Nové trendy v oslovování voličů

Komentáře

Transkript

Nové trendy v oslovování voličů
Thursday, November 26, 2009
Nové trendy v oslovování voličů
Využívání průzkumů
Anna Matušková, Katedra politologie Fakulta Sociálních studií, Brno
v Olomouci 4. listopadu 2009
Thursday, November 26, 2009
Struktura workshopu
✓ na co potřebujeme výzkumy
✓ segmentace, cílení, umísťění ✓ jak sestavit vhodný průzkum
✓ jejich využíS v průběhu kampaně ✓ diskuse
Thursday, November 26, 2009
voliči jsou heterogenní
skupina
jak se v ní orientovat
Co to je segmentace?
Thursday, November 26, 2009
SEGMENTACE
✓
Segmentace je proces rozdělení trhu na skupiny spotřebitelů (segmenty) , které reagují na nabídku homogenněji než celý trh.
Thursday, November 26, 2009
Co segmentací chceme
získat?
✓ Spokojenost voličů
✓ Růst či nárůst volebního zisku
✓ Lepší postavení vůči konkurencí, omezení konkurence ✓ umožňuje přizpůsobení nabídky
✓ oslovení nových voličů
Thursday, November 26, 2009
Jak segmentovat?
Thursday, November 26, 2009
✓ hledání segmentů podle segmentačních kritérií
Thursday, November 26, 2009
Kritéria segmentace trhu
Kritéria
Objek`vní
Subjek`vní
Thursday, November 26, 2009
Všeobecné
Specifické
Kritéria segmentace trhu
Kritéria
Všeobecné
Specifické
Objek`vní
demografické, sociálně ekonomické ,poli`cké, geografické
loajálnost ke straně nebo její pokles, ochota ke změnám
Subjek`vní
osobnost, životní styl ,vzdělání
hodnoty (mo`vy chování), záměry, předvídavost, poli`cké preference
Thursday, November 26, 2009
Kritéria segmentace podle Kotlera
GEOGRAFICKÉ
DEMOGRAFICKÉ
SOCIOLOGICKÉ
PSYCHOLOGICKÉ
BEHAVIORÁLNÍ
Thursday, November 26, 2009
Kritéria segmentace podle Kotlera
GEOGRAFICKÉ
místo bydliště, volební obvod, velikost obce
DEMOGRAFICKÉ
věk, pohlaví, rodinný status, počet členů rodiny, příjem, práce, vzdělání vyznání, kultura, národnost
SOCIOLOGICKÉ
společenská třída, styl života
PSYCHOLOGICKÉ
poli`cké hodnoty, potřeby, preference, mo`vace
BEHAVIORÁLNÍ
chování voliče, poli`cká ak`vita, společenská ak`vita
Thursday, November 26, 2009
Segmenty
Segmenty musí být
✓ měřitelné
✓ lehce dostupné
✓ rozlehlý
✓ stabilní
✓ s obsahem
Thursday, November 26, 2009
Kritéria:
✓geografická
✓demografická
✓sociologická
✓psychologická
✓behaviorální
Ideální segment?
Thursday, November 26, 2009
TARGETING
Thursday, November 26, 2009
✓ cílení na vybrané atrak`vní segmenty
✓ přizpůsobování poli`cké nabídky
✓ primární cíl
✓ sekundární cíl
✓ budování vztahu
✓ wasteland segment
Thursday, November 26, 2009
Umístění
➡ proces vedoucí k zaujeS voliče a zapamatování kandidáta
➡ pro různé segmenty zdůrazňujeme různé kvality kandidáta
➡ sdělení musí být srozumitelné
➡ kandidát by se měl znát své vize a program
Thursday, November 26, 2009
Thursday, November 26, 2009
Termín packaging souvisí se snahou poli`cké strany klást důraz na to, jak je vnímána voliči. Volí proto vhodné „obaly“, termín je v klasickém marke`ngu běžně používány. V poli`ce se pak mluví o balíčcích – jako jednotlivých poli`kách či více sloučených poli`kách, které jsou veřejnos` představovány často v zejména v době finanční či vládní krize.
Thursday, November 26, 2009
Thursday, November 26, 2009
Zásady úspěšného ✓ soudržnos`
✓ inovace
✓ odlišení
✓ bezpečnos`
maarek
Thursday, November 26, 2009
Bush vs. Clinton vs. Perrot
