Angličtina English

Transkript

Angličtina English
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
Autorka Mgr. Radomíra Kufová je zkušená a oblíbená učitelka angličtiny.
1
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
Tricked tomcat (Oklamaný kocourek)
Around the table,
Okolo stolečku,
around the chair,
okolo stolu,
cat and tomcat
kočka a kocourek
play tag in the air.
honí se spolu.
Then she called him:
Ona ho volala,
“I´ll wait for you, dear,“
že na něj počká,
but the false cat,
potom mu utekla,
finally disappeared.
falešná kočka.
2
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
The owl in the wood (Sova v lese)
The owl is sitting alone in the wood,
Sova sedí sama v lese,
she is sleeping and having a good mood.
spí a ani nepohne se.
Now the moon is behind the wood,
Když se měsíc za les schová,
and the owl is seeing very good.
očima si svítí sova.
Then with doomster instead of sleeping
Pak se sýčkem místo spaní,
they are their breakfast together eating.
usedají ke snídani.
3
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
Číslo aktivity:
Název aktivity:
Téma:
Počet dětí:
Věk:
Doba trvání:
Místo:
Pomůcky:
2014
1
Najdi správné slovo
rozlišování podobných slov, čtení s porozuměním
neomezen
8+
5 – 10 minut
místnost
pracovní listy, pera
POPIS AKTIVITY:
1. Sestavte si několik pracovních listů se slovy, která se rýmují. Žáci trénují
jednak použití jednotlivých slov a také jejich psanou formu.
4
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
boy-toy
Tim is a clever __________________.
Doll is my favourite __________________.
fat-cat
I have got a _________________ dog.
Tom has got a very big ________________.
head-bread
I like fresh ______________________.
Hair is on the ________________________.
dog-frog
My ________________´s name is Bert.
__________________ has got green colour.
box-fox
______________has got orange colour.
I have got my new shoes in the __________.
house-mouse
My friend built a new ______________.
Tom is cat and Jerry is __________________.
book-cook
My friends __________________ dinner.
I read very interesting __________________.
sea-tea
I drink very hot ____________________.
We swim in the Baltic ___________________.
king-ring
A ____________________ has got crown. I have got a new gold ___________________.
like-bike
I ________________chocolate ice cream. My _____________________ is red and green.
5
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
work-fork
I go to _______________________ by car. We eat with knife and _____________________.
play-grey
We ______________________ ice hockey. Elephants have got _______________ colour.
6
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
Číslo aktivity:
Název aktivity:
Téma:
Počet dětí:
Věk:
Doba trvání:
Místo:
Pomůcky:
2014
2
Vyhledej části a slož slovo
rozklad slov na slabiky (části), procvičování složitějších slov
neomezen
8+
5 – 10 minut
místnost
pracovní listy, pera
POPIS AKTIVITY:
2. Sestavte si několik pracovních listů se slovy, která jsou pro žáky obtížná jak
na výslovnost, tak na psaní. Žáci mají za úkol vybrat a vybarvit slabiky, ze
kterých se zadané slovo skládá a následně je napsat. Pokud zkoušíte
slovíčka, změňte jen v 1.sloupečku anglický název za český.
7
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
aeroplane
pla ne vi ko ca aero no
crocodile
wo co le ma cro ele di ca
homework
car me si ho do work yes
blackboard
ard bi black ne bo ard on
pencilcase
se ca pon cil se com pen
volleyball
for lley ro ball en on vo
elephant
ale pha ele phe st nt pon
raining
te rai fe fa ng vou ri ni
September
Se ptam bar ber ptem bor
sausages
gas gos ges sou sau se sa
2014
8
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
telephone
no ho te pho la le na ne
cupboard
cu cup erd ba bo ard cap
2014
9
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
Číslo aktivity:
Název aktivity:
Téma:
Počet dětí:
Věk:
Doba trvání:
Místo:
Pomůcky:
2014
3
Slož slova
procvičení orientace a slovní zásoby
neomezen
8+
5 – 10 minut
místnost
pracovní listy, pera
POPIS AKTIVITY:
3. Žáci mají za úkol z přeházených slabik sestavit slova. Doporučte jim, aby si
použitou slabiku vždy přeškrtli nebo zakroužkovali. Správná slova pak zapíší
na řádek tam, kde je jejich začátek (počáteční slabika).
10
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
na
nnis
whi
lad
co
fé
ra
te
pi
chen
sa
phant
te
lour
com
her
kit
me
ele
per
ca
se
brot
le
sho
hind
sis
mi
plea
side
jum puter
be
pping
app
ter
out
zza
sala
bbit
11
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
Číslo aktivity:
Název aktivity:
Téma:
Počet dětí:
Věk:
Doba trvání:
Místo:
Pomůcky:
2014
4
Najdi správný obrázek
poslech s porozuměním
neomezen (jednotlivci či dvojice)
8+
5 – 10 minut
místnost
balíčky obrázků
POPIS AKTIVITY:
4. Vytvořte si různé sady obrázků, které si zalaminujte a nastříhejte pro každé
dítě (v danou chvíli mají všichni stejnou sadu).
5. S dětmi nejdříve zopakujte slovíčka z balíčku, který chcete používat.
6. Poté si s nimi zkuste slovíčka různě skládat:
a) ta, co začínají na stejné písmeno
b) ta, co mají stejný počet písmen
c) ta, co mají ve slově zdvojené písmeno atd.
7. Pak přejděte k poslechové činnosti. Úkol spočívá v tom, že učitel vypráví
jednoduchý příběh a děti, jakmile uslyší některé slovíčko z obrázku, sestavují
si je za sebe tak, jak jdou za sebou v příběhu. Na závěr si zkontrolujeme
správnost.
12
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
13
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
14
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
Číslo aktivity:
Název aktivity:
Téma:
Počet dětí:
Věk:
Doba trvání:
Místo:
Pomůcky:
2014
5
Uprav si příběh
hledání hranice slov, čtení s porozuměním
neomezen (jednotlivci nebo společně)
8+
10 minut
místnost
Texty, pastelky
POPIS AKTIVITY:
8. Připravte si nějaký text, např. pohádku nebo nějaké povídání a napište jej
jako jednu větu.
9. Každému dítěti dejte kousek textu. Děti mají za úkol barevnou pastelkou
označit hranice slov.
10.Poté si pohádku s dětmi společně přečtěte, každý čte svoji část.
VARIANTA:
1. Pokud to dětem dělá problémy, pracujte společně a všem dejte stejný
kousek textu.
15
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
Mytown
I´mfromCanterbury.It´satowninEngland.There´sasquarewithastatue.Myschoolis
oppositethestatue.TherearegoodshopsinCanterbury.There´sagreatcomputersh
op,butthereisn´tabookshop.There´sarivernearthetown.Wecanswiminit.
Onholiday
Jannet,SueandKateareonholiday.Onegirlisonthebeach.Oneisintheswimmingpoo
l.Oneisinthecafé.Onegirlisdrinkingcoffee.Onegirlisswimmingandonegirlisreading
abook.Theyarehappy.Intheeveningtheyareplayingvolleyballonthebeach.
Myschool
Thisismyschool.Thereare24childreninmyclass.MyclassteacherisMrGreenandmy
EnglishteacherisMissHollis.WehavegotEnglishonMonday,TuesdayandFriday.Eng
lishismyfavouritelesson,butIlikeArtandPEtoo.
Mypenfriend
Hello,I´myournewpenfriend.I´mfromOsaka.Ihavegotlotsofhobbies.Iplaytennisev
eryWednesdayandbasketballonSaturday.Igowindsurfinginthesummer.Sometim
esIridemybikeandplaythepiano.Whatdoyoudoinyourfreetime?Bestwishes,Mary
Myfavouriteanimal
Myfavouriteanimalispenguin.ItlivesinAntarctica.Itisblackandwhiteanditcan´t
flybutitcanswimverywell.Iteatsfish.Ittravelsaround150kilometresperyear.
