Výroční zpráva 2011-12 - Ústav chemie přírodních látek

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva 2011-12 - Ústav chemie přírodních látek
Výroční zpráva o studiu v doktorském studijním programu Chemie, oboru Organická
chemie za akademický rok 2011/2012
1.
Počty studentů, školitelé, stav k 31. říjnu 2011
SKOLITEL2T
STUDIUM
OD
JMENO
FORMA
SKOLITEL
*Cimlová Jana
kombinovaná
Šimek Petr
01.09.2004
*Drašar Lukáš
kombinovaná
Ledvina Miroslav
01.09.2004
Valenta Štěpán
kombinovaná
Raich Ivan
01.09.2004
Valentová Zuzana
kombinovaná
Lapčík Oldřich
01.09.2004
*Horníček Jan.
kombinovaná
Bouř Petr
01.09.2006
**Jurček Ondřej
kombinovaná
Drašar Pavel
Tejkalová Zdena
kombinovaná
Drašar Pavel
01.09.2006
***Jambal Irekhjargal
kombinovaná
Moravcová Jitka
01.09.2007
Prokudina Jelena Alexandrovna
kombinovaná
Lapčík Oldřich
01.09.2007
*Riedl Jan.
kombinovaná
Hocek Michal
01.09.2007
Lövyová Zuzana
prezenční
Kniežo Ladislav
01.09.2008
*Vaníčková Lucie
prezenční
Hoskovec Michal
01.09.2008
Vinš Petr.
prezenční
Drašar Pavel
01.09.2008
*Effenberg Roman
prezenční
Ledvina Miroslav
01.09.2009
Mikšátková Petra
prezenční
Lapčík Oldřich
01.09.2009
Němcová Kateřina
prezenční
Raich Ivan
01.09.2009
Oroszová Beáta
prezenční
Kniežo Ladislav
*Šebesta Petr
prezenční
Jahn Ullrich
01.09.2009
Cardová Lenka
prezenční
Drašar Pavel
01.09.2010
Murová Daniela
prezenční
Moravcová Jitka
01.09.2010
Bildziukevich Uladzimir
prezenční
Wimmer Zdeněk
01.09.2011
*Břízová Radka
prezenční
Hoskovec Michal
01.09.2011
Dymičová Marie.
prezenční
Lapčík Oldřich
Huml Lukáš
prezenční
Lapčík Oldřich
01.09.2011
Kostov Ondřej
prezenční
Rosenberg Ivan
01.09.2011
Kvasnička Michal
prezenční
Drašar Pavel
01.09.2011
*Smrček Jakub.
prezenční
Jahn Ullrich
01.09.2011
Šusteková Jana
prezenční
Wimmer Zdeněk
01.09.2011
Lanková Petra
kombinovaná
Lapčík Oldřich
01.12.2010
****Bertolotti Benedetta
prezenční
Moravcová Jitka
29.06.2009
Zdeněk Wimmer
Kamil Parkan
Martin Kuchař
01.09.2006
01.09.2009
01.09.2011
*Student na smluvně připojeném ústavu AV ČR, **Student pod dvojím česko-finským vedením,
***Zahraniční student
2.
Témata nově přijatých studentů
Bildziukevich
Uladzimir
*Břízová Radka
Látky odvozené od steroidů s možným farmakologickým významem
Na hraně speciace? Chemo-ekologická studie různých druhů vrtulovitých populací Ceratitis spp. a
Anastrepha spp.
Dymičová Marie Deriváty steroidů pro vývoj imunoanalytických metod
Huml Lukáš
Imunoreaktivní deriváty rostlinných triterpenů
*Kostov Ondřej Syntéza biologicky významných oligonukleotidů modifikovaných v internukleotidové vazbě
*Smrček Jakub
Totální syntéza isoprostanů a neuroprostanů a vývoj immunoassay metod pro jejich in vivo detekci
Šusteková Jana Samoskladné supramolekulární systémy na bázi steroidních sloučenin
1
3. Obhajoby disertačních prací
Ing. Zuzana Valentová
Školitel prof. Dr. RNDr. Oldřich Lapčík
Téma: Fytochemie isoflavanoidů
Komise pro obhajobu:
prof. Moravcová (předsedkyně)
prof. Drašar (místopředseda)
prof. Rauch (FPBT)
prof. Šmidrkal (FPBT),
prof. Lachman (ČZU)
doc. Valterová (UOCHB)
dr. Harmatha (OUCHB, oponent)
prof. Masák (FPBT, oponent)
Ing. Jaroslav Havlík, PhD (ČZU, oponent)
Datum obhajoby:
7.12.2011
Publikační aktivita v době konání obhajoby:
1. Koblovská R., Macková Z., Vítková M., Kokoška L., Klejdus B., Lapčík O.: Phytochem Analysis
2008, 19, 64.
2. Lapčík O., Honys D., Koblovská R., Macková Z., Vítková M., Klejdus B.: Plant Physiol Biochem
2006, 44, 106.
3. Vítková M., Macková Z., Fukal L., Lapčík O.: Chem listy 2004, 98, 1135. Přehledové články
v recenzovaných zahraničních časopisech
4. Macková Z., Koblovská R., Lapčík O.: Phytochemistry 2006, 67, 849.
