Stodské listy 8-2014 - Městské kulturní středisko Stod

Komentáře

Transkript

Stodské listy 8-2014 - Městské kulturní středisko Stod
Stodské listy
www.mes to s to d . cz V listě
Tatrovky zdolaly Křížový vrch
Hasiči Stod obhajovali titul
Výsledky voleb do zastupitelstva
Stod – Vaše město!
V září DDM se daří
V3SKA vydala nové CD
Knihovnička pro vás
Světluška – charitativní sbírka
10. ročník Stodské mopedyjády
Tajemný Island
Nová výstava se věnuje sklu
ze Šumavy
Ř íje n / 2014 • ro čník XI X .
Tatrovky zdolaly Křížový vrch
Historické automobily
od nejstarší T 111 z roku
1924 po nejnovější „šestsetřináctku“ jste mohli vidět
v neděli 28. září, na svátek
svatého Václava, na cestách
v okolí Chlumčan, kam
se sjely na 5. ročník přehlídky elegance automobilů TATRA. Za krásného
slunečného podzimního
počasí se více jak čtyřicítka
posádek v dobovém oblečení vydala na odpolední
projížďku, v rámci které
navštívily klášter v Chotěšově a ty odvážnější vyjely
až k rozhledně na Křížovém vrchu. Tam proběhlo
fotografování jednotlivých
vozidel v pozadí s rozhlednou a krátká přestávka,
během které se řidiči se
svými spolujezdci mohli
pokochat pohledem z věže
a diváci zatím prohlédnout
jejich nablýskaná auta, která nejsou krásná jen pro
oko, ale mají stále úžasnou
výkonnost a vytrvalost i
v dosti náročném terénu.
Ne nadarmo nesou jméno
TATRA!
za MKS H. Krausová
Posádka tatrovky hlavního pořadatele Václava Joudala,
vnoučata Kuba a Anička.
Setkání s myslivcem
Z nových knih v MěK
Kulturní kalendář
Krátké zprávy
Noční linka N12
Noční autobusová linka N12, která jezdí
o víkendech a ve svátek z Plzně do Stoda
změnila čas odjezdu. Nově odjíždí ze
zastávky Mrakodrap Plzeň v 2:10 hodin.
Konkurs na ředitele ZŠ
Dne 9. října proběhlo konkursní řízení
na obsazení místa ředitele ZŠ ve Stodě.
Devítičlenná komise, ve které byli zástupci
zřizovatele, krajského úřadu, školské
inspekce, školské rady a odborníků z řad
pedagogů doporučili na místo ředitele
ZŠ Stod Mgr. Martinu Macánovou. Ta
byla již dříve, jakožto zástupkyně ředitele,
pověřena řízením ZŠ, když se dosavadní
ředitelka Mgr. Věra Fichtlová vzdala místa
ředitele Základní školy a mateřské školy
Stod.
Háj umučených
Po posouzení a zhodnocení nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu
rozhodla Rada města o zadání zakázky
na revitalizaci Háje umučených uchazeči
s nejnižší nabídkovou cenou, společnosti
PROSTROM Bohemia s.r.o., Plzeň.
UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ
DO PŘÍŠTÍCH
STODSKÝCH LISTŮ
24. 10. 2014
z dar m a
Hasiči Stod obhajovali titul
Bylo krásné sobotní odpoledne 6.9. 2014 a naše hasičské družstvo se opět vypravilo na pozvání starosty obce
Ptenína na klání hasičských
závodů veteránských strojů.
V loňském roce jsme získali
prvenství a letos jsme jeli
s předsevzetím titul obhájit.
Na místě se prezentovalo 6
družstev s velmi zajímavými
kousky hasičských stříkaček,
které jsou plně funkční po
dobu desítek let až do současnosti. Uvedl bych jako
příklad stříkačku hasičů
obce Chocomyšl z roku 1931.
Také stroje jiných družstev
se setkaly s velkým obdivem
diváků za píli, kterou hasiči
věnují jejich údržbě. Oči
diváků potěšily i dobové
uniformy, ve kterých nebylo
lehké soutěžit, protože bylo
velké horko. My jsme opět
získali první místo a naše
radost byla obrovská.
Členové našeho mužstva: Jakub Volena, Zbyněk
Petran, Alexandr Zsemberi,
Tomáš Bittner, Jan Volena, Stanislav Klimek, Pavel
Zsemberi, Pavel Princl.
Závěrem bych chtěl poblahopřát panu Antonínu
Koudelkovi, zasloužilému
členovi sboru SDH Stod, který nedávno oslavil významné
životní jubileum.
Tomáš Bittner
Starosta SDH Stod
Výsledky voleb do zastupitelstva
Ve dnech 10. a 11. října 2014 se konaly
volby do zastupitelstev obcí. Ve Stodě
přišlo k volbám 1225 voličů, tj. 42,17
Jméno
1. Koča Bohumil Mgr.
2. Šabatová Sylva Mgr.