vůdcovství
změny
Bill Clinton
silné
extrémní
George Bush
umírněné
Ross Perrot
slabé
newman 1999
Thursday, November 26, 2009
Jak získávat data?
Thursday, November 26, 2009
Jak číst volební průzkumy, volební mapy a získaná data?
Thursday, November 26, 2009
ODS VE VOLBÁCH DO PS V ROCE 2002
Krnov
platné hlasy (%)
12,97 - 17,00
17,01 - 18,00
18,01 - 19,00
Bruntál
19,01 - 21,00
21,01 - 23,54
Kravaře
Rýmařov
Opava
Hlučín
Bohumín
Karviná
Vítkov
Ostrava
Orlová
Havířov
Bílovec
Český
Těšín
Odry
Frýdek-Místek
Nový
Jičín
Třinec
Kopřivnice
Frenštát
Frýdlant
n. Ostravicí
Thursday, November 26, 2009
Jablunkov
VOLEBNÍ PODPORA ČSSD VE VOLBÁCH DO PS PČR V ROCE 2002
platné hlasy (%)
30,92 - 31,50
31,51 - 34,00
34,01 - 35,50
35,51 - 37,00
37,01 - 41,85
Thursday, November 26, 2009
ODS VE VOLBÁCH DO PS V ROCE 2002
platné hlasy
Krnov
1732 - 3000
3001 - 5200
5201 - 6500
6501 - 8000
Bruntál
8001 - 18683
Kravaře
Rýmařov
Opava
Hlučín
Bohumín
Karviná
Vítkov
Ostrava
Orlová
Havířov
Bílovec
Český
Těšín
Odry
Frýdek-Místek
Nový
Jičín
Třinec
Kopřivnice
Frenštát
Frýdlant
n. Ostravicí
Thursday, November 26, 2009
Jablunkov
ČSSD VE VOLBÁCH DO PS V ROCE 2002
platné hlasy
5602 - 9000
9001 - 12750
12751 - 18250
18251 - 23500
23501 - 50996
Krnov
Bruntál
Kravaře
Rýmařov
Opava
Hlučín
Bohumín
Vítkov
Odry
Ostrava
Orlová
Havířov
Bílovec
Frýdek-Místek
Nový
Jičín
Kopřivnice
Český
Těšín
Třinec
Frenštát
Jablunkov
Frýdlant
n. Ostravicí
Thursday, November 26, 2009
Karviná
ODS VE VOLBÁCH DO EP V ROCE 2004
Krnov
platné hlasy (%)
19,48 - 21,50
21,51 - 24,00
24,01 - 25,50
Bruntál
25,51 - 26,50
Kravaře
Rýmařov
Opava
26,51 - 28,56
Hlučín
Bohumín
Vítkov
Ostrava
Orlová
Karviná
Havířov
Bílovec
Český
Těšín
Odry
Frýdek-Místek
Nový
Jičín
Třinec
Kopřivnice
Frenštát
Jablunkov
Frýdlant
n. Ostravicí
Thursday, November 26, 2009
ČSSD VE VOLBÁCH DO EP V ROCE 2004
Krnov
platné hlasy (%)
5,72 - 7,00
7,01 - 8,50
Bruntál
8,51 - 10,00
10,01 - 11,00
Kravaře
11,01 - 19,26
Rýmařov
Opava
Hlučín
Bohumín
Vítkov
Ostrava
Orlová Karviná
Havířov
Bílovec
Český
Těšín
Odry
Frýdek-Místek
Nový
Jičín
Třinec
Kopřivnice
Frenštát
Jablunkov
Frýdlant
n. Ostravicí
Thursday, November 26, 2009
ODS VE VOLBÁCH DO EP V ROCE 2004
Krnov
platné hlasy
515 - 900
901 - 1300
Bruntál
1301 - 1900
Kravaře
Rýmařov
Opava
1901 - 2700
2701 - 6358
Hlučín
Bohumín
Vítkov
Ostrava
Orlová
Karviná
Havířov
Bílovec
Český
Těšín
Odry
Frýdek-Místek
Nový
Jičín
Třinec
Kopřivnice
Frenštát
Jablunkov
Frýdlant
n. Ostravicí
Thursday, November 26, 2009
ČSSD VE VOLBÁCH DO EP V ROCE 2004
platné hlasy
161 - 400
401 - 475
476 - 675
676 - 900
901 - 2612
Krnov
Bruntál
Kravaře
Rýmařov
Opava
Hlučín
Bohumín
Karviná
Vítkov
Ostrava
Odry
Bílovec
Orlová
Havířov
Český
Těšín
Frýdek-Místek
Nový
Jičín
Kopřivnice
Třinec
Frenštát
Jablunkov
Frýdlant
n. Ostravicí
Thursday, November 26, 2009
ODS VE VOLBÁCH DO PS V ROCE 2006
platné hlasy (%)
Krnov
18,91 - 24,00
24,01 - 27,00
27,01 - 28,00
28,01 - 30,00
Bruntál
30,01 - 34,11
Kravaře
Rýmařov
Opava
Hlučín
Bohumín
Vítkov
Ostrava
Orlová
Karviná
Havířov
Bílovec
Český
Těšín
Odry
Frýdek-Místek
Nový
Jičín
Třinec
Kopřivnice
Frenštát
Frýdlant
n. Ostravicí
Thursday, November 26, 2009
Jablunkov
ČSSD VE VOLBÁCH DO PS V ROCE 2006
platné hlasy
2300 - 3550
3551 - 6500
6501 - 8500
8501 - 16750
16751 - 64338
Krnov
Bruntál
Kravaře