16
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
HRY
17
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
Číslo aktivity:
Název aktivity:
Téma:
Počet dětí:
Věk:
Doba trvání:
Místo:
Pomůcky:
2014
1
Slovní fotbal
procvičení slovní zásoby formou pohybové aktivity
neomezen (práce ve skupinkách)
6+
5 – 25 minut
místnost, hřiště, školní zahrada
sady kartiček s obrázky (viz příloha), podložky, papíry, pera
POPIS AKTIVITY:
11. Hra může být krátká na úvod hodiny či na zpestření, nebo delší a motivační se
soutěživým charakterem. Vyberte slovíčka (6 – 8), která chcete s dětmi procvičit, ale musí
být vybrána tak, aby na sebe navazovala a tvořila písmenkový kruh. (např. mouse,
elephant, T-shirt, tiger, run, nose, ear, room).
12. Tato slovíčka můžete nejdříve s dětmi namalovat a přitom procvičovat jejich výslovnost
nebo je mohou děti namalovat za domácí úkol anebo můžete použít obrázky slovíček
z různých flash cards či z přílohy 1.
13. Rozdělte děti do skupin podle počtu. Každá skupina má buď stejné, nebo jiné obrázky.
Pokud mají stejné obrázky, vidíte okamžitě nejrychlejšího vítěze. Pokud mají jiné obrázky,
zapisujte rychlost jednotlivých skupin a poté vyměňte všechny sady v jednotlivých
skupinách.
14. Rozmístěte obrázky buď ve třídě na zemi, nebo někde venku – na louce, v lese.
První dítě běží a vybere nějaký obrázek. Druhé v pořadí musí vědět, co je to za slovo, aby
správně vybral navazující obrázek, a tak až k poslednímu obrázku. Vyhrává skupina, která
má úkol splněný nejrychleji a samozřejmě správně.
VARIANTA:
1. Děti mohou na přiložený papír napsat slovíčka v angličtině i jejich překlad do češtiny.
18
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
2. Obtížná varianta pro starší či šikovné žáky – můžete pomíchat 2-3 sady obrázků
dohromady a děti je sestavují.
19
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
20
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
21
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
22
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
23
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
24
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
25
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
26
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
27
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
Číslo aktivity:
Název aktivity:
Téma:
Počet dětí:
Věk:
Doba trvání:
Místo:
Pomůcky:
2014
2
Slovní detektiv
procvičení psané podoby slov formou pohybové aktivity
neomezen (práce ve skupinkách)
6+
5 – 10 minut
místnost, hřiště, školní zahrada
sady kartiček se slovy (viz příloha)
POPIS AKTIVITY:
15. Děti si rozdělte na skupiny cca po 3-4. Na zem rozložte napsaná slovíčka do několika
„hnízd“ zvlášť pro každou skupinu. Pokud hru hrajete v přírodě, označte např. barevným
krepovým papírem stromy, u kterých budou na zemi „hnízda“ se slovíčky.
16. V každém „hnízdě“ (může jich být 5-10 dle času, který chcete hře věnovat) je 4-5 kartiček
stejného slova, které chcete procvičit, napsaného 1x správně a ostatní chybně.
17. Děti mají za úkol vybrat správně napsaná slovíčka z jednotlivých „hnízd“, vrátit se zpět na
začátek trasy a přiřadit jim správné české slovíčko.
28
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
apple
aple
aplle
applle
applee
green
grin
gren
griin
greenn
jeans
džins
jeens
jaans
jean
car
kar
kaar
caar
carr
cat
kat
ket
keet
caat
elephant
elifant
elefant
elephent
eliphant
crocodile crocodille krokodajl krokodille crokodille
eight
ejt
eit
eigt
eigh
room
rom
rum
ruum
moor
football
fotball
footbal
futbol
fottball
29
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
jablko
zelená
rifle
auto
kočka
slon
krokodýl
osm
pokoj
fotbal
30
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
Číslo aktivity:
Název aktivity:
Téma:
Počet dětí:
Věk:
Doba trvání:
Místo:
Pomůcky:
2014
3
Najdi, co k sobě patří
procvičení znalosti slovíček dle tematického obsahu
neomezen (práce ve skupinkách)
6+
20-35 minut
velká místnost, hřiště, školní zahrada, les
sady kartiček se slovy (viz příloha), podložky, pera, pastelky
POPIS AKTIVITY:
18. Připravte si skupiny slovíček, která chcete procvičit nebo využijte slovíčka z přílohy.
Rozmístěte slovíčka po třídě, lépe však venku po lese nebo v nějakém větším prostoru.
Slovíčka očíslujte.
Pozn. Tato aktivita je trochu časově náročná na přípravu pro učitele, doporučuji proto
spojit s aktivitou č. 4.
Na tabuli nebo nějaký větší papír napište slova nadřazená (např. colours, food, clothes,
numbers, vehicles, furniture, animals, body, adjectives, verbs atd.) a tato slova umístěte
na jedno místo, zvlášť pro každou skupinu. (Vyberte si počet tematických okruhů podle
toho, kolik jich chcete procvičit, doporučuji však 3-4).
19. Rozdělte děti zhruba do 5 skupin. Slovíčka umístěna na stromech jsou ve formě rastru,
aby si je děti mohly pouze utrhnout a všechny posbírat. Pro kontrolu, zdali mají všechna
slovíčka, slouží čísla.
20. Děti mají za úkol posbíraná slovíčka přiřadit ke slovům nadřazeným. Tato hra může mít
soutěžní charakter. Vyhrává skupina, která je nejrychlejší a má všechno správně.
VARIANTA:
1. Děti nemají k dispozici slovíčka ve formě rastru, tudíž musí slovíčka opsat na papír,
procvičují tím i psanou formu slov.
31
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
2. Obtížná varianta pro starší či šikovné žáky – můžete využít práci se slovníkem, nejlépe se
slovníkem v pracovním sešitě, tzn. zařadit mezi známá slovíčka několik dosud
neprobraných, jejichž význam si děti musí vyhledat ve slovníku.
32
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
colours
food
clothes
numbers
vehicles
furniture
animals
body
33
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
verbs
2014
adjectives
black
black
black
black
black
1
1
1
1
1
blue
blue
blue
blue
blue
2
2
2
2
2
red
red
red
red
red
3
3
3
3
3
34
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
green
green
green
green
green
4
4
4
4
4
yellow
yellow
yellow
yellow
yellow
5
5
5
5
5
chips
chips
chips
chips
chips
6
6
6
6
6
apple
apple
apple
apple
apple
7
7
7
7
7
35
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
ice-cream
ice-cream
ice-cream
ice-cream
ice-cream
8
8
8
8
8
potatoes
potatoes
potatoes
potatoes
potatoes
9
9
9
9
9
cereal
cereal
cereal
cereal
cereal
10
10
10
10
10
T-shirt
T-shirt
T-shirt
T-shirt
T-shirt
11
11
11
11
11
36
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
jeans
jeans
jeans
jeans
jeans
12
12
12
12
12
skirt
skirt
skirt
skirt
skirt
13
13
13
13
13
coat
coat
coat
coat
coat
14
14
14
14
14
jumper
jumper
jumper
jumper
jumper
15
15
15
15
15
37
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
eight
eight
eight
eight
eight
16
16
16
16
16
twenty-five
twenty-five
twenty-five
twenty-five
twenty-five
17
17
17
17
17
forty
forty
forty
forty
forty
18
18
18
18
18
thirteen
thirteen
thirteen
thirteen
thirteen
19
19
19
19
19
38
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
one hundred
one hundred
one hundred
one hundred
one hundred
20
20
20
20
20
car
car
car
car
car
21
21
21
21
21
bus
bus
bus
bus
bus
22
22
22
22
22
aeroplane
aeroplane
aeroplane
aeroplane
aeroplane
23
23
23
23
23
39
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
train
train
train
train
train
24
24
24
24
24
bike
bike
bike
bike
bike
25
25
25
25
25
chair
chair
chair
chair
chair
26
26
26
26
26
sofa
sofa
sofa
sofa
sofa
27
27
27
27
27
40
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
table
table
table
table
table
28
28
28
28
28
bookcase
bookcase
bookcase
bookcase
bookcase
29
29
29
29
29
cupboard
cupboard
cupboard
cupboard
cupboard
30
30
30
30
30
penguin
penguin
penguin
penguin
penguin
31
31
31
31
31
41
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
lion
lion
lion
lion
lion
32
32
32
32
32
parrot
parrot
parrot
parrot
parrot
33
33
33
33
33
guinea pig
guinea pig
guinea pig
guinea pig
guinea pig
34
34
34
34
34
dolphin
dolphin
dolphin
dolphin
dolphin
35
35
35
35
35
42
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
ear
ear
ear
ear
ear
36
36
36
36
36
arm
arm
arm
arm
arm
37
37
37
37
37
foot
foot
foot
foot
foot
38
38
38
38
38
head
head
head
head
head
39
39
39
39
39
43
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
mouth
mouth
mouth
mouth
mouth
40
40
40
40
40
run
run
run
run
run
41
41
41
41
41
sing
sing
sing
sing
sing
42
42
42
42
42
play
play
play
play
play
43
43
43
43
43
44
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
sleep
sleep
sleep
sleep
sleep
44
44
44
44
44
read
read
read
read
read
45
45
45
45
45
long
long
long
long
long
46
46
46
46
46
hungry
hungry
hungry
hungry
hungry
47
47
47
47
47
45
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
scared
scared
scared
scared
scared
48
48
48
48
48
happy
happy
happy
happy
happy
49
49
49
49
49
sad
sad
sad
sad
sad
50
50
50
50
50
46
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
Číslo aktivity:
Název aktivity:
Téma:
Počet dětí:
Věk:
Doba trvání:
Místo:
Pomůcky:
2014
4
Jedno slovíčko musí pryč
procvičení slovní zásoby
neomezen (práce ve skupinkách nebo samostatně)
6+
5-7 minut
místnost, hřiště, školní zahrada
pracovní list (viz příloha), podložky, pera
POPIS AKTIVITY:
21. Tato krátká aktivita může být použita kdykoli v hodině nebo při zábavném procvičování
jazyka. Můžete si vytvořit zásobník svých pracovních listů dle probíraných slovních
okruhů k procvičování nebo použít PL z přílohy.
