rozpoÊty. Sdovolená.cz se tím pro marketéry stává
fungující a skvÖlou alternativou k cestovním agenturám
a ostatním prodejním kanálĊm, na kterých již cestovní
kanceláüe nemusí být tak závislé. „Jediné, co cestovní
kanceláü musí udÖlat, aby získala konverzní kód pro
svoje stránky, je kontaktovat oddÖlení podpory služby
Sdovolená.cz na e-mailu [email protected], kde jí
pomohou i s jeho nasazováním,“ doplnil Vít Fiala.
Co na spolupráci Sdovolená.cz
üíkají její klienti?
Sdovolená.cz se pro naši spoleÊnost stala postupem Êasu dalším velmi perspektivním prodejním
kanálem. Dokážeme dnes püesnÖ mÖüit dosažené
konverze (objednávky zájezdu), a postavit si tak jednoduchou
rovnici výdaje=výnosy (püíjmy z prodejĊ). Výsledky za letošní
sezónu potvrzují, že investice do Sdovolené je po püimÖüené
optimalizaci zisková. Do budoucna odhaduji, že význam tohoto
prodejního kanálu bude dále rĊst.
Ing. Stanislav Zíma, marketingový üeditel EXIM tours
V projektu Sdovolená.cz jsme zapojeni od jeho
zrodu. Již od zaÊátku jsem byl k tomuto projektu
ovšem mírnÖ skeptický, püišlo mi to jen tahání
penÖz z kapes cestovek a žádný efekt z toho, ale protože
tam byli všichni velcí hráÊi prodávající zájezdy do Chorvatska,
museli jsme tam být také. Moje skepse se ovšem nasazením
konverzního kódu v dubnu letošního roku zmÖnila v püíjemný
pocit a dĊvÖru v server Sdovolená.cz, že vynaložené peníze
nejsou vyhozené oknem, ale nÖkolikanásobnÖ se nám vrací
v rezervacích od zákazníkĊ, kteüí si náš zájezd rezervují právÖ
pües Sdovolená.cz.
Tomáš Medek, marketingový a obchodní manažer,
Mediteran travel s.r.o.
Ing. Vít Fiala, manažer serveru Sdovolená.cz
www.sdovolena.cz
52
UNION POJIŠŤOVNA
MADI Travel Market 2013
216
Španělská 770/2, 120 00 Praha 2, CZ
T + 420 - 608 002 771, 777 115 209
EM [email protected],
[email protected]
Http://www.unionpojistovna.cz
Contact: Petr Koblížek, Martin Daneš
Insurance company.
140
Francisco Petrarca 133-202, 11570 Mexico City, MEXICO
T + 52 - 55 - 5555457761
EM [email protected] • Http://www.vdegalatours.com.mx
Contact: Danica Ryljakova
Tour operator pro incoming a outgoing je na trhu od roku 1976. Specializuje
se na nezávislé cestování skupin i jednotlivců, volnočasové a pracovní cesty.
Founded in 1976 as a Tour Operator for incoming and outgoing tourism. Specialized in independent travel, groups and FIT’S, leisure
and corporate travel. High credited in bound operator,
tailor made programs, historical, religious, cultural, gastronomical, business, beaches, anthropological, educational and special interest. Modular tours and integrated
programs, high class products with high value added
components. Dedicated to all international travelers.
VIAMARE CK
108
Mírové náměstí 3d/519, 703 00 Ostrava-Vítkovice, CZ
T + 420 - 596 664 040, F + 420 - 596 664 059
EM [email protected] • Http://www.ckvt.cz
Contact: Blanka Hrubá, Tomáš Musil
PROČ UZAVŘÍT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ V UNION POJIŠŤOVNĚ? Protože jsme
odborníky na cestovní pojištění již řadu let, máme silné zázemí a dá se na
nás spolehnout. Union pojišťovna je skutečným expertem na cestovní pojištění, neboť jeho rozvoji věnuje maximální úsilí, čemuž nasvědčují každoroční
vysoké nárůsty počtu nových klientů. Produkty jsou vytvářeny a inovovány
tak, aby co nejlépe reagovaly na požadavky trhu.
VIAJES DE GALA TOURS
VÍTKOVICE TOURS
007
Největší český touroperátor na Chorvatsko. Další kapacity ve Slovinsku,
Černé Hoře a Itálii. Rodinná dovolená v NEPTUN KLUBECH. Programy pro seniory. Poznávací zájezdy a lázeňské pobyty v Česku, Slovensku, Maďarsku
a Slovinsku. Pobyty s golfem ve Slovinsku.
The biggest Czech tour operator in Croatia. Additional capacity in Slovenia, Montenegro and
Italy. Family holiday in NEPTUNE CLUB. Programs
for seniors. Sightseeing tours and spa holidays
in the Czech Republic, Slovak Republic, Hungary
and Slovenia. Stays with golf in Slovenia.
VYKUPTO.CZ
228
Lidická 965/31, 602 00 Brno, CZ
T + 420 - 724 520 828
EM [email protected]
Http://www.vykupto.cz
Contact: Ivo Vedra
Vykupto.cz je podle průzkumu MEDIARESEARCH 2. nejznámějším slevovým
portálem v Česku. Oficiálně bylo Vykupto.cz spuštěno 12. dubna 2010. Za
dobu své existence prodalo Vykupto.cz více jak jeden milion Vykupónů (slevové kupóny) a zákazníkům tak ušetřilo přes jednu miliardu korun.
Vykupto.cz je zodpovědným slevovým serverem, který se ostře vyhraňuje
proti podvodným dodavatelům a uměle navýšeným cenám. Jeho slevy i dodavatelé jsou vždy ověření.
The second famous and largest discount portal in Czech Republic.
WORLD MEDIA PARTNERS
070
Francouzská 16, 120 00 Praha 2, CZ
T + 420 - 242 489 351, F + 420 - 222 515 784
EM [email protected] • Http://www.viamare.cz
Contact: Lenka Běláková, Karolína Chocholová
U Stadionu 6, 568 02 Svitavy, CZ
T + 420 - 603 799 819, 272 048 136, F + 420 - 272 048 474
EM [email protected] • Http://www.wmp.cz
Contact: Vít Pechanec
Řecko a řecké ostrovy 2014, Gran Canaria a Srí Lanka. Individuální a skupinové pobyty. Srdečně Vás zveme na firemní prezentaci s občerstvením. Koná
se dne 30. 10. 2013 v 11 hodin. Součástí programu je prezentace společnosti
Respond on Demand.
Společnost World Media Partners, s. r. o. je profesionálním dodavatelem internetových řešení pro projekty v cestovním ruchu. Specializuje se na regionální turistické portály, online rezervační systémy, dodávky bodů zájmů
(POI), mobilní aplikace, turistická call centra a další služby. Informační a rezervační systém České republiky: www.CZeCOT.info
Greece and Greek Islands 2014, Gran Canaria and Sri Lanka. Stays for individuals and groups, you are warmly invited to our company presentation
with refreshments which will be held on 30th
Oct., 2013 at 11 a.m. Our guest will be Respond on Demand from Greece.
VICTORIA CK
120
Cejl 87, 602 00 Brno, CZ
T + 420 - 545 213 101, F + 420 - 545 243 718
EM [email protected] • Http://www.victoria-ck.cz
Contact: Ladislav Jarý
Program GREEN HOLIDAY - luxus a pohodlí v přírodě v kompletně vybavených mobilních domcích s WC, sprchou a klimatizací v Chorvatsku, Itálii a
Francii. Kempy - chatky, vybavené karavany a stany tamtéž. Alergik program.
Výhodná nabídka pro školní, sportovní a zájmové kolektivy, aerobic. Nabídka
hotelů, apartmánů a penzionů v Chorvatsku, Itálii a program pro seniory ve
Španělsku. Pobyty All inclusive. Cykloturistika, turistika. Lyžování ve Francii,
Itálii a Rakousku - standardní i zkrácené termíny za výhodné ceny. Pronájem
vlastních autobusů - SETRA 431 DT (83 a 78 míst), SETRA 328 DT (75), BOVA
VDL (53), BOVA Magiq (49), BOVA Futura (49), RENAULT Iliade (49), VW Crafter
(19), RENAULT Master (15), mikrobusy 8 osob. Kanceláře v Brně, Praze, Liberci, Ostravě, Olomouci, Přerově. Provizní spolupráce s CK a CA.
Summer in Croatia, Italy, Spain. Skiing in Italy, Austria, France.
The company is a professional internet solutions supplier for travel and tourism projects. It specializes in development of regional tourist portals, online
booking systems, mobile applications, tourist
call-centres and POIs supply.
ZOO MOŘSKÝ SVĚT
239
Výstaviště - Holešovice, 170 00 Praha 7, CZ
T + 420 - 775 074 174
EM [email protected]
Http://www.morsky-svet.cz
Contact: Iveta Hodanová, Pavel Outlý
ZOO Mořský svět. Největší mořská akvária v ČR. Přijďte se podívat na žraloky,
murény, rejnoky a ostatní mořské živočichy. ZOO Mořský svět je otevřena
denně od 10 do 19 hodin na pražském holešovickém Výstavišti.
ZOO Seaworld Prague. The largest sea aquariums in the Czech Republic.
Come visit Sea World and see sharks, moray eels, stingrays and other marine
animals. The “ZOO Mořský svět” is open daily from 10 a.m. to 7 p.m. at the
Holešovice Exhibition Grounds in Prague.
SATELITNÍ WORKSHOPY
SATELLITE WORKSHOPS
®
MADI TRAVEL MARKET
54
MADI Travel Market 2013
CHORVATSKÝ WORKSHOP
středa 30. října 2013
10:00 – 13:00 hodin
Veletržní hala, Workshopová hala
8. ročník prezentace chorvatského cestovního ruchu
CROATIAN WORKSHOP
Wednesday – October 30th, 2013
10:00 a.m. – 1:00 p.m.
Exhibition Hall, Workshop Area
8th Presentation of Tourism Product of Croatia
WWW.CHORVATSKO.HR
VSTUPNÍ HALA
ENTRANCE HALL
WORKSHOPY
WORKSHOP AREA
VELETRŽNÍ HALA
EXHIBITION HALL
MADI Travel Market 2013
A.S.T.I., Promajna 48, HR-21323 Promajna, CROATIA
55
C01
T + 385 - 21 - 679877, EM [email protected]
http://www.asti.hr
Contact: Stjepan Zelić - Manager, Zvonko Zelić - Administration
APARTHOTEL FRANE PAG, Dubrovačka 1, HR-23250 Pag, CROATIA
C02
T + 385 - 91 - 5939381, EM [email protected]
http://www.hotel-frane.com
Contact: Vedran Maržić - Director
APARTMANI MEDENA, Hrvatskih žrtava 187, HR-21220 Seget Donji, CROATIA
C03
T + 385 - 21 - 800000, EM [email protected], [email protected]
http://www.apartmani-medena.hr
Contact: Jasmina Žižak, - Executive Director, Joško Mikin - Director
APARTMENT HOTEL PRIŠĆAPAC, Prišćapac b.b., HR-20271 Blato, CROATIA
C04
T + 385 - 20 - 861178, EM [email protected]
http://www.priscapac.com
Contact: Laszlo Romacz - Director, Maria Endrodi - Sales Director
AS ADRIA SERVICE, A. G. Matoša 31, HR-21320 Baška Voda, CROATIA
C05
T + 385 - 21 - 620704, EM [email protected]
http://www.as-adria.hr
Contact: Ivo Ribarević - Director
CRV TOURS, Rakarska 1a, HR-10040 Velika Gorica, CROATIA
C06
T + 385 - 1 - 6233760, EM [email protected]
http://www.crv-tours.eu
Contact: Stjepan Vrban - Director, Matija Vrban - Sales Representative
DONADIĆ – MEDITERAN PAG, TRAVEL AGENCY, Zrinsko-Frankopanska 8, HR-23250 Pag, CROATIA
C07
T + 385 - 23 - 600042, EM [email protected]
http://www.mediteranpag.com
Contact: Božidar Donadić - Contracting Manager
FONTANA HOTEL APARTMANI, Vitarnja bb, HR-21465 Jelsa-Hvar, CROATIA
C08
T + 385 - 21 - 761028, EM milena.sisejković@adriatiq.com, [email protected]
http://www.hotelhvar-adriatiq.com, www.resortfontana-adriatiq.com
Contact: Milena Šišejković - Sales Manager, Toni Matković - Hvar Hotel Director
HOTEL BELVEDER, Veli brig 20, HR-23250 Pag, CROATIA
C09
T + 385 - 98 - 410239, EM [email protected]
http://www.belveder-pag.com.hr
Contact: Igor Palčić - Owner
HOTEL BOLERO, Zagrebačka 149, HR-10000 Zagreb, CROATIA
C10
T + 385 - 23 - 386888, EM [email protected]
http://www.hotel-bolero.hr
Contact: Branko Zadro - Director, Marko Zadro - Director
HOTEL KATARINA 2009, Matice Hrvatske 4, HR-21204 Dugopolje, CROATIA
C11
T + 385 - 21 - 712333, EM [email protected]
http://www.hotelkatarina.hr
Contact: Lucija Boras - Hotel Manager
HOTEL KORANA SRAKOVČIĆ & SRAKOVČIĆ SRCE PRIRODE, Perivoj Josipa Vrbanića 8, HR-47000 Karlovac, CROATIA
T + 385 - 47 - 609090, EM [email protected]
http://www.hotelkorana.hr, www.srceprirode.hr
Contact: Katarina Srakovčić Korač - Sales
C12
56
MADI Travel Market 2013
HOTEL LAGUNA ZAGREB, Kranjčevićeva 29, HR-10000 Zagreb, CROATIA
C13
T + 385 - 1 - 3047000, EM [email protected]
http://www.hotel-laguna.hr
Contact: Željko Mandarić - Sales Manager
HOTEL VALI, Gajevo Šetalište 35, HR-51265 Dramalj, CROATIA
C14
T + 385 - 91 - 3663367, EM [email protected]
http://www.hotelvali.hr
Contact: Marinko Martić - Hotel Manager, Zoran Jarčević - Sales Representative
HOTEL VILA RUŽICA, Bana Jelačića 1, HR-51260 Crikvenica, CROATIA
C15
T + 385 - 51 - 781600, EM [email protected]
http://www.vila-ruzica.hr
Contact: Hrvoje Žafaranić - Manager
HOTEL VRATA KRKE, Lozovac bb, HR-2221 Lozovac-Šibenik, CROATIA
C16
T + 385 - 22 - 778092, EM [email protected]
http://www.vrata-krke.hr
Contact: Sunčica Perkov Baranović - Hotel Director, Sandra Biluš - Sales Manager
HOTELI BAŠKA, Emila Geistlicha 39, HR-51523 Baška, CROATIA
C17
T + 385 -51 - 656133, EM [email protected]
http://www.hotelibaska.hr
Contact: Ernest Perić - Sales and Marketing Manager
HOTELI BAŠKA VODA, Zrinsko Frankopanska 2, HR-21320 Baška Voda, CROATIA
C18
T + 385 - 99 - 2116011, EM [email protected]
http://www.hoteli-baskavoda.hr
Contact: Mario Banjac - Director of Sales & Marketing
HOTELI KRK, Ružmarinska 6, HR-51500 Krk, CROATIA
C19
T + 385 - 51 - 655755, EM [email protected]
http://www.hotelikrk.hr
Contact: Tatjana Frančišković - Sales Manager
HOTELI MAKARSKA, Šetalište dr Franje Tudjmana 1, HR-21300 Makarska, CROATIA
C20
T + 385 - 21 - 440500, EM [email protected]
http://www.hoteli-makarska.hr
Contact: Josip Škrabić - Hotel Director
HOTELI NJIVICE, Primorska cesta bb, HR-51512 Njivice, CROATIA
C21
T + 385 - 51 - 846720, EM [email protected]
http://www.njiviceresort.hr
Contact: Ivan Lončar - Sales Manager
ISTRATURIST UMAG, Jadranska 66, HR-52470 Umag, CROATIA
C22
T + 385 - 52 - 700700, EM [email protected], [email protected]
http://www.istraturist.com
Contact: Sergio Sirotić - Head of Allotment Sales, Elso Maružin - Sales Specialist
JADERATOURS, Poljana Pape Aleksandra III 5/1, HR-23000 Zadar, CROATIA
C23
T + 385 - 23 - 251280, EM [email protected]
http://www.jaderatours.hr, www.apartmani-croatia.com.hr
Contact: Dragan Joja - Director, Dubravka Gazić - Head od Sales
JADRAN CRIKVENICA, Bana Jelačića 16, HR-51260 Crikvenica, CROATIA
C24
