Zemědělská technologie - engineered-to

Transkript

Zemědělská technologie - engineered-to
ENGINEERED TO WORK
E F E K T I V N Í Ř ÍZ E N Í K E J D OV É H O H O S P O DÁ Ř ST V Í
Zemědělská technologie
Čerpadla a macerátory pro zemědělství
Industry
Waste water
Biogas
Railway
Agriculture
Zemědělská technologie | Přehled produktů
Můžete se na ni spolehnout:
Kejda je drahocenným zdrojem, a pokud jej správně využíváte, může vám přinášet hmatatelné ekonomické výhody. Společnost Vogelsang nabízí vše,
co potřebujete pro moderní řízení kejdového hospodářství: spolehlivou čerpací a rozmělňovací techniku, na niž se můžete spolehnout každý den.
Farmářská čerpadla
Přeprava, vyprazdňování, plnění – tuto práci je nutné provádět bez ohledu na to, co
během dne právě děláte. Díky svým mnoha užitečným vlastnostem vám čerpadlo
s rotujícími písty Vogelsang pomáhá při každodenní práci. Mezi těmito vlastnostmi
najdete InjectionSystem a kazetové mechanické ucpávky.
Zařízení pro kejdové cisterny
Méně pěny, úplné naplnění, vysoká sací schopnost a rovnoměrné vyprazdňování:
Díky nízkoúdržbovému kompaktnímu čerpadlu s rotujícími písty Vogelsang a jednotkám
RotaCut® využijete potenciál kejdové cisterny na maximum.
Mobilní řešení
Společnost Vogelsang nabízí maximální čerpací výkon pro účinné aplikování kejdy
pomocí polních kontejnerů, plnících stanic a cisteren: technicky zdařilá řešení vám
spolu s výkonnou technologií pomáhají při zlepšování výsledků práce.
Rozmanitost řešení
Čerpadla Vogelsang lze sestavit v celé řadě konfigurací: trvale namontovaná, na tříbodovém kozlíku, s elektrickým nebo hydraulickým pohonem nebo s pohonem vývodovým
hřídelem.
Je to snazší s čerpadly
s rotujícími písty Vogelsang
Speciální řešení pro řízení
kejdového hospodářství
Konstrukční řada R: naše klasické modely.
Robustní čerpací technika pro jednoduché
aplikace. Výkon: max. 5 bar, max. 6000 l/min.
TopService: Rychlá a jednoduchá údržba
díky důmyslné montážní poloze čerpadla
s rotujícími písty na cisterně: vzpřímená
poloha na tažné tyči s úhlovým převodem a možnostmi na přání v podobě
redukce dopomala.
FarmerPump: navrženo pro splnění požadavků zemědělství. Odolné a snadno použitelné
díky mazání olejovým cirkulačním systémem. Výkon: max. 8 bar, max. 4500 l/min.
Konstrukční řada VX: přední technologie
co do bezpečnosti, životnosti a údržby.
Tato konstrukční řada zahrnuje systémy
rotujících pístů HiFlo®, InjectionSystem,
kazetové mechanické ucpávky a unikátní
koncept QuickService pro rychlou výměnu
součástí podléhajících opotřebení. Výkon:
max. 16 bar, max. 17088 l/min. Podrobnosti k našim čerpadlům
najdete na stranách 8 až 13.
DuoShift: inovativní koncept čerpadel
pro cisterny. Tento koncept vyniká rychlým plněním při nízké rychlosti pohonu
traktoru, redukovaným dopravovaným
množstvím během aplikování a za
vysokých otáček motoru také rychlým
rozmícháváním cisterny.
Čerpadla s převodovkou: Chod čerpadla
lze pohodlně ovládat z kabiny traktoru.
Čerpadla s ro tujícími píst y pro zemědělst ví: v ýkonná, sp olehlivá a snadno ovladatelná
PowerFill: hydraulicky ovládaný akcelerátor plnění nádrže. Toto zařízení zkracuje
čas plnění nádrže až o 30 % a během plnění homogenizuje tekutou kejdu.
FillMaster: Účinné řešení v řetězci zpracování kejdy. Pomocí čerpadel konstrukční
řady VX lze kejdové cisterny bez obtíží plnit
kdekoliv.
Podrobnosti k našim speciálním
řešením najdete na stránkách 14 a 15.
Macerátory
RotaCut MXL: zcela spolehlivý a odolný
řezací systém. Při použití spolu s odlučovačem tuhých frakcí se u cisteren zvyšuje
provozní bezpečnost.
Úplné podrobnosti k systému
RotaCut najdete na stranách 16 a 17
Zemědělská technologie | Čerpací technika
Výhody pro vás: méně přejíždění, rychlejší plnění, nižší náklady na čerpání
Provozní bezpečnost a rychlost jsou klíčovými faktory optimálního řízení kejdového hospodářství – nádrže s čerpadly
nabízí obě možnosti. Technologie využívá čerpadla s rotu-
Čerpadla s rotujícími písty Vogelsang jsou
specializované nástroje pro práci s kejdou
Aplikované množství
Za vším stojí čerpací
technika
Schematické porovnání výkonu cisternové techniky
