MC aktiv 1/2011 - MC

Komentáře

Transkript

MC aktiv 1/2011 - MC
aktiv
Časopis pro
pracovníky a
zákazníky
společnosti
MC-Bauchemie
1.2011
Transportbeton –
s přísadami připraven
na budoucnost
MC aktuality
MC-FORUM –
Dialog s partnery
MC aktuality
Nafuflex: Nový produktový
program je přehledný
MC inovace
Nová měřítka tekutých
potěrů
MC aktuality
Nádherné exotické barvy
pro mosty Keraly
MC ÚVODNÍK
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
poměrně mírná zima způsobila,
že naše výsledky v prvním čtvrtletí dopadly podstatně lépe než
v minulém roce. Ale jedna vlaštovka jaro nedělá. Až nadcházející
měsíce rozhodnou, zda bude rok
2011 skutečně růstový.
V tisku, rozhlase a televizi se
bohužel kupí opět temné mraky. Svědčí o nízkém spolucítění
s oběťmi obrovské přírodní
katastrofy v Japonsku. Místo
toho vyhlašuje velká část médií
s německou důkladností vlastní energetice válku. Za mnoha
plánovanými projekty elektráren
v Německu musíme nyní asi
napsat otazník. Opět se pro nás
ukazuje jako požehnání a štěstí,
že jsme mezinárodní firmou. Naši
sousedé budou nadále důsledně
provádět modernizaci svých elektráren.
Jak úspěch průmyslu transportbetonu tak další příspěvky v tomto
vydání jdou za hranice samotné
Evropské unie.
Při tom všem platí, co se můžete
dozvědět od jednoho svého dlou-
MC O NÁS
holetého kolegy: Našimi recepty
na úspěch jsou píle, otevřenost
vůči všemu novému a neúnavné
nasazení pro naše zákazníky doma
i v celém světě.
Příjemnou zábavu při čtení!
Srdečné pozdravy
Dr. Bertram R. Müller
T itu l ní str a n a
Vhodný pozemek byl nalezen ve
Sremské Mitrovici. V bezprostřední
blízkosti se nachází napojení na
dálnici E 70 z Bělehradu do chorvatského hlavního města Záhřebu.
Takto jsou dobře dosažitelné
ostatní regiony země a sousední
státy Chorvatsko a Bosna-Hercegovina.
Petr Jelínek, jednatel společnosti MC-Bauchemie d.o.o. Srbsko, srbský ministr
hospodářství Mlađan Dinkić a starosta Sremské Mitrovice, Branislav Nedimović,
(zleva doprava) při podpisu smlouvy Sremské Mitrovici.
Velký zájem
médií v Srbsku
Jihovýchodní Evropa je
důležitým růstovým trhem,
na kterém působí firma MC již
dávno. V Srbsku má být nyní zřízen nový výrobní závod. Tento
projekt vyvolal značný zájem
médií.
2 MC aktiv · 1.2011
Aktivity firmy MC v Srbsku zahrnují
objem investic ve výši 1,5 mil. Euro
a předpokládají výstavbu výrobního závodu na přísady do betonu
včetně skladu a laboratoře. Díky
tomu vznikne 40 nových pracovních míst.
Slavnostní podepsání smlouvy
v září 2010 se nečekaně stalo velkou mediální událostí: Za účasti
ministra hospodářství Mlađana
Dinkiće stvrdili starosta Branislav
Nedimović jakož i Petr Jelínek,
jednatel společnosti MC-Bauchemie d.o.o. Srbsko, v přítomnosti
projektového manažera MC Jense
Morgensterna investiční projekt.
Byli přítomni zástupci všech
důležitých srbských televizních
stanic a novin, aby o této události
informovali. Koneckonců byla
firma MC prvním zahraničním
investorem, který získal stavební
pozemek na základě nového
zákona. Dříve bylo možno státní
pozemky pouze najímat na 99 let.
Stejně jako na mnoha stavbách
ve světě se používají i při výstavbě přehradní hráze Jirau v Brazílii
špičkové přísady firmy MC.
IMPRESSUM
Vydavatel:
MC-Bauchemie Müller
GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1 – 8
46238 Bottrop, Německo
Tel. +49 (0) 20 41/1 01-0
Fax +49 (0) 20 41/1 01-6 88
www.mc-bauchemie.de
[email protected]
Odpovědná osoba ve smyslu
tiskového zákona:
Thomas Olk
Koncepce, redakce a úprava:
Thielenhaus & Partner GmbH,
Wuppertal
MC O NÁS
Vše pro spokojenost
zákazníků
41 let ve službě zákazníkům firmy MC: Rolf Cremer se velice
úspěšně stará o velkou prodejní oblast Münsterland/Niederrhein/
Emsland v celém rozpětí MC. Patří k nejaktivnějším pracovníkům
v terénu a je vzorem pro všechny mladší kolegy. Časopis „MC aktiv“
s ním hovořil o jeho receptu na úspěch:
MC aktiv: Pane Cremere, právě
jste oslavil své 65. narozeniny, jste
fit a čilý jako 40letý a ještě nemyslíte na zasloužený odpočinek. Co
je tajemstvím vašeho úspěchu?
Cremer: Nuže, nepečuji pouze
o stávající zákazníky, nýbrž získávám průběžně i nové zákazníky,
neboť zažívám stále to, že míjím
potencionální zákazníky, kde jsem
ještě nikdy nebyl. Tyto neustále
nové začátky mě asi udržují fit. A
nyní mám navíc ještě krásný úkol zapracovat nové spolupracovníky.
MC aktiv: Co dáváte novým kolegům z prodeje na cestu?
Cremer: Momentálně zaučuji spolupracovníka, který má po mně
převzít prodejní oblast Protection
Technologies. Úkoly v oblasti Construction Chemicals bych chtěl
ještě asi dva roky nadále plnit sám.
Pan Reichenberg dříve působil 18
let ve vnitřním provozu prodeje
MC a od té doby je seznámen
s touto problematikou. To nejdůležitější, co mu na základě svých
zkušeností pro tento úkol mohu
poradit, je píle. Kromě toho se
nesmí nechat odradit neúspěchy
a dát se zahnat do úzkých a musí
dobře umět jednat s lidmi.
MC aktiv: Co konkrétně znamená
píle při práci se zákazníky?
Cremer: Člověk nesmí v 16.00
hodin říci: Nyní už nemám chuť
nic dělat. Mnohem důležitější
je si den dobře naplánovat a při
návštěvách u zákazníků si stanovit
stěžejní úkoly. Večer je pak třeba
vypracovat to, na co se během
dne narazilo. Někdy může být ale
už i pozdě. Opravdu důležité je,
aby bylo zákazníkům rychle vyhověno. Musí důvěřovat tomu, že ve
firmě MC mají partnera, na kterého se mohou spolehnout.
MC aktiv: Jak rychle musí zákazník
obdržet svoji odpověď?
Cremer: Žijeme dnes v rychlé
době. Často musí být rozhodnuto
ještě v tentýž den. Déle než tři dny
bychom však nikdy neměli zákazníka nechat čekat na odpověď. A
to, co se od firmy MC požaduje, je
kompletní servis. Když mi zákazník
představil svůj problém – např.
v oblasti ochrany povrchu – chtěl
by mít řešení, ale současně i získat zprostředkovaný kontakt na
zpracovatele. Kromě kvalifikovaného poradenství je naše šance
v navazování těchto kontaktů.
Přitom musí fungovat komunikace
kontaktní osoba ve firmě nebo
nemá-li čas, zanechám tam vždy
prospekt a vizitku. Když tam pak
následující den zavolám, mají už
něco o firmě MC před očima. Tato
kombinace vede velmi často k
úspěchu. Přitom se také někdy stane, že přijdou zakázky, které jsem
započal již před třemi lety.
se specializovanými zpracovateli,
aby rovněž poskytly zákazníkům
spolehlivost, na kterou jsou zvyklí
ve firmě MC.
MC aktiv: Jak toho lze dosáhnout?
Cremer: Požádám zpracovatele,
aby mi poslal nabídku. Takto mohu
mít přehled o celém procesu a
poskytnout zákazníkovi nabídku
na realizaci.
MC aktiv: Jak se projevuje váš
úspěch na trhu?
Cremer: Za více než 40 let ve
službách zákazníkům jsem vždy
udělal zkušenosti, že naši partneři
oceňují mimořádnou spolehlivost
