Město Pelhřimov Zastupitelstvo města Souhrn 19. řádné zasedání

Transkript

Město Pelhřimov Zastupitelstvo města Souhrn 19. řádné zasedání
 ! "#$%#"%& $'(# )! "$*#
+ ,- .//$/0
1
+ ,- 11 "*"#( "2"#$
" - ./"/$/0
3
1
45 34 67
89! 9!5 - !
2 #" "#$
33
5:
1- -
!5
333
!
; :
< #$ ! + "&/"### 1 155
= 3>
5:
1- +
- !5
>
+
- 34 67
89!
>3
) 34 67
89! +
;1 ! 1
5
:
!
>33 +
? ;1 ! 1
5 :
!
=
>333 ) 34 67
89! :! 5
+ ! @ 3A
4:
:! 5
+ - ! - @ = A
5:
! 1
+
[email protected] @1 5
5 !
1- - 34 67 89! !'
= "
0
1 ;1- 1 + % 4
5
,
10
1 !; :
! 50
:! -! 6 C ( ; +
@ ./(/$/0
3
1
)
@ 33
5:
- ;5 +
@ 75 [email protected] !'
333
0
+
' &"# % C+
10
+
- ' "(D# % C+
50
;1 !
1 4' "## % C+/
0
+
;1 !
1 4' **# % C+/
!
=
E1 1
+ 5 : $ F- @ +
@ ;[email protected] 33 "#(
./$/$/0
(
3
1
@ 5 @ +
@ ;[email protected] 33 "#(
33
5:
- @ +
@ ;[email protected] 33 "#( % @ -
333
!
=
E1 : -5
D F- ;[email protected] ! "#( ./D/$/0
3
1
)
@ 33
5:
;7 ;[email protected] )
@ -
333
!
=
E1 : * F ;1 ; ./*/$/0
$
1
45 +
@ ;1 ; 2 5
-
55!; ;[email protected] ./2/$/0
3
1
@ ! 5 [email protected] ) -
55!;5 ;[email protected] : 11 G !
33
-
1-
! 5 :
) 1+! ) 5 ) -
55!;5 ;[email protected] !
:
:;5
5 ;5 ! 1-
:
; @1
5
1 - )
@ -
55!; ;[email protected]
333
!
0
=
E1 : : 1-
:
)
1+! ) 5 ) -
55!;5 ;[email protected] : 1 1
5!; 11
10
@ 7!!;5 : @1) )!- 1
5
& >1 55 F!
./&/$/0
D
3
1
@ 5 1- 5 F!
33
:
:55 + 55 F!
;5 1 11 1
;5 55
333
!
=
E1 : 5 G + ! "#$ + ;
11 "#D "#* .//$/0
3
1
@ + ! "#$ + ;
11 "#D "#*
33
5:
0
+
! "#$ !' % :- 5
!
"&(&*"## % C+ %
95 5
!
&(#(&## % C+ 8,FHI JI=CI (2"$#### % C+ % 1)
;:
5
!
""*&2#### % C+ % ! ;:
5
!
$D*"#### % C+ >K8LHI
JI=CI (2"$#### % C+
10
!- 5 [email protected] : 9+ - ;7 9-5!; 5!; 1 ! :! : :
- + ! "#$
*
50
333
+; ;
11 "#D "#*
!
=
E1 : 5
"#$ 5
+
# G 5 B+
5 ! ./#/$/0
3
1
@ ! :
1 5 B+
5
! 33
5:
5 B+
5 ! B+ B
"#$
333
:
! ! 5 B+
!- +
5
B+
!- 3>
!
=
E1 : - 5 B+
5
! ! :
M
8
! + !
5 .3GF>0 .//$/0
2
3
1
@ 5 8! + !
5 1
5
3GF>
33
5:
8
! + !
5 15 C:
>-+ 1
5
3GF>
# #* "## )
333
!
= : 5 " N :
1-
.N,E0 ./"/$/0
3
1
)
@ 34 67
89! ! :
1
33
5:
-7
@1) ;1 @:+!- 9 :
1-
.N,E0 ! "#$
333
!
= : ( G
5
@- O !;7! ./(/$/0
&
3
1
)
@ 34 67
89! ! :
1
33
5:
5
PC!P @- O !;7!
333
!
= : 5 $ C 1- ./$/$/0
3
1
@ 34 67
89!
33
5:
! 1- QC!5
C % )
R + ! + "$#D/ .
4
5! + $(""%D#/"#( ; ! + "$#D/"&0 !B
5 + =3SL J 5 5
% C+ @ -
333
!
= : 5 : D : ! !B E
!- T
!- ;1; ./D/$/0
3
1
@ 34 67
89!
33
5:
-7
;1 : + ! + (/" ;
55 "*## " !B E
!- T
!- 5
## % C+/" @ -
333
!
= : 5 : * ! ! ! + "($*/$( !B !
@ ./*/$/0
3
1
@ 34 67
89!
33
5:
-) ! ! ! + "($*/$( !B ! @ 33 % 333 !
:
! :! 5 5
#
333
!
= : 5 : 2 [email protected] ./2/$/0
3
1
@ 34 67
89!
33
5:
0
: - [email protected] + $$2 ;
((D " + $$& ;
D* " !B - 5 < ( + "&/"### 1 155 + [email protected] + #**/ + "*2/ !B - ;
55 "## " ;5 !!5
10
: :
+ [email protected] + "($&/$" + "($&/$$ ;
"2"& "
!B ! @ < ( + "&/"### 1 155 & E
B; [email protected] 5 U,%V> 5
./&/$/0
3
1
@ 34 67
89!
33
5:
0
1
B; [email protected] + ($*"/ + ($*"/( + ($*"/& + ($*"/" +
($*"/"D + (($&/ + (($&/ 15 !B 5 >
5! 5 U, % V> 5 - 1
B
;5 5 :5 ! - 5 + J/I/"##*/DD( % J/I/"##2/2$ % J/I/"##2/2D
10
1
B; ! + "&(/"& 15 !B 7 W
F1
5 U, % V> 5 1
B 5 :5 ! - 5 + J/I/"#(/$""
333
!
= : 5 : - [email protected] .//$/0
3
1
@ 34 67
89!
33
5:
0
: + ! + D(*/" ;
55 "# " !B 5
C
75! )
@ , 6
; 5
$## % C+/"
10
: ! + *&#/ ;
# " !B 5 !
1 )
@ 7!; 5
$## % C+/"
"
50
: + ! + ((# ;
55 "D " !B 5 G F15 + D$ H T 5
$## % C+/"
0
: + [email protected] + "$$&/( + "$$&/(# + "$$&/( 5
! ;
55 (D
" !B + IFG 815
5
**# % C+/" X 7
1 8T
0
! Y ! + 2##/" ;
"D " Y ! + 2##/$
;
D " !B 5 Z ,
! IFG 815
5
**# % C+/"
90
! + "$2( ;
&D " !B C:+5
5 ! !- + D& ;
&&& " + D/ ;
(*"& " + D/"
;
$##* " !B )!- 5 )
)
! ;
[email protected] +! ;7 # %
C+/" ? !- :
.
! ! ! ? 1- ;5 50
40
! [email protected] + $#&/* ;
2" " + $#&/# ;
D" " + $#&/$
;
""# " + $#&/D ;
"( " !B T:5
?! =
- 5
## % C+/" )
!- :
! [email protected]
1 - B- . ! !
! :5 ? 1- ;5 50
333
!
= : 5 : (

