1 MONO - JETRONIC

Transkript

1 MONO - JETRONIC
1
MONO - JETRONIC
Elektronicky řízené nízkotlaké jednobodové přerušované vstřikování benzinu pro čtyřválcové motory s jedním centrálně umístěným elektromagnetickým
vstřikovacím ventilem.
Poznámka : Systémy jednobodového (centrálního) vstřikování SPI se nazývají také TBI
(Throttle Body Injection) → vstřikování do komory škrtící klapky.
HLAVNÍ ŘÍDÍCÍ VELIČINY
• poloha škrtící klapky,
• otáčky motoru → systém α/n.
KONSTRUKCE MONO – JETRONIC se skládá z funkčních systémů :
• ZÁSOBOVÁNÍ PALIVEM
o palivové čerpadlo,
o vstřikovač,
o regulátor tlaku paliva,
o ovladač škrtící klapky,
o vstřikovací ventil
• MĚŘENÍ PROVOZNÍCH VELIČIN a zpracování údajů
o elektronická řídící jednotka,
o spínač chodu naprázdno,
o chybová paměť
v případě poruchy se provede záznam
do vnitřní diagnostiky (součást řídící
jednotky) a aktivuje nouzový režim →
motor běží se sníženým výkonem, zvýšenou spotřebou a větší tvorbou škodlivin → je možné dojetí do servisu.
PRINCIP ČINNOSTI
• Hlavní informaci o provozním stavu motoru tvoří poloha škrtící klapky
(úhel α) a otáčky motoru (n) → poloha škrtící klapky předávána jako informace pro řídící jednotku o daném zatížení motoru.
• Základní okamžik vstřikování a délku vstřikování (základní množství
vstřikovaného paliva) určuje řídící jednotka z polohy škrtící klapky α a
počtu otáček motoru n → systém α/n.
• Pro určení přesného množství paliva dostává řídící jednotka další informace → např. o teplotě vzduchu, teplotě motoru, složení směsi, složení
výfukových plynů (od lambda sondy) … .
• Rozdělování směsi paliva a vzduchu jednotlivým válcům motoru provádí
sběrné sací potrubí.
PRI-TeO-PO3-02_24F Karburátory_Mono-Jetronic
1 / 3
Soustava Mono – Jetronic
(Bosch)
PRI-TeO-PO3-02_24F Karburátory_Mono-Jetronic
2 / 3
Vstřikovací jednotka
PRI-TeO-PO3-02_24F Karburátory_Mono-Jetronic
3 / 3