Kompletní terária

Transkript

Kompletní terária
Úvod
Introduction
Vážené chovatelky, chovatelé, dámy a pánové,
Dovolujeme si vám se představit a nabídnout naše výrobky. Firma TERAECHIS
vznikla počátkem roku 2006 a zabývá se výrobou terárií, terarijních kompletů,
paludárií, inkubátorů pro plazí vejce. Dále nabízí renovace starých nádrží, kompletní
pečovatelský servis o terária a jejich obyvatele a mnoho dalšího.
S teraristikou máme vlastní zkušenosti již přes 15 let a při naší výrobě se snažíme
maximálně využít těchto znalostí z praxe. Kompletní terária vyrábíme co nejvíce
podle požadavků jednotlivých druhů plazů a obojživelníků. Snažíme se, aby podmínky
v teráriích byly co nejpřirozenější. Nabízíme minimum standardizovaných typů nádrží,
neboť při realizaci vždy vycházíme z požadavků a přání zákazníků.
Jako jedna z mála firem nabízíme kompletní realizace paludárií či květinových vitrín
dle návrhů zákazníků.
Zabýváme se výrobou standardních typů inkubátorů, ale i inkubátorů zcela na
zakázku.
Více informací najdete na našich webových stránkách.
Děkujeme za váš zájem a věříme, že si z naši nabídky vyberete a budete plně
spokojeni.
Dear breeders, Mrs. and Mr.,
we want to introduce you and offer you our products. A company TERAECHIS originated early in 2006 and deal
with a production of terrariums, terrarium complets, paludariums and reptile incubators. Further offer a
renovation of old cages, full care servis of terrariums and their occupants and much more.
With breeding of reptiles and amphibians we have own experiences already more than 15 years. Our experiences
are at the most used in produce. We produce a terrarium complets strictly with a requirements of each animals.
We wants to our terrariums are as much as possible are naturel. We use only natural flowers and other interior.
We offer a minimum of standardized cages, because we respect as much possible wishes and wants of our
clients.
Our company offer a complete realization of paludariums or flower glass-case after designes of clients.
We deal with a produce of standard types of incubators, as like with incubators on order.
More information you will find on our website.
We thank you for your interest and believe, you will find something interestig for
you.
Majitel firmy
Head of a company
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY…
2
Prales?
…nebo terárium?
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY…
3
Co vyrábíme a nabízíme:
We produce and offer:
- terária – holá skleněná terária různého provedení
- terrariums – glass cages of different types
- kompletní terária – skleněná terária různého provedení,
s pozadím, elektroinstalací (UV zářivky,výbojky,…),
interiérem (různé provedení, včetně živých rostlin)
- terrarium complets – glass cages of different types, with backgrounds, elektroinstalation (UV lamps, …),
interior (different designs, live flowers)
- paludária, květinové vitrýny – kompletní realizace
- paludariums – a complete realizations
- plazí inkubátory –standardní typy, zakázková
výroba, vysoká spolehlivost
- reptile incubators – standard types, for order, hight duality
- speciální chovatelská zařízení ze skla
- special breeding apparatus from glass
- renovace starých či nevhodných
terárií, akvárií…
- renovations of old cages
- kompletní teraristický servis
- full care servis
…každé terárium
je originál – žádná kopie!
…every terrarium is an original,
none is a copy!
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY…
4
Kompletní terária
A terrarium complets
Níže uvedená terária jsou pouze velmi malou ukázkou naše sortimentu a našich
výrobních možností. Při každé realizaci je možné si vybrat z velkého množství
rozměrů nádrží, různých typů pozadí, členitosti pozadí, interiéru apod. U nás v
podstatě neexistuje výroba standardních typů nádrží – veškerá výroba je zakázková.
Neváhejte a vyberte si terárium přesně na míru vašemu zvířeti.
Na výběr máme velké množství typů a provedení osvětlení (UV zářivky, výbojky,
atd.), substrátů, kamenů, kořenů, borek (tuzemské nebo korkové), rostlin apod.
Kompletní nabídku naleznete na našich webových stránkách.
K teráriím nabízíme dřevěné skříňky nebo kovové stojany.
Sdělte nám svá přání a požadavky, terárium bude přesně podle vás a vašich
chovanců…