Rýmařov
Opava
Hlučín
Bohumín
Karviná
Vítkov
Ostrava
Odry
Bílovec
Orlová
Havířov
Frýdek-Místek
Nový
Jičín
Kopřivnice
Třinec
Jablunkov
Frenštát
Frýdlant
n. Ostravicí
Thursday, November 26, 2009
Český
Těšín
ODS VE VOLBÁCH DO PS V ROCE 2006
Krnov
platné hlasy
1568 - 3000
3001 - 4000
Bruntál
4001 - 5800
5801 - 7800
Kravaře
Rýmařov
Opava
7801 - 51079
Hlučín
Bohumín
Vítkov
Ostrava
Orlová Karviná
Havířov
Bílovec
Český
Těšín
Odry
Frýdek-Místek
Nový
Jičín
Třinec
Kopřivnice
Frenštát
Frýdlant
n. Ostravicí
Thursday, November 26, 2009
Jablunkov
ČSSD VE VOLBÁCH DO PS V ROCE 2006
Krnov
platné hlasy (%)
33,32 - 35,00
35,01 - 38,00
Bruntál
38,01 - 40,00
40,01 - 44,00
Kravaře
44,01 - 51,36
Rýmařov
Opava
Hlučín
Bohumín
Vítkov
Ostrava
Orlová
Karviná
Havířov
Bílovec
Český
Těšín
Odry
Frýdek-Místek
Nový
Jičín
Kopřivnice
Třinec
Frenštát
Frýdlant
n. Ostravicí
Thursday, November 26, 2009
Jablunkov
Důležité faktory?
Thursday, November 26, 2009
✓ volební účast
✓ analýza výsledku konkurence
✓ přelévání hlasů
✓ analýza dostupných sekundárních dat
Thursday, November 26, 2009
Proč používáme během kampaně průzkumy?
Thursday, November 26, 2009
• vyhrát nebo prohrát je samozřejmě důležité, ale závěrečný souboj mezi dvěma kandidáty je jenom část celého procesu
• Průzkum zachycuje poli`cké prostředí pouze v určitou chvíli a v určité podobě “a snapshot of the poli`cal landscape at a par`cular point in `me.”
• Důvodem proč děláme průzkumy – je přijít na to JAK vyhrát
– O čem budeme mluvit? – V jakém poli`ckém prostředí se v průběhu kampaně pohybujeme? – Jaké jsou silné a slabé stránky našeho kandidáta?
Thursday, November 26, 2009
Nejdůležitější je že: průzkum nám může říct co udělat, aby přišla ZMĚNA
(výhra) výsledku voleb a dané situace Thursday, November 26, 2009
Case study - Kalifornie
data Sarah Simmons
Thursday, November 26, 2009
Kandidát A vede o sedm bodů
Thursday, November 26, 2009
Kandidáta A zná více než polovina všech voličů
40%
32%
28%
Fav
Thursday, November 26, 2009
Unfav
Don't Know
Kandidáta B zná méně než 1/5 všech voličů
88%
10%
Fav
Thursday, November 26, 2009
2%
Unfav
Don't Know
Jak použít data, abychom něco opravdu změnili?
Zákládní otázka je: “Za jakých podmínek, budou různé skupiny lidí, dělat různé věci?”
Převedeno do základní otázky v poliIckém průzkumu: “Jaký typ VOLIČE změní ZMĚNÍ SVOJI VOLBU když uslyší naší MESSAGE?”
Thursday, November 26, 2009
první kroky:
Musíme znát náš volební obvod/typ voleb
1.
–
Volební geografie, volební chování
–
Volební historie kandidáta, strany v oblas`
–
Typ voleb ‐ parlamentní atd.?
Porozumět tomu, kdo je náše volič 2.
–
Demogficky : Etnické a rasové rozdíly, náboženské rozdíly, věk a pohlaví, ekonomická situace, životní styl
JAK BUDEME CÍLÍT NA NAŠE VOLIČE?
Thursday, November 26, 2009
Co je cílení?
• analýza výsledků kandidáta v minulých volbách.
• analýza ÚSPĚŠNÝCH kandidátů, stran, které byly zapojeny do podobných kampaní
• jasné pochopení ‐ co budeme MUSET udělat, chceme‐li vyhrát
Thursday, November 26, 2009
Siskiyou
58.85%
Del Norte
52.5%
Humboldt
40.8%
Tehama
57.8%
Sonoma
35.2%
Marin
33.2%
San Francisco
20.65%
45-50% AVG GOP Vote
40-45% AVG GOP Vote
35-40% AVG GOP Vote
30-35% AVG GOP Vote
Sierra
56.95%
Nevada
54.4%
Placer
62.25% El Dorado
60.85%
Sutter
Yolo 63.95%
40.65%
Sacramento Amador
