Katalog HET 2006

Komentáře

Transkript

Katalog HET 2006
výrobní program
interiérové a fasádní barvy
Interiérové barvy
Latexové barvy
Tónovací barvy a přípravky
Penetrace a prostředky pro úpravu povrchu
Fasádní barvy
Tenkovrstvé omítkoviny
Univerzální akrylátové barvy
Speciální akrylátové barvy
Tónovací systém MULTICOLOR 2001
Tmely
Stavební a malířské suroviny
úvodní slovo
Úvodní slovo
Vážení obchodní přátelé,
dostáváte do rukou komplexní přehled výrobního sortimentu společnosti HET, který v současné době čítá
celou řadu různých produktů z oboru
interiérových a fasádních barev, omítek, tmelů a souvisejících výrobků stavební chemie. V oblasti interiérových
a fasádních nátěrů najdete v našem
portfoliu komplexní výběr pro každodenní profesionální i kutilské použití,
stejně jako široký výběr speciálních
výrobků určených pro velmi specifická a netradiční použití. Troufám si říci,
že velkou většinu situací, které mohou
nastat v oblasti maleb, je dnes možné
dokonale vyřešit pomocí některého
z produktů značky HET. Přitom za
velmi přijatelné ceny.
Neustále prudce vzhůru
Společnost HET vznikla v roce 1991
na zelené louce. Bez přispění strategického zahraničního investora
nebo jiného silného partnera se firma
během patnácti let dokázala ve svých
hlavních komoditách vyšplhat na
pozici dvojky domácího trhu. Kromě
stále silnějšího postavení na českém
trhu HET také úspěšně exportuje na
Slovensko, do Bulharska, Polska,
Maarska a Ruska, kde svou pozici
také průběžně posiluje.
Za rychlým růstem jistě stojí naše
velmi otevřená produktová a obchodní politika. V průběhu let se nám již
několikrát podařilo vytvořit a na trhu
postupně prosadit některé zcela nové
nebo velmi netradiční výrobky, které
se postupně staly nositeli nových
trendů v oblasti používání malířských
barev. Většina z nich úspěšně přispívá ke zvyšování objemu prodeje,
proto doufám, že i v budoucnosti nalezneme mezery na trhu nátěrových
hmot, které se nám podaří vyplnit
novými výrobky značky HET.
ným výrobcům, kterou je velká pružnost a schopnost rychlé reakce na
požadavky trhu. Snažíme se průběžně naslouchat malířům profesionálům, kutilům i prodejcům nátěrových
hmot a operativně vyvíjet výrobky dle
jejich potřeb. Pravidelně investujeme
velkou část našich výnosů do výzkumu a technologického vývoje, což je
bezesporu jedním z hlavních důvodů
našeho razantního růstu a úspěchu.
Pro profesionály i pro kutily
Výzkumy ukazují, že velká část domácí populace stále provádí malířské
práce svépomocí. Proto je snahou
společnosti HET vyrábět „profesionální“ barvy nejen pro profesionály, ale
také pro domácí kutily. To znamená
vyrobit malířskou barvu se skvělými
vlastnostmi za dobrou cenu, která nebude příliš náchylná na způsob aplikace. Domnívám se, že ekonomické
ukazatele společnosti a především
vysoký počet spokojených věrných
zákazníků ukazují, že je to správná
cesta. Proto v ní chceme spolu s vámi
i nadále pokračovat.
Věřím, že i tento katalog s přehledným zatříděným jednotlivých výrobků a řadou drobných rad a nápadů
přispěje k vaší spokojenosti s našimi
produkty.
Blíž svým zákazníkům
Myslím, že jednou z našich největších výhod je to, že stojíme blíž
zákazníkům než naše konkurence
a že umíme naslouchat jejich přáním
a potřebám. Nenutíme je za každou
cenu používat materiály, které vyrábíme s nízkými náklady ve velkém,
ale nabízíme široké portfolio výrobků
pro běžná i velmi specifická použití.
Snažíme se těžit ze své hlavní výhody
proti velkým nadnárodním a setrvač-
2
Mgr. Jiří Sokol
obchodní a marketingový ředitel
HET, spol. s r. o.
Interiérové barvy
disperzní malířské barvy pro vnitřní použití
orientační vzorník KLASIK COLOR
speciální interiérové nátěry
dekorační vnitřní nátěry
klasické malířské nátěry
4
4
5
6
8
9
Latexové barvy
10
Tónovací barvy a přípravky
orientační vzorník k použití tónovacích barev HETCOLOR
orientační vzorník k použití tónovacích přípravků KOLORKA
12
12
13
Penetrace a prostředky pro úpravu povrchu
penetrační nátěry pod akrylátové barvy
penetrační nátěry pod silikonové fasádní barvy
speciální penetrační nátěry
speciální prostředky pro úpravu povrchu
14
14
15
16
17
Fasádní barvy
akrylátové fasádní barvy
silikonové fasádní barvy
obecné zásady pro provádění nátěru fasády
18
18
20
21
Tenkovrstvé omítky
akrylátové tenkovrstvé omítky
silikonové tenkovrstvé omítky
22
22
22
Univerzální akrylátové barvy
23
Speciální akrylátové barvy
25
Tónovací systém MULTICOLOR 2001
26
Tmely
27
Stavební a malířské suroviny
28
Dobré rady pro lepší práci s barvami
29
Certifikáty TZÚS, ISO, STOP
33
Výběr z referencí
34
obsah
Obsah
3
interiérové barvy
Disperzní malířské barvy
pro vnitřní použití
Výhody disperzních interiérových barev značky HET
Odolnost proti otěru
Vynikající prodyšnost
Vysoká krycí schopnost
Jednoduché nanášení
Snadná tónovatelnost
Vysoká vydatnost
Dlouhá životnost nátěru
Ekologická a zdravotní
nezávadnost, barvy jsou
ředitelné vodou
Příznivé ceny
Co je to
disperzní
interiérová barva
Moderní disperzní interiérové barvy
svými vlastnostmi nahrazují dříve
rozšířené klihové malířské nátěry.
Vyznačují se vysokou kryvostí, takže
pro vymalování místností stačí často
jeden nátěr. Natřená plocha se
neotírá, nesprašuje a dlouhodobě
si zachovává původní vlastnosti
a vzhled. Významnou předností
těchto barev je velmi dobrá přídržnost zejména k savým podkladům,
což umožňuje aplikaci mnoha vrstev
bez nutnosti škrábání.
Doba zasychání:
2–4 h při 20 °C a 60% relativní
vlhkosti vzduchu.
Skladování:
Při teplotách nad + 5 °C.
Nesmí zmrznout!
Junior PLUS
omítky
zdivo
dřevovláknité desky
dřevotřískové desky
cementotřískové desky
betonové panely
panely z lehčených hmot
papír
strukturní tapety
tapety ze skelných vláken
sanační omítky
polystyren
sádrokarton
umakart
sololit
Bílá otěruvzdorná a vysoce paropropustná
rychleschnoucí interiérová disperzní barva
s vysokou krycí schopností a roztíratelností.
Přednosti:
vysoká kryvost a vydatnost
bělost 91 % (MgO)
snadno tónovatelná
vhodná k přetírání starých
soudržných nátěrů
Vydatnost:
6 – 10 m2 / kg v jedné vrstvě
Způsob nanášení:
štětkou, válečkem, stříkáním
Balení:
plastová vědra 1,5 kg, 7 kg, 15 kg, 40 kg
4
použití
použití
Klasik – Park Hotel Praha – Praha, rok 2003
Junior
Bílá matná disperzní malířská barva
k okamžitému použití do vnitřních prostor,
odolná vůči otěru za sucha, vysoce
paropropustná, rychleschnoucí, vhodná
pro různé účely.
Přednosti:
vyšší bělost 92 % (MgO)
nízká spotřeba barvy
snadno tónovatelná
příznivá cena
Vydatnost:
6–10 m2 / kg v jedné vrstvě
Způsob nanášení:
štětkou, válečkem, stříkáním
Balení:
plastová vědra 5 kg, 7 kg, 12 kg,
15 kg, 30 kg
omítky
zdivo
dřevovláknité desky
dřevotřískové desky
cementotřískové desky
betonové panely
panely z lehčených hmot
papír
strukturní tapety
tapety ze skelných vláken
sanační omítky
polystyren
sádrokarton
umakart
sololit
Tónovaná matná otěruvzdorná vysoce
paropropustná rychleschnoucí interiérová
disperzní barva s vysokou krycí
schopností a roztíratelností k okamžitému
použití, dodávaná ve 12 základních
barevných odstínech.
omítky
zdivo
dřevovláknité desky
dřevotřískové desky
cementotřískové desky
betonové panely
panely z lehčených hmot
papír
strukturní tapety
tapety ze skelných vláken
sanační omítky
polystyren
sádrokarton
umakart
sololit
použití
Přednosti:
okamžitá aplikace tónované barvy
vynikající prodyšnost
splňuje požadavky směrnice WTA
pro povrchové vrstvy sanačních omítek
(Sd = 0,09 m)
odolná vůči otěru za sucha
dobrá přídržnost k minerálním
podkladům
cenová výhodnost
Vydatnost:
6–10 m2 / kg v jedné vrstvě
Způsob nanášení:
štětkou, válečkem, stříkáním
Balení:
plastová vědra 1,5 lg, 4 kg, 7 kg
Brillant, Brillant 100
Zářivě bílá matná paropropustná rychleschnoucí interiérová disperzní barva s vysokou krycí schopností a roztíratelností,
doporučovaná při zvýšených požadavcích na
mechanickou odolnost nátěru (např. jídelny,
koupelny, kuchyně, dětské pokoje, prostory
škol a zdravotnických zařízení). Splňuje
podmínky stanovené normou DIN 53778
(jakostní třídy S a W) – odolnost vůči omývání a otěru. Brillant se dodává v základním
bílém provedení, Brillant 100 v tónovacích
bázích A, B, C pro tónovací automaty.
osvedčená kvalita
v novém obalu
Přednosti:
vysoká bělost 94 % (MgO)
vynikající paropropustnost
(doporučovaná na sanační omítky KNAUF)
splňuje požadavky směrnice WTA
pro povrchové vrstvy sanačních omítek
(Sd = 0,09 m)
odolná vůči otěru za sucha
upravená pro aplikaci
stříkací technikou Airless
dobrá přídržnost k minerálním
podkladům
snadno tónovatelná
příznivá cena
Vydatnost:
6–10 m2 / kg v jedné vrstvě
Způsob nanášení:
štětkou, válečkem, stříkáním
Balení:
plastová vědra 1,5 kg, 4 kg, 7 kg,
12 kg, 15 kg, 30 kg
INOVACE
použití
použití
Sněhově bílá matná otěruvzdorná vysoce
paropropustná rychleschnoucí interiérová
disperzní barva s vysokou krycí schopností.
omítky
zdivo
dřevovláknité desky
dřevotřískové desky
cementotřískové desky
betonové panely
panely z lehčených hmot
papír
strukturní tapety
tapety ze skelných vláken
sanační omítky
sádrokarton
umakart
sololit
Klasik COLOR
omítky
zdivo
dřevovláknité desky
dřevotřískové desky
cementotřískové desky
betonové panely
panely z lehčených hmot
papír
strukturní tapety
tapety ze skelných vláken
sanační omítky
polystyren
sádrokarton
umakart
sololit
Přednosti:
vysoká bělost 93 % (MgO)
odolná vůči omývání a otěru ve smyslu normy DIN 53778-S
vysoká přídržnost na savé i nesavé podklady (např. sololit, umakart aj.)
upravená pro aplikaci technikou Airless
široká škála tónovaných odstínů (Brillant 100)
Tónovatelná dle vzorkovnic:
HET COLOR SYSTÉM III, EUROTREND, NCS 2, RAL a dalších dle
systému Multicolor 2001
Vydatnost:
6–10 m2 / kg v jedné vrstvě
Způsob nanášení:
štětkou, válečkem, stříkáním
Balení:
plastová vědra 7 kg, 15 kg, 30 kg (Brillant)
plastová vědra 5 kg, 12 kg, 23 kg (Brillant 100)
interiérové barvy
Klasik
Vzorník odstínů Klasik COLOR
označení
odstínu
sytost
1:0
1:1
1:2
KC 0217
béžový
KC 0367
švestkový
KC 0417
modrý
KC 0517
zelený caribic
KC 0587
zelený
KC 0617
žlutý
KC 0637
žlutooranžový
KC 0647
okrový
KC 0777
meruňkový
KC 0787
broskvový
KC 0827
grepový
KC 0837
růžový
Vzorník je pouze orientační. Sytost odstínů lze upravit poměrovým
mícháním s bílou interiérovou barvou Klasik.
5
Informace
Doba zasychání:
2–4 h při 20 °C a 60% relativní
vlhkosti vzduchu.
Při teplotách nad + 5 °C.
Nesmí zmrznout!
použití
Hetline LF – hotel MONTANA – Špindlerův Mlýn, rok 2003
Hetline LF
INOVACE
Vysoce paropropustná matná otěruvzdorná
rychleschnoucí speciální disperzní barva
na omítky a sádrokartonové desky KNAUF,
RIGIPS, LAFARGE GIPS aj. Dodává se v základním bílém provedení a v tónovacích
bázích A, B, C pro tónovací automaty.
Přednosti:
vysoká bělost 93 % (MgO)
vynikající paropropustnost
(certifikovaná pro použití na sanační
omítky SAKRET)
splňuje požadavky směrnice WTA
pro povrchové vrstvy sanačních omítek
(Sd = 0,09 m)
odolná vůči otěru za sucha
upravená pro aplikaci
stříkací technikou Airless
široká škála tónovaných odstínů
příznivá cena
Tónovatelná dle vzorkovnic:
HET COLOR SYSTÉM III, EUROTREND,
NCS 2, RAL, a dalších dle systému
Multicolor 2001
Vydatnost:
6–10 m2 / kg v jedné vrstvě
Způsob nanášení:
štětkou, válečkem, stříkáním
Balení:
plastová vědra 7 kg, 15 kg, 30 kg (bílá)
plastová vědra 1 kg, 5 kg, 12 kg,
23 kg (báze)
6
omítky
zdivo
dřevovláknité desky
dřevotřískové desky
cementotřískové desky
betonové panely
panely z lehčených hmot
papír
strukturní tapety
tapety ze skelných vláken
sanační omítky
polystyren
sádrokarton
umakart
sololit
Hetline LF – hotel MONTANA – Špindlerův Mlýn, rok 2003
použití
interiérové barvy
Speciální interiérové nátěry
Hetline
INOVACE
Vysoce paropropustná rychleschnoucí
sněhově bílá matná speciální disperzní
barva na sádrokartonové desky KNAUF,
LAFARGE GIPS, RIGIPS aj.