Terrarium complets in this catalogue are only small samples of our sortiment and our produce-possibilities. In
each realization is possible to choose from a lot of sizes of cages, a different types and segmentations of
backgrounds, interiére etc. In principle, we don´t offer a standard terrariums – all produce is depend on wishes
and wants.
Don´t hesitate,
and choose a
terrarium for your
animal made-tomeasure.
We can offer you
a lot of different
types of lighting
(UV tubes,
lamps,…),
substrates,
stones, roots,
barks (from ČR
and cork barks),
flowers etc. A
complete offer
you will find on
our website.
Inform us about
your wishes and
wants, the
terrarium will be
exactly after you
and your
animals….
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY…
5
Nabídka standardních
typizovaných nádrží
A terrarium complets standardized
TYP POGONA
120x50x50 cm (délka x hloubka
x výška), pozadí, základní
elektroinstalace a UV zářivka
30W, interiér pro agamy
vousaté, gekončíky, užovky…
KAT-001
TYP PHYSIGNATHUS
120x50x70 cm (délka x hloubka x výška),
pozadí, základní elektroinstalace a UV
zářivka 30W, interiér pro agamy vodní,
včetně bazénu
KAT-002
TYP UŽOVKA
100x50x40 cm (délka x hloubka x výška), pozadí, základní
elektroinstalace, interiér pro užovka, korálovky…
KAT-003
TYP IGUANA
80x50x100 cm (délka x hloubka x výška), pozadí, základní
elektroinstalace a UV zářivka 18w, interiér pro leguány zelené,
včetně bazénu
KAT-004
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY…
6
KAT-005
KAT-006
TYP CHAMAELEO, 60x35x60 cm
(délkaxhloubkaxvýška), pozadí,
základní osvětlení, interiér, možnost
aplikace UV kompaktní žárovky,
pro mladé chameleony…
TYP TESTUDO, 100X50X40 cm
(délkaxhloubkaxvýška), pozadí,
základní osvětlení a UV zářivka
(30W), interiér, pro suchozemské
želvy…
KAT-007
TYP PYTHON, 100X50X50 cm
(délkaxhloubkaxvýška), pozadí,
základní , interiér, vhodné pro krajty
královské, užovky apod.
KAT-008
TYP TRACHEMYS, 90X35X60 cm
(délkaxhloubkaxvýška), pozadí, základní
osvětlení s UV zářivkou , interiér, vnitřní
vodní filtr, vhodné pro vodní želvy,
mloky, čolky, žabky…
KAT-009
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY…
7
Kompletní terária
zakázková - příklady
A terrarium complets previously
ordered - examples
52x66x40 (délka x výška x šířka)
cm, pozadí, základní elektroins-,
talace, interiér, pro chameleony…
KAT-010
52x66x40 (délka x výška x šířka)
cm, pozadí, základní elektroins-,
talace, interiér, pro chameleony…
KAT-012
52x66x40 (délka x výška x šířka)
cm, pozadí, základní elektroinstalace, interiér, pro chameleony…
KAT-011
70x100x50 (délka x výška x šířka)
cm, pozadí, základní elektroins-,
talace, UV zářivka, interiér s živými
rostlinami, pro chameleony…
KAT-013
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY…
8
120x50x50 (délka x výška x šířka)
cm, pozadí, základní elektroins-,
talace, UV zářivka, interiér, pro
agamy vousaté…
KAT-014
75x40x35 (délka x výška x šířka)
cm, pozadí, základní elektroins-,
talace, interiér, pro užovka,
korálovou apod.
KAT-015
80x50x40 (délka x výška x šířka)
cm, pozadí, základní elektroins-,
talace, UV zářivka, interiér, pro
pouštní agamy, leguánky…
KAT-016
80x35x40 (délka x výška x šířka)
cm, pozadí, základní elektroins-,
talace, interiér, pro agamy
vousaté, gekončíky, užovky,
korálovky…
KAT-017
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY…
9
100x50x50 (délka x výška x šířka)
cm, pozadí, základní elektroins-,
talace, interiér, topný kámen, pro
užovky, hroznýšovce duhové…
KAT-018
100x45x60 (délka x výška x šířka)
cm, pozadí, základní elektroins-,
talace, UV zářivka, interiér, pro
agamy vousaté, suchozemské želvy
KAT-019
50x30x40 (délka x výška x šířka)
cm, pozadí, základní elektroins-,
talace, interiér, pro užovky,
korálovky, gekončíky, apod.
KAT-020
50x35x40 (délka x výška x šířka)
cm, pozadí, interiér, pro užovky,
korálovky, gekončíky, apod.
KAT-021
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 10
50x35x40 (délka x výška x šířka)
cm, pozadí, interiér, pro užovky,
korálovky, gekončíky, apod.
KAT-022
40x32x30 (délka x výška x šířka)
cm, pozadí, interiér s květinovou
kapsou a živou rostlinou.
KAT-024
47x50x32 (délka x výška x šířka)
cm, pozadí, základní
elektroinstalace a UV zářivka,
interiér, pro malé chameleony.
KAT-026
35x26x26 cm, pozadí, interiér, KAT-023