3. Jungbauer Lubomír
4. Sedláčková Alena Mgr.
5. Rychlík Jan Dr. Ing.
6. Jindřich Miroslav Mgr.
7. Berka Luboš
8. Rumanová Dagmar MUDr.
procent oprávněných voličů. Občané
mohli vybírat ze čtyř kandidátek, na kterých bylo celkem padesát šest kandidátů
do patnáctičlenného zastupitelstva obce.
Členy zastupitelstva podle výsledků voleb
byli zvoleni:
za kandidátku
Jméno
1 NEZÁVISLÍ PRO STOD
1 NEZÁVISLÍ PRO STOD
1 NEZÁVISLÍ PRO STOD
1 NEZÁVISLÍ PRO STOD
1 NEZÁVISLÍ PRO STOD
2 VOLBA PRO STOD
2 VOLBA PRO STOD
2 VOLBA PRO STOD
9. Saleh Salem Mohsin Ing.
10. Vlk Jiří Bc.
11. Römanová Markéta Bc.
12. Hořanová Iva
13. Tocháček Jakub MUDr. 14. Čada Vladimír Ing.
15. Polívka Václav
za kandidátku
2 VOLBA PRO STOD
2 VOLBA PRO STOD
2 VOLBA PRO STOD
3 ČSSD
3 ČSSD
3 ČSSD
4 KSČM
zprávy
Stod – Vaše město!
V září DDM se daří
V minulém čísle Stodských listů jsme
informovali o přípravách Rozvojového
plánu města a aktuálním zpracování
analýzy města Stod. Součástí její tvorby
je i dotazníkové šetření a setkání s veřejností, díky kterým budete mít příležitost
osobně se vyjádřit k situaci ve Vašem
městě. Zajímá nás Váš názor a Vaše
spokojenost či nespokojenost se stavem
poskytovaných služeb, veřejných prostranství, životního prostředí, bezpečnosti
ve městě, s možnostmi trávení volného
času a s dalšími tématy, která Vás zajímají.
Vyjádřit se můžete prostřednictvím
přiloženého dotazníku, který je možné
do 31. 10. 2014 odevzdat v Informačním
centru na radnici nebo v pokladně Měst-
Přihlašování do kroužků oficiálně finišuje, avšak kdo by měl ještě zájem, přijďte
a my vám rádi poradíme, kam vaše ratolesti můžeme ještě zapsat. Některé kroužky byly plné již v prvních dnech zápisů
(angličtina, in-line, pohybová přípravka,
keramika aj.) na některých kroužkách je
ještě stále pár volných míst (lego, divadlo, počítačové hry aj.) V druhém týdnu
měsíce září začaly kroužky a jako minulý
rok je to velká legrace. Vznikají první
výrobky na keramice, děti umí první
anglická slovíčka, novináři se vydávají na
první reportáže, florbalisté hrají své první
zápasy v lize. Jako v minulých letech jsou
k dispozici dva odpolední volnočasové
kluby Oceán a Déčko, kde si děti mohou
zahrát playstation, počítačové nebo
deskové hry, udělat si úkoly, či například
vyrobit náramky z gumiček. Nově nám
přibyli v klubu např. tablety. Od října opět
startuje soutěž Klubař 2014/2015 jehož
vyhodnocení se uskuteční na dětském
dni v červnu 2015. A s novým rokem odstartovala i nová měsíční výtvarná soutěž.
Říjnové téma zní: Dračí země. Centrum
předškolního vzdělávání Mája „praská
ve švech“ a proto si přijďte rezervovat svá
místa (na cvičení, které se koná v pondělí
a úterý, či na výtvarku, která se koná ve
čtvrtek) co nejdříve.
Školní rok 2014/2015 jsme odstartovali
akcí “Rozloučení s prázdninami aneb do
nového školního roku vyrazíme na kolečkách“ a zde je stručný přehled: 16 různých
kategorií, více než 50 soutěžících. Výsled-
ského úřadu v Sokolské ulici. Dotazník je
možné vyplnit i v elektronické podobě.
Je dostupný na www.mestostod.cz nebo
www.cpkp-zc.cz.
Dále Vás srdečně zveme na diskusní
setkání, které proběhne dne 30. 10. 2014
od 17:00 hodin v malém sále Kulturního
domu Stod. Diskuse je otevřená všem zájemcům a pomůže ověřit hlavní problémy
města a potřeby občanů.
Setkání i šetření organizuje Město Stod
ve spolupráci s Centrem pro komunitní
práci západní Čechy a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje.
Těšíme se na setkání s Vámi a předem
děkujeme za ochotu podílet se na rozvoji
města!
Bc. Jiří Vlk, starosta
Jak se Vám ve Stodě žije?
Jste spokojení s veřejnými službami,
zaměstnaností či životním prostředím?
Jaké oblasti vnímáte jako
problematické?
Podělte se o svůj názor. Přijďte
na setkání, jehož cílem je společně
se zamyslet nad klady i zápory života
ve Vašem městě.
STOD
VAŠE MĚSTO
30. 10. 2014 od 17:00
do 19:00 hodin
Kulturní dům Stod, malý sál
Nádražní 477.
Srdečně Vás zveme na setkání a předem
děkujeme za Váš čas a ochotu podílet
se na rozvoji města.
