prima optima - TOS Varnsdorf as

Transkript

prima optima - TOS Varnsdorf as
TOS VARNSDORF a.s.
HORIZONTÁLNÍ
OBRÁBĚCÍ
CENTRA
Polsko
Německo
TOS VARNSDORF a.s.
Praha
Brno
Slovensko
Rakousko
TOS VARNSDORF a.s.
Říční 1774, 407 47 Varnsdorf
Česká republika
Tel.: +420 412 351 203
Fax: +420 412 351 269
E-mail: [email protected]
www.tosvarnsdorf.cz
www.tosvarnsdorf.eu
www.tosvarnsdorf.com
PRIMA
No
vé
e s
i ž
áda
jí n
ová
řešen
í
01/2014
OPTIMA
cíl
reg. č. 12392-01
www.tosvarnsdorf.cz
TOS VARNSDORF a.s.
OBRÁBĚCÍ CENTRA TOStec
O SPOLEČNOSTI
TOStec PRIMA
Společnost TOS VARNSDORF a.s., se sídlem ve Varnsdorfu v České republice, má dlouholetou tradici ve
výrobě obráběcích strojů. Společnost byla pod jménem Strojírny Arno Plauert založena již v roce 1903 a do
dnešního dne vyrostla ve velký strojírenský podnik známý po celém světě.
Výrobní program společnosti je založen na vývoji, výrobě a prodeji obráběcích strojů, doplněný o širokou
nabídku služeb, jako jsou například:
- školení obsluhy a údržby strojů
- tvorba technologických studií
- montáž nových strojů
- záruční a pozáruční servis strojů
- prodej náhradních dílů
- opravy a generální opravy
O SPOLEČNOSTI
www.tosvarnsdorf.cz
Obráběcí centra řady TOStec jsou
určena pro nejrůznější úrovně
automaticky řízených technologií,
od nejjednodušších až po nejsložitější
postupy v oblasti moderního
opracování skříňových, deskových
i tvarově a rozměrově výjimečných
obrobků.
Vysoká technická úroveň našich výrobků byla potvrzena v roce 1996 udělením certifikátu systému řízení jakosti
podle normy ISO 9001.
OBRÁBĚCÍ CENTRA TOStec
Společnost dále zajišťuje služby ve formě nabídky kooperací (kovoobrábění, měření a chemicko-tepelné
zpracování strojírenských výrobků).
1
Řada je koncipována jako modulová
stavebnice, u které lze volbou modulů
vytvořit širokou škálu strojů lišících se
velikostí souřadných os, vybavením
vřeteníků pro nejrůznější
technologické účely, uplatněním
automatického technologického
příslušenství a aplikaci různých typů
dalších periferií, jako je automatická
výměna nástrojů nebo palet.
Řada obráběcích center TOStec
se vyznačuje vysokými parametry
a širokým rozsahem technologických
funkcí, které umožňují aplikaci
pokrokových nástrojů.
1 m3 (0,01mm)
VÝROBA OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
• HORIZONTÁLNÍ VYVRTÁVAČKY STOLOVÉ
• HORIZONTÁLNÍ VYVRTÁVAČKY DESKOVÉ
• HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA
• PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA
• SPECIÁLNÍ STROJE
• PŘÍSLUŠENSTVÍ
y
z
x
SLUŽBY
• TECHNOLOGICKÁ PODPORA: ŠKOLENÍ, TECHNOLOGICKÉ STUDIE, ATD.
• PRODEJ ND, OPRAVY A GO
• KOOPERACE (OBRÁBĚNÍ, MĚŘENÍ, CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ)
x>1m
y>1m
z>1m
• modulární koncepce zajišťující vysokou
variabilitu:
- velikostí přestavení lineárně
přestavitelných skupin
- typů vřeteníků
- rozměrů a nosností upínacích stolů
- periferií automatické výměny nástrojů
- periferií automatické výměny palet