40x50x32 (délka x výška x šířka) cm,
pozadí, interiér, pro felzumy, možno
zabudovatý elektroinstalaci, KAT-025
60x60x30x30 (délka x výška x šířka)
cm, - trojůhelníkový půdorys, pozadí,
interiér.
KAT-027
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 11
100x50x50 (délka x výška x šířka)
cm, pozadí, základní
elektroinstalace a UV zářivka,
interiér, pro krajty královské apod.
KAT-028
80x50x40 (délka x výška x šířka)
cm, pozadí, základní
elektroinstalace a UV zářivka,
interiér, pro vodní želvy…
KAT-029
50x33x40 (délka x výška x šířka)
cm, pozadí, základní
elektroinstalace, interiér, pro
užovky, korálovou, gekončíky,
malé agamy apod.
KAT-030
40x37x35 (délka x výška x šířka)
cm, pozadí, základní
elektroinstalace, interiér.
KAT-031
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 12
85x35x40 (délka x výška x
šířka) cm, pozadí, základní
elektroinstalace a UV zářivka,
interiér, živé rostliny, pro
leguány obojkové apod.…
KAT-032
60x35x40 (délka x výška x
šířka) cm, pozadí, základní
elektroinstalace vestavěná,
interiér, pro pouštní druhy
plazů…
KAT-033
55x35x37 (délka x výška x
šířka) cm, pozadí, základní
elektroinstalace, interiér, pro
pouštní druhy plazů…
KAT-034
60x30x30 (délka x výška x
šířka) cm, pozadí, základní
elektroinstalace, interiér, pro
pralesničky a chameleonky…
KAT-035
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 13
100x40x60 (délka x výška x
šířka) cm, pozadí, základní
elektroinstalace a UV zářivka,
interiér, dvojité větrání, pro
užovky, agamy vousaté…
KAT-036
100x50x50 (délka x výška x
šířka) cm, zkosené, pozadí,
základní elektroinstalace (2x
vestavěná) a UV zářivka,
interiér, dvojité větrání, pro
užovky apod.
KAT-037
80x40x40 (délka x výška x
šířka) cm, pozadí na třech
stranách, jinak nezařízené.
Polotovar. Ve dvou
provedeních (viz. výše a níže)
KAT-038
KAT-039
80x100x45 (délka x výška
x šířka) cm,
pozadí, začleněný vodopád
s bazénem, bohatý interiér
s živými rostlinami, pro
stromově žijící ještěry a
hady menší velikosti,
realizováno pro agamy r.
Acanthosaura.
KAT -039 A
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 14
80x30x40 (délka x výška x
šířka) cm, pozadí, základní
elektroinstalace a UV zářivka,
interiér, pozadí z korálů, pro
agamy vousaté, gekony…
KAT-040
110x50x50 (délka x výška x
šířka) cm, pozadí, základní
elektroinstalace a UV zářivka,
interiér, pro agamy vousaté,
krajty královské, korálovky…
KAT-041
57x39x40 (délka x výška x
šířka) cm, pozadí, základní
elektroinstalace, interiér, pro
užovky, korálovky…
KAT-042
60x60x40 (délka x výška x
šířka) cm, pozadí, základní
elektroinstalace, interiér,
dvojité větrání, pro savanové
druhy chameleonů
KAT-043
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 15
110x50x50 (délka x výška x
šířka) cm, pozadí na zadní a
bočních plochách, základní
elektroinstalace a UV zářivka,
interiér, pro agamy vousaté,
krajty královské, korálovky…
KAT-044
150x60x50 (délka
x výška x šířka)
cm, pozadí,
základní
elektroinstalace a
UV zářivka,
interiér, pro
užovky, agamy
vousaté, hroznýše,
krajty královské
KAT-045
129x40x50 (délka
x výška x šířka)
cm, pozadí,
základní
elektroinstalace a
UV zářivka,
interiér, pro
suchozemské
želvy, odnimatelná
středová přepážka
KAT-046
50x30x40 (délka x
výška x šířka) cm,
pozadí, základní
elektroinstalace a
UV zářivka,
interiér,
realizováno pro
zmije stepní
(Vipera renardi)
KAT-047
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 16
25x40x25 (délka x výška x šířka) cm, pozadí,
interiér, dvojité větrání, dvířka na panty, pro
stromové druhy sklípkanů
KAT-048
50x50x40 (délka x výška x šířka) cm, pozadí,
základní elektroinstalace s UV zářivkou, interiér,
pro gekony z aridních oblastí
KAT-050
40x80x40 (délka x výška x šířka) cm, pozadí,
základní elektroinstalace, interiér, pro felzumy
KAT-049
40x40x35 (délka x výška x šířka) cm, pozadí,
základní elektroinstalace, interiér
KAT-051
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 17
130x50x40 (délka x výška x
šířka) cm, pozadí, základní
elektroinstalace s UV zářivkou,
interiér, bohatě zarostlé živými
rostlinami, pro vlhkomilnější
druhy užovek, ještěrů
KAT-052
80x30x40 (délka x výška
x šířka) cm, pozadí,
základní elektroinstalace,
interiér, pro gekončíky,
agamy vousaté,
korálovky…
KAT-053
100x40x50 (délka x výška x
šířka) cm, pozadí, základní
elektroinstalace s UV zářivkou,