a obsáhlé poradenství. Nemáme
žádný podomní obchod a nejsme
nejlevnější, ale technicky jsme
v našich hlavních oborech zdatní a
vždy máme řešení.
MC aktiv: Ostatně mohou také
klesnout obraty, které je pak třeba
na jiném místě zase dohnat. Jaké
zkušenosti jste zde učinil?
Cremer: Během veškeré doby
působení ve firmě MC neustálým
získáváním nových zákazníků
jsem neměl žádné velké výpadky
v obratu. I když byly problémy ve
stavebnictví, dlouhodobá křivka
stoupala vždy vzhůru – obzvláště
když se ohlédnu za uplynulým
obtížným rokem.
MC aktiv: Nikdy jste tedy neusnul
na vavřínech svých stálých zákazníků, nýbrž jste neustále usiloval
o získávání nových zákazníků. Jak
zde postupujete?
Cremer: Dříve jsem systematicky
vyhodnocoval knihy odvětví, dnes
využívám internet. Po výběru
potencionálních zákazníků jedu
bez ujednání termínu přímo
do dané firmy. Není-li důležitá
MC aktiv · 1.2011 3
M C Aktu a l it y
Dialog s partnery
Pod heslem „Dialog“ se konají běžné akce MC fóra. Jsou zaměřeny
na partnery společnosti MC-Bauchemie, zabývající se realizací a
plánováním – a to nejen v Evropě, nýbrž i v celém světě. Program na
rok 2011 ukazuje velkou obsahovou šíři.
Vrcholem jsou „Bottropské dny
betonu“. Konají se v několikaletém
rytmu. Účastníky jsou laboratorní
odborníci, jednatelé a ředitelé
závodů z průmyslu transportbetonu, prefabrikátů a betonových
výrobků, jakož i specialisté na
beton ze stavebních firem. Místy
konání byly v tomto roce Kolín
nad Rýnem, Berlín, Hamburk a
Sonthofen. Rozmanitý a náročný
program informuje o nejnovějších technologiích a postupech.
Kromě toho prezentují osvědčení
odborníci z praxe pomocí příkladů
své zkušenosti a objasňují změny
norem. Akce poskytují dostatek
prostoru pro intenzivní výměnu
zkušeností a zevrubné diskuse.
4 MC aktiv · 1.2011
Místy konání byly v tomto roce
Kolín nad Rýnem, Berlín, Hamburk
a Sonthofen. Interní a externí
odborníci seznámili účastníky
s nejnovějšími poznatky z oblasti
inovačních produktů a působením
v oblasti nanotechnologie, optimalizovaných přísad pro průmysl
transportbetonu, bezpečných
systémů průmyslových podlah a
betonu odolného proti kyselinám.
Nové Evropské nařízení o stavebních produktech a změny v rozhodujících normách byly rovněž
tématy těchto akcí, stejně jako servisní nabídka MC-Activ Connect.
Praktická zpráva o aktuálně budované 2.800 m dlouhé přistávací
dráze sever/západ Frankfurtského
letiště rovněž doplnila rozmanitý a
informativní program.
Technicko-právnické
odborné semináře
Novinkou jsou v tomto roce
technicko-právnické odborné
semináře, které se konaly v prvním čtvrtletí v Gelsenkirchenu,
Berlíně, Mnichově, Stuttgartu,
Lipsku a ve švýcarském Luzernu.
Zde byli účastníci mimo jiné
informováni o zpevňování a izolaci betonových staveb duromerovými pryskyřicemi nejnovější
generace, o náročných řešeních
pro chemicky vysoce znečištěné
kapaliny a odpadní vody z průmyslu, jakož i významu směrnice
REACh pro uživatele stavebních
hmot. Kromě toho byla na programu požární ochrana v Evropě
se svojí novou nomenklaturou
tříd stavebních hmot a požární
odolnosti, odpovědnost architektů při výběrových řízeních,
nezpůsobilých nebo nenormovaných stavebních hmot, prevence
ve stavebnictví a izolace staveb
akrylátovou injektáží. V neposlední řadě bylo rovněž pojednáváno
o speciálních tématech, jako jsou
opravy a požární ochrana v tunelu, reakce alkalických skupenství
v betonu a maltě, příznaky
poškození nádrží na pitnou vodu,
technologie opravy kanalizace,
průmyslové podlahy s reakčními
plasty, injektážní technologie
a izolační postupy dopravních
staveb.
Dialog o opravách v roce 2011
V lednu pozvala MC v rámci
celého Německa na čtvrtý dialog
o opravách. V popředí zájmu
byla likvidace odpadních vod
s inspekcí a automatizovanými
opravami kanalizačních šachet a
sítí. S celkem téměř 300 zástupci
provozovatelů kanalizačních sítí,
inženýrských kanceláří a zpracovatelů v místech konání Bottropu,
Berlíně, Hamburku, Ingolstadtu,
Esslingenu a Frankfurtu byl v letošním roce vytvořen nový rekord
v počtu účastníků.
Mimořádná pozornost byla při
seminářích věnována sanaci
šachet pomocí MRT (Manhole
Rehabilitation Technology), při
které se používá reprofilační a
nátěrová malta ombran MHP-SP.
Inovačním systémem MRT se provádí příprava podkladu i následný
nátěr automatizovaně a tím se
nejen podstatně zlepšují pracovní
podmínky, nýbrž i zkracuje doba
realizace. Oproti dosud běžnému
náročnému ručnímu zpracování
zde lze dosáhnout časové úspory
80 %.
M C Aktu a l it y
Wibke Jungermann-Last, produktová manažerka Oxal/Nafuflex, si je jistá, že nový systém
zajistí větší srozumitelnost v produktovém programu Nafuflex.
Nafuflex: Nový produktový
program je přehledný
Již 25 let je systém Nafuflex synonymem pro časově úspornou,
efektivní a bezpečnou izolaci stavebních objektů v oblasti kontaktu
se zemí. Díky neustálému výzkumu a vývoji přibývaly pořád nové
produkty, takže nabídka pokrývá v současné době všechny myslitelné případy použití. Nová struktura programu Nafuflex je nyní
velmi přehledná při výběru.
U vybraných produktů Nafuflex
provedla firma MC strukturalizace produktového programu dle
použití. K tomuto účelu byl systém
rozdělen do systémových skupin,
které se řídí způsobem zpracování.
Basic pro ruční zpracování
V produktové skupině Basic lze
nalézt produkty pro ruční zpracování. Mají nové názvy Nafuflex
Basic 1 a Nafuflex Basic 2. Číslice
v názvech obecně uvádějí, zda
se jedná o jednosložkový (= 1)
nebo dvousložkový (= 2) produkt.
Nafuflex Basic 1 je tedy v souladu
s tím vysoce vydatná jednosložková asfaltová izolace modifikovaná plasty, kterou lze stěrkovat.
Nafuflex Basic 2 vás přesvědčí
stejně jako všechny dvousložkové nátěry z programu Nafuflex
rychlým schnutím, obzvláště při
nízkých venkovních teplotách.
Spray Technology pro strojní
zpracování
Produkty pro strojní zpracování
pomocí vřetenových čerpadel
nebo bezvzduchových zařízení
tvoří skupinu „Spray Technology“.
Díky zlepšeným recepturám byly
všechny přizpůsobeny danému
způsobu zpracování. Například
byly optimalizovány vysoce
vydatné produkty Nafuflex Easy
Tech 1 a Easy Tech 2 pro techniku
vřetenových čerpadel. Speciálně
Nový produktový program:
Systémová skupina
Nový název produktu
Starý název produktu
Basic
Nafuflex Basic 1
Nafuflex Rapid
Nafuflex Basic 2
Nafuflex 2K
Spray Technology
Nafuflex Easy Tech 1
Nafuflex 1K-SP
Nafuflex Easy Tech 2
Nafuflex 2K SP SG
Nafuflex Profi Tech 1
Nafuflex 245
Special
Nafuflex Profi Tech 2
Nafuflex 2K SP
Nafuflex High Performance
Nafuflex High Performance
pro bezvzduchovou techniku jsou
koncipovány Nafuflex Profi Tech 1
a Profi Tech 2. Zůstávají i při velké
