25. letní tábor – vlčat a světlušek „Bájné řecko - Skaut Křtiny

Komentáře

Transkript

25. letní tábor – vlčat a světlušek „Bájné řecko - Skaut Křtiny
Skautský měsíčník střediska Junáka Křtiny
http://www.skautkrtiny.weebly.com
http://www.facebook.com/skaut.krtiny
číslo 171
září 2015
25. letní tábor – vlčat a světlušek
„Bájné řeckoÿ
úterý–čtvrtek 30. 6.–9. 7. 2015
Letos jsme završili čtvrt století obnovené skautské činnosti ve
Křtinách 25. letními tábory. Čtete dobře, opravdu tábory. Když
jsme v zimě začínali plánovat tábor, tak jsme zjistili, že nás asi
bude hodně. Po velkém zvažování všech pro a proti jsme se rozhodnuli pro dva samostatné tábory, které se také uskutečnily. Bylo to
poprvé v historii, co jsme měli dva stálé tábory. Počet táborníků
na obou táborech se blížil devadesáti. Na dalších řádcích se dozvíte
něco více o první táboře, táboře mladších dětí – vlčat a světlušek.
Tábor vlčat a světlušek začínal hned po vysvědčení a trval deset
dní. Pokračujme chvíli ve „statistických údajíchÿ. Tábora se účastnilo 23 vlčat, 13 světlušek a 12 dospělých vedoucích. V kuchyni nám
opět pomáhali ochotné maminky a tatínci a vystřídalo se jich tam pět. Po kratší či delší dobu nám
na táboře pomáhali i další rodiče a také naši RR, OS. Na táboře tak bylo stále něco málo přes 50
táborníků. Hlavní vedoucí byla Hanka Drápelová a jejími zástupci byli Zbyněk Drápela st. a Nikča
Matušková. Zdravotníkem pak byla Áďa Matušková.
Tábor se opět uskutečnil na našem tábořišti v Přírodním parku Říčku u Bukovinky, hned u studánky Milušky. Opět jsme tábořili v tradičních stanech týpí a celý tábor jsme stavěli na „zelené
louceÿ. Stavění i bourání tábora bylo náročné, ale opět se při něm zapojili jak naši starší členové tak
i rodiče a to zejména na „stavěčceÿ. Během hlavního stavěcího dne se do budování tábora zapojilo
téměř padesát pomocníků.
Celý tábor se nesl v duchu bájí starověkého Řecka. Hned u zahajovacího táboráku nás navštívilo
několik řeckých bohů a sdělili nám, že budeme prožívat různá dobrodružství a budovat svá starověká
města a s nimi silné Řecko, které odolá všem nebezpečenstvím. Ještě večer po táboráku jsme prožili
první dobrodružství při získání jmen pro naše města a další den si vyrobili řecké kostýmy – tógy.
/pokračování na straně 11/
Hodnocení činnosti v měsíci červnu * Reportáže: 25. letní tábor – vlčat a
světlušek „Bájné Řeckoÿ, Výlet Velkých vlčat na kolech „Na Proklestÿ, Krajské kolo
Svojsíkova závodu „Hledání Nikoly Teslyÿ, Obrok 2015, Výprava světlušek a
skautek „Zahrajem si na opiceÿ, Závěrečná schůzka skautů, Závěrečná družinovka Ještěrek,
25. skautský tábor „Starověké Čínyÿ, Vůdcovský lesní kurz Gong
s. m. r. k. 171/1
Hlásná trouba
I. Naše nejbližší akce
• Akce Sokola Křtiny „Dětský cyklozávodÿ
neděle 13. 9. 2015
„Přijměte pozvánku na první ročník akce Sokola Křtiny, která je určena pro děti od 0 do
14 let.ÿ
Kdy: neděle 13. 9. 2015. V době od 13.30 h do 14.15 h proběhne registrace, od 14.30 h pak
samotný závod.
Kde: Dykovy školky Křtiny (poblíž Klostermannovy studánky).
Startovné: 20 Kč/osoba. Předběžné registrace zasílejte na kontaktní e-mail:
[email protected]
Soutěžní kategorie: 13–14 let, 11–12 let, 9–10 let, 7–8 let, 6 let, odrážedla (5 let a mladší).
Náročnost okruhu je volena úměrně věku závodníků. Přilba povinná. Občerstvení zajištěno
(guláš, špekáčky, pivo, limo). Možnost příjezdu k Dykovým lesním školkám a zde i parkování.
Krásné lesní prostředí!
Sokol Křtiny
čtvrtek 17. 9. 2015
• Listina úmluvy – Jestřábi
„Vypravíme se na naše tajné družinové místo, kde vykopeme starou listinu a zakopeme novou.
Samozřejmě se toho bude dít víc, ale nechte se překvapit.ÿ
Sraz: v 16.30 h u klubovny.
Ukončení: v 19.30 h na náměstí.
S sebou: VP2, cyklistickou helmu, kolo v dobrém stavu (nafouklé duše, funkční brzdy, odrazky
a vše ostatní).
Hroch
středa 23. 9. 2015
• Prodloužená schůzka vlčat „Velké vytíÿ
„Vypravíme se, na naše tajné místo kde uskutečníme obřad při němž přivítáme nováčky ve
smečce a přidáme stuhy za úspěchy členů na totemovou hůl. Také si zahrajeme velkou dobrodružnou hru. Tato schůzka bude společná pro všechny vlčata a zvány jsou i vlčata, která budou
mívat samostatné schůzky se skauty.ÿ
Sraz: v 17.00 h u klubovny.
Ukončení: ve 20.00 h u klubovny.
S sebou: věci na prodlouženou schůzku (VP2) – zápisník, tužka, Stezka, KPZ, uzlovačka,
nůž, svačina, pití, pláštěnka. Navíc vezměte baterku. Vše sbalené do batohu na záda. Na nohy
vezměte pevné kožené boty. Na tuto slavnostní schůzku půjdeme ve skautských krojích nebo
alespoň našich tričkách.
Hanka-Mihanka a Zbyněk-Náčelník
pátek 25.–28. 9. 2015
• Celostátní kolo Svojsíkova závodu – Příbor
„Skautské družině Vlků se letos podařilo postoupit do celostátního kola Svojsíkova závodu. Plní
odhodlání i znalostí se vydáme do Příbora, kde se pokusíme ukořistit co nejlepší umístění a
pokusíme se sáhnout i po prvním místě.ÿ
Sraz: v pátek přibližně v 15 h u klubovny.
Ukončení: v pondělí přibližně v 15 h.
S sebou: VP4 (věci na vícedenní výpravu). Konkrétnější informace budou upřesněny na nejbližší družinovce.
Eskym
s. m. r. k. 171/2
• 25. ročník turistického pochodu „Křtinská 50ÿ
akce pro všechny členy střediska i širokou veřejnost
sobota 3. 10. 2015
„Naše středisko již tradičně spolupořádá s dalšími křtinskými spolky pochod Křtinská 50. Letošní ročník bude obohacen o trasu v délce 25 km, která je připomínkou obnovení skautské
činnosti ve Křtinách v roce 1990 a také „oslavouÿ jubilejního 25. ročníku tohoto obnoveného
pochodu.ÿ
Podrobnosti: na trasy vyrazí zdatní jedinci z jednotlivých družin, a to dle domluvy na schůzkách. Pro více informací se ptejte svých vedoucích.
Start: na dvorku hospůdky Eden vedle budovy úřadu městysu Křtiny.
Trasy: 10 km, 20 km, 25 km, 30 km, 40 km (přihlášení a start předpokládáme od 8.00 do
9.30 h, podrobnosti budou zveřejněny v průběhu září). Trasa 50 km (přihlášení a start od 7.00
h do 8.00 h). Trasa 100 km (přihlášení a start v pátek 2. 10. v 19.00 h).
Celá akce je určena pro širokou veřejnost, pochodu se může účastnit kdokoliv. Podrobnosti
naleznete na webu městysu Křtiny (www.krtiny.cz).