22. Děti mají za úkol vždy zakroužkovat nebo vybarvit slovíčko, které do daného řádku
nepatří. Tato slovíčka pak přepíší do přiložené tabulky. Pokud slovíčko neznají, vyhledají
si jej ve slovníku. Pokud je dostatek času, mohou napsat vysvětlení, proč vybraly zrovna
tohle slovíčko.
VARIANTA:
1. Děti mohou do tabulky napsat i překlad do češtiny.
2. Obtížná varianta pro starší či šikovné žáky – děti mohou sestavit jednoduchý příběh ze slov
z tabulky.
47
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
Tabulka pro učitele
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
car
milk
cat
book
boy
arm
head
skirt
blue
pen
bus
sausages
dog
magazine
wife
finger
long
shirt
red
pencil
bike
juice
bird
television
son
hand
short
jeans
white
crayon
lorry
water
hedgehog
newspaper
daughter
knee
fat
shorts
dirty
ruler
48
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
Tabulky pro žáky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
car
bus
bike
lorry
2.
milk
sausages
juice
water
3.
cat
dog
bird
hedgehog
4.
book
magazine
5.
boy
wife
son
daughter
6.
arm
finger
hand
knee
7.
head
long
short
fat
8.
skirt
shirt
jeans
shorts
9.
blue
red
white
dirty
10.
pen
pencil
crayon
ruler
television newspaper
49
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
Číslo aktivity:
Název aktivity:
Téma:
Počet dětí:
Věk:
Doba trvání:
Místo:
Pomůcky:
2014
5
Slovní had
procvičení slovní zásoby
neomezen (práce ve skupinkách)
6+
5 – 10 minut
místnost, hřiště, školní zahrada
sady kartiček se slovy (viz příloha)
POPIS AKTIVITY:
23. Děti si rozdělte podle počtu ve třídě na 3 velké skupiny. Jedna skupina pracuje např. v
pracovním sešitě, další si čte, či pracuje na interaktivní tabuli a poslední pracuje u tabule.
Skupinu u tabule rozdělte na dvojice. Na zem rozložte napsaná slovíčka zvlášť pro každou
skupinu. Slovíček je 8-12.
24. Děti mají za úkol si slovíčka přečíst a pak je poskládat na tabuli pomocí magnetek jako
hada (navazující slovo vždy začíná na poslední písmeno slova předcházejícího). Poté
napíší český překlad pod jednotlivá slovíčka. Měli byste mít pro každou skupinu jiná
slovíčka. Jednodušší je, když jim označíte první slovo.
25. Dětem můžeme změřit čas nebo jen kladně oceníme všechny, kteří to zvládnou.
50
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
table
elephant
tiger
room
mouse
egg
green
number
ruler
run
nose
eight
aeroplane
eighteen
November
rubber
rabbit
Tuesday
yellow
window
warm
monkey
yes
snake
room
March
chair
radio
open
no
old
door
red
dog
girl
leg
51
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
ice-cream
money
yoghurt
tea
aunt
tree
elephant
teacher
run
neck
king
ghost
hobbies
small
lion
ninety
yellow
whale
egg
guitar
ride
empty
yes
sing
violin
nose
eleven
no
open
number
read
drum
mum
mouth
happy
yacht
52
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
watch
chair
rug
girl
lamp
piano
open
number
red
doll
listen
nine
bear
read
do
open
nut
tennis
school
leg
gorilla
ant
tooth
house
53
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
Číslo aktivity:
Název aktivity:
Téma:
Počet dětí:
Věk:
Doba trvání:
Místo:
Pomůcky:
2014
6
Najdi, přečti a splň úkol
čtení s porozuměním
neomezen (jednotlivci či skupiny)
8+
15-25 minut
místnost, chodba, hřiště, školní zahrada
sady kartiček se slovy (viz příloha), podložky, pera, slovníky
POPIS AKTIVITY:
1. Ve třídě nebo lépe na chodbě či někde venku rozmístěte očíslovaná slova. Vytvořte si
2 sady. Žáci chodí nebo běhají s podložkou a perem, vyhledávají slova, zapisují do
tabulky ve správném pořadí a tvoří věty.
2.
Věty znamenají pro děti určitý úkol, který musí splnit. Pokud nerozumí některým
slovíčkům, vyhledají si je ve slovníku nebo se mohou poradit s kamarádem či učitelem.
54
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
A1
A6
A11
B4
B9
Find
got
their
two
and
A2
three A3 children A4
A7
black A8 mobile A9
A12 names. B1
Write B2
B5 colours, B6
three B7
B10
four B11
parts B12
A1
B1
A2
B2
A3
B3
A4
B4
A5
B5
A6
B6
A7
B7
A8
B8
A9
B9
2014
who
and
five
school
of
A5
have
A10
write
B3 animals,
B8
things
B13 clothes.
55
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
A10
B10
A11
B11
A12
B12
2014
B13
56
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
Číslo aktivity:
Název aktivity:
Téma:
Počet dětí:
Věk:
Doba trvání:
Místo:
Pomůcky:
2014
7
Rychlejší vyhrává
procvičení znalosti slovíček nebo jednoduché gramatiky
soutěž dvojic
6+
5-10 minut
třída
tabule, 2 plácačky na mouchy
POPIS AKTIVITY:
2. Připravte si, co chcete procvičit. Na tabuli napište buď nějaká slovíčka (mohou být
anglicky nebo česky) nebo některé prvky gramatiky (sloveso být – am, is are, sloveso mít
– have got, has got,) nebo cokoli složitějšího.
3. Rozdělte děti do dvojic, dejte jim do ruky plácačky na mouchy. Říkejte jim slovíčka
v češtině, oni se podívají na tabuli, a jakmile najdou odpovídající anglické slovíčko,
plácnou na něj. Pokud procvičujete gramatiku, říkejte jim části vět a oni plácají na
správný tvar slovesa, zájmena atd. Počítejte jim body. Vyhrává ten, kdo rychleji „plácl“ na
více slov.
57
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
Číslo aktivity:
Název aktivity:
Téma:
Počet dětí:
Věk:
Doba trvání:
Místo:
Pomůcky:
2014
8
Postřehovadlo
procvičení znalosti slovíček a rychlé četby
soutěž skupin
6+
5-10 minut
třída
kartičky se slovy
POPIS AKTIVITY:
4. Připravte si kartičky se složitějšími slovy. Rozdělte děti do 2-3 skupin. Děti v každé
skupině stojí v řadě za sebou. Vždy na několik sekund ukažte dětem slovíčko a hned jej
zase schovejte.
5. Děti mají za úkol si slovíčko přečíst a co nejrychleji ho napsat na tabuli. Bod získává ta
skupina, která má slovo správně napsané.