jícími písty, která jsou připojena k cisternám s kejdou nebo
samohybným vozidlům. Tato technologie zajišťuje aktivní
přísun kejdy a digestátu. Během sezóny aplikování kejdy
nabízí tato technologie rozhodující výhody oproti vakuové
a odstředivé čerpací technice:
V čerpacích nádržích zůstává úroveň vakua konstantní a výkon je
zajištěn během celého plnicího procesu. Dochází pouze k minimálním ztrátám sací síly, a to i v případě kejdových jímek o hloubce až
osm metrů. Na rozdíl od vakuové nádrže je v tomto případě celá nádrž plněna na místě, takže je využit celý objem. Cisterny lze proto
rychle naplnit a tvorba pěny je omezena na minimum. Výsledkem
může být až 30% časová úspora při plnění ve srovnání s vakuovou
nádrží. To znamená, že na pole se můžete vrátit mnohem rychleji.
Integrované míchání
Při aktivním přesunu nebo cirkulaci dochází k homogenizaci kejdy
v nádrži. Tím je zajištěna prevence tvorby vláknitých shluků.
4
Dopravní výška
5
Výkonová křivka čerpadla s rotujícími písty
Výkonová křivka odstředivé čerpací techniky
Výkonová křivka vakuové techniky 10
aplikované množství je konstantní.
aplikované množství klesá.
aplikované množství klesá.
Přehled výhod čerpadel s rotujícími písty
Čerpání kejdy je běžnou zemědělskou činností. Musí probíhat
jednoduše a rychle. Již po více
než 30 let se farmáři spoléhají
na čerpadla s rotujícími písty
Vogelsang.
Čerpadla jsou výkonná, samonasávací,
reverzibilní a především pak prostupná pro
cizí tělesa.
Tato čerpadla se stala nepostradatelnou
součástí cisteren. Není tedy překvapující,
že čerpadla s rotujícími písty Vogelsang
jsou standardními čerpadly na kejdu
v zemědělských aplikacích.
Princip čerpadla s rotujícími písty
Čerpadla s rotujícími písty Vogelsang
jsou vhodná pro stísněné prostory nebo
mobilní aplikace. Díky kompaktním
rozměrům a nízkému odběru energie
jsou nesmírně praktická. Jejich údržbu
lze snadno a rychle provádět přímo na
pracovišti bez nutnosti demontáže.
Přehled vlastností
• Kompletní plnění
• Samonasávání, dokonce
• Nedochází k tvorbě pěny
i z hlubokých jímek
• Konstantní dopravní množství bez ohledu na vnitřní tlak
cisterny
• Reverzibilní směr toku
• Prostupná a odolná pro cizí
a vláknité materiály
Rovnoměrné podélné rozdělení
Čerpací systém dávkuje kejdu konstantně a rovnoměrně bez
ohledu na množství kapaliny a stávající tlak. Rovnoměrná aplikace je předpokladem používání kejdy jako organického hnojiva.
Díky kompaktním rozměrům
jsou čerpadla velice praktická
• Různé možnosti pohonu
Sání
Přeprava
Výtlak
• Snadná přeprava
5
Zemědělská technologie | Speciální zařízení
Speciální zařízení pro maxi mální provozní bezpečnost
Dlouhý a bezproblémový provoz díky ochraně proti poškození
InjectionSystem – spolehlivá
ochrana proti poškození pístů
Systém Vogelsang InjectionSystem poskytuje jedinečnou ochranu proti cizím tělesům obsaženým
v médiu. V důsledku si tak s čerpadlem nemusíte
dělat žádné starosti.
InjectionSystem odvádí cizí tělesa v kejdě a digestátu přímo do
čerpacího prostoru pístu. Cizí tělesa, která by jinak poškodila písty
a snížila výkon čerpadla, bezpečně procházejí čerpací komorou. To
Čerpadlo s rotujícími písty
s konvenční konstrukcí
Cizí tělesa se zachytí v turbulentním
víru před sacím hrdlem, přičemž
dochází k poškození špiček pístu.
6
zabraňuje poškození lopatky pístu a významně prodlužuje životnost čerpadla. V závislosti na koncentraci cizích těles lze čas mezi
výměnou rotujícího pístu zvýšit až o 200 %.
Varianty zařízení
InjectionSystem S: symetrický systém pro reverzibilní aplikace.
InjectionSystem A: asymetrický systém pro aplikace s převážně
jedním směrem čerpání.
Oba systémy InjectionSystem jsou k dispozici ve dvou provedeních: jako radiální ochranná deska s integrovanou čerpací komorou v jediném kusu nebo jako vyměnitelná modulární konstrukce.
Čerpadlo s rotujícími písty
se systémem Injection S
Cizí tělesa jsou dávkována do otevírajících se čerpacích komor. Zvyšuje se
vnitřní těsnost, protože úhel opásání
může dosáhnout až 230°.
Čerpadlo s rotujícími písty
se systémem Injection A
Bezpečné zpracování velkých