Přednosti:
vysoká bělost 95 % (MgO)
odolná vůči omývání ve smyslu normy
DIN 53778-W
splňuje požadavky směrnice WTA
pro povrchové vrstvy sanačních omítek
(Sd = 0,09 m)
doporučovaná na sádrokartonové
systémy KNAUF, LAFARGE GIPS,
RIGIPS
snadno tónovatelná
upravená pro aplikaci
stříkací technikou Airless
Vydatnost:
6–10 m2 / kg v jedné vrstvě
Způsob nanášení:
štětkou, válečkem, stříkáním
Balení:
plastová vědra 7 kg, 15 kg, 30 kg
omítky
zdivo
dřevovláknité desky
dřevotřískové desky
cementotřískové desky
betonové panely
panely z lehčených hmot
papír
strukturní tapety
tapety ze skelných vláken
sanační omítky
polystyren
sádrokarton
umakart
sololit
Přednosti:
vytváří štukový povrch
sjednocuje vzhled různých podkladů
(např. sádrokarton – omítka)
bělost 90 % (MgO)
odolná vůči otěru za sucha
vysoká krycí schopnost
snadno tónovatelná
Tónovatelná dle vzorkovnic:
HET COLOR SYSTÉM III
Vydatnost:
3–4 m2 / kg v jedné vrstvě
Způsob nanášení:
nepolstrovaný váleček s nízkou plyší
Balení:
plastová vědra 5 kg, 12 kg, 15 kg
použití
použití
Speciální disperzní matná bílá vysoce
paropropustná barva obsahující biocid
s výrazným likvidačním a preventivním protiplísňovým účinkem do vnitřních prostor.
omítky
zdivo
dřevovláknité desky
dřevotřískové desky
cementotřískové desky
betonové panely
panely z lehčených hmot
papír
strukturní tapety
tapety ze skelných vláken
sanační omítky
polystyren
sádrokarton
umakart
sololit
omítky
zdivo
dřevovláknité desky
dřevotřískové desky
cementotřískové desky
betonové panely
panely z lehčených hmot
papír
strukturní tapety
tapety ze skelných vláken
sanační omítky
mírně zavlhlé omítky
polystyren
sádrokarton
umakart
sololit
Přednosti:
obsahuje účinný biocid
ekologicky a zdravotně nezávadná
vysoká prodyšnost a krycí schopnost
vysoká bělost 92 % (MgO)
jednoduchá aplikace
snadno přetíratelná
odolná vůči otěru za sucha
příznivá cena
Vydatnost:
6–10 m2 / kg v jedné vrstvě
Způsob nanášení:
štětkou, válečkem, stříkáním
Balení:
plastová vědra 1,5 kg, 7 kg, 15 kg
použití
Hrubozrnná paropropustná rychleschnoucí disperzní matná bílá barva
štukového vzhledu na hladké savé
i nesavé podklady.
omítky
zdivo
dřevovláknité desky
dřevotřískové desky
cementotřískové desky
betonové panely
panely z lehčených hmot
papír
strukturní tapety
tapety ze skelných vláken
sanační omítky
polystyren
sádrokarton
umakart
sololit
SAN 2000
HETLINE IZOL
Základní bílá vodou ředitelná barva určená
k izolaci skvrn od kouře, vody, nikotinu
apod., pod disperzní interiérové případně
fasádní barvy.
interiérové barvy
Hetline FORTE
Přednosti:
rychlá a účinná izolace skvrn
snadná přetíratelnost
ostatními disperzními barvami
ekologicky a zdravotně nezávadná,
vodou ředitelná
jednoduchá aplikace
Vydatnost:
7–9 m2 / kg v jedné vrstvě
Způsob nanášení:
štětkou, válečkem
Balení:
plastová vědra 1 kg, 7 kg
Hetline LF – hotel MONTANA – Špindlerův Mlýn, rok 2003
7
interiérové barvy
Dekorační vnitřní nátěry
Výhody dekoračních vnitřních nátěrů značky HET
Výrazný výsledný estetický
dojem
Snadná tónovatelnost
a přetíratelnost
Brillant - P
Čím se
Použitenost na savé i nesavé
povrchy (sádrokarton, sololit,
umakart aj.)
Dekorační barvy se nanášejí
speciálními válečky, moltoprenovými strukturálními (Brillant-P a Q)
nebo polyakrylovými nepolstrovanými (Brillant-R). Každý váleček
vytváří jinou strukturu (Návod
k použití viz oddíl Dobré rady, strana 31). Nanáší se v jedné vrstvě.
Brillant - Q
Dekorační vysoce plněná bílá barva, vytvářející strukturní povrch napodobující pomerančovou kůru.
Dekorační bílá barva, plněná pískem, vytvářejícím strukturní povrch.
Vydatnost:
1–1,5 m2 / kg v jedné vrstvě
Ředění:
neředí se
Způsob nanášení:
moltoprénový strukturální váleček
(k nanesení vrstvy lze použít
nerezové hladítko)
Balení:
plastová vědra 7 kg, 15 kg
Vydatnost:
0,8–1,2 m2 / kg v jedné vrstvě
Ředění:
voda
Způsob nanášení:
moltoprénový strukturální váleček
(k nanesení vrstvy lze použít
nerezové hladítko)
Balení:
plastová vědra 7 kg, 15 kg
Brillant - R
Odstíny:
Přímé tónování dekoračních
barev Brillant - P, Q a R lze provádět do poměru 1:25. Při požadavku
na sytější odstín (např. 1:2–1:8) doporučujeme nejdříve stěnu natřít bílou
dekorační barvou Brillant - P, Q nebo
R a po zaschnutí nátěru plochu přetřít
hladkou disperzní malířskou barvou
(např. Brillant) natónovanou do požadované sytosti. Pro snížení případného budoucího zašpinění barvy lze
aplikovat speciální transparentní prostředek Akryl OL – ochranný lak.
Doba zasychání:
2–4 h při 20 °C a 60% relativní
vlhkosti vzduchu.
Skladování:
Při teplotách nad + 5 °C.
Nesmí zmrznout!
Postup při nanášení dekoračních
barev Brillant - P, Q a R:
použití
strukturální nátěry omítek
zdivo
dřevovláknité desky
dřevotřískové desky
cementotřískové desky
betonové panely
panely z lehčených hmot
papír
hladké tapety
tapety ze skelných vláken
sanační omítky
nesavé upravené podklady
sádrokarton
umakart
sololit
dekorační barvy
nanášejí?
1., 2. Na speciální
vále ček naneseme barvu tak, aby
byla po kud možno
po celém obvodu
válečku ve stejné
vrstvě.
Dekorační bílá barva, plněná dřevěnými pilinami, vytvářejícími strukturní povrch.
Vydatnost:
1,5–2 m2 / kg v jedné vrstvě
Ředění:
voda
Způsob nanášení:
polyakrylový nepolstrovaný váleček
Balení:
plastová vědra 7 kg, 15 kg
moltoprénový strukturální váleček
Brillant - P
moltoprénový strukturální váleček
Brillant - Q
polyakrylový nepolstrovaný váleček
8
Brillant - R
3. Barvu aplikujeme postupným
tažením válečku po stěně tak,
abychom váleček otočili pouze
jednou (k nanesení vrstvy barvy
Brillant - P a Q na stěnu lze
použít nerezové hladítko a poté
upravit pojezdem válečku na
požadovanou strukturu).
4. Strukturu povrchu můžeme
upravit pojížděním válečku po
nanesené vrstvě. Obecně platí,
že čím vícekrát přejedeme po
nanesené vrstvě, tím jemnější
vznikne struktura. U Brillantu
P a Q je nutné, aby poslední
pojezd válečkem byl jedním
směrem a to shora dolů.
Skladování:
V suchém a chladném prostředí
(barva může zmrznout).
Nízká materiálová nákladnost
Jednoduchá aplikace
Snadná tónovatelnost (Supermalba)
Vysoká vydatnost a bělost
Nenáročné skladování (Supermalba)
Snímatelnost nátěru za vlhka (Supermalba)
Supermalba tekutá
Klasický tekutý bílý malířský nátěr do vnitřních prostor.
omítky
zdivo
dřevovláknité desky
dřevotřískové desky
cementotřískové desky
betonové panely
panely z lehčených hmot
papír
strukturní tapety
tapety ze skelných vláken
sanační omítky
polystyren
sádrokarton
umakart
sololit
Vápenný nátěr
Bílý malířský nátěr pro interiéry a exteriéry,
určený k nátěrům a dezinfekci všech venkovních
a vnitřních minerálních podkladů a k omezení
tvorby plísní v obytných prostorech, skladech
potravin, stájích, sklepech apod.
Vydatnost:
6–8 m2 / kg v jedné vrstvě
Způsob nanášení:
štětkou, válečkem, stříkáním
Balení:
plastová vědra 3 kg, 7 kg, 15 kg,
28 kg
použití
Doba zasychání:
2–4 h při 20 °C a 60% relativní
vlhkosti vzduchu.
Výhody klasických malířských nátěrů značky HET
použití
Informace
omítky
zdivo
dřevovláknité desky
dřevotřískové desky
cementotřískové desky
betonové panely
panely z lehčených hmot
papír
strukturní tapety
tapety ze skelných vláken
sanační omítky
polystyren
sádrokarton
umakart
sololit
interiérové barvy
Klasické malířské nátěry
použití
Vydatnost:
3–4 m2 / kg v jedné vrstvě
Způsob nanášení:
štětkou, válečkem, stříkáním
Balení:
plastová vědra 6 kg, 12 kg, 35 kg
Supermalba prášková
omítky
zdivo
dřevovláknité desky
dřevotřískové desky
cementotřískové desky
betonové panely
panely z lehčených hmot
papír
strukturní tapety
tapety ze skelných vláken
sanační omítky
polystyren
sádrokarton
umakart
sololit
Klasický práškový bílý malířský nátěr
do vnitřních prostor.
Vydatnost:
6–10 m2 / kg v jedné vrstvě
Způsob nanášení:
štětkou, válečkem, stříkáním
Balení:
papírové pytle 25 kg
9
latexové barvy
Latexové barvy
Výhody latexových barev značky HET
Vysoká kryvost a přilnavost
Bělost min. 89 % (MgO)
Zvýšená odolnost
proti povětrnostním vlivům
(Latex venkovní)
Odolnost vůči omývání a otěru
ve smyslu normy DIN 53 778-S
(Latex venkovní a univerzální)
a DIN 53 778-W (Latex vnitřní)
Informace
Snadná tónovatelnost
Dlouhodobá životnost
Jednoduchá aplikace
Ekologická a zdravotní
nezávadnost
Příznivá cena
Nanášení:
štětkou, válečkem, stříkáním
(vč. Airless)
Doba zasychání:
2–4 h při 20 °C a 60% relativní
vlhkosti vzduchu.
Odstíny:
Tónovací barvy HETCOLOR
nebo tónovací přípravky
KOLORKA.
Latex vnitřní
Matná bílá rychleschnoucí disperzní barva
s vysokou krycí schopností, otěruvzdorná
dle DIN 53 778-W, určená pro vnitřní
použití.
Vydatnost:
6–10 m2 / kg v jedné vrstvě
Balení:
plastová vědra 0,8 kg, 5 kg, 10 kg,
15 kg
10
omítky
zdivo
dřevovláknité desky
dřevotřískové desky
cementotřískové desky
betonové panely
panely z lehčených hmot
papír
strukturní tapety
tapety ze skelných vláken
sanační omítky
polystyren
sádrokarton
umakart
sololit
dřevo
Latex venkovní
použití
použití
Skladování:
Při teplotách nad + 5 °C.
Nesmí zmrznout!
Matná bílá rychleschnoucí disperzní barva
s vysokou krycí schopností a povětrnostní
odolností, omyvatelná dle DIN 53 778-S,
určená pro venkovní použití. Není vhodný
do trvale vlhkého prostředí.
Vydatnost:
6–10 m2 / kg v jedné vrstvě
Balení:
plastová vědra 0,8 kg, 5 kg,
10 kg, 15 kg
omítky
zdivo
dřevovláknité desky
dřevotřískové desky
cementotřískové desky
betonové panely
panely z lehčených hmot
papír
strukturní tapety
tapety ze skelných vláken
sanační omítky
polystyren
sádrokarton
umakart
sololit
dřevo Matná bílá rychleschnoucí disperzní barva
s vysokou krycí schopností, omyvatelná
dle DIN 53 778-S, určená pro vnitřní
i venkovní použití. Není vhodný do trvale
vlhkého prostředí.
Vydatnost:
6–10 m2 / kg v jedné vrstvě
Balení:
plastová vědra 0,5 a 0,8 kg, 3 kg,
5 kg, 10 kg, 15 kg, 28 kg
použití
omítky
zdivo
dřevovláknité desky
dřevotřískové desky
cementotřískové desky
betonové panely
panely z lehčených hmot
papír
strukturní tapety
tapety ze skelných vláken
sanační omítky
mírně zavlhlé omítky
polystyren
sádrokarton
umakart
sololit
dřevo
latexové barvy
Latex univerzální
11
Informace
Použití:
barvu před použitím důkladně protřepejte a promíchejte s tónovaným
základem. Podle uvedených ředících
poměrů výrobce získáte orientační
odstín (např. odstín č. 3, 1 hmotnostní díl tónovací barvy : 25 hmotnostním
dílům tónovaného bílého základu).
Vzorec výpočtů spotřeby tónovací
barvy viz oddíl Dobré rady, str. 29.
Skladování:
Při teplotách nad + 5 °C.
Nesmí zmrznout!
použití
tónovací barvy a přípravky
Tónovací barvy a přípravky
pro vnitřní i venkovní použití
HETCOLOR
Univerzální disperzní tónovací barvy
do vnitřních i venkovních malířských nátěrů, samostatně použitelné.
Pro tónování:
disperzních interiérových barev Junior
plus, Junior, Klasik, Brillant
a řady Hetline
dekoračních barev Brillant-P, Q a R
akrylátových a silikonových fasádních
barev řady Fasadin a Mikral
latexových barev
klasických interiérových barev
Supermalba tekutá
a Supermalba prášková
interiérových a fasádních barev,
tmelů, dekorativních a plastických
omítek ostatních výrobců
Přednosti:
široká barevná škála odstínů
(22 základních barev včetně bílé)
univerzální použití pro vnitřní
i venkovní nátěry
snadná a rychlá příprava tónovaného
odstínu
dlouhodobá barevná stabilita odstínů
vynikající přilnavost
odolná vůči omývání a otěru
ve smyslu normy DIN 53778-S
barvy v plném tónu jsou vhodné
i k okamžitému použití
garantovaná barevnost odstínů
tónování malířských barev jiných
výrobců
Balení:
plastové dózy 350 g, 1 kg
omítky
zdivo
dřevovláknité desky
dřevotřískové desky
cementotřískové desky
betonové panely
panely z lehčených hmot
papír
strukturní tapety
tapety ze skelných vláken
sanační omítky
polystyren
sádrokarton
umakart
sololit
Vzorník odstínů
tónovacích barev
HETCOLOR
označení
odstínu
sytost
1:0
1:2
1:8
1 : 25
1:100
HC 0130
HC 0190
HC 0220
HC 0230
HC 0280
HC 0310
HC 0410
HC 0450
HC 0510
HC 0542
HC 0560
HC 0582
HC 0610
HC 0630
HC 0640
HC 0660
HC 0760
HC 0770
HC 0790
HC 0820
HC 0860
Vzorník je pouze orientační. Jednotlivé barvy jsou navzájem mísitelné.
12
označení
odstínu
sytost
200 g / kg
100 g / kg
50 g / kg
25 g / kg
K 0186
černá
K 0216
béžová
K 0256
hnědá
K 0366
švestková
K 0416
modrá
K 0586
zelená
K 0596
hrášková
K 0616
žlutá
K 0636
žlutooranžová
K 0776
meruňková
K 0786
oranžová
K 0826
růžová
Univerzální tónovací přípravek do vnitřních i venkovních malířských
nátěrů.