• použití nejmodernějších konstrukčních řešení
a prvků
• standardně řešené třískové a vodní
hospodářství včetně plného krytování stroje
- vysoký komfort obsluhy
• široký výběr zvláštního technologického
příslušenství
• minimální nároky na provoz a údržbu
• minimální nároky na přípravu základu stroje
2
CHARAKTERISTICKÉ PRVKY
STROJŮ ŘADY TOStec :
TOStec OPTIMA
Kompaktní plně krytovaná obráběcí centra
PRIMA, OPTIMA jsou určena pro univerzální
i speciální technologie třískového obrábění,
včetně nejmodernějších technologií pětiosého
a HSC obrábění. Velmi široký výběr velikostí
přestavení jednotlivých skupin, různé varianty
vřeteníků a možnost kombinovat jednotlivé uzly
mezi stroji PRIMA, OPTIMA vytvářejí
předpoklady pro nalezení ideálního
technologického řešení jakéhokoliv
technologického úkolu.
1
20
2
OBSAH
O SPOLEČNOSTI
2
OBRÁBĚCÍ CENTRA
TOStec
3-4
1
OBSAH
www.tosvarnsdorf.cz
3-4
OBSAH
5-8
TECHNICKÉ
PARAMETRY
9-10
AUTOMATICKÁ
VÝMĚNA NÁSTROJŮ
A PALET
11-12
KONSTRUKČNÍ
PROVEDENÍ SKUPIN
13-14
KRYTOVÁNÍ STROJE
15-17
ZVLÁŠTNÍ
TECHNOLOGICKÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
18
19-20
OVLÁDÁNÍ STROJE
VZOROVÝ
ROZMĚROVÝ NÁČRT
21
UKÁZKY TECHNOLOGIÍ
22
REFERENCE STROJŮ
3
20
4
TECHNICKÉ PARAMETRY
TOStec – TECHNICKÉ PARAMETRY
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
112
ISO 50
ISO 50 / ISO 50 BIG +
min-1
5 000
4 200
Výkon hlavního motoru (S1 / S6-60)
kW
22 / 28
28 / 35
Max. krouticí moment (S1 / S6-60)
Nm
874 / 1 100
1 205 / 1 506
Výsuv pracovního vřetena W
mm
500
650
PRIMA
OPTIMA
Max. otáčky
Vřeteník s nevýsuvným elektrovřetenem
Kuželová dutina vřetena elektrovřet.
874
HSK A63
HSK A63
min-1
24 000**
10 000* / 24 000**
Jmenovitý výkon elektrovřetena
kW
37**
25,5* / 37**
Max. krouticí moment na vřetenu
Nm
60**
487* / 60 **
PRIMA
OPTIMA
1 000, 1 300
1 300, 1 600
Max. otáčky
Stojan
Svislé přestavení vřeteníku Y
mm
M[Nm]
PRIMA
22
100
Kuželová dutina pracovního vřetena
P[kW]
5-6
mm
OPTIMA
n[min-1]
P[kW]
5000
Průměr pracovního vřetena
PRIMA
240
Vřeteník s výsuvným pracovním vřetenem
M[Nm]
OPTIMA
28
1 600, 2 000
1 600, 2 000, 2 500
PRIMA
OPTIMA
t
5
10
Upínací plocha stolu
mm
1 000 x 1 250
1 250 x 1 250, 1 250 x 1 600
Příčné přestavení stolu X
mm
1 600, 2 000
2 000, 3 000
PRIMA
OPTIMA
4
8
Stůl
Max. zatížení stolu
Automatická výměna palet
Max. zatížení palety
t
Upínací plocha palety
mm
1 000 x 1 000, 1 000 x 1 250
Příčné přestavení X pro 2 palety
mm
1 600, 2 000
2 000, 3 000
Příčné přestavení X pro 3 nebo 4 palety
mm
1 600, 2 000
2 000, 3 000
PRIMA
OPTIMA
1 - 20
1 - 15
0,003 - 1,5
0,003 - 1,5
30 (30)
24 (20)
6,5
6,5
Posuvy
Rozsah pracovních posuvů – X, Y, Z, W
–B
Rychloposuv – X, Y, Z, (W)
–B
* universální operace
** dokončovací operace
m.min
min
-1
m.min
min
-1
-1
-1
1205
1 250 x 1 250, 1 250 x 1 600
n[min-1]
4200
mm
222
Podélné přestavení stojanu Z
Z
Y
W
B
5
X
20
6
TOStec – TECHNICKÉ PARAMETRY
VARIANTY VŘETENÍKŮ
S ŘÍZENOU POLOHOU
OSY VŘETENA
TECHNICKÉ PARAMETRY