a početných cizích těles v médiu.
Kazetové mechanické těsnění – patentovaná nejvyšší kvalita pro delší životnost
Kazetové mechanické těsnění pro čerpadlo s rotujícími písty
Vogelsang sestává z těsnění čerpací komory a převodovky a také
těsnící komory mezi těmito dvěma součástmi. Kvalitní kazetová
ucpávka Vogelsang je kompaktní sestava – na rozdíl od tradičních
komponentových těsnění, jejichž opětovné sestavení zabírá čas
a úsilí. Těsnění je předem namontováno a zkontrolováno z výroby,
čímž je zajištěno jeho správné fungování a těsnost.
Patentované kazetové mechanické těsnění Vogelsang významně přispívá ke snadné údržbě. Díky kazetovému konstrukčnímu
návrhu lze těsnění rychle a snadno namontovat v jediném kroku.
Uživatelé tak šetří čas a finanční prostředky, přičemž je zajištěna
bezpečnost v podobě přední certifikované technologie.
Q u a l it y
Cartridge
Zemědělská technologie | Konstrukční řada R
Konstrukční
řada R
Spolehlivě fungující
čerpací technika
Díky jednoduchým a robustním součástem jsou čerpadla Vogelsang konstrukční
řady R předními zemědělskými čerpadly
s rotujícími písty, která jsou známa svou
životností. Konstrukční řada R je vybavena dvojitými ložisky a obzvláště širokým
průměrem hřídele. Na výběr je také celá
řada velikostí, rotujících pístů a materiálů.
Konstrukční řada R je obzvláště vhodná
pro čerpání kejdy v zemědělských střediscích dále jako plnicí a vyprazdňovací
čerpadlo pro cisterny nebo jako mobilní
čerpadlo. Stejně jako ostatní čerpadla
s rotujícími písty je také konstrukční řada
R samonasávací, odolná vůči chodu nasucho a lze ji provozovat v obousměrném
chodu. Díky excentrické skladbě rotujících
pístů je zajištěn chod bez pulzací.
8
Verze RP
Materiály v konstrukční řadě R
Čerpadlo s rotujícími písty je k dispozici
také ve verzi RP ve velikosti 136 a v konstrukčním návrhu QuickService pro rychlou a bezproblémovou výměnu pístů. Při
výměně pístu zůstává čerpadlo namontováno v potrubním systému a navíc
odpadá nutnost demontáže ložisek.
Čerpací komora je vyrobena ze šedé
litiny s dobrými kluznými vlastnostmi
a vysokou odolností vůči abrazivnímu
opotřebení. Čelní strany podléhající velkému namáhání jsou před opotřebením
chráněny speciálními ocelovými deskami
s vysokou pevností.
Vlastnosti čerpadel s rotujícími
písty konstrukční řady R
Rotující písty v konstrukční řadě R
•Samonasávání, dokonce
i z hlubokých jímek
•Reverzibilní směr toku
•Prostupné pro cizí tělesa
•Nízké prostorové požadavky
•Max. 6000 l/min
•Max. 5 bar
Technické údaje konstrukční řady R
Typ
Zdvihový
objem, l
Maximální Maximální Maximální doprav- Maximální
tlak, bar průtok l/min
ní výkon m3/h
otáčky, min-1
Konstrukční řada R116
60
1,16
5
750
45
650
120
2,32
5
1500
90
650
180
3,48
5
2250
135
650
Pro naše čerpadla jsme vyvinuli speciální
sloučeniny elastomeru naneseného na
jádru rotujícího pístu. Díky těmto sloučeninám je možné přizpůsobit každé čerpadlo přesně na míru specifického média
a zaručit tak delší životnost. Máme celou
řadu možností výběru rotujících pístů
včetně NBR, SBR, FPM a Werobust.
240
4,64
5
3000
180
650
300
5,80
4
3800
225
650
360
6,96
3
4500
270
650
Konstrukční řada R136
70
1,27
5
800
45
650
105
1,90
5
1200
70
650
140
2,53
5
1650
90
650
Typy pohonu v konstrukční řadě R
210
3,80
5
2500
140
650
• Kloubový hřídel
• Hydraulický pohon
• Převodový motor
• Motor s proměnlivým převodem
• Spalovací motor
280
5,06
5
3300
180
650
350
6,33
5
4100
230
650
420
7,59
5
5000
280
650
Konstrukční řada R136 je kromě toho
na požádání k dispozici také s InjectionSystemem.
4000
5,06
5
4000
240
800
5000
6,33
5
5000
300
800
6000
7,59
5
6000
360
800
Konstrukční řada RP
9
Zemědělská technologie | FarmerPump
Vyšší če r p ací v ý ko n a n i ž ší sp o t ře b a b ez n ut n o st i ma zá n í
Čerpadla FarmerPump:
Vylepšujeme od základu
To byl náš cíl při vývoji nového čerpadla.
Snažili jsme se provozovatelům usnadnit
práci a zároveň zcela uspokojit speciální
požadavky kladené na médium v podobě
kejdy. Dalším požadavkem byla obzvláštní
odolnost čerpadla a udržení provozních
nákladů v rámci rozpočtu. Výsledkem je
