Stáhněte si informace o projektu v PDF

Transkript

Stáhněte si informace o projektu v PDF
IKP Consulting Engineers
Železniční tunel Vepřek, projekt a realizace
Vepřek Railway Tunnel, Design and Construction
Dvoukolejný železniční tunel Vepřek na 1. železničním koridoru Praha – Děčín – Drážďany délky 390 m. Pražský portál po dokončení.
Vepřek double-track tunnel on the1st railway corridor Prague – Dresden, 390 m long, Prague portal after finishing.
Dvoukolejný železniční tunel Vepřek na prvním
železničním koridoru Praha – Děčín – Drážďany
leží na traťovém úseku Kralupy nad Vltavou –
Vraňany v km 446.030–446.420. Konstrukce tunelu
je tvořena dvěma portálovými úseky budovanými
v otevřené stavební jámě a úsekem raženým novou
rakouskou tunelovací metodou (NRTM) v délce 272
Děčínský portál – zahájení odtěžování 1. etáže.
Děčín portal, beginning of excavation, the 1st stage.
Děčínský portál – ochranný deštník z kotev IBO.
Děčín portal, protective umbrella in the top heading.
m. Celková délka tunelu je 390 m. Trasa stoupá ve
směru staničení ve sklonu 3‰. Profil tunelu je
navržen pro průjezdný průřez Z-GC s výškou 6,0 m
nad TK. Rozměry vnitřního teoretického líce
definitivního ostění jsou odvozeny pro převýšení
koleje 40 mm a pojistný prostor po obvodu tunelu
150 mm. Geometrické parametry průřezu tunelu
jsou voleny tak, aby vnitřní líc tvořila jediná kružnice
o poloměru R = 5 500 mm. Dvoukolejný železniční
Zahájení ražby pod zárodkem kaloty – 01/2001.
Start of driving under canopy protection.
Provádění stříkaného betonu.
The primary lining shotcreting.
tunel Vepřek je prvním tunelem v síti českých drah
raženým pomocí NRTM.
The double-track railway tunnel Vepřek is situated
The basic data of the tunnel
Total length:
390m
Cut-and-cover section:
118m
Driven section:
272m
Cross-section area:
112m2
Overburden:
max. 20m
Alignment:
0,3‰
Costs:
260 mil. Kč
on the 1st railway corridor Prague – Dresden, in the
section km 446,030 - km 446,420 between Kralupy
nad Vltavou and Vraňany. The total length 390m of
the tunnel includes 272m long NATM section and
two portal cut-and-cover sections. The alignment
Pražský portál – zajištění svahů stavební jámy.
Prague portal, slope stability protection.
ascends 3‰ in the stationing direction. The tunnel
cross section complies with the UIC-GC clearance
Základní data tunelu
Celková délka:
390 m
Hloubený úsek:
118 m
Ražený úsek:
272 m
Plocha výrubu:
112 m2
Výška nadloží:
max. 20 m
Podélný sklon:
0,3‰
Investiční náklady:
260 mil. Kč
Pražský portál – betonáž horní klenby.
Prague portal, concreting of the heading vault.
(6,0 m height over rail level) and its dimensions are
further based on the cant of the track 40mm and
the reserve perimeter strip 150mm. The inside face
line is designed in the circular shape R=5500mm.
The double-track railway tunnel Vepřek is the first
tunnel in Czech Railways network constructed by
Členění výrubu – ražba jádra a rampa do kaloty.
Tunnel excavation sequences – top heading,
bench.
means of NATM.
Děčínský portál – betonáž horní klenby.
Děčín portal, concreting of the heading vault.
Příčný řez.
Cross section.
Rozhraní ražené a hloubené části tunelu.
Joint of driven and cut-and-cover tunnel sections.
Děčínský portál – dokončena jedna kolej.
Děčín portal, one track completed.
Zprovoznění železničního tunelu.
Opening of the tunnel operation.
IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Jankovcova 1037/49
170 00 Praha 7
Brojova 2113/16
326 00 Plzeň
U Malše 1805/20
370 01 České Budějovice
internet: www.ikpce.com, e-mail: [email protected], telefon: +420 255 733 111, ISO 9001:2000
Ocenění za stavbu roku 2004.
Price for the best construction of the year 2004.

Podobné dokumenty

Dálniční tunel Branisko Highway Tunnel Branisko

Dálniční tunel Branisko Highway Tunnel Branisko Dálniční tunel procházející pohořím Branisko. V první fázi je budována jedna tunelová roura, která bude provozována obousměrně. Ražba probíhá s použitím stříkaného betonu a kotvení pro primární ost...

Více

Stáhněte si informace o projektu v PDF

Stáhněte si informace o projektu v PDF Completed cut-and-cover part on exit portal.

Více

Tunel Libouchec – dálnice D8 Libouchec Tunnel – D8 Highway

Tunel Libouchec – dálnice D8 Libouchec Tunnel – D8 Highway The Libouchec highway tunnel is situated in the D8 highway section between Knínice and the German border. The tunnel is a twin-tube structure. Total length of the western tunnel tube is 520m, the e...

Více

Kompletní prezentaci domu naleznete zde.

Kompletní prezentaci domu naleznete zde. HLAVNÍHO KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA, KTERÉ OBSLUHUJE CELÝ OBJEKT. DÁLE SE ZDE NACHÁZÍ "POHOTOVOSTNÍ" PARKOVACÍ STÁNÍ PRO 8 AUTOMOBILŮ, Z TOHO JSOU DVĚ STÁNÍ PRO INVALIDY. DÁLE JSOU V PROSTORU PARTERU UMÍS...

Více

Časopis Tunel 1/2007

Časopis Tunel 1/2007 on its way to the central Kashmir valley. A described section Udhampur to Banihal originally goes up about 1000m from Udhampur through the Tawi river valley hillside up to the Patnitop ridge in alt...

Více

základní technické specifikaci zařízení.

základní technické specifikaci zařízení. pracovní záběr kartáče 5500mm pracovní max. rychlost 55 km/h, pro přesun 62 km/h zadní náprava řiditelná hydraulická nádrž na 100 litrů, nádrž na diesel 550 l v zadní části průměr kartáče 1 170 mm,...

Více

A23b_3.2.1_Analysis of transport network in Liberec region

A23b_3.2.1_Analysis of transport network in Liberec region  Describe railway network in Liberec Region  No electrified and double double--track line  No TEN TEN--T line  Classification parameters: - stationing - critical running speed - stopping distan...

Více

Podzemní výukové středisko Josef

Podzemní výukové středisko Josef Lávky pro kabely a osvětlení, v popředí nová výhybka. Current state, bridge for electrical equipment on the right up, new rail switch in the foreground. Osazení drenážního potrubí do štěrku, vpravo...

Více