CZ manuál k tabletu Q7

Transkript

CZ manuál k tabletu Q7
Uživatelská příručka
Tablet 7“ Quadro
Upozornění: Pečlivě prostudujte tento návod, než začnete zařízení používat!
1
Obsah:
1. Obsah……………………………………………………………………...2
2. Specifikace………………………………………………………………..3
3. Rychlý start……………………………………………………………….4
3.1 Spuštění a vypnutí………………………………………………………...4
4. Připojení k PC…………………………………………………………….4
5. Úvodní rozhraní…………………………………………………………..5
5.1 Home Menu………………………………………………………………5
6. Plocha……………………………………………………………………..6
7. Základní operace………………………………………………………….6
7.1 Wireless spojení…………………………………………………………..6
7.2 Nastavení zvuku…………………………………………………………..7
7.3 Nastavení displeje………………………………………………………....7
7.4 Nastavení data a času……………………………………………………..8
8. Instalování a odinstalování aplikací………………………………………8
8.1 Instalace aplikací………………………………………………………….8
8.2 Odinstalování aplikací……………………………………………………9
9. Prohlížeč…………………………………………………………………..9
10. Video přehrávač………………………………………………………….10
10.1Hudební přehrávač………………………………………………………10
10.2 Prohlížeč fotografií a obrázků…………………………………………..10
11. Kamera……………………………………………………………………11
11.1 Režim fotografování…………………………………………………….11
11.2 Režim video nahrávání………………………………………………….12
11.3Nahrávání zvuku…………………………………………………………12
13. Google Play Store………………………………………………………....13
14. Nejčastější dotazy…………………………………………………………13
15. Důležitá bezpečnostní opatření……………………………………………14
2
2. Základní informace – specifikace
Procesor
LCD obrazovka
Kamera
Boxchip A31s Quad-Core, ARM Cortex [email protected]
7“, rozměry 800 * 480 mm
Přední 0.3M, hlavní 2.M pixel
Operační systém
Síť:
Podporovaní Audio formáty
Google Android 4.2
Vestavěna Wi-Fi 802.11
MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC,
APE, 3GP, WAV
Podporované Video formáty
AVI (H.264, DIVX, DIVS, XVID, rm, rmvb)
MKV (H.264, DIVX, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4
(H.264, MPEG, DIVX, XVID), MPEG, MPG, FLV
(H.263, H.264)
Dotykový panel
Jazyky
Port
Multi - kapacitní obrazovka
Více jazyků
Micro USB port (OTG)*1, TF karta*1, 3,5 mm
sluchátka*1, DC Jack *1, mini HDMI*1
3
3. Rychlý start
3.1 Spuštění a vypnutí
Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí, systém vstoupí do spouštěcího procesu.
Poté co se systém spustí, vstoupíte do systému Aneroid:
Systém v hlavním rozhraní
Vypnutí: Stiskněte tlačítko, určené pro zapnutí a vypnutí tabletu, zobrazí se Vám Vypnout,
kliknete na OK, a můžete tablet bezpečně vypnout.
4.Připojení k PC
Můžete propojit tablet s PC a to přes kabel Micro USB. Poté co se všechna data přemístí z
tabletu, můžete začít pracovat se soubory v PC.
Klikněte a
pokračujte s dalšími operacemi.
4
Klikněte na
a zařízení přenese data do PC nebo naopak z PC do tabletu.
Poznámka: Zařízení podporuje formát FAT32 pro externí zařízení, například U disk, Micro
SD pro přenos dat.
5. Úvodní rozhraní
Spodní lišta
A. Zpět, Domů, Nedávno spuštěné aplikace, nástroje pro nastavení snímků, hlasitost +/-,
Menu tlačítko
B. Připojení USB. Vyberte kopírování souborů do/z počítače.
C. USB připojení – doladění. Vyberte
D. Čas na displeji – může být nastavován.
E. Ikona Wi-Fi – Pokud je tablet připojen k Wi-Fi síti, ikona bude zobrazena na displeji.
F. Ikona externího 3G signálu
G. Ikona Baterie – zobrazena hodnota nabití.
5.1 Home Menu
Stiskněte ikonu Menu
na zařízení, zobrazí se jako následující:
Tapeta: Uživatel si může měnit tapetu podle svých požadavků.
Správa aplikací: Zde si můžete otevřít správu aplikací rychleji.
Nastavení systému: rychlý přístup k nastavení systému, uživatel si může vybrat z „Wi-Fi a
sítě, Displej, Datum a čas“, atd. Slouží pro osobní nastavení.