čerpadlo s rotujícími písty FarmerPump,
které lze využít v každodenních aplikacích.
FarmerPump je profesionálním kejdovým
čerpadlem bez nutnosti zvyšování točivého momentu. Vyznačuje se maximálním
tlakem 8 bar a průtokem až 4500 l/min,
což naplňuje i náročné provozní požadavky.
Vlastnosti čerpadla FarmerPump
•Dvojité ložisko, obzvláště velké hřídele
•Mazání olejovým cirkulačním systémem
•Těsnění s blokovým kroužkem
•Dělící mezideska
•Max. 4500 l/min
•Max. 8 bar
•a všechny ostatní vlastnosti
konstrukční řady R
Problém vyřešen:
Mazání již není potřeba
Mazání je nevítanou činností, obzvláště
pak po skončení práce. Nové čerpadlo
FarmerPump vás této činnosti ušetří.
V rámci jednoduchého a účinného olejového
cirkulačního systému mazání jsou všechna
těsnění neustále mazána, a ruční mazací
lis tak můžete klidně ponechat v regálu.
Někdy to jsou i úplné maličkosti, které
dělají čerpadlo FarmerPump tím, čím je.
Profesionální čerpání kejdy bez
zvýšeného točivého momentu
Kejda obsahuje obecně spoustu vláknitého
materiálu. Tento materiál má tendenci se
hromadit ve spárách a dutinách
čerpadla, čímž dochází k nutnému zvýšení
točivého momentu. To přispívá k opotřebení, maření výkonu čerpadla a nakonec
i zvýšené spotřebě energie. Čerpadlo
FarmerPump má rotační písty odděleny
deskou, čímž eliminuje kulminaci vláknitého materiálu v čerpacích komorách při
současném zvýšení výkonu čerpadla a snížení spotřeby nafty či elektrické energie.
Naše těsnění s blokovými kroužky
jsou vysoce odolná vůči vláknitému materiálu
mechanického těsnění od společnosti
Vogelsang. Speciální blok přispívá ke zvýšené odolnosti čerpadla vůči vláknitému
materiálu v kejdě. Více čerpání a méně
údržby – těsnění s blokovým kroužkem je
high-tech těsněním pro čerpání kejdy.
Rotující písty a typy pohonů
Různé typy rotujících pístů a pohonů
používané u konstrukční řady R jsou
k dispozici také u čerpadel FarmerPump.
Mechanická těsnění mají mnohem
delší životnost než těsnicí kroužky hřídele.
U čerpadla FarmerPump je použita speciálně vyvinutá varianta blokového kroužku
Technické údaje čerpadla FarmerPump
Typ
Zdvihový
objem, I
Maximální
tlak, bar
1,16
8
750
45
650
FX116-120 2,32
7
1500
90
650
FX116-180 3,48
6
2250
135
650
FX116-240 4,64
5
3000
180
650
FX116-300 5,80
4
3800
225
650
FX116-360 6,96
3
4500
270
650
FX116-60
Systém mazání olejovým cirkulačním
systémem se snadnou údržbou je
zajištěn v rámci převodovky čerpadla.
10
Úspora paliva: Dělící mezideska mezi
písty zabraňuje hromadění vláknitého
materiálu.
Těsnění s blokovým kroužkem:
maximální odolnost vůči vláknitému
materiálu pro dlouhou životnost
Maximální Maximální dopra- Maximální
průtok l/min vní výkon m3/h otáčky, min-1
11
Zemědělská technologie | Konstrukční řada VX
Rotující písty HiFlo®:
QuickService:
Při čerpání bez pulzací se prodlužuje životnost
pohonu i spojky. Současně se také zlepšuje
samonasávací schopnost díky zamezení kavitace.
Zvýšením frekvence otáčení je možné dále navýšit
čerpací výkon.
Rotující písty, ucpávky, čelní a radiální
ochranné desky lze vyměnit přímo na
pracovišti bez demontáže čerpadla. Tím
dosáhnete úspory finančních prostředků
a zajistíte maximální dostupnost všech
vyměnitelných komponent.
Nastavitelné poloskořepiny čerpací
komory:
Kazetové mechanické těsnění:
Opotřebení na skořepině je možné kompenzovat bez používání nových součástí.
Výhoda: optimální využití materiálu
a prodloužená životnost.
Kazetové mechanické
ucpávky jsou námi vyvinuté a patentované součásti.
Kompletně předinstalovaná
těsnící jednotka sestává ze
všech nutných součástí a je
již ve výrobě kontrolovaná
a testovaná.
Hřídele odolné proti zlomení:
Vyznačují se velkým průměrem bez zalomení. Na vnitřní poškození hřídele lomem
poskytujeme u všech čerpadel konstrukční řady V/VX pětiletou záruku*.
* Při normálních podmínkách používání podle našich záručních podmínek.
Dl o u há p rovozní do ba, r yc hlá úd rž ba a v ysoká ú roveň provoz n í bez pečn ost i
Konstrukční řada VX – high-tech čerpadla
Vynikající čerpadla pro použití na kejdových cisternách
Technické údaje
Typ
Marathon
Zdvih
objem
l
Maximální tlak
Q