interiér, pro suchozemské
želvy
KAT-054
100x50x50 (délka x výška x
šířka) cm, pozadí, základní
elektroinstalace s UV zářivkou,
interiér, dvojité větrání, topný
kámen, živé rostliny, digitální
teploměr a vlhkoměr,
realizováno pro krajtu
královskou, řada Exclusive
KAT-055
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 18
50x45x40 (délka x výška x
šířka) cm, pozadí, základní
elektroinstalace s UV
zářivkou, dekorativní kryt
na osvětlení, interiér, pro
gekony z aridních oblastí,
mladé agamy vousaté,
gekončíky, řada Exclusive
KAT-056
70x55x45 (délka x výška x
šířka) cm, pozadí, základní
elektroinstalace s UV zářivkou,
interiér, pro agamu vousatou
KAT-057
67x50x37 (délka x výška x
šířka) cm, pozadí, základní
elektroinstalace s UV zářivkou,
interiér, dvojité větrání, pro
agamy vousaté, gekony
z aridních oblastí apod.
KAT-058
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 19
KAT-059
KAT-060
Ukázky tří vlhčích typů terárií
bohatěji osázené tropickou
flórou. První terárium vhodné
pro chov falzum, druhé pro
chov pralesních štírů a
pavouků a terárium dole pro
stromové zmije Atheris nitschei
(viz. obrázek dole v rohu.)
KAT-061
Kompletní nabídku dříve vyrobených
terárií najdete na našich
webových stránkách. Zde můžete také čerpat inspiraci,
jak by vaše budoucí terárium mohlo nebo mělo
vypadat. Neváhejte nás kontaktovat
a ptát se!
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 20
Malá terária rozměrů 20x20x20 cm jsou velmi oblíbená chovateli pavouků.
Jsou to nejmenší kompletní terária, která vyrábíme.
A small terrariums of a measurements 20 x 20 x 20 cm are very
favourite by the breeders of spiders and scorpions. These are the
smallest terrarium complets, which we produce.
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 21
Terária řady EXCLUSIVE
…terária nejvyšší kvality a pro náročné!
…terrariums of the highest quality
and for demanding breeders!
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 22
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 23
Velká terária
Large terrariums
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 24
…terária jsou elegantním doplňkem
domácnosti nebo kanceláře!
…terrariums are an elegant accesories of
the home or office!
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 25
PALUDÁRIA
Examples of paludariums
170x80x100 cm
Vyobrazená paludária jsou pouze ukázkou. Zabýváme se zakázkovou
výrobou.
The paludariums on the picture are only as ilustration. We deal with order-produce.
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 26
Některá paludária slouží pouze k pěstování tropických
rostlin, jiná zase i pro chov plazů a obojživelníků,
jako např. nádrž vpravo nahoře – bazilišek
zelený, vlevo dole – pralesničky,
vpravo dole – chameleonci
Rh. temporalis.
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 27
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 28
Nově od roku 2008 nabízíme ve standardní řadě dvě velikosti paludárií. Menší
velikost je zvaná MINI a větší STANDARD. Provedení obou velikostí je téměř totožné
a je patrné z obrázku pod tímto textem a níže popsaných specifik.
-
rozměry: 48x38x51 cm - MINI, 70x70x50 cm - STANDARD
zkosené přední rohy
otevírání: zašupovačky (utěsněné)
větrání horní, útěku hmyzu odolné
osvětlení: kompaktní zářivka 2x (26W, 1600 lm, 6000 K, MINI; 36 W, 2950 lm, 6000 K, STANDARD)
pozadí: korkové, s kapsami
interiér: zcela přírodní, živé rostliny (bromélie, liány, a další),
kořen, živé mechy, atd.
v přední části bazén na vodu
osvětlovací rampa v imitaci dřeva (na požádání možno různý odstín a druh dřeva)
možná aplikace rosícího a mlhovacího zařízení
jednoduchá péče
Rostliny: Tillandsia spp., Guzmania spp., Catopsis spp., Vriesea spp., Neoregelia spp., Cryptanthus
bivittatus, Neprolephis spp., Begonia spp., Tradescantia spp., Ficus pumila, a další.
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 29
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 30
INKUBÁTORY
Reptile incubators
Nabízíme standardní inkubátory TERAECHIS STANDARD, TERAECHIS PROFI (ve dvou
typech) a TERAECHIS MINI. Od března 2008 je v nabídce nový typ inkubátoru
TERAECHIS STANDARD v „suché formě“ s termostatem a topným kabelem. Dále
nabízíme výrobu inkubátorů podle vašich přání a požadavků provedení a rozměrů).