www.tosvarnsdorf.cz
MOŽNOST APLIKACE FRÉZOVACÍH HLAV
NA STROJE
HUI 50
HOI 50
HV/E-H
PRIMA
7-8
OPTIMA
HUI 50
- hlava frézovací dvouosá automaticky polohovaná ve
dvou rovinách a indexovaná pomocí Hirthova ozubení
po 2,5°. Obě osy jsou automaticky zpevňovány. Náhon
od vřetena stroje.
Hlava slouží k hrubování či univerzálnímu obrábění
ploch orientovaných v základních směrech i obecně
vůči ortogonálnímu souřadnému systému stroje.
PRIMA
Aplikace na stroji
Kuželová dutina
Max. otáčky
Přenášený výkon
Krouticí moment
Zpevňování obou os
min-1
kW
Nm
OPTIMA
trvale
ISO 50 / ISO 50 BIG+
3 000
3 000
22
28
770
1 000
ano
HV/E-H (nutné projednat s výrobcem)
HOI 50
- hlava frézovací dvouosá "ortogonální" automaticky
polohovaná ve dvou rovinách a indexovaná pomocí Hirthova
ozubení po 1°. Obě osy jsou automaticky zpevňovány. Náhon
od vřetena stroje.
- hlava frézovací dvouosá "vidlicová" souvisle řízená ve
dvou rovinách. Náhon od integrovaného elektrovřetena.
Hlava pro hrubování lehkých slitin a k dokončování obrobků
z oseli pod obecným úhlem (při zpevnění os disponuje
vysokou únosností), i pro obrábění obecně tvarových ploch
při souvislém pohybu obou os hlavy.
Hlava je vhodná pro hrubování či univerzální obrábění ploch
orientovaných v základních směrech
i obecně vůči ortogonálnímu souřadnému systému stroje.
Aplikace na stroji
Kuželová dutina
Max. otáčky
Přenášený výkon
Krouticí moment
Zpevňování obou os
min-1
kW
Nm
OPTIMA
trvale
ISO 50 / ISO 50 BIG+
4 000
28
1 070
ano
Aplikace na stroji
Kuželová dutina vřetena elektrovřetena
Max. otáčky
Max. přenášený výkon
Max. krouticí moment
min-1
kW
Nm
I. TYP
trvale
HSK A63
22 000
20
30
VARIANTY VŘETENÍKU S INTEGROVANÝMI
FRÉZOVACÍMI HLAVAMI.
II. TYP
trvale
HSK A63
20 000
25
119
i
III. TYP
trvale
HSK A100
15 000
63
300
7
20
8
TOStec – AUTOMATICKÁ VÝMĚNA
NÁSTROJŮ (AVN)
TOStec – AUTOMATICKÁ VÝMĚNA
PALET (AVP)
AUTOMATICKÁ VÝMĚNA
NÁSTROJŮ A PALET
www.tosvarnsdorf.cz
9-10
MEANDROVÝ ZÁSOBNÍK
ŘETĚZOVÝ ZÁSOBNÍK
REGÁLOVÝ ZÁSOBNÍK
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
- řetězovém
- meandrovém
- regálovém
DALŠÍ TECHNICKÉ ÚDAJE PRO ŘETĚZOVÝ A MEANDROVÝ ZÁSOBNÍK
Rozteč úložných míst
Max. průměr nástroje
- při plně obsazeném zásobníku
- při volných sousedních místech
Max. délka nástroje
Max. hmotnost nástroje
Čas výměny nástroje
PRIMA OPTIMA
40, 60
80, 100, 120
150 až 300
Počet úložných míst v zásobníku
MANIPULÁTOR
NÁSTROJŮ
OVLÁDACÍ PANEL AVN
mm
mm
mm
mm
kg
sec
130
125
320
500
25
14
Počet technologických palet (vč. stacionárních
manipulátorů palet) v systému
Maximální hmotnost obrobku
kg
Rozměry upínací plochy palety
mm
Celkový čas výměny palety na stroji
mm
sec
PRIMA
OPTIMA
2-4
2-4
4 000
1 000 x 1 000,
1 000 x 1 250
22H8
80
8 000
1 250 x 1 250,
1 250 x 1 600
22H8
80
STŮL / PALETY PRO KARUSELOVACÍ OPERACE
Upínací plocha stolu / palety
Nosnost stolu / palety
Počet palet v systému
Max. otáčky
Max. pracovní moment B
Max. moment B
mm
t
min-1
Nm
Nm
PRIMA
OPTIMA