Přednosti:
široká barevná škála odstínů
(14 základních odstínů)
univerzální použití pro vnitřní i venkovní
nátěry
snadná a rychlá příprava
tónovaného odstínu
cenová výhodnost
Balení:
plastové dózy 100 g a 500 g
určený k tónování:
vnitřní a venkovní nátěry
klasické barvy
disperzní barvy
latexy
fasádní nátěry
použití
K 0836
červená
K 0896
červenohnědá
Pozn.: pro tónování venkovních malířských barev se doporučuje tónovací
poměr max. 1 : 10 s bílou.
Vzorník je pouze orientační.
tónovací barvy a přípravky
Vzorník odstínů tónovacích přípravků
KOLORKA
KOLORKA
KOLORKA HEDVÁBNÝ LESK
Tekutý perleově bílý malířský přípravek k okamžitému použití,
určený převážně k vytváření reflexních efektů v interiérech. Je určen
k povrchové úpravě vnitřních klasických i disperzních malířských barev
a latexů. Lze mísit s tónovacími přípravky KOLORKA a tím vytvářet
širokou škálu perleových barevných odstínů.
Přednosti:
výrazný estetický dojem
stříbřitý efekt na povrchu nátěru
míchatelné s tónovacími připravky
Způsob nanášení:
štetcem nebo válečkem
Balení:
plastové dózy 500 g
použití
NOVINKA
určený k povrchové úpravě:
vnitřní barvy
klasické barvy disperzní barvy latexové barvy 13
penetrace a prostředky pro úpravu povrchu
Penetrace a prostředky
pro úpravu povrchu
Výhody penetrací a prostředků značky HET
pro úpravu povrchu
Jednotnost savosti podkladů
Lepší přídržnost krycích nátěrů
Nižší spotřeba krycích nátěrů
Výrazné zvýšení kryvosti
(P-Grund, SP-Grund)
Možnost úpravy ředění podle
savosti podkladu (AT-Grund,
ST-Grund)
Zkvalitnění vlastností stavebních
směsí (100-Grund)
Urychlení karbonatizace
minerálních omítek (K-Grund)
Povrchová hydrofobizace
(SiliTOP)
Jednoduchá aplikace,
univerzální použití
Ekologická a zdravotní
nezávadnost, barvy jsou ředitelné
vodou
Jakost garantovaná certifikáty
TZÚS Praha
Informace
Nanášení:
štětkou, válečkem, stříkáním
Doba zasychání:
24 h v závislosti na teplotě
vzduchu a podkladu a relativní
vlhkosti vzduchu.
Skladování:
Při teplotách nad + 5 °C.
Nesmí zmrznout!
Mikral 100 – Závodní pojišovna Škody Auto, a.s. – Mladá Boleslav, rok 2003
Penetrační nátěry
pod akrylátové barvy
A-Grund
AT-Grund
Mikral 100 – Vojenský lázeňský ústav – Karlovy Vary, rok 2003
14
Penetrační nátěr obsahující prostředek s likvidačním účinkem proti plísním a řasám, používaný pro úpravu pro úpravu podkladu před
nanesením akrylátových barev, disperzních
lepidel a tmelů pro venkovní i vnitřní použití.
Koncentrovaný hloubkový penetrační nátěr obsahující prostředek s likvidačním účinkem proti
plísním a řasám, používaný pro úpravu podkladu
před nanesením akrylátových barev, disperzních
lepidel a tmelů pro venkovní i vnitřní použití.
Spotřeba:
0,1–0,2 kg / 1 m2 podle druhu podkladu
Ředění:
neředí se
Balení:
plastové obaly 1 kg, 5 kg, 10 kg
Spotřeba:
0,1–0,2 kg / 1 m2
(po naředění 1:1 s čistou vodou)
Ředění:
1 : 1 s čistou vodou
Balení:
plastové obaly 1 kg, 5 kg
Použití:
před aplikací akrylátových malířských barev, disperzních lepidel
a tmelů, tenkovrstvých disperzních
omítkovin pro povrchové zpevnění
a sjednocení různé savosti podkladu, ke zlepšení přídržnosti krycí
vrstvy.
Informace
S-Grund
ST-Grund
Penetrační nátěr obsahující prostředek s likvidačním účinkem proti plísním a řasám,
používaný pro úpravu podkladu před nanesením silikonových fasádních barev, zvyšující
vodoodpudivost podkladu.
Koncentrovaný hloubkový penetrační nátěr obsahující prostředek s likvidačním účinkem proti
plísním a řasám, používaný pro úpravu podkladu před nanesením silikonových fasádních
barev, zvyšující vodoodpudivost podkladu.
Spotřeba:
0,1–0,2 kg / 1 m2 podle druhu podkladu
Ředění:
neředí se
Balení:
plastové obaly 5 kg, 10 kg
Spotřeba:
0,1–0,2 kg / 1 m2
(po naředění 1:1 s čistou vodou)
Ředění:
1:1 s čistou vodou
Balení:
plastový obal 5 kg
Použití:
před aplikací silikonových malířských barev, tenkovrstvých silikonových omítkovin pro povrchové
zpevnění a sjednocení různé savosti
podkladu, ke zlepšení přídržnosti
krycí vrstvy.
penetrace a prostředky pro úpravu povrchu
Penetrační nátěry
pod silikonové fasádní barvy
Mikral – silikon – Farní úřad Hněvotín – Olomouc, rok 2003
15
penetrace a prostředky pro úpravu povrchu
Speciální penetrační nátěry
P-Grund
SP-Grund
Spotřeba:
0,25–0,35 kg / 1 m2 podle druhu
podkladu.
Doporučené ředění:
0,1 l čisté vody na 1 kg
penetračního nátěru.
Nanášení:
válečkem, štětkou
Pigmentovaný kryvý penetrační nátěr, doporučený pod akrylátové interiérové a fasádní
barvy, na stěrkové vrstvy, pod tenkovrstvé
akrylátové omítkoviny (např. omítkoviny zateplovacích systémů), na sádrokarton a jiné
savé podklady.
Pigmentovaný kr yvý penetrační nátěr,
doporučený pod silikonové a silikonakr ylátové fasádní bar vy, na stěrkové vrstvy, pod
tenkovrstvé silikonové omítkoviny (např.
omítkoviny zateplovacích systémů) a jiné
savé podklady.
Přednosti:
výrazně zvyšuje kryvost nátěrového
systému
snižuje spotřebu krycího nátěru
univerzální použití
propouští vodní páry
široká barevná škála
(HET COLOR SYSTÉM III, EUROTREND)
jednoduchá aplikace
Balení:
plastová vědra 5 kg, 12 kg
Přednosti:
výrazně zvyšuje kryvost nátěrového
systému
snižuje spotřebu krycího nátěru
univerzální použití
propouští vodní páry
široká barevná škála
(HET COLOR SYSTÉM III, EUROTREND)
jednoduchá aplikace
Balení:
plastová vědra 5 kg, 12 kg
100-Grund
1. Penetrace savých podkladů – beton,
dřevotříska, eternit:
použít po zředění vodou v poměru 1 : 5–10, podle
savosti podkladu.
2. Bezotěrový nátěr na beton:
100-Grund ředit vodou v poměru 1 : 10. Vzniklý roztok důkladně promíchat s cementem v poměru 1 : 4
(1 hmotn. díl roztoku ke 4 dílům cementu). Směs se
použije na nátěr povrchu, připraveného
dle bodu č. 1.
Univerzální pojivo na bázi styren-akrylátové
disperze, určené pro zkvalitnění vlastností
všech stavebních směsí obsahujících cement
nebo vápenný hydrát.
Příklady použití:
penetrace savých podkladů
bezotěrový nátěr na beton
zkvalitnění vlastností betonu
nebo cementové malty
lepicí malta na dlaždice a obkládačky
polymerová malta
Balení:
plastové dózy 1 kg
plastové kanystry 10 kg
3. Zkvalitnění vlastností betonu nebo cemen
tové malty:
ke směsi jiných komponentů přidat 4–10 kg
100-Grundu na 100 kg cementu a upravit vodou na
potřebnou konzistenci.
4. Příprava lepicí malty na dlaždice a obkladačky:
suchou směs ze 2 dílů praného písku a 1 dílu
portlandského cementu důkladně promíchat. Do
sypké směsi za stálého míchání postupně přidávat
100-Grund, zředěný 1–2 díly vody podle požadované
konzistence. Pozor: podklad ani obkladový materiál
nenamáčet!
5. Příprava polymerové malty:
připravuje se z vápenného hydrátu a písku
v obvyklých poměrech. Na 100 kg hydrátu
přidat 10 kg 100-Grundu a doředit vodou.
Malta má zvýšenou přilnavost k podkladu a vysokou
pružnost. Je vhodná do zdiva a zejména na podmazávání střešní krytiny.
16
Informace
K - Grund
SiliTOP
Speciální
bezbarvý
prostředek
určený
k neutralizaci čerstvých vyschlých omítek
a k urychlení zrání (karbonatizace) vysprávek
minerálních podkladů před aplikací vnitřních
malířských nátěrů a disperzních fasádních barev. Není vhodný pod silikátové fasádní nátěry.
Nenahrazuje penetraci.
Speciální bezbarvý prostředek určený k dodatečné hydrofobizaci minerálních omítek,
povrchu fasádních barev, lícového zdiva,
betonových konstrukcí, přírodního i umělého
kamene, pro ochranu cementotřískových desek a panelů z lehčených hmot.
Přednosti:
neutralizace podkladu
snížení tvorby barevných skvrn
jednoduchá aplikace
k okamžitému použití
Spotřeba:
0,05–0,1 kg / 1 m2 podle druhu podkladu
Doporučené ředění:
2 : 3 s čistou vodou
Nanášení:
štětkou, válečkem
Balení:
plastový kanystr 5 kg
Fasadin – Gymnázium – Trutnov, rok 2002
Přednosti:
výrazné zvýšení vodoodpudivosti povrchu
snížení špinivosti povrchu
zvýšení odolnosti vůči klimatickým vlivům
ochrana před chemickou korozí
(kyselé deště)
omezení tvorby řas, plísní, mechů a hub
jednoduchá aplikace
Spotřeba:
0,25–0,35 kg / 1 m2 v jedné vrstvě
Doporučené ředění:
neředí se
Nanášení:
štětkou, válečkem, stříkáním, máčením
Balení:
plastové vědro 1 kg
plastový kanystr 5 kg
Ochranný lak – speciální transparentní prostředek k dodatečné ochraně disperzních omyvatelných barev proti zašpinění, např. Brillant,
Brillant P, Q, R, Hetline, latexy a všechny výrobky fy HET tónované z bází v systému MULTICOLOR 2001. Doporučuje se pro ochranu velmi
zatížených ploch (čekárny, prostory škol a zdravotnických zařízení, chodby, schodiště apod.).
Po ošetřených plochách se obtížně píše, méně
se zašpiní, snáze se udržují a čistí.
penetrace a prostředky pro úpravu povrchu
Speciální prostředky
pro úpravu povrchu
Přednosti:
výrazné zvýšení vodoodpudivosti povrchu
snížení špinivosti povrchu
Mikral – rodinná vila – Staré Vědomice, rok 2002
Spotřeba:
0,25–0,35 kg / 1 m2 v jedné vrstvě
Doporučené ředění:
neředí se
Nanášení:
stříkáním, štětcem nebo válečkem s kratším
vlasem
Balení:
plastové vědra 1 kg, 5 kg, 15 kg
17
fasádní barvy
Akrylátové a silikonové
fasádní barvy
Výhody fasádních barev značky HET
Vynikající prostupnost
vodních par a CO2
Zvýšená odolnost vůči kyselým
dešům, nadměrnému působení
vody a dalším povětrnostním
vlivům
Vysoká kryvost a přilnavost
Odolnost vůči omývání a otěru
ve smyslu normy DIN 53 778-S
Světlostálost barevných odstínů
Jednoduchá aplikace
Vysoká odolnost vůči UV záření
Dlouhodobá životnost
Informace
Vysoká vodoodpudivost
a nízká špinivost silikonových
fasádních barev
Široká barevná škála
(EUROTREND, NCS 2, RAL,
ČSN, HET CS III, COLORLAK
a dalších dle systému Multicolor
2001)
Jakost garantovaná certifikáty
TZÚS Praha
Ekologická a zdravotní
nezávadnost, barvy jsou
ředitelné vodou
Použití:
na minerální podklady, zejména
vápenocementové omítky, zdivo,
dřevotřískové, dřevovláknité a cementotřískové desky, betonové
panely a panely z lehčených hmot,
břízolitové a jiné strukturní omítky.
Nanášení:
štětkou, válečkem, stříkáním
Doba zasychání:
4–24 h v závislosti na teplotě
vzduchu a podkladu a relativní
vlhkosti vzduchu.
Aplikační podmínky:
Během provádění nátěrů je doporučeno, aby se teplota podkladu a okolního prostředí pohybovala mezi + 10 °C až + 25 °C.
Tato teplota zaručuje tvorbu
nátěrového filmu o optimálních
vlastnostech.
Skladování:
Při teplotách nad + 5 °C.
Nesmí zmrznout!
Fasadin – Gymnázium – Trutnov, rok 2002
Fasadin
vápenocementové omítky
břízolitové omítky
zdivo
dřevovláknité desky
dřevotřískové desky
cementotřískové desky
betonové panely
panely z lehčených hmot
sanační omítky
Fasadin FORTE
INOVACE
jednoduché renovace
fasádních nátěrů
Jemnozrnná matná vysoce paropropustná
rychleschnoucí akrylátová fasádní barva,
omyvatelná, s vysokou odolností a kryvostí.
18
Difúzní odpor:
Sd = 0,12 m
Spotřeba:
0,2–0,3 kg/1 m2 v jedné vrstvě podle
druhu podkladu
Tónovatelná dle vzorkovnic:
HET COLOR SYSTÉM III, EUROTREND,
NCS 2, RAL a dalších dle systému
Multicolor 2001
Způsob nanášení:
štětkou, válečkem, stříkáním
Balení:
plastová vědra 3 kg, 5 kg, 7 kg, 12 kg,
15 kg, 30 kg
polystyren
sádrokarton
umakart
sololit
použití
použití
Akrylátové fasádní barvy
vápenocementové omítky
břízolitové omítky
zdivo
dřevovláknité desky
dřevotřískové desky
cementotřískové desky
betonové panely
panely z lehčených hmot
sanační omítky
sjednocení nestejné
zrnitosti omítek
Hrubozrnná matná vysoce paropropustná rychleschnoucí akrylátová fasádní
barva, omyvatelná, s vysokou odolností
a kryvostí.
