Termovize Aise

Transkript

Termovize Aise
ENCO group, s.r.o.
ENERGY CONSULTING
Kosmonautů 989/8; 772 11 OLOMOUC
Držitel certifikátu ISO 9001:2001
TECHNICKÁ ZPRÁVA
Z
TERMOVIZNÍHO MĚŘENÍ
PRO
AISE, s.r.o.
Termovizní diagnostika systému vytápění infrazářiči
Termovizní diagnostika konstrukce výrobních hal
Termovizní měření provedl Aleš Bartoník dne 27.1. 2005
Zprávu z měření vypracoval Aleš Bartoník dne 1.2. 2005
Kontakt:
Aleš Bartoník
Produktový Manažer
Mobil: +420 606 777 963
E-mail: [email protected]
Web: http://www.enco-group.cz
ENCO group, s.r.o., Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc - Hodolany, IČ: 26 82 85 70, DIČ: CZ26828570
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26883
Úvod
Na základě poptávky bylo dne 27.1. 2006 provedeno termovizní měření infrazářičů
ve výrobních halách a konstrukce hal. Měření bylo prováděno za účelem zjištění tepelných vlastností několika typů infrazářičů a tepelně-izolačních vlastností výrobních
hal.
Typ infrazářiče se sáláním tepla přímo na plochu
Typ infrazářiče se sáláním tepla rozložením do strana a nad zářič a postupné rozpadání
na plochu
Popis použitých metod měření
Pro měření byla použita termovizní kamera typu IR Snap Shot 525 fy. Infrared Solutions, Inc. Sr.Nr.: M525-7D4902. Termovizní záznam byl zpracován v software IR
Snap Wiew, Version 2.1.0..
Přístroj provádí měření v rozsahu 8 – 12 µm. Měření je prováděno s přesností 2°C
nebo 2% z měřené hodnoty. Účelem měření je zobrazení teplotního pole na objektu
za účelem zjištění defektních míst.
Vyhodnocení měření
Na stranách 3 až 17 je vždy uvedena fotografie defektního místa - záznam pořízený termovizní kamerou, digitální fotografie měřeného místa, grafický průřez poškozenou oblastí - Histogram, IsoTermická křivka, tabulka naměřených teplot a komentář.
Strany 18 a 19 doplňují přílohy kalibrační certifikát pro termovizní kameru IR SNAP
SHOT 525 a doklad, že firma ENCO group, s.r.o. má zavedený systém managementu jakosti dle ISO 9001:2001.
Závěr
Výsledky měření je možno posuzovat pouze v souvislosti s podmínkami, které jsou
uvedeny v tomto protokolu.
V protokolu se dále nezabýváme způsobem odstranění zjištěných problémů.
Jsme připraveni Vám zodpovědět Vaše
případné dotazy na číslech
585 242 333, 606 777 963
e-mail: [email protected]
Aleš Bartoník
Produktový Manažer
ENCO group, s.r.o., Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc - Hodolany, IČ: 26 82 85 70, DIČ: CZ26828570
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26883
2
MÍSTO
MĚŘENÁ ČÁST
SNÍMEK
KOMENTÁŘ
POZADÍ
EMISIVITA
Data:
Bod
L1
L2
L3
P1
P2
Hala Mohelnice
Infrazářič 1
Interiérový
Na snímku je patrné
rovnoměrné záření a
rozložení teplot v oblasti kolem zářiče.
19,98°C
0,77
Teplota na bodě °C
226,76
28,27
24,48
22,73
22,33
Max °C
256,7
256,7
256,7
256,7
256,7
Min °C
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
IsoTermická křivka:
Histogram:
ENCO group, s.r.o., Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc - Hodolany, IČ: 26 82 85 70, DIČ: CZ26828570
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26883
3
MÍSTO
MĚŘENÁ ČÁST
SNÍMEK
KOMENTÁŘ
POZADÍ
EMISIVITA
Data:
Bod
A1
P1
Hala Mohelnice
Zem pod infrazářičem
Interiérový
Na snímku je zřetelné
rozložení teplot na povrchu země v prostoru.
19,98°C
0,93
Teplota na bodě °C
22,15 (průměr)
23,74
Max °C
23,7
23,7
Min °C
12,6
12,6
IsoTermická křivka:
Histogram:
ENCO group, s.r.o., Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc - Hodolany, IČ: 26 82 85 70, DIČ: CZ26828570
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26883
4
MÍSTO
MĚŘENÁ ČÁST
SNÍMEK
KOMENTÁŘ
POZADÍ
EMISIVITA
Data:
Bod
A1
P1
P2
Hala Mohelnice
Země pod infrazářičem
Interiérový
Povrch v oblasti A1 je
oteplován infrazářičem,
v oblasti bodu P1 je
odkládající místo,
pravděpodobně je jiné
složení. A pod P2
označuje boční stěnu
haly zděnou.
19,98°C
0,93
Teplota na bodě °C
23,46 (průměr)
19,77
16,08
Max °C
24,5
24,5
24,5
Min °C
11,7
11,7
11,7
IsoTermická křivka:
Histogram:
ENCO group, s.r.o., Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc - Hodolany, IČ: 26 82 85 70, DIČ: CZ26828570
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26883
5
MÍSTO
MĚŘENÁ ČÁST
SNÍMEK
KOMENTÁŘ
POZADÍ
EMISIVITA
Data:
Bod
L1
L2
L3
Hala 1 Prostějov
Infrazářič 1
Interiérový
Infrazářič dle snímku
jako by nepracoval na
plný výkon, rozložení
teplot v prostoru kolem
zářiče není nijak výrazný, což může ovlivňovat izolační konstrukce střechy.
19,98°C
0,77
Teplota na bodě °C
392,29
31,02
27,81
Max °C
395,6
395,6
395,6
Min °C
53,4
53,4
53,4
IsoTermická křivka:
Histogram:
ENCO group, s.r.o., Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc - Hodolany, IČ: 26 82 85 70, DIČ: CZ26828570
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26883
6
MÍSTO
MĚŘENÁ ČÁST
SNÍMEK
KOMENTÁŘ
POZADÍ
EMISIVITA
Data:
Bod
L1
P1
P2
P3
Hala 1 Prostějov
Zem pod infrazářičem
Interiérový
Na zemi je zřetelné
rovnoměrné rozložení
teplot, které se rozchází s prodlužující se
vzdáleností od přímého dopadu tepla od
zářiče.
19,98°C
0,93
Teplota na bodě °C
22,58 (průměr)
18,7
23,54
23,2
Max °C
24,7
27,7
24,7
24,7
Min °C
9,1
9,1
9,1
9,1
IsoTermická křivka:
Histogram:
ENCO group, s.r.o., Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc - Hodolany, IČ: 26 82 85 70, DIČ: CZ26828570
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26883
7
MÍSTO
MĚŘENÁ ČÁST
SNÍMEK
KOMENTÁŘ
POZADÍ
EMISIVITA
Data:
Bod
P1
P2
P3
Hala 1 Prostějov
Zem pod infrazářičem
Interiérový
Totéž jako předchozí
snímek, vzduch je však
zřetelně ochlazován od
prostorů dveří.
19,98°C
0,93
Teplota na bodě °C
15,4
23,6
24,21
Max °C
26,2
26,2
26,2
Min °C
-4,1
-4,1
-4,1
IsoTermická křivka:
Histogram:
ENCO group, s.r.o., Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc - Hodolany, IČ: 26 82 85 70, DIČ: CZ26828570
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26883
8
MÍSTO
MĚŘENÁ ČÁST
SNÍMEK
KOMENTÁŘ
POZADÍ
EMISIVITA
Data:
Bod
L1
L2
L3
Hala 2 Prostějov
Infrazářič
Interiérový
Prostor kolem zářiče je
poměrně dosti oteplován, může být však
ovlivněno dosti velkou
výškou od pracovní
plochy.
19,98°C
0,77
Teplota na bodě °C
322,94
42,30
40,52
Max °C
394,8
394,8
394,8
Min °C
16,4
16,4
16,4
IsoTermická křivka:
Histogram:
ENCO group, s.r.o., Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc - Hodolany, IČ: 26 82 85 70, DIČ: CZ26828570
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26883
9
MÍSTO
MĚŘENÁ ČÁST
SNÍMEK
KOMENTÁŘ
POZADÍ
EMISIVITA
Data:
Bod
P1
P2
P3
Hala 2 Prostějov
Zem pod infrazářičem
Interiérový
Na daný výkon zářiče
dopadá na pracovní
plochu malé množství
tepla, pravděpodobně
je špatně navrhnuto
vzhledem k výšce.
21,98°C
0,77
Teplota na bodě °C
16,13
16,05
13,77
Max °C
17,3
17,3
17,3
Min °C
10,7
10,7
10,7
IsoTermická křivka:
Histogram:
ENCO group, s.r.o., Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc - Hodolany, IČ: 26 82 85 70, DIČ: CZ26828570
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26883
10