56.95%
49.80%
Calaveras
Solano
42.45%
55.2%
San Joaquin
Contra Costa 49.90%
41.35%
Alameda
27%
San Mateo
36.05%
50-55% AVG GOP Vote
Yuba
60.4%
Colusa
63.8%
Napa
41.1%
Plumas
56.4%
Butte
53.85%
Glenn
63.05%
Lake
45.3%
55-60% AVG GOP Vote
Lassen
61.05%
Shasta
59.25%
Trinity
52.65%
Mendocino
36.6%
60% + AVG GOP Vote
Modoc
63.05%
Santa Cruz
31.9%
Stanislaus
49.25%
Santa Clara
38.65%
Merced
50.25%
San Benito
47.0%
Monterey
40.65%
Alpine
47.75%
Average GOP
performance in past
elections yields only
47% of the vote:
Not enough to win
the election.
Tuolumne
52.35%
Mono
55.75%
Mariposa
54.7%
Madera
57.65%
Fresno
53.1%
Kings
56.65%
San Luis Obispo
51.50%
Tulare
57.60%
Inyo
56.85%
Kern
60.85%
Santa Barbara
47.70%
Los Angeles
40.55%
Ventura
52.65%
Orange
61.85%
San Bernardino
56.25%
Riverside
57.85%
25-30% AVG GOP Vote
Less than 25% AVG GOP
Vote
Thursday, November 26, 2009
San Diego
55.6%
Imperial
43.9%
Co potřebujeme, abychom vyhráli?
Thursday, November 26, 2009
Siskiyou
66%
Del Norte
58%
Humboldt
45%
Shasta
66%
Trinity
60%
Lassen
69%
Plumas
65%
Tehama
65%
Mendocino
40%
Colusa
74%
Napa
45%
Sonoma
39%
Marin
36%
San Francisco
21%
Yolo
46%
Sutter
70%
Solano
45%
Contra Costa
44%
Alameda
29%
San Mateo
Santa Clara
38%
40%
Santa Cruz
35%
60% + GAS Vote
55-60% GAS Vote
50-55% GAS Vote
Sierra
65%
Butte
60%
Glenn
71%
Lake
50%
Our winning model requires two
things: Maximize the GOP base
vote AND maximize on the swing
vote to garner 50% +1 of the vote.
Modoc
72%
Nevada
64%
Placer
73% El Dorado
Yuba
68%
Vote Model :
70%
Alpine
Amador
54%
67%
Calaveras
64%
Tuolumne
San Joaquin
60%
55%
Sacramento
56%
Stanislaus
54%
Merced
56%
San Benito
51%
Mono
57%
Mariposa
63%
Fresno
59%
Tulare
65%
35-40% GAS Vote
30-35% GAS Vote
25-30% GAS Vote
Less than 25% GAS Vote
Thursday, November 26, 2009
Santa Barbara
53%
Swing Universe:
1,800,000
Inyo
66%
Kern
69%
45-50% GAS Vote
40-45% GAS Vote
2,656,564
Total Votes
Madera
66%
Kings
Monterey
63%
45%
San Luis Obispo
57%
GOP Votes:
Ventura
58%
San Bernardino
59%
Los Angeles
41%
Orange
67%
Riverside
63%
San Diego
60%
Imperial
46%
4,505,970
Statewide
Vote Goal
50% +1 =
4505968
% GAS
Contributio
n for
GAS
LOS ANGELES
882788
40.89%
19.59%
1
ORANGE
521754
66.66%
11.58%
2
SAN DIEGO
486394
60.12%
10.79%
3
RIVERSIDE
240959
63.12%
5.35%
4
SAN BERNARDINO
217005
59.17%
4.82%
5
SACRAMENTO
205549
55.84%
4.56%
6
SANTA CLARA
177433
40.19%
3.94%
7
CONTRA COSTA
135266
43.75%
3.00%
8
VENTURA
132307
57.57%
2.94%
9
ALAMEDA
117492
29.01%
2.61%
10
FRESNO
107094
58.97%
2.38%
11
KERN
106961
69.13%
2.37%
12
SAN JOAQUIN
76556
54.92%
1.70%
13
PLACER
80242
72.77%
1.78%
14
SAN MATEO
78935
37.73%
1.75%
15
SANTA BARBARA
66745
52.58%
1.48%
16
Thursday, November 26, 2009
Rank
cíle strany
Party Breakdown
Party
Registration
GAS wins
Dem Wins
GAS
Contribution
Dem
Contribution
GOP
34.68%
85%
15%
29.48%
5.20%
Dem
42.68%
20%
80%
8.54%
34.14%
DTS/Other
22.64
53%
47%
12.00%
10.64%
50.01%
49.99%
Thursday, November 26, 2009
Demografické cílení
Ethnic/Racial Breakdown
Expected
Turnout
Dem Wins
GAS
Contribution
Dem
Contribution
GAS wins
White
73%
56%
44%
40.88%
32.12%
Latino
16%
37%
63%
5.92%
10.08%
Asian
5%
50%
50%
2.50%
2.50%
African American
6%
18%
82%
1.08%
4.92%
50.38%
49.62%
Thursday, November 26, 2009
různé typy průzkumů
• Benchmarks
