Dálniční tunel Branisko Highway Tunnel Branisko

Transkript

Dálniční tunel Branisko Highway Tunnel Branisko
IKP Consulting Engineers
Dálniční tunel Branisko
Highway Tunnel Branisko
Západní portál obousměrného dálničního tunelu Branisko.
Western portal of single tube highway tunnel with directional traffic (two lanes).
Hornin Stavební přípravy pro betonáž želvy.
Building-up ground ový masiv tvořený ortorulami.
The orthogneiss rock massif.
Začátek ražby pod želvou – západní portál.
Starting-up excavation under the permanent tunnel
roof on western portal (Top-down method).
Pohled na boční svahy západního portálu.
Western portal side slope.
Základní data tunelu
Celková délka:
4,975 km
Hloubený úsek:
346 m
Ražený úsek:
4629 m
Plocha výrubu
90 m2
Výška nadloží:
max. 217 m
Podélný sklon:
max. 1,91 %
Investiční náklady
75 mil. Eur
První dálniční tunel na Slovensku ražený NRTM, délky 4,975 km, o ploše výrubu cca 90 m2.
Dálniční tunel procházející pohořím Branisko.
V první fázi je budována jedna tunelová roura, která bude provozována obousměrně. Ražba probíhá s
použitím stříkaného betonu a kotvení pro primární ostění.
Firma IKP CE zpracovala prováděcí dokumentace k realizaci stavby, projekt skutečného provedení a
konzultační a poradenskou činnost při výstavbě.
Highway tunnel with length of 4’975m and a cross section of 90m2, passing through the Branisko mountain
range. In. the first phase one tunnel tube with two lanes was constructed using the NATM method.
The project solves the tunnel and portal, street and sidewalk design as well as the technological equipment
of the tunnel (safety, ventilation).
Slovenská Republika
Slovakia
Betonáž nosné železobetonové konstrukce želvy.
Concreting in situ of the roof slab.
The basic data of the tunnel
Total length:
4,975 km
Cut-and-cover section:
346 m
Driven section:
4629 m
Cross-section area:
90 m2
Overburden:
max. 217 m
Alignment:
max.1,91 %
Investment costs
75 mil.Eur
Západní portál tunelu Branisko
Western portal of Tunnel Branisko
Výstavba – kalota a jádro primárního ostění tunelu.
Excavation – top heading and bench of primary lining.
Projekt tunelu Branisko – situace.
Tunnel Branisko Design – alignment layout.
Model západního portálu.
Western portal model.
Výstavba – dno primárního ostění tunelu.
Excavation – invert arch of primary lining.
Výstavba – západní portál.
Western portal – construction in progress.
Vzorový příčný řez jižní tunelové roury pod želvou a detail zajištění paty želvy.
Typical cross-section of southern tunnel tube under the roof slab and detail of slab footing.
Východní portál tunelu Branisko, vpravo úniková štola.
Eastern portal of Tunnel Branisko, escape adit on right
side.
IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Jankovcova 1037/49
170 00 Praha 7
Brojova 2113/16
326 00 Plzeň
U Malše 1805/20
370 01 České Budějovice
internet: www.ikpce.com, e-mail: [email protected], telefon: +420 255 733 111, ISO 9001:2000
Tunel v provozu – vjezd západním portálem.
Western portal – tunnel in operation.

Podobné dokumenty

Tunel Libouchec – dálnice D8 Libouchec Tunnel – D8 Highway

Tunel Libouchec – dálnice D8 Libouchec Tunnel – D8 Highway The Libouchec highway tunnel is situated in the D8 highway section between Knínice and the German border. The tunnel is a twin-tube structure. Total length of the western tunnel tube is 520m, the e...

Více

Stáhněte si informace o projektu v PDF

Stáhněte si informace o projektu v PDF further based on the cant of the track 40mm and the reserve perimeter strip 150mm. The inside face line is designed in the circular shape R=5500mm. The double-track railway tunnel Vepřek is the fir...

Více

Stáhněte si informace o projektu v PDF

Stáhněte si informace o projektu v PDF Completed cut-and-cover part on exit portal.

Více

Konference Geotechnika 2008

Konference Geotechnika 2008 Construction of twin bore tunnel on the road A3 started in 2007. During the preliminary design phases both TBM and Sprayed Concrete Lining (SCL) methods were considered for construction, and a comp...

Více

Reference

Reference Reference Referencie

Více