T + 385 - 51 - 241222, EM [email protected], [email protected], [email protected]
http://www.jadran-crikvenica.hr
Contact: Branka Pelić - Sales & Marketing, Sandra Zubčić - Sales & Marketing
MADI Travel Market 2013
KATARINA LINE, Spinčićeva 13, HR-51410 Opatija, CROATIA
57
C25
T + 385 - 51 - 603400, EM [email protected]
http://www.katarina-line.com
Contact: Zdenka Železnik - Sales Manager
LAGUNA NOVIGRAD HOTELS & CAMPSITES, Škverska 8, HR-52466 Novigrad, CROATIA
C26
T + 385 - 52 - 858600, EM [email protected], [email protected]
http://www.laguna-novigrad.hr
Contact: Mladen Knežević - Sales Manager, Karolina Kos - Sales Representative
LIŠANJ TURIST, Nova Krasa 30, HR-51250 Novi Vinodolski, CROATIA
C27
T + 385 - 51 - 665600, EM [email protected], [email protected]
http://www.hotel-lisanj.com
Contact: Velimir Piškulić - Director, Maša Piškulić - Sales Manager
LUCKY TRAVEL, Bračka 39, HR-52440 Poreč, CROATIA
C28
T + 385 - 52 - 434050, EM [email protected], [email protected]
http://www.lucky-travel.hr
Contact: Silvano Ritossa - Director, David Jures - Sales Manager
MARANTA TRAVEL AGENCY, Trg Hrvatske bratske zajednice 2, HR-21000 Split, CROATIA
C29
T + 385 - 21 - 323880, EM [email protected], [email protected]
http://www.maranta.hr
Contact: Danira Sirišćević - Director, Tonći Tomaš - Director
MARI-TOURS, K. Tomislava bb, HR-51250 Novi Vinodolski, CROATIA
C30
T + 385 - 98 - 369009, EM [email protected]
http://www.maritours.com
Contact: Marinko Bursač - Director, Maja Šnajder-Bursač - Sales Representative
MISTRAL, Gajevo šetalište 18, HR-51260 Crikvenica, CROATIA
C31
T + 385 - 51 - 785011, EM [email protected]
http://www.hotelmediterancrikvenica.com
Contact: Želimir Jokić - Hotel Director
OREBIĆ TOURS, B. J. Jelačića 84 A, HR-20250 Orebić, CROATIA
C32
T + 385 - 20 - 713367, EM [email protected]
http://www.orebic-tours.hr
Contact: Ivanka Tolj Bilić - Director, Duško Begović - Owner
ORGINAL KORČULA TRAVEL, Trg Sv. Justine 8, HR-20260 Korčula, CROATIA
C33
T + 385 - 95 - 3331101, EM [email protected]
http://www.korcula-travel.com
Contact: Žarko Žaknić - Director
PLAVI HORIZONT, Poljička cesta 31, HR-21310 Omiš-Duće, CROATIA
C34
T + 385 - 21 - 735370, EM [email protected]
http://www.plavi-horizont.hr
Contact: Stipe Rejo - Manager
RADEŠKO GRUPA, Put Barba Maškova 11a, HR-21400 Supetar, CROATIA
C35
T + 385 - 21 - 756694, EM [email protected]
http://www.radesko.com
Contact: Grgo Caglević - Manager, Maria Caglević - Director
RESTORANI ŽGANJER, Jaškovo 51, HR-47280 Ozalj, CROATIA
T + 385 - 98 - 303408, EM [email protected]
http://www.restoran-zganjer.hr
Contact: Lidija Žganjer Gržetić - Sales & Marketing Manager
C36
58
MADI Travel Market 2013
RUŽMARIN TOURIST AGENCY, Put skalica 5, HR-21310 Omiš, CROATIA
C37
T + 385 - 21 - 756656, EM [email protected], [email protected]
http://www.ruzmarin.hr
Contact: Nedjeljko Fistonić - CEO, Milan Bajamić - Representative
SANI TOURS, Jurja Dalmatinca 1a, HR-23210 Biograd na moru, CROATIA
C38
T + 385 - 23 - 384261, EM [email protected]
http://www.sani-tours.com
Contact: Anto Čančar - Owner, Ivana Pavlović - Manager
SUNTURIST, S. S. Kranjčevića bb, HR-53291 Novalja, CROATIA
C39
T + 385 - 53 - 661211, EM [email protected], [email protected]
http://www.sunturist.com
Contact: Toni Škunca - Sales Manager, Zoran Vidas - CEO
ŠILOTURIST TOURIST AGENCY, Na vodici 2, HR-51515 Šilo, CROATIA
C40
T + 385 - 98 - 211630, EM [email protected]
http://www.siloturist.hr
Contact: Dragan Brnić - Owner
TRAVELANA TRAVEL AGENCY, Andrije Medulića 8, HR-51000 Rijeka, CROATIA
C41
T + 385 - 51 - 212780, EM [email protected]
http://www.travelana.hr
Contact: Ana Predovan-Brkarić - Director
TURISTICKÉ SDRUŽENÍ MĚSTA SPLIT, Obala hrvatskog narodnog preporoda 7, HR-21000 Split, CROATIA
C42
T + 385 - 21 - 360066, EM [email protected]
http://www.visitsplit.com
Contact: Dijana Draganja - CEO
UNILINE CROATIA, S. Dobrića 16, HR-52100 Pula, CROATIA
C43
T + 385 - 52 - 390006, F + 385 - 52 - 215036, EM [email protected]
http://www.uniline.hr
Contact: Rafaela Golja - Contracting Manager, Ana Serdar - Senior Sales Manager
VALAMAR HOTELS & RESORTS, Miramarska 24, HR - 10000 Zagreb, CROATIA
C44
T + 385 - 1 - 6312777, EM [email protected]
http://www.valamar.com
Contact: Marta Fućak - Leisure Sales Manager
VIR TURIZAM - TOURIST AGENCY, Prezida VII, HR-23234 Vir, CROATIA
C45
T + 385 - 91 - 9709026, EM [email protected], [email protected]
http://www.virturizam.hr
Contact: Ante Galić - Manager, Adela Turković - Representative
HOTEL LOVRAN, Šetalište m. Tita 19/2, HR-51415 Lovran, CROATIA
T + 385 - 51 - 291222, EM [email protected]
http://www.hotel-lovran.hr
Contact: Božidar Blažević
C46
MADI Travel Market 2013
59
POZNÁMKY – NOTES
60
MADI Travel Market 2013
MAĎARSKÝ WORKSHOP
středa 30. října 2013
15:00 – 18:00 hodin
Veletržní hala, Workshopová hala
6. ročník prezentace maďarského cestovního ruchu
HUNGARIAN WORKSHOP
Wednesday – October 30th, 2013
3:00 p.m. – 6:00 p.m.
Exhibition Hall, Workshop Area
6th Presentation of Tourism Product of Hungary
WWW.MADARSKO.CZ
WWW.MADARSKO-ZAJEZDY.CZ
VSTUPNÍ HALA
ENTRANCE HALL
WORKSHOPY
WORKSHOP AREA
VELETRŽNÍ HALA
EXHIBITION HALL
MADI Travel Market 2013
AKTIV TOURS INCOMING, Nagymező utca 54-56, H-1065 Budapest, HUNGARY
61
H01
T + 36 - 1 - 2146262, F + 36 - 1 - 2146260, EM [email protected], Contact: Judit Pap
Vysoká kvalita služeb za velmi příznivou cenu - zkušení zaměstnanci, odborné programy, tematické výlety, team-building, konference ad. • Aktiv Tours, as one of Hungary´s leading
incoming agency, operating since 1990, offers high quality services at a very competitive prices. Our multilingual, experienced and highly motivated staff organises professional programs,
thematic tours, team-building activities, complete incentive journeys, meetings, conferences and all kinds of events. Our main goal is to provide our partners the best and most personalized
services and to make their visit an unforgettable and “once in a lifetime” experience by organizing all the details with care, precision, creativity and flexibility. • Http://www.aktivtours.hu
AQUA CAMP - ARENA TOURIST, Rozsnyó u. 100, H-1185 Budapest, HUNGARY
H02
T + 36 - 1 - 2904716, F + 36 - 1 - 2960480, EM in[email protected], Contact: Susanna Uhrin, László Juharos
Aqua Camp je unikátní cestovní kancelář, která nabízí ubytování ve svých mobilhomech u slavných maďarských termálních lázní u jezera Balaton. Pro naše klienty nabízíme kompletně vybavené mobilhomy od jara do podzimu. • Aqua Camp is the unique tour operator that offers camping holidays in his own mobil homes in
Hungary at the famous hungarian thermal spas (Hévíz, Bükfürdő, Tiszakécske), at lake Balaton (Siófok, Vonyarcvashegy near Keszthely), in Croatia, in Italy and Austria.
We offer full equiped mobil homes to our clients from spring to autumn in green area campsites, close or directly to the baths and lake. • Http://www.aquacamp.com
BATTHYÁNY CASTLE HOTEL, Csány L. u. 24, H-8782 Zalacsány, HUNGARY
H03
T + 36 - 83 - 537000, F + 36 - 83 - 537037, EM [email protected], Contact: Kultsár-Vitos Virág
Batthyány Castle Hotel se nachází v klidném prostředí o rozloze 6 akrů. V parku, který ho obklopuje, můžeme najít několik set let staré budovy a dětské hřiště. Hotel nabízí 28 pokojů, venkovní termální bazén, saunu, aj. • The Batthyány Castle Hotel is situated in a relaxing enviroment in a landscaped area of 6 acres. In the park embracing the many hundred years
old building, there are a children´s playground, 28 rooms, in/outdoor thermal water pool, a Jacuzzi, a sauna, massage services and romantic baths. In the elegant restaurant, our homemade-style dishes evoke the warmth of the one-time aristocratic residence, while the 300 years old ancient park attracts you for an afternoon walk. • Http://www.wellnesskastely.hu
BÜK, BÜKFÜRDŐ, Eötvös u. 11, H-9737 Bük, HUNGARY
H04
T + 36 - 30 - 2104442, F + 36 - 94 - 558419, EM [email protected], Contact: Tamás Pálffy
Lázně Bükfürdő, známé po celé Evropě, se staly ve druhé polovině 20. století jedním z nejvýznamnějších lázeňských středisek v Maďarsku. Klidný a ničím nerušený odpočinek i léčbu našich hostů
zajišťují termální voda nedocenitelné hodnoty, subalpínské klima, okolí plné zajímavých památek, upravený vzhled města a služby na vysoké úrovni. Jménem všech občanů města lázní a sportu v podhůří
Alp Vás srdečně zdraví a na Vaši návštěvu se těší! Turistické sdružení Bük, Bükfürdő (Bük, Bükfürdő Turisztikai Egyesület) napomáhá rozvoji místního turistického ruchu. • Spa Bükfürdő, famous throughout
Europe, became in the second half of the 20th century one of the most important spa resorts in Hungary. Tourist board Bük, Bükfürdő facilitates the development of local tourism. • Http://www.visitbuk.hu
CORVUS HOTEL BÜK, Termál Krt. 24, H-9740 Bük, HUNGARY
H05
T + 36 - 94 - 558028, F + 36 - 94 - 558027, EM [email protected]
Náš rodinný komfortní hotel s přátelskou atmosférou se těší na hosty toužící po vyléčení a zotavení. Hotel se nachází asi 100 m od světoznámých a uznávaných lázní Bük. Všechny pokoje jsou moderně zařízeny, koupelny s vanou nebo sprchou, WC, balkón, lednička, televizor, přímé telefonní spojení (koupací plášť
proti záloze na přání). V lázeňském oddělení naleznete mimo jiné ordinaci zubního lékaře, fyzioterapii, masáže, vodoléčbu, bahenní a léčebné zábaly, magneto-,
elektro- a ultrazvukovou terapii. V našem salónu krásy nabízíme hostům kosmetiku, kadeřnické služby, manikůru a pedikůru. • Http://www.corvushotelbuk.hu
GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA, Golf str. 4, H-9740 Bükfürdő, HUNGARY
H06
T + 36 - 94 - 801600, F + 36 - 94 - 801601, EM [email protected], Contact: Barbara Guttmann
Očekáváme Vás v západním cípu Maďarska, na okraji malebného lázeňského městečka Bük, které je vyjímečné svou léčivou termální vodou. Hotel je obklopen 18-ti jamkovým golfovým hřištěm. • We are waiting you in the Western tip of Hungary, at the border of the picturesque Alpes and Small Plain, in the spa town
of Bük, famous for its exceptional quality medical water. The 207 rooms of the 4-star superior hotel is surrounded by a beautifully maintained 18-hole championship golf course. Enjoy our more than satisfactory services, the romantic surroundings and the joy of wellness and the sports! • Http://www.greenfieldhotel.net
HOTEL CARBONA, Attila Street 1, H-8380 Hévíz, HUNGARY
H07
T + 36 - 83 - 501500, F + 36 - 83 - 340468, EM [email protected], Contact: Klára Pandur
NaturMed Hotel Carbona**** superior se nachází v centru Hévízu. Soustřeďují se zde nejlepší původní lázeňské procedury z celého světa. Naše motto zní: Renesanční lázně, jejichž posláním je podporovat
zdraví a uvědomělý životní styl. • Best Medical Spa Award - winner NaturMed Hotel Carbona**** superior in Hévíz, built on the worlds most unique thermal water treasure. In addition to traditional balneotherapy, the
hotel offers a wide range of spa, wellness & beauty treatments. The world is here with us: by us you will find all the pampering therapies in one place that others travel the world to find. We have gathered the best authentic spa therapies from all over the world. Our motto is the Spa Renaissance, with the mission to promote a health-aware lifestyle. Take a trip with us to the international world of Carbona. • Http://www.carbona.hu
HOTEL CLUB SIÓFOK, Petőfi sétány 13, H-8600 Siófok, HUNGARY
H08
T + 36 - 84 - 310630, F + 36 - 84 - 313304, EM [email protected]
Hotel Europa a Hungaria se nachází v nejkrásnější části města Siófok na zlatém pobřeží, přímo na břehu jezera Balaton. • Hotel Europa and Hungaria is located at the most beautiful area of Siófok on the gold Coast, right on the shore of Lake Balaton. Hotel Europa and HUngaria of the 265
panoramic rooms equipped with shower, refrigerator, satellite TV and balcony. The south shore is one of the most pleasant private beach equipped with clear shallow waters perfect for families with small children. • Http://www.hotelclubsiofok.hu
HOTEL KAROS SPA, Alma Street 1, H-8749 Zalakaros, HUNGARY
H09
T + 36 - 93 - 542500, F + 36 - 93 - 542501, EM [email protected], Contact: Éva Horváth
4* superior hotel se nachází v oblíbeném lázeňském městě Zalakaros, nedaleko jezera Balaton. Nabízí 300 pokojů, 7 vnitřních i venkovních bazenů, saunový svět aj. • 4-star superior hotel with 300 bedrooms in the popular spa town Zalakaros, Hungary - just half an hour away
from Lake Balaton. The family centered hotel offers its own spa department with 7 in- and outdoor pools, saunaworld, beauty and therapy facilities all together on 4,000 m2. Children´s playroom, childcare and programs for the family are available free of charge. • Http://www.karos-spa.hu
62
MADI Travel Market 2013
HOTEL PIROSKA, Kossuth Lajos utca 60, H-9737 Bük, HUNGARY
H10
T + 36 - 94 - 558200, F + 36 - 94 - 359269, EM [email protected], Contact: Viktória Nagy
Čtyřhvězdičkový ozdravný a wellness hotel ve městě Bük-Bükfürdő v Maďarsku.
