Denní světla/světla pro denní svícení:

Komentáře

Transkript

Denní světla/světla pro denní svícení:
Denní světla/světla pro denní svícení:
- denní světla musí svítit ve dne (vod toho sou denní, ne?) nebo-li za nesnížené viditelnosti
- pokud svítí denní světla, nesmí svítit žádná jiná ( obrysovky, hlavní, mlhovky )
Provedení a umístění světel pro denní svícení je dáno homologačním předpisem EHK/OSN č. 48,
který předepisuje vyhláška č. 341/2002 Sb. a jejich používání se řídí zákonem č. 361/2000 Sb. o
provozu na pozemních komunikacích pozměněným zákonem č. 411/2005 Sb.
- na jedno vozidlo se montují dva kusy (jeden pár) světel
- umísťují se ve vodorovné rovině ve výšce od 250 mm do 1500 mm na přední část vozidla
- vzdálenost světel od bočního obrysu je max. 400 mm a vzájemně mezi světly min. 600 mm (u
vozidel s šířkou menší než 1300 mm je povolena vzájemná vzdálenost 400 mm)
- světla se rozsvítí automaticky po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasnou po jeho
vypnutí
- při rozsvícení obrysových světel musí světla pro denní svícení automaticky zhasnout
Běžná světla - obrysovky, potkávačky, dálkové:
- pokud svítí běžná světla, nesmí svítit světla pro denní svícení
- užívají se za snížené viditelnosti (rozuměj nejen mlha, déšť, husté sněžení)
- obrysovky musí při zapnutí běžných světel svítit trvale
- obrysovky je možno rozsvítit bez rozsvícení hlavních světel
- pokud svítí běžná světla, musí svítit i obrysovky
- hlavní světla musí svítit buď tlumená nebo dálková
- činnost světel musí být návěštěno kontrolní svítilnou zelené barvy
- činnost dálkových světel musí být návěštěna kontrolní svítilnou modré barvy
- umístění na automobilu je dáno výrobcem automobilu
Mlhová světla- přední a zadní:
- smí se použít pouze za snížené viditelnosti (déšť, mlha, husté sněžení) obecně platí že za sníženou
viditelnost je považován dohled 50m a méně což je většinou i účinný dosvit mlhových světel. Ty
jsou standardně osazována žárovkama H3/55W ( nemá smysl je měnit)
Mlhové světlomety (přední) musí být nejméně 250 mm od vozovky a smí být nejvíce 400mm od
roviny vymezující největší šířku vozidla (od kraje vozidla).
-zapnutí předních mlhových světel musí být na palubní desce indikováno kontrolkou zelené barvy.
od 1.10.1997 musí mít každé motorové vozidlo (M1) minimálně jedno zadní světlo do mlhy - tak
praví zákon 102/95. Pokud máte tedy jednu mlhovku musíte ji mít namontovánu na levé straně
vozidla (na té co je řidič), maximální počet mlhových světel je 2, ty potom musí být umístěny
vzhledem k ose vozidla. V zákoně je také uvedeno pár rozměrů pro instalaci:
-Minimální výška od vozovky je 250 mm.
-Maximální výška od vozovky je 1000 mm.
-Vzdálenost od brzdového světla min. 100 mm.
-koncové mlhové červené světlo musí svítit neustále tedy pokud svítí obrysovky
-koncové mlhové světlo musí svítit i se zapnutými dálkovými světly.
-koncové mlhové světlo musí svítit při zapuntých předních mlhových světel
-zadní mlhové světlo nelze zapnout bez zapnutých tlumených, dálkových a nebo předních
mlhových světel.
- pokud svítí přední mlhovky, MUSÍ svítit zadní mlhovky
- zadní mlhovky mohou svítit samostatně
-zapnutí zadních mlhových světel musí být na palubní desce indikováno kontrolkou oranžové barvy
Přídavná světla:
Na každé vozidlo které není již standartně vybaveno přídavnými dálkovými světly se může
namontovat jeden pár přídavných dálkových světel, alespoň tak to tedy hlásá vyhláška 102/95.
Dálkové světlomety mají velký dosah, ale malý rozptyl, jsou úzce směrové. Nejčastěji se v nich
používají žárovky H1 55W, případně žárovky H3 55W. Od mlohových světel se liší v podstatě čirou
optikou.
Není příliš možností jak a kam dálkové světlo připevnit, zřejmně nejlepší je umístění nad nárazník
směrem dovnitř od hlavních světlometů. Kvalita a životnost světlometů je zde přímo úměrná ceně,
možná ještě hůře.
Do dálkových světlometů má význam dát silnější žárovky, skutečný nárůst svítivosti a dosahu sice
není úměrný zvýšenému příkonu, ale přesto 100W světlomety svítí daleko lépe něž při standartních
55W , druhou stranou mince je, to co je povolené, což určitě tyto silnější žárovky nejsou.
- přídavná světla (dálková) nesmí svítit s obrysovými či potkávacími světly.
- zapnout přídavná dálková světla lze až po zapnutí hlavních dálkových světel
světelné soustavy nesmí být zdvojovány/násobeny.

Podobné dokumenty

přednáška

přednáška nepřehledných místech pozemních komunikací. Použití: • na křižovatkách úzkých ulic obcí • ve směrových obloucích o malém poloměru • u vjezdů na komunikaci, kde platí povinnost dát přednost v jízdě ...

Více

Zákonná ustanovení podle předpisu EHK č. 48

Zákonná ustanovení podle předpisu EHK č. 48 * Výjimka je možná pouze v případě, že geometrie vozidla neumožňuje umístění na běžném místě. ECE-R6 § 6.1 Kategorie 1 = vzdálenost od potkávacího světla/předního mlhového světlometu > 40 mm, svít...

Více

Návod universal - Eurotuning sro

Návod universal - Eurotuning sro Při otočení klíčku ve spínací skřínce do polohy „zapnuto“ začne systém ASS vyhodnocovat napětí palubní sítě a jakmile z jeho průběhu zjistí, že motor je nastartován, sepne automaticky, pomocí relé,...

Více

HBS - šrouby do dřeva

HBS - šrouby do dřeva • Při výpočtu hodnot se vycházelo z předpokladu, že závitová část šroubu je zcela zašroubovaná v dřevěném prvku.

Více

Kola CZ

Kola CZ Vždy používejte ochrannou cyklistickou přilbu schváleného typu. Nezapomínejte, že při jízdě za deště, loužemi či na vlhkém povrchu se prodlužuje brzdná dráha! Upozorňujeme, že horské kolo není sch...

Více

Motor Köhler - návod k obsluze

Motor Köhler - návod k obsluze POZNÁMKA : Jestliže motor vyvine dostatečné otáčky uvolnit startér, ale nedrží běh (špatný start), otáčení motor musí mít povoleno dojet k úplnému zastavení před pokusem o nové startování motoru. J...

Více

Halogenová přídavná (mlhová) světla oválná čočková

Halogenová přídavná (mlhová) světla oválná čočková bílý + napájení napájení 12 V Montáž: V následujícím textu uvádíme vybrané požadavky na umístění z předpisu EHK/OSN č. 48 pro mlhová světla: Mlhová světla smí být použita pouze za snížené viditelno...

Více

PŘČLOHA K 2007 Mezinárodních sportovních řádů

PŘČLOHA K 2007 Mezinárodních sportovních řádů usnadnění definice, podle mezinárodní skupiny, ve které model původně závodil, jak jsou shrnuty v příloze I. 2.1.3 Pořadatelé soutěže mohou tyto skupiny spojovat, jak to potřebují pro účely závodu,...

Více