VARIANTA:
1. Pro menší děti zvolte místo psaní slova výběr adekvátního českého slova nebo obrázku
nebo jen jeho pouhé vyslovení.
58
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
aeroplane
afternoon
breakfast
classroom
crocodile
vegetable
penguin
umbrella
sausages
keyboard
bathroom
cupboard
downstairs
football
headache
armchair
opposite
supermarket
59
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
stomach ache
2014
yoghurt
60
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
letadlo
odpoledne
snídaně
třída
krokodýl
zelenina
tučňák
deštník
párky
klávesy
koupelna
skříňka
dolní patro
fotbal
bolest hlavy
křeslo
naproti
supermarket
61
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
bolest břicha
2014
jogurt
62
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
63
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
64
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
65
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
66
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
67
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
68
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
69
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
70
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
71
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
72
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
73
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
74
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
75
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
76
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
77
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
78
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
79
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
80
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
81
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
82
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
Číslo aktivity:
Název aktivity:
Téma:
Počet dětí:
Věk:
Doba trvání:
Místo:
Pomůcky:
2014
9
Uhodni obrázek
procvičení poslechu
soutěž skupin nebo jednotlivců
9+
5-10 minut (10-20 minut venku)
třída, hřiště, školní zahrada, les
obrázky
POPIS AKTIVITY:
6. Připravte si kartičky s různými obrázky. Obrázky připevněte na magnetickou tabuli.
Začněte jednoduchými větami popisovat některý obrázek. Kdo z žáků ví, o který se jedná,
jde si pro něj. Můžete pracovat s jednotlivci či různě velkými skupinami.
VARIANTA:
1. Můžete tuto hru hrát s dětmi i venku. Rozmístěte nejdříve obrázky na stromy. Děti přijdou
k učiteli a učitel jim popíše některý z obrázků. Děti se rozběhnou do lesa, pokusí se najít
popisovaný obrázek a přijdou jej nahlásit učiteli (řeknou správné anglické slovíčko).
83
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
84
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
85
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
86
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
87
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
88
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
89
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
90
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
91
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
92
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
93
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
Číslo aktivity:
Název aktivity:
Téma:
Počet dětí:
Věk:
Doba trvání:
Místo:
Pomůcky:
2014
10
Vybarvi obrázek dle zadání
čtení s porozuměním
jednotlivci
6+
5-10 minut
třída
obrázky, pastelky
POPIS AKTIVITY:
7. Připravte dětem různé pracovní listy na kreslení dle pokynů.
Např.
The aeroplane is blue and yellow.
2. The butterfly is red, blue and green.
3. The witch is red, black and orange. The ghosts are white.
4. The horse is brown and orange.
5. The cat is black and white.
6. The car is blue.
94
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
95
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
96
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
Číslo aktivity:
Název aktivity:
Téma:
Počet dětí:
Věk:
Doba trvání:
Místo:
Pomůcky:
2014
Přečti si obrázkové povídání
čtení s porozuměním
neomezen (jednotlivci, dvojice či celá třída)
8+
5-10 minut
třída
čtecí pracovní listy
POPIS AKTIVITY:
1. Vytvořte si několik sad obrázkového čtení, které si zalaminujte.
2. Můžete dát všem dětem stejný příběh (což je nejjednodušší varianta) nebo mohou
mít stejný příběh dvojice, ale tak, aby o sobě nevěděli (po přečtení některý z dvojice
začne vykládat o čem četl a druhý, když pozná svůj příběh, se přihlásí a může ho
doplňovat). Také můžete dát každému příběh jiný.
3. Tato aktivita je zejména vhodná pro děti s poruchami učení, takové čtení je vždy baví.
97
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
Travelling around the world
is flying above the
, above the
and above the
It broke off and it lost its head on the other ending of the
is sad.
„Fly with me to the
.
.
,“ kite is telling to the
, but it
doesn´t want to do it.
„Hold on my tail,“
is telling to the
the tallest tree!“ But the
Suddenly the
. „ I am carrying you to
is afraid of about it.
is seeing one
. She is going from the
,
she is smiling and she is telling to the kite: „ I want to go with you to the trip.
98
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
Show me the world! I won´t pull down the
down, I´ll be very nice! We can only fly around the
2014
, I won´t cut down the
, I won´t fall
!“
99
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
Číslo aktivity:
Název aktivity:
Téma:
Počet dětí:
Věk:
Doba trvání:
Místo:
Pomůcky:
2014
12
Poslouchej a najdi
poslech s porozuměním
neomezen (jednotlivci)
8+
5-10 minut
třída
pracovní listy
POPIS AKTIVITY:
4. Vytvořte si různé jednoduché povídání pro děti na trénink poslechu.
5. Rozdejte dětem pracovní listy a pomalu čtěte text, děti zaškrtávají správnou možnost.
100
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
My friend Lucy
Lucy lives in a house in Prague. Her favourite room is her bedroom. Her
bedroom walls are blue and her carpet is green. There is a Tv and bunk bed in
her room. There is a guitar under the bed and a vase of flowers on the Tv.
101
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
My friend Lucy
Circle the correct answers:
Lucy lives in a
.
Her favourite room is the
.
Her bedroom walls are
.
Carpet´s colour is
.
In her room there´s
and a
.
102
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
There´s a
under the bed and
on the Tv.
103
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
POHÁDKY
104
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
Číslo aktivity:
Název aktivity:
Téma:
Počet dětí:
Věk:
Doba trvání:
Místo:
Pomůcky:
2014
1
Pohádka: The Wolf and Seven little Kids
Procvičení správné anglické výslovnosti a intonace
Dle jednotlivých rolí
6+
20-30 minut
místnost
vlastně vyrobené kulisy
POPIS AKTIVITY:
1. Nejdříve si pohádku s dětmi několikrát přečtěte. Nechte děti, ať si
vyzkouší různé role. Domluvte se s dětmi, kterou roli by chtěly hrát a tu
jim zadejte, aby se doma naučily nazpaměť.
2.
Vytvořte si s dětmi vlastní kulisy, vyberte si oblečení, připravte potřebné
pomůcky.
3.
Po nacvičení pohádky uspořádejte představení pro spolužáky a rodiče.
105
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
The Wolf and Seven Little Kids
Characters: The storyteller, Mother Goat, Seven little kids, The Wolf
The storyteller: Once upon a time there was a goat with seven little kids.
One day Mother goat said:
Mother goat: „My dear children, I have to go to the market. You must be
nice here and you mustn´t open the door to anybody.“
Seven kids: „Of course, we promise!“
The storyteller: Suddenly the Wolf comes up to the Goat´s house.
The Wolf: „Open the door kids, it´s me, your mother! I have got milk for
you.“
Seven kids: „No, no you aren´t our mother.“
1st kid: „Our mother has got a soft voice.“
2nd kid: „Our mother has got a sweet voice.“
3rd kid: „We mustn´t open the door to anybody!“
The Wolf: „You are silly kids!“
The storyteller: The Wolf is going to the blacksmith. He is brushing up a
piece of his tongue. Now the Wolf has got a softer voice. He is going to the
Goat´s house again.
106
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
The Wolf: „Open the door, my dear children! That´s me, your mother. I have
got some sweets for you!“
Seven kids: „No, no, you aren´t our mother.“
4th kid: „Your voice is soft, but it isn´t our Mother´s voice!“
The Wolf: „But don´t you want these sweets?“
5th kid: „We don´t want any sweets from you!“
The storyteller: The Wolf is going to the blacksmith again. He is brushing up
a next piece of his tongue. Now the Wolf has got a very soft voice. He is
going to the Goat´s house again.
The Wolf: „I have a lot of toys for you!“
5th kid: „ That´s our mum!“
6th kid: „No that isn´t, this is a bad Wolf. We don´t want any toys, Wolf!“
The Wolf: „Why not, my dear children?“
1st kid: „Show us your leg!“
The storyteller: The Wolf is showing his leg.
All kids: „Go away bad Wolf, you aren´t our mum. Our mum has got white
legs!“
The storyteller: The Wolf is going to the miller. He puts his leg into the flour.
Now the Wolf has got white leg. He is going back to the goat´s house.
107
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
The Wolf: „Little kids, open the door, that´s me, your mother!“
2nd kid: „This is our mother´s voice! Show us your leg!“
The storyteller: The Wolf is showing the white leg.