4-star cure and wellness hotel in Bük-Bükfürdő, Hungary.
Http://www.hotelpiroska.hu
HUNGAROSPA HAJDÚSZOBOSZLÓI, Szent István park 1-3, H-4200 Hajdúszoboszló, HUNGARY
H11
T + 36 - 52 - 558551, F + 36 - 52 - 558551, EM [email protected], Contact: Ruth Csengele Székely
Největší lázeňský komplex v Evropě - termální lázně, venkovní bazény s více než 13 bazény na rozloze 30 hektarů. Celoroční provoz aquaparku. • Europe’s largest spa-complex: thermal bath, open-air bath with more than 13 pools on a 30 hectare area, Aquapark with 9+6 slides, and the year-round open
Aqua-palace indoor experience bath. The spa’s hotel: Hungarospa Thermal Hotel*** superior, the Thermal Camping and the Hajdú-Camping await our guests
with great accommodation opportunities! More than 40 kind of medical treatments are available at our therapeutical centers. • Http://www.hungarospa.hu
HUNGUEST HOTELS, Vak Bottyán utca 75/A-C, H-1191 Budapest, HUNGARY
H12
T + 36 - 1 - 4819125, F + 39 - 1 - 4819101, EM [email protected]
Hunguest Hotels je jeden z největších středoevropských hotelových řetězců, který má 23 hotelů v kategorii 3* a 4*. Lázně, hory a města v nejkrásnějších
místech Maďarska, Rakouska, Rumunska a Černé Hory. Nabízíme rekreaci, fitness, wellness, konferenční prostory a pestrou škálu programů. • HUNGUEST HOTELS
is one of the largest Central-European hotel-chains which has 23 hotels in the *** and **** category. Spa, mountain and city hotels in Hungary's most beautiful places. We provide recreation, fitness, wellness, meeting facilities for travelling businessmen and a wide range of programmes. • Http://www.hunguesthotels.com
JUFA VULKAN THERMEN RESORT, Kisdobos u. 21, H-9500 Celldömölk, HUNGARY
H13
T + 36 - 95 - 525071, 30 - 8370529, EM [email protected], [email protected]
JUFA je rakouský hotelový řetězec, který je číslo 1 v oblasti mládežnické turistiky. • JUFA - Jugend und Familiengästehäuser - is an austrian hotel chain, which is Nr. 1 in the youth tourism. The JUFA Vulkan Thermen Resort is the first hungarian 4-star hotel with 4-star camping
and spa on 10 ha. All guest find here the pleasure at one’s own option. Welcome in the hungarian Vulkan area where the relax and the fun is hot!
• Http://www.jufa.eu
KEHIDA TERMAL, Kossuth L. u. 62, H-8784 Kehidakustány, HUNGARY
H14
T + 36 - 83 - 534501, F + 36 - 83 - 524592, EM [email protected], Contact: Flóra Bencsik
Kehida Termal Spa Vám nabízí 2400 m2 vodního dobrodružství uvnitř i venku, 13 bazénů, 94 m dlouhou skluzavku, vnitřní a venkovní termální bazény s teplotou 36-38°C, aj. • Kehida Termal Spa
and Funbath is waiting for you with 2400 square meters indoor and outdoor adventure bath, 13 pools, 94 meters long tube-slide, indoor and outdoor thermal pools with 36-38°C, whirlpool – island, wild
water pool, springboard, eddy pool, geysers, Sauna Oase, with ice-honey-salty-aroma sauna seances, Deak Restaurant with traditional Hungarian food more other spa-fun! The Kehida Termal Hotel**** with
42 rooms has direct access to the spa. Hertelendy House**** with 24 rooms is ideal for groups, and Holiday Village*** with 15 apartment houses is ideal for families. • Http://www.kehidatermal.hu
SPIRIT HOTEL THERMAL SPA, Vadkert krt. 5, H-9600 Sárvár, HUNGARY
H15
T + 36 - 95 - 889500, F + 36 - 95 - 889510, EM [email protected], Contact: Barbara Bolla
Spirit Hotel Thermal Spa***** byl otevřen na jaře roku 2008. Nabízí luxusní lázně o rozloze 10.000 m2, 22 bazénů a unikátní léčebné lázně, které nemají v Evropě obdoby. Hotel
má vlastní horký minerální pramen. • The Spirit Hotel Thermal Spa***** superior in Sárvár, the latest five-star-hotel of Hungary opened its doors in spring 2008. The luxurious
spa area of 10 000 m2, with 22 pools and a large therapy and medical spa centre is unique in Europe. The hotel has its own mineral hot spring. All mineral hot spring pools are
filled with our own Spirit Mineral Hot Spring Water and they are 100% free of chemical substances and these pools are changed on daily basis. • Http://www.spirithotel.hu
VADKERT GUESTHOUSE, Vadkert street 2, H-9500 Sárvár, HUNGARY
H16
T + 36 - 95 - 320045, F + 36 - 95 - 320045, EM [email protected], Contact: Renáta Szabados
Milý útulný Vadkert Fogadó je obklopen pitoreskní zelení slavných lázní. Máme vkusně zařízené renovované pokoje v různé kvalitě. Naše pohodlná restaurace nabízí zvěřinu, domácí maďarské speciality a mezinárodní kuchyni. V hotelu najdete
mini zoo s domácími zvířaty a můžete se projíždět na koni. Okolní příroda nabízí příležitosti pro lov, jízdu na koni, rybaření, kempování. Těšíme se na Vaši návštěvu ve Vadkertu! • Pleasant cosy Vadkert Fogadó is surrounded by picturesque greenery of the famous spa resort located in close proximity. We have tastefully decorated, renovated rooms of various quality. We offer meals with wild game in our comfortable restaurant and homemade Hungarian and international cuisine. The
inn features a petting zoo and horseback riding. The nature nearby provides excellent opportunities for hunting, horseback riding, fishing, camping. We look forward to seeing you in Vadkert Gasthouse! • Http://www.vadkertfogado.hu
MADI Travel Market 2013
63
POZNÁMKY – NOTES
64
MADI Travel Market 2013
SLOVENSKÝ WORKSHOP
čtvrtek 31. října 2013
10:00 – 14:00 hodin
Veletržní hala, Workshopová hala
13. ročník prezentace slovenského cestovního ruchu
SLOVAK WORKSHOP
Thursday – October 31th, 2013
10:00 a.m. – 2:00 p.m.
Exhibition Hall, Workshop Area
13th Presentation of Tourism Product of Slovakia
WWW.SLOVAKIA.TRAVEL
VSTUPNÍ HALA
ENTRANCE HALL
WORKSHOPY
WORKSHOP AREA
VELETRŽNÍ HALA
EXHIBITION HALL
MADI Travel Market 2013
AQUACITY POPRAD, Športová 1397/1, SK-05801 Poprad, SLOVAKIA
65
S01
T + 421 - 52 - 7851222, F + 421 - 52 - 7851220, EM [email protected], Contact: Silvia Nawratovitzová
Celoroční středisko v podhůří Vysokých Tater nabízí 13 relaxačních a termálních bazénů s více než 350 vodními atrakcemi.
Hotely Aqu aCity zabezpečí komfortní pobyt pro hosty s volným přístupem do všech zón aquaparku a saun včetně polopenze.
Http://www.aquacity.sk
BARDEJOVSKÉ KÚPELE, SK-08631 Bardejovské Kúpele, SLOVAKIA
S02
T + 421 - 54 - 4774450, 60, 70, F + 421 - 54 - 4723549, EM [email protected], Contact: Miroslava Balonová
V Bardejově celoročně léčíme dospělé i dětské klienty, mezi nejvyhledávanější pobyty patří léčebné, wellness pobyty, relaxační víkendové,
ozdravné, seniorské, velikonoční, silvestrovské, redukční a jiné.
Http://www.kupele-bj.sk
FLORA TOUR, Kúpeľná 6, SK-81102 Bratislava, SLOVAKIA
S03
T + 421 - 2 - 54435803, F + 421 - 2 - 54430641, EM [email protected], Contact: Mária Novysedláková
Incomingová cestovní agentura Flora Tour poskytuje svým klientům širokou paletu služeb na slovenském trhu cestovního ruchu a je zároveň
generálním partnerem Twin City Liner-a, který spojuje centrum Bratislavy s centrem Vídně.
Http://www.floratour.sk
GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ, Bešeňová 136, SK-03483, SLOVAKIA
S04
T + 421 - 44 - 4307708, F + 421 - 44 - 4307853, EM [email protected], Contact: Ivana Nestorová
Celoroční areál s geotermální a čirou vodou s možností ubytování, stravování a wellnessu. Od prosince 2012 už v provozu nová adrenalinová zóna
s tobogány, jejich celková délka přesahuje 1 km, bazén s umělým vlnobitím a další atrakce.
Http://www.ginoparadise.sk
HEPEX SLOVAKIA CA, Rozmarínová 22, SK-94501 Komárno, SLOVAKIA
S05
T + 421 - 35 - 7713149, F + 421 - 35 - 7713149, EM [email protected], Contact: Vladimír Hronský
Databáze ubytovacích zařízení Slovenska na www.travelguide.sk + databáze maďarských lázní, wellness hotelů a ubytování na
www.wellnesstips.cz s možností rezervace. • Database of accommodation facilities on www.travelguide.sk
Http://www.travelguide.sk
HISTORICKÉ HOTELY SLOVENSKA, Prístavná 11, SK-92101 Piešťany, SLOVAKIA
S06
T + 421 - 948 039 080, EM [email protected]
Historické hotely Slovenska jsou více než skupina hotelů, jsou to i zámky, zámečky a historické budovy. Je to ztělesnění tradice a historie,
kterou svým pokrytím nabízí celá země a národ ve formě své pohostinnosti.
Http://www.HistorickeHotelySlovenska.sk
HOLIDAY VILLAGE, Slnečné jazerá - sever, SK-90301 Senec, SLOVAKIA
S07
T + 421 - 24 - 5915109, F + 421 - 24 - 5915109, EM [email protected], [email protected], Contact: Zoltán Kovács
Holiday Village - prázdninová vesnička - severní strana Slunečných jezer v Senci. 52 kompletně vybavených apartmánů, samostatná ložnice,
koupelna, kuchyň a společenská část, terasa. Tenisový kurt, beachvolejbal, občerstvení, dětské hřiště, ohniště.
Http://www.hv.sk
HOTEL BARÓNKA, Mudrochova 2, SK-83527 Bratislava, SLOVAKIA
S08
T + 421 - 2 - 44872324, F + 421 - 2 - 44885400, EM [email protected], Contact: Emília Szőkeová, Eva Horňáková
Hotel Barónka**** Bratislava a hotel Zátoka*** Sluneční jezera Senec - ubytování, kongresové a relaxační centrum.
Hotel Barónka**** and hotel Zátoka*** on Sunny Lakes in Senec - accommodation, congress and relax center.
Http://www.hotelbaronka.sk
HOTEL DELFÍN, Štefánikova 78, SK-90301 Senec, SLOVAKIA
S09
T + 421 - 2 - 20204040, F + 421 - 2 - 20204041, EM [email protected], [email protected] , Contact: Róbert Poór
Moderní a stylový kongresový Hotel Delfín**** v Senci nemá svoje 4 hvězdičky jen na okrasu. Zabezpečí Vám maximální pohodlí a postará se o to,
abyste zažili luxusní pobyt. • Modern and stylish Hotel Dolphin****, Senec does have 4-stars, but they are not just decorative. They ensure
maximal comfort for you and provide you to have the luxuriest stay. • Http://www.hoteldelfin.sk
66
MADI Travel Market 2013
HOTEL FLÓRA DUDINCE, Kúpeľná 101, SK-96271 Dudince, SLOVAKIA
S10
T + 421 - 45 - 5583742-4, F + 421 - 45 - 5253300, EM [email protected], Contact: Bohuslav Beňuch
Hotel leží v tichém a pěkném prostředí lázeňského areálu. Nabízí léčebně-rehabilitační, relaxační a rekreační pobyty.
Hotel FLÓRA is situated in a peaceful and splendid spa area, and provides rest, relax, medical and auditorium stays.
Http://www.floradudince.sk
KOZÍ VŔŠOK AREÁL, Ivachnová 304, SK-03483 Liptovská Teplá, SLOVAKIA
S11
T + 421 - 917 090 724, EM [email protected], Contact: Viera Paľová, Martina Mrvová
V atraktivním areálu Kozí vršek v obci Ivachnová najdete moderní RESTAURACI se zážitkovou gastronomií, ZOO farmu, SHOP se širokým výběrem
našich sýrů, vlastní SÝRÁRNU, DĚTSKÝ KOUTEK, venkovní hřiště, WIFI free, PARKOVIŠTĚ.
Http://www.kozivrsok.sk
KÚPELE DUDINCE, Kúpeľná 106, SK-96271 Dudince, SLOVAKIA
S12
T + 421 - 45 - 5504444, F + 421 - 45 - 5504877, EM [email protected], Contact: Peter Justin
Léčivá dudinská minerální voda patří k nejvzácnějším na světě. Její složení umožňuje léčbu více onemocnění současně (pohybového aparátu,
neurologických onemocnění a onemocnění kardiovaskulárního aparátu). Lázeňské hotely Rubín a Smaragd.
Http://www.kupeledudince.sk
KÚPELE LÚČKY, SK-03482 Lúčky, SLOVAKIA
S13
T + 421 - 44 - 4375126, F + 421 - 44 - 4392370, EM [email protected], Contact: Zuzana Melichová
KÚPELE LÚČKY a. s. - termální lázně na Liptově jsou vhodné pro celou rodinu. K dispozici je celoročně otevřený AQUA - VITAL Park s léčivou
termální minerální vodou od 27°C do 38°C.
Http://www.kupele-lucky.sk
KÚPELE SLIAČ, SK-96231 Sliač, SLOVAKIA
S14
T + 421 - 918 700 150, F + 421 - 45 - 5442949, EM [email protected], Contact: Zuzana Triznová
Léčení všech forem ischemického onemocnění srdce, gynekologické onemocnění, stavy po operacích a poruchy fertility, onemocnění
pohybového aparátu. • Treating all forms of ischeamic heart disease, gynaecological diseases, states after surgeries and fertility disorders,
diseases of motor system. • Http://www.spa-sliac.cz
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, Vyšné Ružbachy 48, SK-06502, SLOVAKIA
S15
T + 421 - 52 - 4266111, F + 421 - 52 - 4266560, EM [email protected], [email protected], Contact: Martina Konrádyová, Ján Smandra
Vyšné Ružbachy mají mezi lázněmi mimořádné postavení. Léčivé prameny odjakživa uzdravují tělo a okolní příroda uklidňuje duši. Tradice
se opírají o moderní výdobytky a kvalitní komplexní služby. Dopřejte si chvíli léčivého odpočinku.