délce hadice velmi dobře čerpatelné a umožňují tudíž vysoký
plošný výkon.
jasně, Nafuflex Profi Tech 2. Tento
produkt je totiž určen pro zpracování bezvzduchovým zařízením a
2 znamená dvousložkový produkt,
který rychle proschne i při nízkých
venkovních teplotách.“
„Special“ pro větší bezpečnost
Skutečnou třídou je Nafuflex High
Performance. Tento produkt se
používá zejména při dodatečné
izolaci stavebních dílců. Přemosťuje trhliny o velikosti až tři milimetry. Díky zlepšenému ohýbání za
studena si zachovává i při teplotách pod nulou svoji flexibilitu.
Tím předčí Nafuflex High Performance dalece požadavky norem.
Nový design obalů
I samotný design obalů byl přizpůsoben nové struktuře. Vědro
bylo zachováno v šedé barvě a
je uzavřeno černým víkem. Na
přední straně se nachází etiketa
s označením produktu. Navíc je
zdůrazněna příslušná produktová
skupina. Novinkou jsou tři oranžové piktogramy, které symbolizují
způsob zpracování. Zednická lžíce
je symbolem ručního zpracování,
vřeteno vřetenového čerpadla a
stříkací pistole bezvzduchového
zařízení. Tak lze novou produktovou strukturu snadno a srozumitelně přenést i na obaly.
Od října 2010 se postupně zavádí
nová struktura. Na začátku byla
interní školení, která pracovníkům
firmy MC nový systém objasnila.
Na ně navazovaly odborné semináře v servisních střediscích MC,
při kterých zpracovatelé získali
obsáhlé informace a praktické
ukázky. „Při nich se dobře projevilo
přehledné a jasné členění produktů“, říká Wibke Jungermann-Last,
produktová manažerka Oxal/
Nafuflex. „Člověk zjistí, že za tímto
systémem je rychle pochopitelná
logika. Vezměme si příklad: Je
plánována izolace stavebního
objektu pro realizační období
podzim a bude se pracovat s bezvzduchovým zařízením. Který
produkt je k tomu vhodný? Docela
MC aktiv · 1.2011 5
M C R E P O R TÁ Ž
Transportbeton –
s přísadami připraven
na budoucnost
S dalším vývojem automíchačů na moderní pojízdná míchací zařízení začal celosvětový vítězný tah transportbetonu. Od roku 1954
vznikly například v Evropě tisíce závodů na výrobu transportbetonu, které zaznamenaly mimořádně dynamický rozmach, protože
značně racionalizovaly stavební dění. Již od roku 1971 se zde téměř
každá druhá potřebná jednotka betonu pokrývá transportbetonem.
K tomu přispěly technicky náročné produkty a systémová řešení
v oblasti přísad do betonu a malty, které od 60. let představují jeden
ze dvou hlavních těžišť společnosti MC-Bauchemie.
S nárůstem průmyslu transportbetonu vyvstala rovněž otázka kvality
betonu při dodávce do místa jeho
zpracování. K přizpůsobení betonu
podmínkám stavby byla tehdy
směs sestávající z cementu, kameniva a záměsové vody na místě dále
plastifikována přidáváním vody.
Protože však pevnost vytvrzeného
betonu trpí příliš vysokou hodnotou voda-cement, vyvinula firma
MC produktovou skupinu Centrament, efektivní plastifikační přísadu
do betonu. Tato přísada odpovídala
rychle rostoucím požadavkům
norem na různá použití betonu a
splňovala příslušnou konzistenci.
Od jednoduché plastifikační
přísady ke špičkové přísadě
Také další vývoj přísad do betonu
a malty podporovala firma MC
inovacemi nebo sama vystupovala
jako průkopník. Brzy už nepostačovalo při stoupajících požadavcích,
aby činnost plastifikačních přísad
byla časově omezena. Především
k tomu, aby beton zůstal čerpatelný, byl zapotřebí tekutý prostředek
do betonu jako Muraplast vyvinutý
firmou MC. S ním bylo možné
docílit delšího, plynulého a spolehlivého zpracování.
Po zavedení Evropské normy
koncem 90.let byla hodnota vodacement dále snížena takzvanými
expozičními třídami. Toto bylo
nutné především kvůli novým
stavebním metodám, při kterých
byly požadovány tenčí stavební
dílce a beton musel mít tudíž vyšší
pevnost.
6 MC aktiv · 1.2011
Architektonický trend ke stále
vyšším a jemnějším stavbám vedl
k vývoji přísad na bázi polycarboxylatetherů (PCE). Tato následná
generace tekutých prostředků,
například MC-PowerFlow, dosahuje při vynikající zpracovatelnosti
vysoké pevnosti a kvality betonu
až po samohutnící vysokohodnotné betony. Firma MC byla prvním
výrobcem přísad, který získal všeobecné povolení stavebního dozoru
pro samohutnící beton a tím
stanovila tento standard. Přísada
zůstává dlouho trvale v tekutém
stavu a dovoluje přesnou dodávku
transportbetonu v požadované
cílové konzistenci.
Speciálně pro použití cementů
CEM II/M používaných dnes
v oblasti transportbetonu stále
více byl navíc vyvinut mimořádně
efektivní a robustní produkt MCTechniFlow. Díky jeho inovační
kombinaci účinných látek jej lze
používat společně s velkým rozpětím betonových výchozích látek.
S touto velkou paletou produktů
specificky přizpůsobených potřebám průmyslu transportbetonu
zaujímá firma MC dnes přední
pozici mezi výrobci přísad do
betonu a malty. Rozhodujícím
způsobem k tomu přispělo vlastní
oddělení výzkumu a vývoje. Závody na výrobu transportbetonu
v celém světě oceňují kromě
inovací produktů rovněž kompetentní technickou podporu dobře
vyškolených poradců. V obtížných
případech se navíc berou na
M C R E P O R TÁ Ž
pomoc technici a technologové
specializovaní na beton.
Mezinárodní účast
Požadavek splnit přání průmyslu
transportbetonu „just in time“ (právě teď) a být mu nezávisle na čase
a místě nápomocna radou, realizuje firma MC pomocí prodejní sítě
v blízkosti zákazníků jakož i výrobními místy a servisními centry ve
40 městech 30 zemí. Díky vlastním
vývojovým pracovníkům, technologům betonu a aplikačním technikům ve společnostech daných
zemí je podnik schopen vypracovávat receptury přizpůsobené
regionálně odlišným cementům,
které nastaví beton přesně tak, jak
bude v místě zapotřebí.
Projekty v Evropě
Parádními příklady pro použití
moderních vysoce hodnotných
přísad v Německu jsou mezinárodně respektovaná výšková budova
banky Commerzbank a sousední
Main-Tower. Obě ovlivňují Frank-
furtské panorama. Zde se použil
vysoce pevný beton, který musel
být čerpán až do výšky 200 m.
Rovněž u chladicích věží s přirozeným tahem v Niederaußemu
a Neurathu musel být beton
čerpatelný až do této výšky. Byly
zde použity špičkové produkty
jako Muraplast FK a Centrilit
Fume, aby byl beton navíc ještě
odolný proti kyselinám. Dalšími
příklady jsou Berlínský projekt
„Postupimské náměstí“ jako dosud
největší zakázka transportbetonu
v Německu, jakož i rozšíření letišť
ve Stuttgartu, Lipsku a nyní Frankfurtu.
V Irsku má firma MC již od počátku 80. let vlastní výrobní závod
a dodává největším výrobcům
transportbetonu v zemi. Během
zavádění přísad PCE zaujímala irská
společnost MC roli průkopníka.
Rovněž v Maďarsku je už 20 let
vlastní výroba, která zásobuje
přísadami především lídry trhu
v oblasti průmyslu. Díky mimo-
průmysl transportbetonu. Za tímto
