léto 2010 - Obec Tlučná

Komentáře

Transkript

léto 2010 - Obec Tlučná
Dětské hřiště Na Čampuli
Historie na pokračování
Malé děti si mohou od poloviny letošního července
vyzkoušet nové hřiště.
Další část čtení o hornické historii v Tlučné a okolí si
můžete přečíst i v tomto vydání TZ.
Léto 2010
Vydává Obecní úřad v Tlučné
číslo 2.
zdarma
povoleno MK ČR E 12277
Do Manětína zavítali členové tlučenského SPCCH
Foto: Václav Karpíšek
Pozvánka na koupání
Koupaliště v Tlučné bylo vybrané z celé republiky
v osmičce plováren pod širým nebem, kde nehrozí sinice
ani problémy s hygienou.
Příjemné letní okamžiky přeje návštěvníkům redakce TZ.
www.lidovky.cz/
osm-plovaren-ktere-stoji-za-navstevu
Tlucenský
zpravodaj
zprávy z radnice
16. zasedání Zastupitelstva obce Tlučná
konané dne 10. 6. 2010 v zasedací místnosti obecního úradu
Zastupitelstvo obce schválilo:
III. a IV. úpravu rozpočtu
obce Tlučná pro rok 2010
Opětovné podání žádosti o
dotaci z fondů EU OPŽP na akci
„Výstavba sběrného dvora odpadů
obce Tlučná“
Postup rady ve věci
provedení stavebních úprav v
objektu MŠ Tlučná za účelem
navýšení kapacity
Záměr firmy Interstav
V š e r u b y n a v ý s t a v b u t z v.
malometrážních bytů určených
především pro starší občany
vzhledem k nedostatečné kapacitě
současného DPS a dále pro mladé
rodiny jako startovací byty v
lokalitě pod šachtou - proti areálu
bývalé pily
Realizaci oprav
komunikací a chodníků
(Bažantnice, ulice Julia Fučíka,
ulice Boženy Němcové, chodník
od č.p. 413 (ZVEMA) směrem k
lesu
Návrh firmy Interstav
Všeruby na revitalizaci lokality za
kapličkou
hřbitovem
Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2010, která ruší
obecně závazné vyhlášky č.
936/92 o zajištění klidu, čistoty a
pořádku v obci Tlučná a č. 2/97 o
inventarizaci hospodářských
prostředků obce Tlučná
Směrnici č. 1/2010 pro
zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu
Návrh rady na revitalizaci
dětského hřiště Na Čampuli
Provedení oprav veřejného
osvětlení v ulicích Wolkerova,
Máchova a Hlavní v úseku před
Obnova dětského hřiště Na Čampuli
Určitě dobrou
zprávou pro občany
zejména mladé rodiny s
dětmi bude, že rada obce
a zastupitelstvo obce na
můj návrh odsouhlasilo
provést celkovou
obnovu dětského hřiště
v lokalitě Na Čampuli u nových bytovek.
Rada obce na základě učiněné
poptávky a po velmi dobrých
zkušenostech se stavbou obdobného
zařízení v areálu MŠ, rozhodla zadat tuto
zakázku a realizaci firmě Tomovy parky
s. r. o. Celkově je tato obnova pojata tak,
aby vzhledem k množství dětí i jejich
věkové různorodosti co možná nejvíce
splňovala představy dětí. Domnívám se,
že atrakce a zařízení na tomto dětském
hřišti a jejich kvalita jsou zárukou pro
dlouhodobé využívání .
V současné době již započaly
práce na odstranění současného zařízení,
zemní práce a příprava na instalaci
nových atrakcí. Zároveň děkuji rodičům
za pochopení, že toto oblíbené místo bude
do 15. července mimo provoz. Pro Vaši
informaci celková hodnota tohoto díla po
dokončení bude činit částku cca 800 tis.
Kč, přičemž přímé náklady firmy
Tomovy parky činí cca 490 tis. Kč a
veškeré ostatní práce budou provádět
pracovníci obce ve vlastní režii.
Přeji Vám milé děti, abyste si v
pohodě a zdraví tohoto místa užívaly a
také si jej vážily. Vám milí rodiče a
občané zároveň přeji příjemnou a hezkou
dovolenou.
Stanislav Volf, starosta obce
Možná že i takto bude vypadat dětské hřiště Na Čampuli.
Úplné znění usnesení
o b e c n í h o
zastupitelstva je k
dispozici na úřední
desce OÚ a na
obecních webových
stránkách.
Připravil Ing. Václav Vítek
Tlucenský
zpravodaj
Tlučná 2010
Nové
knihy
BELETRIE
Březinová, A. - Královská láska
Blómkvist, S. - Bronzová socha
Braun, L. J. - Kočka, která hrála domino
Rollins, J. - Klíč soudného dne
Larsson, S. - Dívka, která kopla do
vosího hnízda
Howell, H. - Dobyvatel z Vysočiny
Hlaváčková, I. - Osudu neutečeš
Cabot, P. - Výuka lady Caroline
Francková, Z. - Nevěrně tvá
Barber, L. - Škola života
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 2010
Ve dnech 28 a 29. května proběhly v naší obci Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Svůj hlas mohlo odevzdat celkem 2 282 voličů. Svého
práva využilo 1 381 občanů (62,52 %).
Výsledky voleb jistě naprostá většina občanů velmi dobře zná. Proto jen krátká
rekapitulace za strany, které v naší obci získaly více než 5 % platných hlasů.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ČSSD
ODS
TOP 09
KSČM
VĚCI VEŘEJNÉ
SUVERENITA BLOK J. BOBOŠÍKOVÉ
314 hlasů
281 hlasů
269 hlasů
152 hlasů
141 hlasů
73 hlasů
22,88 %
20,48 %
19,60 %
11,07 %
10,27 %
5,32 %
Podrobné výsledky voleb v naší obci jsou k dispozici na vývěskách obecního
úřadu a zejména pak na internetových stránkách: http://www.volby.cz.
Připravil Ing. Václav Vítek
MLÁDEŽ BELETRIE
Hulpach, V. - Pohádky o zvířátkách
Hulpach, V. - Pohádky bylo nebylo
Hoňková, I. - Čarodějnická kniha
Makoliová, P. - Letní vzplanutí
Allison, J. - Pátračka Gilda a Duchova
sonáta
Stínil, L. - Královna krásy
Wilson, J. - Můj tajný deník
NAUČNÁ
Kronzek, A. Z. - Škola čarodějů
Hartink, A. E. - Encyklopedie vojenské zbraně
Rešetnikov, V. - Pilot bombardéru
Brož, I. - Dali své jméno značce
Pernes, J. - Takoví nám vládli
Cinger, F. - Tiskoví magnáti Voskovec a
Werich
Owen, CH. - Originální svíčky
Jarní úklid
K jaru, jak
známo, patří velké
gruntování a uklízení.
Určitě to všichni známe
z domovů a tak není
divu, že mnozí
netrpělivě sledovali
obecní vývěsky , kdy se
objeví oznámení data sběrného dne.
27.březen 2010 byl očekávaným
dnem. Na parkovišti za kapličkou byly
přistaveny velké kontejnery na objemný,
nebezpečný a ostatní odpad, kterého se
občané potřebovali zbavit.
Kontejnery se rychle plnily a
pracovníci EKO-SEPARU Nýřany a
hospodářského dvora OÚ měli plné ruce
práce. Kolem půl dvanácté se parkoviště
uklidnilo, vše bylo odvezeno a uklizeno.
S výsledkem sběru objemného a
nebezpečného odpadu můžeme být
spokojeni.
Celkem se svezlo 3,77 tuny tohoto
odpadu, /např. pneumatiky,ředidla, barvy,
motorové oleje atd./.
KNIHOVNICE DOPORUČUJE
SMRT SKLÍZÍ NA KRYMU
Napsal: HELMUTH NOWAK
Autor popisuje poslední pokusy
wehrmachtu překonat ofenzívu
sovětských vojsk, ale jeho boj proti lidské
a zbrojní přesile nemá naději na úspěch.
Srdečně zve do knihovny
Vlasta Pospíšilová
Foto Václav Volf
Místní knihovna dále nabízí využití
Internetu zdarma
pro všechny obyvatele Tlučné
v otevírací době knihovny.