Difúzní odpor:
Sd = 0,12 m
Spotřeba:
0,5–0,7 kg/1 m2 v jedné vrstvě
podle druhu podkladu
Tónovatelná dle vzorkovnic:
HET COLOR SYSTÉM III, EUROTREND,
NCS 2, RAL a dalších dle systému
Multicolor 2001
Způsob nanášení:
moltoprénovým strukturálním válečkem
Balení:
plastová vědra 5 kg, 12 kg, 30 kg
polystyren
sádrokarton
umakart
sololit
vápenocementové omítky
břízolitové omítky
zdivo
dřevovláknité desky
dřevotřískové desky
cementotřískové desky
betonové panely
panely z lehčených hmot
sanační omítky
použití
použití
INOVACE
Mikral 100
vápenocementové omítky
břízolitové omítky
zdivo
dřevovláknité desky
dřevotřískové desky
cementotřískové desky
betonové panely
panely z lehčených hmot
sanační omítky
sjednocení nestejné
zrnitosti omítek
polystyren
sádrokarton
umakart
sololit
omítky zateplovacích
systémů
Difúzní odpor:
Sd = 0,13 m
Spotřeba:
0,15–0,25 kg/1 m2 v jedné vrstvě
podle druhu podkladu
Způsob nanášení:
štětkou, válečkem, stříkáním
Balení:
plastová vědra 1 kg, 7 kg, 15 kg, 30 kg
Jemná 100% akrylátová fásádní barva
s dlouhodobou životností, velmi odolná
proti alkáliím, kyselým dešům a průmyslovým exhalacím, vysoce paropropustná,
omyvatelná, doporučovaná pro nátěry
omítek zateplovacích systémů, upravená
pro Airless stříkací techniku. Dodává se
v základním bílém provedení a v tónovacích bázích A, B, C pro tónovací automaty.
polystyren
sádrokarton
umakart
sololit
vápenocementové omítky
břízolitové omítky
zdivo
dřevovláknité desky
dřevotřískové desky
cementotřískové desky
betonové panely
panely z lehčených hmot
sanační omítky
Difúzní odpor:
Sd = 0,15 m
Tónovatelná dle vzorkovnic:
HET CS III, EUROTREND,
NCS 2, RAL a dalších dle systému
Multicolor 2001
Spotřeba:
0,15–0,25 kg/1 m2 v jedné vrstvě
podle druhu podkladu
Způsob nanášení:
štětkou, válečkem, stříkáním
Balení:
plastová vědra 15 kg (bílá)
plastová vědra 1 kg, 5 kg, 12 kg,
23 kg (báze)
použití
Jemná matná vysoce paropropustná rychleschnoucí akrylátová fasádní barva, omyvatelná, s vysokou odolností a kryvostí,
doporučená pro Airless stříkací techniku.
fasádní barvy
Mikral
Mikral E
Fasádní elastický akrylátový systém, doporučovaný k renovaci omítek s výskytem
nepohyblivých povrchových trhlin do velikosti
1,3 mm. Nelze použít v interiérech. Systém
je tvořen speciálním základním nátěrem Mikral
E (I) a jemnou pružnou fasádní barvou Mikral
E (II). Dodává se v jednobázovém provedení
v plastových obalech 12 a 23 kg.
Přednosti:
přemostění trhlin
až do velikosti 1,3 mm
široká škála tónovaných odstínů
vysoká kryvost a přilnavost
Tónovatelná dle vzorkovnic:
HET COLOR SYSTÉM III
Spotřeba:
MIKRAL E (I)
přemostění trhlin do velikosti 0,5
0,3 kg / m2
přemostění trhlin do velikosti 1,3
0,5 kg / m2
MIKRAL E (II)
přemostění trhlin do velikosti 0,5
0,2 kg / m2
přemostění trhlin do velikosti 1,3
0,4 kg / m2
Způsob nanášení:
štětkou, válečkem, stříkáním
Balení:
plastová vědra 12 kg, 23 kg
omítky zateplovacích
systémů
přemostění mikrotrhlin omítek polystyren
sádrokarton
umakart
sololit
mm:
mm:
mm:
mm:
Fasadin – silikon – Hotel „Lázně Dvořák“ – Tábor, rok 2003
19
vápenocementové omítky
břízolitové omítky
zdivo
dřevovláknité desky
dřevotřískové desky
cementotřískové desky
betonové panely
panely z lehčených hmot
sanační omítky
Difúzní odpor:
Sd = 0,11 m
Spotřeba:
0,2–0,3 kg/1 m2 v jedné vrstvě podle
druhu podkladu
Způsob nanášení:
štětkou, válečkem, stříkáním
Balení:
plastová vědra 7 kg, 15 kg, 30 kg
Fasadin – silikon – Chotoviny – zámek, rok 2001
použití
Fasadin – silikon
Jemnozrnná matná vysoce paropropustná
rychleschnoucí silikonová fasádní barva
s vysokou krycí schopností, vodoodpudivostí a nízkou špinivostí.
20
použití
fasádní barvy
Silikonové fasádní barvy
Mikral – silikon
vápenocementové omítky
břízolitové omítky
zdivo
dřevovláknité desky
dřevotřískové desky
cementotřískové desky
betonové panely
panely z lehčených hmot
sanační omítky
nátěry historických
a památkových budov
nátěry historických
a památkových budov
přetírání starých fasádních
nátěrů
přetírání starých fasádních
nátěrů
Jemná matná vysoce paropropustná rychleschnoucí silikonová fasádní barva s vysokou krycí schopností, vodoodpudivostí
a nízkou špinivostí, doporučená pro Airless
stříkací techniku, vhodná pro přetírání starých fasádních nátěrů.
Dodává se v základním bílém provedení
a v tónovacích bázích A, B, C pro tónovací
automaty.
Difúzní odpor:
Sd = 0,12 m
Tónovatelná dle vzorkovnic:
HET COLOR SYSTÉM III, EUROTREND,
NCS 2, RAL a dalších dle systému
Multicolor 2001
Spotřeba:
0,15–0,25 kg/1 m2 v jedné vrstvě
podle druhu podkladu
Způsob nanášení:
štětkou, válečkem, stříkáním
Balení:
plastová vědra 15 kg, 30 kg (bílá)
plastová vědra 5 kg, 12 kg, 23 kg (báze)
2. Aplikační podmínky:
Během provádění nátěrů je vhodné, aby
se teplota podkladu a okolního prostředí pohybovala mezi + 10 °C až + 25 °C. Tato teplota
zaručuje tvorbu nátěrového filmu o optimálních
vlastnostech.
Je-li čerstvý nátěr vystaven přímému slunci, může se „spálit“, při prudkém dešti může
dojít k jeho vyplavení, při mlhách a vysoké
vlhkosti vzduchu špatně zasychá a mohou
vznikat barevné mapy. Je proto nepřípustné
natírat za mlhy, mrazu a přímého slunce, při
vlhkém podkladu a teplotách pod + 5 °C a nad
+ 30 °C.
Pro výslednou kvalitu disperzních a silikonových fasádních barev je nevhodnější pokud
po dobu jejich vyzrávání, tj. cca 4 týdny, neklesne teplota podkladu a ovzduší pod + 5 °C.
4. Nátěr fasádní barvou:
Provádí se po důkladném zaschnutí penetrace nebo předchozí vrstvy, obvykle dvakrát.
Dodržujte ředění udávané výrobcem.
Přeředění barvy se projeví sníženou kryvostí,
nižší přídržností a odolností vůči otěru, a tím
i sníženou životností nátěru.
Doporučený způsob aplikace – fasádními
válečky, stříkací technikou (některé typy jsou
vhodné pro Airless), malé plochy štětkou či
štětcem.
Při aplikaci barvy dbáme na nanášení
stejnoměrné vrstvy. Barvu dobře roztíráme,
aby nestékala. Před přestávkami dokončujeme
celé plochy, aby nebylo patrné napojování.
Plochy zatížené povětrnostními vlivy
(např. římsy, špalety, sokly, zdobné prvky
fasád) je možné chránit dodatečným transparentním hydrofobizačním nátěrem (SiliTOP).
3. Penetrování podkladu:
Penetrační nátěr zlepšuje přídržnost fasádní barvy k podkladu, sjednocuje a snižuje
savost, částečně zpevňuje podklad a snižuje
riziko barevných odchylek následného nátěru.
Fasadin
Fasadin Forte
Mikral
Mikral 100
•
•
•
•
Mikral silikon
SRO 1,5; 2,0; 3,0
SHO 1,5; 2,0; 3,0
HETCOLOR
• • •
• • •
Fasadin silikon
AHO 1,5; 2,0; 3,0
Tónování
•
Mikral E (II)
ARO 1,5; 2,0; 3,0
HET ST-Grund
•
•
•
•
HET S-Grund
•
•
•
•
HET SP-Grund
Fasádní barva
Mikral E (i)
Penetrace
HET P-Grund
Obecné zásady pro provádění nátěru fasády
Malta musí obsahovat vhodnou granulometrii písku (bez hlinitých a jílových přimísenin) a takové množství pojiva, aby nevznikaly
trhlinky z objemových změn při smršování.
Použité vápno musí být vyleželé.
Staré povrchově poškozené omítky je
možné přeštukovat. Omítky s nedostatečnou
pevností a omítku, která při poklepu zní dutě,
odstranit. Drobné opravy lze provést polymercementovou maltou (bez obsahu vápna)
24 až 48 hodin před nanášením barvy, větší
vysprávky tradičními maltovinami (hlazenými
plstí) nejméně měsíc předem. K urychlení
karbonatizace, zejména malých ploch (vysprávek) je možné použít speciální nátěr určený
k neutralizaci čerstvých vyschlých omítek (K-Grund).
Opravit spáry a trhliny v omítce. Širší trhliny se vyplní maltovou směsí, případně tmelem
s vloženou výstužnou tkaninou. Menší trhliny je
možné vyplnit tmelem, určeným k použití na fasádu. K vyplnění a přemostění nepohyblivých
mikrotrhlin na suchých a vyzrálých omítkách
lze použít elastické fasádní nátěrové systémy
(Mikral E).
Odstranit všechny možné zdroje vlhkosti,
zkontrolovat stav střechy, okapových žlabů
a rour, oplechování parapetů a říms atd.
Klempířské prvky musí být dimenzovány tak,
aby zachycovaná a odváděná voda ani při
prudkých deštích nepoškozovala fasádu.
Rezavé a povrchově neupravené kovové
části na fasádě a v místech styku s ní se předem odrezí a opatří vhodným nátěrem, aby
nedošlo k zapuštění rzi (týká se např. kovových konzol, zábradlí, oplechování, větracích
mřížek atd.).
Při přetírání starých nátěrů zjistit jejich
stav, zejména přídržnost k podkladu a rozhodnout o jejich případném odstranění. Starý fasádní nátěr je možno ponechat pouze v případě, že vykazuje dobrou přilnavost, neodlupuje
se, není zvětralý a nesprašuje.
Z povrchu starých fasád je potřebné
odstranit projevy biologického napadení
– mechy, plísně, řasy, houby a zabránit jejich
dalšímu působení použitím vhodného desinfekčního a protiplísňového prostředku.
Před vlastním nátěrem je vhodné chránit
okna, dveře, okapy, obložení soklů a další
nenatírané plochy před možným postříkáním
barvou pomocí zakrývacích fólií a pásek. (Pokud přesto dojde ke znečištění, je nutné barvu
odstranit před zaschnutím).
K penetraci je potřebné použít penetračního prostředku na stejné pojivové bázi, jako
je vlastní barva.
Jako výhodné se jeví použití speciálních
penetračních roztoků. Vyrábí se v podobě
připravené k okamžité aplikaci (A-Grund,
S-Grund), jako koncentráty (AT-Grund, ST-Grund) nebo pigmentované (P-Grund, SP-Grund). K napuštění podkladu je možné
použít i vlastní fasádní barvu, ředěnou podle
návodu výrobce (např. při nátěrech menších
ploch).
Při provádění penetračního nátěru je
vhodné tam, kde to podmínky umožní, použít
malířskou štětku nebo štětec, aby se penetrace vsákla hlouběji do podkladu. Lze ji však
aplikovat i válečkem či stříkáním.
Použití vápenného pačoku je nežádoucí
(netýká se vápenných fasádních barev).
HET AT-Grund
Podklad musí být dokonale vyzrálý
(zkarbonatovaný), chemicky neutrální, aby nedocházelo ke změně barevného odstínu (skvrnám), ke zmýdelňování, snížení přilnavosti
nátěru nebo vápenným výkvětům na povrchu.
Nejkratší doba karbonatizace nové omítky
je 3 až 4 týdny, optimální 5 až 6 týdnů (u betonu 4 až 6 měsíců).
Vlhkost podkladu nesmí převyšovat 40%
relativní vlhkosti (tj. 4 až 5 % objemové vlhkosti).
Musí být odstraněna vzlínající vlhkost, výkvěty solí a další vlivy snižující životnost nátěrového systému.
Podklad musí být rovný (bez rýh a trhlin),
zbavený prachu, mastnot a všech ulpěných
nečistot (doporučuje se omytí tlakovou vodou
nebo očištění např. kartáčem).
Při provádění nátěrů z lešení je třeba
předem očistit podlážky, aby působením větru
nedošlo k zanesení prachu a nečistot do nezaschlé barvy. Je vhodné instalovat na lešení
ochranné plachty, které snižují negativní
působení povětrnostních podmínek (slunce,
deště, silného větru) v průběhu zrání omítky
i aplikace fasádních barev.
Seznamte se důkladně s údaji na etiketě
výrobku, případně si vyžádejte technický list
a postupujte v souladu s pokyny výrobce.
V případě nejasnosti nebo specifických požadavků kontaktujte pracovníky technického
servisu.
HET A-Grund
1. Vlastnosti podkladu
a jeho příprava:
fasádní barvy
Obecné zásady
pro provádění nátěru fasády
HETCOLOR
do poměru 1:25
•
•
•
•
21
tenkovrstvé omítky
Akrylátové a silikonové
tenkovrstvé omítkoviny
Výhody tenkovrstvých omítkovin HET
Možnost okamžitého
použití (v pastovitém stavu)
Jednoduchá aplikace
Vysoká přídržnost
Omyvatelnost
Zvýšená odolnost vůči kyselým
dešům, nadměrnému působení
vody a dalším povětrnostním
vlivům
Různorodost strukturních povrchů
Široká barevná škála
Vysoká odolnost vůči UV záření
Vysoká vodoodpudivost,
paropropustnost a nízká špinivost
silikonových omítek
Dlouhodobá životnost
Odolnost vůči řasám, houbám,
mechům, plísním (obsahují biocid)
Jakost garantovaná certifikáty
TZÚS Praha
Certifikovaný fasádní zateplovací
systém HET
Ekologická a zdravotní
nezávadnost, ředitelnost vodou
Akrylátové hlazené
tenkovrstvé omítkoviny
Akrylátové rýhované
tenkovrstvé omítkoviny
AHO 1,5; 2,0; 3,0
ARO 1,5; 2,0; 3,0
Informace
Použití:
pro konečnou úpravu povrchů fasád,
zejména zateplovacích systémů a jádrových, případně štukových omítek
zhotovených z vápenocementových,
cementových a polymercementových malt i pro dekorativní úpravy
stěn v interiérech.
Nanášení:
nerezovým hladítkem
na napenetrovaný podklad.
Finální úprava se provede
hladítkem z umělé hmoty.
Doba zasychání:
nejméně 24 h v závislosti
na teplotě vzduchu a podkladu
a relativní vlhkosti vzduchu.
Skladování:
Při teplotách nad + 5 °C.
Nesmí zmrznout!
Akrylátová hlazená tenkovrstvá omítkovina
zrnitosti 1,5 mm, 2 mm a 3 mm.
Akrylátová rýhovaná tenkovrstvá omítkovina
zrnitosti 1,5 mm, 2 mm a 3 mm.
