VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ZŠ A SŠ K VÝSTAVĚ

Komentáře

Transkript

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ZŠ A SŠ K VÝSTAVĚ
Í
Á
TĚŠ OLEČN
SP RČÍ
A
N VŮ
!
T
Í
N
KÁ
T
E
S
Žanna Kadyrova (*1981; Brovary, Ukrajina) patří mezi
nejznámější ukrajinské umělce mladší generace
a samostatně vystavovala v celé řadě zemí včetně
Rakouska, USA, Itálie, Polska a Brazílie.
Alice Nikitinová (*1979; Žatec, Česká republika)
byla v roce 2010 nominována na Cenu Jindřicha
Chalupeckého. Vystavuje nejen v České republice
(Galerie SVIT, Galerie Jelení, GAVU Cheb ad.), ale
také v zahraničí (např. Curych, Vídeň, Bratislava,
Amsterodam).
Společná výstava těchto umělkyň si všímá především
specifické reakce autorek na dědictví výtvarné
avantgardy a také sdíleného zájmu o věcnost
a věci jako sociální fakta. Je nejen jejich mentálním
autoportrétem, ale současně portrétem společnosti,
ve které jsou doma.
Ochranné zbarvení je v podstatě optický klam,
na němž je tvorba obou umělkyň v mnoha ohledech
založena. Zajímá je iluze barev, světla a stínu, objemu
a plochy, změna materiálu a velikosti, redukce
a abstrakce. Zhušťují neomezený svět se všemi
potenciálními formami, vzory, vůněmi a zvuky
do jednoduchého znaku „na bílém papíře“.
Vystavená díla oslovují svou barevností, jednoduchostí, hravostí, ale zároveň odkrýváním osobních,
společenských, politických a historických obsahů.
vzdělávací program
pro 7. – 9. ročník ZŠ
vzdělávací program
pro SŠ
Stát se
neviditelným
Kdo jsem?
Hádej!
Neviditelné obsahy
Sen každého, nejen dítěte!
Formou hry s žáky pronikneme
do ochranného zbarvení –
spojovacího principu výstavy.
Vysvětlíme si výtvarné pojmy
podstatné pro aktivity v galerii.
V tvůrčí části programu využijeme
různých materiálů k tvorbě
vlastního „krytí“ pro potřebu
ochranného zbarvení v naší
každodenní realitě.
Hra pro starší děti, které už o světě
a společnosti něco vědí. Opět
formou hry vstoupíme do nitra
výstavy a tentokrát se budeme
zabývat obsahem a formou,
tvarem a barvou, redukcí tvaru,
kompozicí a to vše propojíme
s vystavovanými díly a s dějinami
umění. V tvůrčí části budeme
pracovat s běžnými i méně
obvyklými materiály nejprve pro
pochopení pojmů a poté i pro
vytvoření vlastního „obrazu“.
Klíčová slova: ochranné zbarvení,
výtvarný objekt, obraz,
kompozice, maska
Klíčové pojmy: věc, obsah,
redukce, abstrakce, viditelnost
– neviditelnost, tvar, barva,
kompozice, koláž
Kadyrova i Nikitinová pracují s důležitostí
věci v rozměru intimně osobním,
společenském, politicky historickém.
Na výstavě se setkáte s umělecky
ztvárněnou cihlou, mobilním telefonem,
diamantem, sáčkem od čaje, pomerančem, rybičkami v konzervě, knihou,
svetrem na židli, obalem od bagety.
Společně budeme uvažovat o důležitosti
věcí, o vazbě na historii a tradici, o mizení
tradic, odcizení. Čeká vás interaktivní
procházka po výstavě s plněním různých
aktivit vedoucích k otevřenějšímu
vnímání jednotlivých vystavených děl
a k pochopení historickouměleckých
souvislostí. V tvůrčí části budeme
pracovat různými materiály a cestami
na zviditelnění obsahu věci.
Klíčové pojmy: sociální status, věc,
iluze, obsah a forma, neviditelnost –
zviditelnění, změna reality, předstírání
důležitosti, příběh věci
Vstup na program je volný. Materiály a pomůcky k tvůrčí činnosti obdrží žáci zdarma.
Program probíhá v Galerii města Ostravy / PLATO – platforma (pro současné umění) Ostrava
Multifunkční aula Gong, Dolní Vítkovice, Ruská 2993, Ostrava – Vítkovice
Programy je možné navštívit každý všední den od 8 do 18 hodin, jejich délka je 60–90 minut
(lze přizpůsobit potřebám skupiny).
K výstavě jsme pro vaše žáky připravili vzdělávací
programy kombinující interaktivní setkávání
s uměleckými díly (formou výtvarné, dramatické
i literární činnosti) a aktivity s pracovními listy.
Mediální partneři
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ZŠ A SŠ K VÝSTAVĚ
ŽANNA KADYROVA (UA) / ALICE NIKITINOVÁ (CZ/UA)
OCHRANNÉ ZBARVENÍ
10/2 —1/5 2016
SE
E
M
vzdělávací program
pro 1. – 6. ročník ZŠ
Informace / rezervace
[email protected], +420 727 952 712
www.plato-ostrava.cz
statutárního města Ostravy.
Galerie města Ostravy
Projekt je realizován díky dotaci
PLATO
platforma (pro současné umění)