1 000 x 1 000, Ø 1 250
4 / 2,5
2, 3, 4
250
3 000
10 000
Varianta frézovacího stroje s vyššími otáčkami stolu / palety, jež umožňuje aplikovat
technologii karuselování.
9
20
10
TOStec – KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ SKUPIN
11-12 USPOŘÁDÁNÍ SKUPIN
www.tosvarnsdorf.cz
LINEÁRNÍ VEDENÍ
Všechny lineárně
přestavitelné skupiny (kromě
výsuvu pracovního vřetena)
jsou vedeny na kompaktním
lineárním vedení (válečková
čtyřsměrná hnízda
s předpětím).
CENTRÁLNÍ VŘETENÍK
Charakteristickým
prvkem strojů řady
TOStec jsou centrálně
vedené vřeteníky.
Výhodou je zejména
symetrické tepelné
namáhání stojanu stroje.
STŮL
Všechny stroje jsou
standardně vybaveny
otočnými stoly s řízenou
osou B. Dle požadavků
zákazníka lze volit mezi
souvisle polohovanou osou
B (jednopastorkový náhon)
nebo plně řízenou osou
(dvoupastorkový náhon,
systém Master-slave).
11
20
12
TOStec – KRYTOVÁNÍ STROJE
PLNÉ KRYTOVÁNÍ
Plné krytování řeší komplexně vodní a třískové
hospodářství. Odvod chladicí kapaliny a třísek
z pracovního prostoru je řešen svodovými plechy
navazujícími na šikmé teleskopické krytování osy X,
resp. Z a dalšími navazujícími prvky spádovanými
do dopravníku třísek.
2/3 KRYTOVÁNÍ
V případě požadavku zákazníka na obrobení rozměrného
obrobku standardně dodáváme 2/3 krytování, které je bez
střechy a snížené tak, aby převyšovalo horní polohu osy
vřetena v ose Y.
13-14
Stroje PRIMA, OPTIMA jsou
standardně vybaveny krytováním,
jenž zajišťuje vysokou bezpečnost
obsluhy stroje, chrání okolí stroje
před rozletem třísek a rozstřikem
chladicí kapaliny a zajišťuje vysokou
ekologičnost provozu. Podle přání
zákazníka dodáváme tyto typy
krytování:
• PLNÉ KRYTOVÁNÍ
• 2/3 KRYTOVÁNÍ
• INDIVIDUÁLNÍ KRYTOVÁNÍ
KRYTOVÁNÍ STROJE
www.tosvarnsdorf.cz
Maximální velikost obrobku / omezení dle
maximálního průměru protočení obrobku u
plného a 2/3 krytování.
Maximální velikost obrobku /
omezení dle světlosti průchodu v
krytování stroje.
INDIVIDUÁLNÍ KRYTOVÁNÍ
V případě dalších zvláštních požadavků zákazníka dodáváme
též speciální krytování.
A
B
PRIMA
C
C
B
OPTIMA
1 000 x 1 250
1 250 x 1 250
Přestavení osy X [mm]
1 600
2 000
B = 750
C = 650
B = 750
C = 750
1 250 x 1 600
Přestavení osy X [mm]
2 000
3 000
B = 1 000
C = 1 000
13
20
14
TOStec – ZVLÁŠTNÍ TECHNOLOGICKÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
ZVLÁŠTNÍ TECHNOLOGICKÉ
15-16 PŘÍSLUŠENSTVÍ
www.tosvarnsdorf.cz
FRÉZOVACÍ HLAVY
HPR 50
HUR 50
Hlavy HF 50 a HUR 50 jsou určeny
pro ruční nasazení na vřeteník
stroje.
Hlavy se užívají k obrábění ploch
orientovaných v základních
směrech i obecně vůči
ortogonálnímu souřadnému
systému stroje.
HUI 50
Hlava HUI 50 je automaticky
indexovaná v obou rovinách
po 2,5° a umožňuje tak vyšší
efektivitu při natáčení vřetena
hlavy vůči ortogonálnímu
souřadnému systému stroje.
LÍCNÍ DESKY
Lícní deska slouží k čelnímu soustružení a obrábění vnitřních i vnějších válcových, kuželových i jinak
