PRONOUNS

Transkript

PRONOUNS
PRONOUNS
subject
object
possessive
(with a noun)
possessive
(without a noun)
I
me
my
mine
you
you
your
yours
he
him
his
his
she
her
her
hers
it
it
its
-
we
us
our
ours
you
you
your
yours
they
them
their
theirs
I know Tereza.
Tereza knows me.
This is my car.
This car is mine.
subject
object
possessive
(with a noun)
possessive
(without a noun)
v prvním pádě
v ostatních pádech
(až na několik
vyjímek, jak už to v
angličtině bývá)
přivlastňovací – je za
ním podstatné
jméno, ke kterému
patří
přivlastňovací – není
za ním podstatné
jméno, ke kterému
by patřilo
já
pro mě
se mnou
o mě
dej mi
moje knihy
To je moje.
I
for me
my books
It is mine.
with me
about me
give me