QD Marathon
bar
bar
Maximální doprav.
množství*
bar
m3/h
Maximální
otáčky
l/min
min-1
Maximální průhyb hřídele
Verze Q
Verze QD
mm/bar
mm/bar
Konstrukční řada VX136
Při max. tlaku až 16 bar a dopravovaném množství až 17088 l/min
poskytují tato čerpadla maximální výkon a účinnou pomoc v případě cisterny jakékoli velikosti. Vše je navrženo pro zvýšení provozní
bezpečnosti a prodloužení životnosti. Toho bylo docíleno tím, že
jsme u konstrukční řady VX propojili high-tech čerpací techniku
s kompaktními rozměry.
Vyrábíme ta pravá čerpadla právě pro vás
U konstrukční řady VX je k dispozici široký výběr modelů, typů
s rotujícím pístem, materiálů a ochranných povrchů. Zeptejte se –
rádi vám s čerpadlem konstrukční řady VX poradíme tak, abychom
mohli nabídnout to nejlepší a nejúspornější řešení.
12
Připraveno kdykoliv
70
140 (70/70)
1,27
10
12
16
61
1016
800
0,01
0,002
Díky konceptu QuickService dosáhnete snížení údržbových časů:
Rotující písty jsou snadno přístupné a správná funkce kazetových mechanických ucpávek je navíc prověřována již ve výrobě.
Čerpadla konstrukční řady VX lze volitelně vybavit rotujícími písty
HiFlo® s nízkou pulzací a jedinečným InjectionSystemem snižujícím míru poškození, k němuž na rotujícím pístu dochází kvůli
cizím tělesům.
105
210 (105/105)
1,90 10
12
16
91
1520
800
0,03
0,004
140
280 (140/140)
2,53
8
12
14
121
2024
800
0,05
0,007
210
420 (210/210)
3,80
5
10
12
182
3040
800
0,16
0,016
280
5,06
8
243
4048
800
0,031
420
7,59
6
364
6072
800
0,090
16
128
2136
600
0,01
VX186 series
92
184 (92/92)
3,56
10
Přehled výhod konstrukční řady VX
130
260 (130/130)
5,03
10
12
16
181
3018
600
0,02
0,003
Praktické řešení – koncept nastavitelných poloskořepin
•Snadno přístupné rotující písty
Dochází-li při opotřebení rotujících pístů ke ztrátě čerpacího výkonu, není nezbytně nutné ihned měnit součásti podléhající opotřebení. Poloskořepiny čerpací komory lze snadno seřídit na pracovišti,
a významně tím zlepšit těsnost čerpací komory.
Výhody:
• Zvýšený čerpací výkon
• Delší intervaly údržby, nižší náklady na náhradní díly
•Čerpadlo je ihned připraveno k použití
•Dostatečně dimenzované hřídele, minimální průhyb
hřídele
184
368 (184/184)
7,12
8
12
14
256
4272
600
0,05
0,008
260
520 (260/260)
10,06
5
10
12
362
6036
600
0,12
0,012
•Jedinečný koncept QuickService pro rychlou údržbu
368
14,24
3
8
513
8544
600
0,33
0,028
•Kazetové těsnění s blokovým kroužkem pro absolutní provozní bezpečnost
390
15,09
3
7
543
9054
600
0,40
0,028
520
20,12
6
724
12072
600
0,069
736
28,48
3
1025
17088
600
0,191
• Možnost instalace InjectionSystemému pro delší
provozní dobu
13
Zemědělská technologie | Speciální řešení
Schéma DuoShift
Plnění nádrže
Místo aplikování
Per fek tní kejdová logistika pro maximální e fek tivitu
Speciální řešení pro kejdové hospodářství
Od naplnění po aplikování
FillMaster S
FillMaster M
PowerFill
Díky stacionárnímu zařízení FillMaster S
lze pohodlně a rychle plnit cisterny
z nádrží nebo fermentorů. Není potřeba
vynakládat čas na složité, časově náročné
napojování a odpojování hadic. Plnicí
svislé hrdlo s dvojitými teleskopickými
tyčemi lze dle potřeby ručně nebo elektricky spouštět dolů. Tímto způsobem lze
jakoukoliv cisternu rychle naplnit horním
víkem. Zařízení lze na vyžádání vybavit
pohodlným i (bezdrátovým) dálkovým
ovládáním.
Mobilní zařízení FillMaster M s tříbodovým úchytem lze přepravovat traktorem.
Jádrem tohoto zařízení je čerpadlo s rotujícími písty konstrukční řady VX poháněné
kloubovým hřídelem. K dispozici jsou dvě
možnosti plnění cisterny: pomocí hadice
a rychlospojek Perrot nebo horním plněním
prostřednictvím stojanu. Pomocí třícestného ventilu lze změnit způsob plnění.
Polohování stojanu horního plnění je
uživatelsky snadné také díky hydraulické
podpoře. Integrovaný odlučovač tuhých
frakcí (kamenů) spolehlivě zamezí vstup
cizím tělesům.
Pomocí zařízení PowerFill je možné plnit
vakuové nádrže až o 30 % rychleji. Kromě
toho je kejda během procesu plnění homogenizována, což následně usnadňuje
přesnější aplikování. Zařízení PowerFill je
vhodné pro jakoukoliv vakuovou nádrž,
