SLIDE MAT – TRÉNINKOVÁ „SLIDOVACÍ“ PODLOŽKA

Transkript

SLIDE MAT – TRÉNINKOVÁ „SLIDOVACÍ“ PODLOŽKA
CZ
SLIDE MAT – TRÉNINKOVÁ „SLIDOVACÍ“ PODLOŽKA – návod na použití
SLIDE MAT – TRÉNINKOVÁ „SLIDOVACÍ“ PODLOŽKA – slouží k rekreačnímu i profesionálnímu
tréninku a zvyšování fyzické kondice.
Se SLIDE MAT – TRÉNINKOVOU „SLIDOVACÍ“ PODLOŽKOU můžete posilovat Vaše stehenní svaly a svaly na nohou klouzáním do boku. Začátečníci mohou začít pomalu u tréninku rovnováhy. Pokročilí uživatelé, si mohou vychutnat cviky závodního bruslení přímo u sebe doma. Můžete také zařadit
cvičení s činkami a posilovat tak horní část těla. Podložka je vhodná pro trénink lyžování a bruslení.
Varování: Před zahájením cvičební je důležité se poradit se svým trenérem, případně lékařem,
pokud máte nějaké vážné zdravotní potíže, nebo pokud užíváte léky. Necvičte na podložce, pokud
se cítíte špatně, je Vám nevolno nebo jste nepřiměřeně unavení. Na začátku každého tréninku
je třeba si správně zahřát svaly, šlachy, vazy a klouby. Pokud při cvičení cítíte napětí nebo bolest,
okamžitě přestaňte a poraďte se s trenérem, případně lékařem. Nepoužíváte-li podložku ke tréninku, nestůjte na podložce, abyste si nezpůsobili zranění nebo nepřišli k úrazu. Prosím, po ukončení
cvičení matraci ihned uschovejte.
Před zahájením cvičení je nutno podložku zbavit všech nečistot, aby nedošlo k poškrábání vrchní
hladké slidovací vrstvy!
Snížení tření a zlepšení skluzu je možno dosáhnout použitím leštícího vosku.
Lišty musí být pevně ukotveny, tak aby byla podložka napnuta.
Podložka musí být položena kluznou – leštěnou stranou nahoru.
Protiskluzová podložka drží podložku na zemi. Zabraňuje poškrábání
podlahy a pohybu podložky.
Slidovací návleky chrání desku proti poškrábání
a zajišťuje plynulost skluzu.
Krabice obsahuje:
1 x pár návleků na klouzání
1 x SLIDE MAT – TRÉNINKOVOU „SLIDOVACÍ“ PODLOŽKU
SK
SLIDE MAT – TRENINGOVÁ „SLAJDOVACIA“ PODLOŽKA – návod na použitie
SLIDE MAT – TRENIGOVÁ „SLAJDOVACIA“ PODLOŽKA – slúži k rekreačnému aj profesionálnemu tréningu a zvyšovaniu fyzickej kondície.
So SLIDE MAT – TRENINGOVOU „SLAJDOVACIOU“ PODLOŽKOU môžte posilovať Vaše stehenné svaly, svaly na nohách šmýkaním sa do boku. Začiatočníci môžu začať pomaly pri tréningu
rovnováhy. Pokročilí užívatelia, si môžu vychutnať cviky závodného korčuľovania priamo u seba
doma. Môžete tiež pridať cvičenie s činkami a posilovať tak hornú časť tela. Podložka je vhodná na
tréning lyžovania a korčuľovania.
Varovanie: Pred zahájením cvičenia je dôležité sa poradiť zo svojím trenérom, prípadne lekárom,
pokiaľ máte nejaké vážne zdravotné problémy, alebo používate lieky. Necvičte na podložke, pokiaľ
sa necítite dobre, je Vám nevoľno alebo ste nadpriemerne unavený. Na začiatku každého tréningu
je potreba poriadne si zahriať svaly, šľachy, väzy a kĺby. Pokiaľ pri cvičení cítite bolesť alebo přílišné
napätie, okamžite prestante a poraďte sa zo svojím trénerom alebo lekárom. Nestojte na podložke
ak ju nevyužívate k tréningu, aby ste si nespôsobili zranenie, alebo ste neprišli k úrazu. Po ukončení
cvičenia je nevyhnutné podložku uschovať na bezpečné miesto.
Pred zahájenim cvičenia, je potrebné podložku zbaviť všetkých nečistôt, aby nedošlo k poškriabaniu vrchnej hladkej slajdovaciej vrstvy!
Zníženie trenia a zvýšenie sklzu je možné dosiahnúť použitím leštiaceho vosku.
Lišty musia byť pevne ukotvené, tak aby bola podložka napnutá.
