Křesadlo 2007 - nominace Anny Hirtovéoblíbené!

Transkript

Křesadlo 2007 - nominace Anny Hirtovéoblíbené!
Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s., Východní 6, 360 20 Karlovy Vary, tel. 353 230 847, 775 730 847
www.materske-centrum.cz, [email protected]
nominační formulář
„cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“
Jméno nominované/ho
Anna Hirtová, nar. 19. 4. 1945
Adresa a kontakt (tel., E-mail)
Májová 53, 350 02 Cheb, tel. 604 406 369
Název organizace, kde působí
Farní charita Cheb, http://charita.farnostcheb.cz
Důvod nominace,
Paní Anna Hirtová, nar. 19. 4. 1945, je dlouhodobou dobrovolnicí Farní
charity Cheb. S naší charitou začala intenzivněji spolupracovat v roce 1998, po
smrti své dcery. Během těchto 10 let byla zapojena do mnoha služeb či úkolů,
především ve prospěch lidí bez přístřeší (podrobný výčet na druhé straně), do
kterých často zapojila i některé členy své rodiny.
Paní Annu Hirtovou navrhujeme na ocenění Křesadlo 2007 především
proto, že do služeb naší farní charity trvale vnáší ducha povzbuzení a inspiraci
pro ostatní, postoj poctivosti, spolehlivosti a obětavosti a především otevřené
srdce a dobré slovo pro lidi hledající pomoc v náročných osobních situacích a
životních podmínkách.
Právě tito lidé (které většinou zná jménem, zná jejich osobní historii a ví,
v jakém chebském zákoutí jsou právě „ubytováni“), jsou tím nejlepším
doporučením pro toto symbolické ocenění. Křesadlo 2007 v rukou Aničky
Hirtové by bylo nejen oceněním jejího dlouholetého osobního vkladu do služby
lidem v nouzi, ale především vyzdvižením stylu, kterého je paní Anna Hirtová
ztělesněním: služby vycházející ze srdce zasaženého utrpením.
(podrobněji viz následující strana)
činnost nominovaného
(v případě potřeby pokračujte na zadní straně)
Jméno navrhovatele/ky
Mgr. Petr Hruška, ředitel Farní charity Cheb a Rada Farní charity
Adresa navrhovatele/ky, kontakt Kostelní nám. 15, 350 02 Cheb; tel. 608 656 557
Název organizace
Farní charita Cheb, Kostelní nám. 15, 350 02 Cheb
Souhlas nominovaného s nominací
Datum: 4. 2. 2008
Podpis nebo souhlas:
(Bez souhlasu nebude návrh zařazen!)
Všechny podrobnosti a podmínky akce najdete na internetových stránkách Mateřského centra K.Vary
www.materske-centrum.cz, Národního dobrovolnického centra HESTIE www.hest.cz, a na stránkách
www.dobrovolnik.cz , také na www.kr-karlovarsky.cz
Své návrhy zasílejte co nejdříve (nejpozději však do 10. února 2008)
na adresu: MCKV, Východní 6, 360 20 Karlovy Vary nebo [email protected]
Slavnostní předání cen proběhne 7. 3. 2008 na hradě Loket. Srdečně Vás zveme!
Patronem akce je radní Karlovarského kraje paní Mgr. Ellen Volavková
Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s., Východní 6, 360 20 Karlovy Vary, tel. 353 230 847, 775 730 847
www.materske-centrum.cz, [email protected]
Příloha k nominačnímu formuláři Křesadlo 2007
Anna Hirtová, Farní charita Cheb
Jednotlivé dobrovolnické služby či úkoly, na kterých paní Anna Hirtová doposud spolupracovala:
osobní péče o staré, nemocné a postižené v jejich domácnostech (1998 – dodnes)
vedení charitního šatníku v Karlově ulici (1998 – 2004)
spolupráce na organizaci humanitárních akcí a sbírek (především povodně 1997 a 2002)
spolupráce s mateřskými školami v rámci Tříkrálových sbírek (2001 – 2004)
zajištění štědrovečerní večeře pro osamělé (1998 – 2005)
koordinace přeshraniční spolupráce s Caritas Plavno (2001 – 2004)
členství v Radě Farní charity (1999 – 2004)
spolupráce na založení Centra sv. Alžběty v Chebu (2003 – 2004)
členka týmu charitního šatníku v Centru sv. Alžběty v Chebu (2004 – 2006)
zajištění zázemí pro Tříkrálovou sbírku (2007 – 2008)
tahounka dobrovolnického programu „Martinův plášť“ (2007 – dodnes)
iniciátorka štědrovečerní večeře pro lidi bez přístřeší na chebském nádraží (2007)
paní Anička Hirtová při štědrovečerní večeři před chebským nádražím, 24. 12. 2007
Chebský deník, 27. 12. 2007, http://chebsky.denik.cz/zpravy_region/cheb_vanoce_bezdomovci20071226.html