přičemž je možné jej vystrojit 6- nebo
8-palcovými přírubovými přípojkami.
Požadované hydraulické parametry:
minimálně 50 l/min při tlaku oleje
160 bar, maximum 70 l / min při tlaku
oleje 175 bar.
V závislosti na dané aplikaci lze dosáhnout
dopravovaného množství až 11 000 l/min.
Zařízení lze vybavit čerpadlem s rotujícími
písty konstrukční řady VX nebo zařízením
PowerFill. K dispozici jsou nejrůznější
koncepty pohonu.
Zařízení FillMaster M je vybaveno držáky
hadic. Je proto možné veškerou hadicovou
výstroj během transportu bezpečně uložit
a posléze opětovně připojit.
Následující čerpadla s rotujícími písty konstrukční řady VX jsou k dispozici
pro zařízení FillMaster S a FillMaster M: 186-260Q, 186- 390Q a 186-520QD.
Technická data k čerpacímu výkonu najdete na straně 13
14
DuoShift
Rychlé plnění nádrže lze provádět při volnoběhu, protože při procesu plnění jsou využívány obě čerpací komory. Bez problémů lze
nasávat z hlubších jímek nebo čerpat kejdu
o vyšší viskozitě. Kromě toho se v důsledku
nízkých otáček snižuje nebezpečí vzniku kavitace nebo selhání samonasávaní. Během
aplikování pracují čerpací komory odděleně
a za vysokých otáček. Jedna čerpací komora
Jsou-li čerpadla s rotujícími písty
Vogelsang připojena ke dvourychlostní
převodovce, je možné takřka nezávisle
na otáčkách motoru dosáhnout různého dopravovaného množství. Pomocí
převodovky lze také rychle naplnit nádrž
při volnoběhu a optimálně nastavit
aplikované množství podle požadované
úrovně během přejíždění. Převodové
stupně čerpadla lze pohodlně řídit přímo
z kabiny traktoru.
Pro používání koncertu DuoShift nejsou
potřeba žádné další armatury ani uzavírací šoupátka. U čerpadla je možné
provést také montáž zařízení TopService.
Koncept DuoShift je kompatibilní se
všemi frekvencemi standardního kloubového hřídele.
Čerpadlo a převodovka čerpadla jsou konfigurovány po konzultaci se zákazníkem.
Otáčky a teoretické dopravované množství pro dvě vzorová čerpadla
TopService
TopService je inovativní instalační koncept čerpadel na cisterně, díky němuž
je možné provádět rychlý servis a který
umožňuje snadný přístup k těm nejdůležitějším součástem. Čerpadlo je umístěno vertikálně na tažné tyči a nemá velké
prostorové požadavky. Rotující písty lze
snadno měnit seshora.
Čerpadla s převodovkou
je používána pro zásobování rozdělovače,
druhá pak pro neustálé promíchávání
nádrže. Obsah cisterny tak zůstává homogenní, což je výhodné pro aplikování
i fertilizaci.
Koncept DuoShift je založen na principu
čerpání pomocí několika komor, čímž je
primárně snižováno namáhání pohonu
traktoru i čerpadla.
VX186-390Q(D), 260/130, TopService s konceptem DuoShift
VX186-390Q(D), standardní čerpadlo s dvourychlostní převodovkou
Převodový poměr = 1:1,5
Převodový poměr = 1:1,28 a 1:2,3
Otáčky
Odběr
energie
min-1
min-1
540E – odběr energie
Motor
Čerpadlo
DuoShift
min-1
Promíchávání
Objemový průtok
Rozdělovač
l/min
l/min
Otáčky
Odběr
energie
min-1
min-1
Podtlak /
maximální
l/min
1. rychlostní stupeň
Otáčky
Objemový
Čerpadlo
průtok
min-1
l/min
Motor
2. rychlostní stupeň
Otáčky
Objemový
Čerpadlo
průtok
min-1
l/min
800
273
182
918
1836
2754
800
273
119
1796
213
3227
1500
511
341
1721
3442
5163
1500
511
222
3367
400
6051
2200
750
500
2524
5048
7573
2200
750
326
4939
586
8874
4303
1000 – odběr energie
800
364
242
1224
2448
3672
800
364
158
2395
284
1500
682
455
2295
4589
6884
1500
682
296
4490
533
8067
2200
1000
667
3366
6731
10097
2200
1000
435
6585
781
11832
15
Zemědělská technologie | RotaCut
RotaCut® – účinná ochrana,
řezání a roz-
mělňování
Konstrukční provedení RotaCut MXL
RotaCut – rozmělňovací technika
a ochrana před cizími tělesy
Čím je kejda a digestát tekutější a homogennější, tím účinněji je lze využít jako
organické hnojivo. Zařízení RotaCut
rozmělňuje veškeré hrubé a vláknité látky
obsažené v kejdě. Kromě toho poskytuje
účinnou ochranu proti cizím tělesům
a těžkým frakcím. Na kejdové cisterně
poskytuje zařízení RotaCut spolehlivou
ochranu čerpacího systému a zajišťuje
přípravu homogenní a snadno dávkovatelné suspenze přírodního hnojiva.
RotaCut RCX