Podložka musí byť položená klznou – leštenou stranou smerom nahor.
Protišmyková podložka drží podložku na zemi. Zabraňuje poškriabaniu podlahy a pohybu podložky.
Slajdovacie návleky chánia dosku proti poškriabaniu
a zaisťujú plynulosť skluzu.
Balenie obsahuje:
1 x pár návlekov na klzanie
1 x SLIDE MAT – TRÉNINGOVU „SLAJDOVACIU“ PODLOŽKU.
PL
SLIDE MAT – TRENINGOWA MATA ŚLIZGOWA – instrukcja obsługi
SLIDE MAT – TRENINGOWA MATA ŚLIZGOWA – służy do treningu rekreacyjnego i profesjonalnego oraz pracy nad kondycją fizyczną.
Używając SLIDE MAT – TRENINGOWEJ MATY ŚLIZGOWEJ możesz wzmacniać mięśnie ud i
całych nóg poprzez ślizganie na boki. Początkujący mogą zacząć powoli od treningu równowagi.
Zaawansowani użytkownicy mogą bez wychodzenia z domu wykonywać ćwiczenia podobne do
tych stosowanych w treningu sportowej jazdy na łyżwach czy rolkach. Możesz także ćwiczyć z
hantlami lub obciążnikami i dzięki temu wzmacniać górna połowę ciała. Mata nadaje się do treningu
łyżwiarskiego/rolkarskiego i narciarskiego.
Ostrzeżenie: Prze rozpoczęciem treningu ważne jest aby zapytać o poradę swojego trenera lub
ewentualnie lekarza jeśli masz jakieś poważne problemy zdrowotne lub jeśli używasz leków. Nie
ćwicz na macie jeśli czujesz się źle, masz mdłości lub jesteś wyjątkowo zmęczony. Na początku
każdego treningu koniecznie musisz rozgrzać mięśnie, ścięgna, więzadła i stawy. Jeśli w czasie
ćwiczenia poczujesz napięcie lub ból wtedy natychmiast przestań ćwiczyć i skonsultuj się z trenerem lub lekarzem. Jeśli akurat nie trenujesz nie stawaj na macie żeby uniknąć przypadkowej
kontuzji. Prosimy, abyś po skończeniu treningu natychmiast chował matę.
Przed rozpoczęciem ćwiczenia konieczne jest usunięcie z maty wszelkich zanieczyszczeń, aby nie
doszło do porysowania gładkiej warstwy poślizgowej!
Aby zmniejszyć tarcie i poprawić właściwości poślizgowe można użyć wosku do polerowania.
Listwy muszą być dobrze zakotwiczone, tak aby mata była napięta.
Mata musi być ułożona powierzchnią śliską – błyszczącą – do góry.
Podkładka przeciwpoślizgowa trzyma matę na ziemi. Zapobiega
rysowaniu podłogi oraz przesuwaniu się maty.
Papucie do ślizgania chronią matę od porysowania
oraz poprawiają jakość ślizgu..
Pudełko zawiera:
1 parę papuci do ślizgania
1 sztukę SLIDE MAT – TRENINGOWEJ MATY ŚLIZGOWEJ
UK
SLIDE MAT – Professional Muscles Shaper – User guide
SLIDE MAT – Professional Muscles Shaper – is using to recreational and professional training and
improvement of physical condition.
With the SLIDE MAT, you can train your thigh and leg muscles by gliding laterally. Beginners can
start out slowly and easily for training the balance.
For advanced exercisers, you can enjoy the skate rating exercises right in your house. You can also
include in exercises with dumbbells or tonik balls for upper body.
Warning: Before starting any new exercise program, i tis important that you konsult your physician.
This is a must if you have any servus medici conditions o rif you are taking medication. Don´t exercise if you feel sick, nauseous or unreasonably tired. Skip your workouts until you have fully recovered. A proper warm-up of muscle, tendons, ligaments, and joint sis necessary at the beginning of
every workout. If you feel any strain or pain hen you are exercising, stop immediately and konsult
your physician. To avoid any accident or injury, do not step on the boardwhile not using. Please
store the slide mat immediately when your exercise program is finished.
Before use the slide mat has to be cleaned so there wouldn’t be any damage of the smooth slide
layer!
Easy maintenance by wax polish.
Durable side bars are the rigid support for gliding and can keep exercise inside the exercise region.
Slippery board with smooth surface provils the best sliding motion against
fiction.
Anti-slip mat can stick on the grand and avoid scratching the floor ort
he akcident caused by board slipping.
Slide booties protect the board from scratch and
assure the smoothness while gliding.
Box contains:
1 x pair of slide booties
1 x SLIDE MAT – Professional Muscles Shaper