Tónovatelná dle vzorkovnic:
HET COLOR SYSTEM III, EUROTREND
Spotřeba:
AHO 1,5: 2,0–2,4 kg/m2
AHO 2,0: 3,0–3,3 kg/m2
AHO 3,0: 4,2–4,5 kg/m2
Balení:
12 kg, 23 kg
Tónovatelná dle vzorkovnic:
HET COLOR SYSTEM III
Spotřeba:
ARO 1,5: 2,0–2,4 kg/m2
ARO 2,0: 3,0–3,3 kg/m2
ARO 3,0: 3,6–4,2 kg/m2
Balení:
12 kg, 23 kg
Silikonové hlazené
tenkovrstvé omítky
22
AHO 1,5
SHO 1,5
ARO 1,5
SRO 1,5
AHO 2.0
SHO 2.0
ARO 2.0
SRO 2.0
AHO 3.0
SHO 3.0
ARO 3.0
SRO 3.0
Silikonové rýhované
tenkovrstvé omítky
SHO 1,5; 2,0; 3,0
SRO 1,5; 2,0; 3,0
Silikonová hlazená tenkovrstvá omítkovina
zrnitosti 1,5 mm, 2 mm a 3 mm.
Silikonová rýhovaná tenkovrstvá omítkovina
zrnitosti 1,5 mm, 2 mm a 3 mm.
Tónovatelná dle vzorkovnic:
HET COLOR SYSTEM III, EUROTREND
Spotřeba:
SHO 1,5: 2,0–2,4 kg/m2
SHO 2,0: 3,0–3,3 kg/m2
SHO 3,0: 4,2–4,5 kg/m2
Balení:
12 kg, 23 kg
Tónovatelná dle vzorkovnic:
HET COLOR SYSTEM III
Spotřeba:
SRO 1,5: 2,0–2,4 kg/m2
SRO 2,0: 3,0–3,3 kg/m2
SRO 3,0: 3,6–4,2 kg/m2
Balení:
12 kg, 23 kg
Informace
Použití:
Akryl mat, Akryl lesk, Akryl satin –
k nátěrům dřeva, dřevovláknitých,
dřevotřískových a cementotřískových desek, betonu, papíru a kovových podkladů opatřených základním antikorozním nátěrem. Barva
je vhodná k nátěrům oken, dveří,
nábytku a těles ústředního topení.
Doba zasychání:
3–5 h při 20 °C a 60% relativní
vlhkosti vzduchu
Skladování:
Při teplotách nad + 5 °C.
Nesmí zmrznout!
Aplikační podmínky:
Během provádění nátěrů je
nutné, aby se teplota podkladu
a okolního prostředí pohybovala
mezi + 8 °C až + 30 °C.
Tato teplota zaručuje tvorbu
nátěrového filmu o optimálních
vlastnostech.
Výhody disperzních barev značky HET na dřevo a kov
Ředí se vodou
Ucelený systém pro ochranu
kovů a dřeva
Široká barevná škála
Světlostálost barevných odstínů
Vysoká kryvost a přilnavost
Snadno se aplikují,
dobře se rozlévají
Rychle zasychají
Vysoká odolnost proti žloutnutí
a křídování na povětrnosti
Výrazná antikorozní odolnost
a použitelnost na nejrůznější typy
kovových podkladů (Akryl primer)
Příznivá cena
Spolehlivý likvidační účinek na
dřevokazný hmyz, dlouhodobá
preventivní ochrana dřeva proti
dřevokazným houbám, plísním
a dřevokaznému hmyzu (Akryl
napouštědlo)
Splňují normu EN 71 pro nátěry
dětských hraček
Neobsahují organická
rozpouštědla, sloučeniny těžkých
kovů ani jiné nebezpečné látky
ve smyslu zákona č.157/1998
Ekologicky a zdravotně
nezávadné
Jakost garantována certifikáty
TZÚS Praha
Vzorník barev řady Akryl
Akryl mat
Akryl BET
Akryl PUR
Akryl lesk
Akryl primer
0100 bílá
1000 bílá
0100 bílá
0110 šedá
0111 šedá
1999 černá
0110 šedá
0840 červenohnědá
0199 černá
0225 světle hnědá
0840 červenohnědá
0235 hnědá
0245 tmavě hnědá
0240 tmavě hnědá
0445 modrá
0260 palisandr
0535 zelená
0440 modrá
0603 slonová kost
0530 zelená
0625 žlutá
0603 slonová kost
0825 červená
Akryl základ na
dřevo
0100 bílá
univerzální akrylátové barvy
Univerzální
akrylátové barvy
0620 žlutá
0670 okr
0820 červená
0845 červenohnědá
Vzorník je pouze orientační.
Akryl mat
Akryl lesk
Akryl satin
Univerzální matná vodou ředitelná akrylátová
rychleschnoucí barva s vysokou odolností pro
vnitřní i venkovní použití na dřevo a kov.
Univerzální akrylátový vodou ředitelný lesklý
email pro vnitřní i venkovní použití na dřevo
a kov.
Univerzální akrylátový vodou ředitelný pololesklý email pro vnitřní i venkovní použití na
dřevo a kov.
Vydatnost:
6–8 m2 / kg v 1 vrstvě
Nanášení:
štětcem, válečkem, stříkáním (vč. Airless)
Odstíny:
13 odstínů (bílý, šedý, černý, hnědý, tmavě
hnědý, palisandr, modrý, zelený, slonová
kost, žlutý, okr, červený, červenohnědý)
Balení:
plechové obaly 0,7 kg
plastová vědra 3 kg a 12 kg
Vydatnost:
6–8 m2 / kg v 1 vrstvě
Nanášení:
štětcem, válečkem, stříkáním
Odstíny:
9 odstínů (bílý, černý, světle hnědý, tmavě
hnědý, modrý, zelený, žlutý, červený,
slonová kost)
Balení:
plechové obaly 0,7 kg
plastová vědra 3 kg a 12 kg
Tónovatelný dle vzorkovnice:
HET COLOR SYSTÉM III, COLORLAK,
EUROTREND, NCS 2, RAL
Vydatnost:
6–8 m2 / kg v 1 vrstvě
Nanášení:
štětcem, válečkem, stříkáním (vč. Airless)
Balení:
plastová vědra 1 kg, 3 kg a 10 kg
23
univerzální akrylátové barvy
Akryl
napouštědlo
Akryl primer
Informace
Napouštěcí prostředek určený k ochraně dřeva
proti dřevokazným houbám, plísním a hmyzu,
včetně likvidačního účinku na dřevokazný hmyz.
Je určen k impregnaci dřeva v interiérech a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemní
vlhkostí a vodou. Má preventivní účinek proti
dřevokazným houbám (např. dřevomorce domácí)
a plísním. Chrání dřevo před napadením dřevokazným hmyzem (např. červotočem, tesaříkem)
a hubí všechna jeho vývojová stádia. Prostředek
je vhodný jako napouštěcí nátěr pod akrylátové
vodou ředitelné a syntetické nátěrové hmoty.
Vydatnost:
5–7 m2 / kg v 1 vrstvě
Nanášení:
štětcem, válečkem, stříkáním, máčením
Balení:
plastové obaly 1 kg
Základní antikorozní vodou ředitelná akrylátová barva pro vnitřní a venkovní antikorozní
nátěry kovových podkladů.
Vydatnost:
6–8 m2 / kg v 1 vrstvě
Nanášení:
štětcem, válečkem, stříkáním (vč. Airless)
Odstíny:
2 odstíny (šedý, červenohnědý)
Balení:
plechové obaly 0,7 kg
plastová vědra 3 kg
Akryl základ
na dřevo
Základní akrylátová vodou ředitelná matná
barva pro vnitřní a venkovní základní ochranné
nátěry dřeva, dřevotřískových a dřevovláknitých
desek, plotů, podhledů, truhlářských výrobků
apod. Barva je vhodná jako základní nátěr pod
akrylátové vodou ředitelné a syntetické nátěrové hmoty. Je určena k vytvoření sjednoceného
jednolitého podkladu pod vrchní nátěry, kterým
umožňuje dosáhnout lepšího vzhledu a tím
i dokonalejšího celkového estetického vjemu
upraveného předmětu.
Vydatnost:
6–8 m2 / kg v 1 vrstvě
Nanášení:
štětcem, stříkáním
Odstíny:
1 odstín (viz. vzorník)
Balení:
plechové obaly 0,7 kg
plastová vědra 3 kg a 12 kg
ARO 2,0 – Vila na Mlýně – Luhačovice, rok 2003
24
Použití:
Akryl napouštědlo – k preventivní povrchové ochraně dřeva
před plísněmi, dřevokaznými houbami (např. dřevomorkou domácí)
a hmyzem (např. červotočem a tesaříkem). Hubí všechna vývojová
stádia. Je určen k povrchové impregnaci dřeva v interiérech (střešní konstrukce, obložení, podlahy, okenní
rámy apod.) a v exteriérech (střešní
podbití, dřevěné stavby, ploty, řezivo atd.) bez přímého a trvalého
kontaktu se zemní vlhkostí a vodou.
Přípravek je vhodný jako napouštěcí
nátěr pod akrylátové vodou ředitelné (Akryl mat, Akryl lesk, Akryl satin)
a syntetické nátěrové hmoty. Nesmí
být používán na dřevo přicházející
do přímého kontaktu s potravinami,
krmivy a pitnou vodou.
Akryl primer – k základním
ochranným nátěrům kovových
materiálů podléhajících korozi
(např. železná vrata, ploty, parapety, kovové zárubně apod.), železa,
hliníku, pozinku, mědi, železných
a ocelových předmětů a konstrukcí,
litinových odlitků a těles ústředního
topení. Barva je vhodná jako základní nátěr pod akrylátové vodou
ředitelné (Akryl mat, Akryl lesk, Akryl
satin) a syntetické nátěrové hmoty.
Informace
Akryl PUR
Speciální akrylátová vodou ředitelná barva
s vysokou kryvostí pro venkovní ochranné
nátěry PUR izolačních hmot (desky, pěny
apod.).
dřevo
• • •
dřevovláknité desky
• • •
dřevotřískové desky
• • •
cementotřískové desky
• • •
beton
• • •
papír
• • •
kov
• • •
•
impregnace dřeva
•
základní nátěr dřevěných podkladů
PUR izolační hmota
dodatečná ochrana disperz. nátěrů
Akryl OL
Akryl PUR
Akryl základ na
dřevo
Akryl BET
Akryl BET
•
ochrana dřeva
základní nátěr kovových materiálů
Akryl primer
Akryl napouštědlo
Akryl satin
Akryl mat
Použití akrylátových
vodou ředitelných
barev řady AKRYL
Akryl lesk
Vydatnost:
7,3–7,5 m2 / kg v 1 vrstvě
(aplikace stříkáním)
Nanášení:
stříkáním, malé plochy válečkem, štětkou,
štětcem
Odstíny:
3 odstíny (bílý, šedý, červenohnědý)
Balení:
plastová vědra 12 kg, 40 kg
speciální akrylátové barvy
Speciální akrylátové barvy
Akrylátová vodou ředitelná matná barva pro
vnitřní a venkovní použití na bezprašné pohledové nátěry betonových a prefabrikovaných
podkladů. Používá se k nátěrům betonových
pochůzných nezátěžových podlah, betonových
konstrukcí, panelů, nosníků, plotů, stěn apod.,
které nejsou vystaveny mechanickému namáhání (pojízdné plochy např. parkoviště).
Vydatnost:
4–7 m2 / kg v 1 vrstvě
Nanášení:
štětcem, válečkem, stříkáním
Odstíny:
3 odstíny (viz vzorník)
Balení:
plastová vědra 5 kg, 10 kg, 35 kg
•
•
•
•
25
MULTICOLOR 2001 – tónovací systém
MULTICOLOR 2001 –
tónovací systém
Výhody tónovacího systému MULTICOLOR 2001
Pro dekorativní vodou ředitelné
nátěrové hmoty, tenkovrstvé
omítky a syntetické barvy
Tónování několika tisíc odstínů
podle vzorkovnic HET,
COLORLAK, RAL,
EUROTREND, NCS a dalších
Systém poskytuje uživateli vysoký
komfort obsluhy a je doplněn
o program COLOR STUDIO,
který slouží k snažšímu výběru
vhodného odstínu
Zvolený odstín se namíchá
na počkání a lze jej kdykoli
přesně zopakovat
Interiérové barvy
Penetrace
Brillant 100
Paropropustná rychleschnou
disperzní barva s vysokou krycí schopností
a roztíratelností, doporučovaná při zvýšených
požadavcích na mechanickou odolnost nátěru
(např. jídelny, koupelny, kuchyně, dětské pokoje, prostory škol a zdravotnických zařízení).
Odolná vůči omývání a otěru ve smyslu normy
DIN 53778-S.
Hetline LF
Vysoce paropropustná otěruvzdorná rychleschnoucí speciální interiérová disperzní barva
na omítky a sádrokartonové desky KNAUF,
LAFARGE GIPS, RIGIPS aj.
P-Grund
SP-Grund
Pigmentované kryvé akrylátové a silikonové
penetrační nátěry pod interiérové a fasádní
barvy a tenkovrstvé disperzní a silikonové
omítky.
Mikral E II
Univerzální akrylátový vodou ředitelný pololesklý email pro vnitřní i venkovní použití na
dřevo a kov.
26
Tenkovrstvé akrylátové a silikonové omítkoviny
s hlazenou nebo rýhovanou strukturou (3 zrnitosti) pro konečnou povrchovou úpravu fasád,
zejména zateplovacích systémů, případně pro
dekorativní úpravu stěn v interiérech.
Elastický akrylátový fasádní nátěrový systém
určení k překrytí nepohyblivých mikrotrhlin
v podkladu.
Fasadin
Mikral –
silikon
Jemné matné vysoce paropropustné fasádní
barvy s vysokou krycí schopností, vodoodpudivostí a nízkou špinivostí, odolné proti
povětrnosti, doporučené pro Airless stříkací
techniku.
Disperzní vodou ředitelné
barvy na dřevo a kov
Akryl satin
AHO 1,5; 2,0; 3,0
ARO 1,5; 2,0; 3,0
SHO 1,5; 2,0; 3,0
SRO 1,5; 2,0; 3,0
Fasádní barvy –
akrylátové a silikonové
Hetline
Forte
Interiérová hrubozrnná disperzní paropropustná malířská barva štukového vzhledu na
hladké savé i nesavé podklady, používaná
k sjednocení různé zrnitosti podkladů. Dodává
se v jednobázovém provedení v plastových
obalech 5 a 12 kg.
Tenkovrstvé omítkoviny –
akrylátové a silikonové
Fasadin Forte
Fasádní hrubozrnná akrylátová vysoce paropropustná barva, plně omyvatelná dle DIN 53778
– S, s vysokou kryvostí a odolností, odolná
vůči UV záření, používaná k sjednocení různé
zrnitosti podkladů. Dodává se v jednobázovém
provedení v plastových obalech 5 a 12 kg.
Fasádní jemnozrnná akrylátová vysoce paropropustná barva, plně omyvatelná dle DIN
53778 – S, s vysokou kryvostí a odolností,
odolná vůči UV záření. Dodává se v jednobázovém provedení v plastových obalech 5 a 12 kg.