Obec zaplatila za svoz odpadu,
služby, dopravu a skládkovné celkem
32 831.- Kč.
Co říci závěrem. Organizace opět
klapala perfektně a akce splnila svůj účel.
Připravila Mgr. Miroslava Troubilová
Tlucenský
zpravodaj
Tlučná 2010
Vítání občánků
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Slavnostním
aktem byli 14. dubna
2010 přivítáni na
obecním úřadě noví
občánkové Tlučné.
Místostarosta obce Ing.
Václav Vítek a Mgr. Jiří
Plaček byli hlavními
aktéry přivítání. O hezkou hudební
vložku se postarala hudební skupina
Generace p. Václava Volfa s dojemnými
houslemi p. Jiřího Homolky. Děti dostaly
od obecního úřadu počáteční vklad 500,Kč, pamětní knížku a drobné upomínky.
Rodiče pak kytičku. Přivítány do života
byly tyto děti:
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 2010
Ciblová Adéla, Dostal Lukáš,
Dutkovský Petr, Gabrielová
Alena, Havel Jiří, Kotěšovec Jan,
Krůs Vojtěch, Kryl Daniel,
Lišková Lucie, Mareška Petr,
Mundilová Lucie, Němeček Jan,
Nový Jiří, Pojar Jan, Sedláková
Nela, Schmid David, Souček
Martin, Špeta Michael, Trojovský
Matěj, Trnková Linda,
Staňková Adéla.
Za KPOZ Jan Mitrenka
Hlídání dětí
Pohrajeme si a naučíme vaše
dětičky - malé děti - základní hygienické
návyky, základy správného stravování,
soustředit se na jednotlivé hry a (tanec,
zpěv ...) při odpočinku čtení pohádek;
větší děti - možnost výuky NJ, AJ, po
dohodě s rodiči základy na PC.
Hlídáme děti bez ohledu na věk
denně od 6.00 do 16.00 hodin. Možné
upravit po dohodě s rodiči. Tety, které se
budou o vaše děti starat - zdr. sestra s
dlouholetou praxí v MŠ, KÚ a dětsk.
domově - pedagog, diplom Zertifikat
Deutsch jazykové školy.
Kontakt na tety: 739946760
Péče o děti v denním režimu: 30,Kč/hod. vč.; příležitostná péče:
90,- Kč/hod. vč. stravy.
Prázdninové hlídání
u berušek
Musíte do práce? Nevyšel vám
letní tábor nebo je vaše dítě příliš malé?
Pořádáme celodenní a týdenní pobyty.
Pro děti je připraveno mnoho her a
zábavy, a to zejména v přírodě. Dále
budeme chodit na koupaliště v Tlučné,
kde bude dětský den, maškarní rej,
malování i na obličej a diskotéka. Děti si
zasoutěží, poznají mnoho zajímavého na
cestách lesíkem a budou odměněny.
Spánek a strava zajištěna v mini
školičce Nýřany. S sebou spacák,
sportovní obuv a oblečení, dále plavečky
a mycí potřeby. Průkazka zdr. pojišťovny.
Cena vč. stravy, zajištění pitného
režimu a pobytu na koupališti:
200,- Kč na den.
Kontakt: 739946760
Cyklobusem do
Českého lesa
přívěsný vozík za kolo či jízdní kola
pro děti do 6 let.
• SLEVA 10,- Kč na osobu při
návštěvě Muzea strašidel v Plzni
(max. 1 týden stará jízdenka)
www.muzeumstrasidel.cz
Poznejte Český les s množstvím
zpevněných cest, značených
cyklotras, zajímavých míst
s nedotčenou pohraniční přírodou
s úžasnými výhledy do krajiny.
Plzeň,CAN 8:00 › Tlučná,ZŠ 8:14 ›
Železná 9:50
Železná 17:10 › Tlučná,ZŠ 18:46 ›
Plzeň,CAN 19:00
Zvýhodněná rodinná jízdenka platná
až pro 5 osob, z nichž maximálně 2
osoby mohou být starší 15 let
Zdarma přepravíme Vaše dětské
složitelné kočárky, skládací dětský
Bonus za jízdenku
Kompletní jízdní řád, rady a tipy na
výlety a další užitečné informace
Cyklobalíček 3 tipů na cyklovýlety
ze zastávek autobusu v různé délce a
obtížnosti je k dispozici v tištěné
podobě a na internetovém portálu
www.plzenskonakole.cz
Lze objednat i službu
cykloprůvodce
www.csadplzen.cz/ceskyles
Tlucenský
zpravodaj
Tlučná 2010
Zprávy z hasičské zbrojnice
MH před komisí
V měsíci
dubnu mladí hasiči
skládali zkoušky, aby
dokázali znalosti z
h a s i č s k é a b e c e d y.
Správné odpovědi
hodnotila komise ve
složení Filip Lubomír zasloužilý hasič, Filip Josef - starosta
SDH Tlučná, Čermák Jan - velitel SDH
Tlučná a Frána Jaroslav - vedoucí ORM
Plzeň-sever. Jejich rozhodnutí bylo
následující: odborku „Strojník“ úspěšně
splnil Jakub Denk, Martin Sobotka, Petr
Špachmann,Veronika Kašparová,
Michaela Haišmanová a Zuzana
Kašparová. Odborku „Preventista“ Ivana
Čermáková a Anna Kocánková. Odborku
„Kronikář“ Tomáš Denk a Eliška
Křížová. Odborku „Velitel“ Lukáš Kříž.
Sliby se mají plnit
V prvním vydání zpravodaje jsem
vám slíbil výsledky z výstupu na věž v
Domažlicích.Tohoto, již 7. ročníku, se
zúčastnilo celkem 57 hasičů z 26 sborů.
Nejlepšího času 1,17'55 dosáhl již
tradičně Antonín Rendl z Horní
Kamenice. Čas našich chlapců: Lukáš
Koptík 1,37'26, Standa Klug 1,38'54,
Martin Bouda 2,02'58 a Vlasta Žák
2,36'13.
Zkouškové období
i pro dospělé
V Kaznějově se 11.4. konalo
přezkušování specializace SH ČMS
strojník a hasič II. a III. stupně. Při této
akci jsme nemohli chybět. Zkouškami
před odbornou komisí splnil Martin
Bouda, Petr Špachmann a Milan
Špachmann odbornost „Hasič II. stupně“,
Radek Jäger a Lukáš Koptík odbornost
„Hasič III. stupně“.
od vodního zdroje přenosná motorová
stříkačka a dopravní a útočné proudy k
tomu, aby se mohly v praxi vyzkoušet
všechny druhy požárních proudnic.
Komunikace mezi jednotlivými
stanovišti se prováděla pomocí
radiostanic a optických signálů.
Požární ochrana
očima dětí
Soutěže, kterou každoročně
vyhlašuje Odborná rada prevence
Sdružení hasičů Čech , Moravy a Slezka,
jsme pravidelnými účastníky. Také v
letošním roce jsme přihlásili do soutěže
několik výtvarných a literárních děl. S
básničkou "Hoří" obsadil Martin Sobotka
1. místo a postoupil do krajského
hodnocení.
Noční jízda Žichlice
Až do okrsku Hromnice si naši
chlapci zajeli na noční soutěž, která byla
určena pro pětičlenná družstva. Každé
družstvo absolvovalo 35 kilometrů
dlouhou trať s vozidlem DA 8. Na trati
bylo nutné splnit devět tajných disciplín.
Například poskytnutí předlékařské první
pomoci osobám sraženým dopravním
prostředkem, určování optických signálů
při dodávce vody, výstup po lezecké
stěně, testy z pravidel silničního provozu
atd. Ze 16. družstev se naši chlapci ve
složení Stanislav Klug, Lukáš Koptík,
Radek Jäger, Kamil Křižan a Jakub
Šrámek umístili na pěkném 3. místě a do
sbírky přivezli opět pohár. Děkuji za
vzornou reprezentaci sboru i obce.
Mladí hasiči opět v akci.
V Manětíně se 25.4. 2010 konala
soutěž "O Pohár SDH Manětín". Tato
akce je zařazená do soutěže o pohár
"Rady mládeže OSH Plzeň-sever". Náš
sbor přihlásil do této soutěže družstvo
starších. To ve složení I. Čermáková, M.