Http://www.ruzbachy.sk
PARK INN DANUBE HOTEL, Rybné nám. 1, SK-81102 Bratislava, SLOVAKIA
S16
T + 421 - 2 - 59340000, F + 421 - 2 - 54414311, EM [email protected], Contact: Silvia Patócsová
Ubytování a kongresy přímo v centru Bratislavy jen pár kroků od hlavních turistických atrakcí.
Accommodation and conference venues in the heart of Bratislava's historical center only a few steps from the main tourist attractions.
Http://www.parkinn.com/hotel-bratislava
PARKHOTEL NA BARAČKE, Baračka 89, SK-91451 Trenčianské Teplice, SLOVAKIA
S17
T + 421 - 32 - 6556868, F + 421 - 32 - 6551260, EM [email protected], Contact: Barbora Mihálechová
Jediný 4* hotel v lázeňském městě Trenčianské Teplice situovaný v krásném přírodním prostředí s širokou nabídkou wellness, léčebných
a relaxačních pobytů a doplňkových služeb. • The only 4* hotel situated in a spa town Trenčianske Teplice with beuatiful natural surroundings
offers wide range of wellness, medical and relax stays and others services. • Http://www.parkhotelnabaracke.sk
PRVÁ PLTNÍCKA A RAFTINGOVÁ SPOLOČNOSŤ, SNP 86/69, SK-01324 Strečno, SLOVAKIA
S18
T + 421 - 907 196 999, EM [email protected], Contact: Martina Pristachová
Plavba na plti strenčianskou úžinou. Prožijte za hodinu plavby na vorech pocity předků. 7-kilometrovou plavbou pod hrady Strečno a Starhrad,
okolo nejznámějších pltnických překážek - skály Margita a Besná v průsmyku Váhu pohořím Malé Fatry.
Http://www.plte-strecno.sk
MADI Travel Market 2013
SKI PARK KUBÍNSKA HOĹA, Kubínska hoľa, SK-02601 Dolný Kubín, SLOVAKIA
67
S19
T + 421 - 907 925 310, EM [email protected], Contact: Ľubica Ľubeková
Nejlepší lyžovačka na Oravě (Slovensko), 14 km sjezdových tratí, 2 lanovky, 8 vleků, Hotel Green, Hotel Park.
The best ski resort in Orava region (Slovakia), 14 km of ski slopes, 2x chair lifts, 8 ski lifts, Hotel Green, Hotel Park.
Http://www.kubinska.sk
SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ RUCH, ZAHRANIČNÉ ZASTÚPENIE V ČR, Jilská 16, 110 00 Praha 1, CZ
S20
T + 420 - 224 946 082, 776 765 477, EM [email protected], Contact: Klára Badinková
Slovenská agentúra pre cestovný ruch zajišťuje marketing cestovního ruchu na celostátní úrovni, poskytuje informace o možnostech cestovního
ruchu na Slovensku a propaguje Slovensko jako cílovou destinaci cestovního ruchu.
Http://www.slovakia.travel
SLOVENSKÁ PLAVBA A PRÍSTAVY, LODNÁ OSOBNÁ DOPRAVA, Fajnorovo nábrežie 2, SK-81102 Bratislava, SLOVAKIA
S21
T + 421 - 2 - 52932226, F + 421 - 2 - 52932231, EM [email protected], Contact: Katarína Podhorová
SPaP - Lodní osobní doprava. • LOD - Passenger Shipping. Operator of passenger shipping on river Danube between Vienna, Bratislava by fast
hydrofoil ferry, sightseeing cruises, boat charter and catering, guided tours of Bratislava.
Http://www.lod.sk
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, Winterova 29, SK-92129 Piešťany, SLOVAKIA
S22
T + 421 - 33 - 7757733, F + 421 - 33 - 7752528, EM [email protected], Contact: Eva Ferienčiková
Kúpele Piešťany - léčba onemocnění pohybového aparátu. Termální minerální voda, unikátní sirné bahno. Kúpele Smrdáky - specialista na
léčbu kožních onemocnění. • Health Spa Piešťany - rheumatism, thermal mineral water, unique sulphur mud.
Http://www.piestany.danubiushotels.sk
SOREA - HOTELOVÁ SPOLOČNOSŤ, Odborárske nám. 3, SK-81570 Bratislava, SLOVAKIA
S23
T + 421 - 2 - 50239173, F + 421 - 2 - 55565806, EM [email protected], Contact: Anna Pechová
Hotely SOREA - Vysoké a Nízké Tatry, Spiš, Piešťany, Bratislava, Wellness & Termál & AQUA pobyty, víkend & senior, kongres.
Hotels SOREA - High and Low Tatras, Spiš, Piešťany, Bratislava, Wellness & Thermal & Aqua stays, Weekend & Senior, congress.
Http://www.sorea.sk
TURISTICKO-INFORMAČNÁ KANCELÁRIA DETVA, M. R. Štefánika 3214/2E, SK-96212 Detva, SLOVAKIA
S24
T + 421 - 45 - 5459087, F + 421 - 45 - 5459091, EM [email protected], Contact: Denisa Pavlechová
Info o městě, ubytování, dopravě, akcích a službách cestovního ruchu, turistických atrakcích, zámcích, muzeích, festivalech, folklóru a tradici.
Kouzlo Podpolania, průvodcovské služby, agroturistika, cykloturistika, zimní sporty a tradiční kuchyně.
Http://www.tikdetva.sk
WELLNESS HOTEL CHOPOK, Demänovská dolina 20, SK-03101 Liptovský Mikuláš, SLOVAKIA
S25
T + 421 - 911 322 596, F + 421 - 44 - 5591486, EM [email protected], Contact: Tomáš Kubica, Vladimíra Klaučová
Wellness Hotel Chopok**** Jasná, Nízké Tatry - vyhledávaný wellness hotel v Nízkých Tatrách, jenž byl oceněn jako nejlepší 4* hotel na
Slovensku. • Popular wellness hotel in the Low Tatras, which was awarded as the best 4* hotel in Slovakia.
Http://www.hotelchopok.sk
WELLNESS HOTEL PATINCE, Patince 431, SK-94639, SLOVAKIA
S26
T + 421 - 35 - 7908500, EM [email protected], Contact: Miloš Dovičin
4* wellness hotel v nejjižnější části Slovenska. Celoroční koupání v termální vodě vhodné pro regeneraci pohybového ústrojí. Teplota vody
v bazénech až do 36°C. Atraktivní pobytové balíky. Široká nabídka procedur.
Http://www.wellnesspatince.sk
MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA, Radničné nám. 1, SK-96924 Banská Štiavnica, SLOVAKIA
T + 421 - 45 - 6949610, F + 421 - 45 - 6949620, EM [email protected], Contact: Henrieta Godová, Ján Sedílek
Banská Štiavnica - město světového dědictví UNESCO.
Banská Štiavnica - world heritage town.
Http://www.banskastiavnica.sk
S27
68
MADI Travel Market 2013
POZNÁMKY – NOTES
VYSTAVOVATELSKÉ OBORY
EXHIBITORS’ PROFILES
®
MADI TRAVEL MARKET
70
MADI Travel Market 2013
PŘEHLED DESTINACÍ A OBORŮ
OVERVIEW OF DESTINATIONS AND SPECIALIZATIONS
DESTINACE (od strany 71)
DESTINATIONS (from page 71)
Česká republika: incoming a služby pro incoming
Česká republika: domácí cestovní ruch
Celý svět
Evropa a Středomoří
Severní Evropa (Skandinávie, Island, Dánsko)
Velká Británie a Irsko
Benelux
Německo, Rakousko, Švýcarsko
Francie
Španělsko, Portugalsko, Andorra
Itálie, San Marino
Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina,
Makedonie, Albánie
Bulharsko, Rumunsko
Řecko, Kypr
Turecko
Maďarsko
Slovensko
Rusko a státy SNS
Tunisko, Malta, Maroko
Egypt, Blízký a Střední Východ (Izrael, státy Perského zálivu)
Severní a Jižní Amerika, Karibská oblast
Afrika
Asia, ostrovy v Indickém oceánu
Indonesie, Austrálie, ostrovy v Tichém oceánu
Czech Republic: incoming and services for incoming
Czech Republic: domestic tourism
Worldwide
Europe and Mediterranean countries
Northern Europe (Scandinavia, Island, Denmark)
United Kingdom and Ireland
Benelux
Germany, Austria, Switzerland
France
Spain, Portugal, Andorra
Italy, San Marino
Croatia, Slovenia, Serbia, Montenegro, Bosnia & Herzegovina,
Macedonia, Albania
Bulgaria, Romania
Greece, Cyprus
Turkey
Hungary
Slovakia
Russia and countries of former USSR
Tunisia, Malta, Morocco
Egypt, Near and Middle East (Israel, the Gulf)
North and South America, Caribbean area
Africa
Asia & islands in the Indian Ocean
Indonesia, Australia & islands in the Pacific Region
OBORY ČINNOSTI (od strany 75)
FIELDS OF ACTIVITY (from page 75)
Cestovní kanceláře
Cestovní agentury
Ubytování a ubytovací řetězce
Stravování + catering, zážitková gastronomie
Letecká doprava a chartery
Autobusová doprava
Lodní doprava a trajekty, pronájem jachet
Rent-a-car
Lázně, fitness, wellness, zdravotní turistika
Lyžování, zimní aktivity
Outdoor, sportovní turistika, eko- a agroturistika, golf
Dětská, mládežnická, školní turistika, kurzy, výlety a tábory
Kongresy a incentivy, obchodní turistika + služební cesty
Turistické atrakce a programy – hrady, zámky, muzea, jeskyně, přírodní
zajímavosti, divadla, koncerty, muzikály, festivaly, folklór, poznávací
turistika a průvodcovské služby
Rezervační a informační systémy, software, internet
Pojištění, asistenční a finanční služby
Národní centrály, národní asociace
Kraje, turistické regiony, regionální sdružení a nadace, města, infocentra
Odborná média, profesní vzdělávání
Ostatní (literatura, suvenýry, propagace, marketing, půjčovny potřeb
pro volný čas, ...)
Tour operators
Travel agents
Accommodation of all categories and hotel chains
Boarding + catering, experience gastronomy
Airlines, charter flight
Bus transport
Cruises and ferries, yacht charter
Rent-a-car
Spas, fitness, wellness, health tourism
Skiing, snow & winter activities
Outdoor activities, ecotourism, agrotourism, sports, golf
School groups, children programmes, youth camps
Congress and incentive tourism, business travel
Tourism attractions, muzeums, theatres, musicals, natural parks,
educational tourism, guides
Reservation and information systems, software, internet
Travel insurance, assistance and financial services
National tourist authorities (boards), national and international associations
Regional tourist authorities & promotion, cities, infocentres
Specialized media, professional education
Other travel related services (travel literature, souvenirs, marketing services,
promotion, sport and outdoor equipment etc.)