Warden
II. Organizační
• KONTAKTY NA VEDOUCÍ
1. dívčí oddíl – roj světlušek „Ještěrkyÿ
– Nikola Matušková-Broskev (mobil: 773 469 007, e-mail: [email protected])
– Adéla Matušková-Pixla (mobil: 773 468 007, e-mail: [email protected])
1. dívčí oddíl – družina skautek „Muchomůrkyÿ
– Bc. Roman Valenta-Romcek (mobil: 608 217 709, e-mail: [email protected])
– Ondřej Vavrečka (mobil: 737 871 879, e-mail: [email protected])
1. smečka vlčat
– Bc. Hana Drápelová-Mihanka (mobil: 728 534 966, e-mail: [email protected])
– Ing. Zbyněk Drápela-Náčelník (mobil: 606 739 107, e-mail: [email protected])
– Irena Navrátilová-Mintaka (mobil: 736 101 379, e-mail: [email protected])
1. chlapecký oddíl – družiny skautů „Jestřábiÿ a „Vlciÿ
– Zbyněk Drápela-Hroch (mobil: 775 361 348, e-mail: [email protected])
– Mgr. Jiří Pinďák-Diki (mobil: 721 060 507, e-mail: [email protected])
Skautské středisko Křtiny
– Mgr. Petr Zapletal-Warden (mobil: 724 689 865, e-mail: [email protected])
– Ing. Štefan Pinďák-Štófa (mobil: 602 758 770, e-mail: [email protected])
• PŮLROČNÍ PLÁN SKAUTSKÝCH AKCÍ
září 2015–únor 2016
Září
– Skautská zahajovací schůzka, pátek 4. 9. 2015
– Zahajovací schůzky družin, v týdnu od pondělí 7. 9. 2015
– Skautský program v rámci Dne Křtin: Oslavy 25 let od obnovení naší činnosti ve Křtinách,
akce pro širokou veřejnost, pátek–sobota 18.–19. 9. 2015
– Celostátní kolo Svojsíkova závodu, akce pro vybrané členy skautské družiny Vlků,
pátek–pondělí 25.–28. 9. 2015
s. m. r. k. 171/3
Říjen
– 25. ročník obnoveného turistického pochodu „Křtinská 50ÿ, akce pro širokou veřejnost,
sobota 3. 10. 2015
– Podzimní expedice 1. smečky vlčat, pátek–sobota 17.–18. 10. 2015
– Podzimní expedice 1. chlapeckého oddílu, pátek–neděle 23.–25. 10. 2015
Listopad
– Cestovatelský večer, akce pro širokou veřejnost, čtvrtek 5. 11. 2015
– Detektivně-pátrací hra smečky vlčat „Holmesiádaÿ, akce pro všechny členy střediska,
středa 11. 11. 2015
– Zdravotnický kurz ve Šlapanicích, akce pro vybrané RR, pátek–neděle 20.–22. 11. 2015
Prosinec
– Cestovatelský večer, akce pro širokou veřejnost, čtvrtek 3. 12. 2015
– Akce RR „Mikulášÿ, sobota 5. 12. 2015
– Betlémské světlo: Cesta pro světlo do Vídně, akce pro RR a OS, sobota 12. 12. 2015
– Skautská vánoční besídka, pátek 18. 12. 2015
– Betlémské světlo: Slavnostní předání světla v křtinském chrámu, neděle 20. 12. 2015
– Betlémské světlo: Roznášení do křtinských domácností, akce je určena primárně pro
skautky a skauty, středa 23. 12. 2015
Leden
– Tříkrálová sbírka, akce je určena primárně pro světlušky a vlčata, sobota 9. 1. 2016
– Ples křtinských spolků, pravděpodobně sobota 16. 1. 2016
– Tradiční závod pro všechny členy střediska „Mistr uzlováníÿ, sobota 23. 1. 2016
Únor
– Dětský maškarní bál, akce pro děti a širokou veřejnost, neděle 14. 2. 2016
– Svátek skautek: Den sesterství, neděle 21. 2. 2016 (Podrobnosti o plánovaném setkání dívčího oddílu přineseme v lednovém čísle Smrku.)
– Čekatelský lesní kurz „Zvonÿ, akce pro vybrané RR, sobota–sobota 6. 2.–13. 2. 2016
– Rádcovský lesní kurz „Trianglÿ,
akce pro vybrané skautky a skauty, sobota–sobota 27. 2.–5. 3. 2016
Toto je soupis předpokládaných větších akcí v první polovině skautského roku. Navíc budou
probíhat ještě družinové akce. Informace o nich získáte ve Smrku nebo je děti dostanou na
schůzce (formou letáčku, případně zápisu v deníku).
vedoucí družin a Warden
• STŘEDISKOVÉ RADY A SMRK
Nejbližší středisková rada se uskuteční v neděli 4. 10. 2015 od 18.00 h v klubovně. Zváni
jsou všichni členové rady a vedoucí družin. Uzávěrka příspěvků do Smrku je stanovena na
pondělí 5. 10. 2015.
s. m. r. k. 171/4
Sumář termínů střediskových rad a uzávěrek Smrku na skautský rok 2015/2016
– první SRJ (2015–16/01), neděle 30. 8. 2015; uzávěrka Smrku v pondělí 31. 8. 2015
– zářiová SRJ (2015–16/02), neděle 4. 10. 2015; uzávěrka Smrku v pondělí 5. 10. 2015
– říjnová SRJ (2015–16/03), neděle 1. 11. 2015; uzávěrka Smrku v pondělí 2. 11. 2015
– listopadová SRJ (2015–16/04), neděle 29. 11. 2015; uzávěrka Smrku v pondělí 30. 11. 2015
– prosincová SRJ (2015–16/05), neděle 3. 1. 2016; uzávěrka Smrku, pondělí 4. 1. 2016
– lednová SRJ (2015–16/06), předběžný termín je neděle 31. 1. 2016 (bude upřesněn na
prosincové SRJ); uzávěrka Smrku v pondělí 1. 2. 2016
– únorová SRJ (2015–16/07), neděle 28. 2. 2016; uzávěrka Smrku v pondělí 1. 3. 2016
– březnová SRJ (2015–16/08), neděle 3. 4. 2016; uzávěrka Smrku v pondělí 4. 4. 2016
– dubnová SRJ (2015–16/09), neděle 1. 5. 2016; uzávěrka Smrku v pondělí 2. 5. 2016
– květnová SRJ (2015–16/10), neděle 5. 6. 2016; uzávěrka Smrku v pondělí 6. 6. 2016
– červnová SRJ nebude. Termín odevzdání podkladů pro Smrk a Fénixe bude upřesněn na
květnové radě (předpokládaný termín odevzdání je ve čtvrtek 2. 7. 2015).
Prosím napište si termíny do svých diářů. Začátek střediskových rad bude zpravidla v 18.00 h
ve skautské klubovně.
Příspěvky do Smrku prosím zašlete nejpozději v den uzávěrky Víťovi na e-mail. Přijetí e-mailu
si nechejte potvrdit! Příspěvky raději zasílejte v kopii Wardenovi ([email protected]).
Příspěvky také připravte a noste na střediskovou radu (včasné odevzdání většiny z nich je
hodnoceno v rámci Fénixe).
Díky všem a vzhůru do nadcházejícího skautského roku.
Warden a Štófa
• OBOROVÁ ZDRAV. POJIŠŤOVNA A ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK V JUNÁKU
V říjnu 2016 budou na našem středisku spuštěny každoroční registrace, již dnes jsme dostali
zprávu, že Oborová zdravotní pojišťovna každému pojištěnci proplatí členský příspěvek ve výši
500 Kč.
Jsou-li děti či dospělí registrovaní v organizaci Junák - český skaut pojištěni u Oborové zdravotní pojišťovny, mají možnost uplatnit na pojišťovně žádost o proplacení členského příspěvku
ve výši 500 Kč.
Stačí vyplnit potvrzení o zaplacení členského příspěvku a nechat jej potvrdit od našich vedoucích. Formulář je ke stažení na webu Junáka, kde jsou uvedeny i další podrobnosti:
http://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/
1977-prispevek-od-ozp-na-clenstvi-v-junaku
Potvrzení následně zašlete na adresu: Oborová zdravotní pojišťovna, obchodní odbor, Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4.