Zímová, V. Kašparová, L. Kříž, K.
Křižan, J. Bednář a M. Sobotka získalo 7.
místo. Družstvo mladších ve složení Z.
Kašparová, P. Špachmann, T. Denk, M.
Longauer a V. Loužek obsadilo 14. místo.
Globus Cup Junior
V sobotu 8.5.2010 se na parkovišti
obchodního domu Globus konala soutěž
v požárním útoku pod názvem "Globus
Cup Junior".Tlučenský sbor
reprezentovalo družstvo starších žáků ve
složení Ivana Čermáková, Veronika
Kašparová, Michaela Haišmanová,
Kamil Křižan, Jan Bednář, Martin
Sobotka a Lukáš Kříž. I přes velkou snahu
se tomuto družstvu příliš nedařilo a
obsadili 14. místo.
Plamen skončil.
V Dolním Hradišti se 22.5. 23.5.2010 konalo závěrěčné kolo 38.
ročníku hry pro mladé hasiče „Plamen“.
Pořadatel SH ČMS odborná rada mládeže
Plzeň-sever připravila na sobotu soutěž
ve štafetě 4x60 metrů, štafetu CTIF,
požární útok CTIF a přebor jednotlivce v
běhu 60 metrů s překážkami. V neděli
soutěž skončila královskou disciplinou požárním útokem. Po vyhodnocení
jednotlivých disciplin se naše družstvo
mladších ve složení Zuzana Kašparová,
Eliška Křížová, Petr Špachmann, Tomáš
Školení
a praktická činnost
Dne 15.5.2010 proběhl další
výcvik zásahové jednotky. V teoretické
části se probíral cvičební řád a druhy
bojových rozvinutí. Dále následoval
praktický výcvik. Členové jednotky
nacvičovali výstup s vysokotlakým
proudem do patra pomocí čtyř dílů
nastavovacích žebříků, pak se vysokotlak
vystřídal s útočným vedením C 52 s
kombinovanou proudnicí. Následně se
jednotka přesunula na čerpací stanoviště
na Vejprnickém potoce. Zde byla použita
Foto Petr Špachmann
Tlucenský
zpravodaj
Denk, Václav Loužek a Matyáš Longauer
umístilo na 10. a starší ve složení Ivana
Cermáková, Marcela Zímová, Veronika
Kašparová, Michaela Haišmanová,
Lukáš Kríž, Kamil Križan, Jakub Denk a
Martin Sobotka na 8. míste.
V jednotlivcích se Ivana
Cermáková umístila na 13., Lukáš Kríž na
16. a Martin Sobotka na 22. míste.
Pripravil Lubomír Filip
Plamen 2010
Jako každý rok
touto dobou, i letos jsme
se zúčastnili jarního
kola hry Plamen. Soutěž
se konala opět v Dolním
Hradišti, a to ve dnech
22.5 23. 5. 2010.
V sobotu ráno
jsme se sešli ve zbrojnici a Avií a
hasičským favoritem, odjeli na
dvoudenní soutěž. Letos s námi jeli i
někteří členové zásahové jednotky, aby
nám pomohli se stavbou stanů a týlovým
zabezpečením.
Po příjezdu na místo konání
soutěže jsme se „zabydleli“ na
strategickém místě, což znamená: blízko
na disciplíny a ještě blíž ke stánku s
jídlem, viď Kubo? Soutěž zahájila štafeta
4x60 metrů v kategorii starších. Děti na
této disciplíně vybojovaly pěkné 8. místo.
Následoval útok CTIF opět v kategorii
starších. Krásný čas, bohužel trestné body
družstvo „odšouplo“ až na 8. místo. Jo, jo
broučkové, nejen požární útok, ale i
ostatní disciplíny se musí dobře ovládat,
viď, Kamile a Lukáši.
Pak už přišla na řadu kategorie
mladších, a to štafeta 4x60 metrů při které
družstvo skončilo na 12. místě.
Pauzu na obídek a relaxaci,
vystřídal útok CTIF v kategorii mladších.
Zde naše děti velmi zabojovaly a získaly
krásné 8. místo. Souběžně dobíhala naše
štafeta CTIF- starší, která také skončila na
8 místě. Pak nás už čekala pouze štafeta
CTIF- mladší. Bohužel malinké zaváhání
děti zařadilo až na 14. místo. Celý den
nám počasí opravdu přálo, sluníčko
svítilo, mráčky občas vypadaly dost
zlověstně, ale vždy se nad námi slitovaly a
zase odpluly. V pozdním odpoledni jsme
před sebou měli poslední disciplínu
sobotního dne běh na 60 metrů
jednotlivci. V tomto klání jsme měli 3
zástupce- Ivču Čermákovou, Lukáše
Kříže a Martina Sobotku. Na to, jaký
panoval před závodem strach, se jim to
všem povedlo. Ivana skončila s časem
17.37 na velmi krásném 13. místě z
celkového počtu 27 závodnic, Lukáš s
časem 19,06 na místě 16. a Martin, tomu
štěstí tentokráte moc nepřálo, na 22. místě
Tlučná 2010
z celkového počtu 22 závodníků. K večeři
jsme si dali párek, chvilku ještě poseděli
před stany a zhodnotili jsme uplynulý
den. Pak už na nás čekala jen jedna
povinnost jít spát.
Po probuzení, lehké hygieně a
vydatné snídani, se děti začaly
připravovat na konečnou disciplínu
požární útok. Nejdříve přišla na řadu
kategorie starších. Tréma by se dala
přímo krájet. Po startovním výstřelu
všichni bojovali jako lvi. A vyplatilo se.
Skvělé 6. místo je vynikající úspěch. V
celkovém pořadí skončilo družstvo
starších na 8. místě z 16 družstev. Ani
kategorie mladších se v požárním útoku
nedala zahanbit. Rychle zapojené
p ů l s p o j k y, n a t a ž e n é h a d i c e a
bezproblémové nastříkání, to vše našim
„špuntům“ zajistilo moc pěkné 14. místo.
V celkovém pořadí mladší vybojovali 10.
místo z 30 družstev. Prostě a jednoduše
řečeno: „Veliká krása!“
Na závěr bychom chtěli
poděkovat Kamilu Křižanovi, Lukáši
Křížovi, Jukubu Denkovi, Ivaně
Čermákové, Pavlíně Kyrianová a Adéle
Klausové, pro které byl letošní školní rok
posledním, kdy mohli startovat v
kolektivu Mladých hasičů. Byli bychom
velmi rádi, kdyby na hasiče nezapomněli,
cvičili a dále se vzdělávali s dospělými.
Všem moc děkujeme a přejeme hodně
štěstí a úspěchů v životě.
Ved. mládeže Marcela Špachmannová
Návštěva, která potěší
si přizvala Petra Filipa a Standu Kluga,
zkušené to hasiče, kteří si děti rozdělili
mezi sebe, provedli je zbrojnicí a ukázali
jim veškeré „nádobíčko“, které dospěláci
používají při požárech a mimořádných
událostech.
Taková přišla do naší zbrojnice
10.5.2010. Navštívily nás děti z MŠ se
svými učitelkami. Ve zbrojnici je přivítala
pí. Marcela Špachmannová. Na pomoc
Foto Marcela Špachmannová
Tlucenský
zpravodaj
Tlučná 2010
Zájezd do
Manětína a Plas
Pochod
pro zdraví
Dne 17.dubna se členové SPCCH
sešli u kapličky k zájezdu do Manětína a
Plas. Autobus p. Bláhy nás bezpečně
dovezl do Manětína k zámku a za chvíli
jsme již procházeli jeho zahradami i
interiérem. Líbila se nám architektura i
inventář zámku.
Též jsme si udělali na památku
společné foto v zahradě zámku. V
zámecké restauraci byl odpočinek s
chutným obědem.
Posilnění a odpočatí jsme
pokračovali do Plas k slavnému
Konventu. Prohlédli jsme si prostory v
nichž mniši žili, technické založení na
pilotách a vodní hospodářství konventu.
Po skončení prohlídky, která se všem
líbila, bylo možno si prohlédnout město
Plasy a hlavně nově budovanou kruhovou
křižovatku.
