Základy AutoCADu

Transkript

Základy AutoCADu
1
CA TECHNOLOGIE
CA technologie využívají výpočetní techniky pro usnadnění práce konstruktérů,
technologů při návrhu výrobku, jeho výrobě, kontrole, plánování …, zvyšují efektivitu tvorby,
usnadňují možnost komunikace vývojových týmů a kooperace firem pomocí internetu…
2
Rozdělení CA aplikací
I. generace, CAD pro 2D konstrukci – jednodušší programy pro tvorbu klasické
dvourozměrné výkresové dokumentace (řada produktů (i freeware), špička AutoCAD
LT
II. generace, CAD s podporou modelování – standard pro výkresovou dokumentaci ve
strojírenství, stavebnictví, architektuře, geodézii atd. (AutoCAD, MicroStation).
Mohou zobrazovat třírozměrně a mají otevřenou architekturu (možnost optimalizace
programu, programování aplikací a spolupráce s jinými programy). Např.
v AutoCADu je integrován jazyk VisualLISP, lze použít C++, VBA …
III. generace, CAD/CAM/CAE s podporou parametrizace – jejich koncepce je postavena na
základech parametrického modelování a otevřené architektury. Parametrický model je
matematicky popsaný produkt složený z více částí – jeho rozměry a charakteristiky
nejsou na počátku dány konkrétními hodnotami, ale pomocí proměnných, výrazů a
rovnic, které spolu vzájemně souvisí. Teprve po dosazení několika základních
konkrétních hodnot se vypočtou skutečné rozměry produktu.
IV. generace, CAD/CAM/CAE se správou dat o výrobku – je postavena na parametrických
základech a otevřené architektuře III. generace. Zajišťují provázanost jednotlivých
fází tvorby nového výrobku (viz předchozí obr.).
Výhody použití CA
•
•
•
•
•
•
•
•
Zvýšení produktivity
Snížení počtu chyb
Správa dokumentů
Distribuce dokumentace
Zjednodušení kooperace
Oborová provázanost
Mezinárodní spolupráce
Zajištění standardů
3
Produktová řada firmy Autodesk
Uvedené produkty jsou schopny spolu úzce spolupracovat a mají řadu nástaveb pro
určité oblasti strojírenství, elektrotechniku…
4
Popis pracovního prostředí AutoCADu
Obsluha AutoCADu
Příkazová řádka
Roletová nabídka
Místní nabídka
Panely nástrojů
Klávesové zkratky
Dialogové panely
zadávání všech příkazů a jejich parametrů
volba nejužívanějších příkazů
nejpoužívanější příkazy na pTl myši
použití ikonek
nutno zapamatovat si je
nastavení parametrů pomocí dialogových oken
Myš v AutoCADu
Levé a pravé tlačítko myši se používá obvyklým způsobem.
Kolečko myši:
o přiblíží nebo oddálí zobrazení
otáčením
o přiblíží na meze výkresu
↓↓ kolečkem (dvojklik kolečkem)
o panoramuje
tažením se stisknutým kolečkem
o panoramuje s růžicí
↓ Ctrl + ↓ kolečko a táhneme myší
5
Souřadné systémy v AutoCADu
Kartézský souřadný systém
o Zadání v absolutních souřadnicích
o Zadání v relativních souřadnicích
Polární souřadný systém
o Zadání v polárním absolutním
o Zadání v polárním relativním
x,y
@∆x, ∆y;
r>α
@∆r>αrel