MADI Travel Market 2013
71
DESTINACE • DESTINATIONS
Česká republika:
incoming a služby pro incoming
Czech Republic: incoming
and services for incoming
306 HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha 8, CZ
115 CONTI CK, Praha 1, CZ
367 IDEA TOUR, Pardubice, CZ
179 ČSAD TIŠNOV CK, Tišnov, CZ
368 JANETA CK, Písek, CZ
105 DATOUR CK, Hradec Králové, CZ
004, H13 JUFA VULKAN THERMEN RESORT,
Celldömölk, H
022,244,367 DELFÍN TRAVEL CK, Praha 9, CZ
236 FOR-LINE TOUR, Brno, CZ
315 A&O HOTELS AND HOSTELS HOLDING,
Berlin, D
001 KOVOTOUR PLUS,
Ostrava - Moravská Ostrava, CZ
307 AGENTURA MADI, Praha 3, CZ
058 ANDANTE CK, Písek, CZ
227 KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA,
Hradec Králové, CZ
056 IFA SCHÖNECK HOTEL & FERIENPARK,
Schöneck, D
023 ASOCIACE PRŮVODCŮ ČR, Praha 2, CZ
238 LÁZNĚ LUHAČOVICE, Luhačovice, CZ
368 JANETA CK, Písek, CZ
050 ATIS CK, Bruntál, CZ
317 MĚSTO OLOMOUC, Olomouc, CZ
118 KO-TOUR CK, Polička, CZ
307 AURA PRAGUE CA, Praha 4, CZ
307 PRAGUE PLUS CA, Praha 3, CZ
166 B&K TOUR CK, Hradec Králové, CZ
316 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA, Praha 5, CZ
001 KOVOTOUR PLUS,
Ostrava - Moravská Ostrava, CZ
341 CENTRUM BABYLON, Liberec, CZ
117 REKREA OSTRAVA DCK,
Ostrava - Moravská Ostrava, CZ
243 MUSEUMSHIGHLIGHTS VIENNA, Vienna, A
051 SDOVOLENÁ.CZ, Praha 5, CZ
005 NECKERMANN CK, Praha 7, CZ
228 VYKUPTO.CZ, Brno, CZ
V01 NEV-DAMA CK, Praha 4, CZ
239 ZOO MOŘSKÝ SVĚT, Praha 7, CZ
176 OSVĚTA HOŘOVICE CK, Hořovice, CZ
306 HOTEL OLYMPIK, Praha 8, CZ
306 HOTEL OLYMPIK ARTEMIS, Praha 8, CZ
306 HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha 8, CZ
010 HOTELSPRO GLOBAL TRAVEL WHOLESALER,
Praha 1, CZ
010 HOTELSPRO GLOBAL TRAVEL WHOLESALER,
Praha 1, CZ
235 NATOUR CK, Brno, CZ
106 POZNÁNÍ CK - JIŘÍ ERBEN, Pardubice, CZ
378 KOMPAS PRAHA CK, Praha 1, CZ
Celý svět
105 REDOK TRAVEL, Luže, CZ
227 KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA,
Hradec Králové, CZ
Worldwide
007 VIAMARE CK, Praha 2, CZ
238 LÁZNĚ LUHAČOVICE, Luhačovice, CZ
013 AGENTURA ZÁJEZDY.CZ, Třebíč, CZ
009 LOWCOSTBEDS.COM, Praha 7, CZ
060 AMERICA TOURS, Liberec, CZ
317 MĚSTO OLOMOUC, Olomouc, CZ
015 ANCHOICE CZ, Liberec 1, CZ
306 OLYMPIK HOLDING – ITA (INCENTIVE
TRAVEL AGENCY), Praha 8, CZ
340 DOVOLENÁ.IDNES.CZ, Praha 5, CZ
120 VICTORIA CK, Brno, CZ
Severní Evropa
(Skandinávie, Island, Dánsko)
307 PRAGUE PLUS CA, Praha 3, CZ
010 HOTELSPRO GLOBAL TRAVEL WHOLESALER,
Praha 1, CZ
Northern Europe
(Scandinavia, Island, Denmark)
316 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA, Praha 5, CZ
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
118 KO-TOUR CK, Polička, CZ
239 ZOO MOŘSKÝ SVĚT, Praha 7, CZ
009 LOWCOSTBEDS.COM, Praha 7, CZ
106 POZNÁNÍ CK - JIŘÍ ERBEN, Pardubice, CZ
235 NATOUR CK, Brno, CZ
Česká republika:
domácí cestovní ruch
106 POZNÁNÍ CK - JIŘÍ ERBEN, Pardubice, CZ
Velká Británie a Irsko
105 REDOK TRAVEL, Luže, CZ
United Kingdom and Ireland
Czech Republic:
domestic tourism
051 SDOVOLENÁ.CZ, Praha 5, CZ
315 A&O HOTELS AND HOSTELS HOLDING,
Berlin, D
140 VIAJES DE GALA TOURS, Mexico City,
MEXICO
307 AGENTURA MADI, Praha 3, CZ
228 VYKUPTO.CZ, Brno, CZ
216 UNION POJIŠŤOVNA, Praha 2, CZ
050 ATIS CK, Bruntál, CZ
307 AURA PRAGUE CA, Praha 4, CZ
166 B&K TOUR CK, Hradec Králové, CZ
341 CENTRUM BABYLON, Liberec, CZ
179 ČSAD TIŠNOV CK, Tišnov, CZ
306 HOTEL OLYMPIK, Praha 8, CZ
306 HOTEL OLYMPIK ARTEMIS, Praha 8, CZ
229 ČESKÉ KORMIDLO CK, Brno, CZ
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
118 KO-TOUR CK, Polička, CZ
106 POZNÁNÍ CK - JIŘÍ ERBEN, Pardubice, CZ
013 AGENTURA ZÁJEZDY.CZ, Třebíč, CZ
023 ASOCIACE PRŮVODCŮ ČR, Praha 2, CZ
013 AGENTURA ZÁJEZDY.CZ, Třebíč, CZ
Evropa a Středomoří
Europe and
Mediterranean countries
013 AGENTURA ZÁJEZDY.CZ, Třebíč, CZ
235 ANTLOVÁ - IBIS CK, Brno, CZ
050 ATIS CK, Bruntál, CZ
004, H03 BATTHYÁNY CASTLE HOTEL,
Zalacsány, H
105 REDOK TRAVEL, Luže, CZ
Benelux
013 AGENTURA ZÁJEZDY.CZ, Třebíč, CZ
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
176 OSVĚTA HOŘOVICE CK, Hořovice, CZ
106 POZNÁNÍ CK - JIŘÍ ERBEN, Pardubice, CZ
167 QUICKTOUR CK, České Budějovice, CZ
72
MADI Travel Market 2013
V02 FEDE CK, Praha 1, CZ
Německo, Rakousko, Švýcarsko
Germany, Austria, Switzerland
315 A&O HOTELS AND HOSTELS HOLDING,
Berlin, D
H02 AQUA CAMP - ARENA TOURIST, Budapest, H
367 IDEA TOUR, Pardubice, CZ
118 KO-TOUR CK, Polička, CZ
107 OROPESA DEL MAR - COSTA DEL AZAHAR,
Oropesa Del Mar, E
115 CONTI CK, Praha 1, CZ
167 QUICKTOUR CK, České Budějovice, CZ
105 DATOUR CK, Hradec Králové, CZ
007 VIAMARE CK, Praha 2, CZ
C01 A.S.T.I., Promajna, HR
056 IFA SCHÖNECK HOTEL & FERIENPARK,
Schöneck, D
Itálie, San Marino
243 MUSEUMSHIGHLIGHTS VIENNA, Vienna, A
Italy, San Marino
V01 NEV-DAMA CK, Praha 4, CZ
167 QUICKTOUR CK, České Budějovice, CZ
Croatia, Slovenia,
Serbia, Montenegro,
Bosnia & Herzegovina,
Macedonia, Albania
068 101 CK ZEMEK, Stará Boleslav, CZ
236 FOR-LINE TOUR, Brno, CZ
005 NECKERMANN CK, Praha 7, CZ
Chorvatsko, Slovinsko,
Srbsko, Černá Hora,
Bosna a Hercegovina,
Makedonie, Albánie
058 ANDANTE CK, Písek, CZ
235 ANTLOVÁ - IBIS CK, Brno, CZ
058 ANDANTE CK, Písek, CZ
C02 APARTHOTEL FRANE PAG, Pag, HR
C03 APARTMANI MEDENA, Seget Donji, HR
C04 APARTMENT HOTEL PRIŠĆAPAC, Blato, HR
H02 AQUA CAMP - ARENA TOURIST, Budapest, H
205 RAKOUSKÁ NÁRODNÍ TURISTICKÁ
CENTRÁLA - ÖSTERREICH WERBUNG,
Praha 1, CZ
H02 AQUA CAMP - ARENA TOURIST, Budapest, H
178 AZZURRO TOUR OPERATOR, Brno, CZ
166 B&K TOUR CK, Hradec Králové, CZ
S21 SLOVENSKÁ PLAVBA A PRÍSTAVY, LODNÁ
OSOBNÁ DOPRAVA, Bratislava, SK
166 B&K TOUR CK, Hradec Králové, CZ
H05 CORVUS HOTEL BÜK, Bük, H
225 CICALA AGENZIA VIAGGI, Praha 4, CZ
C06 CRV TOURS, Velika Gorica, HR
115 CONTI CK, Praha 1, CZ
Francie
France
235 ANTLOVÁ - IBIS CK, Brno, CZ
169 CAMPING ILES D´OR, Giens, F
229 ČESKÉ KORMIDLO CK, Brno, CZ
229 ČESKÉ KORMIDLO CK, Brno, CZ
179 ČSAD TIŠNOV CK, Tišnov, CZ
V02 FEDE CK, Praha 1, CZ
236 FOR-LINE TOUR, Brno, CZ
C05 AS ADRIA SERVICE, Baška voda, HR
229 ČESKÉ KORMIDLO CK, Brno, CZ
179 ČSAD TIŠNOV CK, Tišnov, CZ
237 DELFIN TOURS, Makarska, HR
C07 DONADIĆ – MEDITERAN PAG, TRAVEL
AGENCY, Pag, HR
V02 FEDE CK, Praha 1, CZ
118 KO-TOUR CK, Polička, CZ
367 IDEA TOUR, Pardubice, CZ
C08 FONTANA HOTEL APARTMANI,
Jelsa-Hvar, HR
169 MGS TOURS, Les Adrets de l´Esterel, F
366 ISCHIA HAPPY TRAVEL, Praha 4, CZ
236 FOR-LINE TOUR, Brno, CZ
235 NATOUR CK, Brno, CZ
368 JANETA CK, Písek, CZ
C09 HOTEL BELVEDER, Pag, HR
V01 NEV-DAMA CK, Praha 4, CZ
168 PITIPITIPA CK, Bytča, SK
106 POZNÁNÍ CK - JIŘÍ ERBEN, Pardubice, CZ
167 QUICKTOUR CK, České Budějovice, CZ
105 REDOK TRAVEL, Luže, CZ
120 VICTORIA CK, Brno, CZ
Španělsko. Portugalsko,
Andorra
118 KO-TOUR CK, Polička, CZ
305 LOSTAR VIAGGI, Forio (NA), I
376 MASTER GROUP TOUR OPERATOR, Gioia
Tauro (RC), I
C10 HOTEL BOLERO, Zagreb, HR
C11 HOTEL KATARINA 2009, Dugopolje, HR
C12 HOTEL KORANA SRAKOVČIĆ & SRAKOVČIĆ
SRCE PRIRODE, Karlovac, HR
C13 HOTEL LAGUNA ZAGREB, Zagreb, HR
235 NATOUR CK, Brno, CZ
C46 HOTEL LOVRAN, Lovran, HR
V01 NEV-DAMA CK, Praha 4, CZ
C14 HOTEL VALI, Dramalj, HR
176 OSVĚTA HOŘOVICE CK, Hořovice, CZ
011 PRIMA TOUR, Dogana, SAN MARINO
C15 HOTEL VILA RUŽICA, Crikvenica, HR
C16 HOTEL VRATA KRKE, Lozovac-Šibenik, HR
C17 HOTELI BAŠKA, Baška, HR
Spain, Portugal, Andorra
167 QUICKTOUR CK, České Budějovice, CZ
140 ALL MEXICO PASS, Madrid, E
117 REKREA OSTRAVA DCK,
Ostrava - Moravská Ostrava, CZ
C19 HOTELI KRK, Krk, HR
177 SOL NOSTRUM TOURIST ITALY,
Tagliata di Cervia, I
C21 HOTELI NJIVICE, Njivice, HR
240 SUPERADRIA TOUR OPERATOR,
Bibione - Venezia, I
C23 JADERATOURS, Zadar, HR
105 DATOUR CK, Hradec Králové, CZ
120 VICTORIA CK, Brno, CZ
368 JANETA CK, Písek, CZ
022,244,367 DELFÍN TRAVEL CK, Praha 9, CZ
108 VÍTKOVICE TOURS, Ostrava-Vítkovice, CZ
C25 KATARINA LINE, Opatija, HR
215 BAHIA PRINCIPE HOTELS & RESORTS,
Palma de Mallorca, E
215 BARCELÓ HOTELS & RESORTS,
Palma de Mallorca, E
215 BE LIVE HOTELS, Ctra. Arenal Llucmajor, E
179 ČSAD TIŠNOV CK, Tišnov, CZ
C18 HOTELI BAŠKA VODA, Baška Voda, HR
C20 HOTELI MAKARSKA, Makarska, HR
C22 ISTRATURIST UMAG, Umag, HR
C24 JADRAN CRIKVENICA, Crikvenica, HR
MADI Travel Market 2013
73
Řecko, Kypr
117 REKREA OSTRAVA DCK,
Ostrava - Moravská Ostrava, CZ
001 KOVOTOUR PLUS,
Ostrava - Moravská Ostrava, CZ
Greece, Cyprus
H15 SPIRIT HOTEL THERMAL SPA, Sárvár, H
C26 LAGUNA NOVIGRAD HOTELS & CAMPSITES,
Novigrad, HR
105 DATOUR CK, Hradec Králové, CZ
378 KOMPAS PRAHA CK, Praha 1, CZ
118 KO-TOUR CK, Polička, CZ
C27 LIŠANJ TURIST, Novi Vinodolski, HR
013 AGENTURA ZÁJEZDY.CZ, Třebíč, CZ
H16 VADKERT GUESTHOUSE, Sárvár, H
108 VÍTKOVICE TOURS, Ostrava-Vítkovice, CZ
V02 FEDE CK, Praha 1, CZ
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
Slovensko
118 KO-TOUR CK, Polička, CZ
Slovakia
C29 MARANTA TRAVEL AGENCY, Split, HR
001 KOVOTOUR PLUS,
Ostrava - Moravská Ostrava, CZ
S01 AQUACITY POPRAD, Poprad, SK
C30 MARI-TOURS, Novi Vinodolski, HR
007 VIAMARE CK, Praha 2, CZ
C28 LUCKY TRAVEL, Poreč, HR
207 MAESTRAL TRAVEL AGENCY, Split, HR
C31 MISTRAL, Crikvenica,, HR
V01 NEV-DAMA CK, Praha 4, CZ
C32 OREBIĆ TOURS, Orebić, HR
S02 BARDEJOVSKÉ KÚPELE,
Bardejovské Kúpele, SK
Turecko
S03 FLORA TOUR, Bratislava, SK
Turkey
S04 GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ, Bešeňová, SK
C33 ORGINAL KORČULA TRAVEL, Korčula, HR
C34 PLAVI HORIZONT, Omiš-Duće, HR
050 ATIS CK, Bruntál, CZ
013 AGENTURA ZÁJEZDY.CZ, Třebíč, CZ
242, S05 HEPEX SLOVAKIA CA, Komárno, SK
S06 HISTORICKÉ HOTELY SLOVENSKA,
Piešťany, SK
106 POZNÁNÍ CK - JIŘÍ ERBEN, Pardubice, CZ
010 HOTELSPRO GLOBAL TRAVEL
WHOLESALER, Praha 1, CZ
237 PUNTA TOURS, Podgora, HR
226 HALAY TOURISM, Istanbul, TURKEY
167 QUICKTOUR CK, České Budějovice, CZ
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
C35 RADEŠKO GRUPA, Supetar, HR
118 KO-TOUR CK, Polička, CZ
117 REKREA OSTRAVA DCK,
Ostrava - Moravská Ostrava, CZ
001 KOVOTOUR PLUS,
Ostrava - Moravská Ostrava, CZ
C36 RESTORANI ŽGANJER, Ozalj, HR
005 NECKERMANN CK, Praha 7, CZ
S12 KÚPELE DUDINCE, Dudince, SK
C37 RUŽMARIN TOURIST AGENCY, Omiš, HR
106 POZNÁNÍ CK - JIŘÍ ERBEN, Pardubice, CZ
S13 KÚPELE LÚČKY, Lúčky, SK
S07 HOLIDAY VILLAGE, Senec, SK
S08 HOTEL BARÓNKA, Bratislava, SK
S09 HOTEL DELFÍN, Senec, SK
S10 HOTEL FLÓRA DUDINCE, Dudince, SK
S11 KOZÍ VŔŠOK AREÁL, Liptovská Teplá, SK
S14 KÚPELE SLIAČ, Sliač, SK