5. Vitkova M., Mackova Z., Koblovska R., Lapcik O.: Czech J Food Sci 2004, 22, 199.
6. Vítková M., Koblovská R., Macková Z., Klejdus B., Kokoška L., Lapčík O.: Acta Physiologie
Plantarum 2004, 26 (3S), 182.
Ing. Ondřej Jurček
Školitel: prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc.,
Téma: Steroid conjugates for applications in pharmacology and biology
Komise pro obhajobu: Prof. Dr. Erkki Kolehmainen, University of Jyväskylä (předseda)
Prof. Ing. Zdeněk Wimmer, DSc. (místopředseda)
Prof. Dr. Kristiina Wähälä, University of Helsinki
Prof. Dr. Anthony P. Davis, University of Bristol
Dr. Elina Sievänen, University of Jyväskylä
Prof. Kari Rissanen, University of Jyväskylä
Prof. Dr. Petri Pihko, University of Jyväskylä
Prof. RNDr. Pavel Drašar, DrSc., VŠCHT Praha
Prof. Dr. RNDr. Oldřich Lapčík, VŠCHT Praha
Datum obhajoby:
9.12.2011
Publikační aktivita v době konání obhajoby:
1. Jurcek, Ondrej; Ikonen, Satu; Buricova, Lucie; et al., MOLECULES 16, 9404 (2011).
2. Buricova, Lucie; Andjelkovic, Mirjana; Cermakova, Anna; et al., Czech J. Food Sci 29, 181
(2011).
3. Jurcek, Ondrej; Wimmer, Zdenek; Bennettova, Blanka; et al. J. AGRIC. FOOD CHEM. 57 10852
(2009).
4. Jurcek, Ondrej; Wimmer, Zdenek; Svobodova, Hana; et al. STEROIDS 74, 779 (2009).
5. Jurcek, Ondrej; Wimmerova, Martina; Wimmer, Zdenek COORD. CHEM. REV. 252, 767 (2008).
6. Wimmer, Zdenek; Jurcek, Ondrej; Jedlicka, Pavel; et al. J. AGRIC. FOOD CHEM. 55, 7387
(2007).
2
Ing. Jan Riedl
Školitel: doc. Ing. Michal Hocek, CSc.
Téma: Syntéza redoxně a fluorescenčně značených DNA pomocí enzymatické inkorporace
modifikovaných nukleosid-trifosfátů
Komise pro obhajobu: doc. RNDr. Jan Staněk, CSc. VŠCHT (předseda)
prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc., FCHT VŠCHT Praha (místopřeseda)
prof. Ing. Vladimír Macháček, DrSc., FCHT Universita Pardubice
Ing. Ivan Rosenberg, CSc., UOCHB AV ČR
prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc.
doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc., PřF UK Praha
prof. Ing. Vladimír Křen, CSc., MBÚ AV ČR (oponent)
prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc., VŠCHT (oponentka)
doc. Ing. Igor Linhart, CSc., FCHT VŠCHT Praha (oponent)
Datum obhajoby:
17.5.2012
Publikační aktivita v době konání obhajoby:
1. Riedl, J; Menova, P; Pohl, R; Orsag, P; Fojta, M; Hocek, M; J. Org. Chem. 77, 8287 (2012).
2. Riedl, J; Pohl, R; Rulisek, L; Hocek, M; J. Org. Chem. 77, 1026 (2012).
3. Riedl, J; Pohl, R; Ernsting, NP; Orsag, P; Fojta, M; Hocek, M; Chem. Sci. 3, 2797 (2012).
Ing. Jana Cimlová
Školitel: RNDr. Petr Šimek, CSc.
Téma: Derivatizační činidla na bázi chlormravenčanů a jejich využití při analýze diagnosticky
významných přírodních látek
Komise pro obhajobu: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. VŠCHT (předsedkyně)
prof. Dr. RNDr. Oldřich Lapčík, VŠCHT (místopředseda)
prof. Ing. Jarmila Vinšová, CSc., FaF UK Praha
doc. Ing. Jan Tříska, CSc., PřF JU České Budějovice
RNDr. Michal Hoskovec, PhD, UOCHB AV ČR
prof. Ing. Zdeněk Wimmer, DrSc.
doc. RNDr. Irena Valterová, CSc., ÚOCHB, AV ČR Praha (oponentka)
doc. Ing. Roman Kubec, CSc., ZF JčU, České Budějovice (oponent)
prof. Ing. Karel Ventura, CSc., FCHT Universita Pardubice (oponent)
Datum obhajoby:
24.5.2012
Publikační aktivita v době konání obhajoby:
1. Cimlova, Jana; Kruzberska, Pavla; Svagera, Zdenek; et al. J. MASS SPECTR. 47, 294 (2012).
2. Kostal, Vladimir; Simek, Petr; Zahradnickova, Helena; et al. PROCEEDINGS NAT. ACAD. SCI.
USA 109, 3270 (2012).
3. Kostal, Vladimir; Korbelova, Jaroslava; Rozsypal, Jan; et al. PLOS ONE 6, e25025 (2011).
4.
Studia zanechali:
Michal Kvasnička a Štěpán Valenta, oba z důvodu nástupu do zaměstnání
3

