Lekce 1/1 - Fujdovina

Transkript

Lekce 1/1 - Fujdovina
Lekce 1/3
Píše se
Čte se
Český význam
height
hait
výška
his
hiz
jeho
History
histәri
dějepis
ice-cream
aiskri:m
zmrzlina
ice-hockey
ais hoki
lední hokej
in
in
v, ve
is
iz
je
it
it
to, ono
It is. , It’s.
it iz. itz
(To, Ono) je.
January
d3æjuәri
leden
July
d3u:’lai
červenec
June
d3:un
červen
lesson
lesn
lekce, vyučovací hodina
letter
letә
dopis
Library
laibrәri
samostudium v knihovně (školní předmět)
look
luk
(po)dívat se
love
lav
láska; milovat
lunch
lant∫
oběd
manager
mænid3ә
manažer
March
ma:t∫
březen
Maths
mæӨs
matematika
May
mei
květen
menu
menju
jídelní lístek, menu
milkshake
milk∫eik
mléčný koktejl
Monday
mandi
pondělí
month
manӨ
měsíc(kalendářní)
Mr
mistә
pan (před jménem – Mr Hill)
Music
mju:zik
hudební výchova, hudba
my
mai
můj, moje
name
neim
jméno
nine
nain
devět