Jelikož nám počasí přálo a
sluníčko nešetřilo jarními paprsky,
ochladili jsme se u Rudolfa II. Autobusem
jsme se dostali pohodlně domů a zase
jsme byli bohatší o jedinečný zážitek.
Je tu 1. máj 2010. Členové a
členky SPCCH v Tlučné využívají
pěkného počasí a jdou na pochod pro
zdraví. Sraz je ve 14.00 hodin u kapličky
a směr pochodu je určen lesem do
Vejprnic a zpět. Jelikož se nejednalo o
první pochod, ale již téměř tradiční
několikátý, sešlo se celkem 45 účastníků
a 1 pes. Někteří účastníci se vybavili
batohy, holemi, deštníky a jinými
důležitými součástkami výstroje, nikdo
však nezapomněl na dobrou náladu.
U obecních domů se všichni
vyfotili, aby mohli dokládat sousedkám a
mladším členům rodiny, že jejich babička
a nebo dědeček, není ještě do starého
železa a svojí aktivitou je může mnohdy
zahanbit. Celou cestu se probíraly
novinky z Tlučné a při příchodu pod
rozkvetlé stromy a břízy dostaly členky
políbení, aby byly stále svěží a čilé.
Náhle tu byly Vejprnice a všichni
se divili, že to tak rychle uteklo. Jelikož
sluníčko pěkně svítilo a hřálo, bylo nutno
doplnit tekutiny a trochu si odpočinout,
využilo se otevřené hospůdky Na růžku.
Po občerstvení nám p. Mitrenka s
předsedkyní pí. Dezortovou předal čestné
diplomy o absolvování pochodu a
zároveň popřáli mnoho zdraví do dalších
akcí pro zlepšování kondice.
Vydali jsme se na zpáteční cestu
domů. Kdo už neměl dostatek sil, nebo už
zdravotní stav nedovoloval další námahu,
jel autobusem. Přesto všichni si
pochvalovali hezký zážitek, pěknou
pohodu a malé vytržení z usedlého
způsobu života.
Doufáme, že tímto příkladem se
při příštím pochodu pro zdraví sejde ještě
více účastníků, třeba i z řad občanů a
mládeže.
Václav Karpíšek
Václav Karpíšek
Anketa
Vzpomínáte si na vaše letní prázdniny a jak jste je prožívali?
Jana
Bodláková
Na školní prázdniny
vzpomínám moc ráda.
Pravidelně jsem
jezdila k dědovi a
babičce do Příbrami a
do Rožmitálu pod
Třemšínem. Většinou
to bylo na celý měsíc a
tak jsem se snažila si toto období užít s
kamarády z jihu Čech. Druhou polovinu prázdnin jsem strávila doma. A to byla nuda.
Jana
Šimlová
Jezdila jsem na
šachová soustředění a
t á b o r y. B ě h e m
prázdnin jsem se
z ú č a s t n i l a
pravidelných turnajů
v Plzni, v Pardubicích
a v Klatovech. S rodiči
jsme jezdili po českých městech a jejich
památkách. Hrady a zámky mám stále ráda.
Jaroslava
Königová
Já jezdila na pionýrské
tábory a kupodivu
jsem tam jezdila ráda.
Hlavně ty poslední
r o č n í k y, k d y m ě
vytrvale uháněli kluci.
Na jednom takovém
táboře vznikl můj
první kontakt s Tlučnou, ale víc neprozradím.
Tenkrát jsem já, děvče z Města Touškova, ani
nepomyslela, že tady budu učit děti.
Jaroslava
Drahokoupilová
Jelikož prarodiče
pocházeli také z
Tlučné, tak jsem o
prázdninách zůstávala doma. Chodili
jsme na koupaliště do
Líní. To tlučenské
bylo vybudované až
když mě bylo patnáct. I o prázdninách jsme
museli doma pomáhat. Měli jsme dost
ovocných stromů a tak trhání třešní nikdo
neunikl. Přesto jsem prázdniny měla moc ráda.
Michal
Houdek
Foto Václav Karpíšek
Vzpomínám si velice
matně ale vím, že
n e j l e p š í n a
prázdninách je
volnost bez dozoru
rodičů. Klukovské
lumpárny k tomu
určitě patří. Důležité
je uvědomit si, že prázdniny skončily. Nejvíc
jsem si užil, když mě kamarád Michal Vašák
učil chytat ryby.
Anketu připravil Václav Volf
Tlucenský
zpravodaj
Tlučná 2010
A zase je tu konec školního roku
Vzpomínkou
bych se chtěla vrátit k
10. 5. 2010, kdy nás paní
Marcela Špachmannová
se svými kolegy pozvala
do místní hasičské
zbrojnice, kde pro děti
připravili velice
zajímavou besedu, prohlídku a ukázku
v e š k e r é h a s i č s k é t e c h n i k y.
Nejzajímavější bylo vybavení hasičských
aut, posezení v nich, stříkání vody z
hasičských hadic nebo ukázka nosítek pro
raněné, kde posloužila jako figurantka
paní učitelka. To vše proběhlo v rámci
měsíčního tématu „Mámo, táto, pojď si se
mnou hrát“. Kéž by nám takovýchto
hezkých chvil poskytlo v příštím školním
roce více rodičů.
4. 6. 2010 ukončily děti naší MŠ
návštěvu solné jeskyně Mauera v Plzni.
Některé děti jezdily již druhým rokem,
některé poprvé, ale v závěru můžeme
konstatovat, že 10 hodinových lekcí bylo
z hlediska zdravotního stavu dětí velkým
přínosem.
9. 6. 2010 ožije parník na
Hracholuské přehradě zhruba 80 dětmi
naší školky. Při hodinové plavbě si budou
moci prohlédnout vodní hladinu, jiné
loďky, stany, chatky, ale i pěknou přírodu
kolem této vodní nádrže.
Foto Věra Vítková
Toníkovy kulinářské rady
OS Okrašlovací spolek Tlučná a Višnice
V měsíci květnu
jsme tradičně začali
stavbou májky, kterou
dle tradice bylo nutno
střežit až do rozednění,
což nám některým
nedělá žádný problém a s tímto jsme se
vyrovnali bez ztráty bodů. Usedlejší
členové dodělávali úpravy zahrad a ti
zdatnější si vyrazili na výšlap povodím
Kosího potoka se začátkem v Plané u
Mariánských Lázní a po 24 km odjezdem
vlakem z Ošelína. Počasí nám přálo,
nepadla ani kapka deště, ale ty nohy, ty
bolely.
Poslední sobotu jsme pokáceli
májku, a dokud bylo co pálit, tak se
sedelo.
V nedeli 29. kvetna nekterí naši
clenové asistovali pri porádání tradicního
„Dne detí“ na fotbalovém hrišti, kde jsme,
jako už nekolik roku, rozdávali detem
spoustu cen a sladkostí, které si mohly
vybrat za získané lístecky na soutežích.
Sobotní slunečné odpoledne nám rychle
uběhlo a myslím, že tento den se velmi
povedl.
Protože je jaro, tak Jana z
Višnice a Tlučné posílá jarní recept.
Za okrašlovací spolek Tlučná a Višnice
Antonín Cubera
10. 6. 2010 proběhne na školní
zahradě loučení s předškoláky. Žáci z
nižšího stupně ZŠ pod vedením paní
učitelky V. Křížové přijdou do svých řad
přivítat naše nejstarší děti. Nebude chybět
opékání buřtů, dárečky společný zpěv a
hry.
21. 6. 2010 prožijí předškoláci asi
svůj nejsilnější zážitek. Budou pasováni
králem skupiny „Pantaleon z Tlučné“ z
předškoláků na školáky. Odpoledne
zpříjemní svým vystoupením skupina
„Generace“ pod vedením pana Václava
Volfa. Až uvidíte za výlohou pekárny
tablo naší mateřiny, tak hledejte:
Tomáše Klečku, Elišku Hrachovou,
Lukáše Kouřila, Terezu Candrovou,
Matyáše Longauera, Elišku
Bauerovou, Pavla Kašpara, Nelu
Kouřilovou, Jiřího Broma, Viktorii
Knotkovou, Nicol Ernstovou,
Kateřinu Hanáčkovou, Pavla
Soukupa, Simonu Heinou, Adélu
Jankovou, Marka Soukupa, Terezu
Hrabákovou, Lenku Lacinovou,
Nikolu Görnerovou, Matěje Balázse,
Davida Foldu, Patrika Süče,
Alexandra Parýzka, Danielu
Karpíškovou, Nikolase Nguyena,
Ondřeje Bednáře, Lukáše Grubera a
Adama Houdka.