• Brushfires (benchamrk v malém)
• Tracking Surveys (dlouhodobé krátkodobé)
Thursday, November 26, 2009
Co je
Benchmark průzkum?
• Obvykle první průzkum v kampani
• Úvodní měření zkoumání poli`ckého prostředí a sil kandidáta
• Testování message: jak opononenta tak našeho kandidáta
• testování rozdílů v message (my pro` nim– kdo vyhraje)
Thursday, November 26, 2009
What is a Brushfire Survey? • jakákoliv studie, která následuj po benchmarku a je před “tracking” průzkumem
• Průzkum ukazuje rozvoj (progress)
• Ukazuje vliv na sdělení kampaně
• Výzkum ukazuje ZMĚNY vnějších faktorů
• Testování sdělení: často se původní minimální sdělení testuje právě v průběhu těchto výzkumů
Thursday, November 26, 2009
Co je Tracking
MulIple Tracks
• malé státy používají v posledních týdnech kampaně
• soustředí se pouze na kandidáta a změny na poli`ckém trhu
Thursday, November 26, 2009
Daily Tracking
• Opakované denní průzkumy
• Stejná metodologie den za dnem po dobu jednoho měsíce
• Měří se vlivy na poli`cké prostředí ze dne na den
CO JE DAILY TRACKING
ned
pon
ut
str
ctvr
pat
N=300
N=150
N=150
FIRST FULL SAMPLE: N=450
N=150
SAMPLE: N=450
N=150
SAMPLE: N=450
SAMPLE: N=450
N=150
SAMPLE: N=450
N=150
SAMPLE N=450
N=150
SAMPLE: N=450
N=150
SAMPLE: N=450
N=150
SAMPLE: N=450
SAMPLE: N=450
Thursday, November 26, 2009
sob
Dotazník
Politické prostředí
Klíčové hodnoty kandidáta
Klíčová téma
Ballot Tests
hlavní témata opozice a testování message
POST Ballot Test
Demografické údaje
Thursday, November 26, 2009
Poli`cké prostředí
• Správný směr/špatná kolej
Nyní, se na chvíli zamyslete nad naší zemí ‐‐
1. Máte pocit, že naše země směřuje správným směrem nebo je na špatné koleji?\
Thursday, November 26, 2009
Poli`cké prostředí
Klíčová témata
• Uzvřené
• Otevřené
• Předkódováné, otevřené
Thursday, November 26, 2009
Poli`cké prostředí
uzavřené otázky
Když přemýšlíte o věcech v naší zemi ‐‐
2. Co si myslíte, že je problém číslo jedna_______, který v naší zemi dnes máme. Jaký máte vy a vaše rodina největší problém? .
Thursday, November 26, 2009
Vyberte z tohoto seznamu témate, na která by se podle vašeho názoru měl guvernér nejvíce soustředit
Ilegální přistěhovalectví
Total
GOP
Dem
18
25
11
Ind
14
T/S GOP
Latino
22
16
Vzdělání
16
5
24
23
9
22
Špatně využity státní
prostředky
12
17
8
12
14
10
Vytváření pracovních míst
18
9
11
12
10
13
Vyrovnaný rozpočet
18
11
6
8
9
4
Daňová politika beze změn
18
5
6
1
5
4
Ceny benzínus
18
6
3
6
7
11
další témata
18
7
2
2
5
3
Kriminalita/drogy
18
3
4
1
2
5
životní prostředí
18
1
3
3
1
0
Thursday, November 26, 2009
Poli`cal Environment
Generic Ballot Ques`on
Jestliže by se volby do kongresu konaly dnes a měli byste se rozhodnout, volili byste republikánského nebo demokra`ckého kandidáta ve vašem obvodu?
Thursday, November 26, 2009
Key Candidate Measures
Znovuzvolení
schválení jeho práce (Job Approval)
Oblíbený/neoblíbený – jméno kandidátů
Thursday, November 26, 2009
Ballot Tests (testování volebních výsledků)
Kdyby byly volby dnes…Volili byste kandidáta XXX, nebo YYY?
(pokud to je možné) řekli byste, že budete ROZHODNĚ volit XXX nebo MOŽNÁ budete volit.....
Jak se bude kandidáta jmenovat? 1.
Dozvíme se o příslušnos` ke straně?
2.
Jakou práci dělá?
Thursday, November 26, 2009
Ballot Tests
• MÍRA PODPORY
• nerozhodnuS voliči