Jiří Vlk, starosta města
Více informací o setkání naleznete
na www.cpkp-zc.cz, www.mestostod.cz.
Kontaktní osoba:
Helena Šimicová
e-mail: [email protected]
telefon: 777 793 735
Setkání organizuje město Stod
ve spolupráci s Centrem pro komunitní
práci a Regionální rozvojovou agenturou
Plzeňského kraje.
V3SKA vydala nové CD
Devítičlennou hudební skupinu
není třeba ve Stodě a okolí představovat. Vznikla v roce 2002 a hraje
převážně styl SKA doplněný prvky
reggae a punku. Kapela dávno přesáhla hranice stodského regionu. Jen
za prvních devět měsíců letošního
roku jsem napočítala 41 odehraných
koncertů. V roce 2007 kapela vydala
své první album „Už bylo načase“
a v listopadu 2010 v pořadí druhé
CD s názvem „CIRKUS V3SKA“. 19.
září 2014 pokřtila kapela své třetí CD
s názvem „Moderní děs“ v kulturním
domě Šeříkova v Plzni. Nové CD
je k dostání v dobrých obchodech
s hudbou nebo na e-shopu kapely
a samozřejmě také na jednotlivých
koncertech – například ve stodském
kulturním domě dne 8. listopadu.
ky z jednotlivých kategorií (uvádíme jen
první místa):
Kočárky - 1 místo:
Maruška Weberová (38.17 s/150 m)
Odrážedla (0-3 roky)- Alenka Moltašová a Viktorka Mikešová (33.62 s/50m)
Odrážedla (3-5 let)
Vilík Weber (29.95 s/50m)
In-line (7-9 let)
Kristýna Inderholcová (33.52 s/150m)
In-line (10-12 let)
Nikča Tománková (1 min 14.86 s/150m)
Koloběžka (7-9 let)
Michaela Binderová (58.25 s/300m)
Buginy (3-4 let)
Štěpán Sedláček (1 min 04.74 s/150m)
Buginy (5-6 let)
Alex Kuběna (46.03 s/150m)
Buginy (7-9 let)
Zung (42.08 s/150m)
Buginy (10-12 let)
Martin Binder (46.51 s/150m)
Buginy (18 a více let)
Lukáš Berka (39.93 s)
a Martina Binderová (40.96 s/150m)
Kola (3-4 roky)
Mikeš Michal (53.03 s/150m)
Kola (5-6 let)
Alex Kuběna (1 min 03.82 s/300m)
Kola (7-9 let)
Jirka Tříska (38.73 s/300m)
Kola (10-12 let)
Martin Široký (44.08 s/300m)
Kola (18 a více let) - Martina Binderová
a Petra Binderová (50.67 s/300)
Těšíme se na další setkání s vámi
vaše DDM
zprávy
Knihovnička pro vás Světluška –
charitativní sbírka
Před vchodem do městské knihovny
je nově umístěna knihovnička, odkud si
lidé mohou brát knihy nebo je sem dávat.
Není určena pouze pro čtenáře knihovny,
její nabídky může využít kdokoliv. Pokud
vás nějaká kniha zaujme, můžete si ji
prostě odnést domů. Naopak, pokud vám
nějaká kniha doma přebývá – například
ji máte dvakrát, už ji nechcete, dostali
jste ji a není to „váš šálek kávy“, můžete
ji přinést a dát do knihovničky. Třeba
tím zrovna někomu uděláte radost. Ještě
důležitá poznámka: knihovnička už kvůli
svým rozměrům není v žádném případě
určena k odložení knih z pozůstalostí, kdy
najednou nevíte kam s celou knihovnou.
Záměrem je, aby se zde publikace rychle
obměňovaly, a proto mějte na zřeteli malé
rozměry knihovničky. Přejeme si, aby co
nejlépe sloužila nám všem.
Každoročně se zapojují žáci místního učiliště do tohoto dlouhodobého projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu, založeného na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla.
Světluška pomáhá dětem a dospělým s
těžkým zrakovým postižením. Je oporou
pro ty, které nelehký životní osud postavil
před každodenní výzvu: znovu a znovu
se učit životu ve tmě - bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů.
Světluška svítí od roku 2003. Do projektu
se zatím zapojilo více než 66 000 dobrovolníků a miliony dárců. Sbírka je otevřená všem těžce zrakově postiženým, kteří
si mohou požádat o nadační příspěvek.
Žáci našeho učiliště získali prodejem
drobných dárkových předmětů v ulicích
Stoda mezi místními občany přes 5000,Kč. Všem dárcům ještě jednou děkujeme.
A. Sedláčková
SOU Domažlice, škola STOD
Mgr. Dagmar Myslíková
OZNÁMENÍ
Rozmístění kontejnerů na odpad ze zahrad.
Dne 8.11. 2014 (na pravobřežní části obce),
15.11. 2014 (na levobřežní části obce)
a 16.11. 2014 (u mateřské školy, Čapkova ul.)
budou rozmístěny svozové kontejnery na odpad ze zahrad.