III. Vyhodnocení „Fénixeÿ za červen 2015
1. pomoc středi- 2. grafický list 3. kronika 4. Smrk 5. měření sil 5. divoká karta Celkem
sku (0–10 b)
(0–15 b)
(0–30 b) (0–15 b) (0–5 b)
(0–10 b)
(0–85 b)
1. Ještěrky
10
14
30
15
5
0
74
2. Vlci
10
14
30
15
3
0
72
3.–4. vlčata
10
14
28
15
2
0
69
3.–4. Muchomůrky
10
13
30
15
1
0
69
5. Jestřábi
5
9
0
9
4
0
27
Družina
s. m. r. k. 171/5
Poslední měsíc mezidružinové bodovací soutěže Fénix je za námi
Galeony červen Celkem
a nutno napsat, že to bylo opravdu náročné zápolení. Většina družin
vlčata
2
21 Gal
se snažila, co to jen šlo a bojovalo se o každý bodík. Díky kvalitJeštěrky
V 17 Gal
ním grafickým listům od všech družin i velmi povedeným kronikám
Jestřábi
0
8 Gal
nám nakonec o pořadí rozhodoval závod Měření sil, který připravila
Vlci
3
11 Gal
družina Vlků.
Muchomůrky 2
15 Gal
Na závěr nezbývá, než poblahopřát vítězům a poděkovat všem
za jejich nasazení a snahu. Díky.
Jak nakonec dopadlo celoroční bodování se dozvíte o pár řádků níže.
vedoucí družin a Warden
V pořadí již šestý ročník mezidružinové soutěže Fénix 2014/2015 je zdárně za námi a zbývá jej jen
krátce shrnout. Z tabulky, která je uvedena níže, lze vyčíst kolik bodů jednotlivé družiny či oddíly
za každý měsíc získaly a jaké místo obsadily. Ještě než se vrhnete do pečlivého studování čísel, tak
zde chci „vypíchnoutÿ některá pozitiva, která soutěž přináší.
Velkým přínosem je pravidelné vytváření grafických listů z akcí družin, které slouží jednak jako
prezentace činnosti družiny navenek, ale také v širších souvislostech jako ukázka celkové činnosti
našeho střediska. Když během roku připravujeme různé podklady pro prezentaci naší činnosti a
výbíráme skautské akce a aktivity, které ukážeme veřejnosti, tak není nic jednoduššího, než sáhnout
do archivu a vybrat vhodné grafické listy. A pokaždé žasneme, kolik akcí s dětmi a mládeží vlastně
každoročně organizujeme. Však jsme i na skautském okrese Brno-venkov častokráte zmiňováni jako
velmi dobře fungující středisko.
Dalším kladem je pečlivé vedení kronik u všech oddílů. Poděkování zde patří jak členům družin (a
vedoucím s kronikáři), tak i rodičům a prarodičům našich nejmladších členů, kteří nezřídka přiložili
ruku k dílu a na základě vyprávění zvládli poskládat a napsat pěkné zápisy, ke kterým pak děti např.
domalovaly obrázky či nadpisy. Za několik let, až budou nynější generace listovat kronikami, bude
právem na co koukat a vzpomínat.
Celkově mezidružinová bodovací soutěž pomáhá zvyšovat úroveň naší činnosti a všem, kteří se
snaží o dobré umístění své družiny patří poděkování.
A nyní již k celkovým výsledkům za uplynulý skautský rok.
Celkové pořadí:
1.–2. Roj světlušek Ještěrky (747 b)
1.–2. Družina skautů Vlci (747 b)
3. Družina skautek Muchomůrky (735 b)
4. Smečka vlčat (725 b)
5. Družina skautů Jestřábi (594 b)
09/2014 10/2014 11/2014 12/2014 1/2015
Družina
1.–2. Ještěrky
80 (2.) 81 (2.–3.) 72 (1.) 85 (2.–3.) 70 (1.–3.)
1.–2. Vlci
82 (1.) 83 (1.) 70 (3.–4.) 86 (1.) 70 (1.–3.)
3. Muchomůrky 76 (4.) 81 (2.–3.) 70 (3.–4.) 85 (2.–3.) 70 (1.–3.)
4. vlčata
78 (3.) 77 (5.)
71 (2.)
82 (4.) 69 (4.–5.)
5. Jestřábi
65 (5.) 78 (4.)
65 (5.)
67 (5.) 69 (4.–5.)
2/2015 3/2015
4/2015 5/2015 6/2015 Celkem
71 (2.) 70 (3.–5.) 71 (2.–3.) 73 (1.)
74 (1.) 747 (1.-2.)
68 (4.–5.) 74 (1.)
70 (4.)
72 (2.)
72 (2.) 747 (1.-2.)
72 (1.) 70 (3.–5.) 73 (1.) 69 (3.–4.) 69 (3.–4.) 735 (3.)
69 (3.) 70 (3.–5.) 71 (2.–3.) 69 (3.–4.) 69 (3.–4.) 725 (4.)
68 (4.–5.) 71 (2.)
42 (5.)
42 (5.)
27 (5.) 594 (5.)
s. m. r. k. 171/6
I ve skautském roce 2015/2016 bude soutěž Fénix pokračovat. Podrobná pravidla již vedoucí
dostali na svůj e-mail.
Stejně, jako v loňském roce, bude mít vítěžná družina v daném měsíci možnost čerpat dotaci na
svou akci. Takže snaha členů povede k tomu, že mohou vyrazit na lepší výpravu. Výherci celoročního
bodování, kromě nehynoucí slávy a dobrého pocitu, obdrží navíc vyšší dotaci na svou velkou akci.
Všem družinám přejeme hodně píle a štěstí v dalším ročníku soutěže.
vedoucí družin a Warden
Fénix: Divoká karta na měsíc září 2015
Na září vyhlašuje Středisková rada v rámci soutěže Fénix „Divokou kartuÿ, tedy mimořádný úkol,
v následujícícm znění:
Každá družina vytvoří v kronice titulní stranu nového skautského roku (velký nápis ve stylu
„SKAUTSKÝ ROK 2015/2016ÿ a pod to, nebo na další list, se uvede seznamu členů družiny, popř.
další údaje (pokřik, vedoucí a kontakty na ně, foto členů družiny apod.).
Hodnocení: Titulní strana s označením skautského roku až 7 b (dle propracovanosti, estetiky).
Seznam členů a uvedení dalších náležitostí a nápaditosti (další info, foto atd.) až 3 b.
Vyhodnocení kronik proběhne na střediskové radě v neděli 4. 10. 2015.
vedoucí družin a Warden
IV. Různé
• Poděkování
Děkujeme všem vedoucím a dalším dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravách a organizaci
obou letošních 25. skautských táborů.
Děkujeme všem ochotným rodičům a příznivcům křtinského skautingu, kteří nám přijeli pomoct
se stavbou či bouráním našich letních táborů.
Děkujeme Obecnímu úřadu Bukovinka za vstřícné jednání při zařizování táborů.
Děkujeme manželům Holubovým z Bukovinky za zapůjčení táborové louky.
Děkujeme ŠLP Křtiny za pomoc s posekáním louky a s dopravou táborového materiálu.
Děkujem divadelnímu souboru Křový za zapůjčení rekvizit pro táborové hry.
Děkujeme obchodu Včela v Bukovince za ochotu a dobrou domluvu táborových nákupů.
Děkujeme hospůdce Rakovec za možnost odběru pitné vody.
Děkujeme Hasičům z Račic za likvidaci vosích hnízd.
Děkujeme panu Františku Novotnému – starostovi Městysu Křtiny za vstřícnost při zajištění
uložení odpadu z tábora.
Děkujeme revírníkovi panu Václavu Kalincovi za vstřícné jednání při zajištění tábořiště.
Děkujeme panu Rostislavu Ševčíkovi za zapůjčení automobilu pro potřeby táborového zásobování a pomoc při shrabání táborové louky.
Děkujeme panu Michalu Kretzovi a Janu Knihařovi za pomoc s dopravou táborového vybavení.
Děkujeme Haně Schubertové, Kamile Drápelové, Anitě Ruby, Blance Zejdové, Patriku Novotnému a Bedřichu Smýkalovi za vaření v táborové kuchyni a táboře vlčat a světlušek.