tvarovaných ploch velkých průměrů. Zařízení je vhodné především pro náročné a speciální technologické
operace s možností využití CNC souvislého řízení polohy šoupátka.
PRIMA
- vřeteno seřiditelné ve svislé rovině
-1
HPR 50 - max. otáčky 3 000 min
- max. přenášený moment na vřetenu 1 200 Nm
- univerzální - poloha vřetena se seřizuje ve 2 rovinách
-1
HUR 50 - max. otáčky 3 000 min
- max. přenášený moment na vřetenu 1 000 Nm
OPTIMA
ruční nebo automatické nasazení
na vřeteníks výsuvným vřetenem
-
ruční nebo automat.
nasazení na
vřeteník s výsuvným
vřetenem
OBROBKOVÉ A NÁSTROJOVÉ SONDY
STANDARDNĚ DODÁVÁME TYTO SONDY:
LÍCNÍ DESKY
- maximální otáčky lícní desky 500 min-1
D´Andrea
- přestavení šoupátka 120 mm
UT3-360S
- max. průměr vyvrtávaného otvoru 800 mm
- maximální otáčky lícní desky 800 min-1
ITS 8
- přestavení šoupátka 38 mm
- max. průměr vyvrtávaného otvoru 380 mm
- maximální otáčky lícní desky 300 ot./min
ITS 16
- přestavení šoupátka 100 mm
- max. průměr vyvrtávaného otvoru 925 mm
PRIMA
OPTIMA
ruční nebo automatické nasazení
na vřeteníks výsuvným vřetenem
ruční nebo automatické nasazení
na vřeteníks výsuvným vřetenem
ruční nebo automatické nasazení
na vřeteníks výsuvným vřetenem
Na přání zákazníka je možno aplikovat též další typy lícních desek, nebo automatické nasazení na vřeteník.
NÁSTROJOVÉ SONDY PRO SYSTÉM:
iTNC 530 HSCI
HEIDENHAIN TT 140
iTNC 530 HSCI a
Sinumerik 840 D-SL RENISHAW TS 27 R
OBROBKOVÉ SONDY PRO SYSTÉM:
HEIDENHAIN TS 220
iTNC 530 HSCI
HEID. TS 640 + SE 640
RENISHAW OMP 60 - set
iTNC 530 HSCI a
RENISHAW RMP 60 - set
Sinumerik 840 D-SL
M+H 20.41 Multi
měřicí dotyková sonda s kabelem
měřicí dotyková sonda s kabelem
měřicí dotyková sonda s kabelem
měřicí dotyková sonda s optickým přenosem
měřicí dotyková sonda s optickým přenosem
měřicí dotyková sonda s rádiovým přenosem
měřicí dotyková sonda s rádiovým přenosem
Užití ručně nebo automaticky nasazovaných frézovacích hlav výrazně
zvyšuje technologickou využitelnost a univerzálnost strojů TOStec .
i
15
20
16
TOStec – ZVLÁŠTNÍ TECHNOLOGICKÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
www.tosvarnsdorf.cz
UPÍNACÍ ÚHELNÍKY
UPÍNACÍ KOSTKY
SINUMERIK 840 D-SL
Stroje PRIMA, OPTIMA, VARIA jsou
standardně osazovány řídicími
systémy HEIDENHAIN iTNC 530 HSCI
nebo SINUMERIK 840 D-SL .
UK 500, UK 1000, UK 2000,
UK 2500
17
Upínací úhelníky jsou standardně dodávány
v těchto velikostech: 800, 950, 1 120, 1 450,
1 620, 2 000, 2 500 mm.
HEIDENHAIN iTNC 530 HSCI
ZVLÁŠTNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
TOStec – OVLÁDÁNÍ STROJE
0
OVLÁDÁNÍ
STROJE
500
56
0
18
53
ELEKTROSKŘÍŇ
Elektrovýzbroj stroje a ostatní zdroje energií
jsou soustředěny v elektroskříni. Elektroskříň
může být na přání zákazníka situována na
pravé, nebo na levé straně stroje.
0
500
250
390
CHLAZENÍ NÁSTROJŮ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Pro trvalou podporu zákazníků nabízíme rovněž systém služeb:
• TOSmessage
zajišťuje komunikaci
mezi řídicím
systémem stroje
