LKHK - HRADEC KRÁLOVÉ

Transkript

LKHK - HRADEC KRÁLOVÉ
AIP
AD 4-LKHK-1
HRADEC KRÁLOVÉ
CZECH REPUBLIC
Neveřejné mezinárodní letiště.
Private international aerodrome.
29 MAR 07
LKHK - HRADEC KRÁLOVÉ
4 km NE od středu města, východně řeky Labe
4 km NE from the centre of town, east of the Labe river
1 Umístění/Location
2 Provozní použitelnost/Operational availability VFR den/noc, výsadková činnost
VFR day/night, parachute jumping operation
letouny, vrtulníky, kluzáky, ultralehká letadla
aeroplanes, helicopters, gliders, ultralight aircraft
Druhy letadel/Aircraft types
3 Provozní doba/Operational Hours
O/R
4 Celní a pasové odbavení/
Customs and immigration clearance
O/R minimálně/minimally 24 hodin/hours předem/in
advance
Vísa se neudělují/Visas are not granted.
5 Provozovalel letiště/Aerodrome operator
GEMINI-PORT, s.r.o.
letiště č.69, 503 41 Hradec Králové +420 495 491 460, +420 495 491 461,
{ [email protected]
AFISª+420 721 932 230, +420 495 491 458, +420 495 491 459,
{ [email protected]
Další spojení/ Vladimír Písař
Next contacts
ª+420 608 151 410 (angličtina/English)
Ing. Michal Št’astný ª+420 723 479 138, { [email protected], (angličtina/English)
Ing. Martin Hejraª +420 602 586 205, { [email protected], (angličtina/English)
6 Druhy paliva/Fuel grades
NIL
7 Druhy olejů/Oil grades
NIL
8 Hangárování/Hangar space O/R
9 Opravy/Repairs
O/R, omezeně/limited
10 Ubytování/Accommodation
hotely/hotels - Hradec Králové
11 Restaurace/Restaurant
město/city - Hradec Králové
12 Doprava/Transportation
MHD/ public transport - číslo/number 15, taxi
13.
PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO
LETOVÉHO PROVOZU
13.
LOCAL TRAFFIC REGULATIONS
AND RESTRICTIONS
13.1
Údaje o tomto letišti se průběžně
neaktualizují NOTAMy.
13.1
Information about this AD
continually actualized by NOTAMs.
13.2
Odstraňování
ploch není zajištěno.
13.2
Snow clearance of movement area is not
provided.
13.3
–
–
sněhu
z
pohybových
Letištní okruhy:
RWY 34 - levé i pravé
RWY 16 - levé i pravé
AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R.
13.3
–
–
is
not
The traffic circuits:
RWY 34 - left and right hand
RWY 16 - left and right hand
VOL III - AMDT 100/07
AD 4-LKHK-2
29 MAR 07
HRADEC KRÁLOVÉ
AIP
CZECH REPUBLIC
13.4
Výška okruhu je 1800 ft/550 m AMSL.
13.4
The traffic circuit altitude is 1800 ft/550 m
AMSL.
13.5
Postupy pro snížení hluku
13.5
Noise abatement procedures
13.5.1 Z hlukových důvodů nepřelétávat obce
Skalička, Rusek, Předměřice nad Labem a
místní část Věkoše.
13.5.1 By reason of noise abatement avoid
overflying of the villages Skalička, Rusek,
Předměřice nad Labem and district Věkoše.
13.5.2 Při nočním létání je minimální okruhová
výška 2100 ft/700 m AMSL. Nad městem
Hradec Králové je minimální výška 2500 ft/
830 m AMSL. Lety v ATZ jen do 2100 (2000)
UTC. Po této době jen trat’ové lety (přílety a
odlety).
13.5.2 For night flights minimum traffic circuit
altitude is 2100 ft/700 m AMSL. Over the town
Hradec Králové minimum altitude is 2500 ft/
830 m AMSL. Flights in ATZ only to 2100 (2000)
UTC. After this time only en-route flights (arrivals
and departures) are allowed.
13.6
Požadavky na rozsvícení RWY a TWY
pro jednotlivé přílety a odlety 24 hodin předem
(600,00 CZK za přílet nebo odlet, neoznámený
let cena dohodou).
13.6
Requirements for switching on RWY and
TWY lights for single arrivals and departures
shall be submitted at least 24 HR in advance
(600,00 CZK for arrival or departure, negotiated
price for non announced flight).
13.7
Výcvik nočních VFR letů O/R minimálně
24 HR předem na stanoviště AFIS. Cena 250,00
CZK/HR/ACFT nebo dohodou. Minimální počet
letadel 4. Zpoplatněna je každá započatá
hodina.
13.7
Training of night VFR flights O/R
minimally 24 HR in advance from AFIS unit. The
charge is 250,00 CZK/HR/ACFT or negotiated
price. Minimum number of ACFT is 4. Every
initiated hour is charged.
14.
14.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
ADDITIONAL INFORMATION
14.1
AFIS v anglickém jazyce na vyžádání
24 HR předem.
14.1
AFIS in English language O/R 24 HR in
advance.
14.2
14.2
Celní a pasové odbavení
14.2.1 Vyžádání
u
provozovatele
musí
obsahovat následující informace: datum letu,
předpokládanou dobu příletu - odletu v UTC,
letiště vzletu nebo přistání, poznávací značku a
typ letadla, MTOW.
Dále jméno a příjmení, datum narození a státní
příslušnost všech osob na palubě. Bez těchto
údajů nebude osoba odbavena (žádosti s údaji je
nutné zasílat na fax 495 491 459 nebo na e-mail
[email protected]).
VOL III - AMDT 100/07
Customs and immigration clearance
14.2.1 The request submitted to AD operator
shall include following information: date of flight,
estimated time of arrival - departure in UTC, AD
of departure or AD of arrival, registration mark
and ACFT type, MTOW.
Futhermore name and surname, date of birth
and nationality of all persons on a board is
required. The person will not be checked out
without these data (send requests with the data
to fax +420 495 491 459 or to e-mail address
[email protected]).
AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R.

Podobné dokumenty

AIP SUP 17/06

AIP SUP 17/06 V souvislosti s konáním CIAF na letišti BRNO/Tuřany a s omezeným počtem parkovacích míst pro letadla je nezbytné pro všechny lety v termínu od 31 AUG 06 0500 UTC do 4 SEP 06 1200 UTC žádat o schvál...

Více

LKPJ - PROSTĚJOV

LKPJ - PROSTĚJOV 2 Provozní použitelnost/Operational availability VFR den, výsadková činnost

Více

VFR text

VFR text Hradec Králové je minimální výška 2500 ft/830 m AMSL. Lety v ATZ jen do 2100 (2000) UTC. Po této době jen trat’ové lety (přílety a odlety).

Více

LKHK - HRADEC KRÁLOVÉ

LKHK - HRADEC KRÁLOVÉ JET A1 - MON-FRI 0700-1500 (0600-1400), SAT-SUN O/R 24HR

Více

lklb - liberec - Aeroklub Liberec

lklb - liberec - Aeroklub Liberec KRYSTOF 18. For contacts see AIP CR,

Více

této stránce

této stránce ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Services

Více

LKHS - HOSÍN

LKHS - HOSÍN LKHS - HOSÍN

Více

aerotaxi - ppl(a), cpl(a)

aerotaxi - ppl(a), cpl(a) Charged time is only from take-off to landing engine warm-up and taxi are free of charge

Více