We offer a standard reptile incubators – TERAECHIS STANDARD, TERAECHIS PROFI and TERAECHIS MINI.
Further we offer a produce of incubators after your wishes and wants (design and size). We prepare now a new
type of incubator TERAECHIS STANDARD
with digital termostat
and heating
cable.
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 31
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 32
Novinka roku 2009
Vzhledem k tomu, že se u Vás těší velké oblibě náš standardní typ inkubátoru
s názvem STANDARD („vlhký“ typ), tak jsme se rozhodli Vám jej nabídnout ve
zvětšené verzi (viz. obr. vpravo). Tento typ neobsahuje pouze tři velké dózy a
dvanáct malých, ale šest velkých
dóz. Celkově má tak inkubátor
rozměry 50x40x33 cm místo
36x40x33 cm jako je tomu u
Standardu. Ostatní provedení je
stejné jako u dobře známého
Standardu. Další informace získáte
na našich webových stránkách.
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 33
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 34
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 35
Terarijní sestavy
Groups of terrariums
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 36
Terária jako bytové doplňky
Terrariums as a house accesories
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 37
Holá terária
Simple terrariums
Nabízíme
holá
celoskleněná
terária s různým
typem otevírání a
větrání. Rozměry a tvar
nádrže jsou dle zákazníkova
přání. Nabízíme i akvária s menším objemem a
terária pro chov hlodavců. Nejčastěji používanou
tloušťkou skla je 3-6 mm. Terária mají zbroušené
hrany. Terária jsou lepena vodonepropustně.
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 38
Dále nabízíme:
Further we offer:
- dekorace
do terárií
- korkové kůry, roury a větve
- potřeby pro chovatele – teraristy (široký sortiment)
- plazy a obojživelníky do terárií u nás zakoupených
- terarijní živé rostliny (bromélie, tillandsie, liány, orchideje, a další)
- přírodniny do terárií (naše výroba)
- volná pozadí do terárií (viz. foto)
- keramiku pro teraristy
zn. Kera-Natur (viz. další strana)
- vlastní řadu substrátů do terárií
(substrát pro velmi vlhká terária, s. pro terária,
s. pro suchá terária, s. pro vodní část terárií,
lávový substrát)
-
inkubační substráty
A mnohem více na našich
webových stránkách:
www.teraechis.cz
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 39
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 40
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 41
Typy pozadí
Types of backgrounds
Uvedená nabídka pozadí není kompletní.
O dalších druzích se informujte.
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 42
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 43
Kompletní nabídku najdete na
našich webových stránkách!
A complete offer you can find on our website.
www.teraechis.cz
…naše terária mají duši,
podobně jako obrazy umělců.
…our terrariums have a mind,
like a paintings of an artists.
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 44
KONTAKTY A INFORMACE
Contacts. informations and orders
TERAECHIS – TOMÁŠ MAZUCH
IČO: 740 05 782, DIČ: CZ8204293317
Tomáš Mazuch
Informace, příjem objednávek, dílna
Informations, orders (in English), workroom
E-mail: [email protected], [email protected]
Tel.: ++420 604505766
Kateřina Kadlečková
Informace, příjem objednávek
E-mail: [email protected]
Tel.: ++420 733109015
Website: w w w . t e r a e c h i s . c z
Adresa firmy a dílny:
Address of company and workroom:
Dříteč 65, PSČ 533 05, Česká Republika
GPS pozice: N 50°06.203´
E 015°48.493´
V případě vašeho zájmu o návštěmu, prosím
sjednejte si dopředu telefonicky schůzku. Mohlo
by se stát, že nás nezastihnete a to by nám bylo
líto. Děkujeme za pochopení.
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 45
Oficiální prezentační katalog firmy
Teraechis – Tomáš Mazuch
pro rok 2009
Text: Tomáš Mazuch
Fotografie: Tomáš Mazuch
Layout: Tomáš Mazuch
Tisk: Tomáš Mazuch
Veškerá práva vyhrazena.
Copyright © 2007-2009: TERAECHIS – Tomáš Mazuch
Teraechis si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění
změnit údaje uvedené v tomto katalogu.
Veškeré informace, které jste zde nenašli naleznete na webových
stránkách:www.teraechis.cz, nebo telefonním čísle: +420 604505766.
KOMPLETNÍ TERÁRIA, PALUDÁRIA A PLAZÍ INKUBÁTORY… 46