Prosíme občany, aby do kontejnerů odkládali
pouze výše uvedený odpad !
10. ročník Stodské mopedyjády
Letos jsme jako pořádající
klub STODION připravili již
10-tý, tím pádem jubilejní ročník
Stodské mopedyjády, konající se
na běžecké oválu stadionu alias
naší malé ploché dráze - letos
doslova. Začněme počasím - to
se letos konečně povedlo. I když
zaskočeni stavem dráhy po deštích během týdne před akcí,
nenechali jsme se vyvést z míry.
Za pomoci chlapců a techniky
města se povedlo ráno těsně před
závody dostat dráhu do „cajku“
a nakonec jsme museli konstatovat, že lepší povrch jsme možná
nikdy neměli. Antuka se pěkně
zatáhla a skoro neprášila, což
bylo super. Průběh závodů byl
standardní - systém rozjížděk,
každý 2 časy, lepší postupuje.
Samozřejmě 2 kategorie, a to
standart - neupravené mopedy
a speciál. Letos byla větší i návštěvnost závodníků, sjelo se
jich celkem 45 (někteří dokonce
v obou kategoriích) a prvně se
nám stalo, že nám došla startovní
čísla. To však nebylo způsobeno
úplně jejich nedostatkem, spíše
mým bravurním spočítáním
obou jejich stran, takže 70 kousků mi připadalo dost a divné
bylo když došla čísla u závodníka
č. 35. Nicméně horký telefonát
a včasná výpomoc „DéDéeMka“
zajistila hladký průběh dalšího
přihlašování závodníků. Před
13-tou hodinou nastal přesun
závodníků na stadion a krátce
na to byl odstartován 10-tý
ročník. Po krátkém seznámení
s tratí se začalo s rozjížďkami.
Pro dětské osazenstvo stadion
neúnavně křižoval legendární
„Rabachor“. Řidič Mírek letos
cítil ruce a nohy a ještě jednu věc
jistě velmi dlouho, mám pocit,
že snad ani jednou nevystoupil,
děti mu nedaly šanci. Kdo se
zrovna nevozil, využíval služeb
dětského parku, kde bylo tradičně rozmístěno pár nafukovacích
atrakcí, v zatáčkách skřípěly
gumy šlapacích motokár a zbytek dětí si maloval nebo se jinak
bavil. Bylo teplo
a hezky, takže
občerstvení jelo
na plné pecky,
v depu bylo letos
našlapáno ještě
víc, celkově se
příjemnější počasí projevilo
větší diváckou
účastí.
Na scénu poté nastoupil doprovodný program. Jak jsem výše
zmiňoval, letos plochá dráha
doslova, neboť se podařilo domluvit a spíše přemluvit mladého
plochodrážního jezdce, aby nám
tu ukázal, jak se plochá jezdí. Bez
keců, ani my závodníci jsme netušili, že se to tady na našem malém oválu opravdu dá „poklopit“
do plochodrážní polohy bokem
a při průjezdu tohoto brutálního
stroje měli všichni husí kůži.
Stroj obsluhující mladík si to
tady natolik oblíbil, že slíbil účast
i příští rok a bylo vidět že každou
rozjížďkou a každým kolem při-
dává. Na to jaký to byl zážitek
bylo zajímavé zjistit, že dle jeho
slov nejel ani na půl plynu. Naprostá férovka taky byl exhibiční
závod se speciálem, kdy si poté
vyměnili stroje a nechal na svém
drahém plochodrážním speciálu
svézt našeho stájového kolegu.
Naopak na speciálu Stadion
nám všem zase vytřel zrak a již
v druhém kole nám ukázal jak se
dá zatáčka projet smykem. Takže
doufáme, že tato exhibice se
povedla a divákům líbila, desátý
ročník si žádal něco extra a za to
dík klukům ze Stodionu, že toto
dokázali zařídit. Pak se obligátně
konaly semifinálové a finálové
jízdy, vše se obešlo bez zranění,
což je nejdůležitější, šampáňo
stříkalo proudem, předaly se
hmotné dary a hurá vše uklidit
a domů. Za klub Stodion se ještě
můžeme pochlubit, že putovní
pohár jsme udrželi doma, takže
sezóna celkově velmi úspěšná.
Tímto chci na závěr jako každý
rok poděkovat hlavně sponzorům a týmům podílejícím se na
organizaci a zajištění závodů,
hlavně tedy členům Stodionu,
Městu Stod a Domu dětí a mládeže Stod.
Radek Moltaš
zprávy
Tajemný Island
Ve čtvrtek 25. září se
sešlo na téměr dvacet posluchačů v malém sále
kulturního domu, aby
se dozvěděli zajímavosti
o zemi sopek a vodopádů
– Islandu. Průvodcem nám
byl mladý učitel Jan Rajčok
z Přeštic, se kterým jste se
mnozí setkali v květnu letošního roku při přednášce
o Kubě.