Děkujeme Haně Drápelové a Nikole Matuškové za starost o táborovou kuchyň na táboře skautů
a skautek.
Děkujeme Ondrovi Vavrečkovi a Adéle Matuškové za zodpovědné plnění funkce táborových
zdravotníků na obou táborech.
s. m. r. k. 171/7
Děkujeme Václavu Ševčíkovi za obětavou práci pro stavbu tábora a jeho zásobování a to na
obou táborech.
Děkujeme Janu Drápelovi-Eskymovi za vytvoření táborové grafiky tábora vlčat a světlušek.
Děkujeme Zuzce Korčákové za vytvoření táborové grafiky tábora skautů a skautek.
Děkujeme Petru Kovářovi-Pecínkovi za věnování včelího vosku na výrobu hrotu k družinové
zástavě.
Děkujeme Martinovi Bělehrádkovi za darování parafinu na výrobu svíček na táboře vlčat a
světlušek.
Děkujeme Tomášovi Ruby za zajištění programu střelby ze vzduchovky na táboře vlčat a
světlušek.
Děkujeme Janu Pokornému za zajištění programu lanových lávek na táboře vlčat a světlušek.
Děkujeme Radku Brzobohatému zajištění výroby táborových triček pro tábor vlčat a světlušek.
Děkujeme Zbyňkovi Drápelovi ml. a Janu Drápelovi za pomoc s výrobou táborových rekvizit
na tábor vlčat a světlušek.
Živá kronika
Hodnocení měsíce června
1. dívčí oddíl – šestka světlušek „Ještěrkyÿ: V červnu měly světlušky
čtyři družinovky a spolu se skautkami se zúčastnily oddílové výpravy na hrad
Holštejn a do lanového centra.
První z družinovek nás pozval Radek Brzobohatý na Sluneční vrch. Tam
se holky dozvěděly něco málo o tom, jak se včelky chovají, jak to u nich doma
v úlu vypadá, co nám dávají a jak se tyto produkty mohou lišit v návaznosti
na roční období. Další družinovku jsme si splnily spousty bodů v cestičkách,
zahrály si hoňku snad na všechny způsoby a také splnily úkol do Fénixe.
Zbývající dvě družinovky už pro holky byly odpočinkové a tvořivé. Povedlo se jim totiž porazit
Rudou královnu a vystrnadit ji tak z Říše Divů. Za tento nelehký úkol a záslužný čin je Bílý králík
odměnil sladkým pohoštění v cukrárně, které jsme si vychutnaly na závěrečné schůzce. Toto poslední
úterý se nám také povedlo vyrobit nádherná družinová trička, která si společně užijeme na táboře.
To bylo vše, co jsme v červnu stihly, ale už teď se všechny moc těšíme na tábor!!!
Bližší informace o naší činnosti a fotografie z ní můžete najít na www.skautkykrtiny.ic.cz.
Míša Brzobohatá a Nikola Matušková-Broskvička
1. smečka vlčat: V červnu měla Malá i Velká vlčata po čtyřech schůzkách
z nichž dvě byly prodloužené. Jedna z nich byla cyklistická a druhá společná
závěrečná.
„Velkáÿ vlčata v červnu dokončovala 1. stupeň stezky vlčat. Dokončili jej
Spide, Josh, Džuďák, Skřítě, Kutil, Pašerák a Tesák. Gratulujeme! Na cyklistické schůzce jsme si udělali pěknou vyjížďku v délce téměř 15 kilometrů.
Zkusili jsme si i jízdu zručnosti a na jedné schůzce jsme se učili poznávat dopravní značky. Několik kluků si doma s tatínky zusilo vyčisti, promazat a opravit kolo. Budeme tak
mít brzy hned několik držitelů odborky Cyklista.
Jednu schůzku jsme věnovali tvorbě střediskové nástěnky a úkolu do Fénixe. Naše Modrá šestka
byla velice šikovná. Z našich her patřily k povedeným Četníci a zloději, Hutututu se skautkami a
Hledání skalních maleb.
s. m. r. k. 171/8
V soutěži „Vzkaz v láhviÿ nám v časopise Světýlko zadali poslední úkoly, které budem plnit a to
hlavně na táboře. Na jedné schůzce si Modří jeden z nich načnuli – donesli si materiál na výrobu
lodě a na schůzce loď vyrobili a vyzkoušeli.
Na závěrečné schůzce jsme vyhodnotoili celoroční bodování: 1. Kutil, 2. Džuďák, 3. Josh. Na
schůzky nejvíce chodili tři kluci, kteří měli účast přes 90%. Jsou to Pašerák, Skřítě a Skejťák.
„Maláÿ vlčata měla v červnu cyklistickou schůzku s vyjížďkou do Habrůvky. Navštívili tam i
hasičskou zbrojnici a místní hasiči jim připravili pěkný program. Pokračovali také v 1. stupni Stezky
a hráli hry zamřené na spolupráci. Předposlední schůzka byla v malém obsazení, protože probíhaly
školní výlety. Hráli venkovní společenské hry jako třeba Kriket a Na čísla. Na závěrečné schůzce jsme
vyhodnotili celoroční bodování. A jak to dopadlo? 1. Matěj, 2. Fífa, 3. Vašík Bi. Na schůzky a akce
nejvíce chodili: Vašík Bi., Andy a Will.
Jeden červnový pátek měli poslední schůzku naši Benjamínci. Přišlo jich kolem deseti a schůzku si
pěkně užili. Šli po stopách Všímálka a Šikulinky a dali si závěrečné rozloučení se zmrzlinou v cukrárně.
Domluvili si také návštěvu na jeden den na letním táboře.
Celková účast na činnosti byla v červnu u „Velkýchÿ vlčat 65,6% a u „Malýchÿ vlčat 76,2%.
U Velkých vlčat se během uplynulého skautského roku zapojilo do činosti větší či menší měrou 15
kluků a u malých vlčat se zapojilo 20 kluků. Celková účast na činnosti byla za uplynulý skautský
rok 74,3%.
Byl to co do počtu vlčat zcel a výjimečný a rekordní rok. Tolik vlčat co letos mělo v začátcích
obnoveného Jukáka ve Křtinách celé středisko. Na činnosti smečky se intenzivně podíleli čtyři vedoucí
– Mihanka, Irča, Béďa a Náčelník. S činností nám větší či menší měrou pomáhá spousta rodičů –
Bubin, Mamut, Levis, Markéta, Anita, Honza, Jana, Petr. Na mnohé schůzky nám chodili pomáhat i
naši roveři a skauti – Klokan, Derek, Ríša, Kalate, Piškot. Je výborné, že se zapojilo tolik pomocníků.
Velice dobře spolupracovala i velká většina rodičů což nám velice pomáhá. Činnost smečky je tak
mnohem snadnější a radostnější. Ještě jednou tedy všem VELKÉ PODĚKOVÁNÍ!
Bližší informace o naší činnosti můžete najít a fotografie si prohlédnout na webových stránkách
www.vlcatakrtiny.ic.cz.
Hanka Drápelová-Mihanka a Zbyněk Drápela-Náčelník
1. dívčí oddíl – družina skautek „Muchomůrkyÿ: Tak a je to! Rok se
s rokem sešel, máme tu konec skautského a školního roku. Barevné stránky
kronik se pyšní až neskutečným množstvím skvělých akcí. Těšení se na tábor
nebere konce. A co pak? Zavládne smutek v našich srdcích. Je až neskutečné,
jak se vždy těšíme, až bude konec, že si odpočineme a pak nám to strašně
chybí. To zase budeme škrtat listy v kalendáři, kdy už konečně holky uvidíme.
Celý rok byl opravdu nadupaný všemožnými akcemi. Jedna však lepší než
druhá. Ty šedivé vlasy za to rozhodně stály. Dařilo se nám držet krok s ostřílenými družinami ve
Fénixovi a tu naši nakopnout tak, aby fungovala, jak nepamatujeme. Z pohledu vedoucího jsem
maximálně spokojen. Holky mám šikovné, parťáka taky a to se pak skautuje úplně jinak.
Tolik krátce k uplynulému roku. V červnu jsme toho měli o poznání méně než v měsících minulých.
