Garden of Feelings

Transkript

Garden of Feelings
Garden of Feelings
Woken up to (a) rainy morning
lead clouds above head
Nice view of the ancient garden
overgrown with grass
Overgrown...
Probuzen do deštivého rána
olověné mraky nad hlavou
Hezký výhled na starou zahradu
zarostlou trávou
Zarostlou…
Like drops of the lead at the window
my mood’s flowing down
Searching in my garden of feelings
fruits they aren‘t dead
Jako kapky olova na okně
moje nálada stéká dolů
Hledám v zahradě mých citů
plody, které nejsou mrtvé
[Chorus]
Don’t cry!
The day has finally come
Bleed for me as I have bled for you
(The) guilt is yours not mine
Vows in ashes
Nebreč!
Ten den konečně přišel
Krvácej pro mě, jako já krvácel pro Tebe
Vina je Tvá, ne má
Sliby v popelu
Did you believe we’d find something?
Anything to save?
You’ve killed all the reasons to love you
Wish you bled to death!
Věřila jsi, že něco najdeme?
Cokoliv, co by se dalo zachránit?
Zabila jsi všechny důvody, proč Tě milovat
Kéž bys vykrvácela!
[Chorus]
Don’t cry!
The day has finally come
Bleed for me as I have bled for you
(The) guilt is yours not mine
Vows in ashes
Nebreč!
Ten den konečně přišel
Krvácej pro mě, jako já krvácel pro Tebe
Vina je Tvá, ne má
Sliby v popelu
…
…
[Chorus]
Don’t cry!
The day has finally come
Bleed for me as I have bled for you
The guilt is yours not mine
Vows in ashes
Nebreč!
Ten den konečně přišel
Krvácej pro mě, jako já krvácel pro Tebe
Vina je Tvá, ne má
Sliby v popelu
Please go!
Torn we’ll walk alone
Don’t wanna see your tortured effigy
Watching as your mind's deteriorating
Prosím, jdi!
Roztrženi půjdeme samotní
Nechci vidět Tvou zmučenou podobiznu
Sledujíc, jak se Tvá mysl kazí
Heslo/Komentář:
Does it hurt? Broken? Voided?
That’s love…
It is romantic, isn’t it?
Bolí to? Zlomen? Prázdný?
To je láska…
Romantické, není-liž pravda?

Podobné dokumenty