• dělí se to podle strany
• dělí se to podle volební geografie
• proč je to důležité…
Thursday, November 26, 2009
Message Tes`ng
• je nutné mít precizní (spolehlivý) průzkum před Sm než začnete dělat tuto část výzkumu
• testujete sdělení TAK jak ho budete chSt použít v kampani • Dvě hlavní metody….
Thursday, November 26, 2009
Message Tes`ng
• Intenzita
• hodnocení témat
• klíčové podskupiny
Thursday, November 26, 2009
Post Ballot Tes`ng
• Klademe stejnou otázku – s novým úvodem: • “Teď když jste toho slyšeli trochu více o kandidátech…” – pohyb. – kdo se pohne (změní názor) – na jaký typ voličů budeme cílit komunikaci?
Thursday, November 26, 2009
Proč děláme tento výzkum?
1. co se snažíme naučit?
2. jaký to bude mít vliv na naše jednání? 3. průzkum plánů
4. $$
Thursday, November 26, 2009
Co je Focus Group?
• malá skupina voličů, které se sejde k debatě
• diskuse je řízena moderátorem ‐ neutrální postoj, je tam aby diskusi moderoval nevedl/a neměl na ní vliv
• připraveno tak, aby se podrobně rozebrala různá témata a poskytla jiné informace než kvan`ta`vní výzkum Thursday, November 26, 2009
Kdy používáme Focus Group?
• hlavní průzkum by měl být vnímán jako “kostra” či “struktura”
• Focus group pak dodává svaly či tvar (pochopení čísel)
Thursday, November 26, 2009
Proč jsou údaje získané z focus group ODLIŠNÉ?
• volební průzkum nám řekne kolik lidí nemá rádo našeho kandidáta
• Focus groups nám řekne PROČ ho nemají rádi
Thursday, November 26, 2009
Proč jsou údaje získané z focus group ODLIŠNÉ?
1. Poskytují více osobních informací. 2. Soustředí se více na hloubku problému, například vnímání jendotlivých poli`k (policy issues). 3. Umožňují testovat vizuální materiály, televizní reklamy a další materiály. Thursday, November 26, 2009
WATCH OUT!
1.
Data nejsou metodologicky vyrovnaná. Neměli bychom jim 100 % věřit: pokud si 70% focus group myslí, že něco je špatně, neznamená to, že si to myslí 70% populace…
2.
Moderátoři a různé okolnos` mohou ovlivnit výsledky. 3.
Definovat si, co chceme zjis`t je dobrým návodem, jak zorganizovat dobrou focus group. Thursday, November 26, 2009
Příklad Schwarzenegger
•
Kvan`ta`vní data ukazovala na to, že daňě budou největším tématem. •
Kvalita`vní data zjis`la: – Voliči věřili, že Arnold je “zachrání” před zkorumpovaným systémem. – Voliči věřili, že stát funguje špatně – a že on zlepšil situaci
– Voliči se nechtěli vrá`t do situace před Sm. To bylo něco čiho se opravdu obávaliI
– Voliči opakovaně nechtěli při mluvě o předchozím guvernérovi používat jeho jméno. Focus groups odhalila, že je to pro ně prostě únavné
Thursday, November 26, 2009
Změna/”Zkáza” důchodů pro státní zaměstnance
•
vyřešil rozpočtovou krizi ve státu
•
Bojovný/Arogantní
•
nezvedl daně
•
Bojuje až příliš se systémem •
bojoval pro` zkaženému systému
•
málo pěnez na školství
•
zkušenost s vedením státu
• ochránce učitelů a vzdělávacího systému
• navrhl nový program sociálních reforem
Thursday, November 26, 2009
• součást zkorumpovaných poli`ckých elit
• nový program sociálních reforem je příliš drahý
•
zvednuS daní o $19 miliard
Oponenti o Arnoldovi
•
Arnoldovi příznivci o
oponentovi
Příznivci protikandidáta o
protikandidátovi
Příznivci o Arnoldovi
Mřížka sdělení
Děkuji za pozornost
[email protected]
Thursday, November 26, 2009