účelem byla nyní rozšířena výroba,
laboratoř betonu a tým obchodních zástupců. Mnoho z téměř
2.000 španělských závodů na výrobu transportbetonu ještě nepracuje s přísadami. Zde poskytuje firma
MC převážně středně velkým partnerským společnostem řešení a
školení, aby rychle zvládly přechod
na moderní a efektivní betony.
řádnému know-how v oblasti PCE
zde zaujímá firma MC vynikající
postavení na trhu. V Nizozemí se
hodí právě tato technologie dobře
k holandským cementům. Proto
není divu, že firma MC je rovněž
dodavatelem pro největšího
nizozemského výrobce transportbetonu. Ve Francii je zásobován
přísadami z výrobního místa v blízkosti Lyonu hlavně jih země. Portugalsko potřebuje rovněž přísady
MC vyrobené v zemi pro výstavbu
přehradních hrází a jiných velkých
projektů. Vlastní laboratoř podporuje výrobce transportbetonu.
V České republice působí firma
zejména pří výstavbě dálnic. Není
zde ani jedna dálnice, která by
nebyla budována pomocí přísad
MC. Až minulý rok byl dokončen
velký dálniční obchvat kolem
Prahy o celkové délce 25 km a dva
tunely. Co nevidět bude realizována oprava staré betonové dálnice
mezi hlavním městem a Brnem.
Moderní výrobní zařízení a nákladná laboratoř se staly prototypem
zařízení nové výroby firmy MC.
Na Slovensku se firma MC rovněž
podílí na tamějším průmyslu transportbetonu. Zásobování probíhá
z českého výrobního závodu.
Ve Španělsku činí spotřeba transportbetonu 37 mil. m³ za rok.
Přísady MC – především na bázi
PCE – se používají zejména na projekty přístavů a jiné veřejné stavby.
Takto bylo realizováno rozšíření
v přístavech Lanzarote, Mallorca,
Barcelona, Valencie, Cadiz a Bilbao
pomocí produktu MC-PowerFlow
2210. Stejná přísada se momentálně používá na projekt Ute Obra
de Abrigo v přístavu Valencie,
jakož i v alžírském přístavu Cajones
Arzew. Při výstavbě elektrárny Ossa
pro dodavatele energie Iberdrola
zajišťuje produkt MC-PowerFlow
2250 optimalizaci vlastností betonu. Další projekty v přístavech
Barcelona, Mallorca, Tenerife a
La Coruña se připravují. Zde jsou
požadavky na vlastnosti betonu
obzvláště vysoké, takže připadají
v úvahu pouze přísady založené na
PCE. Na základě těchto rozsáhlých
zkušeností španělská společnost
MC nyní systematicky oslovuje
V Polsku patří společnost MCBauchemie k lídrům trhu v oblasti
přísad do betonu. Od roku 1994 se
tam tato oblast nepřetržitě budovala. Firma MC byla navíc první
mezinárodní společností stavební
chemie, která v Polsku vybudovala
výrobní závod s vývojovou laboratoří. Tři servisní centra ve Varšavě,
Vroclavi jako i ve výrobním místě
Sroda Wielkopolska jsou k dispozici
pro poradenství a podporu partnerů v průmyslu transportbetonu.
MC aktiv · 1.2011 7
M C R E P O R TÁ Ž
Další dva závody jsou plánovány
na posílení organizace v celé zemi.
Kromě již realizovaných projektů
jako jsou dálnice A1 a A4, jakož i
četné mosty, stanice metra, výškové budovy a letiště ve Varšavě
se momentálně buduje most
v Kwidzynu pomocí přísad MC.
Plánují se další dílčí úseky dálnic A1
a A2, jakož i elektrárna v Opole.
V Rusku vyrábí firma MC už přibližně 10 let přísady do betonu, které
se dodávají průmyslu transportbetonu ze čtyř výrobních míst. Speciální receptury přísad do betonu
a malty zajišťuje vlastní laboratoř
betonu. Více než 40 pracovníků
působí v divizi Constuction Chemicals v Rusku. I na Ukrajině důvěřuje
stavební průmysl přísadám firmy
MC. Momentálně se používají na
řadě projektů letišť.
V Srbsku nejsou ještě žádní výrobci
přísad. Přibližně 500 závodů na
výrobu transportbetonu je proto
odkázáno na dovoz. Proto zde
bude firma MC rovněž průkopníkem, až ve Sremské Mitrovici
co nevidět vznikne nový výrobní
závod.
Projekty v Jižní Americe
V Brazílii zažívá průmysl transportbetonu boom díky vysoké
spotřebě stavebních hmot
v oblasti infrastruktury. Například
8 MC aktiv · 1.2011
se používají přísady MC v energetickém sektoru na novostavbě
vodní elektrárny Jirau na Rio
Madeira. Tato přehradní hráz o
objemu investic přibližně 3,7
miliard Euro má být uvedena do
provozu dle předpokladů na podzim roku 2016 a poté vyrábět se
44 turbínami 3.300 MW elektrické
energie. S intenzivní technickou
pomocí, nepřetržitou podporou
oddělením výzkumu a vývoje,
jakož přesvědčivými výsledky ve
fází průkazní zkoušky se společnost MC-Bauchemie Brazílie prosadila proti silným konkurentům.
Nejprve byly dodány, kromě provzdušňující přísady Centrament
Air 202 a zpomalovače tuhnutí
betonu Centrament Retard 352,
plastifikátor Muraplast FK 100B.
Během realizace stavby se dotazoval generální dodavatel Camargo
Correa, který realizuje akci společně s francouzským stavebním
koncernem GDF Suez, na přísadu
založenou na PCE. Rovněž zde se
dokázal po testech produkt MCPowerFlow prosadit. Od té doby
se na přehradní hrázi již pracuje
s novou generací plastifikátorů.
Kromě optimalizace vlastností
betonu oceňuje stavební firma
především vyšší hospodárnost.
Protože MC-PowerFlow působí
mnohem intenzivněji a dávkuje se
v nižších dávkách než Muraplast,
vznikají nižší přepravní náklady.
Koneckonců je cisternový vůz ze
závodu v blízkosti Sao Paulo na
cestě na stavbu šest dní a to se
odráží v rozpočtu pouze za tuto
trasu částkou přibližně 7.000 Euro.
Projekty v Asii
V Taiwanu je průmysl transportbetonu převážně provozován středně
velkými firmami. Je zde pouze
pět velkých podniků, které působí
v celé zemi. Většími projekty pro
MC Taiwan byly v posledních
letech výstavba vysokorychlostní
železnice, jakož i dálnice č. 1. Od
minulého roku se dodávají přísady
na novostavbu ocelárny China
Dragon a brzy budou realizovány
rozsáhlé renovační práce na železničních trasách v oblasti Taichung.
První dávka byla poskytnuta v říjnu, další dvě následují v květnu a v
červnu. Hlavně se používají přísady
PCE na Taiwanu pro samohutnící
beton. MC Taiwan podporuje
závody na výrobu transportbetonu
převážně při zkušebním míchání
a při kontrole jakosti na stavbě.
Společnost spolupracuje rovněž
s renomovanými závody na výrobu
transportbetonu v marketinku a
poskytuje jejich zákazníkům poradenství.
Dokonce v Malajsii podporuje společnost MC-Bauchemie s vlastním
závodem na výrobu přísad tamější
průmysl transportbetonu.
Inovační suroviny
V tomto roce se rozšiřuje výroba
surovin v Bottropu o technicky
náročné polymerizační zařízení na
výrobu surovin a základních materiálů pro produkty PCE. To zvýší
flexibilitu při výrobě a dostupnost
základních materiálů a surovin
potřebných pro produkty PCE.
M C Aktu a l it y
Pracovníci MC z celého světa se setkali na 5. mezinárodním
semináři o podlahových nátěrech v Bottropu.
Mezinárodní seminář o
podlahových nátěrech
Interními prakticky zaměřenými akcemi podporuje MC na mezinárodní úrovni výměnu zkušeností mezi pracovníky. Je při nich