3rd kid: „This is our mother´s leg!“
4th kid: „ Don´t be silly! It isn´t our mum. Show us your tail!“
The storyteller: The Wolf is showing his tail.
All kids: „You aren´t our mum! Our mum has got small short tail!“
The storyteller: The Wolf is going to the carpenter. He cuts his tail. Now the
Wolf has got small short tail. He is going back to the goat´s house.
The Wolf: „Little kids, open the door, that´s me, your mother!“
4th kid: „This is our mother´s voice!“
5th kid: „Show us your leg!“ (the Wolf is showing)
6th kid: „This is our mother´s leg!“
7th kid: „Show us your tail!“ (the Wolf is showing)
All kids: „This is our mother´s tail! This is our mum! Hooray!“
The storyteller: The kids opened the door. The Wolf entered in and 6 kids
ate. The smallest kid hid behind the armchair. The Wolf went to the pond to
drink and then he was asleep.
108
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
The mother goat came home in the afternoon but she only found one small
kid. The kid told her what happened.
She immediately ran to the pond where the Wolf was sleeping. She ripped
his belly with her horns and the little kids jumped out.
Everybody was happy and kids promised not to do it again.
109
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
Číslo aktivity:
Název aktivity:
Téma:
Počet dětí:
Věk:
Doba trvání:
Místo:
Pomůcky:
2014
2
Pohádka: The Fox, The Hare and The Cock
Procvičení správné anglické výslovnosti a intonace
Dle jednotlivých rolí
6+
20-30 minut
místnost
vlastně vyrobené kulisy
POPIS AKTIVITY:
2. Nejdříve si pohádku s dětmi několikrát přečtěte. Nechte děti, ať si vyzkouší
různé role. Domluvte se s dětmi, kterou roli by chtěly hrát a tu jim zadejte,
aby se doma naučily nazpaměť.
2. Vytvořte si s dětmi vlastní kulisy, vyberte si oblečení, připravte potřebné
pomůcky.
3. Po nacvičení pohádky uspořádejte představení pro spolužáky a rodiče.
110
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
The Fox, The Hare and The Cock
Characters: The storyteller, The Fox, The Hare, The Cock, The Dogs, The Bear,
The Bull
The storyteller: Once upon a time there was a one small Hare who made his
little cottage from the bark and the Fox who made his little cottage from the
ice. When the spring came, Fox´s cottage melted but Hare´s remained.
One day the Fox came to the Hare´s cottage.
The Fox: „Please, my friend, can I warm up in your cottage?“
The Hare: „Yes, of course!“
The storyteller: The Fox entered into the cottage and drove the Hare out of
his house. The Hare is going away and crying. Two dogs are going against
him.
The Dogs: „ Why are you crying, Hare?“
The Hare: „ I had a cottage from bark and the Fox from ice. When Fox´s
cottage melted, she came to my cottage and threw me out.“
The Dogs: „ Don´t cry, Hare, we´ll help you to drive her from your cottage.“
The Hare: „ I think that no.“
The Dogs: „ Don´t be afraid, we´ll do it.“
The storyteller: The dogs came to the cottage and started barking.
111
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
The Dogs: „ Woof! Woof! Fox, come out!“
The storyteller: But the Fox started strongly waving his tail, the Dogs got
scared and ran away.
The Hare is going again and crying. He met the Bear.
The Bear: „ Why are you crying, Hare?“
The Hare: „ I had a cottage from bark and the Fox from ice. When Fox´s
cottage melted, she came to my cottage and threw me out.“
The Bear: „ Don´t cry, Hare, I´ll help you to drive her from your cottage.“
The Hare: „ I think that no. The Dogs tried to do it but they weren´t
successful. You won´t do it. “
The Bear: „ Don´t be afraid, I will.“
The storyteller: When they came to the cottage, the Bear screamed.
The Bear: „Brum! Brum! Fox, come out!“
The storyteller: But the Fox started strongly waving his tail, the Bear got
scared and ran away.
The Hare is going again and crying. He met the Bull.
The Bull: „ Why are you crying, Hare?“
The Hare: „ I had a cottage from bark and the Fox from ice. When Fox´s
cottage melted, she came to my cottage and threw me out.“
The Bull: „ Don´t cry, Hare, I´ll help you to drive her from your cottage.“
112
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
The Hare: „ I think that no. The Dogs tried to do it but they weren´t
successful. The Bear tried to do it but nothing . You won´t do it. “
The Bull: „ Don´t be afraid, I will.“
The storyteller: When they came to the cottage, the Bull screamed.
The Bull: „ Fox, Fox, come here!“
The storyteller: But the Fox barked and strongly waved his tail. The Bull got
scared and ran away.
The Hare is going again and crying. He met the Cock with scythe.
The Cock: „ Don´t cry, Hare, I´ll help you to drive her from your cottage.“
The Hare: „ I think that no. The Dogs tried to do it but they weren´t
successful. The Bear and the Bull tried to do it but nothing . You won´t do
it.“
The Cock: „ Don´t be afraid, I will.“
The storyteller: On the way to the cottage the Cock started singing.
The Cock: „ I have got a scythe and I´ll kill you! Cock–a-doodle-doo.“
The storyteller: The Fox looked from the window and the Cock started
singing again.
The Cock: „ I have got a scythe and I´ll kill you! Cock–a-doodle-doo.“
The storyteller: The Fox was scared and ran away. The Cock moved to the
Hare´s house and they have been living together since that time.
113
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
114
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
Číslo aktivity:
Název aktivity:
Téma:
Počet dětí:
Věk:
Doba trvání:
Místo:
Pomůcky:
2014
3
Pohádka: Three Golden Hair of Grandpa Sun
Procvičení správné anglické výslovnosti a intonace
Dle jednotlivých rolí
6+
20-30 minut
místnost
vlastně vyrobené kulisy
POPIS AKTIVITY:
3. Nejdříve si pohádku s dětmi několikrát přečtěte. Nechte děti, ať si vyzkouší
různé role. Domluvte se s dětmi, kterou roli by chtěly hrát a tu jim zadejte,
aby se doma naučily nazpaměť.
2. Vytvořte si s dětmi vlastní kulisy, vyberte si oblečení, připravte potřebné
pomůcky.
3. Po nacvičení pohádky uspořádejte představení pro spolužáky a rodiče.
115
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
Three Golden Hair of the Grandpa Sun
Characters: The storyteller, the Grandpa Sun, the Grandma, the King, the
Weird Sisters, the Servant, the Fisherman, the Fisherman´s Wife, the Burner,
Floating man, the Boatman, Katrin, the Old Man, the Gravedigger
The storyteller: The king is going around in circles in the wood. He is coming
to the hut, where the Burner lives with his family.
The king: „Burner! Burner! I lost in the wood. Can I sleep one night in your
hut?“
The Burner: „Of course, you can. You can sleep in the loft on the hay. Tgere
is enough place. Tomorrow morning I am going to show you a way from the
wood.“
The storyteller: King is laying in the loft and watching through the hole three
Weird Sisters around the new born little boy.
1st Weird Sister: „This boy will be in a big danger very often!“
2nd Weird Sister: „This boy will have good luck and every danger
overcome!“
3rd Weird Sister: „This boy will be married with our king´s daughter!“
The storyteller: In the morning the King is coming to the Burner.
116
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
The king: „Thank you Burner for your hospitality. I would like to take your
son with me to the castle and I am going to educate him. He will have good
life and you will receive good reward.“
The Burner: „OK, I agree with you, we haven´t got enough food for him.
Your servant can come to my hut and I am going to give him my son.“
The storyteller: King is coming to the castle, calling the servant and giving
hin some instructions.
The servant: „ OK my King, I am going to give this money to the Burner and
bring you that little boy.“
The King: „Wait for a minute! Your task is to take that boy and drown him in
the river. Do you understand?“
The servant: „No, no, it´s impossible to do it!“
The King: „You must do it! I am commanding to you! If you don´t do it, you
will die!“
The servant: „OK my King, I will do it.“
The storyteller: The Servant is going to the Burner.
The servant: „Burner, I am coming for your son. Here is the king´s reward.
The storyteller: The Servant is putting a little boy to the basket and going to
the river. He is putting the basket on the water and going away.