Z ář ij ové v yprávění
z jeho cesty s přáteli po
Islandu v roce 2012 bylo
velmi zajímavé a dobrodružné, plné nebezpečí
v drsných podmínkách
této velmi málo osídlené
země. Rozlohou se podobá naší republice, ale
celkový počet obyvatel
je pouze kolem 300 tisíc,
z toho v hlavním městě
Rekjavíku žije asi 100 tisíc
lidí. Neustálé nebezpečí
zemětřesení je zde na denním pořádku. V paměti
ještě máme nedávné výbuchy sopek Eyjafjallajökull
Střední odborné učiliště Domažlice, škola STOD
nabízí veřejnosti vzdělávací kurzy:
Německý jazyk pro „stálé“ začátečníky
a Grimsvötn v roce 2010
a s tím spojené omezení letového provozu v Evropě.
Na snímcích zobrazujících nejen krásnou přírodu jsme se mohli také
přesvědčit jak vypadá okolí
kráteru po výbuchu těchto
sopek a závěrečné video
nám přiblížilo všudypřítomný vítr, pro tuto oblast
poblíž severního polárního kruhu příznačný. Prostě
krajina pro drsné chlapi …
(2x týdně od 15.30 hod., celkem 50 hodin,
cena 2200,- Kč při 8 účastnících)
Základy práce s počítačem
pro střední a starší generaci
(1x týdně od 16.30 hod., celkem 40 hodin,
cena 1 800,- při 8 účastnících)
Začátky kurzů v listopadu, ještě bude upřesněno.
Zájemci se mohou předběžně hlásit
na tel.č. 377 901 306 nebo 607 848 315
u p. Sedláčkové.
Za MKS H. Krausová
Nová výstava se věnuje sklu ze Šumavy
V Domě dějin Holýšovska probíhá od
16. 9. 2014 do 14. 11. 2014 výstava s názvem „Sklo ze Šumavy. Tradice a současnost.“ Budete si moci prohlédnout sklo,
které vyráběli skláři na Šumavě v minulosti a budete jej moci srovnat i s výrobky
současných sklářů.
Na výstavě jsou exponáty od známých
sklářských firem, které působily na Šumavě v minulosti. Představí se Vám firma
Josef Eduar Schmid z Anína, firma Johann
Lötz vdova z Klášterského Mlýna a firma
Vilém Kralik a syn z Lenory. Budete moci
obdivovat barokní sklo, které se vyrábělo
v bílé barvě a mělo napodobovat porcelán.
Sklo z počátku 20. století je mnohem ba-
revnější, skláři tvořili sklo, které bylo sytě
červené, zelené nebo žluté.
Ze soudobých umělců nám své sklo
zapůjčil pan Ludvík Kovář, který se dlouhodobě věnuje umělecké činnosti a tvorbě
ze skla. Z dílny Ludvíka Kováře vzešly dary
pro papeže Jana Pavla II., vytvořil řadu
cen, které jsou předávány v oblasti sportu
nebo kultury. Z nich můžeme jmenovat
cenu zlatý kanár, pohár udělovaný na MS
v hokeji pro nejlepší hráče, cena Karlštejn
golf klub a další.
Další sklářkou, která se představí na
naší výstavě, bude paní Jana Wudy. Paní
Wudy se již dlouhou dobu zabývá výrobou
skleněných korálků – vinutých perel.
Kulišárna
4. ročník divadelního ochotnického festivalu s názvem „Kulišárna“ se uskuteční
ve dnech 20. a 21. listopadu 2014 v kulturním domě ve Stodě. Podrobné informace
o programu a jednotlivých představeních
přineseme v příštím čísle Stodských listů.
Najdete je také na stránkách MKS.
Adventní
věnce
Plzeňská diecéze pořádá v neděli
23. listopadu 2014 tvůrčí dílnu na
faře ve Stodu. Každý, kdo se zúčastní si může vytvořit originální
adventní věnec. Začátek je ve
14.00 hodin. Děti mohou vytvářet
také adventní domečky, kalendáře
nebo náramky z gumiček.
Na výstavě budete moci obdivovat
i výtvory pana Jiřího Kozla, který má
známou sklářskou huť ve Vimperku. Jiří
Kozel dodává sklo na královský dvůr do
Norska. Své výrobky rovněž představí Jiří
Jirman z Kašperských Hor, který má od
roku 1990 malou brusírnu skla.
Některé exponáty na naší výstavě si
budou moc návštěvníci rovněž zakoupit.
Návštěvníci si produkt vyberou a po ukončení výstavy si výrobek zaplatí a budou si
ho moci odnést.
Všichni jste srdečně zváni na výstavu
„Sklo ze Šumavy. Tradice a současnost.
Mgr. Josef Hais,
vedoucí Domu dějin Holýšovska
KTČ CHOTĚŠOV
Nikdy nebylo
na trhu
levnější!