a mobilním
telefonem
zákazníka. Zákazník
je informován
o předem
definovaných
stavech stroje, např.
ukončení
automatického
cyklu, případně
přerušení programu.
• TOSwide je
dálková diagnostika
umožňující
servisnímu
technikovi výrobce
získat potřebná data
o stavu stroje
potřebná
k upřesnění
případného
diagnostikov
nestandardního
stavu řídicího
systému stroje.
- CHZ / chlazení nástrojů s vnějším přívodem chladicí kapaliny
(2 trysky) včetně filtrace.
- CHOV / chlazení nástrojů středem vřetena i vnějším přívodem
včetně filtrace.
Možno volit 10, 20, 30
nebo 40 barů. Tento rozsah
lze při provozu snižovat
přibližně po 10 %.
"Oplach teleskopického
krytování" / oplachování
třísek do dopravníku
z prostoru teleskopického
krytování příčného lože (X)
a svodových plechů
podélného lože (Z).
i
DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
NAJDETE NA www.tosvarnsdorf.cz/
cz/produkty/prislusenstvi
17
20
18
TOStec – VZOROVÝ ROZMĚROVÝ NÁČRT
VZOROVÝ ROZMĚROVÝ
19-20 NÁČRT STROJE
www.tosvarnsdorf.cz
INFORMATIVNÍ SITUAČNÍ NÁČRT STROJE
1
Hydroagregat
5
Ovládací panel
9
Hlavní přívod
2
Paleta na třísky
6
Elektroskříň
10 Kompresorová chladnice
3
Filtrační stanice
7
Automatická výměna nástrojů
11 Nádrž olejového chlazení
4
Dopravník třísek
8
Klimatizace
12 Schůdek pro vstup do prac. prostoru
SKICA ZÁKLADU STROJE
Jímka prosaku (-600)
Dveře (1 ks)
Sloupek 1400 (14 ks)
Pole 1400 x 1500 (3 ks)
Pole 1400 x 1000 (7ks)
Pohled A
Základový blok pro stoj
Kruhové otvory pro kotvení stroje
vrtány po odlití základového bloku
Kabelový žlab (-120)
Vana pro stroj (-80)
Okolní podlaha (0)
Izolační spára
Žlab dopravníku třísek (-180)
Vana nádrže dopravníku třísek (-420)
19
20
20
TOStec – UKÁZKY TECHNOLOGIÍ /
REFERENCE
TOStec – UKÁZKY TECHNOLOGIÍ
VÝROBA POHONŮ TĚŽEBNÍCH STROJŮ
OBRÁBĚNÍ TĚLESA PŘEVODOVÉ SKŘÍNĚ
VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY
OBRÁBĚNÍ TĚLESA KOMPRESORU
FRÉZOVÁNÍ ŠIKMÝCH PLOCH
FRÉZOVÁNÍ VSTŘIKOVACÍ FORMY
OBRÁBĚNÍ TĚLESA PŘEVODOVÉ SKŘÍNĚ
OBRÁBĚNÍ HŘÍDELE ROTORU
VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY
VÝROBA STAVEBNÍHO STROJE
(RAMENO JEŘÁBU)
FRÉZOVÁNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍ
OCELI
22
REFERENCE
STROJŮ
21
VÝROBA POHONŮ TĚŽEBNÍCH STROJŮ
UKÁZKY
TECHNOLOGIÍ
www.tosvarnsdorf.cz
VÍCE TECHNOLOGICKÝCH UKÁZEK NAJDETE NA
www.tosvarnsdorf.cz/cz/technologie/
i
40 STATISTIKA PRODANÝCH STROJŮ TOStec VŠECH TYPŮ: 2003 - 2014 (leden)
TŘÍDĚNÍ DLE TYPU STROJE
TŘÍDĚNÍ DLE ZEMÍ
Česká republika
NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA JE MOŽNÉ VYBAVIT STROJE DALŠÍMI PŘÍSTROJI
NEBO TECHNOLOGICKÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM.
Údaje a parametry v tomto katalogu nejsou závazné. Výrobce si vyhrazuje právo na jejich změnu bez předchozího
upozornění.
i
15
Belgie
1
PRIMA
19
Německo
4
Egypt
1
OPTIMA
Rusko
4
Francie
1
VARIA
12
Bělorusko
3
Polsko
1
Celkem
40
Čína
3
Rakousko
1
Indie
2
Španělsko
1
Kuwait
2
Švýcarsko
1
Celkem
40
9
21
20
22