příležitost dále předávat vlastní odborné znalosti a současně je
rozšiřovat o nové podněty. Proto byl i mezinárodní seminář o podlahových nátěrech konaný v březnu 2011 zcela ve znamení odborného dialogu.
Již popáté se setkali odborníci na
podlahové nátěry firmy MC z celého světa ve školicím středisku
v Bottropu na dvoudenním
semináři. Při něm si prohloubili své
odborné znalosti o nových produktových systémech a současně
podpořili globální dialog. Seminář
organizovaný jako workshop
sázel na aktivní spolupráci všech
účastníků. Někteří z nich prezentovali působivé projekty, při kterých
byly použity nejrůznější systémy
podlahových nátěrů.
Praktickou část vedl Dr. Peer
Heine, ředitel Flooring Systems,
se svým týmem z aplikační
vé minerální hybridní potěry
řady MC-DUR 2500 mají dosud
neslýchanou odolnost proti
chemickému, mechanickému
a teplotnímu namáhání. Proto
jsou přizpůsobeny zvláštním
požadavkům potravinářského
a chemického průmyslu a již se
tam v mnoha zemích úspěšně
používají.
techniky. V popředí přitom
bylo použití nových produktových systémů podlahových
nátěrů. Byl zde představen nový,
jednosložkový, samonivelační
polymerový cementový nátěr
Emcefloor PCC, který již v praxi
docílil prvních úspěchů. Tento
špičkový technický systém slouží
k výrobě rovných podlah na
minerálně vázaných podkladech
a má jednoduchou aplikaci. Navíc získali odborníci podrobné
poučení o inovačním potěru na
podlahy, které jsou vystaveny
maximální zátěži: Duromero-
Na základě přenosu know-how
velmi pozitivně hodnoceného
všemi účastníky se má tento
mezinárodní seminář dalšího
vzdělávání konat i nadále
pravidelně. Koneckonců jsou
zkušenosti z praxe v různých regionech světa důležitým impulsem
pro výzkum a vývoj ve firmě MC
jakož i pro rozsáhlé poradenství
zákazníků.
Závěrečná práce v MC
MC se zasazuje v mnoha oblastech za podporu mladých
akademiků. Patří sem i podpora studentů při jejich bakalářských, magisterských nebo
diplomových pracích.
Aktuálně je to René Schollmeyer,
který bude ve spolupráci s MC
„tvořit“ svoji závěrečnou práci.
Pochází z Erfurtu a studuje na
Odborné vysoké škole v Jeně ekonomii. Studium trvá sedm semestrů a je zakončeno akademickým
titulem bakalář.
René Schollmeyer pojednává ve své závěrečné
práci, dohlížené firmou MC, o nové prodejní
struktuře přísad do potěrů.
Na firmu MC byl Schollmeyer
upozorněn během půlroční praxe
v provozu, kterou absolvoval u
mezinárodně působící německé
své práci potenciály trhu podíl
firmy MC na trhu v oblasti potěrů.
Na závěr bude pomocí speciálního geomarketingového softwaru
koncipovat a vizualizovat novou
prodejní strukturu.
stavební firmy v sultanátu Omán.
Když se vrátil do Německa, ucházel se o spolupráci ve firmě MC
v Bottropu a získal takzvanou
smlouvu o diplomové práci.
Společně s ředitelem divize Construction Chemicals, Frankem
Huppertzem, bylo vypracováno
téma závěrečné práce. Zabývá se
„budováním a plánováním prodejní struktury v oblasti přísad do
potěrů divize Construction Chemicals společnosti MC-Bauchemie“.
Reného Schollmeyera má na
starosti Sascha Louven, produktový manažer pro potěry, který mu
nejprve poskytl potřebné odborné
znalosti k danému tématu. Na
tomto základě nyní analyzuje ve
MC aktiv · 1.2011 9
M C I N OVAC E
Estrifan ECE 2015 a inovační logistický systém TransMix zaručují maximální kvalitu potěru.
Pomocí metody Haegermann-Trichter se kontroluje rozliv (dole).
Velice dobrá tekutost zajišťuje rychlé a jednoduché nivelování a hutnění.
Nová měřítka tekutých potěrů
S novou generací cementového tekutého potěru Estrifan ECE 2015 lze zkrátit zralost potěrových podlah
pro pokládku až o 33 dní. Současně lze zvýšit každodenní kladečské práce oproti konvenčním potěrům
na pětinásobek. Tento rychlý systém se momentálně zavádí na trh a v rámci seminářů se představuje
zpracovatelům.
Ve stavebním označení je pouze
jednou položkou, v praxi je tato
podlaha však užitnou vrstvou,
která musí v každém stavebním
díle hodně vydržet. Na základě
techniky zpracování však cementový potěr vždy nesplňuje dnes
platné kvalitativní požadavky.
Takový potěr je někdy špatně
zhutněný. To způsobuje, že je tato
velmi silně namáhaná stavební
složka náchylná k poškození, jako
jsou trhliny a dutiny. Pevnosti
v tahu při ohybu a pevnosti v tlaku požadované v normě DIN EN
13813 nelze takto vždy dosáhnout.
Navíc má potěr jako savý systém
sklon ke zpětnému přijímání
vlhkosti následnými stavebními
aktivitami. V neposlední řadě
brání dlouhé doby schnutí mezi
čtyřmi a šesti týdny stavebnímu
pokroku, protože je na ní závislá
10 MC aktiv · 1.2011
nejen zralost pro pokládku, nýbrž
i vstup do prostor kvůli dalším
dokončovacím pracím. K tomu se
ještě přidává namáhavá a náročná
práce: Tříčlenný tým nestihne proto
zpravidla více než 120 m² za den.
potěrový systém odpovídá svojí
pevností v tlaku CT 20 a třídou
pevnosti v tahu při ohybu F4
přesně normě, liší se však od
jiných druhů potěrů změněnými
vlastnostmi při pokládce.
Rovněž snadno zpracovatelný
anhydritový potěr s výkonem pokládky až 1.500 m² při tříčlenném
týmu je velmi citlivý na vlhkost.
K tomu, aby nezplesnivěl, se musí
povrch ještě navíc brousit. Dále
vyžaduje také poměrně dlouhou
dobu schnutí v trvání tří až čtyř
týdnů.
Vysoký montážní výkon je zde
kombinován s rychlou zralostí
pro pokládku. Dvoučlenný tým
stihne za den přibližně 1.000 m²
zdravotně šetrným pracovním
postupem. Podlaha je po 1 – 2
dnech pochůzná, lze ji po 5 – 7
dnech utěsnit a po 7 – 9 dnech
obložit.
Rychleji – více – snadněji
Nová generace potěrů, vyvinutá
firmou MC pod názvem Estrifan
ECE 2015, je řešením pro rychlé a
bezpečné zhotovení potěrových
podlah. Tento cementový tekutý
Klíč k výhodným vlastnostem
tohoto systému spočívá jednak
ve zvláštním složení složek pojiva
a jednak ve speciálním tekutém
prostředku. Pojivo se skládá
z prověřeného písku a štěrku, a
tekutý prostředek lze volitelně
opatřit ochranným uzavíracím
nátěrem. Průmyslově vyráběné surovinové složky zajišťují dobrou nivelaci a zhutnění, vysoký montážní
výkon a krátkou dobu schnutí. To
znamená spolehlivější výsledek
na stavbě a rychlejší zralost pro
pokládku.
Potěr se čerpá tekutý do stavby
a tam se rovnoměrně rozděluje.
Požadovaná výška je označena
nivelačními podstavci. Poté se
materiál na povrchu leští ve dvou
krocích podélně a příčně. Tak
vznikne dokonale hladký a rovný
povrch. Problémy se smršťováním
nejsou. Ani dodatečné zpracování
není nutné. Když je požadována
rychlá zralost pro pokládku,
Technické údaje
Pevnost v tlaku: cca 25 N/mm²
Pevnost v tahu při ohybu: cca 4 N/mm²
Přídržnost: >.1,5 N/mm²
Součinitel smrštění: S = 0,4 mm/m
M C I N O VAC E