Školní výlety, školy v přírodě a dovolené nám to trochu komplikovaly, ale zvládli jsme vše, co jsme si
předsevzali. Celkem jsme měli pět akcí. Klasické družinovky, kde jsme se věnovali pomoci středisku
a Nováčkovi. Speciální předslibovou schůzku, výlet do lanového centra a nakonec, slibový oheň a
vyhodnocení celoročního snažení. Sestřičky Terez a Beruška zvládly splnit všechny podmínky pro
skládání slibu a tak nebylo proč to odkládat. Blahopřejeme. Pevně věříme, že se ostatní na slib
zvládnou připravit během táborového děni a střihnou si sliby hezky i před zraky skautů a vedení
střediska na táboře. Holky držíme palce.
Podtrženo sečteno. Trochu Muchomůrkovské statistiky. Celoroční účast na akcích neklesla pod
83%, což je obdivuhodný výkon. Sestřička Mumie dokonce letos skautovala s jedním jediným Áčkem,
počítaje i střediskové akce, a to už je k zapsání na futro. Bodování pak jednoznačně ovládly zkušenosti. Terka z funkce rádkyně bere příčku první s neuvěřitelným předstihem. Místo druhé patří naší
podrádkyni, sestře Berušce a pár bodíků za ní máme druhou podrádkyni Horse, na místě třetím.
s. m. r. k. 171/9
Byl to však boj až do poslední chvíle a nikdo si nebyl ničím jistý. Vypnout, znamenalo prohrát a
to holky nedovolily. Všechny tak držely krok a za stupínky vítězů se zařadily jen těsnými rozdíly.
Holkám veliká pochvala a gratulace, všechny si rozhodně zasloužily vyhrát.
Tak a teď už vzhůru na stavěčku, tábor, prázdniny a těšit se na další skautský rok. Holky díky
moc za skvěle strávené chvíle. Jsem rád, že vás mám. Velké díky také patří Ondrovi, který do toho
šel se mnou a bez něj bych to nezvládl.
Nazdar v září.
Bližší informace o naší činnosti a fotografie naleznete na www.skautkykrtiny.weebly.com.
Vedoucí skautek Romcek Valenta–Kamikaze
1. chlapecký oddíl: V červnu jsme měli pouze tři schůzky. Jedna byla oddílová, těsně před
krajským kolem Svojsíkova závodu, takže jsme se na ní dochystali na samotný závod. Závod jsme
opět zvládli skvěle a družina Vlků ho dokonce vyhrála! Jestřábi byli ale také výborní a obsadili čtvrté
místo. Na medaile jim ale chybělo jen pár bodů.
Dále jsme ještě měli jednu družinovou schůzku a jednu závěrečnou, na které jsme uzavřeli naši
etapovou hru „Trosečníkÿ.
Schůzka, která by byla poslední týden před prázdninami byla zrušená. Zároveň totiž probíhala i
stavěčka našeho tábora, na kterou někteří také přijeli na víkend pomoci.
Celková účast v červnu byla 60,5 %, což je průměrné číslo.
Více informací o naší činnosti najdete na našich webových stránkáchi: http://www.skauti.tk.
Zbyněk Drápela-Hroch, Jiří Pinďák-Diki, Zbyněk Drápela-Náčelník, Václav Ševčík
1. chlapecký oddíl – družiny skautů „Jestřábiÿ: A je tu poslední měsíc
skautského roku a to měsíc červen. Červen byl pro nás zase velmi speciálním
měsícem, jelikož jsme se v květnu dokázali probojovat na krajské kolo Svojsíkova závodu, které se v tomto měsíci uskutečnilo. Místo konání bylo v Boskovicích a v přilehlém okolí. Hned při odjezdu se nám vyskytla komplikace, když
nám nepřijel jeden člen a nesplňovali jsme kvótu pro účast v závodě, naštěstí
se k nám tento člen připojil. V zápolení mezi družinami jsme nakonec vyšli
těsně pod stupni vítězů, na čtvrtém místě, a to pouze o 1,5 bodu. První místo obsadili naše druhá
družina skautů Vlci. Tímto jim chceme za družinu poblahopřát a přejeme jim dobré umístění na kole
celostátním. Chci ovšem hlavně poděkovat všem jestřábům, kteří se i přes různé osobní problémy
”Svojsíkáče” zúčastnili. Děkuji moc a za dva roky to zkusíme znova.
Zbytek června jsme bohužel nemohli dělat moc věcí kvůli ne moc valné účasti Jestřábu na činnostech, způsobené jak různými školními výlety nebo jinými problémy. Nejvíce Jestřábů přišlo na
závěrečnou schůzku, kde jsme ukončili naši celoroční hru. Jako trosečníci jsme finálně volali o pomoc,
která by nás odvezla z našeho ostrova kde jsme ztroskotali. Nakonec se nám to povedlo a dokonce
jsme od našich zachránců dostali něco na zub. Celková účast Jestřábů byla. . .
Nyní nás čeká již jen tábor a potom užívání zbytku prázdnin. Budu se těšit jak na ty kdo se
tábora zúčastní a taky na všechny ostatní v příští skautském roce. Užívejte si prázdniny!!!
Makča
1. chlapecký oddíl – družiny skautů „Vlciÿ: Vlci se v červnu potkali
na šesti akcích. Měli jsme jednu speciální schůzku, jednu normální schůzku,
závěrečnou schůzku a zúčastnili jsme se krajského kola Svojsíkova závodu. Na
schůzkách se Vlci věnovali hlavně přípravě na Svojsíkův závod a etapové hře.
Hráli jsme několik her jako „Trosečníci a domorodciÿ, nebo „Na krakenaÿ.
Na Svojsíkův závod jsme se vypravili do Boskovic. Něco málo jsme uvařili,
zhlédli jsme zábavné filmy o cestě časem a dokonce jsme byli i na country
bále. Na samotném závodě jsme podstoupili zkoušky na mnoha stanovištích v mnoha disciplínách a
nakonec se nám dokonce podařilo získat 1.místo a postup do celostátního kola závodu!
s. m. r. k. 171/10
Na závěrečné schůzce jsme se vydali po šifrovaných indiciích, které nás dovedli až do zdejšího
lomu. Tam jsme splnili úkol od neznámého T. a nakonec jsme dostali i zprávu o záchraně z pustého
ostrova. Užili jsme si i trochu jídla a zahráli jsme si taky velkou bojovku.
Na naší speciální schůzce se nás sice sešlo jen pár, ale i přes to jsme si užili několik skvělých her
a taky poslední předtáborovou schůzku.
Na stavěčku tábora jsme sice jeli jen ve třech, ale postupně se nás sešlo víc. Značně jsme pomohli
při budování tábora, a to hlavně stavbou většiny týpek a taky stavbou latrín. Večer jsme si užili
taky prvního ohně na tábořišti. Tento měsíc byl na skoro všech akcích Eskym a Jurda. Už se těšíme
na již 25. skautský letní tábor.
Účast na činnosti byla v tomto měsíci velmi dobrá. Na většině akcí byl Eskym a Jurda. Bližší
informace o naší činnosti můžete najít a fotografie si prohlédnout na webových stránkách:
http://skauti.tk.
Eskym a Náčelník
Reportáže z proběhlých akcí
25. letní tábor – vlčat a světlušek „Bájné Řeckoÿ
úterý–čtvrtek 30. 6.–9. 7. 2015
/dokončení ze strany 1/
Pak už šla další dobrodružství s vrtkavými řeckými bohy jedno za druhým. Zažili jsme podobná
dobrodružství jako Hérakles, šli jsme podél Ariadniny nitě, s Prométheem jsme přenášeli oheň a
mnoho dalších. Díky úspěchům v jednotlivých dobrodružství si všechny táborové šestky stavěly
modely starověkých měst. Úplně podle své fantazie rozmísťovali na pozemku hradby, věže, chrámy,
akvadukty a další stavby. Při závěrečném dobrodružství se obránci řeckých měst ubránili útoku
nepřátelských Peršanů a to při velké vodní bitvě. Úplně posledním dobrodružstvím bylo putování za
Zlatým rounem. Společnými silami se nám ho podařilo objevit a získat. Každý ho kousek dostal na
památku. Uvidíte-li po Křtinách či okolí chodit někoho ve světle modrém tričku s logem tábora tak
vězte, že je to kousek Zlatého rouna.