Informace
Nanášení:
nerezovým hladítkem nebo
špachtlí, případně stříkací
technikou Airless.
Výhody disperzních tmelů značky HET
Okamžitá použitelnost
Dokonalá úprava povrchů
před aplikací malířských nátěrů
tmely
Tmely
Snadné nanášení
Velmi dobrá brousitelnost
Skladování:
Při teplotách nad + 5 °C.
Nesmí zmrznout!
DITMEL Z
DITMEL S
Disperzní stěrkový tmel pro vyrovnávání nerovností a vysprávky drobných prasklin v interiéru. Vhodný pro stříkací techniku Airless.
Disperzní stěrkový tmel pro finální plošné vyrovnání nerovností povrchu stěn v interiéru.
Spotřeba:
1,7–2,1 kg /m2 v 1 vrstvě
při tloušce nánosu 1 mm
Použití:
k vyrovnání drobných nerovností a prasklin
povrchu stěn v interiérech (omítek, zdiva,
betonových panelů, sádrokartonu apod.)
Balení:
plastový obal 5 kg, 15 kg, 25 kg
Spotřeba:
1,7–2,0 kg /m2 v 1 vrstvě
při tloušce nánosu 1 mm
Použití:
k plošnému vyrovnání nerovností povrchu
stěn v interiérech (omítek, zdiva,
betonových panelů, sádrokartonu apod.).
Je vhodný k velkoplošné aplikaci
Balení:
plastový obal 1,5 kg, 7 kg, 15 kg
Akrylátový
tmel HOBBY
Disperzní stěrkový tmel pro finální vyrovnávání nerovností a vysprávky drobných prasklin
povrchu stěn v interiéru.
Spotřeba:
1–1,5 kg /m2 v 1 vrstvě
při tloušce nánosu 1 mm
Použití:
k vyrovnání drobných nerovností povrchu
stěn v interiérech (omítek, zdiva,
betonových panelů, sádrokartonu apod.)
Balení:
plastový obal 400 g, 800 g, 1,6 kg
Latexový
tmel HOBBY
Disperzní tmel pro vyrovnání nerovností a spárování prasklin povrchu stěn v interiéru.
Spotřeba:
závisí na charakteru a rozsahu defektu
podkladu
Použití:
k vyrovnání drobných nerovností povrchu
stěn v interiérech (omítek, zdiva,
betonových panelů, sádrokartonu apod.)
a spárování nepohyblivých statických
prasklin do velikosti 5 mm
Balení:
plastový obal 400 g, 800 g, 1,6 kg
27
stavební a malířské suroviny
Stavební a malířské suroviny
Sádra bílá
Univerzální sádra pro vodoinstalační, topenářské, elektroinstalační a stavební práce.
Univerzální sádra pro vodoinstalační, topenářské, elektroinstalační a stavební práce.
Technické údaje:
míchací poměr – 1 kg sádry:
0,57–0,62 litru vody
doba v tekutém stavu: 8–25 min.
teplota prostředí a podkladu při aplikaci
nesmí klesnout pod + 5 °C
Balení:
1 kg, 3 kg, 40 kg
Technické údaje:
míchací poměr – 1 kg sádry:
0,70–0,85 litru vody
doba v tekutém stavu: 12–21 min.
teplota prostředí a podkladu
při aplikaci nesmí klesnout pod + 5 °C
Balení:
1 kg, 3 kg, 30 kg
Cement bílý
Cement pro stavební účely, včetně spárování
obkladů a dlažeb. Výroba bílých prostých i armovaných betonů, výroba exkluzivních prefabrikovaných stavebních dílů a terasových dlažeb, pro
bílé omítkové směsi a barevné cementy.
Označení:
portlandský cement bílý –
CEM I 52,5 N White
Technické údaje:
bělost (Ry): 85–88 %
začátek tuhnutí: 120–180 min
pevnost (2 dny): 32–38 MPa
pevnost (28 dní): 58–65 MPa
teplota prostředí a podkladu
při aplikaci nesmí klesnout pod + 5 °C
Balení:
1 kg, 3 kg, 25 kg
28
Sádra šedá
Cement šedý
Cement pro stavební účely, včetně spárování
obkladů a dlažeb. Výroba betonových výrobků,
masivních betonových konstrukcí, transportbetonu, malt vysokých pevnostních tříd, zdících
malt, jádrových omítek. Podklad musí být
pevný, zbavený prachu, nesoudržných vrstev
a mastnot.
Označení:
portlandský struskový cement šedý –
CEM II / B-S 32,5 R
Technické údaje:
začátek tuhnutí: 210–280 min.
pevnost (2 dny): 16–21 MPa
pevnost (28 dní): 40–46 MPa
teplota prostředí a podkladu
při aplikaci nesmí klesnout pod + 5 °C
Balení:
1 kg, 3 kg
Sádra plastická
Sádra plastická se používá jako stěrkový
tmel na bázi sádry s vnitřní výztuží. Je vhodná
k spárování a vyhlazování běžných suchých
stavebních prvků. Má extrémně vysokou adhezi
k podkladu. Není vhodná pro venkovní práce,
podlahy a trvale vlhké plochy, sklo, plasty, kovy
a jako podkladní vrstva pod obklad.
Technické údaje:
míchací poměr – 1 kg sádry:
0,50–0,65 litru vody
doba v tekutém stavu: 60–90 min.
doba tuhnutí: 90–140 min.
teplota prostředí a podkladu
při aplikaci nesmí klesnout pod + 5 °C
Spotřeba:
0,9 kg / 1 m2 při tloušce vrstvy 1 mm
Balení:
1 kg
Křída plavená
Křída se používá ke zvýšení bělosti malířských
nátěrů a jako plnivo do tmelů, barev a jiných
stavebních směsí.
Technické údaje:
bělost 82,5 % (R y)
Balení:
0,75 kg, 2 kg, 25 kg
Dobré rady pro malování stěn a stropů
K dosažení požadovaného výsledku malování musí být podklad dostatečně vyzrálý (u nových
omítek), pevný, suchý a čistý, rovný, zbavený
nečistot, mastnot, prachu a nesoudržných vrstev.
Pro urychlení zrání (karbonatizace) nových, dostatečně vyschlých štukových omítek je možné použít
přípravek K-Grund.
Než přistoupíme k malování, zjistíme, v jakém
stavu je podklad. V případě, že podkladní vrstvy
nejsou dostatečně nosné, rozhodneme, zda je
postačí zpevnit penetračním nátěrem nebo zda je
nutné jejich odstranění. Důležitý je počet (tlouška)
dříve nanesených vrstev a typ použitých nátěrů.
Nosnost podkladu ověříme po namočení malby
(klihové malířské barvy po namočení ztmavnou,
pouští a otírají se). Ze zdi se dají poměrně snadno omýt. Pokud jsou naneseny ve více vrstvách,
nepodaří se nám je většinou zpevnit ani penetračním nátěrem. Naopak disperzní interiérové barvy
za mokra neztmavnou, vykazují dobrou přídržnost
a je možné je dále přetírat. Rovněž vápenný nátěr
se po namočení neotírá (ale ve větší vrstvě může
praskat).
Staré nepřilnavé, odlupující se nátěry odstraníme oškrábáním za mokra nebo omytím houbou.
Zbytky původní malby ze stěn rozmyjeme pomocí
štětky a mýdlové vody nebo vody s malým přídavkem saponátu.
Při aplikaci disperzních (především omyvatelných a strukturních) nátěrů na hlinkové (klihové)
plochy může dojít zvláště při nanášení válečkem
k jejich odlupování (nabalování na váleček) nebo
k popraskání po zaschnutí. Proto se doporučuje
hlinkové nátěry odstranit.
Nepříjemným problémem je častý výskyt
plísní v interiérech. Nejprve je potřebné za mokra
odstranit plísně z povrchu omítky (oškrábáním
a omytím). Trvalé řešení vyžaduje eliminovat příčinu jejich výskytu (kondenzační voda, zavlhání
zdiva, špatná cirkulace vzduchu, nevyhovující
tepelná izolace obvodového zdiva atd.) a zcela
odstranit omítku prorostlou plísněmi. Dočasným
řešením je použití nátěrových hmot a přípravků s obsahem účinných fungicidních látek
(SAN 2000).
Nečekanou komplikací bývají skvrny na omítkách a nátěrech, způsobené prostupem rzí,
nikotinu, dehtu, zbytků starých barev, mastnoty
a nečistot vlivem provlhnutí (promáčení). Řešení
může přinést použití vhodného izolačního nátěru,
který zamezí prostupu ve vodě rozpustných látek
z podkladu (Hetline Izol). Vodou ředitelné izolační
nátěry lze použít jak lokálně, tak i plošně na všech-
ny suché, pevné a čisté podklady – štukové
omítky, neomítnutý beton, sádrokartonové desky
aj. Po jejich důkladném proschnutí je potřebné
nanést ještě jednu až dvě vrstvy krycí malířské
barvy.
Propadlá místa, prohlubně, vrypy po škrábání a drobné praskliny se vyplní snadno brousitelným tmelem (Ditmel Z). Pro celoplošnou úpravu
vnitřních ploch stěn a stropů je vhodný stěrkový
tmel (Ditmel S).
Abychom neměli při malování o práci víc při
mytí rámů dveří, oken, vypínačů, zásuvek, podlahy
apod., použijeme oblepovací pásku a zakrývací
fólie (disperzní barvy se po zaschnutí obtížně
odstraňují).
Před zahájením práce je vhodné na krátkou
dobu namočit malířský váleček (stejně jako štětku)
do vody, aby zvláčněl. Usnadní vám to další práci
i vyprání nářadí po skončení malování.
Práškové malířské barvy je lépe po namočení
a důkladném promíchání (zejména při použití stříkací techniky) nejprve přecedit (přes jemné síto,
cedník nebo silonovou punčochu).
Tónovacími barvami (Hetcolor) nebo použitím přípravků (Kolorka) docílíme harmonického
sladění povrchu stěn s dalšími interiérovými
prvky. Na rozdíl od práškových pigmentů a past
se snadno vmíchávají do bílé základní barvy a při
nanášení nevytvářejí šmouhy. Snadnou a levnou
cestu k barevnému malování v interiérech nabízí
již natónovaná barva připravená k přímé aplikaci
(Klasik Color, vyráběná ve 12 barevných variantách).
Pro povrchovou úpravu specifických podkladních materiálů, jakými jsou např. sádrokartonové desky a vnitřní sanační omítky, volte k tomu
určené speciální interiérové nátěrové hmoty (Hetline, Hetline LF, Klasik).
Malování začínáme vždy stropem. Obvykle
postupujeme od okna ke dveřím. Stanovený směr
dodržujeme a neměníme. Pro první (penetrační)
nátěr je dobré použít malířskou štětku (barva se lépe roztírá a více se vetře do podkladu). Při nanášení druhé vrstvy a při aplikaci disperzních nátěrů
je snadnější pracovat s vhodným typem válečku
(je to rychlejší a nejsou vidět tahy štětkou).
Štětkou začínáme malovat vždy pod stropem
a postupujeme směrem dolů. Váleček se na stěnách nasazuje uprostřed a tahy nahoru a dolů
se barva rovnoměrně rozetře, přičemž se končí
svislými tahy shora dolů.
Roh pokrytý plísní
Aplikace antibakteriální barvy SAN 2000
dobré rady pro lepší práci s barvami
Dobré rady
pro lepší práci s barvami
Roh po aplikaci barvy SAN 2000
Vzorec výpočtu spotřeby tónovací barvy
Dobré rady pro tónování výrobků
Požadovanou barvu stěn vyberete snadno
bu podle reálného vzorníku v prodejně nebo
orientačního odstínu na víčku tónovací barvy
Hetcolor. Poměr tónovací barvy a bílého základu
(interiérové nebo fasádní barvy) k docílení stanoveného odstínu zjistíte opět na víčku Hetcoloru.
Rovněž pokud použijeme k tónování malířské
barvy koncentrovaný pigmentový přípravek Kolorka nalezneme dávkování v návodu na obalu.
Potřebné množství barvy natónujeme najednou,
abychom se vyhnuli barevné rozdílnosti.
Máte-li barvu v několika menších obalech
a záleží vám na přesném odstínu, je výhodnější
přelít barvu do větší nádoby, dokonale promíchat,
a teprve pak přikročit k vlastní úpravě, tj. tónování,
ředění apod.
Nezapomeňte barvu před aplikací důkladně
promíchat!
Mnohem větší možnosti barevných odstínů
a kombinací nabízí tónování na tónovacích strojích
u výrobce nebo ve specializovaných prodejnách.
Tento způsob tónování zajistí také „opakovatelnost“ dříve natónovaných barevných odstínů. Doporučujeme proto obrátit se na tónovací místa systému Multicolor 2001, kde vám odborně vyškolený
personál nabídne výběr interiérových a fasádních
barev podle několika vzorníků, poskytne praktické
rady a na počkání zvolenou barvu také natónuje.
Jejich seznam naleznete na www.het.cz.
Většina odstínů se zasycháním mění, a proto
je možno vzájemně porovnat pouze odstíny zaschlých nátěrů (ne barvu v obalu).
Množství barvy, které budete potřebovat
P : V = Mb
Množství tónovací barvy
Mb : x = Tb
Množství bílé barvy
Mb – Tb = Bb
P = plocha stěny
V = vydatnost
X = součet poměrových čísel
(např. 1:4=5)
Mb = celkové množství barvy
Tb = tónovací barva
Bb = bílá barva
29
dobré rady pro lepší práci s barvami
Jak pracovat s barvami?
Bílá barva místnost opticky zvětšuje, jiné
barvy ji zmenšují či snižují.
Světlé barvy jsou vhodnější pro malé místnosti, prostor opticky zvětšují.
Tmavé barvy jsou více vhodné pro větší
místnosti, prostor opticky zmenšují.
Stropy v místnostech malujeme zpravidla
bílou barvou nebo světlejšími odstíny než stěny.
Jasné a lehké barvy nanášíme nahoře, tmavé
a těžší dole.
Hlavní (převažující) barvu stěn místnosti volíme v mírné sytosti (nemusí být pravidlem),
doprovodné barvy mají být vůči ní kontrastní v odstínu a sytosti.
Jak jednotlivé
barvy působí?
Modrá, zelenomodrá a zelená barva místnost
opticky rozšiřují. Oranžové a červené odstíny prostor zdánlivě zužují. Tmavší zadní stěna místnost
opticky zkracuje a tmavší boční stěny prostor
zdánlivě zužují.
Žlutá, oranžová a červená barva působí tepleji, zelená vyrovnaně. Oranžová je považována
za mimořádně teplou barvu. Modrá, modrofialová
a tyrkysová jsou naopak velmi studené.
Klasik – Kolonáda – Jánské Lázně, rok 2003
Dobré rady pro práci s fasádními barvami
Pečlivě volte barevný odstín fasády. Odstín
na velké ploše s rozdílnou zrnitostí povrchu, různě nasvícený, vypadá jinak než barevný odstín
na malé plošce vzorníku. Některá tónovací místa
nabízejí natónování vzorku vybrané barvy (1 kg),
který umožňuje nátěr kontrolní plochy na fasádě
nebo v interiéru. Pokud si nejste výběrem odstínu
jisti, doporučujeme tuto možnost využít.
