Bábíkova Ladronka - Pražská MTBO liga

Transkript

Bábíkova Ladronka - Pražská MTBO liga
Rozpis a pokyny 9. závodu Pražské MTBO ligy 2012
Bábíkova Ladronka
Datum:
úterý 5. 6. 2012
Pořadatel:
Centrum:
Pakuo (mailto:[email protected])
Praha-Strahov, Vaníčkova ulice, na severní straně spartakiádního stadionu,
buňky za přetlakovou halou; Loc: 50°4'58.994"N, 14°23'13.252"E
Prezentace:
v centru, od 16:45
Start:
intervalový 17:00-19:00, jak kdo přijde
Vzdálenosti:
Terén:
vše v centru závodu
park, lesopark, různorodá zástavba, v části prostoru kopečky
Mapy:
Rave the Cell 1:10000, E=5 m, MTBO klasifikace 2010-2012
Homolka 1:10000, E=5 m, MTBO klasifikace 5-6/2012
Velikost A4, oboustranný laserový tisk - Žaket.
Kresba trati je v průběhu přerušena a pokračuje na druhé mapě – na druhé straně
A4.
Upozornění:
Ražení:
Závodí se dle platných pravidel MTBO. V mapě jsou odlišeny žluté plochy, kde je
jízda na kole povolena (tmavě žlutá) od ploch, kde je jízda na kole zakázána
(světle žlutá) a kolo se zde musí mimo cesty nést.
kleštičky, průkazka, červenobílé „mlíko“-fáborky
Výsledky:
průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu, konečné na webu ligy
Tratě:
Jedna společná trať, povinné pořadí kontrol. Delší middle cca 60 minut pro vítěze.
Toaleta:
v centru závodu
Mytí kol a
závodníků:
kýbl s vodou a smetáček se najde, možná i hadice
Parkování:
na ploše před oploceným areálem přetlakové haly
Občerstvení:
Pivní pomoc:
v centru závodu: točené pivo Únětická desítka (později Svijanský Máz 11°), párek
v rohlíku nebo na tácek, točená malinovka, křupky, rum, oheň, horalky, muzika
v centru závodu
Ubytování:
spacák se najde
Protesty:
Nebudou.
Přihlášky:
do pondělí 4. 6. online na www.mtboliga.cz
Startovné:
40 Kč