Lepidlo STL Speciál mur 950 30 kg
kvalitní - poctivé lepidlo
89,- Kč/ks -27%
Probarvená silikonová
omítka 25 kg
34,30 Kč/kg
-51%
HASIT 160 (1mm)
-26%
vápenný štuk 30kg
107,- Kč/ks
HASIT 651
tenkovrstvá omítka 30kg
zdící malta pevnost P5
-36%
52,-
plan 425 30 kg
cementový potěr - beton -33%
65,-
Fasádní polystyren
desky 1 x 0,5 m
59,- Kč/ks 47%
-
126,- Kč/ks
Jiráskova 70 - u hlavní silnice PLZEŇ - DOMAŽLICE
pořádá
dne 15. listopadu 2014
PODZIMNÍ POCHOD
zprávy
Zajímavost z archivu:
Naše město bylo sídlem nejen vojenské
posádky, ale byla zde umístěna i vojenská
Z nových knih v MěK …
policie. Dokladem je tato datovaná kvalitní
fotografie, zhotovená po první světové válce.
připravil L.Jungbauer
Kronika česká - Václav Hájek
Hájkova Kronika česká, poprvé vydaná
v roce 1543, patřila až do 19. století
k nejčtenějším a nejoblíbenějším česky
psaným knihám, i přes tvrdou kritiku,
které ji podrobil v druhé polovině
18. století historik Gelasius Dobner.
Hlavně v 19. století Kronika poskytla
látku mnoha novodobým českým autorům
i výtvarným umělcům. Většina starých
českých pověstí žije dodnes v obecném
povědomí právě v podobě, kterou jim
vtiskl Hájek.
Dobner, Dobrovský a další Hájkovi
vytýkali především volné nakládání
s prameny a smyšlenky v částech
o nejstarším období českých dějin.
Postoj dnešních historiků k Hájkovi
je příznivější, oceňují především
pramennou hodnotu pro období blízké
autorovu životu. Největší předností
Kroniky české je však autorův mimořádný
vypravěčský dar, který založil vztah
k české historii u mnoha generací
čtenářů.
Největší tajemství - Leopolda Bumbáce
Jan Budař a Antonín Dočekal – vnuk
a jeho děd – pro vás napsali dvě
jedinečné pohádky. Antonín ji napsal
ručně, Jan na iPadu. Antonín tu svou
opatřil vlastními ilustracemi, tu Janovu
ilustroval výtvarník David Fišer.
Víte, co se stane, když ve válce připravíte
člověka o život? Jeho duše se vás nepustí
a bude vás trápit, dokud jí nepomůžete
Levhartice - Iva Pekárková
Setkání s myslivcem
Poslední zářijový týden navštívil předškoláky v MŠ ve Stodě myslivec Jaroslav
Gabriel a jeho syn Jaroušek v roli asistenta.
Přinesli s sebou různá vycpaná zvířata,
parůžky a také svého loveckého psa Doru.
Zajímavá přednáška začala otázkou jaká
lesní zvířata děti znají. Potom všichni měli
možnost prohlédnout si vycpaného ostříže,
sojku, veverku, tchoře, lasičku a lišku, potěžkat si parohy srnce a jelena a pozorovat
výcvik Dory. Pan Gabriel také zasvěcoval
všechny zúčastněné do tajů lesa a myslivosti.
Děti se celou dobu náramně bavily a pomocí
hádanek a otázek byly stále ve střehu. Nejvíce se jim líbil pejsek, který je upoutal svým
skvělým výcvikem. Na konci se s panem
myslivcem, pejskem a malým pomocníkem
Jarouškem děti vyfotily a udělaly si tak památku na krásně strávené chvíle.
-NC-
Za hrdinku románu Levhartice si
spisovatelka Iva Pekárková, známá svými
exotickými náměty, tentokrát vybrala
průměrnou Češku něco přes čtyřicet,
které se právě za dramatických okolností
rozpadlo průměrné manželství. Milla
však situaci řeší poněkud nezvykle:
odjede do Anglie, kde se léčí z pocitu
vlastní zbytečnosti v náručích mužů
všemožných ras a národností. Proti
všemu očekávání si ji jeden z milenců
přivede do rodiny jako „mladší
manželku“. Její nová rodina je z
Afriky, ale jen tatínek se tam narodil.
Millino nadšení pro neznámou kulturu
nakazí i děti - malé černé Angličánky,
Rýmované komentáře - Karel Kryl
Na konci osmdesátých let a na začátku
let devadesátých, tedy na přelomu dvou
historických epoch, běžel čas veřejného
života v Evropě i v Československu
tak rychle, že se pod tlakem dní Karlu
Krylovi zrodil pod rukama nový žánr,
v jeho díle dosud neuplatněný: veršovaný
politický komentář. Množství svých
komentářů Karel Kryl sám předčítal
posluchačům Radia Svobodná Evropa,
v jehož mnichovské redakci v té době
Národní třída - Jaroslav Rudiš
Klub osamělých rváčů. Hlavní hrdina,
přezdívaný Vandam, vypráví příběh
svých životních soubojů s městem,
nedávnou minulostí a rodinnými démony.
Drsná a zároveň melancholická novela
Slepá mapa - Alena Mornštajnová
Nestává se často, že by do redakční
e-mailové schránky přišel rukopis,
u nějž by už od prvního odstavce bylo
zřejmé, že jde o knihu, která musí být
vydána. Románová sága dosud neznámé
Aleny Mornštajnové je právě takovým
ojedinělým případem.