Pro výpočet potřebného množství fasádní
barvy je nezbytné vedle přesného výpočtu natíraných ploch (m2) brát v úvahu hrubost podkladu,
savost povrchu, techniku nanášení a řemeslnou
zručnost zpracovatele. Skutečná spotřeba u nátěrů strukturních podkladů, např. břízolitových
omítek, může být i několikanásobně vyšší než spotřeba teoretická. Po provedení nátěru první vrstvy
ověřte, zda zbývající množství barvy je dostačující
i pro druhý nátěr.
Pro povrchovou úpravu fasád v prašném
prostředí upřednostňujeme barvy silikonové, které
vykazují nižší špinivost než akrylátové fasádní
barvy.
Pro natírání mírně navlhlých zdí zvolte vždy
fasádní barvu s nejnižším difúzním odporem.
Stejný požadavek platí pro sanační omítky, na něž
je potřebné použít jen takové fasádní barvy, které
zaručují co nejnižší difúzní odpor nátěrové vrstvy,
aby byla zachována funkčnost celého sanačního
systému.
Časový interval mezi jednotlivými nátěry je
závislý na teplotě podkladu a ovzduší, relativní
vlhkosti vzduchu a dalších podmínkách a pohybuje se od 4 do 24 hodin, přičemž může být
i delší. Rozhodně se vyplatí nespěchat a nechat
nanesenou vrstvu penetrace či barvy důkladně
proschnout.
Od fasádní barvy není možno očekávat,
že odstraní špatnou kvalitu podkladu – nerovnost
omítek, nestejnou zrnitost, praskliny, trhliny nebo
spáry.
Při nanášení fasádní barvy na staré podkladní
nátěry musíme respektovat pravidla vzájemné
přetíratelnosti jednotlivých druhů fasádních barev
(viz tabulka). Pokud si nejste jisti, volte raději stejný
nátěrový systém.
Skladovatelnost vodou ředitelných fasádních
barev je zpravidla 24 měsíců ode dne výroby. Jde
o dobu, po kterou výrobce při správném skladování ručí za kvalitu nátěrové hmoty v originálních
obalech. Z praxe je známo, že tyto nátěrové hmoty
bývají použitelné i po této době. Může však dojít
k některým změnám, např. sedimentaci, tvoření
škraloupu, zhoustnutí barvy. Pro skladování je
třeba uschovávat nezředěnou barvu v uzavřených
obalech. Nejnižší možná skladovací teplota je
+ 5 °C (nesmí zmrznout). Nikdy neskladujte barvy
u topidel nebo na sluncem ozářených místech.
Přetíratelnost jednotlivých druhů fasádních barev
Nátěrová hmota, kterou je přetíráno
minerální
disperzní
silikonová
roztoková
Nátěrová hmota
podkladní
minerální
disperzní
roztoková
silikonová
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ne
ano
ano
ano, po opláchnutí povrchové hydrofobní vrstvy
ano
nedoporučuje se
ano
ano
Dobré rady pro práci s pastovitými omítkami
Vlastnosti podkladu: vhodnými podklady
jsou vápenocementové, cementové a polymercementové malty, omítky a stěrkové hmoty kontaktních zateplovacích systémů. Nově zhotovené omítky musí být dostatečně vyzrálé, suché, bez trhlin,
s rovným povrchem. Všechny ostatní podklady
musí být vedle toho nosné, pevné, zbavené odlupujících se vrstev barev nebo omítky a prachových
částic. V podkladních vrstvách nesmí docházet
k objemovým změnám.
Aplikace: omítka se nanáší nerezovým hladítkem na předem napenetrovaný podklad na sílu
vrstvy odpovídající velikosti zrna u rýhovaných
struktur a na tloušku 1,5 násobku velikosti zrna
u hlazených omítek. Struktura se vytváří plastovým
hladítkem. Použitá penetrace se probarvuje do odstínu použité omítky. Omítku je potřebné napojovat
ještě před jejím zavadnutím (tzv. „do živého“). Před
delšími přestávkami dokončujeme celé plochy,
aby nebylo patrné napojování.
Aplikační podmínky: během nanášení
a zrání omítek je vhodné, aby se teplota podkladu
a okolí pohybovala mezi + 10 °C až + 25 °C. Je
proto nepřípustné nanášet omítky při teplotách pod
+ 5 °C a nad + 30 °C, na plochách vystavených
přímému oslunění, při silném větru, dešti, na vlhký
nebo vyhřátý podklad. Při rychlém zasychání omítky mohou vznikat rozdílnosti ve struktuře, může být
patrné napojování apod. Naopak v podmínkách
prodlužujících zasychání (nízké teploty, déš, mlha,
vysoká relativní vlhkost vzduchu) je třeba počítat
s pomalejším a nerovnoměrným zasycháním a tím
i možností vzniku barevných skvrn nebo poškození
omítky deštěm i po více než 8 hodinách.
Dobré rady pro nátěry kovů vodou ředitelnými barvami
Pro nátěry kovů platí rozdílné požadavky
na povrchovou úpravu předmětů v interiéru
a exteriéru. Zatímco od nátěrů kovů používaných
ve vnitřním prostředí očekáváme (vyjma speciálních požadavků) zpravidla dokonalý povrch
a vzhled, u předmětů ve venkovním prostředí je to
spolehlivá a dlouhodobá antikorozní ochrana. Pro
venkovní prostředí proto volíme nátěrový systém
o větším počtu vrstev a větší tloušce.
Pro životnost nátěru je vhodnější nanášet více tenčích vrstev (pokud se nejedná o barvy určené pro
nanášení v silných vrstvách).
O dokonalé ochraně kovů rozhoduje již
předúprava povrchu – odstranění rzi. Na malých
plochách k tomu použijeme tvrdou ocelovou
stěrku, ocelový kartáč a brusný papír. Na větších
plochách je snazší odstranit rez obroušením –
30
bruskou, drátěným kotoučem s využitím elektrické
vrtačky nebo použítím odrezovače. Nejúčinnějším
postupem je otryskání povrchu.
Povrch natíraného předmětu je nutno (zejména před aplikací vodou ředitelných barev) vždy
důkladně odmastit – horkou vodou se saponátem
nebo speciálními odmašovacími prostředky –
a následně omýt čistou vodou.
Původní nepřilnavé, popraskané a podrezivělé nátěry je nutno odstranit (mechanicky nebo
pomocí odstraňovače starých nátěrů), přebrousit
a odmastit. Povrch starých, ale pevných nátěrů,
bez znaků podkladní koroze, postačí přebrousit
a odmastit.
První nátěr provádíme základní antikorozní
barvou (Akryl primer) ve dvou vrstvách. Pro vrchní nátěr je možno použít Akryl lesk, Akryl satin,
Akryl mat ve dvou vrstvách. Není vhodné prodlužovat časový interval mezi základním a vrchním
nátěrem.
Radiátory natíráme vždy vychladlé. K nátěrům pozinkované oceli, hliníku a lehkých kovů
použijeme pouze barvy k tomu účelu doporučené
výrobcem. Nové dosud nezoxidované pozinkované plechy je vhodnější ponechat nějakou dobu bez
nátěru.
Při specifických požadavcích na nátěry
kovových předmětů konzultujte nátěrový postup
a použité materiály s výrobcem.
Nároky na nátěry dřeva ve venkovním prostředí a v interiéru se výrazně liší. Působení velkých teplotních rozdílů, deště, sněhu, slunečního
záření, měnící se vlhkost vzduchu a další vlivy
významně ovlivňují životnost nátěrů v exteriéru
a vyžadují častější obnovu nátěrů.
Dřevo musí být před aplikací barev dobře
vyzrálé, zdravé a dokonale vysušené (max. 12 %
vlhkosti). Pokud tomu tak není, dřevo reaguje změnami rozměrů a barva je nepřípustně mechanicky
namáhána (popraská, olupuje se).
Obvyklý nátěrový postup: V interiéru – základní ochranný nátěr (Akryl základ na dřevo) v jedné
nebo dvou vrstvách, který vytvoří jednolitý a sjednocený podklad, po zaschnutí následuje vrchní
nátěr (v jedné nebo dvou vrstvách). V exteriéru
– napuštění dřeva proti škůdcům a hnilobě (Akryl
napouštědlo), základní ochranný nátěr (Akryl
základ na dřevo) v jedné nebo dvou vrstvách
a po zaschnutí vrchní nátěr v jedné nebo dvou
vrstvách.
V exteriéru je důležité zajistit chemickou
ochranu dřeva před hnilobou, houbami a hmyzími
škůdci impregnací povrchu (Akryl napouštědlo).
Dosud nenatřené předměty (holé dřevo) se
následně natřou základním ochranným nátěrem
(Akryl základ na dřevo), který se musí do podkladu
co nejvíce vsáknout.
Po důkladném zaschnutí každé vrstvy barvy
nebo napouštědla (nejlépe až druhý den) přebrou-
síme plochy jemným skelným papírem. Odstraníme tím drobné povrchové vady (zvednutá dřevní
vlákna, nerovnosti podkladu) a zvýšíme přilnavost
dalšího nátěru.
Pro vyrovnání větších nerovností a vad povrchu dřeva v interiéru je vhodné před nanášením
krycího nátěru použít akrylátový tmel, který po vytvrdnutí přebrousíme.
Na základní disperzní nátěry lze bez problémů nanášet další vrstvy jak disperzních (akrylátových), tak syntetických barev.
Pokud je natíraná plocha menší nebo
se s předmětem dá snadno manipulovat (např.
části nábytku, okna, dveře), natíráme plochu
ve vodorovné poloze.
Starý nepoškozený a dobře přilnavý nátěr
postačí omýt, povrch zdrsnit přebroušením a přetřít základní a poté vrchní matnou (Akryl mat) nebo
lesklou barvou (Akryl satin, Akryl lesk). Tento postup zajistí dokonalý povrch a vzhled při nátěrech
dřeva v interiéru.
Vodou ředitelné nátěrové hmoty dobře drží
na všech typech barev vyjma fermeže, olejových
barev a olejového tmelu. Podkladové materiály
napuštěné fermeží jsou mastné a brání přilnutí
vodou ředitelných barev. Uvolňující se fermež
se z povrchu musí vytřít vhodným ředidlem (např.
nitroředidlem C 6000). Podobně ošetříme pryskyřičná místa v dřevu.
Při vizuálně zjistitelném znehodnocení nátěrů
nezbývá než odstranit původní vrstvy použitím
opalovací horkovzdušné pistole nebo odstraňovačů starých nátěrů (tato metoda nebývá vždy účinná, někdy zůstávají zbytky těchto látek ve dřevě).
I při tomto postupu je žádoucí podklad po odstranění starých vrstev barvy odmastit a přebrousit.
Nenatíráme na zašedlé, zdegradované nebo
vyhnilé dřevo. Tyto vrstvy se musí mechanicky
odstranit.
Při nátěrech dřevěných prvků ve venkovním
prostředí musíme věnovat zvláštní pozornost vodorovným plochám, na kterých zůstává stát voda
(např. spodní okraj okenních rámů). Pokud je to
možné, všechny plochy mají mít minimální spád
15 %, aby voda stékala. Je vhodné, aby hrany
natíraných předmětů byly zaobleny (menší tlouška
nátěrového filmu na ostrých hranách může být
kritickým místem).
Pro aplikaci vrchních vrstev vodou ředitelných
nátěrů, zejména v interiérech, kdy je vyžadován
perfektní vzhled, použijeme lakovací válečky (velurové, flokované). Větší plochy nanášíme stříkáním.
Natřená okna a rámy je vhodné na styčných
plochách (stejně jako dvojitá okna) potřít mastným
krémem, silikonovým olejem nebo tyto plochy
přejet suchým mýdlem – okna se neslepí a půjdou
lépe otevírat.
Dobré rady o nářadí pro malování a natírání
Volbou vhodného nářadí si volíte i kvalitu výsledného efektu, délku pracovního času a spotřebu
materiálu.
Práce se štětcem a štětkou
Pro snadnou práci a dobrý výsledek je důležitá správná volba druhu, tvaru a velikosti štětce
nebo štětky – podle velikosti natírané plochy, tvaru
předmětu, druhu a vlastností nátěrové hmoty.
Druh barvy:
Vodou ředitelné:
umělá vlákna (speciální štětce)
Syntetické, polyuretanové, nitro:
přírodní štětina (nejčastěji vepřová)
Vlastnosti barvy:
Tuhé barvy, lepidla: kratší štětina
Řídké barvy, laky: delší štětina
Pro nanášení barev, které rychle zasychají
(vodou ředitelné) a dobře se roztírají, jsou nejvhodnějšími ploché štětce. Pro nátěry obtížně
přístupných míst se používají tzv. štětce zároháky.
Práce s válečky
Použití válečku je efektivní při nátěrech větších, nepříliš členitých ploch a povrchů (např. pro
malování v interiérech, nátěry fasád domů, střech)
a při požadavcích na dokonalý vzhled (např. lakování a nátěry dřeva v interiéru).
1. Fasáda, malba celého bytu (domu):
široký polstrovaný váleček. Větší polstrování šetří
čas, větší odolnost povrchu zaručí stejnoměrné
nanášení barvy po celou dobu práce.
2. Malba jedné stěny, komory, opravy:
šířka dle velikosti plochy, menší nebo žádné polstrování.
3. Špalety, za radiátory, zákoutí:
šířka dle velikosti plochy, co nejmenší průměr
jádra, nepolstrovaný. Za radiátory potřebujete
dlouhý držák.
4. Dveře, okna, kuchyňské linky:
moltoprénový váleček, flock váleček. Šířka dle
velikosti plochy.
5. Trubky (např. ústřední topení):
zahnutý váleček.
Volba válečku závisí také na hrubosti podkladu:
hrubý, drsný podklad: delší plyš,
větší polstrování.
jemný, hladký podklad: střední plyš,
tvrdší polstrování (nebo bez polstru).
Pro nanášení barev s obsahem organických
rozpouštědel je možné použít pouze některé typy
válečků.
Postup při nanášení barev Brillant-P, Q a R
1. Na moltoprénový strukturální váleček (pro barvy
Brillant-P a Brillant-Q) nebo polyakrylový váleček
(pro barvu Brillant-R) naneseme barvu tak, aby
byla po celém obvodu válečku ve stejné vrstvě.
2. Barvu aplikujeme postupným tažením válečku
po stěně tak, abychom…
3. …váleček otočili pouze jednou.
4. Strukturu povrchu můžeme upravit pojížděním
válečku po nanesené vrstvě. Obecně platí, že čím
vícekrát přejedeme po nanesené vrstvě, tím jemnější vznikne struktura. U Brillantu P a Q je nutné,
aby poslední pojezd válečku byl jedním směrem
a to shora dolů.
dobré rady pro lepší práci s barvami
Dobré rady pro nátěry dřeva vodou ředitelnými barvami
Jemností povrchu válečku ovlivňujete hladkost
výsledného nátěru (laku).
Na příliš členité povrchy použijte vhodný štětec.