Podobné dokumenty

PX 1TR/L

PX 1TR/L Při odchylce stěny pod pevným polem více než 2 mm a celkové odchylce více než 3 mm nedoporučujeme standardní montáž, ale atypické PX 1WL = kyvné dveře/panty vlevo

Více

Denní modlitba Apoštolátu a její úmysly na rok 2014

Denní modlitba Apoštolátu a její úmysly na rok 2014 Národní: Aby Boží království bylo posledním cílem, ke kterému každým dnem svého života směřujeme vědomě.

Více

Kotle THERMONA - ceník - DANEX

Kotle THERMONA - ceník - DANEX turbo turbo turbo turbo turbo

Více

MY Subaru Forester 2006

MY Subaru Forester 2006 2012 se představil evropským novinářům a veřejnosti na Ženevském autosalonu, do české republiky se dostal na jaře 2013. Sportovní vůz Subaru vyvinutý podle koncepce „čistá radost z jízdního chování...

Více

Bonno II - DAXAR.cz

Bonno II - DAXAR.cz nádoba na led, 13 x 11 cm nádoba na led, 20 x 11 cm

Více

T.GARAGE - TECHNOLOGY

T.GARAGE - TECHNOLOGY spolehlivý a tichý elektro - hydraulický pohon, robustní konstrukce, řada bezpečnostních prvků (západky, spínače...) verze pro zapuštění zvedáku do podlahy (hloubka jam pro plošiny 360 mm, zvedák l...

Více