Membránové dávkovací čerpadlo s magnetem - Lutz

Komentáře

Transkript

Membránové dávkovací čerpadlo s magnetem - Lutz
Membránové dávkovací čerpadlo s magnetem MAGDOS LB
Spolehlivé dávkování chemikálií
Membránová dávkovací čerpadla s magnetem hrají důležitou roli při
spolehlivém a přesném dávkování kapalin ve výrobních procesech. Jsou
dimenzována pro použití při nízkém tlaku a pro minimální dávkovaná
množství.
Tato dávkovací čerpadla se používají v mnoha průmyslových odvětvích,
ve kterých se pracuje s kapalnými chemikáliemi - toxická a agresivní
média nevyjímaje.
Cenově výhodná alternativa
Pro jednoduchá a stálá zadání dávkovacích cyklů představují membránová dávkovací čerpadla s magnetem MAGDOS LB cenově výhodnou
alternativu. Jsou vhodná především pro použití při úpravě vody a pro
různé průmyslové aplikace.
Čerpadla MAGDOS LB se dodávají v sedmi výkonových řadách. Přesné
dávkování je zajištěno dvojitými kulovými ventily. Přizpůsobení dávkovacího výkonu je možné plynule v rozsahu 0...100% prostřednictvím změny frekvence zdvihů čerpadla. Takto je možné změnit dávkování obratem
ruky.
Čerpadla MAGDOS LB představují kompaktní řešení, které se omezuje
na nejdůležitější prvky pro spolehlivé dávkování.
Optimalizovaná sada příslušenství s hadicí, místem vstřiku a sacím
vedením včetně sacího zpětného ventilu z našeho rozsáhlého programu
s doplňky určitě nestojí v cestě rychlé instalaci čerpadla.
Široké spektrum možností použití
Varianty modelů
Materiál
MAGDOS
Přípojka
Obj. číslo
PVC/FPM
LB 05
4/6
10211014
LB 1
4/6
10211004
LB 2
6/9
10211015
LB 4
6/9
10211005
LB 6
6/9
10211016
LB 10
6/9
10211006
LB 15
6/9
10211017
LB 05
4/6
10211010
LB 1
4/6
10211001
LB 2
6/9
10211011
LB 4
6/9
10211002
LB 6
6/9
10211012
LB 10
6/9
10211003
LB 15
6/9
10211013
LB 05
4/6
10211018
LB 1
4/6
10211007
LB 2
6/9
10211019
LB 4
6/9
10211008
LB 6
6/9
10211020
LB 10
6/9
10211009
LB 15
6/9
10211021
Dávkovací čerpadlo je vybaveno nově navrženým zdvihovým magnetem.
Zdvihovou frekvenci lze měnit za účelem změny výkonu čerpadla. Externí
spouštění je zajištěno zapínáním anebo vypínáním napájecího napětí.
Dávkovací čerpadlo MAGDOS LB postačí jen připojit a zapnout. Pomocí
jeho síťové části se širokým rozsahem lze toto čerpadlo použít bez omezení kdekoliv po celém světě. Pomocí nové funkce kalibrace uživatel
pouze při prvním použití přizpůsobí výkon čerpadla dané aplikaci.
Čerpadlo MAGDOS LB lze i bez dalších pomůcek instalovat ve třech
různých polohách: jako stojící anebo při montáží na stěně s orientací
vlevo či vpravo.
PP/FPM
Stručná charakteristika
•
•
•
•
•
•
•
Vhodná pro toxická a agresivní média
Použití při okolní teplotě až do 45 °C
Dvojité kulové ventily pro maximální přesnost
Dávkovací výkon je plynule nastavitelný v rozmezí 0...100%
Síťová část se širokým rozsahem
Možnost montáže na stěnu bez nutnosti použití konzoly
Funkce kalibrace
PVDF/FPM
Dávkování
Cerpání
Regulace
Kapaliny
Plyny
Systémy
Technické údaje
MAGDOS LB
05
1
2
4
6
10
15
Max. dopravní tlak
16 bar
16 bar
16 bar
16 bar
8 bar
6 bar
3 bar
Dopravní množství při max. tlaku
0,36 l/h
0,76 l/h
1,9 l/h
3,4 l/h
6,2 l/h
9,0 l/h
13,0 l/h
Střední dopravní tlak
8 bar
8 bar
8 bar
8 bar
4 bar
3 bar
1 bar
Dopravní množství při středním tlaku
0,54 l/h
1,1 l/h
2,3 l/h
3,8 l/h
6,8 l/h
10,0 l/h
15,3 l/h
Max. zdvihová frekvence
120 min-1
250 min-1
160 min-1
180 min-1
180 min-1
180 min-1
250 min-1
Sací výška pro média bez uvolňování
exhalace plynů
5 mWS
5 mWS
3 mWS
3 mWS
2 mWS
2 mWS
2 mWS
Max. tlak na přítoku
800 mbar
Napájecí napětí
110...240 V, 50/60 Hz
Připojovací vedení
1,8 m s vidlicí
Příkon
18 W
Max. příkon během dávkovacího zdvihu
ca. 4 A
Krytí
IP 65
Hmotnost
ca. 3 kg
Max. teplota okolí
45 °C (s díly z PVC 40 °C)
Max. teplota média
50 °C (s díly z PVC 35 °C)
~ 59
L
~ 180
~ 120
L
Rozměrový náčrtek
43
76
~ 160
O 6,5
70
116
100
O 80
~ 187
MAGDOS
Hadicová přípojka
Rozměr L
LB 05 ... 4
4/6
31 mm
LB 2 ... 15
6/9
34 mm
6/12
15 mm
Křivky dopravní charakteristiky
6
Čerpací výkon [l/h]
Čerpací výkon [l/h]
Křivky dopravní charakteristiky platí při teplotě 20 °C (68 °F) pro vodu. Podle druhu média (hustota a viskozita) a teploty se mění výkon čerpadla.
U dávkovacího čerpadla je tedy třeba tudíž určit dodávaný objem až při konkrétním druhu použití.
LB 4
5
LB 2
4
16
LB 15
14
LB 10
12
10
LB 6
3
8
LB 1
2
6
4
LB 05
1
2
0
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Tlak [bar]
0
2
4
6
8
Tlak [bar]
Montážní polohy
Čerpadlo MAGDOS LB lze i bez dalších pomůcek instalovat ve třech různých polohách:
Montáž na podlahu
Montáž na stěnu s dávkovací hlavou
vpravo
Montáž na stěnu s dávkovací hlavou
vlevo
Membránové dávkovací čerpadlo s magnetem MAGDOS LB
Příklady instalace
Legenda
a
7
8
aMAGDOS LB
bDávkovací nádrž
9
cSací vedení
c
dPosilovač sání
b
eElektrické míchadlo
fTlumič pulzací
6
gMísto vstřiku se zpětným a
uzavíracím ventilem
1
hStabilizační tlakový ventil
5
iPřepouštěcí ventil (pojistný ventil)
4
2
3
K dávkovacím čerpadlům se dodávají různé sady příslušenství, které
sestávají minimálně ze sacího vedení, tlakové hadice a místa vstřiku.
I ta nejlepší dávkovací čerpadla mají ještě rezervy – a sice v oblasti
správného technického prostředí. To je také důvod pro velmi obsáhlý
program příslušenství, se kterým si ze svého dávkovacího čerpadla
můžete utvořit dokonalý dávkovací systém.
Další příslušenství pro vaše dávkovací čerpadlo naleznete v našem prospektu dávkovacích čerpadel.
Lutz-Jesco GmbH
PSČ 10 01 64
30891 Wedemark
Pro optimalizaci dávkovacího procesu doporučujeme také tlakové
stabilizační ventily a přepouštěcí ventily, které se používají:
• ke zvýšení dávkovací přesnosti v případě kolísajícího protitlaku,
• u dlouhých dávkovacích vedení, aby se zabránilo přetěžování
(v důsledku své setrvačnosti proudí urychlené dopravované
médium bez překážky dále i když dopravní zdvih již byl ukončen),
• pro zabránění nasávání (sifonový efekt), když tlak
na přívodu je vyšší, než je tlak v systému,
• pro zabránění nepřípustně vysokého nárůstu tlaku v systému na
výtlačné straně dávkovacího čerpadla, např. když se uzavře uzavírací ventil ještě za chodu čerpadla anebo se ucpe místo vstřiku.
Tel.: +49 5130 5802-0
Fax: +49 5130 580268
E-mail: [email protected]
Internet: www.lutz-jesco.de
24h hot-line:
+49 5130 580280
PI-10211-0C-V06 | Copyright 07.2010 by Lutz-Jesco GmbH
Technické změny vyhrazeny
Příslušenství