Podobné dokumenty

Úvod do audiovizuálních technologií.

Úvod do audiovizuálních technologií. rychlém focení nečekáte, až se aparátu uráčí uložit předešlý snímek) a samozřejmě za značku, což nemusí být vždy snobismus, protože některé firmy zkrátka vyrábějí spolehlivější karty než jiné. Někd...

Více

1308 USA - jitigo.cz

1308 USA - jitigo.cz 1825 byla moc Španělů na západě amerického kontinentu zlomena a Kalifornie přešla do rukou Mexika. V těch se však ohřála jen do března 1848, kdy po bleskové válce s Mexikem padla do klína rozpínavé...

Více

ujezd 3_05.p65

ujezd 3_05.p65 Český Brod, Husovo nám. 62 / před měst. úřadem / Tel.: 321 622488, 602429913, 606784088 pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších veškeré náležitosti související s pohřbem KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ...

Více

2 - Radiozurnal.sk

2 - Radiozurnal.sk Český radioklub umožnil i těm amatérům, kteří nechtějí být členy ČRK, aby mohli používat QSL službu za úhradu průměrné výše nákladů na jednoho uživatele (nikoliv na jednoho člena ČRK!), a to podle ...

Více

strategická transformace vojenského újezdu brdy the strategical

strategická transformace vojenského újezdu brdy the strategical vojenských újezdů v ČR značně velká, proto je u dalších z nich (Libavá, Boletice, Hradiště a Březina) v rámci procesu optimalizace plánováno jejich zmenšení (Ministerstvo obrany ČR, 2015). Dále bud...

Více

Sestavování symetrických input-output tabulek a jejich aplikace1

Sestavování symetrických input-output tabulek a jejich aplikace1 Zachycování komoditních toků v ekonomice je důležitým úkolem národních statistických úřadů. Tomuto účelu slouží soustava input-output (IO) tabulek, která dle evropského standardu ESA 1995 zahrnuje ...

Více