Podobné dokumenty

AnAlýzA řídicího systému výrobní linky slush v závodě společnosti

AnAlýzA řídicího systému výrobní linky slush v závodě společnosti kterých byl proces řízen, nemusely vždy odpovídat reálným hodnotám na čidlech. Proto následovala úprava softwaru (ze strany Technické univerzity v Liberci coby správce SW), který řídí proces ohřevu...

Více

Propozice k 2. DIGAMMA Brno lize 2016/2017

Propozice k 2. DIGAMMA Brno lize 2016/2017 je zdarma pojištěn pro případ úrazu. Stejně tak je každý člen BSMK zdarma pojištěn pro případ poškození cizí věci, a to až do výše 1.000.000,- Kč.

Více

Propozice k 3. EKO Century lize 2016/2017

Propozice k 3. EKO Century lize 2016/2017 Startovné je částkou, která pokrývá nájemné hracích ploch, odměnu rozhodčím, ocenění pro nejlepší týmy a pohoštění v rámci závěrečné sezóny a její realizaci. Pro celou sezónu činí startovné celkem ...

Více

PDF prezentace SeaClima

PDF prezentace SeaClima mokrá spa a wellness a lidé ho používají bez oblečení, neboť má blahodárné účinky na pokožku. Může být nainstalováno do kabiny nebo do speciálně upravené místnosti, doplněno například barevným svět...

Více

Ray-Red

Ray-Red plynová armatura včetně zabezpečovacího zařízení, která zajišťuje bezporuchový a bezpečný provoz infrazářiče včetně vysokonapěťového transformátoru, hlídání plamene, manostat tlaku plynu a vzduchu....

Více

terasy restaurací terasy kaváren terasy penziónů ů

terasy restaurací terasy kaváren terasy penziónů ů DANEX-PLAST spol. s r.o. Novoveská 7 709 00 Ostrava - Mar. Hory Kontakt: Ing. Petr Jedlička mobil: +420 602 548 147 tel./fax: +420 596 624 358 e-mail: [email protected] www.topeni-pro-haly.cz www.danex.cz

Více