Ať se jim v základní škole daří.
Díky za spolupráci vedení ZŠ s MŠ, OÚ a
složkám v obci. Přeji všem pěknou
dovolenou a celému kolektivu MŠ a ŠJ
zdárné zvládnutí nelehkých úkolů v
nadcházejícím školním roce.
Za MŠ Tlučná Jana Lišková
Zapečené chalupářské
brambory
Pekáč vymažeme máslem,
vyložíme plátky anglické slaniny a na 5
minut vložíme do trouby vyhřáté na 200o
C a dokřupava opečeme. Oloupané
syrové brambory nastrouháme na hrubém
struhadle, osolíme, opepříme a
promícháme s prolisovaným česnekem.
Ochucené brambory rozprostřeme na
opečenou slaninu, uděláme do nich 8
důlků a dáme asi na 10 minut zapéct do
t r o u b y. P a k d o k a ž d é h o d ů l k u
rozklepneme vajíčko, posypeme
brambory strouhaným sýrem a znovu
zapékáme, až se sýr rozpustí a vytvorí
zlatou kurku.
8 velkých brambor, 150 g anglické
slaniny, 120 g eidamu, sul, pepr, 6
stroužku cesneku, 8 vajec, máslo na
vymazání pekáce.
Dobrou chut preje
Jana Šindelárová z Višnice
Tlucenský
zpravodaj
Když se daří,
tak se daří
Již několik let
mě a moji kapelu zvou
pořadatelé malého
country folkového
festivalu, který se koná
jen několik desítek
metrů od Nebílovského
zámku, abychom
zahráli divákům písničky známé i
neznámé. Letos to byl již desátý ročník a
bylo to opravdu moc faj. Všichni
učinkující se stále lepší a tak jsme se na
jevišti zapotili i my. Tentokrát však
především proto, že nás hřálo sluníčko a
já souběžně přemýšlel zda takové počasí
vydrží do druhého dne, kdy naše děti
příjdou oslavit ten svůj den D.
A vydrželo. Jen chvilku se mi
zdálo, že letos moc lidí nedorazí, ale
obavy byly po další chvilce ty tam. Lidé
přišli a bylo jich opravdu hodně.
Překvapilo mě, že jsem viděl spoustu
neznámých tváří. Zřejmě ani toto není
žádná náhoda. Lidé si řeknou, že tyto akce
jsou u nás v Tlučné moc pěkné a přijedou i
lidé z okolí. Dnes už můžu říct, že den dětí
je i zábavou pro dospělé. Program, který
se připravuje několik měsíců, nabízí nové
nápady a pokud se něco opakuje, tak jen
proto, že se to v předešlých letech líbilo.
Moc mě těší že ani v této
nevyzpytatelné době, kdy se obecní úřad
snaží neprohospodařit žádné finance se
nezapomíná na děti. Spoustu z tohoto
programu dokážeme díky ochotě dětí
jejich vedoucích a členů místních spolků
zajistit s minimálními náklady. Další část
zajistí sponzoři a je jen na nich v jakém
rozsahu.
Rád bych zvýraznil spolupráci
jednoho ze sponzorů a tím je pan
Miroslav Sládek, který zajišťuje
vojenskou a leteckou techniku,
vystoupení parašutistů a leteckých
modelářů. A to není levná záležitost.
Mnohé z dětí možná ani neví kdo to je, ale
na špičkovou helikoptéru, vznášející se
parašutisty a jak se sedí ve vojenském
transportéru bude každé z nich vzpomínat
hodně dlouho.
Neméně důležitou úlohu zastává
obecní úřad Tlučná, který uvolňuje
nezanedbatelnou finanční částku a
každoroční akci podporuje i stálou osobní
přítomností. Správným vzorem je
předseda KPOZ Jan Mitrenka, který
celou akci zajišťuje dlouho dopředu a
starosta obce pan Stanislav Volf, který
průběh celého dění zkušeně moderuje.
Nebudu tady jmenovat všechny ty,
kteří se podílí na oslavě dětí v Tlučné, jen
Tlučná 2010
bych chtěl vyjádřit příjemný pocit z toho,
že dovedete nadchnou všechny přítomné
a zato vám patří upřímné díky.
Měl jsem náročný, ale moc hezký
víkend. Doufám, že i vy.
Spolumoderátor Václav Volf
Foto Václav Volf
Tip na výlet
Jistě si mnozí
všimli, že Tlučnou od 5.
června projíždí poměrně
atraktivní vlak
společnosti RegioJet.
Vlak je spěšný a proto,
na trase
Plzeň Domažlice, Tlučnou
jen projíždí. Má osm zastávek a tuto trasu
zvládne za jednu hodinu. Jezdí čtyřikrát
denně směr Domažlice a čtyřikrát
opačným směrem na Plzeň. Bohužel pro
občany Tlučné je potřeba nejdříve dojet
do Plzně.
Vy z k o u š e l j s e m v ý h o d y i
nevýhody tohoto spoje hned první jízdou
a tak mohu čtenářům TZ nabídnout své
osobní hodnocení. Časově spoj pro
Tlučenské není výhodou. Interier je
hezký, ale těžko v něm budete hledat
nějaké soukromí. Já měl pocit, že jedu
hodinu v rychlé tramvaji. Přesto si
myslím, že levnější jízdenka a příjemní
stewardi stojí alespoň za jednu testovací
jízdu.
Pokud si v Domažlicích zajdete na
dobrý oběd, odpolední procházkou z
Nýřan (kde bude asi lepší vystoupit)
příjemně odbouráte nabrané kalorie.
Tento vlak bude jezdit do 31. července.
Václav Volf
Tlucenský
zpravodaj
Junácké
zprávy
ZVaS 2010 (závod
Vlčat a Světlušek)
Ahoj! Tak je tu
konečně ta dlouho
očekávaná a plánovaná
sobota. I přes včerejší
rychlou změnu odjezdu
se nás v 7:00 na
vlakovém nádraží sejde
poměrně hodně. Vlak je
tu přesně na čas a naše 15ti členná skupina
se ztrácí v jeho útrobách.
Vystoupíme na Hlavním a potom
pokračujeme 1 až na zastávku Okounová.
Tady se k nám přidá Kikina a už
kompletní skupina se přesouvá na známé
místo, totiž ke klubovnám na Senečáku.
Jsme tu první, takže obsadíme nejlepší
místa a máme dostatek času na vyplnění
přihlášek. Za naše středisko nakonec
přihlašujeme 2 hlídky – jednu kompletně
utvořenou z Berušek a druhou
kombinovanou. Postupem času začíná
ruchu kolem přibývat a 9:30 se píská
nástup.
Všichni si v krojích nastoupíme,
vyslechneme přivítání na okresním kole
ZVaSu, pár organizačních věcí a pak už
sledujeme divadlo – malá kouzelnice se
chce stát členkou Rady kouzelníků, ale ve
zkoušce schopností pohoří. Poté se chodí
učit k nejrůznějším bytostem umění
přípravy lektvarů, použití kouzel nebo
dokazuje mrštnost svého těla a na základě
těchto zkušeností je do Rady kouzelníků
skutečně přijata. Ze všech přítomných
vlčat a světlušek se tedy stávají začínající
kouzelníci a kouzelnice.
Celý závod je rozdělený na 2
okruhy – červený a modrý. Každá hlídka
má určenou barvu a startovací čas, ve
kterém se dostaví na první stanoviště.
Tady si jeden z družiny nasadí klobouk,
na který se budou lepit hvězdičky
zdatnosti a všichni si vyrobí hůlky.
Když závodníci absolvují první
okruh, mají k dispozici trampolínu, kde
byla pěkně dlouhá fronta, kreslení
křídami nebo malování, jak jinak než
magických obrázků na obličej. Naši
svěřenci mají kromě toho i jinou zábavu –
vytvoří si domečky a cestičky v listí, kam
si zalezou a jsou hrozně hodní.
Pak následuje druhý okruh a po
jeho absolvování se čeká na výsledky.