31
Nastavení parametrů pro nástřik výrobku HET stříkacím zařízením ŠTORCH AIRLESSCO
Název
výrobku
Supermalba tekutá
Junior PLUS
Klasik, Junior,
Klasik-Color
Brillant,
Brillant 100
Hetline,
Hetline LF
Mikral, MIkral 100,
Mikral – silikon,
Mikral E
Akryl mat, Akryl lesk,
Akryl satin, Akryl
primer, Akryl PUR
Ředění
a) první nástřik
30–50 %
b) druhý nástřik 30 %
25 %
5–10 %
5%
5%
bez ředění
bez ředění
Přístroj
Štorch Airlessco LP 460 Štorch Airlessco LP 460 Štorch Airlessco LP 460 Štorch Airlessco LP 460 Štorch Airlessco
a vyšší
a vyšší
a vyšší
a vyšší
LP 460, LP 540 a vyšší
Štorch Airlessco LP 540 Štorch Airlessco LP 460
a vyšší
a vyšší
Filtr
(v pistoli)
60 M
60 M
60 M
60 M
60 M
60 M
a) 60 M
b) 100 M
Tryska
0,38 mm (69 95 15)
0,38 mm (69 95 15)
0,38 mm (69 95 15)
0,43 mm (69 95 17)
0,43 mm (69 95 17)
0,43 mm (69 95 17)
0,46 mm (69 95 18)
0,48 mm (69 95 19)
0,43 mm (69 95 17)
a) 0,38 mm (69 95 13)
0,38 mm (69 95 15)
b) 0,18 mm (69 91 07)
Tlak
a) 150 bar
b) 200 bar
150 bar
170 bar a více
170 bar a více
170–200 bar
180 bar
a) 200 bar
b) 150 bar
interiéry
interiéry, sádrokarton
fasády
plochy, menší objekty,
předměty
Poznámka interiéry, doporučuje se interiéry, doporučuje se interiéry
po naředění cedit
po naředění cedit
Použití přístrojů a nářadí dodávaných firmou
ŠTORCH PRAHA spol. s r.o. při aplikaci materiálů firmy HET
Ručně
SL 1500
Powrtwin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Váleček
SL 1100
•
•
Štětec
LP 690
•
•
MP 90
LP 540
Název a druh materiálu
MP 60
Omítačky
Hladítko *)
Typ přístroje
Štorch Airlessco
LP 460
dobré rady pro lepší práci s barvami
Dobré rady pro nanášení barev stříkací technikou Airless
Vnitřní nátěry
Klasik, Junior, Junior Plus
Hetline, Hetline LF, Hetline Izol
SAN 2000
Hetline Forte
Brillant, Brillant 100
Brillant-P, Q, R
Supermalba tekutá
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fasádní nátěry
Fasadin, Fasadin silikon
Mikral, Mikral silikon, Mikral 100
Fasadin Forte
SiliTOP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Penetrační nátěry
A-grund, AT-grund
S-grund, ST-grund
P-grund, SP-grund
Tmely a štěrky
Ditmel Z
Ditmel S
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Omítkoviny
Akrylátová hlazená omítkovina AHO 1,5; 2,0; 3,0 mm
Akrylátová rýhovaná omítkovina ARO 1,5; 2,0; 3,0 mm
Silikonová hlazená omítkovina SHO 1,5; 2,0; 3,0 mm
Silikonová rýhovaná omítkovina SRO 1,5; 2,0; 3,0 mm
*) Materiály Brillant-P, Q, R a omítkoviny je nutné po nanesení hladítkem povrchově upravit dle doporučení výrobce.
MP 90 vario
32
MP 60 compact
Airless 460
Airless LP 540 pružný
Airless LF 690
Airless SL 1100
Od počátku svého působení společnost HET, spol. s r. o. dbá na nejvyšší
jakost svých výrobků. Jejich kvalita je
ověřována ve státem akreditovaných
zkušebních laboratořích a ústavech
a potvrzena vydanými certifikáty.
certifikáty
Certifikáty
33
výběr z referencí firmy HET
Brillant 100
Reference v České republice –
interiérové barvy
Junior Plus
Objekt
Frýdek Místek
Nemocnice
Havířov
Hypermarket Tesco
2002
Jihlava
Nábytek Stratos
2000
Praha
Hornbach
2002
Město
Objekt
Rok
Hranice na
Moravě
Pardubice
Philips
2001
Brillant-Q
Areál spol. FOXCONN CZ
2001
Město
Objekt
Přední Labská
Rekreační zařízení Vězeňské služby ČR
Předklášteří
Penzion pro seniory
2001
Junior
Rok
2002
Rok
2001
Brillant-R
Město
Objekt
Rok
Brno
VUT Brno, Stavební fakulta
Frýdek Místek
Nemocnice
2002
Kopřivnice
Kaufland
2002
Jihlava
Krajský zastupitelský úřad
2000
Město
Objekt
Sobotka
Základní škola
2001
Brno
Carrefour Futurum
Trutnov
Základní škola Komenského
2001
Havířov
Hypermarket Tesco
2002
Zlín
Hypermarket Interspaar
2000
Praha
Palác Flora
2003
Prostějov
Hypermarket Tesco
2001
Slaný
Továrna Mitsubishi
2003
Špindlerův Mlýn
Hotel Montana
2003
2002
Klasik
Rok
Město
Objekt
Mladé Buky
Ekoplast Staněk
Rok
2001
Hetline LF
Rok
2001
Město
Objekt
Bouzov
Státní hrad Bouzov
Brno
Kaufland
2002
Hetline
Č. Budějovice –
Mokré
Červený
Kostelec
Hrubá Skála
Rodinná vila
2003
Město
Objekt
Jihlava
Výrobní hala Bosch Diesel
2001
2001
2001
Rok
Hospic
2003
Praha
Sovovy mlýny, Malá Strana
Zámecký hotel
2001
Praha – Chodovec
Státní archiv
2001
Jánské Lázně
Kolonáda
2003
Praha
Radlická mlékárna
2000
Jičín
Nemocnice
2001
Jihlava
Hypermarket Tesco
2002
Ostrava
Carrefour, Carrefour Futurum
2000
Město
Objekt
Olomouc
Carrefour Haná
2002
Krnov
Nemocnice
Olomouc –
Hněvotín
Ostrava
Kostel
2003
Praha
Sovovy mlýny, Malá Strana
2002
Roudnice n. L.
Masokombinát Procházka
2001
Carrefour, Carrefour Futurum
2000
Pardubice
Hypernova
2002
Praha
Park Hotel Praha
2003
Praha
Multifunkční dům, ul. Koněvova
2003
Město
Objekt
Praha
Radnice městské části Praha 5,
ul. Zborovská
2003
Praha
Multifunkční dům, ul. Koněvova
2003
2001
Hotel Boscollo, Senovážné nám.
2003
Praha –
Bohnice
Praha
Obytný komplex, Na Mazance
2003
Pečovatelský dům
2003
Sovovy mlýny – Malá Strana
2002
Olomouc –
Neředín
Rovné
u Roudnice n. L.
Tišnov
VŠ Koleje
Praha
Areál LIKOV
2003
Praha
Business Park
2001
Praha
Letiště Ruzyně
2001
Praha
BB centrum
2001
Praha
Státní opera
2001
Praha
Kongresové centrum
2000
Praha
Siemens – správní budova, ul. Evropská
2000
Roudnice n. L.
Sportovní areál, Pod Lipou
2003
Roudnice n. L.
Masokombinát Procházka
2001
Šumperk
Siemens
2000
Trutnov
Základní škola Komenského
2001
Fasadin
Zbraslav
Obytný komplex
2003
Město
Objekt
Rok
Čistá
Mateřská škola
2001
Č. Budějovice
Autosalon FIAT
2002
Český Dub
Sportovní areál ZŠ
2000
Brillant
34
Město
Rok
SAN 2000
Rok
2001
SAN 2000
Rok
Reference v České republice –
fasádní barvy a omítky
Město
Objekt
Frýdek Místek
Hypermarket Tesco
2001
Dobříš
Dům Likor
2000
Hradec Králové
Hypermarket Tesco
2000
Tábor
Hotel „Lázně Dvořák“
2003
Krnov
Nemocnice
2001
Trutnov
Obytný dům, ul. Revoluční
2003
Ostrava – Hrabová
Hypermarket Tesco
2001
Trutnov
Gymnázium
2002
Ostrava –
Třebovice
Praha
Hypermarket Tesco
2000
Trutnov
Bytový podnik, ul. Náchodská
2001
Trutnov
Komplex budov, Jiráskovo náměstí
2001
Sovovy mlýny – Malá Strana
2002
Trutnov
Komplex budov, Náměstí Horníků
2001
Prostějov
Hypermarket Tesco
2001
Trutnov
Komplex budov, ul. Spojenecká
2001
Přibyslav
Nová radnice
2001
Trutnov
Tiskárna Prátr
2001
Rok
Reference v České republice –
disperzní barvy na dřevo a kov
Město
Objekt
Brno
Kaufland
2002
Holešov
Supermarket Albert
2000
Jánské Lázně
Kolonáda
2003
Město
Objekt
Jihlava
Panelový dům, ul. Březinova
2003
Praha
Village Cinema, Černý Most
2000
Kopřivnice
Kaufland
2002
Roudnice n. L.
Masokombinát Procházka
2001
Křešice
Komplex budov firmy Schoeller
2003
Kvasiny
Škoda Auto a.s.
2001
Roudnice n. L.
Rodinná vila, Staré Vědomice,
ul. Na Průhonu
2002
Roudnice n. L.
Masokombinát Procházka
2001
Slaný
Továrna Mitsubishi
2003
Trutnov
Bytový podnik, ul. Náchodská
2001
Trutnov
Komplex budov, ul. Spojenecká
2001
Žacléř
Továrna Keramtech
2001
Akryl mat
Rok
Akryl lesk
Město
Objekt
Ostrava
Shopping park IKEA
2001
Roudnice n. L.
Masokombinát Procházka
2001
Rok
Akryl – satin
Město
Objekt
Tišnov
Areál LIKOV
Rok
2003
Akryl primer speciál
Mikral 100
Město
Objekt
Rok
Brno
Areál firmy Mlénský, ul. Hvězdoslavova
Doloplazy
ŽPSV
2001
Drásov
Areál Siemens
2003
Karlovy Vary
Vojenský lázeňský ústav, ul. Zahradní
2003
Karlovy Vary
Lovecké potřeby, ul. Vítězná
2003
Karlovy Vary
Rodinná vila, ul. Jahodová 5, Doubí
2003
Lanškroun
Umělecká škola, nám. A. Jiráska
2003
Město
Objekt
Roudnice n. L.
Masokombinát Procházka
Rok
2001
2003
Reference v zahraničí
Junior
Město (stát)
Objekt
Athény (Řecko)
Zastupitelský úřad ČR
2000
Rok
Mládá Boleslav
Závodní pojišovna Škody Auto, a.s.
2003
Tišnov
Areál LIKOV
2003
Bratislava (Slovensko)
Zastupitelský úřad ČR
2001
Žatec
Chmelařství – správní budova
2000
Řím (Itálie)
Zastupitelský úřad ČR
2001
Taškent (Uzbekistán)
Zastupitelský úřad ČR
2001
Mikral E
Hetmal Plus
Město
Objekt
Kralupy n.Vl.
Autosalon CITROEN
Rok
2003
Fasadin – silikon
Město
Objekt
Č. Budějovice
Rodinná vila, Mokré
Rok
Město (stát)
Objekt
Bratislava (Slovensko)
Nemocnice u Milosrdných
2003
Rok
Vranov n. T. (Slovensko)
Sportovní hala
2003
Brillant
2003
Město (stát)
Objekt
Bratislava (Slovensko)
Ambasáda USA
2003
Malmö (Švédsko)
Ukázkový ekologický dům
2001
Č. Budějovice
Výrobní závod Gamex
2002
Č. Budějovice
Asanační závod – provozní budovy
2000
Č. Budějovice
Rodinný dům, Hosín
2002
Chotoviny
Zámek
2001
Prostějov
Centrální hřbitov –
historický portál a vstupní budovy
2000
Tábor
Hotel „Lázně Dvořák“
2003
Topolany
Kaple Božského srdce Páně
2000
Mikral – silikon
výběr z referencí firmy HET
Mikral
Rok
Hetline LF
Město (stát)
Objekt
Bratislava (Slovensko)
Výrobní hala VW
2001
Rok
Bratislava (Slovensko)
Národná banka Slovenska
2000
Bratislava (Slovensko)
Carrefour
2000
Levice (Slovensko)
Tesco
2003
2001
Lučenec (Slovensko)
Rekonstrukce Zámockej ulice
Rok
Lučenec (Slovensko)
SSP
2001
2000
Lučenec (Slovensko)
D-nábytok
2000
Lučenec (Slovensko)
Obchodní zóna (výstaviště)
2000
Město
Objekt
Blazice
Kostel Povýšení sv. kříže
Brno
Bytový dům, ul. Jiráskova 42
2002
Červená Voda
Farní úřad
2002
Hetline Klasik
Chřibská
ZŠ
2001
Město (stát)
Objekt
Litoměřice
Dům se řeznictvím, ul. Dlouhá
2002
Moskva (Rusko)
Zastupitelský úřad ČR
Lutová
Penzion
2001
Mšené – lázně
Budovy lázní
2001
Nový Jičín
Komerční a obytný dům, ul. Tyršova 135/19
2002
Nový Jičín
Budova Požárního útvaru
2000
Nový Jičín
Měšanský dům, Masarykovo náměstí
2000
Olomouc
Franí úřad, Hněvotín
2003
Ostrava
Obytný a komerční objekt, ul. Dr. Maye
2001
Ostrava
Činžovní dům – rekonstrukce,
ul. Erbenova
2000
Pelhřimov
Měšanský dům, ul. Masarykova
2000
Město (stát)
Objekt
Telč
Památková rezervace – měšanské
domy, ul. Palackého
2000
Galanta (Slovensko)
Restaurace Taverna
2003
Znojmo
Komerční a obytný dům, Divišovo nám. 7
2002
Vozokany (Slovensko)
Restaurace Queen
2003
Žárec
Kostel
2000
Šaa (Slovensko)
Stanice STK
2002
Město (stát)
Objekt
Rok
Město
Objekt
Rok
Kvačany (Slovensko)
Kostel
2003
Luhačovice
Vila Na Mlýně
2003
Mostová (Slovensko)
Kostel
2003
Rok
2000
Fasadin
Město (stát)
Objekt
Kilb (Rakousko)
Rekonstrukce obytných a hosp.
objektů
Rok
2001
Fasadin – silikon
Město (stát)
Objekt
Šipka (Bulharsko)
Chrám „Zrození Krista“
Rok
2003
Mikral 100
ARO 2,0
Rok
Mikral – silikon
35
Výrobní závod:
HET, spol. s r. o.
417 65 Ohníč u Teplic
Tel.:
417 810 111–3
Fax:
417 810 114
E-mail: [email protected]
Internet: www.het.cz
Obchodní středisko Morava:
HET, spol. s r. o.
U Nádraží 62,
666 01 Tišnov u Brna
Tel.:
549 413 856
Tel./fax: 549 410 037
E-mail: [email protected]
Zastoupení v Polské republice:
HET Polska Sp. z o. o.
67-200 Głogów, ul. Przemysłowa 3
Tel.:
+48 768 358 658
Fax:
+48 768 358 659
E-mail: [email protected]
® 2006 IDEAS ADVERTISING s.r.o.
Zastoupení ve Slovenské republice:
HET Slovakia, spol. s r. o.
Esterházyovcov 1549/25,
924 01 Galanta
Tel./fax: +421 317 804 341
E-mail: [email protected]

Podobné dokumenty