117
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
The servant: „Take river this boy, it is the King´s wish!“
The Fisherman: „Wife, wife, come in quickly! There is a baket on the water
and it is sailing!“
The Fisherman´s Wife: „So catch it, who knows what is inside.“
The Fisherman: „Look,there is a little boy, nice little boy!“
The Fisherman´s Wife: „Really? Bring him to me! That´s true nice little boy!“
The Fisherman: „He will be our son!“
The Fisherman´s Wife: „It´s a good idea! We must give him some name.“
The Fisherman: „Yes, of course. He swam in the water, so his name will be
Floatingman!“
The storyteller: After 20 years the King lost again in the wood. He found a
river and a Fisherman house.
The King: „Hello, Fisherman! Bring me a glass of water, please! I am very
thirsty.“
The Fisherman: „Here some cold water, King! Help yourself!“
The King: „Who is that nice boy?“
The Fisherman: „He is our son, Floatingman.“
118
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
The King: „What a strange name?!
The Fisherman: „We gave him this name, because he floated on the river 20
years ago. He was in a basket.“
The King: „Oh, I have some task for you son. But he has to go to the castle
with me.
Floatingman, I have one daughter Katrin. Would you like to marry her?“
The Floatingman: „This is very kind of you, I would like to marry your
daughter!“
The king: „ OK my daughter will be yours, but you have to bring me 3 golden
hair of the Grandpa Sun!
The Floatingman: „With pleasure!“
The king: „ It will be difficult! What I only want is 3 golden hair of the
Grandpa Sun!“
The Floatingman: „Where I can find the Grandpa Sun? I have never heard
about him yet!“
The king: „I don´t know, you will have to find him yourself! I am sure, it
won´t be far way.“
Katrin: „Go, Floatingman, go, I am going to wait for you! Have a happy
jouney!“
119
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
The storyteller: The Floatingman is coming to the river.
The Boatman: „Where are you going guy?“
The Floatingman: „I am looking for the Grandpa Sun. I am going for his 3
golden hair. Do you know, where he lives?“
The Boatman: „Hoho! I have been waiting for you for a long time! I have
worked here for 20 years and nobody is coming to rescue me. Please,
promise me you will ask the Grandpa Sun, when my work is finishing?“
The Floatingman: „I will ask him, I promise! But I need to get myself to the
other side of this river. The river is too wide!“
The storyteller: The Boatman is ferrying the Floatingman across the river.
The Floatingman is meeting very old man.
The Old Man: „Where are you going guy?“
The Floatingman: „I am looking for the Grandpa Sun. I am going for his 3
golden hair. Do you know, where he lives?“
The Old Man: „Hoho! I have been waiting for you for a long time! We have
apple tree in our town. That apple tree had alive apples. When somebody
eat one, he was younger and wasn´t ill. But that apple tree hasn´t had any
apples for 20 years. If you promise me to ask the Grandpa Sun about that
tree, I will show you a way!“
The Floatingman: „I will ask him, I promise! Please show me the way!“
120
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
The storyteller: The Old Man is showing him the way. The Floatingman is
coming to the town. There is a Gravedigger and he is burying somebody
dead.
The Gravedigger: „Where are you going guy?“
The Floatingman: „I am looking for the Grandpa Sun. I am going for his 3
golden hair. Do you know, where he lives?“
The Gravedigger: „Hoho! I have been waiting for you for a long time! We
have a water well in our town. There was some alive water there. When
somebody drink that water and he was ill, he was healthy immediately. But
the water hasn´t been there for 20 years. If you promise me to ask the
Grandpa Sun about that water well, I will show you a way!“
The Floatingman: „I will ask him, I promise! Please show me the way!“
The storyteller: The Gravedigger is showing him the way. He is finding only
an old woman in the castle.
The Grandma: „ Welcome, Floatingman. I am glad to see you again!“
The Floatingman: „Do you know me?“
The Grandma: „Yes, I know you, I am your Weird Sister.“
The Floatingman: „Weird Sister? So you must know where the Grandpa
Sun lives.
121
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
The Grandma: „Yes, I know it. The Granpa Sun is my son, golden Sun. He is a
baby in the morning, a man in the afternoon and an old man in the evening.
The Floatingman: „I need his 3 golden hair. Can you arrange it?“
The Grandma: „Yes no problem. Don´t worry!“
The Floatingman: „Please, ask him how long the Boatman will have to ferry
on the Black river, why the apple tree hasn´t got alive apples and why the
water well hasn´t got alive water.“
The Grandma: „Yes I will ask him. But now you must hide. My son, golden
Sun wants to relax.“
The storyteller: The Floatingman is hiding and the Grandpa Sun is coming.
The Grandpa Sun: „Mum, I am smelling something. Is there any human here?
The Grandma: „Stay calm, my darling! There isn´t anybody here. You are
flying all day around the world and you have human´s smell in your nose. Lay
down and give your head to my wedge.
The storyteller: The Grandpa Sun is falling asleep. The Grandma is tearing up
the first hair.
The Grandpa Sun: „Mum, what are you doing? Why are you waking me up!“
122
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
The Grandma: „ Oh, I am sorry, I had a strange dream.“
The Grandpa Sun: „Mum, what were you dreaming about?“
The Grandma: „I was dreaming about a big town. There was an apple tree and
there grew alive apples. If somebody was old and ate that apple, he was young
again. But the apple tree hasn´t had any apples for 20 years. Do you think, is
there any help?“
The Grandpa Sun: „It´s easy to help. There is a snake under the apple tree and
it is eating its roots. The people have to kill that snake and move that apple
tree. And the apples will be there again.
The storyteller: The Grandpa Sun is falling asleep. The Grandma is tearing up
the second hair.
The Grandpa Sun: „Mum, what are you doing? Why are you waking me up!“
The Grandma: „ Oh, I am sorry, I had a strange dream again.“
The Grandpa Sun: „Mum, what were you dreaming about?“
The Grandma: „I was dreaming about a big town. There was a water well and
there was alive water in it. If somebody was ill and drank that water he was
healthy again. But the water well hasn´t had any water for 20 years. Do you
think, is there any help?“
The Grandpa Sun: „It´s easy to help. There is a frog in the water well and the
watrer can´t run. The people have to kill that frog and clean that water well.
And the water will run again.
123
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
The storyteller: The Grandpa Sun is falling asleep. The Grandma is tearing up
the third hair.
The Grandpa Sun: „Mum, what are you doing? Why are you waking me up!“
The Grandma: „ Oh, I am sorry, I had a strange dream again.“
The Grandpa Sun: „Mum, what were you dreaming about?“
The Grandma: „I was dreaming about a Boatman in the Black river. He has
ferried there for 20 years and nobody comes to rescue him. When will be end
of his work?“
The Grandpa Sun: „Mum he is a silly man. He has to give scull to somebody
else and jump to the bank. The other man will be a Boatman.
But now I want to sleep. I must get up early tomorrow morning and go to dry
Katrin´s tears because she is crying and she is sad because her Floatingman is
away.
The storyteller: In the morning the goldenhair child is waking up and fly on the
sky.
The Grandma: Here is 3 golden hair. Don´t forget everything what my son said.
But be careful not to do Boatman´s job.
The Floatingman: „Don´t worry, granny, I will pass that advice to those people.
Thank you very much for your help.
124
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
Číslo aktivity:
Název aktivity:
Téma:
Počet dětí:
Věk:
Doba trvání:
Místo:
Pomůcky:
2014
4
Pohádka: How the Hedgehog won the Bet
Procvičení správné anglické výslovnosti a intonace
Dle jednotlivých rolí
6+
20-30 minut
místnost
vlastně vyrobené kulisy
POPIS AKTIVITY:
4. Nejdříve si pohádku s dětmi několikrát přečtěte. Nechte děti, ať si vyzkouší
různé role. Domluvte se s dětmi, kterou roli by chtěly hrát a tu jim zadejte,
aby se doma naučily nazpaměť.
2. Vytvořte si s dětmi vlastní kulisy, vyberte si oblečení, připravte potřebné
pomůcky.
3. Po nacvičení pohádky uspořádejte představení pro spolužáky a rodiče.
125
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
How the Hedgehog won the Bet
Characters: The storyteller, the Hedgehog, the Hedgehog´s wife, the Hare
The storyteller: The Hedgehog is putting on the trousers and going to the
field. He is meeting the proud Hare.