Příběh začíná před první světovou
válkou, kdy Anna, vypravěččina
babička, odjíždí přes odpor svých rodičů
s vyvoleným Antonínem do pohraničního
městečka na severu Čech. Nový začátek
se záhy proměňuje v boj o přežití, když
je Antonín na frontě raněn a u Anny
propuká tuberkulóza. O čtvrt století
odejít v míru na onen svět. A právě to
se stane i bývalému dělostřelci Leopoldu
Bumbácovi. Čeká ho strastiplná
a nebezpečná cesta k záchraně duší,
které má na svědomí. A tím zachrání
i tu svou. Jsou v Pekle pod Sudem jenom
zlí čerti? Nejsou. Je tu i malý neposeda
Brumlík, který pomůže Hvězdičce spadlé
z nebe vrátit se k rodičům.
kteří o Africe nevědí vůbec nic. Když
i tuhle rodinu potká neštěstí, řeší je Milla
zároveň s dětmi a spolumanželkou tentokrát po africku.
Kniha se způsobem v české literatuře
unikátním dotýká fenoménu tak častého
v dnešní moderní společnosti: čím dál tím
víc lidí se nechá okouzlit cizími kulturami,
zatímco pohrdá svou vlastní - ať už
z dobrých, anebo špatných důvodů.
Svěže psaný román, i když pojednává
o věcech ne vždy veselých, je plný
humoru a dobré pohody a svým životním
nadhledem povzbudí a potěší mnohého
čtenáře.
pracoval. Komentáře doprovázel
často svým doprovodným slovem.
Všechny veršované politické komentáře
i s doprovodnými texty vycházejí nyní
v úplnosti vůbec poprvé v této knize. Jsou
sžíravé, vtipné, přesné, výstižné a zcela
srozumitelné - svou básnickou kvalitou
dalece přesahují dobu, v níž vznikly.
Jde o mistrnou politickou poezii, pro
kterou lze v novodobé české literatuře
jen stěží hledat obdobu.
ze sídliště, kde lidé a domy vzdorují
přírodě i neodvratnému zániku. Nový
Rudiš zasáhne čtenáře přímo na solar.
Inspirováno skutečnými událostmi.
později pak čeká jiný nový začátek i na
jejich dceru Alžbětu, která musí prchat
před německou armádou zabírající
pohraničí, a po dalším půlstoletí změní
dramatický zásah osudu — tentokrát
v podobě důstojníka StB — i život
vypravěčky příběhu, Anežky.
Drama života tří žen napnuté mezi
vůlí po novém začátku a bezmocí vůči
dějinám, vlastnímu „genetickému kódu“
i osudu líčí vypravěčka s porozuměním,
ale současně též s provokativním
nadhledem a sebeironií. I tak lze
koneckonců chápat poslední větu
románu: „Teď už je to jen na mně…“
Žádáme občany, aby uklízeli po svých psech
a nenechali je volně pobíhat ve městě.
kultura
Kulturní kalendář 2014
Kontakt: MKS Stod
tel.: 379 209 481
e-mail: [email protected]
ŘÍJEN
Prodej RD se zahradou ve Stodu
Cena k jednání: 3.000.000,-Kč
Rozhledna Křížový vrch otevřena
od dubna do konce října o SO, NE a svátcích
od 10.00 – 17.00 hodin, provozuje MKS.
Jedná se o podsklepený RD
v Polní ulici ve Stodu, vzdáleného
cca 20 km od Plzně.
RD je o dispozici 5+1 s garáží,
dílnou a technickým zázemím.
Vytápení je řešeno plyn. kotlem,
ohřev vody elek. boilerem.
Výstava fotografií Michala Voleny, člena fotoklubu Stod, v infocentru na radnici do 31. října.
16. 10. Žákovský koncert v zasedací síni radnice od 17.30 hodin, pořádá ZUŠ.
18., 25. a 31. 10. Kurz tance a společenského chování 4. – 6. lekce v kulturním domě od 18.00 hodin, pořádá MKS.
18., 25. a 31. 10.
Taneční kurz pro dospělé 1. – 3. lekce v kulturním domě od 21.30 hodin, pořádá MKS.
LISTOPAD
Výstava fotografií fotoklubu Stod v infocentru na radnici
do 31. prosince, pořádá MKS.
7. 11.
Druhá prodloužená kurzu tance a společenského chování v kulturním
domě od 20.00 hodin, hraje KT BAND, předprodej vstupenek 31. října od 17. 30 hodin v kulturním domě, od 3. listopadu v infocentru na radnici,
pořádá MKS.
8. 11.
Taneční zábava v kulturním domě od 20. 00 hodin, hrají kapely V3SKA,
KNÍRY a TRAUTENBERG, pořádá M. Sklenář.
13. 11. Žákovský koncert v zasedací síni radnice od 17.30 hodin, pořádá ZUŠ.
14. , 22. a 29. 11. Kurz tance a společenského chování 7. – 9. lekce v kulturním
domě od 18.00 hodin, pořádá MKS.