Zatímco se s konvenčním potěrem ještě pracuje, při použití potěru
Estrifan ECE 2015 se obyvatelé skoro stěhují.
jednoduše se potěr opatří
ochranným uzavíracím nátěrem.
Díky snadnému zpracování se
dosahuje vyššího montážního výkonu a tím lepšího vytížení týmu
provádějícího potěry.
Mnohostranné použití
Estrifan ECE 2015 je vhodný jako
plovoucí potěr nebo jako potěr
na separační vrstvu pro všechny
vrchní nátěry. Dokonce jej lze
použít ve sklepích, garážích a
vlhkých prostorech. Kvůli své tekutosti se hodí zejména pro pokládku na podlahové topení. Každá topná smyčka se přitom materiálem
úzce sevře a tím se optimalizuje
přenos tepla.
Kontrolovaná výroba v závodě
na výrobu transportbetonu nebo
v mobilní míchačce poskytuje
maximální spolehlivost výsledku
a termínu pro jakýkoli projekt.
V závodě na výrobu transportbetonu se při výrobě nastavuje
nulová konzistence, tj. míra rozlití
45 – 50 cm. Pojízdná míchačka
veze tekutý prostředek s sebou,
který se jednoduše přimíchá
v dávkovacím množství 2 – 2,5 l/
m³ na stavbě.
Inovační logistika potěru
Společnost MC navíc spolupracuje
s firmou Brinkmann, předním
odborníkem na potěrové stroje,
která má ve svém programu systém TransMix, tj. mobilní potěrový
logistický systém. Toto mobilní,
přepravní, míchací a čerpací
zařízení dodává všechny suroviny přímo na stavbu. V systému
zabudovaném na čtyřnápravovém
podvozku nákladního automobilu
nebo na přívěsu se nachází žlab
se dvěma nebo třemi komorami
pro potěrové komponenty. Záď
vozidla je vybavena míchací nádrží
a vrtulovým čerpadlem.
22 – 25 cm zde postačí pro míru
roztažnosti. Počítač pak dávkuje
plně automaticky komponenty
do míchací nádrže. V ní se míchají
pojivo, voda, kamenivo, tekutý
prostředek a hadicí se čerpá k místu
použití. Pomocí dálkového ovládání může kladeč potěru kdykoli
regulovat vodní hodnotu a upravit
rychlost čerpání. Nespotřebované
suroviny zůstávají pro další použití
v komorách na materiál.
Složky systému Estrifan ECE 2015
Tento inovační systém poskytuje v kombinaci s produktem
Estrifan ECE 2015 realizační firmě
maximální usnadnění práce a
přesnou výrobu vysoce kvalitních
potěrových podlah.
l
Pojivo (složené pojivo)
l
Prověřené složky (písek, štěrk)
l
Speciální tekutý prostředek
l
Ochranný uzavírací nátěr (umožňuje
rychlejší zralost pro pokládku)
Požadovaná receptura se naprogramuje podle průkazní zkoušky
v řízení, konzistence se nastaví
pomocí tekutého prostředku.
MC aktiv · 1.2011 11
M C Aktu a l it y
Nádherné exotické barvy pro mosty Keraly
Zářivě modré pláže s průzračnou vodou a s kokosovými palmami: To je jedna stránka jihoindického
svazového státu Kerala. Zatímco si zde turisté užívají plaveb na výletní lodi malebnými stojatými
vodami, musí se místní úřady zabývat údržbou mnoha mostů, které vodní cesty překlenují.
S 33 milióny obyvatel patří Kerala
k nejhustěji osídleným oblastem
Indie. Na rozdíl od jiných svazových států jsou zde veškerá
města napojena na silniční síť
zahrnující 140.000 km. Proto se
zde také nachází velký počet
mostů. Jelikož vlhké a horké podnebí a škodliviny z výfukových
plynů beton těchto staveb značně napadají, je zde mimořádně
důležitá povrchová ochrana.
Zejména v této oblasti působí již
více než dvanáct let firma Chandni Enterprises, založená v roce
1988 jako místní zastoupení
společnosti MC-Bauchemie India
a současně zpracovatel produktů. Prozíravý jednatel C. B. Shaji
navrhl projektantům a úřadům,
že jim pomůže při opatřeních,
zaměřených proti nebezpečí karbonatace. Jeho prezentace s produktovým systémem EmceColor-flex přesvědčila. Začal tedy
12 MC aktiv · 1.2011
v regionu Cochin s projektem
Link Road Bridge, který je pod
správou Národního dálničního
úřadu a zahrnuje nátěrovou plochu 63.000 m².
Systém EmceColor-flex patří již
několik desetiletí k produktovému spektru společnosti MCBauchemie a prokázal již svoji
vhodnost na mnoha velkých projektech. Díky místním surovinám
se systém se svými vlastnostmi
jako je elastičnost, překrývání
trhlin, odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření, teplotní
odolnost a propustnost vodních
par rovněž vyrábí v Indii. Nanáší
se tam základní nátěr EmceColorflex E a krycí nátěr EmceColorflex S, místo na betonové fluidum
Uniprimer na základ Primex 250.
Na základě pozitivních výsledků
byla firma Chandni Enterprises
poté pověřena nátěrem mostů Varapuzha Bridge o ploše
27.000 m² a Goshree Bridge o
ploše 50.000 m². Dobré praktické zkušenosti vedly poté u
objednavatelů a zpracovatelů
M C Aktu a l it y
C.B.Shaji, jednatel firmy
Chandni Enterprises
v Indii k vyšší poptávce po těchto
produktech. Proto použil systém EmceColor-flex zpracovatel
Vasant Agencies na 11,6 km
dlouhé vysoké trase dálnice P. V.
Narasimha Rao v Hyderabadu.
Firma Chandni Enterprises využila
systém při nátěru na letišti Chennai-Kathipara, jakož i na mostech
Padi v Mumbai. Rovněž tam byly
mosty MMRDA opatřeny firmou
Trifix Infrastructures systémem
EmceColor-flex. K tomu přibyly
další mosty i jiné objekty ve
městech Bangalore, Orissa, Goa
a Pune.
Barvy jako řeka života
Kromě jednoduché zpracovatelnosti má na indickém subkontinentu rovněž rozhodující význam
pigmentace. Na rozdíl od Evropy
se neprezentují indické mosty
v šedém pohledovém betonu,
nýbrž – je-li to možné – v barevném řešení, typickém pro tuto
zemi. Tento barevný vesmír se
také označuje jako „řeka života“
a hraje v každodenním životě
důležitou roli. Barvy jsou všude
– pouze kvůli své kráse. Modrá
představuje – jako u bohů Krišny
a Šivy – božství, tvůrčí princip
světa. Žlutá signalizuje radost a
červená přináší štěstí a je rovněž
zdrojem vší krásy – kromě toho
také znamená plodnost. To, že
povrchovou ochranu firmy MC
lze realizovat v téměř jakékoli barvě, dokládají například působivě
zářivý červeno-žlutý most Kuttipuram Bridge, růžovo-červený
most Varapuzha Bridge, červenobílý most Kumbalanghy Bridge
nebo modro-bílý most Bolghatty
Bridge.
všechny požadavky na odolnost
a povrchovou ochranu a přitom
ještě poskytují estetický vzhled,
poptávka po tomto produktovém systému se pouze v regionu
Region Kerala a Chennai více než
zdvojnásobila. V současné době
byla již v Indii natřena plocha více
než 20 mil. m². Další velké objekty
o několika miliónech metrů čtverečních na tomto subkontinentu
na takový nátěr čekají.
Jelikož mosty opatřené produktem EmceColor-flex splňují nejen
MC aktiv · 1.2011 13
M C Aktu a l it y
Neustálé další vzdělávání má prioritu
Odedávna sází společnost MC-Bauchemie na důsledné, pravidelné a intenzivní další vzdělávání svých zaměstnanců. Jen když je
zajištěno, že především pracovníci v kontaktu se zákazníky mají
nejnovější poznatky z teorie a praxe, mohou kdykoli partnerům ze