Inteligentní te chnologie pro sp olehlivou o chranu a úsp orné zpracování
RotaCut – princip činnosti
RotaCut – funkce
Kontinuálně proudící médium projde
nejprve přes odlučovač pevných frakcí
a poté je dopraveno do řezačky. Cizí
předměty (kameny, kovové součásti atd.)
jsou oddělovány díky své hmotnosti
a velikosti, přičemž je lze posléze odebrat
čisticím otvorem. Plovoucí a rozpuštěné
látky v médiu (vlákna, chlupy, kosti, dřevo
atd.) jsou proudem média transportovány na řezací síto a řezány samoostřicími
se noži.
•Oddělováni tuhých frakcí
•Řezání
•Homogenizace
ACC (Automatická kontrola přítlaku)
Systém ACC automaticky nastavuje řezací
nože. Tím je neustále udržován konstantní
nezbytný přítlak mezi řezacími noži
a řezacím sítem. Manuální údržba je tímto
způsobem zcela eliminována. Přítlak lze
navíc bez přerušení provozu variabilně
měnit podle typu média.
RotaCut MXL pro zemědělská
vozidla
RotaCut pro provozovatele
vyrábějící el. energii
Zařízení RotaCut MXL je ideálním řešením
pro speciální požadavky v oblasti konstrukce
vozidel. Toto zařízení spolehlivě řeže vlákna
a odděluje těžké materiály a lze jej snadno
namontovat na zemědělské vozidlo. Díky
velkému otvoru je k němu snadný přístup
při servisu a údržbě. Stejně tak lze snadno
vyjmout sedimentované těžké materiály.
Jsou-li kofermenty dopraveny do fermentorů
v nařezaném a rozmělněném stavu, lze očekávat
zvýšenou výtěžnost bioplynu a zároveň nižší zatížení míchadel fermentorů. Společnost Vogelsang
nabízí zemědělcům vyrábějícím el. energii ucelenou konstrukční řadu macerátorů RotaCut,
a to také současně s krmnými systémy. Rádi vám
předvedeme možnosti optimalizace krmení
a přepravy kofermentů pomocí zařízení RotaCut.
Typové označení
RC3000
RC5000
RC10000
RCX-48
RCX-58
Typ motoru
Maximální průtok
Převodový motor
Volitelné otáčky
Volitelný výkon motoru
m3/u
90
180
300
600
600
750
min-1
kW
87 - 320
1,1 - 2,2
76 - 326
1,5 - 4
66 - 330
1,5 - 7,5
66 - 319
2,2 - 7,5
114 - 311
5,5 - 11
94 - 276
7,5 - 15
Hydraulický motor
Požadovaný tlak oleje
Požadované
bar
l/min
50 - 70
40
60 - 80
45
70 - 100
60
Inline
Inline
Inline
Cycloon
MXL
Cycloon
MXL
M/MX
Compact
Compact XL
Cycloon
MXL
Konstrukční provedení
Přehled
Řezací síto s průchodem
referenční koule
16
RCQ-20
Inline
mm
10/15/20
8/10/12
15/20/28
4/8/10/12
15/24/30
180 - 230
75
RCX
RCX
MXL
Compact
Compact XL
4/8/10
12/16/20
25/34/38
4/8/10
12/16/20
25/34/38
8/12/16
25/34
17
Zemědělská technologie | Servis
V oblasti servisu neponecháváme nic náhodě
Ať již vyžadujete uvedení do provozu, školení, úplný servis se servisní
smlouvou nebo servisní sadu opotřebitelných dílů, jsme vám vždy
k dispozici prostřednictvím našeho všestranného servisu. Zaručujeme
bezporuchový provoz od samého začátku.
Komplexní služby pro zajištění b ezp oruchového provozu a dlouhé živo tnosti
Podpora a dodávky od A do Z
Myslíme na budoucnost
LifeGuard – náskok díky inovaci
Jsme si vědomi, že úzká spolupráce se zákazníky je pro společný
úspěch nezbytná, a proto naše služby připravujeme tak, aby
vyhověly vašim potřebám. V Německu a v zemích, v nichž máme
pobočky, vedou servisní centra Vogelsang a smluvní partneři aktivní dialog s našimi zákazníky a poskytují spolehlivou podporu.
Myslíme na budoucnost, což je ve vašem nejlepším zájmu.
A začínáme hned u rozsáhlé a podrobné produktové dokumentace. Náhradní díly jsou k dispozici v krátkých lhůtách díky
vysokému stupni vertikální integrace ve výrobě. Kromě toho ve
své blízkosti vždy najdete autorizovaného servisního partnera,
který vám pomůže s opravami a výměnou dílů podléhajících
opotřebení. Nabídku uzavírá služba Vogelsang ServicePack. Ať
již potřebujete zařízení uvést do provozu, zorganizovat školení
přímo v místě či v dílnách, úplnou servisní podporu se servisní
smlouvou anebo servisní sadu opotřebitelných dílů, nabízíme
vám program podpory uzpůsobený na míru přesně podle potřeby.
V důsledku údržby obvykle dochází
k odstávkám a výdajům na personální
síly či náhradní díly. Z tohoto důvodu
jsme vyvinuli koncept, abychom servis
a dobu oprav udrželi na minimu:
LifeGuard – záruka maximální životnosti
na naše produkty.