Podobné dokumenty

Membránové dávkovací čerpadlo s magnetem MAGDOS

Membránové dávkovací čerpadlo s magnetem MAGDOS Další příslušenství pro vaše dávkovací čerpadlo naleznete v našem prospektu dávkovacích čerpadel.

Více

Brožúra "pro gastronimii a potravinářské provozy"

Brožúra "pro gastronimii a potravinářské provozy" - dávkovače kapalin na odměřování produktů (kečup, hořčice, atp.) - dávkování sypkých směsí (mouka, sušené mléko, kakao, atp.)

Více

Zápis z kolegia dekana c. 4/2006 FaVU VUT v Brne ze dne 5. 4. 2006

Zápis z kolegia dekana c. 4/2006 FaVU VUT v Brne ze dne 5. 4. 2006 - prof. Ruller navrhuje výuku kurzu Eurytmie Katedrou teorií a dejin umení, kurz Komiks zabezpecit AM3. Doc. Kvícala nesouhlasí, kurzy Eurytmie je jako povinný avizován v APE, tudíž APE je garantem...

Více

Měření magnetické indukce elektromagnetu

Měření magnetické indukce elektromagnetu Pomůcky: multimetr VA18B, cívka 600 závitů (l = 44 mm, R = 4,2 Ω, L = 6 mH), laboratorní zdroj ss napětí, digitální kuchyňské váhy, železný pásek nebo kruh o tloušťce 0,1 mm, izolepa, stativový mat...

Více

Příslušenství pro dávkovací čerpadla JESCO – sací strana

Příslušenství pro dávkovací čerpadla JESCO – sací strana Pevné vedení Plastová sací tyč se sacím košem instalována v PE zásobníku. Výstup ukončen napojením na hadičku, která je napojena na sací ventil dávkovacího čerpadla. Vždy při instalaci míchačky. GA...

Více

Dávkování dezinfekčního prostředku. Dávkovací

Dávkování dezinfekčního prostředku. Dávkovací - chod čerpadla jen při elektrickém napájení a průtoku vody přes vodoměr - řízení dávkování je od vodoměru - řízení od externích signálů 0…20mA

Více

predloha2 - Doubleshot

predloha2 - Doubleshot které vsákne veškerou (obvykle 99 %) tekutinu přes filtr do spodní nádoby. Výsledkem je velice čistá káva bez jakýchkoliv náznaků kalu a nečistot v podobě kávových zrnek. Tento proces je v zásadě p...

Více

zde - GHC Invest

zde - GHC Invest kalibraci, kontrola správnosti při kalibraci •kontrola senzorů •rozsáhlé varovné funkce

Více