stavebnictví věcně a odborně poradit.
Všichni noví pracovníci firmy MC
získají na začátku své činnosti
14denní důkladný vzdělávací kurz.
Semináře pro mezinárodní účastníky se konají v anglickém jazyce.
Kurz končí písemnou zkouškou.
Navíc získají všichni zaměstnanci
nejméně dvě další doškolení za
rok, které je informují o novinkách. Tyto semináře jsou vedeny
vyhledávanými odborníky z firmy.
Konají se buď v Bottropu, nebo ve
vybraných městech celého světa.
Každý pracovník MC získá navíc za
rok nejméně dvojí zvýšení kvalifikace. Kromě toho realizují servisní
centra jednou měsíčně interní
jednání těchto center. I zde probíhá odborně specifická podpora ze
strany odborníků ze specializované oblasti.
Semináře CC
Kromě mnoha samostatných akcí
se zúčastnili pracovníci, kteří jsou
v kontaktu se zákazníky divize
Construction Chemicals (CC),
v únoru dvoudenního semináře ve
vzdělávacím středisku firmy MC v
Bottropu. Na něm byli informováni
o výhodách výrobních inovací,
jakož i o prostředcích a meto-
14 MC aktiv · 1.2011
dách při manipulaci na stavbě.
Tématem byla nová přísada MCTechniFlow pro průmysl transportbetonu, jedinečný přínos výrobku
MC-Activ Connect pro tuto oblast
betonu a příměs do betonu
Centrilit NC. Dále byla kladena
mimořádná pozornost na projekty
a výběrová řízení, při kterých klade
expoziční třída XA3 mimořádné
požadavky na beton. V oblasti
potěrů bylo těžištěm seminářů
urychlení cementových potěrů
pomocí produktu Powerscreed,
jakož i nový cementový potěrový
systém ECE 2015. Účastníci hojně
využili možnosti výměny zkušeností.
Další seminář se konal v únoru na
téma Oxal, následován mezinárodním školením na téma přísad do
betonu. V květnu bude probíhat
akce Oxal ještě jednou v anglickém jazyce pro mezinárodní
pracovníky a seminář o přísadách
do betonu pro německy hovořící
kolegy. Další termíny jsou plánovány na listopad.
Další vzdělávání PT
Divize Protection Technologies
(PT) školila v lednu své německé
pracovníky a od konce března
do začátku dubna zaměstnance
s mezinárodní působností na
téma podlahové nátěry a injektáže. Rovněž v anglickém jazyce
byl v lednu uspořádán seminář o
sanaci betonu, který se bude v říjnu opakovat pro další pracovníky.
Rovněž systematické další vzdělávání v oblasti podlahových nátěrů
a injektáží bude realizováno v říjnu
ještě jednou.
Kromě toho se konal začátkem
března výcvikový kurs pro nové
pracovníky na téma ombran. Na
konec května a listopadu jsou
navíc plánovány mezinárodní akce
pro aplikační techniky. Rozsáhlé
další vzdělávání PT má stanovené
termíny 28. a 29. listopadu.
Neustále zlepšující se vědomosti
působí pozitivně nejen na pracovníky firmy MC, nýbrž mají
především prospět i zákazníkům,
kteří v rámci poradenských služeb
mohou získávat výhody ze stále aktuálního know-how.
M C P ersoná l
Florin Petre Acatrinei
Na výzvy mezinárodních trhů
reaguje firma MC rozšiřováním potenciálu vedoucích
pracovníků:
Florin Petre Acatrinei (36) je
novým obchodním ředitelem v
Rumunsku. Vystudoval v Bukurešti
ekonomii a v Lancasteru (UK) marketing. Acatrinei potom působil
jako vedoucí týmu zákaznické
služby, projektový manažer, regionální obchodní ředitel a naposledy jako obchodní ředitel pro velké
evropské firmy v Rumunsku.
Michele Colonna (41) přebírá od
února společně s Frankem Huppertzem vedení divize Constuction Chemicals. Zatímco těžiště
práce Huppertze spočívá v národním a mezinárodním prodeji,
v péči o společnosti v jednotlivých
Dr. Mirko Gruber
zemích a v rozvoji personálu, bude
se starat dosavadní produktový
manažer o oblast přísad do betonu a produktový management,
marketing a mimořádné obchodní
úkoly.
Frank Huppertz (links) und
Michele Colonna
Dr. Mirko Gruber (32) podporuje
jako vývojový chemik oddělení
výzkumu a vývoje přísad do betonu a izolačních látek. Dr. Gruber
Vedad Terzic
Milko Todorov
Karsten Veltmann
Růst i u vedoucích
pracovníků MC
doval ekonomii ve Varně a obecný
management v Sofii a Ritsumeikanu (Japonsko). Tento diplomovaný
podnikový ekonom potom působil
jako obchodní zástupce, projektový
manažer a regionální obchodní
ředitel u různých podniků a naposledy jako obchodní ředitel jednoho velkoobchodu stavebnin.
je diplomovaným chemikem a
sepsal před nástupem do firmy
MC na katedře stavební chemie
technické univerzity v Mnichově
svoji disertaci.
Vedad Terzic (29) je od března
novým obchodním ředitelem divize Construction Chemicals v Bosně a Hercegovině. Diplomovaný
inženýr vystudoval v Sarajevu stavební inženýrství a naposledy pracoval jako statik a stavební dohled
v jedné inženýrské kanceláři.
Karsten Veltmann (41) je novým
obchodním ředitelem divize Construction Chemicals v servisním
centru Hamburk. Diplomovaný
ekonom studoval marketing a
průmyslové řízení a naposledy
působil jako country manager
v prodeji dopravního značení.
Milko Todorov (31) má na starosti
divizi Construction Chemicals jako
obchodní ředitel v Bulharsku. Stu-
Stipendium firmy MC pro dva absolventy
Dr. Peer Heine při předávání cen Inge Hötte a Ralfu Krügerovi (zleva doprava)
Na podporu mladých akademiků poskytuje MC každý rok stipendium za vynikající diplomové práce v oblasti stavebnictví Univerzity
v Dortmundu. Tradičně bylo toto vyznamenání předáno během
slavnostního propůjčení diplomů a rozloučení s absolventy v únoru
tohoto roku.
Ve své pochvalné řeči před předáním cen těmto mladým lidem
zdůraznil Dr. Peer Heine, ředitel
Flooring Systems ve firmě MC, že
stavební oblast poskytuje světu
otevřeným, flexibilním mladým
lidem neustále zajímavé perspektivy vývoje. Přitom upozornil na
mezinárodní aktivity firmy MC, které se vztahují rovněž na odborný
dialog a úzký kontakt s renomovanými vysokými školami v mnoha
zemích.
V letošním roce byli oceněni
hned dva novopečení diplomoví
inženýři za svoje výkony a mimořádné znalosti, které prokázali ve
své diplomové práci: Se závěrečnou prací na téma „Implementace
zjednodušeného mikromodelu
pro zdivo v LS-DYNA na výpočet
vyztužených stěnových panelů“
dokázala Inga Hötte přesvědčit
ve studijním zaměření stavební
inženýrství výběrovou komisi.
Jejímu kolegovi Ralfu Krügerovi se
to podařilo díky jeho vynikajícímu
vědeckému pojednání o „vývoji
prognostické výpočetní metody
na odhad střednědobého vývoje
stavebních nákladů“.
MC aktiv · 1.2011 15
Ne každé použití poskytuje
prostor pro velkou techniku
MC-Fastpack Power-Tool
Ať už poddajné nebo flexibilní vyplnění, spojení,
utěsnění: S novým, kompaktním, dvousložkovým injektážním systémem MC
dosáhnete nyní i do obtížně přístupných oblastí použití.
Systém MC- Fastpack umožňuje nepřekonatelnou přesnost při míchání, přesné
dávkování a efektivní aplikaci. Více není pro velký výkon zapotřebí.
Innovation in Building Chemicals