The Hedgehog: „Good morning my neighbour! How did you sleep?
The Hare: „I slept well. Why are you asking? Where are you going in this
morning?
The Hedgehog: „I am going for a walk. I am looking after my patch of
cabbage.
The Hare: „You are going to the walk? Hahaha! You should use your crooked
legs for something better!
The Hedgehog: „What are you saying, my neighbour? You thing you can do
more with your fast legs? Be careful not to be in my cabbage. It would be
bad!
The Hare: „You want to catch me? I will escape you even if I run
backwards!“
The Hedgehog: „Don´t do mistake, my neighbour! The long ears, the short
sense! my grandpa used to say.
126
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
The Hare: „So you really think you catch me?!“
The Hedgehog: „Not only catch you, but I am going to overtake you, if I
want.
The Hare: „I would like to see it. Crooked leg wants to overtake Fast leg.
The Hedgehog: „We will try it and we will see! We are going to run in a race.
The Hare: „OK, we are going to run in a race! What about our bet?“
The Hedgehog: „ If you win, I will give you the biggest head of cabbage!“
The Hare: „OK, we can start immediately!“
The Hedgehog: „Wait for a minute! I haven´t had a breakfast yet! I need to
go home now, but I am going to be back after a while. There is our finish at
the bush.“
The Hare: „OK, so go now, I don´t want to wait for a long time!“
The storyteller: The hedgehog is going home angrily.
The Hedgehog: „Wife, wife! Come on with me to the field! I bet with a Hare I
overcome him. You must help me!“
The Hedgehog´s wife: „You are mad! You want to win with a Hare? He runs
as a wind!“
127
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
The Hedgehog: „Don´t talk unnecessarily, my wife! Go to the bush! Lay
down there and when the Hare run up you must call: I am here!“
The Hedgehog´s wife: „OK I will do it!“
The storyteller: The hedhehog is returning to the Hare.
The Hare:„So Hedgehog, we can start. I am going to count. If I say three, we
can start.
The Hedgehog: „OK you can count!“
The Hare: „One, two, three….
The storyteller: The Hare and the Hedgehog is starting. The Hedgehog do
some steps and sit down. The Hare see at the finish the Hedgehog´s wife but
he can´t recognize the difference.
The Hedgehog´s wife: „I am here, I am here!“
The Hare: „But it´s impossible! We are going to run once more. I will count.
If I say three we can start.“
The Hedgehog´s wife: „ So you can count, I am waiting for it.“
The Hare: „One, two, three….“
The storyteller: The Hedgehog´s wife is running. The Hare is overcoming her
but the Hedgehog is waiting for him.
128
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
The Hedgehog: „I am here! I am here!“
The Hare: „It´s impossible! We must run once more!“
The Hedgehog: „OK, we can, if you like, one hundred times. Never mind!
But I don´t know if you do it. You are so tired!“
The Hare: „Let´s run! If I say three we can start. Now I certainly win!“
The storyteller: The Hare is starting to run but in the middle of the race he is
too tired, he is sitting down and relaxing. Then he is shame running away.
The Hedgehog: „you can see my wife, my grandpa alwas used to say that
who is proud can be defeated.“
The Hedgehog´s wife: „ That´s right, my husband. My mum used to say me
who is laughing the last, laughing the best!“
129
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
Číslo aktivity:
Název aktivity:
Téma:
Počet dětí:
Věk:
Doba trvání:
Místo:
Pomůcky:
2014
5
Pohádka: Three Apples
Procvičení správné anglické výslovnosti a intonace
Dle jednotlivých rolí
6+
20-30 minut
místnost
vlastně vyrobené kulisy
POPIS AKTIVITY:
5. Nejdříve si pohádku s dětmi několikrát přečtěte. Nechte děti, ať si vyzkouší
různé role. Domluvte se s dětmi, kterou roli by chtěly hrát a tu jim zadejte,
aby se doma naučily nazpaměť.
2. Vytvořte si s dětmi vlastní kulisy, vyberte si oblečení, připravte potřebné
pomůcky.
3. Po nacvičení pohádky uspořádejte představení pro spolužáky a rodiče.
130
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
Three Apples
Characters: The storyteller, the King, the Prince Jeremy, the Hag, the Witch, the
Silver Giant, the Gold Giant, the Princess Brownie, the Princess Blackie, the
Princess Blondie
The storyteller: The King is sitting on a throne, talking with the Prince.
The King: „Dear son, I’m too old. You have to get married! I would like to see
your bride and bless her. “
The Prince: „I would like to get married, father, but I don´t know where I should
look for my wife. I don’t know any good and nice girl!“
The King: „I know about one Princess, but you have to go far away to achieve
her, until you reach the Glass Hill. There is a tree and on that tree there are
three apples. If you pluck them, you will find your bride.”
The Prince: „And where is the Glass Hill? How can I get there?.“
The King: „I don’t know. Just go somewhere and ask people for some help.“
The storyteller: The Prince is arriving to the house of Hag.
The Prince: „Hey! Hallo! Who lives here?“
The Hag: „Why are you asking? First tell me who are you and what are you
looking for?! I have never seen here any birds, any beetles neither a person. If
my son finds you, he will eat you. Run away!”
131
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
The Prince: „Oh no, grannie, no, no! I came just for an advice. I’m looking for
the Glass Hill. Please, help me!“
The Hag: „I’ve never heard about that. But you can wait for my son, perhaps he
knows something. Hide in a pantry and don’t come out until I say.”
The storyteller: The Prince is entering to the pantry.
The Silver Giant: „I smell some human! Mother, who’s here with you?”
The Hag: „Calm down, dear son! Young Prince Jeremy came here to ask you for
an advice. I will call him here, but you have to promise me that you won’t hurt
him!”
The Silver Giant: „An advice? All right, I won’t hurt him.”
The Hag: „The Prince Jeremy! Come here! My son will advise you.“
The Silver Giant: „What do you want, human worm? Speak quickly, I’m
hungry.”
The Prince: „What do I want? I’m looking for a way to Glass Hill. If you know
about it, please, help me.”
The Silver Giant: „I’ve never heard about that. But go to the Gold castle where
my brother lives and ask him. He will certainly know the way. Take some silver
chips with you so you won’t be hungry and you will need them.”
The storyteller: The Prince says thank you and continues on the way. In a few
minutes he stops near a house of a witch!“
The Prince: „Hey! Hallo! Who lives here?“
132
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
The Witch: „Why are you asking? First tell me who are you and what are you
looking for?! I have never seen here any birds, any beetles neither a person. If
my son finds you, he will eat you. Run away!”
The Prince: „Oh no, grannie, no, no! I came just for an advice. I’m looking for
the Glass Hill. Please, help me!“
The Witch: „I’ve never heard about that. But you can wait for my son, perhaps
he knows something. Hide behind the door and don’t come out until I say.”
The storyteller: The Prince hides away and the Gold Giant is approaching.
The Gold Giant: „I smell some human! Mother, who’s here with you?”
The Witch: „Calm down, dear son! Young Prince Jeremy came here to ask you
for an advice. I will call him here, but you have to promise me that you won’t
hurt him!”
The Gold Giant: „An advice? All right, I won’t hurt him.”
The Hag: „The Prince Jeremy! Come here! My son will advise you.“
The Gold Giant: „What do you want, human worm? Speak quickly, I’m hungry.”
The Prince: „What do I want? I’m looking for a way to Glass Hill. If you know
about it, please, help me.”
The Gold Giant: „The Glass Hill isn’t far from here. Look through the window.
Can you see the hill above that forest? That’s it. But I’m not sure if you will be
able to reach that hill. Take some gold chips with you. You may need them.”
The Prince: „Thank you, Gold Giant! I will climb there!”
133
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
The storyteller: Prince is arriving to the Glass Hill and he can’t climb up.
The Prince: „I can’t climb up! That chips in my pockets are too heavy! I will
throw them away.”
The storyteller: He throws them in front of himself and they make the stairs.
The Prince: „Oh, I see! I will go up the stairs easily.”
The storyteller: He gathers three apples and goes back home.
The Prince: „I’m on the way for ages and I haven’t seen any house or human
yet. Who will give me something to eat and drink? There’s no one here. I will
eat one apple. There will still be two others.”
The storyteller: He bites into the apple and a beautiful girl appears on the road.
The Prince: „Who are you?”