C38 SANI TOURS, Biograd na moru, HR
C39 SUNTURIST, Novalja, HR
Maďarsko
S15 KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, Vyšné
Ružbachy, SK
240 SUPERADRIA TOUR OPERATOR,
Bibione - Venezia, I
Hungary
S16 PARK INN DANUBE HOTEL, Bratislava, SK
C40 ŠILOTURIST TOURIST AGENCY, Šilo, HR
H01 AKTIV TOURS, Budapest, H
S17 PARKHOTEL NA BARAČKE,
Trenčianské Teplice, SK
C41 TRAVELANA TRAVEL AGENCY, Rijeka, HR
C42 TURISTICKÉ SDRUŽENÍ MĚSTA SPLIT,
Split, HR
116, C43 UNILINE CROATIA, Pula, HR
C44 VALAMAR HOTELS & RESORTS, Zagreb, HR
H02 AQUA CAMP - ARENA TOURIST, Budapest, H
050 ATIS CK, Bruntál, CZ
004, H03 BATTHYÁNY CASTLE HOTEL,
Zalacsány, H
004, H04 BÜK, BÜKFÜRDŐ, Bük, H
120 VICTORIA CK, Brno, CZ
H06 GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA,
Bükfürdő, H
C45 VIR TURIZAM - TOURIST AGENCY, Vir, HR
242, S05 HEPEX SLOVAKIA CA, Komárno, SK
108 VÍTKOVICE TOURS, Ostrava-Vítkovice, CZ
004, H07 HOTEL CARBONA, Hévíz, H
H08 HOTEL CLUB SIÓFOK, Siófok, H
Bulharsko, Rumunsko
004, H09 HOTEL KAROS SPA, Zalakaros, H
Bulgaria, Romania
H10 HOTEL PIROSKA, Bük, H
013 AGENTURA ZÁJEZDY.CZ, Třebíč, CZ
H11 HUNGAROSPA HAJDÚSZOBOSZLÓI,
Hajdúszoboszló, H
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
004, H12 HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
004, H12 HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
367 IDEA TOUR, Pardubice, CZ
001 KOVOTOUR PLUS,
Ostrava - Moravská Ostrava, CZ
004, H13 JUFA VULKAN THERMEN RESORT,
Celldömölk, H
005 NECKERMANN CK, Praha 7, CZ
004, H14 KEHIDA TERMAL, Kehidakustány, H
168 PITIPITIPA CK, Bytča, SK
S18 PRVÁ PLTNÍCKA A RAFTINGOVÁ
SPOLOČNOSŤ, Strečno, SK
167 QUICKTOUR CK, České Budějovice, CZ
117 REKREA OSTRAVA DCK,
Ostrava - Moravská Ostrava, CZ
S19 SKI PARK KUBÍNSKA HOĹA, Dolný Kubín, SK
S20 SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ
RUCH, ZAHRANIČNÉ ZASTÚPENIE V ČR,
Praha 1, CZ
S21 SLOVENSKÁ PLAVBA A PRÍSTAVY, LODNÁ
OSOBNÁ DOPRAVA, Bratislava, SK
S22 SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY,
Piešťany, SK
S23 SOREA - HOTELOVÁ SPOLOČNOSŤ,
Bratislava, SK
S24 TURISTICKO-INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
DETVA, Detva, SK
108 VÍTKOVICE TOURS, Ostrava-Vítkovice, CZ
228 VYKUPTO.CZ, Brno, CZ
74
MADI Travel Market 2013
S25 WELLNESS HOTEL CHOPOK,
Liptovský Mikuláš, SK
140 SPECIAL MAYAN TOURS CANCUN, Cancun,
Quintana Roo, MEXICO
S26 WELLNESS HOTEL PATINCE, Patince, SK
140 VIAJES DE GALA TOURS, Mexico City,
MEXICO
Rusko a státy SNS
Russia and countries
of former USSR
Afrika
Africa
013 AGENTURA ZÁJEZDY.CZ, Třebíč, CZ
013 AGENTURA ZÁJEZDY.CZ, Třebíč, CZ
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
106 POZNÁNÍ CK - JIŘÍ ERBEN, Pardubice, CZ
106 POZNÁNÍ CK - JIŘÍ ERBEN, Pardubice, CZ
105 REDOK TRAVEL, Luže, CZ
Asia, ostrovy v Indickém
oceánu
Tunisko, Malta, Maroko
Tunisia, Malta, Morocco
Asia & islands in the Indian
Ocean
013 AGENTURA ZÁJEZDY.CZ, Třebíč, CZ
013 AGENTURA ZÁJEZDY.CZ, Třebíč, CZ
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
106 POZNÁNÍ CK - JIŘÍ ERBEN, Pardubice, CZ
007 VIAMARE CK, Praha 2, CZ
Blízký a Střední Východ (Egypt,
Izrael, státy Perského zálivu)
Indonesie, Austrálie, ostrovy
v Tichém oceánu
Near and Middle East (Egypt,
Israel, the Gulf
Indonesia, Australia & islands
in the Pacific Region
013 AGENTURA ZÁJEZDY.CZ, Třebíč, CZ
013 AGENTURA ZÁJEZDY.CZ, Třebíč, CZ
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
106 POZNÁNÍ CK - JIŘÍ ERBEN, Pardubice, CZ
Severní a Jižní Amerika,
Karibská oblast
North and South America,
Caribbean area
013 AGENTURA ZÁJEZDY.CZ, Třebíč, CZ
140 ALL MEXICO PASS, Madrid, E
060 AMERICA TOURS, Liberec, CZ
215 BAHIA PRINCIPE HOTELS & RESORTS,
Palma de Mallorca, E
215 BARCELÓ HOTELS & RESORTS, Palma de
Mallorca, E
215 BE LIVE HOTELS, Ctra. Arenal Llucmajor, E
215 DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA – NÁRODNÍ
TURISTICKÝ ÚŘAD, Praha 1, CZ
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
059 JAMAJSKÁ TURISTICKÁ CENTRÁLA,
Berlin - Friedenau, D
140 MEXICO TOURISM BOARD - CONSEJO DE
PROMOCIÓN TURISTIKA DE MÉXICO,
Berlin, D
215 PRINCESS HOTELS & RESORT, Altagracia,
DOMINICAN REPUBLIC
MADI Travel Market 2013
75
OBORY ČINNOSTI • FIELDS OF ACTIVITY
235 NATOUR CK, Brno, CZ
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
Cestovní kanceláře
005 NECKERMANN CK, Praha 7, CZ
366 ISCHIA HAPPY TRAVEL, Praha 4, CZ
Tour operators
V01 NEV-DAMA CK, Praha 4, CZ
004, H14 KEHIDA TERMAL, Kehidakustány, H
068 101 CK ZEMEK, Stará Boleslav, CZ
C32 OREBIĆ TOURS, Orebić, HR
C27 LIŠANJ TURIST, Novi Vinodolski, HR
C01 A.S.T.I., Promajna, HR
176 OSVĚTA HOŘOVICE CK, Hořovice, CZ
C28 LUCKY TRAVEL, Poreč, HR
H01 AKTIV TOURS, Budapest, H
168 PITIPITIPA CK, Bytča, SK
C29 MARANTA TRAVEL AGENCY, Split, HR
140 ALL MEXICO PASS, Madrid, E
C34 PLAVI HORIZONT, Omiš-Duće, HR
C30 MARI-TOURS, Novi Vinodolski, HR
060 AMERICA TOURS, Liberec, CZ
106 POZNÁNÍ CK - JIŘÍ ERBEN, Pardubice, CZ
058 ANDANTE CK, Písek, CZ
011 PRIMA TOUR, Dogana, SAN MARINO
306 OLYMPIK HOLDING – ITA (INCENTIVE
TRAVEL AGENCY), Praha 8, CZ
235 ANTLOVÁ - IBIS CK, Brno, CZ
S18 PRVÁ PLTNÍCKA A RAFTINGOVÁ
SPOLOČNOSŤ, Strečno, SK
H02 AQUA CAMP - ARENA TOURIST, Budapest, H
050 ATIS CK, Bruntál, CZ
167 QUICKTOUR CK, České Budějovice, CZ
C33 ORGINAL KORČULA TRAVEL, Korčula, HR
307 PRAGUE PLUS CA, Praha 3, CZ
S18 PRVÁ PLTNÍCKA A RAFTINGOVÁ
SPOLOČNOSŤ, Strečno, SK
178 AZZURRO TOUR OPERATOR, Brno, CZ
C35 RADEŠKO GRUPA, Supetar, HR
166 B&K TOUR CK, Hradec Králové, CZ
105 REDOK TRAVEL, Luže, CZ
004, H03 BATTHYÁNY CASTLE HOTEL,
Zalacsány, H
117 REKREA OSTRAVA DCK,
Ostrava - Moravská Ostrava, CZ
225 CICALA AGENZIA VIAGGI, Praha 4, CZ
051 SDOVOLENÁ.CZ, Praha 5, CZ
C39 SUNTURIST, Novalja, HR
115 CONTI CK, Praha 1, CZ
177 SOL NOSTRUM TOURIST ITALY,
Tagliata di Cervia, I
C40 ŠILOTURIST TOURIST AGENCY, Šilo, HR
229 ČESKÉ KORMIDLO CK, Brno, CZ
179 ČSAD TIŠNOV CK, Tišnov, CZ
105 DATOUR CK, Hradec Králové, CZ
S23 SOREA - HOTELOVÁ SPOLOČNOSŤ,
Bratislava, SK
237 PUNTA TOURS, Podgora, HR
C37 RUŽMARIN TOURIST AGENCY, Omiš, HR
C38 SANI TOURS, Biograd na moru, HR
C44 VALAMAR HOTELS & RESORTS, Zagreb, HR
C45 VIR TURIZAM - TOURIST AGENCY, Vir, HR
228 VYKUPTO.CZ, Brno, CZ
022,244,367 DELFÍN TRAVEL CK, Praha 9, CZ
140 SPECIAL MAYAN TOURS CANCUN,
Cancun, Quintana Roo, MEXICO
C07 DONADIĆ – MEDITERAN PAG, TRAVEL
AGENCY, Pag, HR
240 SUPERADRIA TOUR OPERATOR,
Bibione - Venezia, I
Ubytování a ubytovací řetězce
V02 FEDE CK, Praha 1, CZ
C41 TRAVELANA TRAVEL AGENCY, Rijeka, HR
236 FOR-LINE TOUR, Brno, CZ
S24 TURISTICKO-INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
DETVA, Detva, SK
Accommodation of all
categories and hotel chains
226 HALAY TOURISM, Istanbul, TURKEY
S07 HOLIDAY VILLAGE, Senec, SK
116, C43 UNILINE CROATIA, Pula, HR
068 101 CK ZEMEK, Stará Boleslav, CZ
315 A&O HOTELS AND HOSTELS HOLDING,
Berlin, D
S09 HOTEL DELFÍN, Senec, SK
140 VIAJES DE GALA TOURS, Mexico City,
MEXICO
367 IDEA TOUR, Pardubice, CZ
007 VIAMARE CK, Praha 2, CZ
H01 AKTIV TOURS, Budapest, H
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
120 VICTORIA CK, Brno, CZ
140 ALL MEXICO PASS, Madrid, E
C23 JADERATOURS, Zadar, HR
108 VÍTKOVICE TOURS, Ostrava-Vítkovice, CZ
235 ANTLOVÁ - IBIS CK, Brno, CZ
C24 JADRAN CRIKVENICA, Crikvenica, HR
368 JANETA CK, Písek, CZ
C25 KATARINA LINE, Opatija, HR
004, H14 KEHIDA TERMAL, Kehidakustány, H
C02 APARTHOTEL FRANE PAG, Pag, HR
Cestovní agentury
Travel agents
378 KOMPAS PRAHA CK, Praha 1, CZ
307 AGENTURA MADI, Praha 3, CZ
118 KO-TOUR CK, Polička, CZ
013 AGENTURA ZÁJEZDY.CZ, Třebíč, CZ
001 KOVOTOUR PLUS,
Ostrava - Moravská Ostrava, CZ
140 ALL MEXICO PASS, Madrid, E
C26 LAGUNA NOVIGRAD HOTELS & CAMPSITES,
Novigrad, HR
307 AURA PRAGUE CA, Praha 4, CZ
305 LOSTAR VIAGGI, Forio (NA), I
207 MAESTRAL TRAVEL AGENCY, Split, HR
376 MASTER GROUP TOUR OPERATOR,
Gioia Tauro (RC), I
169 MGS TOURS, Les Adrets de l´Esterel, F
C01 A.S.T.I., Promajna, HR
C05 AS ADRIA SERVICE, Baška voda, HR
C06 CRV TOURS, Velika Gorica, HR
237 DELFIN TOURS, Makarska, HR
S03 FLORA TOUR, Bratislava, SK
C03 APARTMANI MEDENA, Seget Donji, HR
C04 APARTMENT HOTEL PRIŠĆAPAC, Blato, HR
S01 AQUACITY POPRAD, Poprad, SK
C05 AS ADRIA SERVICE, Baška voda, HR
178 AZZURRO TOUR OPERATOR, Brno, CZ
215 BAHIA PRINCIPE HOTELS & RESORTS,
Palma de Mallorca, E
215 BARCELÓ HOTELS & RESORTS,
Palma de Mallorca, E
S02 BARDEJOVSKÉ KÚPELE,
Bardejovské Kúpele, SK
242, S05 HEPEX SLOVAKIA CA, Komárno, SK
004, H03 BATTHYÁNY CASTLE HOTEL,
Zalacsány, H
S09 HOTEL DELFÍN, Senec, SK
215 BE LIVE HOTELS, Ctra. Arenal Llucmajor, E
76
MADI Travel Market 2013
004, H04 BÜK, BÜKFÜRDŐ, Bük, H
004, H12 HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
S19 SKI PARK KUBÍNSKA HOĹA, Dolný Kubín, SK
169 CAMPING ILES D´OR, Giens, F
367 IDEA TOUR, Pardubice, CZ
341 CENTRUM BABYLON, Liberec, CZ
056 IFA SCHÖNECK HOTEL & FERIENPARK,
Schöneck, D
S22 SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY,
Piešťany, SK
225 CICALA AGENZIA VIAGGI, Praha 4, CZ
H05 CORVUS HOTEL BÜK, Bük, H
C06 CRV TOURS, Velika Gorica, HR
237 DELFIN TOURS, Makarska, HR
C22 ISTRATURIST UMAG, Umag, HR
C23 JADERATOURS, Zadar, HR
C24 JADRAN CRIKVENICA, Crikvenica, HR
177 SOL NOSTRUM TOURIST ITALY,
Tagliata di Cervia, I
S23 SOREA - HOTELOVÁ SPOLOČNOSŤ,
Bratislava, SK
H15 SPIRIT HOTEL THERMAL SPA, Sárvár, H
022,244,367 DELFÍN TRAVEL CK, Praha 9, CZ
004, H13 JUFA VULKAN THERMEN RESORT,
Celldömölk, H
C39 SUNTURIST, Novalja, HR
C07 DONADIĆ – MEDITERAN PAG, TRAVEL
AGENCY, Pag, HR
C25 KATARINA LINE, Opatija, HR
240 SUPERADRIA TOUR OPERATOR,
Bibione - Venezia, I
C08 FONTANA HOTEL APARTMANI,
Jelsa-Hvar, HR
004, H14 KEHIDA TERMAL, Kehidakustány, H
378 KOMPAS PRAHA CK, Praha 1, CZ
236 FOR-LINE TOUR, Brno, CZ
S12 KÚPELE DUDINCE, Dudince, SK
S04 GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ, Bešeňová, SK
S13 KÚPELE LÚČKY, Lúčky, SK
H06 GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA,
Bükfürdő, H
S14 KÚPELE SLIAČ, Sliač, SK
226 HALAY TOURISM, Istanbul, TURKEY
S15 KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, Vyšné
Ružbachy, SK
C40 ŠILOTURIST TOURIST AGENCY, Šilo, HR
C41 TRAVELANA TRAVEL AGENCY, Rijeka, HR
116, C43 UNILINE CROATIA, Pula, HR
H16 VADKERT GUESTHOUSE, Sárvár, H
C44 VALAMAR HOTELS & RESORTS, Zagreb, HR
140 VIAJES DE GALA TOURS, Mexico City,
MEXICO