Mezitím si všechno sbalíme, dáme si
kouzelnickou polévku a pak už se
odebereme na očekávané vyhlášení.
Hlídka Tygříků ve složení Kípať, Péťa Š.,
Tlučná 2010
Festerová, Jezinka, Šídlo a Krtek
obsazuje pěkné 6. místo a hlídka Berušek,
kterou zastupuje Ananas, Andy, Žába,
Áďa, Ťapík a Tete se k velké radosti nás
všech umisťuje na výborném 2. místě z
celkového počtu 12 hlídek. Protože první
3 hlídky postupují dál, můžeme se už teď
těšit na krajské kolo, které se koná
6. 6. 2010.
Následuje převzetí diplomu a
krásných cen pro jednotlivce. Pak se s
námi pořadatelé rozloučí, sesbíráme věci
a chvátáme nejdřív na 1 a pak na 2 a v
16:50 odjíždíme 55 zpátky do Tlučné.
Postupně se na jednotlivých zastávkách
loučíme a spěcháme domů.
Nakonec se hodí napsat, že
soutěžní úkoly se holkám líbily a jsme
moc zvědavé na pokračování...
Akce
18:15
Generální štáb, pátek 16. 4. 2010
17:45
Přísně tajný rozkaz. Skupina 5
vojáků ve složení voj. Kubajse, voj.
Kubičky, voj. Baterky, voj. Vencka a voj.
Pavla s plk. Jarrym ve vedení se vydává
na tajnou misi, jejíž cíl je zatím v utajení.
První úkol zní: najít a zajistit
oblast, kde se skrývají informace o
dalších informacích. K dispozici je
fotomapa, na které je označeno místo
předpokládaného výskytu hledaných
dokumentů.
Generální štáb, pátek 16. 4. 2010
S gratulací k úspěchu
Michala Mathauserová (Maty)
Vyrážíme na cestu. Po půl hodině
příprav a nezbytné údržbě všeho
možného se vydáváme do oblasti na sever
od obce Tlučná nazývané střelnice.
Les před střelnicí, pátek 16. 4. 2010,
18:52
Přiblížili jsme se ke střelici. Ze
štábu přišla informace, že se v oblasti
může vyskytovat nepřítel. Byla vybrána
hlídka. Voj. Kubajs a voj. Kubička se
vydávají prozkoumat situaci. Po zajištění
části prostoru se vydává ...
Další události této akce si můžete přečíst
na http://junak.tlucna.cz
Tlucenský
zpravodaj
historie
Hornická historie
OBEC TLUČNÁ A ŠKODOVY
ZÁVODY V PLZNI K 80. VÝROČÍ
ZAHÁJENÍ HLOUBENÍ A
VÝSTAVBY DOLU KRIMICH
Druhá část
příspěvku je věnována
nejen horníkům, ale i
zaměstnancům
plzeňské Škodovky,
kteří převážnou část
svého aktivního života
spojili s výstavbou
nebo těžbou uhlí na dole Krimich a kde
jejich tvůrčí schopnosti a dovednosti
měly významný podíl jak na úspěšném
vydobytí všech uhelných zásob z okolí
obce Tlučná, tak i k proslavení důlního a
energetického výrobního programu ve
Škodových závodech Plzni.
Především bychom měli
vzpomenout na ty, kteří v tomto období
vykonávali nejtěžší a nejnebezpečnější
práce, které hornictví s sebou přináší, i na
ty, kteří v historii dolu Krimich a obce
Tlučná nejvíce přispěli svou prací k
uplatnění nových těžebních metod,
dopravě a úpravě uhlí s využitím a
ovládáním složité techniky vyráběné ve
Škodových závodech v Plzni, a v n. p.
Ostroj v Opavě.
Není v možnostech zpravodaje
podat vyčerpávající svědectví o všech
účastnících, kteří se v různých odborných
profesích v 80. letém období od začátku
výstavby dolu Krimich po dobu jeho
provozu podíleli. Přesto si připomeňme
alespoň některé z nich podle historického
vývoje dolů Krimich I Nýřanech a
Krimich II v Tlučné od období vzniku 1.
Československé republiky.
Prvním ředitelem dolu Krimich I v
Nýřanech, kdy byl důl ve vlastnictví
akciové společnosti Škodových závodů,
se stal báňský inženýr Bartoš. Po jeho
smrti v roce 1932 ho vystřídal Ing.
Freiberg. Do vedení dolu jmenoval
ředitel tehdejší Škodovky Ing. Karel
ještě Ing. Ševčíka a Kolesova, kteří s
vedoucími úseků p.
Pelnařem,
Rubášem, Křivancem a Prokešem
dostavbu a provoz dolu Krimich II do
roku 1936 řídili.
Po druhé světové válce nejprve
nahradilo jmenované předválečné vedení
dolu Krimich několik dělnických ředitelů
a střední techniky zkušení horníci, kteří
na znárodněných dolech prosazovali
nové uspořádání dolů podle
vzoru
uhelného hornictví v SSSR ve velmi
složitých poválečných podmínkách. Toto
nové organizační i politické uspořádání
nemělo ve svých počátcích vždy
pozitivní vliv na efektivnost těžby,
zejména v prvních poválečných letech.
Přesto se z dělnických ředitelů po roce
1945 na znárodněném podniku ZUD
uplatnili například
pan Svoboda,
zkušený horník z dolu Krimich, pan
Švarc, z dolu ZBAS v Týnci do období,
než byli získáni pro ZUD a znárodněný
důl Krimich další bánští inženýři, mezi
které náleželi například Ing. L. Skála,
Ing. Krumlík, Ing. Schneider a později
další generace absolventů Vysoké školy
báňské z Ostravy.
Mezi ně již náleželi: inženýři J. Vojta,
V. Gruber, V. Šiška, J. Šístek
E. Denk,
od druhé poloviny 50. let pak
M.
Hrnčiřík, Z. Čelustka, K. Mohyla, M.
Klimčík, Šulc, Auda, Šelner a další.
Mezi neopomenutelné osobnosti z
řad horníků a revírníků, kteří se na těžbě
uhlí na dole Krimich po 50. letech 20.
století úspěšně podíleli náleželi například
p. Brokl, který se z hornického učně
vypracoval v 80. letech 20. století na
vedoucího výroby, z řad horníků pak
vedoucí razičských kolektivů, pan
Matějka, Kubík, Zákravský, Šteiner,
Bejvl a zejména revírníci řídící těžbu v
revírech jako byli například p. Kalivoda,
Suda, Liška a Lofler.
Z povrchových provozů to byli p.
J. Mejzlík, K. Cepník, V. Lepič, F. Vůcha,
A. Roučka, F. Kroc, J. Tomášek, M.
Mudra, J. Lukáš, z úpravny uhlí pak
předáci úpravny uhlí p. Kotva a Bláha, ale
i ženy obsluhující zařízení pro praní uhlí,
například p. Sobolíková nebo
Komorousová.
V ekonomické oblasti a ve správě
dolu Krimich v Tlučné působili po roce
1945 na dole J. Šašek, V.Sevčík, J. Fína
ale i asistentky ředitelů paní V.
Kestlerová, V. Soukupová- Tomášková,
pí. Víchová a vedoucí osobního oddělení
pí.Troubilová. Důl měl i své lékařské
středisko, kde působili řadu let závodní
lékaři, MUDr. Dobrý, Seifrt, Kolbek a
další. Na jednom z obrázků je zachycen
závodní lékař MUDr. Kolbek s vedoucím
dolu Krimich Ing. Mohylou po vyfárání z
kontroly důlních pracovišť.
Z historických osobností
podílejících se na úspěšném vývoji revíru
nelze opomenout ani zásluhy odborníků,
kteří zajišťovali geologický průzkum
nejen dolu Krimich, ale celé Západočeské
pánve po druhé světové válce. Mezi ně
náleželi prof. RNDr. J. Pešek, z
přírodovědecké fakulty UK, RNDR.
Kalibová-Kaiserová z geologického
úřadu Praha, měřiči a geologové p.
Štědronský, Palkovský, Pašek, Kutál,
Růta a Merc, ale také mnoho horníků,
jejichž život na dole Krimich popsal v
knize „Zářící pochodeň“ hornický
historik ZUD p. Kroc v roce 1975.