The Princess Blackie: „I’m Princess Blackie.”
The Prince: „And what do you want?”
The Princess Blackie: „Did you prepare any food for me? Did you prepare any
drink for me? Did you prepare any dress for me?”
The Prince: „I´m sorry,I didn’t, Princess Blackie. I have nothing to eat too.”
The Princess Blackie: „Then goodbye! Go on by yourself.”
The Prince: „That’s a strange apple. I will try the second one. There will still be
one left.”
The storyteller: He bites into the apple and a beautiful girl appears on the road.
The Prince: „Who are you?”
134
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
The Princess Brownie: „I’m Princess Brownie.”
The Prince: „And what do you want?”
The Princess Brownie: „Did you prepare any food for me? Did you prepare any
drink for me? Did you prepare any dress for me?”
The Prince: „I´m sorry,I didn’t, Princess Brownie. I have nothing to eat too.”
The Princess Brownie: “Then goodbye! Go on by yourself.”
The Prince: „That’s strange. I’ll try the last one.”
The storyteller : Again, some beautiful girl appears.
The Prince: „Who are you?”
The Princess Blondie: „I’m Princess Blondie.”
The Prince: „And what do you want?”
The Princess Blondie: „Did you prepare any food for me? Did you prepare any
drink for me? Did you prepare any dress for me?”
The Prince: „Yes, I did, Princess Blondie. Just come with me to my father’s
castle and you will get what you wish.”
The Princess Blondie: „That is a good answer. Now I can live with you till I die.”
The Prince: „Let’s go to my father’s castle and you will become my wife!”
135
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
Číslo aktivity:
Název aktivity:
Téma:
Počet dětí:
Věk:
Doba trvání:
Místo:
Pomůcky:
2014
6
Pohádka: Puss in Boots
Procvičení správné anglické výslovnosti a intonace
Dle jednotlivých rolí
6+
20-30 minut
místnost
vlastně vyrobené kulisy
POPIS AKTIVITY:
6. Nejdříve si pohádku s dětmi několikrát přečtěte. Nechte děti, ať si vyzkouší
různé role. Domluvte se s dětmi, kterou roli by chtěly hrát a tu jim zadejte,
aby se doma naučily nazpaměť.
2. Vytvořte si s dětmi vlastní kulisy, vyberte si oblečení, připravte potřebné
pomůcky.
3. Po nacvičení pohádky uspořádejte představení pro spolužáky a rodiče.
136
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
Puss in boots
Characters: The storyteller, Tomcat, the Wizard, George, the Rustic, the King,
the Doorman
The storyteller: George is going on the road carrying a bag with a Tomcat.
Tomcat: „Miaow, miaow, George! Where are you going with me? “
George: „I’m going to the market in the town and I will sell you there.“
Tomcat: „Miaow, miaow, George! Don’t sell me, you would regret it. Let me go
out of here! I will tell you what would you do to be a great Lord. ”
George: „Great Lord? I would like to be one. OK then, I will let you go.“
Tomcat: „Good choice, good… But remember, you will always have to do what I
tell you. “
George: „I will. I don’t think it will be hard. So, tell me what you want. “
Tomcat: „Go to the city and buy some boots with spurs there, a hat with some
feathers, and a big bag for me. Meanwhile, I will wait for you here. ”
The storyteller: George is going away and then back in a moment with all the
things. : „Here you are!“
Tomcat: „Thank you.”
The storyteller : He is putting on the boots and the hat.
137
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
George: „Oh, I can hardly recognize you. It suits you. Why are you gathering the
leaves into the bag? ”
Tomcat: „That’s for rabbits. You know, our king’s favourite dish is roast rabbit.”
George: „I know. But how will you catch the rabbit? They’re rare here. ”
Tomcat: „There’s a plenty of them on the Rabbit Hill. I will give the leaves into
the bag and the rabbits will get there easily. I will just tie the bag and it will be
done.“
The storyteller: He is lying down under the tree and the rabbits are going inside
the bag; after a while he jumped up and tie the bag.
Tomcat: „Wow, they’re heavy.”
The storyteller: He is running to the castle.
Tomcat: „Hello, doorman! Open the door! I’m bringing a bag full of rabbits for
our king.”
Doorman: „Well, come in. You will be welcomed. Our king thinks about rabbit
roast every day. ”
The King: „Who’s at the door? “
Doorman: „Just some messenger. “
The King: „Who are you? And what’s your name?”
Tomcat: „I’m a Valet of Earl from Millhood and I have a bag full of rabbits for
you. They are from my master.“
138
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
The King: „Earl from Millhood? I’ve never heard about him. But send him
greetings and thanks from me. I’d like to meet him. I will visit him in the
afternoon. ”
Tomcat: „My Lord will be delighted! He will greet you on his castle and give you
a big treat.”
The storyteller: Tomcat is running to George, who is sitting on the shore of a
pond.
Tomcat: „Hurry up, George! Your luck is approaching. You will have a visit. Our
King himself is arriving this afternoon.”
George: „What?! The King is coming to me for a visit? And where? Here near
the pond?”
Tomcat: „Don’t worry. I will organize everything. You will get amazing clothes
and a huge castle. You will welcome and treat the King very well. Now undress
yourself and jump into the pond. ”
George: „Why? I don’t want to be wet.“
Tomcat: „Listen to me and don’t ask why! Take off your clothes. Do you hear
it? The King is already arriving.”
The Storyteller: George is taking his clothes off and jumping into the pond; The
Tomcat is running towards the King.
Tomcat: „Help! Help! Mister Earl from Millhood is drowning! Heeeelp! ”
The King: „Driver, hurry up! Help him!”
139
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
Tomcat: „Thank you, my King! But my Lord won’t be able to go with you to the
castle. Some thieves have stolen his clothes.“
The King: „No problem. I will give him new clothes, the best I have. My servant
will bring them in a minute.”
George: „Thank you, King.”
The Storyteller: George is wearing new clothes.
The King: „Get in my carriage and join to me.”
The storyteller: The Tomcat is running in front of the carriage and shouting.
Tomcat: „Folks! Hey folks! In a minute there will be Our King on this road.
When he asks you whose those fields and forests are, tell him they’re from Earl
from Millhood. If you don’t obey, you will end badly.”
The Rustic: „Well, we will obey. The King is the King.”
The King: „Hey, whose are those fields?”
The Rustic: „They’re from Earl from Millhood.”
The King: (to George) „You have gorgeous fields!”
The storyteller: The Tomcat is going to the castle and talking to a wizard.
Tomcat: „Wizard, I’ve heard you can turn into a lion or a mouse. Your big glory
is going round the world. That’s why I’m here. I would like to see it.“
Wizard: „That’s true. I can turn myself into a lion or a cat. Wait a second and
you will see.“
140
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
The storyteller: He is turning into a mouse. The Tomcat jumps on the mouse
and eat it. The King with George are entering into the castle.
The King: „Dear Earl from Millhood! You have a wonderful place here. But do
you know who I like the most here?”
George: „I don’t know, King. But I can offer you whatever you want.”
The King: „I would like to have your Tomcat to work for me. I’ve never seen as
smart animal as him.”
Tomcat (is bowing to the King): „Thank you, King. It will be my pleasure to be
your servant and adviser.”
141
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
Zdroje:
1. fotobanka. ekolist. [Online] 1997. [Citace: 28. srpen 2012.]
http://ekolist.cz/fotobanka/displayimage.php?pos=-332.
2. jogging. bubblews. [Online] Bubblews LLC, 2010. [Citace: 2. srpen 2012.]
http://www.bubblews.com/news/443313-jogging-benefits.
3. Jak funguje ucho. Blesk pro ženy. [Online] CZECH NEWS CENTER, 2010. [Citace: 30. červenec 2012.]
http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-zdravi-zdravi/112478/jak-funguje-nas-sluch-a-z-ceho-sesklada-ucho.html. ISSN 1213-8991.
4. Adduullkka. Blog.cz. [Online] BLOG CZ. [Citace: 15. srpen 2012.]
http://adduullkka.blog.cz/0906/zoo-zviratka-kreslena.
5. Treuerová, Hana. Pracovní sešit pro nápravu vývojových poruch učení v českém jazyce. Havlíčkoův
Brod : TOBIÁŠ, 1998. ISBN 80-85808-58-7.
142
Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011
2014
143

Podobné dokumenty