C26 LAGUNA NOVIGRAD HOTELS & CAMPSITES,
Novigrad, HR
120 VICTORIA CK, Brno, CZ
238 LÁZNĚ LUHAČOVICE, Luhačovice, CZ
C45 VIR TURIZAM - TOURIST AGENCY, Vir, HR
S07 HOLIDAY VILLAGE, Senec, SK
C27 LIŠANJ TURIST, Novi Vinodolski, HR
S25 WELLNESS HOTEL CHOPOK,
Liptovský Mikuláš, SK
S08 HOTEL BARÓNKA, Bratislava, SK
305 LOSTAR VIAGGI, Forio (NA), I
C09 HOTEL BELVEDER, Pag, HR
009 LOWCOSTBEDS.COM, Praha 7, CZ
C10 HOTEL BOLERO, Zagreb, HR
C28 LUCKY TRAVEL, Poreč, HR
004, H07 HOTEL CARBONA, Hévíz, H
207 MAESTRAL TRAVEL AGENCY, Split, HR
H08 HOTEL CLUB SIÓFOK, Siófok, H
C29 MARANTA TRAVEL AGENCY, Split, HR
S09 HOTEL DELFÍN, Senec, SK
C30 MARI-TOURS, Novi Vinodolski, HR
Boarding + catering,
experience gastronomy
S10 HOTEL FLÓRA DUDINCE, Dudince, SK
376 MASTER GROUP TOUR OPERATOR,
Gioia Tauro (RC), I
C02 APARTHOTEL FRANE PAG, Pag, HR
169 MGS TOURS, Les Adrets de l´Esterel, F
C04 APARTMENT HOTEL PRIŠĆAPAC, Blato, HR
C31 MISTRAL, Crikvenica,, HR
215 BARCELÓ HOTELS & RESORTS, Palma de
Mallorca, E
242, S05 HEPEX SLOVAKIA CA, Komárno, SK
S06 HISTORICKÉ HOTELY SLOVENSKA,
Piešťany, SK
004, H09 HOTEL KAROS SPA, Zalakaros, H
C11 HOTEL KATARINA 2009, Dugopolje, HR
C12 HOTEL KORANA SRAKOVČIĆ & SRAKOVČIĆ
SRCE PRIRODE, Karlovac, HR
C13 HOTEL LAGUNA ZAGREB, Zagreb, HR
C46 HOTEL LOVRAN, Lovran, HR
306 HOTEL OLYMPIK ARTEMIS, Praha 8, CZ
306 OLYMPIK HOLDING – ITA (INCENTIVE
TRAVEL AGENCY), Praha 8, CZ
C32 OREBIĆ TOURS, Orebić, HR
C33 ORGINAL KORČULA TRAVEL, Korčula, HR
306 HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha 8, CZ
107 OROPESA DEL MAR - COSTA DEL AZAHAR,
Oropesa Del Mar, E
H10 HOTEL PIROSKA, Bük, H
S16 PARK INN DANUBE HOTEL, Bratislava, SK
C14 HOTEL VALI, Dramalj, HR
S17 PARKHOTEL NA BARAČKE,
Trenčianské Teplice, SK
C15 HOTEL VILA RUŽICA, Crikvenica, HR
C16 HOTEL VRATA KRKE, Lozovac-Šibenik, HR
C17 HOTELI BAŠKA, Baška, HR
C18 HOTELI BAŠKA VODA, Baška Voda, HR
C19 HOTELI KRK, Krk, HR
C20 HOTELI MAKARSKA, Makarska, HR
C21 HOTELI NJIVICE, Njivice, HR
010 HOTELSPRO GLOBAL TRAVEL
WHOLESALER, Praha 1, CZ
H11 HUNGAROSPA HAJDÚSZOBOSZLÓI,
Hajdúszoboszló, H
S26 WELLNESS HOTEL PATINCE, Patince, SK
Stravování + catering,
zážitková gastronomie
S02 BARDEJOVSKÉ KÚPELE,
Bardejovské Kúpele, SK
215 BE LIVE HOTELS, Ctra. Arenal Llucmajor, E
C08 FONTANA HOTEL APARTMANI,
Jelsa-Hvar, HR
S04 GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ, Bešeňová, SK
C09 HOTEL BELVEDER, Pag, HR
C10 HOTEL BOLERO, Zagreb, HR
C34 PLAVI HORIZONT, Omiš-Duće, HR
S09 HOTEL DELFÍN, Senec, SK
011 PRIMA TOUR, Dogana, SAN MARINO
C11 HOTEL KATARINA 2009, Dugopolje, HR
215 PRINCESS HOTELS & RESORT, Altagracia,
DOMINICAN REPUBLIC
C12 HOTEL KORANA SRAKOVČIĆ & SRAKOVČIĆ
SRCE PRIRODE, Karlovac, HR
237 PUNTA TOURS, Podgora, HR
C13 HOTEL LAGUNA ZAGREB, Zagreb, HR
C35 RADEŠKO GRUPA, Supetar, HR
306 HOTEL OLYMPIK ARTEMIS, Praha 8, CZ
C36 RESTORANI ŽGANJER, Ozalj, HR
306 HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha 8, CZ
C37 RUŽMARIN TOURIST AGENCY, Omiš, HR
C16 HOTEL VRATA KRKE, Lozovac-Šibenik, HR
C38 SANI TOURS, Biograd na moru, HR
C19 HOTELI KRK, Krk, HR
051 SDOVOLENÁ.CZ, Praha 5, CZ
C21 HOTELI NJIVICE, Njivice, HR
MADI Travel Market 2013
77
004, H12 HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
118 KO-TOUR CK, Polička, CZ
S01 AQUACITY POPRAD, Poprad, SK
004, H14 KEHIDA TERMAL, Kehidakustány, H
001 KOVOTOUR PLUS,
Ostrava - Moravská Ostrava, CZ
S02 BARDEJOVSKÉ KÚPELE,
Bardejovské Kúpele, SK
176 OSVĚTA HOŘOVICE CK, Hořovice, CZ
004, H03 BATTHYÁNY CASTLE HOTEL,
Zalacsány, H
S11 KOZÍ VŔŠOK AREÁL, Liptovská Teplá, SK
238 LÁZNĚ LUHAČOVICE, Luhačovice, CZ
C29 MARANTA TRAVEL AGENCY, Split, HR
C31 MISTRAL, Crikvenica,, HR
215 PRINCESS HOTELS & RESORT, Altagracia,
DOMINICAN REPUBLIC
C36 RESTORANI ŽGANJER, Ozalj, HR
S21 SLOVENSKÁ PLAVBA A PRÍSTAVY, LODNÁ
OSOBNÁ DOPRAVA, Bratislava, SK
S22 SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY,
Piešťany, SK
H16 VADKERT GUESTHOUSE, Sárvár, H
168 PITIPITIPA CK, Bytča, SK
C41 TRAVELANA TRAVEL AGENCY, Rijeka, HR
S24 TURISTICKO-INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
DETVA, Detva, SK
004, H04 BÜK, BÜKFÜRDŐ, Bük, H
341 CENTRUM BABYLON, Liberec, CZ
H05 CORVUS HOTEL BÜK, Bük, H
116, C43 UNILINE CROATIA, Pula, HR
V02 FEDE CK, Praha 1, CZ
120 VICTORIA CK, Brno, CZ
C08 FONTANA HOTEL APARTMANI,
Jelsa-Hvar, HR
S04 GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ, Bešeňová, SK
Lodní doprava a trajekty,
pronájem jachet
C45 VIR TURIZAM - TOURIST AGENCY, Vir, HR
Cruises and ferries,
yacht charter
S25 WELLNESS HOTEL CHOPOK,
Liptovský Mikuláš, SK
235 ANTLOVÁ - IBIS CK, Brno, CZ
S26 WELLNESS HOTEL PATINCE, Patince, SK
178 AZZURRO TOUR OPERATOR, Brno, CZ
C07 DONADIĆ – MEDITERAN PAG, TRAVEL
AGENCY, Pag, HR
H06 GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA,
Bükfürdő, H
242, S05 HEPEX SLOVAKIA CA, Komárno, SK
S06 HISTORICKÉ HOTELY SLOVENSKA,
Piešťany, SK
S08 HOTEL BARÓNKA, Bratislava, SK
004, H07 HOTEL CARBONA, Hévíz, H
S09 HOTEL DELFÍN, Senec, SK
Letecká doprava a chartery
S03 FLORA TOUR, Bratislava, SK
S10 HOTEL FLÓRA DUDINCE, Dudince, SK
Airlines, charter flight
059 JAMAJSKÁ TURISTICKÁ CENTRÁLA,
Berlin - Friedenau, D
004, H09 HOTEL KAROS SPA, Zalakaros, H
140 ALL MEXICO PASS, Madrid, E
060 AMERICA TOURS, Liberec, CZ
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
001 KOVOTOUR PLUS,
Ostrava - Moravská Ostrava, CZ
C25 KATARINA LINE, Opatija, HR
C29 MARANTA TRAVEL AGENCY, Split, HR
C32 OREBIĆ TOURS, Orebić, HR
C35 RADEŠKO GRUPA, Supetar, HR
305 LOSTAR VIAGGI, Forio (NA), I
C37 RUŽMARIN TOURIST AGENCY, Omiš, HR
235 NATOUR CK, Brno, CZ
C38 SANI TOURS, Biograd na moru, HR
176 OSVĚTA HOŘOVICE CK, Hořovice, CZ
S21 SLOVENSKÁ PLAVBA A PRÍSTAVY, LODNÁ
OSOBNÁ DOPRAVA, Bratislava, SK
S24 TURISTICKO-INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
DETVA, Detva, SK
007 VIAMARE CK, Praha 2, CZ
C11 HOTEL KATARINA 2009, Dugopolje, HR
H10 HOTEL PIROSKA, Bük, H
C17 HOTELI BAŠKA, Baška, HR
C18 HOTELI BAŠKA VODA, Baška Voda, HR
C19 HOTELI KRK, Krk, HR
H11 HUNGAROSPA HAJDÚSZOBOSZLÓI,
Hajdúszoboszló, H
004, H12 HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
366 ISCHIA HAPPY TRAVEL, Praha 4, CZ
Rent-a-car
C23 JADERATOURS, Zadar, HR
060 AMERICA TOURS, Liberec, CZ
C24 JADRAN CRIKVENICA, Crikvenica, HR
Autobusová doprava
C25 KATARINA LINE, Opatija, HR
368 JANETA CK, Písek, CZ
Bus transport
235 NATOUR CK, Brno, CZ
004, H13 JUFA VULKAN THERMEN RESORT,
Celldömölk, H
068 101 CK ZEMEK, Stará Boleslav, CZ
140 ALL MEXICO PASS, Madrid, E
058 ANDANTE CK, Písek, CZ
225 CICALA AGENZIA VIAGGI, Praha 4, CZ
C32 OREBIĆ TOURS, Orebić, HR
C35 RADEŠKO GRUPA, Supetar, HR
C41 TRAVELANA TRAVEL AGENCY, Rijeka, HR
116, C43 UNILINE CROATIA, Pula, HR
229 ČESKÉ KORMIDLO CK, Brno, CZ
179 ČSAD TIŠNOV CK, Tišnov, CZ
105 DATOUR CK, Hradec Králové, CZ
S03 FLORA TOUR, Bratislava, SK
367 IDEA TOUR, Pardubice, CZ
368 JANETA CK, Písek, CZ
004, H13 JUFA VULKAN THERMEN RESORT,
Celldömölk, H
C25 KATARINA LINE, Opatija, HR
Lázně, fitness, wellness,
zdravotní turistika
Spas, fitness, wellness,
health tourism
307 AGENTURA MADI, Praha 3, CZ
004, H14 KEHIDA TERMAL, Kehidakustány, H
001 KOVOTOUR PLUS,
Ostrava - Moravská Ostrava, CZ
227 KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA,
Hradec Králové, CZ
S12 KÚPELE DUDINCE, Dudince, SK
S13 KÚPELE LÚČKY, Lúčky, SK
S14 KÚPELE SLIAČ, Sliač, SK
S15 KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY,
Vyšné Ružbachy, SK
H01 AKTIV TOURS, Budapest, H
C26 LAGUNA NOVIGRAD HOTELS & CAMPSITES,
Novigrad, HR
058 ANDANTE CK, Písek, CZ
238 LÁZNĚ LUHAČOVICE, Luhačovice, CZ
H02 AQUA CAMP - ARENA TOURIST, Budapest, H
305 LOSTAR VIAGGI, Forio (NA), I
78
140 MEXICO TOURISM BOARD - CONSEJO DE
PROMOCIÓN TURISTIKA DE MÉXICO,
Berlin, D
C31 MISTRAL, Crikvenica,, HR
S16 PARK INN DANUBE HOTEL, Bratislava, SK
S17 PARKHOTEL NA BARAČKE,
Trenčianské Teplice, SK
307 PRAGUE PLUS CA, Praha 3, CZ
215 PRINCESS HOTELS & RESORT, Altagracia,
DOMINICAN REPUBLIC
117 REKREA OSTRAVA DCK,
Ostrava - Moravská Ostrava, CZ
S22 SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY,
Piešťany, SK
S23 SOREA - HOTELOVÁ SPOLOČNOSŤ,
Bratislava, SK
H15 SPIRIT HOTEL THERMAL SPA, Sárvár, H
C44 VALAMAR HOTELS & RESORTS, Zagreb, HR
108 VÍTKOVICE TOURS, Ostrava-Vítkovice, CZ
S25 WELLNESS HOTEL CHOPOK,
Liptovský Mikuláš, SK
MADI Travel Market 2013
C44 VALAMAR HOTELS & RESORTS, Zagreb, HR
Outdoor, sportovní turistika,
eko- a agroturistika
140 VIAJES DE GALA TOURS, Mexico City,
MEXICO
Outdoor activities, ecotourism,
agrotourism, sports
S25 WELLNESS HOTEL CHOPOK,
Liptovský Mikuláš, SK
307 AGENTURA MADI, Praha 3, CZ
S26 WELLNESS HOTEL PATINCE, Patince, SK
H01 AKTIV TOURS, Budapest, H
058 ANDANTE CK, Písek, CZ
169 CAMPING ILES D´OR, Giens, F
V02 FEDE CK, Praha 1, CZ
H06 GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA,
Bükfürdő, H
S07 HOLIDAY VILLAGE, Senec, SK
C09 HOTEL BELVEDER, Pag, HR
C16 HOTEL VRATA KRKE, Lozovac-Šibenik, HR
C21 HOTELI NJIVICE, Njivice, HR
C24 JADRAN CRIKVENICA, Crikvenica, HR
059 JAMAJSKÁ TURISTICKÁ CENTRÁLA,
Berlin - Friedenau, D
Dětská, mládežnická, školní
turistika, kurzy, výlety a tábory
School groups, children
programmes, youth and camps
315 A&O HOTELS AND HOSTELS HOLDING,
Berlin, D
058 ANDANTE CK, Písek, CZ
S01 AQUACITY POPRAD, Poprad, SK
166 B&K TOUR CK, Hradec Králové, CZ
S02 BARDEJOVSKÉ KÚPELE,
Bardejovské Kúpele, SK
004, H13 JUFA VULKAN THERMEN RESORT,
Celldömölk, H
004, H04 BÜK, BÜKFÜRDŐ, Bük, H
C25 KATARINA LINE, Opatija, HR
341 CENTRUM BABYLON, Liberec, CZ
Lyžování, zimní aktivity
004, H14 KEHIDA TERMAL, Kehidakustány, H
225 CICALA AGENZIA VIAGGI, Praha 4, CZ
Skiing, snow & winter activities
227 KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA,
Hradec Králové, CZ
022,244,367 DELFÍN TRAVEL CK, Praha 9, CZ
S26 WELLNESS HOTEL PATINCE, Patince, SK
013 AGENTURA ZÁJEZDY.CZ, Třebíč, CZ
S01 AQUACITY POPRAD, Poprad, SK
166 B&K TOUR CK, Hradec Králové, CZ
341 CENTRUM BABYLON, Liberec, CZ
225 CICALA AGENZIA VIAGGI, Praha 4, CZ
115 CONTI CK, Praha 1, CZ
V02 FEDE CK, Praha 1, CZ
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
001 KOVOTOUR PLUS,
Ostrava - Moravská Ostrava, CZ
S13 KÚPELE LÚČKY, Lúčky, SK
S15 KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY,
Vyšné Ružbachy, SK
005 NECKERMANN CK, Praha 7, CZ
V01 NEV-DAMA CK, Praha 4, CZ
205 RAKOUSKÁ NÁRODNÍ TURISTICKÁ