Mezi další techniky z
poválečného období náleží i dnešní
starosta obce Tlučná pan Stanislav Volf,
který působil ve výstavbové organizaci
VKD a na ředitelství ZUD do 90. let
20.století.
Připravil Václav Křivanec
Pohled na důl Krimich po jeho dostavbě v roce 1936.
Pokračování hornická historie naší obce
příště.
Tlucenský
zpravodaj
Představujeme
tlučenské naděje
Honza
BEDNÁŘ
sport
Florbal Tlučná
Juniorům
skončila sezona
Junioři týmu
Tlučná „A“ dokončili
druhou ligu BLMF na
5.místě a těsně jim tak
unikla baráž o 1.ligu. V
dalším ročníku budou
hrát opět v druhé lize.
Tým Tlučná „B“
se umístil na celkovém 6. místě třetí
Bohemia ligy malého florbalu.
Zbran: Anschütz 8002 S2
Klub: SKP RAPID PLZEN
Hlavní disciplína: Sportovní puška
Je clenem Ceského streleckého
svazu od roku 2007. Domovskou
organizací je SKP Rapid Plzen. Jeho
trenéri, pan Steiner a paní Frantalová, se
velmi dobre starají o profesionální rust a
jsou dobrými rádci. Vybavení Honzy má z
nejvetší cásti na "svedomí" a to vcetne
odborného poradenství ke strelbe, pan
Radim Novák a jeho Střelecký portál.
10.01.2009
stal se krajským
preborníkem v kategorii VZPU 30 do 12ti let a získal svoji první cennou trofej vysnený pohár
07.02.2009 umístil se na 1. míste
na závodech v Bíline s výsledkem 292 b.
05.04.2009
zúcastnil se
Mistrovství Ceské republiky mládeže s
výsledkem 290b.
03.04.2010 Honza nastřílel na
Mistrovství ČR mládeže v Kluku u
Poděbrad 298b z možných 300b a v
celkovém pořadí se umístil na 9. místě ze
67 zúčastněných.
Stříbrní
florbaloví žáci
Dne 10.4.2010 náš oddíl
uspořádal již druhý ročník Velikonočního
turnaje žáků ve florbale. Turnaje se
zúčastnilo 8 výkonostně vyrovnaných
týmů, které byly v základní části
rozděleny do dvou skupin. Celkem spolu
v obou skupinách odehrály dvanáct
zápasů. Následovalo Play-off a zápasy o
jednotlivá umístění.
Naši tlučenští žáci sehráli několik
velmi pěkných utkání. Bylo vidět, že mají
za sebou další bohatou sezonu, ve které se
opět něčemu naučili. V základní části si
připsali 2 vítězství a podlehli jen
pozdějšímu vítězi turnaje.V semifinále
vyřadili tým Fbc GO-GO H. Týn ve
vyrovnaném zápase až po samostatných
nájezdech, když po základním čase zápas
skončil 1:1. Samotná účast ve finále
turnaje byl velký úspěch, a tak ani těsná
porážka 0:1 od týmu Dobřan tolik
nemrzela.I když nechybělo mnoho a
mohlo být zlato.V Tlučné tedy zůstalo
krásné stříbrné místo.
Hoši si odnesli nejenom medaile a
drobné dárky od sponzorů, ale hlavně
spoustu pěkných zážitků z týmové hry.
Celkové pořadí Velikonočního
florbalového turnaje:
1. ZŠ Dobřany
2. TJ Tlučná
3. GO-GO Horšovský Týn
4. DDM Ostrov „A“
5. 33. ZŠ Plzeň „A“
6. ZŠ Zbůch
7. 33. ZŠ Plzeň „B“
8. DDM Ostrov „B“
Pro letošní sezonu jsme připravili
ve spolupráci s oddílem aerobiku
novinku. Na konci prázdnin pojedeme na
soustředění, kde dostanou hoši i děvčata
možnost se sportovně vyžít nejen ve svém
„oboru“, ale zkusí si i něco nového.
Reportáž přineseme v podzimním čísle
TZ.
Přejeme našim svěřencům pěkné
vysvědčení, ještě pěknější dva měsíce
zaslouženého odpočinku a v září opět s
chutí do nové sezony.
Našim věrným čtenářům přejeme
krásné prázdniny a dovolenou, spoustu
sluníčka a letní pohodičky.
Vlasta a Martin Růžičkovi, Ondřej Keseg
www.florbal-tlucna.cz
foto Martin Růžička
Stříbro zůstalo v Tlučné.
Tlucenský
zpravodaj
Aerobik v Tlučné
boduje
24. 3. 2010 jsme
s děvčaty vyrazily na
závody do Zruče. Jedná
se o soutěž aerobiku v
rámci škol. Tlučnou
reprezentovaly tyto
dívky: Iveta Kasalová,
Lada Lacinová, Aneta
Vašáková, Martina Poláková, Katka
Hánová, Jitka Holá, Denisa Pelzerová,
Ivana Čermáková. Celkový počet
závodnic byl 64 z 9 škol. Děvčata byla
rozdělena do dvou kategorií. A úspěchy
jsme samozřejmě nenechaly čekat.
III. kategorie: 1. Iveta Kasalová, 7. Aneta
Vašáková, 8. Martina Poláková, 9. Lada
Lacinová
IV. kategorie: 6. místo Denisa Pelzerová
A nebyly by to pořádné závody,
kdyby se nevyhlašovala také Miss
sport
III. kategorie: 1. Nikola Kasalová, 2.
Iveta Kasalová, 4. Dominika Volfová, 6.
Lada Lacinová, 7. Denisa Pelzerová, 8.
Martina Poláková, 9. Katka Hánová.
Těmito závody nám však den ještě
neskončil. Z Líní jsme přejížděly do
Plzně, kde nás čekala soutěž v pódiových
skladbách Spring Cup. Na tuto soutěž
jsme vyrazily poprvé. Soutěžily jsme se 4
skladbami. A umístily jsme se takto:
Skladba „Lucky Lucky“ 3. místo (v této
skladbě vystupovaly: Simona Vašáková,
Natálie Mrázková, Míša Pošvářová,
Anička Stahlová, Kamila Růžičková,
Lucka Holá, Kristýna Řáhová, Nikola
Egermaierová, Andrea Zelenková).
Skladba „Poker Face“ 3. místo (v
této skladbě vystupovaly: Iveta Kasalová,
Nikola Kasalová, Dominika Volfová,
Kateřina Hánová, Denisa Pelzerová,
Markéta Kopřivová, Kateřina Jandová,
Lada Lacinová, Eva Monsportová,
Michala Mathauserová, Martina
Poláková, Ivana Čermáková)´
Skladba „Boty“ 4. Místo (v této
foto Václav Volf
skladbě vystupovaly: Iveta Kasalová,
Nikola Kasalová, Dominika Volfová,
Kateřina Hánová, Denisa Pelzerová,
Markéta Kopřivová, Michala
Mathauserová, Lada Lacinová, Martina
Poláková)
Skladba „How do you do“
4. místo (v této skladbě vystupovaly:
Iveta Kasalová, Lada Lacinová Denisa
Pelzerová, Miluše Petráková, Eva
Monsportová)
15.5.-16.5.2010
Sobotu jsme zahájily již
tradičními závody. Zúčastnilo se celkem
83 soutěžících. Je to prozatím nejvíce
závodnic, které jsme na závodech měly.
Doufáme, že se tento počet bude rok od
roku zvyšovat. Poprvé k nám na závody
zavítala děvčata z Nýřan a z Plzně.
Závody nám krásně zahájila břišním
tancem paní Jiřinka. Děvčata byla
rozdělena do 3 kategorií a soutěžila v
základním kole a poté ta, která byla
vybraná, soutěžila ve finále. Naše
děvčata, ale i děvčata z Líní, předvedla
své skladby, které během svých tréninků
nacvičila. Nesmělo chybět ani
poděkování paní Škubalové, která pro
děvčata ušila krásné „stejnokroje“. Díky
patří samozřejmě i porotě, která vybrala
ty nejlepší. I když to nebylo tak
jednoduché, jak nám porotkyně řekly. V
důsledku velkého počtu soutěžících se
nám závody trošičku protáhly, ale i přesto
si myslíme, že se bylo na co dívat. V
přestávce před finále jsme vyhlásily
Miss sympatie.