To znamená, že v každé fázi našeho partnerství získáte vždy
přesně tu podporu, kterou právě potřebujete. To je možné díky
našemu vysoce kvalifikovanému personálu – odborníkům jakými
jsou konzultanti a technici mající podrobné znalosti o zařízeních
firmy Vogelsang.
Životnost stroje Vogelsang je stanovena
podle specifických LifeGuard faktorů. Tyto
faktory bereme v úvahu a nabízíme vlastnosti relevantní pro maximální produktivitu a životnost.
Na základě mnohaletých zákaznických
zkušeností s čerpací technikou je zřejmé,
že při používání těchto zařízení v kombinaci s našimi výkonovými řídicími jednotkami (PCU) může LifeGuard přinášet optimální výsledky při současném zajištění
dlouhé a bezporuchové životnosti stroje.
18
19
ENGINEERED TO WORK
Díky svým zahraničním pobočkám
a servisním centrům máme celosvětové
renomé jako dodavatelé progresivních
technických a snadno obsluhovatelných
řešení.
Sortiment našich výrobků
Nabízíme řešení pro následující oblasti:
• průmyslový sektor
• čištění odpadních vod
• výroba bioplynu
• vakuové odpadní systémy
• zemědělství
Kde nás najdete
Vogelsang je na celém světě. Získejte
online více informací o naší společnosti
a širokém sortimentu služeb:
vogelsang.info
Těšíme se na kontakt s vámi.
Nabízíme široký sortiment výrobků:
• čerpadla s rotačními písty
• drticí technologie
• rozdělovače
• aplikační technika
Dále nabízíme zákaznická řešení na míru.
vogelsang-czech.cz
Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH
Holthöge 10–14 | 49632 Essen/Oldb., Německo
tel: +49 5434 83-0 | fax: +49 5434 83-10
[email protected]
Vogelsang CZ s.r.o.
Holandská 878/2 | CZ-Brno 639 00
info linka: 840 888 884 | ze zahraničí: +420 511 440 475
[email protected]
USA vogelsangusa.com | Velká Británie vogelsang.co.uk
Francie vogelsang.fr | Itálie vogelsang-srl.it
Polsko vogelsang.pl | Rumunsko vogelsang.ro
Česká republika vogelsang-czech.cz | Španělsko vogelsang.es
Austrálie vogelsang.com.au | Čína vogelsang.com.cn
Dánsko vogelsang-as.dk | Švédsko vogelsang.se
Irsko vogelsang.ie | Finsko vogelsang.fi
Mexiko vogelsang.mx | Brazílie vogelsang.com.br
Malajsie vogelsang.com.my | Indie vogelsangindia.com
Jižní Korea vogelsang.co.kr | Rusko vogelsang.ru
Německo – pobočka východ Vogelsang Lutherstadt
Eisleben vogelsang-gmbh.com | Vogelsang mezinárodně
vogelsang-international.com
Neneseme žádnou odpovědnost za chyby,
opomenutí nebo změny v těchto informacích,
protože dostupnost výrobků, vzhled, technické
podmínky a údaje podléhají neustálým změnám.
Copyright© 2014 Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH. Ve vybraných zemích jsou Vogelsang®, HiFlo®, RotaCut®, ACC®, CFC®, BioCrack®,
XTill® a EnergyJet® registrovanými ochrannými známkami společnosti Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH, Essen/Oldb., Německo.
Všechna práva vyhrazena včetně grafiky a obrázků. Zemědělská technologie_CZ_03207714_1000_MET0226 – Vytištěno v Německu
Naše společnost
Inovace a pokrok jsou charakteristickým
znakem společnosti Vogelsang již více
než 80 let, a díky tomu patříme ke světové
strojírenské špičce. Znovu a znovu
dobýváme významné mezníky pokroku.
V současné době vyvíjíme, vyrábíme
a distribuujeme řadu moderních
a spolehlivých strojů a zařízení pro
zemědělství, čistírny odpadních vod
a průmysl.

Podobné dokumenty

Bioplyn

Bioplyn Skladování bioplynu Velkou výhodou bioplynu oproti jiným nosičům energie je ta skutečnost, že ho lze skladovat a podle potřeby využívat v době, kdy potřeba zapojit špičkové zdroje pro výrobu elektr...

Více

akční nabídka traktoru john deere 6115m

akční nabídka traktoru john deere 6115m Maximální povolená hmotnost přípojného vozidla

Více

RotaCut - engineered-to

RotaCut - engineered-to stroje - dvě konstrukční řady, pět velikostí různého typu konstrukce, četné varianty výbavy a použitých materiálů,

Více

Zemědělská doprava - CRS

Zemědělská doprava - CRS značce Annaburger. S firmou Annaburger Nutzfahrzeug spolupracujeme již od roku 1995 a za tu dobu se mezi námi vytvořilo skvělé partnerství. Zásluhu má na tom nejen zajímavý a široký výrobní program...

Více