Podobné dokumenty

SAMSUNG CNC obráběcí stroje

SAMSUNG CNC obráběcí stroje silným partnerem a  více než 20 let úspěšně prosazuje nové pojetí dodávek širokého a  komplexního sortimentu moderních nástrojů spolu s  dokonalým technologickým servisem pro více jak 800 spokojený...

Více

wh(q) 105 cnc - TOS Varnsdorf as

wh(q) 105 cnc - TOS Varnsdorf as Výrobní program společnosti je založen na vývoji, výrobě a prodeji obráběcích strojů, doplněný o širokou nabídku služeb, jako jsou například:

Více

Obráběcí centrum DEXTER

Obráběcí centrum DEXTER Dvojice podavačů profilovacího stroje pro přesně vedení dílce, elektrovřetena pro opracování zleva a zprava

Více

EMO 2011 Hannover - TOS Varnsdorf as

EMO 2011 Hannover - TOS Varnsdorf as o průměru do 1 800 mm a možnost karuselování otáčkami 250 min –1. Stroj se vyznačuje poměrně vysokou dynamikou a širokou variabilitou při obrábění jak rotačních, tak i nerotačních obrobků. Dalším v...

Více

Klimatizační jednotky

Klimatizační jednotky Vzduchotechnické jednotky AeroMaster Cirrus umožňují realizovat i specifické aplikace s nejvyššími nároky na čistotu prostředí s průtokem vzduchu až 99.200 m3/h. Jednotky AeroMaster Cirrus jsou urč...

Více

GEA Flex-Geko

GEA Flex-Geko sání spodní - výdech horní Směšování (M) sání zadní - výdech horní B = Oběh (U) sání spodní - výdech čelní Směšování (M) sání zadní - výdech čelní C = Oběh (U) sání čelní - výdech horní Směšování (...

Více

3/2011 - Hornické listy

3/2011 - Hornické listy důlních vod nebo při úpravě přístupových cest po celém lomu. V rámci pravidelné obnovy vozového parku byly letos pořízeny na DNT dva malé dozery Komatsu D 65 EX 15 a ojedinělé výkonné pásové rýpadl...

Více

Dea GaNTRY liNe

Dea GaNTRY liNe HH-A-2.5 je motoricky polohovatelná snímací hlava z řady snímacích hlav Hexagon Metrology; hlava je vybavena řadou novinek včetně integrovaného řízení, kapacitní ochrany proti nárazu a polohování s...

Více