Podobné dokumenty

ceník - Teraechis

ceník - Teraechis CENY PŘÍRODNIN, ŽIVÝCH ROSTLIN A OSTATNÍCH POMŮCEK A PŘÍSTROJŮ najdete na našich stránkách v jednotlivých podstránkách webové prezentace (www.teraechis.cz). Pokud budete chtít znát přesné ceny námi...

Více

Třetí vydání - Lnářský svaz

Třetí vydání - Lnářský svaz suchem tak velké, jako u jiných plodin. V roce 2004 se oèekává v rámci EU mírný pokles areálu konopí. Renomovaní znalci pøedpokládají rozsah osevních ploch stále v rozmezí minimálnì 16 000 až 18 00...

Více

Nabídka rostlin do terárií fy. Teraechis

Nabídka rostlin do terárií fy. Teraechis Nabídka rostlin do terárií fy. Teraechis Tillandsia spp. (mnoho desítek druhů) Neoregelia Fireball Neoregelia ampulallacea Neoregelia carolinae Cryptanthus fosterianus Cryptanthus bivittatus (možno...

Více

digestoře - ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s ro

digestoře - ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s ro se provádí na stěnu nebo pod skříňku kuchyňské linky. Odvodní potrubí se připojuje nahoře nebo zezadu. Při montáži na stěnu s potrubím nahoru je možné objednat krycí teleskopický nástavec a chromov...

Více

ICE-HOCKEY EQUIPMENT

ICE-HOCKEY EQUIPMENT »» biceps and forearm protections are increased by using durable molded foams and anatomically shaped inner PE plastics »» velcros are complemented by an elastic material which enables you to adju...

Více

Katalog k studentské architektonické soutěži Beton v architektuře 2015

Katalog k studentské architektonické soutěži Beton v architektuře 2015 Je dobře, že se i v letošním roce zdařila komunikace mezi Fakultou architektury VUT v Brně a Svazem výrobců cementu ČR a stejně tak Výzkumným ústavem maltovin Praha, s.r.o. S jistou nadsázkou se dá...

Více

Mikrovlnné trouby

Mikrovlnné trouby *Průměr talíře max 27 cm *kapacita 23 l *Napětí 230 V *Výkon grilu 1 kW *Příkon 1,4 kW

Více