Podobné dokumenty

MC aktiv 1/2009 - MC

MC aktiv 1/2009 - MC V prosinci 2008 se konalo první zahajovací setkání divize Protection Technologies (PT) pro střední a východní Evropu. Celkem 60 kolegů MC z Ruska, Ukrajiny, Maďarska, Polska, České republiky, Srbsk...

Více

MC aktiv 2/2010 - MC

MC aktiv 2/2010 - MC Při všech obchodních aktivitách, které Heinrich W. Müller rozšířil na celé území Německa i do sousedních států, zůstával rovněž v technické oblasti inovačním odborníkem. Když například vyvinul stav...

Více

Wycieczka rowerowa

Wycieczka rowerowa cestou nám přišla SMSka od Arnieho, že ženská nechápe, co Woytěch plaší, že už má být dávno za hranicema doma, papír o ztrátě dokumentů je víc než postačující na přechod hranice. Arnie měl pravdu. ...

Více

Schválené podmínky pro ukončení terapeutického výcviku.

Schválené podmínky pro ukončení terapeutického výcviku. Výcvik pro lektory Integrované psychoterapie: Navazuje na 5 letý výcvik, je pro garantem vybrané absolventy výcviku pro terapeuty a trvá ještě další rok (200 hodin). Výcvik vede garant. Během výcvi...

Více