5
6. Plocha
Pokud uživatel posune prst a přepne na hlavní obrazovku, plocha bude nastavena na hlavní
obrazovce a není možno z ní nic odstranit. Uživatel může táhnout ikony aplikací z plochy do
hlavního menu.
7. Základní operace
Stiskněte ikonu Nastavení
systém jak je uvedeno níže:
v hlavních aplikacích, můžete otevřít rozhraní a nastavit si
Vyberte si odpovídající operaci a příslušnou položku, jako je například Wi_Fi a síť, zvuk,
displej, nastavení data a času, nastavení zařízení, atd.
7.1 Wireless spojení:
Stiskněte v hlavním menu ikonu „Nastavení“, potvrďte výběr „Wireless a sítě“, a vstopíte do
nastavení Wi-Fi a sítí. Přepněte Wi-Fi na zapnuto. Modul Wi-Fi začne automaticky
vyhledávat všechny dostupné Wi.Fi sítě. Po nalezení všech sítí, vyberte tu, ke které chcete být
připojeni. K připojení k Wi-Fi síti budete potřebovat heslo. Jako zobrazeno níže:
6
Pokud jste postupovali správně, připojení Wi-Fi je kompletní a v pořádku, jako je uvedeno
níže:
7.2 Nastavení zvuku
Stiskněte „Zvuk“ a vstupte do aplikace Nastavení zvuku:
Stiskněte „Hlasitost“ a nastavte si hlasitost, kterou lze nastavit pro hudbu, video, hry, a další
media.
7.3 Nastavení displeje
V nastavení si vyberte aplikace „Displej“ a potvrďte vstup tlačítkem ENTER.
Vyberte nastavení Jasu, jak vidíte níže:
Stiskněte Spánek, zařízení bude v nečinnosti. Můžete stisknout tlačítko zapnutí pro jeho
opětovné spuštění. Displej bude uzamknut, následně Vás systém vyzve k odemknutí displeje.
7
7.4 Nastavení data a času
Stiskněte „ Datum a čas“ a potvrďte nastavení data a času:
Vyberte nastavení data, vyberte časovou zónu, nastavte čas, formát času, formát data a jiné
informace.
Například si můžete vybrat formát data jako je uvedeno níže:
Nastavení formátu času. Můžete si nastavit jako je uvedeno níže:
8. Instalace a odinstalace aplikací
8.1 Instalace aplikací:
1. jako první krok si vyberte neznámé zdroje, které chcete nainstalovat z aplikace non Market.
2. Zkopírujte instalaci softwaru APK na Micro SD nebo NAND Flash.
3. Stiskněte ikonu
k instalaci.
Správce souborů v seznamu aplikací, poté vyberte aplikaci
8
Můžete využít online instalaci „Android market“ nebo si tuto aplikaci můžete stáhnout
přes počítač, nebo si ji stáhněte přes vestavěný prohlížeč a instalujte.
8.2 Odinstalování aplikací
Stiskněte položku „Nastavení –Aplikace-Stahování“, vyberte odpovídající aplikaci, která
má být odinstalována.
9. Prohlížeč
Pokud je síť připojena, otevřete prohlížeč Web a potvrďte URL, můžete rychle prohlížet
Web; nebo přes hlavní plochu, přes vyhledávací panel URL, otevírat jednotlivé stránky.
10. Video přehrávač:
Online video: Toto zařízení podporuje flash 11.0 video přehrávání.
Lokální video: Stiskněte přehrávač Super – HD ikonu
. Přehrávač bude načítat nová
alba, fotografie, která budou ukládána na disk nebo na Micro SD kartu, poté si vyberte
video, které si chcete přehrát.
10.1 Hudební přehrávač:
Stiskněte na ikonu
, můžete vstoupit do rozhraní hudebního přehrávače.
Vyberte si hudební soubor, který chcete, aby byl přehrávaný v hudebním přehrávači.
9
Stiskněte
: toto tlačítko slouží k přepnutí k předchozí písni - dlouhým stiskem.
Stiskněte
: toto tlačítko slouží k pozastavení přehrávání,
přehrávání opět spustíte.
tímto tlačítkem
Stiskněte
: toto tlačítko slouží k přepnutí na další skladbu – dlouhým stiskem.
Stiskněte
: toto tlačítko slouží k zobrazení aktuálního seznamu.
Stiskněte
: toto tlačítko slouží k zapnutí náhodného přehrávání.
Stiskněte
: toto tlačítko slouží k opakování přehrávacího režimu.