Velkou část táborového programu jsme letos měli řešenou formou táborových klubů. Každý den
se jich otevíralo několik, každý pod vedením některého z vedoucích. Děti se ráno rozhodnuly, který
budou chtít absolvovat a pak se jej účastnily. Byla tak zaručena velká spokojenost s programem,
neboť si každý vybral, co ho zrovna zajímalo a bavilo.
V rámci táborových klubů se hodně plnily nejrůznější odborky, hrálo se a zpívalo s kytarou,
hrály se pohybové hry a vyráběly rukoděly. Z rukodělů sklízela asi největší úspěch výroba hudebního
nástroje „dešťové holeÿ, ale vyrábělo se také několik druhů svíček, lapače snů a turbánky na šátek.
Velký úspěch slavila Olympiáda, stříleli jsme z luků i vzduchovek, překonávali lanové lávky. Dvakrát
jsme se byli koupat u pístovického rybníka a k osvěžení jsme také často využívali ledovou vodu ze
studánky Milušky. Užili jsme si zábavy u několika táboráků a pěkně prožili i jediný deštivý den
společnou zábavou v jídelně. Vyzkoušeli jsme si i tábornické vaření. Vlčata pekla chlebové hady a
světlušky kuře. Samozřejmostí byla práce se sekerou a pilou při dělání dřeva nebo třeba škrabání
brambor k obědu.
Během tábora se všechny děti také vystřídaly v táborových službách. Každý tak byl po jeden
den třeba kuchtíkem, kronikářem či hlídačem. Děti si tak zkoušely jaké to je postarat se o sebe, ale
i o druhé. Pomalu se tak učily samostatnosti a zodpovědnosti.
Novinkou tábora bylo také každovečerní „chválení a děkováníÿ. Vždy jsme se sešli a jednotliví
bohové mohli pochválit kohokoliv z táborníků za to, co během dne dokázal, za pomoc druhým, dobrý
skutek či přemožení vlastních slabostí. Na důkaz udělené pochvaly získávaly děti ozdobnou kresbu
na tógu. Byla to moc pěkná část dne, na kterou se všichni těšili.
Samostatnou kapitolou byla letos naše kuchyně. Podle reakcí dětí i vedoucích během tábora i po
táboře byla letos opravdu vynikající. Velký dík tady patří celému kuchařskému týmu, kterému po
s. m. r. k. 171/11
většinu tábora „velelÿ jeden z vedoucích – Béďa a vystřídali se v něm čtyři kuchařky a jeden kuchař
z řad rodičů.
Myslím, že celý tým vedoucích a všech kdo se zasloužili o přípravu a uskutečnění letošního tábora,
si zaslouží velké poděkování. Podle ohlasů účastníků i zpětné vazby od rodičů byla s táborem veliká
spokojenost a klady výrazně převažovaly nad zápory. VELIKÉ DÍKY VŠEM!
Zbyněk-Náčelník
Výlet Velkých vlčat na kolech „Na Proklestÿ
středa 3. 6. 2015
První červnovou schůzku jsme měli prodlouženou – vyjížďku na kolech. Na srazu u klubovny jsme si nejdříve zkontrolovali kola, dofouknuli
duše a prověřili jak komu brzdí brzy. Pak už jsme vyrazili. Zahájili jsme
kolečkem na ploše pod kostelem, kde jsme popřáli šťastnou cestu Malým
vlčatům, která se zde chystala na svůj cyklovýlet. Pak už jsme zamířili do kopce na Bukovsko. Desítku vlčat doprovázeli Náčelník, Levis a
tatínek Skejťáka – Petr.
První zastávku jsme udělali po zdolání kopce a při odpočinku jsme
si rozdali diplomy za bodování v květnu. Bylo horko a tak mnohá vlčata jela dále bez triček. Naše další cesta pokračoval přes Březovou alej
na Proklest. Cestou jsme několikrát čekali na křižovatkách. Čas čekání jsme si krátili skupinovým
ježděním v kruhu, v osmičce či jízdou s držením se jen jednou rukou. Další oblíbenou zábavou vlčat
se stalo projíždění kaluží. A jelikož někteří neměli blatníky tak byli za chvíli pěkně kropenatí a to
nejen na zádech.
Na Proklest jsme dojeli jen s jedním malým pádem a tam byla další delší přestávka. Podepsali jsme
se do vrcholové knihy, občerstvili se a pokračovali dále do Bukovinky. Na kraji lesa nad Bukovinkou
jsme si uspořádali závod v jízdě zručnosti. Překážková dráha měla čtyři umělé překážky a celou
řadu přírodních. Nejlepším jezdcem se stal Sušenka. Při cestě do Bukovinky se nám srazili Pašerák
s předjíždějícím Skřítětem. Pašerák to odnesl pádem a odřeným loktem a kolenem. Naštěstí ne moc
a tak stačilo je umytí a desinfekce. Je to chlap – při desinfekci ani neceknul. V Bukovince proběhla
krátká skautská zkouška – kdo je vybaven KáPéZetkou? Měla ji jen tři vlčata což byla naprostá
menšina a tak jsme se na zmrzlinu do hospody nestavili. Příště budou kluci na věci připravenosti i
KáPéZetku myslet určitě více.
Z Bukovinky jsme pokračovali přes Lhotky, kolem rybníku Strhák do Bukoviny. Tam jsme se
rozloučili s Levisem a v pohodě dojeli do Křtin jen s tříminutovým zpožděním. Zrovna se tam
rozcházela Malá vlčata, která se vrátila ze své vyjížďky před chvílí. Závěrečným pokřikem jsme tento
vydařený výlet ukončili. Velké poděkování patří Levisovi a Petrovi, kteří nás doprovázeli.
Zbyněk-Náčelník
Krajské kolo Svojsíkova závodu „Hledání Nikoly Teslyÿ
pátek–neděle 5.– 7. 6. 2015
Po úspešném absolvování okresního kola závodu, který se konal ve Křtinách, jsme se společně
s Jestřáby vypravili do krajského kola, které bylo v Boskovicích.
Na místo jsme cestovali vlaky a autobusy, ale protože nám batohy vezl Zbyněk, cestovalo se nám
dobře a na místo závodu jsme dorazili ještě plní sil. Hned po registraci jsme se proto vrhli na modul
Přežití. Ten spočíval kromě stavby stanu a vytvoření ohniště hlavně v uvaření dvou jídel. Těmi byly
česnečka a knedlík s vajíčkem. Díky našim vynikajícím kuchařským dovednostem jsme nakonec vše
stihli v limitu, a tak jsme na závěr mohli vše s klidným svědomím sníst.
Večer nás čekala ještě jedna aktivita, a to hodnocení modulu Před závodem. Ten spočíval v natočení krátkého videa o přenosu časem. Videa jsme sledovali ve zdejším letním kině, ale kvůli časové
náročnosti jsme ulehli až další den.
s. m. r. k. 171/12
V samotný den závodu jsme si po snídani zabalili
batohy a společně s našim doprovodem jsme vyrazili na
trať. Začínali jsme ve městě na stanovišti hledání informací, po kterém následovaly stanoviště jako zdravověda,
krizové situace, logické myšlení nebo fyzická zdatnost.
Závod jsme v pořádku stihli a na stanovištích se nám
dařilo dobře, a tak jsme si dost věřili. Večer jsme se zúčastnili taky country bálu na kterém jsme se rozptýlili a
na závod úplně zapomněli.
Poslední den nás čekalo ještě westernové divadelní
představení, návrat strojem času do současnosti s přeletem letadla a vyhodnocení. To bylo velmi napínavé,
ale nakonec se nám (Vlkům) podařilo ukořistit 1. místo
a Jestřábům 4. místo! Následovalo závěrečné focení, rozhovor do novin a pak už jen cesta domů.
zapsal Eskym
Obrok 2015
středa–neděle 10.–14. 6. 2015
Dva roky rychle utekly a opět je tu Obrok – největší
RR akce v republice. Tentokrát jsem jel ze Křtin jediný, ale protože jet sám je nuda, dal jsem se dohromady
s Eliškou a Lidkou z Bukovinky, Matějem z Ochozu a
jedním borcem z Prahy co má přezdívku Uá. Z Brna,
kde jsme se všichni až na Uáa sešli jsme vyrazili Vlakem
do Liberce, kde se letos Obrok konal. Ve vlaku byl i jídelní vůz a tak jsme toho využili a nasnídali se v něm.