14. , 22. a 29. 11. Taneční kurz pro dospělé 4. – 6. lekce v kulturním domě od 21.30 hodin, pořádá MKS.
15. 11. 19. 11. Taneční zábava v kulturním domě od 21.00 hodin EXTRA BAND Revival,
pořádá p. Teršl.
Maroko - cestopisná přednáška manželů Špillarových v kulturním domě
od 18.00 hodin, pořádá MKS.
Dům disponuje dvěmi koupelnami,
vhodné i pro dvougenerační bydlení.
PENB třída „E“. Pozemky 752 m2.
Střední odborné učiliště Domažlice, škola STOD
srdečně zve nejen zájemce o studium na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
(škola, domov mládeže a školní kadeřnictví
v Plzeňské ulici, školní kuchyně na Komenského nám.)
v pátek 14. listopadu
od 9.00 do 17.00 hod.
20. – 21. 11. Divadelní festival KULIŠÁRNA v kulturním domě, pořádá OS Poprask.
30. 11. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu od 16. 00 hodin na pěší zóně,
pořádá MKS.
PROSINEC
1. 12. Žákovský koncert v zasedací síni radnice od 17. 30 hodin, pořádá ZUŠ.
5. 12. Městem jede Mikuláš – zastávky v 16. 00 u kostela, v 16.30
u pečovatelského domu, v 17. 00 na pěší zóně, v 17. 30 hodin u kulturního domu, pořádá MKS.
7. 12. 7. 12.
Vernisáž vánoční výstavy v zasedací síni radnice od 15.00 hodin, pořádá MKS.
Adventní koncert souboru Hlas z Holýšova a Jaroslava Hutky v kostele
sv.Máří Magdalény od 17. 00 hodin, pořádá MKS.
8. – 12. 12. Vánoční výstava v zasedací síni radnice, pořádá MKS.
9. 12. Vánoční nadělování v kulturním domě, od 15. 00 minijarmark, od 17.00 hodin program na velkém sálu, pořádá ZŠ, DDM a MKS.
12. 12. 14. 12. 16. 12. 18. 12. 20. 12. 21. 12. 24. 12. Závěrečná kurzu tance a společenské výchovy v kulturním domě od
20.00 hodin, hraje KT Band, předprodej vstupenek 29. listopadu od 17.00 hodinv kulturním domě, od 1. prosince v infocentru na radnici,
pořádá MKS.
Adventní koncert ženského pěveckého kvarteta „BEL CANTO“ v kostele
sv. Máří Magdalény od 17. 00 hodin, pořádá MKS. Výtěžek z koncertu
bude věnován dětskému domovu Robinson.
Živý betlém v mateřské škole od 17. 30 hodin, pořádá OS Poprask.
Učitelský koncert v zasedací síni radnice od 17. 30 hodin, pořádá ZUŠ.
Závěrečná tanečního kurzu pro dospělé v kulturním domě od 20.00
hodin, pořádá MKS.
Vánoční zpívání na statku Gigant v Záluží u Stoda od 17.00 hodin,
účinkují děti a dospělí ze Záluží a okolí, pořádá Dvůr Gigant.
Půlnoční bohoslužba v kostele sv. Máří Magdalény od 22.00 hodin,
pořádá farnost Stod.
Změna programu vyhrazena Aktuální informace na www.mks.mestostod.cz
V infocentru na radnici je v prodeji poslední číslo časopisu Vítaný host PODZIM 2014, kde
najdete tipy na výlety za krásami Plzeňského kraje. Dále nabízíme cykloturistickou mapu
Mikroregion Radbuza na kole, mapu s kruhovým panoramatickým výhledem z rozhledny
Křížový vrch a novou knihu „Ze Západních Čech k protinožcům na Nový Zéland“. Dále nabízíme sběratelům dopisnice (korespondenční lístek) s motivem Křížového vrchu,
kláštera Chotěšov a zámku Rochlov.
www.lenkaspatenkova.cz
Stodsk é li s t y
vydává město Stod. Redakční rada: D. Myslíková, Iva Hořanová, H. Krausová. Kontaktní adresa: MěÚ Stod, ČSA 294, 333 01 Stod, tel. 379 209 480. Odpovědný redaktor: D. Myslíková.
Registrováno OÚ Plzeň-jih 003249/95. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí. Design a koncepce: Tisk a graf. úprava: Tisk Domažlice • Plzeňská knihvazba s.r.o.
tel. 379 423 214 • www.plzenska-knihvazba.cz

Podobné dokumenty

Stodské listy 6-2013

Stodské listy 6-2013 loňské vítězství), 2. Nikolka Nová, 3. Veronika Bezděková (viz přiložené foto) 2. – 3. třída: 1. Lukáš Buben, 2. Jan Schnajberk, 3. Jakub Macán 4. – 5. třída: 1. Dominik Fišer, 2. Filip Novotný, 3....

Více

SL 03/08 - Město Stod

SL 03/08 - Město Stod Prosíme občany, aby se zapojili do připomínkování tohoto dokumentu, který je k dispozici na městských úřadech a webových stránkách

Více