10.2 Prohlížeč fotografií a obrázků
Stiskněte
pro prohlížení fotografií. Zobrazí se seznam obrázků a video souborů. Jak
je zobrazeno níže:
Vyberte správce obrázků: vstupte do rozhraní obrázků (jak je zobrazeno níže). Můžete
provádět následující operace: dvěmi kliknutími spustíte obrázky, v rozbaleném menu
můžete obrázky mazat, pouštět prezentaci, editovat, otáčet doleva, otáčet doprava,
ořezávat, nastavovat jako a nechat si zobrazit detaily o obrázku (fotografii).
10
11. Kamera
11.1 Režim fotografování
Stiskněte
, vyberte si odpovídající kameru, jako zobrazeno níže.
Stiskněte uzávěrku kamery
a foťte.
Pokud přepnete kameru na fotoaparát, prosím klikněte na
k převedení.
11.2 Režim video nahrávání
Stiskněte ikonu
a otevře se Vám menu nahrávání.
11
Vyberte ikonu
ke spuštění nahrávacího režimu.
Vyberte ikonu
a otevře se Vám nahrávka.
Klikněte na uzávěrku
a udělejte video.
Pokud chcete přepnout z přední kamery na zadní kameru, stiskněte
.
11.3 Nahrávání zvuku
Klikněte na nahrávací ikonu
Stiskněte
Stiskněte
v menu aplikacích, jak je zobrazeno níže:
k nahrávání.
k zastavení nahrávání.
Stiskněte
ke spuštění nahrávání.
Můžete si vybrat, zda chce nahrávku uložit nebo smazat.
13. Gogole Play Store
Stiskněte ikonu
a přejdete do rozhraní „Play store“. Pokud nemáte účet na Gmail,
vytvořte si jej.
Vyberte „Akceptuji“ a vstupte do aplikace Market, jako je uvedeno níže:
12
14. Nejčastěji pokládané otázky:
Aneroid
Jaká verze operačního systému Android je v mém zařízení:
Ve Vašem zařízení je Android 4.2.
Co je APK?
APK znamená Android Package akronym (zkratka Android balíček).
Jak získat APK?
Můžete si jej stáhnout přes PC, také přes online „Android market“ a instalovat.
Která paměťová karta je kompatibilní s mým zařízením?
Kompatibilní je Micro SD karta.
Jaký formát hudby můžu spouštět přes mé zařízení?
Formáty: MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV
Jaké formáty fotografií lze spouštět přes mé zařízení?
Formáty: JPG, JPEG, BMP , JPG a PNG.
Jaké formáty videí lze spouštět přes mé zařízení?
Formáty: A:AVI(H.264, DIVX, DIVX, XVID, rm, rmvb, MKV(H.264, DIVX, DIVX,
XVID) WMV, MOV, MP4(H.264, MPEG, DIVX, XVID), MPEG, MPG,
FLV(H.263,H.264).
Potřebuji Wi-Fi adaptér k připojení k internetu?
Ne, Wi-Fi adaptér je vestavěn v zařízení.
15. Důležitá bezpečnostní opatření
Následující bezpečnostní opatření redukují možnost vzniku požáru, elektrického šoku a
zranění.
- Nevystavujte tento produkt vlhkému prostředí a vodě.
- Držte zařízení dále od tepelných zdrojů jako je: sluneční svit, topení, apod.
- Chraňte napájecí kabel. Napájecí kabel nesmí být stlačen jinými těžkými předměty.
- Používejte jen AC adaptér, který je součástí balení. Použití jiného adaptéru by mohlo
ohrozit vaši záruku na toto zařízení.
- Neodstraňujte kryt ze zařízení. Servis neprovádějte sami, a raději svěřte zařízení
odborníkům.
- Držte zařízení v čistotě.
- S obrazovkou zacházejte opatrně. Otírejte (opatrně) otisky prstů a prach z obrazovky.
Doporučujeme utírat měkkou hadérkou, která se používá na fotoaparáty.
13
Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu
Tento symbol vyjadřuje, že elektrozařízení nesmí být vyhozeno do komunálního
odpadu, ale má být sbíráno odděleně. Od roku 2005 platí zákon, který říká, že takto
musí být označena veškerá na trh uvedená elektrozařízení (elektrospotřebiče). V
případě, že není možné elektrozařízení takto označit vzhledem k jeho velikosti nebo
funkci, označí se grafickým symbolem obal nebo návod k použití nebo záruční list
Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU.
Dodavatel: OLPRAN spol. s r.o., Libušina 101, 772 11 Olomouc, Česká republika
14
15