Po pár přestupech jsme se dostali do Liberce, kde jsme
ještě měli dost času a tak jsme se naobjedvali. Potom nás
už odvážely speciální autobusy přímo na místo konání.
Když jsme se nahlásili na registraci, dostali jsme stripy na ruku, nášivky na kroj a šátky na krk.
Ty letos byly červené s tenkým modrým lemem, takže jsme si připadali trochu jako pionýři. Tenhle
den jsme si ještě jeli nakoupit jídlo na další dny. Většinou to byly čínské polívky, dobré hostince,
tatranky a podobné výživné jídlo :-). Večer nás na kočkódiu, což bylo obrovské pódium ve tvaru
liberecké kočky a patrona letošního Obroku – Lemoucha, čekal pěkný zahajovací ceremoniál a hned
po něm koncert zpěváka Voxela, který pro nás skauty i složil píseň.
Další den byl na programu program služba. Každý si předem zvolil, kde bude pomáhat. Někdo
pomáhal v ZOO, někdo třeba natíral zábradlí u skokanských můstků. Já jsem nejdřív sbíral odpadky
v místním parku a pak jsem ještě kopal kanál pro elektřinu pro ruské kolo v dětském parku. Odpoledne jsme měli program Živly. Já si vybral živel vítr, což byl sjezd z Ještědu na koloběžce. Abych ho
ale mohl sjet, musel jsem ho nejdřív vyjít. Nepojedu přece nahoru lanovkou :-). Na konečné šaliny,
pardon tramvaje jsem potkal dvě skautky z Turnova, které šly taky nahoru, tak jsem se k nim přidal.
Sjezd byl pěkný, rychlý, ale taky krátký. Večer jsem strávil v čajovně, kecáním s RR, které znám
z jiných akcí.
V pátek byla nejzajímavější velká hra. Která v první části spočívala v obíhání běžeckého oválu.
Protože byly skoro čtyřicetistupňová vedra a samotný běhání není až taková zábava, půjčili si organizátoři od místních hasičů stříkačku a všechny ovlažovali. Další část spočívala v posílání paketů
mezi vysílači. Přesně podle hesla Obroku, které znělo „Čekám na signál!ÿ.
Sobota byla pro hodně lidí nejzajímavější. Probíhalo totiž VaPro. Probíhaly různé přednášky a
debaty se známými osobnostmi a zajímavými lidmi. Skvělá byla třeba debata s Hobitem o cestování,
s. m. r. k. 171/13
nebo s Petrem Ludwigem o jeho knize Konec prokrastinace. Na debatu přišel i miliardář Karel
Janeček, a to ve velkém stylu seskokem s padákem z letadla. Večer byl snad nejlepší ze všeho.
Nejdřív se Obrok formálně zakončil nádherným ukončovacím ceremoniálem i s ohňostrojem. Po něm
následovaly koncerty kapel Lety Mimo, a The Prague Conspiracy. Koncerty byly úžasné. Skauti
prostě dokážou udělat atmosféru a vyvolat davové šílenství :-). Poté co jsme si ještě vyřvali dalších
5 písniček už byl doopravdy konec.
Pak se všichni přesunuli do narvané čajovny, krčmy a kavárny, kde se pokračovalo dál. Když i
tam zavřeli, tak jsme se my nejvytrvalejší přesunuli k ohništi, kde jsme u ohně hráli na kytary a
zpívali. Svítání jsme přes mraky neviděli, ale už jsem byl opravdu unavený a šel jsem na pár hodin
spát. Po probuzení jsme se sbalili a rozloučili se starými i novými známými, a s vědomím, že další
Obrok bude zase až ob rok, jsme odjížděli domů.
Hroch
Výprava světlušek a skautek „Zahrajem si na opiceÿ
neděle 14. 6. 2015
Škola pomaličku, ale jistě končila, blížily se prázdniny a hlavně tábor. Všichni se nemohli dočkat.
Jak lépe to celé zakončit, než velkým výletem celého dívčího oddílu.
V neděli 14. 6. 2015 se tedy sestava složená se skautek, světlušek a vedoucích vypravila směr
Holštejn a tamější zřícenina.
Po příjezdu do Holštejna následovalo krátké navigační cvičení, kdy se holky musely dle mapy
rozhodnout, kudy vyrazí. Směr jsem nakonec řádně určili a vyrazili. Cestou jsme navštívili jeskyni Hladomorna, která se nachází pod zříceninou hradu. Kdysi opravdu sloužila jako hladomorna.
U vstupu nás uvítala velká prasečí lebka a několik jištěných lezeckých tras. Prohlédli jsme si velký a
mlžný prostor jeskyně a pokračovali na hrad. Moc z něj nezbylo, pár tlustých zdí.
Protože čas kvapil, naše kroky pokračovali po červené turistické značce okolo několika dalších
jeskyní, propadání potoka atp. Dopřáli jsme si i náročnější teréní vložku, kterou ale všichni zvládnuli
na výbornou. Než jsme se nadáli, došli jsme k bývalému lomu Velká Dohoda. V prostoru lomu,
pěkně rekultivovaném, vzniklo lezecké centrum – lanový park, lanovkovy, lezecká stěna, treningová
Via Ferrata a přírodní naučné stezky.
Takřka všichni jsme se odvážně vrhli na lanové překážky. Některým se to zalíbilo natolik, že si
trasu i zopakovali. Ondra dokonce překonal původní lehké obavy – zvědavost byla silnější – a vydal
se na lanovkové skluzavky. Dohromady měří cca 500 metrů, začínají 30 metrů nad zemí a lze na nich
dosáhnout rychlosti i 50 km/h.
Bohužel se čas nachýlil a museli jsme se odebrat na autobus. Po čekání u zastávky, které jsme si
zpříjemnili hraním her, jsme zdárně dorazili zpět do Křtin.
zapsal Romcek-Kamikaze a Ondra
Závěrečná schůzka skautů
čtvrtek 18. 6. 2015
Tak a je to tu. Naše vyvrcholení snahy dostat se z ostrova kde jsme zhruba před půl rokem
ztroskotali. Podaří se nám to? Přežijeme všichni?
Sešli jsme k našemu poslednímu setkání v tomto školním roce a k tomu, abychom spojili své síly
a pokusili se dostat z ostrova kde jsme ztroskotali. Cesta není snadná. Vydáváme se po významných
bodech k místu, kde je nejlepší viditelnost pro naše poselství záchraně ve formě zkratky S. O. S. Jak
jsem ale říkal, snadné to není. Jednotlivé body jsou zašifrované a někdy jsou šifry dosti zapeklité.
Tuto cestu musí každá trosečnická skupinka uskutečnit sama, abychom nevzbudili podezření pirátů,
kteří mohou zaútočit kdykoliv a kdekoliv a znemožnit nám naši záchranu.
Nakonec se nám to daří. Postupně se k místu dostávají všechny skupinky. Začínáme tedy se
stavbou obrovského S. O. S. z balvanů. Při tom si vyprávíme naše příběhy, které jsme cestou na toto
místo zažili. Aby byl nápis vidět s co největší výšky a aby si ho všimlo snad každé letadlo které
kolem proletí, stavíme kolem něj ještě jakýsi obdélník z našich mikin baťohů. Jelikož nám došlo
s. m. r. k. 171/14
všechno použitelné vybavení, využíváme ke stavbě tohoto obdélníka naše těla. Tak nyní nezbývá než
čekat. Čekáme. Stále čekáme. Najednou slyším rachot turbín a přilétává k nám roura se zprávou
s logem Firmy FedEx. Ve zprávě zjišťujeme, že se k nám blíží záchranný prostředek a že nám poblíž
zanechali zásoby nutné k tomu, aby jsme načerpali ty nejzákladnější živiny a energii k přesunu. Zásoby
opravdu nalézáme skutečně opodál. Rozděláváme oheň a po tepelní úpravě doplňujeme jídlem ony
živiny. Těsně před tím, než ostrov opouštím, musíme ještě porazit bandu domorodců, kteří nám naše
zásoby chtějí odcizit. Utočí ve dvou vlnách, ale nakonec jsme všechno přečkali.