Podobné dokumenty

ZDE

ZDE Petr Anděla Snadra Lucie Kateřina Kateřina Michaela Jana Jana Jana Drahomíra Drahomíra Marcel Miroslav Svatava Kristína Alena Alena Erika Barbora Avisek Verena Renáta Amiran Hana Gabriela Anna Anna...

Více

program

program Irekhjargal Jambal, Jitka Moravcová, Karel Kefurt

Více

Stáhnout pdf - Realitní kancelář Zvonek

Stáhnout pdf - Realitní kancelář Zvonek a prázdnými pouštěmi, kde tři hodiny jedete rovně, zatočíte mírně doleva a pak zase celé odpoledne rovně. :-)

Více

Vybrané ubytovací kapacity v ČB pro Zoologické dny 11.

Vybrané ubytovací kapacity v ČB pro Zoologické dny 11. Vybrané ubytovací kapacity v ČB pro Zoologické dny 11. - 12. 2. 2016 Doporučené ubytování 1) Koleje Pedagog, Branišovská 1800/36a České Budějovice, www.kolejepedagog.cz 2) Vysokoškolské koleje K4 a...

Více

familyname firstname nation gender placeabs placem placef time

familyname firstname nation gender placeabs placem placef time Mart Henry Steffen Raul Igor Jaromir Pavel Martin Libor Urmas Andre Miroslav Petra Petr Jan Martin Tana Steffen Cestmir Zdenek Bernd Milous Lenka Friedrich David Jaroslav Jakub Jaroslav Vladimir Be...

Více

Přehled článků Littera Scripta 2008–2010

Přehled článků Littera Scripta 2008–2010 Prediction of Exchange Rates With Autoregressive Model With Exponential Forgetting (Kamil Dedecius, Jana Kalová, Vojtěch Stehel) Ekonomika a management; roč. 1, č. 2, str. 1-9, klíč. slova: predic...

Více

Adresář klubů OFS Karviná 2015-2016

Adresář klubů OFS Karviná 2015-2016 Slezská 770/5 , 736 01 Havířov město Mob: 608 725 870 Email:[email protected] S: MVDr Martin Svoboda Dlouhá tř.48,736 01 Havířov Mob: 603 272 178 Email :[email protected] P: Jaromír Duda...

Více

31 nmr valtice

31 nmr valtice Pavel Srb, Michal Svoboda, Ladislav Benda, Ján Tarábek, Klára Šašková, Jan Konvalinka, Václav Šícha, Václav Veverka

Více

Schválené interní granty na rok 2003

Schválené interní granty na rok 2003 strakatého skotu Obnova ichtyofauny řeky Lužnice po povodni v roce 2002 Porovnání obsahu mědi a zinku v krevní plazmě skotu a ovcí z chovů horské a podhorské oblasti Porovnání podílu svaloviny zjiš...

Více