I. kategorie: 1. Emílie Brudnová (Plzeň),
2. Sophie Šarláková (Tlučná), 3. Denisa
Neubauerová (Nýřany).
II. kategorie: 1. Tereza Řeřichová (Líně),
2. Simona Vašáková (Tlučná, 3. Natálie
Mrázková (Tlučná)
III. kategorie: 1. místo Iveta Kasalová
sympatie. I v této „disciplíne“ jsme mely
zastoupení. 2. místo získala Iveta
Kasalová.
17. 4. 2010 jsme s devcaty
vyrazily, jako každý rok, na závody do
sousedních Líní. Zde devcata jen
nesoutežila, ale také zde predvedla
nekolik svých sestav „Boty“, „Lucky
Lucky“ a „Poker Face“. Devcata byla
rozdelena do 3 kategorií. Všechny dívky
cvicily jako o život a samozrejme se na
porotu pekne usmívaly, jelikož se
vybírala i Miss sympatie. A jak to vše
dopadlo?
Miss sympatie
I. kategorie: 3. Sophie Šarlaková, II.
kategorie: 2. Simona Vašáková, III.
kategorie: 2. Iveta Kasalová
Závody
I. kategorie: 5. Markétka Staňková
II. kategorie: 1. Natálie Mrázková, 3.
Kristýna Řáhová, 4. Anna Stahlová, 5.
Andrea Zelenková
foto Lukáš Petrák
Tlucenský
zpravodaj
(Tlučná, 2. Lada Lacinová (Tlučná), 3.
Aneta Vašáková (Tlučná)
No a nebylyby to správné závody,
kdyby chybělo vyhlášení prvních třech
míst v každé kategorii.
I. kategorie: 1. Emílie Brudnová (Plzeň),
2. Kristýna Majerová (Líně), 3. Martina
Kaslová (Líně).
II. kategorie: 1. Tereza Řeřichová
(Líně), 2. Anna Stahlová (Tlučná), 3.
Markéta Kopřivová (Tlučná)
III. kategorie: 1. Iveta Kasalová
(Tlučná), 2. Kristýna Procházková
(Líně), 3. Dominika Volfová (Tlučná)
Ukončením závodů pro některé z
nás však den ještě neskončil. Pro některé
začal II. ročník soustředění, který se konal
opět v tlučenské tělocvičně. Nejvíce se
dívky v sobotu po závodech těšily na
opékání buřtů a pak samozřejmě i na
spánek ve spacáku. Přesto některé usnuly
až po půlnoci. Neděle nám začala
rozcvičkou, která neměla ze začátku moc
účastnic, jelikož se nikomu nechtělo ze
spacáku. Celou neděli jsme cvičily a
posilovaly, ale také jsme hrály hry.
Odpoledne jsme vše vyhodnotily, rozdaly
ceny, zamávaly si a vrátily děti rodičům.
Všichni se velmi těšíme na příští rok,
protože soustředění v tělocvičně už má
svou tradici.
Plzeňský
AEROBIC CAP 2010
Lepší zakončení sezóny jsme si
ani nemohly s děvčaty přát. 12.6.2010 si
ze závodu týmů děvčata v kat. 10 let se
skladbou "Lucky Lucky" přivezla 4.místo
(S. Vašáková, K. Foldová, M. Pošvářová,
N. Mrázková, K. Řáhová, N.
Egermajerová, A. Stahlová, K.
Růžičková, A. Zelenková).
V kat. 14 - 15 let 4.místo se
skladbou "Boty" a se sestavou "Poker
face" krásné 2. místo! (I. Kasalová, N.
Kasalová, D. Pelzerová, A. Vašáková, D.
Volfová, M. Kopřivová, M. Poláková, E.
Monsportová, M. Mathauserová, K.
Jandová, K. Hánová, J. Holá, L.
Lacinová).
Nad 17 let sestava "How do you
do" 4.místo (M. Petráková, E.
Monsportová, L. Lacinová, A. Vašáková,
M. Poláková, D. Pelzerová, I. Kasalová).
Pro tento školní rok jsem se s
děvčaty rozloučila ve středu tradiční
stopovačkou! A děvčata, v září se na vás
zase moc těšíme.
Trenérky M. Petráková, M. Zemanová,
V. Křížová, E. Monsportová
sport
Zklamání
Léto je tady a s
jeho nástupem končí
fotbalový ročník
2009/2010. Dojde na
bilancování a
hodnocení, jak které
družstvo dopadlo, co se
podařilo, co se
nepovedlo. Hodnotit budou trenéri,
funkcionári a v hospodách a restauracích
pri pive príznivci fotbalu. Debaty budou
jiste vecné, ale i vzrušené a emotivní, to k
této hre patrí, zvlášte v dobe, kdy probíhá
MS v Jihoafrické republice. Do 11.
cervence, kdy bude finále, je o zábavu u
televizoru postaráno.
Pokud se z pohledu hodnocení
podíváme na tlucenský fotbal za celý
soutežní rocník, prevládá jiste zklamání.
Výsledky minižáku a žáku není treba
detailne pitvat. Duležité je v techto dvou
kategoriích, jak se jeví budoucnost
kopané v obci. Pouze zmíním umístení st.
žáku, kterí v tabulce 13. celku obsadili
poslední místo. Za celou soutež nezískali
ani bod a pomer branek je prímo hrozivý
6:287. Pravda je, že nám chybí hoši
starších rocníku a ti mladší zatím nestací.
Více jsme cekali též od dorostu, alespon
boj o první místo tak jako v lonském
soutežním rocníku. Ctvrté místo není
vyslovene propadák, ztráta na vedoucí
Žihli 15 bodu, ale …. Ambice „B“
mužstva na udržení v OP, stejne tak
postup „A“ družstva do vyšší trídy vzaly
za své hlavne v jarní cásti souteže.
Tradice kopané v Tlucné by si postup
zasloužila. Podtrženo a sečteno „B“
sestupuje do III. třídy a „A“ nepostoupilo
ani do baráže ze druhého místa I. B. třídy.
Před zahájením jarní části soutěže
jsme udělali seznam hráčů, kteří by mohli
hrát za celky dospělých. Součet byl 35,
ale ani tento počet nestačil na sestavení
dvou jedenáctek. Muselo se různě
kombinovat, zařazovat dorostence i hráče
staré gardy. Řada borců měla zdravotní
potíže, pracovní povinnosti nebo
nechodili, co zápas to jiná sestava, ale to
nemůže být omluvou. Jestli „B“ mužstvo
nedokáže za 13. kol jarní části ani jednou
zvítězit, získali 3 body za tři nerozhodné
výsledky a „A“ družstvo, co by aspirant
postupu má bilanci 3 vítězství, 4 krát hráli
nerozhodně a 5 zápasů prohráli, je to na
pováženou. Hlavně předvedená hra doma
proti nejslabším celkům skupiny (VS
Plzeň, Kralovice) byla katastrofální. A
tady se lámal chleba. Diváci by si určitě
zasloužili lepší výkony, aby nám
neodcházeli ze stadionu zklamáni
výsledky, ale hlavně předváděnou hrou.
Za své peníze chtějí vidět zodpovědný
výkon podpořený nasazením a
fotbalovou kvalitou.
Na závěr zbývá jen konstatovat, že
"A" mužsto porazilo v posledním kole
Spálené Poříčí 2:1, když vítěznou branku
vstřelilo v samém konci utkání.
Vítězstvím sice potěšilo, ale na postup to
již nestačilo. Nezbývá než se o postup
poprat v příští sezoně.
Hezké prázdniny a dovolenou
přeje všem čtenářům „Tlučenského
zpravodaje“ za fotbalový oddíl
Jaroslav Netrval
foto Václav Volf
Dnešní Tlučenský zpravodaj připravila redakční rada ve složení: Ing. Václav Vítek - odpovědný vedoucí vydání,
Jan Mitrenka, Lubomír Filip, Josef Kučera - členové redakční rady, Václav Volf - grafické a textové zpracování,
Mgr. Miroslava Troubilová - korektura, Jindra Víchová - tisk. Čtvrtletník vychází v nákladu 350 ks. Tel. fax: 377 931 223.

Podobné dokumenty