Poté, jak jsme se dostali do civilizace, jsme byli natěšení, až znovu uvidíme naše rodiče a proto
jsme se rozloučili a spěchali domů.
Makča
Závěrečná družinovka Ještěrek
neděle 23. 6. 2015
Poslední úterní družinovku tohoto skautského roku jsme si s holkama
chtěli užít. Vzhledem k tomu, že se nám společnými silami povedlo vystrnadit Rudou královnu z Říše Divů a dokonce i z křtinského okolí, zařídil
nám Bílý králík sladké pohoštění v cukrárně. Ještě než jsme se tedy pustily do výroby družinových triček, zahájily jsme naši družinovku sladkým
zákuskem či zmrzlinou.
Po zákuscích se jen zaprášilo a tak jsme se vrátily zpět do klubovny.
Tam Míša holkám vysvětlila, jakým způsobem budeme trička dělat. Tentokrát jsme zvolily techniku savováním, proto byla instruktáž o bezpečnosti
práce nezbytná. Holky sice napjatě poslouchali, co se bude díl, ale šablonky
pro ně byly daleko lákavější.
Pustily jsme se tedy do vystřihování šablon svých jmen, rozvrhování obrázků na přední i zadní
stranu triček a následně i do samotného savování. Okna v celé klubovně byla otevřena dokořán, ale
savo bylo i tak cítit všude. Radost nám to ale nezkazilo. Výsledek stál opravdu za to a my se tak
těšíme z krásných zeleno bílých triček.
Na závěr družinovky také nesmělo chybět závěrečné vyhodnocení celoročního bodování. Všechny
holky se celý rok velice snažily, ale na prvním místě se mohla umístit jen jedna z nich.
Tento rok se na 1. místě umístila Máňa, 2. místo patřilo Koťátku a 3. místo Žerykovi. Když si
odměny vybraly tyto tři holky, mohly si vybírat i ostatní.
Všechno velice rychle uteklo a některé z nás museli běžet na autobus. Uklidily jsme tedy klubovnu,
své věci, daly pokřik a plni očekávání toho, co se bude dít na táboře, jsme se rozešly domů.
Nikola Matušková-Broskev
25. skautský tábor „Starověké Čínyÿ
středa–středa 8.–22. 7. 2015
25. tábor se již potřetí konal na louce v přírodním parku Říčky poblíž Bukovinky. Tábor skautů
a skautek navazoval na tábor mladších členů našeho střediska.
Vedoucím tábora byl Štefan Pinďák-Štófa, jeho zástupcem Ondra Vavrečka, který byl zároveň i
zdravotníkem a také vedl program skautek. O zásobování se staral Václav Ševčík s Pavlem Kovářem a
v kuchyni se vystřídaly Nikča a Áďa Matuškovy s Hankou Drápelovou. Program skautů vedli Zbyněk
Drápela-Hroch a Jirka Pinďák-Diki. Etapová hra (velká celotáborová hra) probíhala pod vedením
Romana Valenty-Romcka, který měl i část programu skautek.
Sraz na tábor byl ve středu 8. 7. před klubovnou ve Křtinách, odkud byla zavazadla dopravena
do tábora autem, zatímco my jsme vyrazili na jednodenní putování po vlastní ose. Původně měli mít
skauti a skautky vlastní program, ale kvůli dešti jsme nakonec všichni přespávali u Tří smrků. I přes
nepříznivé počasí jsme si zahráli několik her a večer se vypravili na „noční návštěvuÿ ochozských
s. m. r. k. 171/15
skautů, kterým jsme úspěšně zabavili vlajku. Druhý den jsme ji vrátili a při té příležitosti si se skauty
zahráli lakros.
Když jsme se blížili k táboru, museli jsme čelit nečekanému útoku Mongolů. Tím odstartovala
táborová hra na téma Starověká Čína. Ještě tentýž večer nás navštívil Jang a my se rozdělili do čtyř
dynastií. Tyto dynastie představovaly poslední zbytky odboje proti krvežíznivému Kublaj-chánovi.
Schopnosti dynastií byly prověřovány v průběhu tábora v etapových hrách. Novinkou tábora byl
soubojový systém, díky kterému dynastie postupně obsazovaly nová území. Na závěr proběhla bitva
o poslední císařskou državu, ve které byl Kublaj-chán definitivně sesazen z trůnu. Dynastie pak byly
svědky souboje mezi Jinem a Jangem, který vedl ke smíru a nastolení harmonie v císařství.
Kromě etapové hry jsme se věnovali i běžnému táborovému životu. Střídali jsme se v kuchyni,
hlídali tábor během noci nebo plnili odborky a stezky. Vyzkoušeli jsme si například střelbu z luku
nebo vzduchovky a doplnili si znalosti v oblasti zdravovědy a topografie. Vzhledem k horkému
počasí jsme dvakrát vyrazili do nedalekých Pístovic k rybníku, kde jsme si vyzkoušeli plavbu na lodi
a pořádně se vyřádili ve vodě.
Čtrnáct krásných dní uběhlo jako voda a tábor jsme tradičně ukončili slavnostním táborákem,
u kterého si někteří mladší členové složili skautský slib.
Bourání tábora začalo ve středu 22. 7. Za pomoci rodičů jsme během středy zbourali a odvezli
téměř celý tábor, takže na čtvrtek nám zbylo už jen roverské tee-pee a kuchyně, jejichž bourání se
zdrželo kvůli dešti.
Podle mého se tábor vydařil, za což patří velký dík především všem organizátorům, vedoucím i
ostatním, kteří se na něm podíleli. Všichni se už těšíme na další ročník.
Hložka
Vůdcovský lesní kurz Gong
čtvrtek–neděle 13.–23. 8. 2015
Minulý rok jsem absolvoval čekatelský kurz Zvon. Letos jsem se vydal na
vůdcovský lesní kurz Gong, abych se mohl stát vůdcem. Kurz začal putováním,
kde jsme rozdělení do tří družin došli až na místo konání kurzu. Mezi tím jsme
se seznamovali a procházeli krásnou krajinou. Když jsme druhý den dorazili a
zabydleli se, připravili jsme pěknou šestibokou hranici, které nám bohužel chytla
ne jen zprostřed, ale i zboku a všechny nás trochu připekla.
Já jsem po zahájení na jeden den odjel zpátky do Křtin, abych mohl tancovat
na našich hodech. Když jsem se vrátil, mohl jsem už naplno a nerušeně vnímat skautské společenství,
které na kurzu bylo mimořádně. Naučil jsem se toho tady opravdu hodně o vedení oddílu, výchově
a dalších věcech a něco si i prakticky vyzkoušel. Třeba lasování bych chtěl přenést i k nám.
Ke kurzu taky neodmyslitelně patřilo i doslova přežírání se výborného jídla, které nám kuchaři
a kuchařka vařili ve velkém, ale téměř vždy jsme kuchaře porazili a vše snědli. No kdo by odolal
kuřecím řízkům a pálivým křidýlkům od Skokana.
Vyrazili jsme i na dvoudenní výpravu. Protože heslem letošního ročníku je „Stávej se kvasemÿ,
tak jsme si zašli na prohlídku litovelského pivovaru. Po většinu výpravy pršelo, a protože jsme měli
v nohách přes 20 km, a některým už promokal batoh (třeba mně), zůstali jsme na večer ve společenské
místnosti v Cholině, kde nám starostka dovolila spát.
Celý kurz byl velmi inspirativní a to jak po praktické i duchovní stránce. Už se těším na podzimní
setkání.
Hroch
S. M. R. K. je měsíčník, který vydává Junák – český skaut, středisko Křtiny, z. s. pro svou vnitřní potřebu.
Je distribuován zdarma reg. členům střediska. Číslo 171, ročník 18., vyšlo 2. září 2015 ve Křtinách v nákladu 90 výtisků.
s. m. r. k. 171/16

Podobné dokumenty