CENTRÁLA - ÖSTERREICH WERBUNG,
Praha 1, CZ
S19 SKI PARK KUBÍNSKA HOĹA, Dolný Kubín, SK
177 SOL NOSTRUM TOURIST ITALY,
Tagliata di Cervia, I
S23 SOREA - HOTELOVÁ SPOLOČNOSŤ,
Bratislava, SK
116, C43 UNILINE CROATIA, Pula, HR
S25 WELLNESS HOTEL CHOPOK,
Liptovský Mikuláš, SK
C26 LAGUNA NOVIGRAD HOTELS & CAMPSITES,
Novigrad, HR
169 CAMPING ILES D´OR, Giens, F
V02 FEDE CK, Praha 1, CZ
S04 GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ, Bešeňová, SK
C28 LUCKY TRAVEL, Poreč, HR
S07 HOLIDAY VILLAGE, Senec, SK
376 MASTER GROUP TOUR OPERATOR,
Gioia Tauro (RC), I
004, H09 HOTEL KAROS SPA, Zalakaros, H
140 MEXICO TOURISM BOARD - CONSEJO DE
PROMOCIÓN TURISTIKA DE MÉXICO,
Berlin, D
C32 OREBIĆ TOURS, Orebić, HR
S17 PARKHOTEL NA BARAČKE,
Trenčianské Teplice, SK
306 HOTEL OLYMPIK, Praha 8, CZ
H11 HUNGAROSPA HAJDÚSZOBOSZLÓI,
Hajdúszoboszló, H
056 IFA SCHÖNECK HOTEL & FERIENPARK,
Schöneck, D
C34 PLAVI HORIZONT, Omiš-Duće, HR
004, H13 JUFA VULKAN THERMEN RESORT,
Celldömölk, H
307 PRAGUE PLUS CA, Praha 3, CZ
004, H14 KEHIDA TERMAL, Kehidakustány, H
S18 PRVÁ PLTNÍCKA A RAFTINGOVÁ
SPOLOČNOSŤ, Strečno, SK
S11 KOZÍ VŔŠOK AREÁL, Liptovská Teplá, SK
C35 RADEŠKO GRUPA, Supetar, HR
227 KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA,
Hradec Králové, CZ
205 RAKOUSKÁ NÁRODNÍ TURISTICKÁ
CENTRÁLA - ÖSTERREICH WERBUNG,
Praha 1, CZ
317 MĚSTO OLOMOUC, Olomouc, CZ
C37 RUŽMARIN TOURIST AGENCY, Omiš, HR
S16 PARK INN DANUBE HOTEL, Bratislava, SK
S19 SKI PARK KUBÍNSKA HOĹA, Dolný Kubín, SK
168 PITIPITIPA CK, Bytča, SK
140 SPECIAL MAYAN TOURS CANCUN, Cancun,
Quintana Roo, MEXICO
215 PRINCESS HOTELS & RESORT, Altagracia,
DOMINICAN REPUBLIC
C39 SUNTURIST, Novalja, HR
C40 ŠILOTURIST TOURIST AGENCY, Šilo, HR
S18 PRVÁ PLTNÍCKA A RAFTINGOVÁ
SPOLOČNOSŤ, Strečno, SK
C41 TRAVELANA TRAVEL AGENCY, Rijeka, HR
116, C43 UNILINE CROATIA, Pula, HR
H16 VADKERT GUESTHOUSE, Sárvár, H
239 ZOO MOŘSKÝ SVĚT, Praha 7, CZ
243 MUSEUMSHIGHLIGHTS VIENNA, Vienna, A
MADI Travel Market 2013
Kongresy a incentivy, obchodní
turistika + služební cesty
Congress and incentive
tourism, business travel
307 AGENTURA MADI, Praha 3, CZ
H01 AKTIV TOURS, Budapest, H
058 ANDANTE CK, Písek, CZ
S01 AQUACITY POPRAD, Poprad, SK
307 AURA PRAGUE CA, Praha 4, CZ
79
S15 KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY,
Vyšné Ružbachy, SK
C26 LAGUNA NOVIGRAD HOTELS & CAMPSITES,
Novigrad, HR
238 LÁZNĚ LUHAČOVICE, Luhačovice, CZ
305 LOSTAR VIAGGI, Forio (NA), I
207 MAESTRAL TRAVEL AGENCY, Split, HR
317 MĚSTO OLOMOUC, Olomouc, CZ
140 MEXICO TOURISM BOARD - CONSEJO DE
PROMOCIÓN TURISTIKA DE MÉXICO,
Berlin, D
S03 FLORA TOUR, Bratislava, SK
H06 GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA,
Bükfürdő, H
226 HALAY TOURISM, Istanbul, TURKEY
C10 HOTEL BOLERO, Zagreb, HR
004, H07 HOTEL CARBONA, Hévíz, H
C12 HOTEL KORANA SRAKOVČIĆ & SRAKOVČIĆ
SRCE PRIRODE, Karlovac, HR
306 HOTEL OLYMPIK ARTEMIS, Praha 8, CZ
306 HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha 8, CZ
C16 HOTEL VRATA KRKE, Lozovac-Šibenik, HR
215 BAHIA PRINCIPE HOTELS & RESORTS,
Palma de Mallorca, E
C31 MISTRAL, Crikvenica,, HR
V01 NEV-DAMA CK, Praha 4, CZ
S02 BARDEJOVSKÉ KÚPELE,
Bardejovské Kúpele, SK
056 IFA SCHÖNECK HOTEL & FERIENPARK,
Schöneck, D
306 OLYMPIK HOLDING – ITA (INCENTIVE
TRAVEL AGENCY), Praha 8, CZ
C23 JADERATOURS, Zadar, HR
215 BE LIVE HOTELS, Ctra. Arenal Llucmajor, E
S16 PARK INN DANUBE HOTEL, Bratislava, SK
341 CENTRUM BABYLON, Liberec, CZ
059 JAMAJSKÁ TURISTICKÁ CENTRÁLA,
Berlin - Friedenau, D
022,244,367 DELFÍN TRAVEL CK, Praha 9, CZ
S17 PARKHOTEL NA BARAČKE,
Trenčianské Teplice, SK
004, H13 JUFA VULKAN THERMEN RESORT,
Celldömölk, H
S03 FLORA TOUR, Bratislava, SK
307 PRAGUE PLUS CA, Praha 3, CZ
C25 KATARINA LINE, Opatija, HR
C08 FONTANA HOTEL APARTMANI,
Jelsa-Hvar, HR
316 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA,
Praha 5, CZ
004, H14 KEHIDA TERMAL, Kehidakustány, H
S04 GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ, Bešeňová, SK
215 PRINCESS HOTELS & RESORT, Altagracia,
DOMINICAN REPUBLIC
S06 HISTORICKÉ HOTELY SLOVENSKA,
Piešťany, SK
S11 KOZÍ VŔŠOK AREÁL, Liptovská Teplá, SK
227 KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA,
Hradec Králové, CZ
S08 HOTEL BARÓNKA, Bratislava, SK
205 RAKOUSKÁ NÁRODNÍ TURISTICKÁ
CENTRÁLA - ÖSTERREICH WERBUNG,
Praha 1, CZ
C10 HOTEL BOLERO, Zagreb, HR
S19 SKI PARK KUBÍNSKA HOĹA, Dolný Kubín, SK
305 LOSTAR VIAGGI, Forio (NA), I
004, H07 HOTEL CARBONA, Hévíz, H
S22 SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY,
Piešťany, SK
C29 MARANTA TRAVEL AGENCY, Split, HR
004, H09 HOTEL KAROS SPA, Zalakaros, H
S23 SOREA - HOTELOVÁ SPOLOČNOSŤ,
Bratislava, SK
C11 HOTEL KATARINA 2009, Dugopolje, HR
H15 SPIRIT HOTEL THERMAL SPA, Sárvár, H
140 MEXICO TOURISM BOARD - CONSEJO DE
PROMOCIÓN TURISTIKA DE MÉXICO,
Berlin, D
C12 HOTEL KORANA SRAKOVČIĆ & SRAKOVČIĆ
SRCE PRIRODE, Karlovac, HR
116, C43 UNILINE CROATIA, Pula, HR
243 MUSEUMSHIGHLIGHTS VIENNA, Vienna, A
C44 VALAMAR HOTELS & RESORTS, Zagreb, HR
C32 OREBIĆ TOURS, Orebić, HR
140 VIAJES DE GALA TOURS, Mexico City,
MEXICO
C33 ORGINAL KORČULA TRAVEL, Korčula, HR
306 HOTEL OLYMPIK, Praha 8, CZ
306 HOTEL OLYMPIK ARTEMIS, Praha 8, CZ
S26 WELLNESS HOTEL PATINCE, Patince, SK
168 PITIPITIPA CK, Bytča, SK
S09 HOTEL DELFÍN, Senec, SK
C13 HOTEL LAGUNA ZAGREB, Zagreb, HR
306 HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha 8, CZ
C16 HOTEL VRATA KRKE, Lozovac-Šibenik, HR
C17 HOTELI BAŠKA, Baška, HR
010 HOTELSPRO GLOBAL TRAVEL
WHOLESALER, Praha 1, CZ
H11 HUNGAROSPA HAJDÚSZOBOSZLÓI,
Hajdúszoboszló, H
004, H12 HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
056 IFA SCHÖNECK HOTEL & FERIENPARK,
Schöneck, D
Turistické atrakce a programy hrady, zámky, muzea, jeskyně,
přírodní zajímavosti, divadla,
koncerty, muzikály, festivaly,
folklór, průvodcovské služby
Tourism attractions, muzeums,
theatres, musicals, natural
parks
H01 AKTIV TOURS, Budapest, H
S15 KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY,
Vyšné Ružbachy, SK
317 MĚSTO OLOMOUC, Olomouc, CZ
S16 PARK INN DANUBE HOTEL, Bratislava, SK
316 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA,
Praha 5, CZ
S18 PRVÁ PLTNÍCKA A RAFTINGOVÁ
SPOLOČNOSŤ, Strečno, SK
C35 RADEŠKO GRUPA, Supetar, HR
205 RAKOUSKÁ NÁRODNÍ TURISTICKÁ
CENTRÁLA - ÖSTERREICH WERBUNG,
Praha 1, CZ
C37 RUŽMARIN TOURIST AGENCY, Omiš, HR
S21 SLOVENSKÁ PLAVBA A PRÍSTAVY, LODNÁ
OSOBNÁ DOPRAVA, Bratislava, SK
C22 ISTRATURIST UMAG, Umag, HR
307 AURA PRAGUE CA, Praha 4, CZ
C24 JADRAN CRIKVENICA, Crikvenica, HR
004, H04 BÜK, BÜKFÜRDŐ, Bük, H
140 SPECIAL MAYAN TOURS CANCUN, Cancun,
Quintana Roo, MEXICO
059 JAMAJSKÁ TURISTICKÁ CENTRÁLA,
Berlin - Friedenau, D
341 CENTRUM BABYLON, Liberec, CZ
C40 ŠILOTURIST TOURIST AGENCY, Šilo, HR
115 CONTI CK, Praha 1, CZ
C41 TRAVELANA TRAVEL AGENCY, Rijeka, HR
C07 DONADIĆ – MEDITERAN PAG, TRAVEL
AGENCY, Pag, HR
S24 TURISTICKO-INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
DETVA, Detva, SK
S11 KOZÍ VŔŠOK AREÁL, Liptovská Teplá, SK
S13 KÚPELE LÚČKY, Lúčky, SK
80
H16 VADKERT GUESTHOUSE, Sárvár, H
C45 VIR TURIZAM - TOURIST AGENCY, Vir, HR
Rezervační a informační
systémy, software, internet
Reservation and information
systems, software, internet
MADI Travel Market 2013
059 JAMAJSKÁ TURISTICKÁ CENTRÁLA,
Berlin - Friedenau, D
140 MEXICO TOURISM BOARD - CONSEJO DE
PROMOCIÓN TURISTIKA DE MÉXICO,
Berlin, D
205 RAKOUSKÁ NÁRODNÍ TURISTICKÁ
CENTRÁLA - ÖSTERREICH WERBUNG,
Praha 1, CZ
S20 SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ
RUCH, ZAHRANIČNÉ ZASTÚPENIE V ČR,
Praha 1, CZ
307 AGENTURA MADI, Praha 3, CZ
013 AGENTURA ZÁJEZDY.CZ, Třebíč, CZ
015 ANCHOICE CZ, Liberec 1, CZ
068 CESYS - DARKMAY, Liberec, CZ
237 DELFIN TOURS, Makarska, HR
Kraje, turistické regiony,
regionální sdružení a nadace,
města, infocentra
340 DOVOLENÁ.IDNES.CZ, Praha 5, CZ
Regional tourist authorities
& promotion, cities, infocentres
S03 FLORA TOUR, Bratislava, SK
004, H04 BÜK, BÜKFÜRDŐ, Bük, H
242, S05 HEPEX SLOVAKIA CA, Komárno, SK
227 KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA,
Hradec Králové, CZ
010 HOTELSPRO GLOBAL TRAVEL
WHOLESALER, Praha 1, CZ
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
009 LOWCOSTBEDS.COM, Praha 7, CZ
051 SDOVOLENÁ.CZ, Praha 5, CZ
306 TRAVELOJOBS.COM, Praha 1, CZ
S24 TURISTICKO-INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
DETVA, Detva, SK
317 MĚSTO OLOMOUC, Olomouc, CZ
107 OROPESA DEL MAR - COSTA DEL AZAHAR,
Oropesa Del Mar, E
316 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA,
Praha 5, CZ
C42 TURISTICKÉ SDRUŽENÍ MĚSTA SPLIT,
Split, HR
116, C43 UNILINE CROATIA, Pula, HR
070 WORLD MEDIA PARTNERS, Svitavy, CZ
Pojištění, asistenční a finanční
služby
Travel insurance, assistance
and financial services
S24 TURISTICKO-INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
DETVA, Detva, SK
216 UNION POJIŠŤOVNA, Praha 2, CZ
Národní centrály,
národní asociace
National tourist authorities
(boards), national and
international associations
350 ASOCIACE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ ČESKÉ
REPUBLIKY, Praha 2, CZ
377 ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH
KANCELÁŘÍ A AGENTUR, Praha 1, CZ
023 ASOCIACE PRŮVODCŮ ČR, Praha 2, CZ
215 DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA – NÁRODNÍ
TURISTICKÝ ÚŘAD, Praha 1, CZ
S06 HISTORICKÉ HOTELY SLOVENSKA,
Piešťany, SK
Odborná média,
profesní vzdělávání
Specialized media,
professional education
307 AGENTURA MADI, Praha 3, CZ
350 ASOCIACE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ ČESKÉ
REPUBLIKY, Praha 2, CZ
023 ASOCIACE PRŮVODCŮ ČR, Praha 2, CZ
070 C.O.T. MEDIA, Praha 3, CZ
S06 HISTORICKÉ HOTELY SLOVENSKA,
Piešťany, SK
316 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA,
Praha 5, CZ
306 TRAVELOJOBS.COM, Praha 1, CZ
Ostatní (literatura, suvenýry,
propagace, marketing,
půjčovny potřeb pro
volný čas, ...)
Other travel related services
(travel literature, souvenirs,
marketing services, promotion,
consultants, sport and outdoor
equipment etc.)
307 AGENTURA MADI, Praha 3, CZ
340 DOVOLENÁ.IDNES.CZ, Praha 5, CZ
307 PRAGUE PLUS CA, Praha 3, CZ
205 RAKOUSKÁ NÁRODNÍ TURISTICKÁ
CENTRÁLA - ÖSTERREICH WERBUNG,
Praha 1, CZ
051 SDOVOLENÁ.CZ, Praha 5, CZ
306 TRAVELOJOBS.COM, Praha 1, CZ
228 VYKUPTO.CZ, Brno, CZ
239 ZOO MOŘSKÝ SVĚT, Praha 7, CZ

Podobné dokumenty